web analytics

Beseft men dat er momenteel 16.622 mensen aan Covid  zijn overleden in 14 maanden tijd?! De werkelijke cijfers

fd0d5eedb9593cbae048310c1eaf3a6b via Angel-WingsBeseft men dat er momenteel 16.622 mensen aan Covid  zijn overleden in 14 maanden tijd?!

Dat is 1.187 per maand.

Dat is in heel Nederland in totaal dus 296 per week

Aangezien het merendeel niet stierf dankzij corona, maar door onderliggend lijden liggen deze cijfers nog veel lager!


Sterfte als gevolg van influenza

Oversterfte 2010-2020

 

Seizoen Oversterfte
2010/2011 400
2011/2012 600
2012/2013 6300
2013/2014
2014/2015 8600
2015/2016 3900
2016/2017 7500
2017/2018 9400
2018/2019 2900
2019/2020 600

Oversterfte aan influenza 600 gevallen

In het griepseizoen van 2019/2020 stierven 600 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht (RIVM, 2020). Het is waarschijnlijk dat deze ‘oversterfte’ samenhangt met de griep. De influenza-epidemie was kort en mild (week 5 tot en met 7 in 2020). Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. De oversterfte van de griepepidemie is veel lager dan in de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën. Seizoen 2013/2014 duurde maar 4 weken en was een erg mild griepseizoen. Er was dat jaar geen oversterfte ten tijde van de griepepidemie (Teirlinck et al., 2014).

Ruim 500 sterfgevallen door influenza in 2019

In 2019 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 539 mensen (231 mannen en 308 vrouwen) overleden met influenza als onderliggende doodsoorzaak (ICD-10-codes J09-J11). Veruit het grootste deel van deze sterfgevallen (93%) betrof mensen boven de 60 jaar. Deze cijfers geven echter een onderschatting, omdat influenza niet altijd wordt gemeld als onderliggende doodsoorzaak. Modelberekeningen schatten een gemiddeld aantal sterfgevallen door influenza van bijna 2.000 per jaar in de periode 1999-2010 (Wijngaard et al., 2012van Asten et al., 2012).


In 2015 zijn er 65.000 mensen gestorven in 21 weken aan griep.
In 2018 waren dat er in 13 weken rond 10.000.
Waar waren alle moraalridders toen met de mondkapjes? De 1,5m afstand? En met ”was je handen kapot”?
-Men telt dus bewust vanaf het begin van corona in ons land-  dus niet per seizoen zoals dat normaal gaat.
(waarbij het nog de vraag was of het pas in februari 2020 hier was, of al tijdens het griepseizoen eind 2019, aangezien toen veel mensen die klachten al hadden en een zware griep meemaakten.
Klachten die overeen komen ook met de normale griep. Bij de een heftiger dan een ander.
Was bij de Mexicaanse griep ook zo.)

Dus wij denken nu dankzij die media, dat er vreselijk veel mensen zijn gestorven aan corona, terwijl het totaalbeeld in 14 maanden tijd was en niet in één griepseizoen.
Men wil nu dus net doen alsof er meer mensen zijn overleden aan corona, dan het daadwerkelijke aantal.Nu tellen ze bewust de mensen met corona besmettingen, die een onderliggende ziekte hebben.
Een ziekte waardoor zij eigenlijk kwamen te overlijden en dus niet dankzij corona.
Dus die 16.622 personen die zijn overleden in 14 maanden tijd, daarvan is het merendeel niet overleden door corona.
Maar dankzij corona(de griep in feite), die er nog eens bij kwam of overheen kwam, het ligt er maar net aan hoe je het verwoord!Waarbij men bij vaccins zegt, dat komt door een ziekte (onderliggend lijden) die de persoon al had, i.p.v dat het komt door het vaccin!
Nu zegt men bij onderliggend lijden, / die persoon had / heeft corona.Dat is natuurlijk niet correct en zorgt ervoor dat het mensen bang maakt en onnodig.

Totaal aantal overleden COVID-19 patiënten

16.622

Dit getal laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van de meldingen.

—Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?

Per week overlijden gemiddeld 2 900 mensen. Maar in de winter overlijden doorgaans meer mensen dan in de zomer. Hogere sterfte in de winter valt vaak samen met een periode van griep en/of kou. Zo was er begin 2018 sprake van een uitzonderlijk lange periode van vooral griep. In die periode was de sterfte uitzonderlijk hoog met in week 10 (5 tot en met 11 maart) bijna 4 100 sterfgevallen.Onder ouderen zijn relatief meer sterfgevallen in de winter. In de eerste vijftien weken van 2019 lag het aantal sterfgevallen onder 80-plussers gemiddeld 10 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2019. Voor de mensen jonger dan 80 jaar was dat 3 procent. In de overige jaargetijden overlijden juist minder oudere mensen dan gemiddeld, behalve in de zomer als er sprake is van een hittegolf.

Wat zagen we in 2020?

In 2020 overleden er tot half maart net iets minder mensen per week dan in 2019. Er was in de eerste weken van 2020 geen griep van betekenis en het was ook niet bijzonder koud.
Vanaf week 12 (16 maart tot en met 22 maart) nam het aantal overledenen toe. In week 14 (30 maart tot en met 5 april) werd een piek bereikt van bijna 5 100 overledenen. De stijging viel samen met het begin van de COVID-19-epidemie. Na de piek in week 14 nam het aantal sterfgevallen af. Na week 20 (11 mei tot en met 17 mei) bleef de sterfte iets lager dan wat je voor deze tijd van het jaar zou verwachten. Tijdens de hittegolf in week 33 (10 tot en met 16 augustus) nam de sterfte toe. Ook in week 34 (17 tot en met 23 augustus) overleden iets meer mensen vanwege de hitte. Daarna daalde de sterfte weer. Vanaf week 39 (21 tot en met 27 september) nam de sterfte echter weer toe. De sterfte bleef tot het einde van het jaar hoger dan wat je voor deze tijd van het jaar zou verwachten. Dit viel samen met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

Lees ook:   Vecht voor Nederland: Jensen

In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen. (Totaal inclusief corona en andere overlijdens als ziekten en ongelukken etc) Gemiddeld zijn dat ruim 3 200  sterfgevallen per week en dat zijn 10 procent meer mensen dan normaal gesproken sterven.

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/corona/medisch/hoeveel-sterfgevallen-zijn-er-per-week-

De meerdere sterfgevallen in grafieken hebben ook nog eens te maken met hoeveel ouderen er in een land leven, zoals bv in Italië daar wonen erg veel oudere mensen.
Plus dat wij ook steeds meer inwoners hebben in ons land, dat geeft uiteraard ook stijgende lijnen te zien.

Dus al met al is het minder erg dan bij een griep.


Laten we uitgaan van een griepseizoen van september tot eind maart.
7 maanden…

Dat zou betekenen dat vorig jaar corona

8309 mensen in ons land  in totaal dus overleden zouden zijn aan corona

Voor 8309 overledenen die gestorven zijn o.a. dankzij corona, maar eerder dankzij onderliggend lijden of dankzij het feit dat een arts er een etiket opplakt dat het komt door corona, wat niet waar was…
Zou het dan niet eerder gaan over de helft?

Dus stel dat het echt een griepseizoen met maar 4000 doden is geweest…!

Was dat een reden om thuis te moeten blijven, niet meer uit te kunnen gaan?
De winkels gesloten houden?
Is dat een reden voor vaccins?
Om je ouders niet meer te bezoeken?
Voor mondkapjes? Voor deze gevangenis en avondklok????????! Nee natuurlijk niet.

Voor afgelopen (deze maanden) griepseizoen gelden dan dezelfde cijfers!

4000 doden per jaar …

Heb je gezien hoeveel doden men normaal heeft tijdens een griepseizoen en waarom gaan er nu minder mensen dood dankzij een griep?
Dankzij die mondkapjes en handen wassen uiteraard!

Ben je ziek, dan blijf je thuis en ziek je uit … toch? En minder overledenen dankzij geen verkeer of veel minder verkeer en de avondklok?

4000 per jaar!¿¿¿¿

Dus mensen ”de Rutte deed het zo goed we stemmen op hem mensen”, ga je eens verdiepen in dit alles, besef wat er aan de hand is, die man heeft niet het beste met ons voor!

Bizar dit.

Gerelateerde artikelen

Back to top button