web analytics
...

Psychologie van het beïnvloeden: Milgram experiment

Als mensen onethische handelingen uitvoeren in opdracht van een autoriteit, werkt hun eigen moraliteitsbesef minder goed. Een heruitvoering van het beruchte experiment van Amerikaans psycholoog Stanley Milgram door de Poolse Universiteit van Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen in Warschau bevestigt dit nogmaals
De bedoeling van het Milgram-experiment is dat de proefpersonen in opdracht van een autoriteit letterlijk een steeds hogere elektrische schok aan een leerling moet toedienen wanneer deze leerling (verborgen achter een muur) een fout antwoord op een vraag geeft. De proefpersonen (die het Milgram-experiment voor alle duidelijkheid niet kenden) dachten ook hier dat de proef diende om het effect van straffen op leren na te gaan. Maar in feite onderzochten de wetenschappers dus hoe groot de bereidwilligheid van de proefpersonen was om een ander hoge schokken toe te dienen.
En ook hier blijken de resultaten even pessimistisch te zijn als bij het originele experiment: ook al hoorden de proefpersonen de leerling soms schreeuwen van de pijn, 90 procent van hen ging onder druk van de autoriteit tot niveau 10 (oftewel 150 volt), het niveau waarvan Milgram oorspronkelijk dacht dat de meeste proefpersonen al met het experiment zouden stoppen.
Gelukkig was de leerling die de schokken moest ontvangen ook in dit experiment een acteur en voelde deze de schokken niet echt. Maar dat wisten de proefpersonen niet. Daarom ook dat de Poolse onderzoekers het experiment bij niveau 10 lieten stoppen, en de kans op trauma’s bij de proefpersonen over wat ze deden al minder traumatiserend is. In het originele Milgram-experiment daarentegen ging 65 procent van de proefpersonen door tot maar liefst 450 Volt, het maximumpercentage dat ze konden toedienen.
Lees ook:   Dochter neemt moeder mee uit verzorgingshuis om corona
Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button