web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisMaatschappij & PsychePolitiek-Elite

Waarom werken wij?

Waarom je planten alleen neerzetten op tafel als je ze ook op kunt hangen?

Moeder waarom werken wij?

Het lijkt een simpele vraag, maar dat is het niet.

Sommigen werken om geld te verdienen, zodat ze een dak boven hun hoofd hebben en brood op de plank voor henzelf en hun gezin.

Voor anderen is werk veel meer dan dat; het geeft hun leven zin en richting. Anderen halen hun status en aanzien uit hun werk.
Voor veel mensen is hun werk gewoonweg hun leven.
Het slorpt hen volledig op, ze gaan ermee slapen en staan ermee op.
Werk of arbeid wordt maatschappelijk gezien als belangrijk beschouwd.

Wie geen werk heeft, wordt scheef aangekeken.
Want lui zijn mag niet.
Luiheid is des duivels oorkussen.
Lanterfanten wordt niet geduld. We geven een positieve morele waarde aan werk.
Arbeid adelt, immers?

Inspiratieboost: een home office voor twee - Roomed
We werken acht uur per dag, dat vinden wij normaal.

(Hierbij betekend het hebben van werk een bron van inkomsten hebben, alle werk dat geen inkomsten oplevert wordt vaak niet gezien als werken, dus in feite zodra men niets verdiend, is men lui ook al werkt men wel. Maar dan is het zonder loon, best wel krom natuurlijk, maar velen kunnen niet verder denken helaas. Men is gewend te denken zo men denkt, dat er bv huismoeders zijn die enorm veel werk verrichten op een dag door de zorg voor kinderen wordt vaak vergeten, mn dankzij de dames die dit alles wel eventjes gelijktijdig doen inclu baan. Wat beter is voor de kinderen is nog steeds een belangwekkende vraag.)

Iemand die maar 4 uur werkt per dag, die doet dit dus volgens de richtlijnen halftime. Acht uur is het dus.

Lees ook:   Thierry Baudet bij Business Class

Dat is gek, want onderzoek heeft uitgewezen dat de laatst overblijvende jagers-verzamelaars in het Amazone-woud en hun collega’s in de jungle van Papoea maar 4 uur per dag werken.

Mokkasin: brooklyn & wythe. Love the view of the mural - better than looking at a solid brick wall.

Idem dito gold dit voor de middeleeuwse boer, vier uur per dag op het land en dan hup de kroeg in en achter de wijven aan.
Kijk dat waren nog eens tijden!
En tegenwoordig moet je ook nog eens werken tot je 65 bent. Binnenkort misschien langer want we kunnen de vergrijzing anders niet betalen.

Die pensioenleeftijd van 65 werd in 1884 vastgesteld door de Duitse kanselier Otto von Bismarck, toen hij het eerste sociale stelsel uitvond.
Bismarck was een volleerd cynicus, want de gemiddelde leeftijd van de Duitser in die tijden was toen amper 46 jaar.
Meer dan 90 procent van de Duitsers haalde de pensioenleeftijd dus niet eens.
Dus de pensioenkas kon niet eens leeg raken op deze manier.
Als Bismarck nu minister van de pensioenen zou zijn dan zou hij de leeftijd vast, vast gaan stellen op 90 jaar.
Om maar te zeggen dat de standaarden en normen die wij tegenwoordig hanteren in verband met arbeid relatief recent zijn ontstaan. Onze vreemde verhouding met arbeid dus ook.

Chaos Coordinator Coffee Cup Professional Chaos Coordinator Funny Coffee Mug Ceramic Tea Cup

Een overzichtje:

’t Zijn zotten en zondaars die werken.

Onthoud deze zin, want u gaat er vast mee scoren bij de collega’s op het werk. (Of: ‘werken is voor ezels’)
Voor het overgrote deel van de geschiedenis van de mensheid werd arbeid beschouwd als hard en vernederend.

Hard werken was helemaal niet de norm in de Hebreeuwse, klassieke of middeleeuwse culturen.
Het is simpelweg allemaal de schuld van de protestanten.
Het zal u vast niet verbazen dat het joods christelijke geloof een belangrijke invloed heeft gehad op het denken over werk.
Zoals u misschien nog wel weet uit uw gewijde geschiedenis, moesten Adam en Eva het aards paradijs onderhouden.

Lees ook:   De koude moeder (Narcisme)

Dat was niet zoveel werk; beetje harken hier, wat water geven daar en verder van het fruit en aan elkaar plukken.
Maar zoals u weet aten ze van de appel en daar begon alle misere.

Genesis 3:19
‘In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert’.
Escultura: Busto. Antonino Pio, Lanuvium Italia, gobernante del Imperio Romano, fue uno de los 5 Buenos emperadores

Het verrichten van arbeid werd daardoor door het Hebreeuwse geloof gezien als een vloek die door God werd uitgesproken over de mens om de ongehoorzaamheid van Adam en Eva te straffen.
In latere geschriften in het oude testament werd arbeid alleen verdedigd als middel om armoede te bestrijden.
zoals in Spreuken 13:4.
‘De ziel des luiaards is begerig, doch er is niets; maar de ziel van vlijtigen zal vet gemaakt worden’.

Arbeid werd toen zeker niet gezien als iets waar vreugde kon worden geput, want daar was de vloek van god immers niet voor bedoeld.
De oude Grieken zagen, net als de Hebreeuwen werk als een vloek.
De Griekse god voor ‘hard labeur’, Ponos, gaf zijn naam aan het Latijnse woord ‘poena’, letterlijk ‘pijn’. ‘straf’ of ‘boete’. Handenarbeid werd bij de Grieken alleen door slaven gedaan.
De vrije Grieken konden wel deelnemen aan oorlogen, handel, of de kunsten (architectuur en beeldhouwkunst), maar dat werd als vermaak en niet als werk beschouwd.
Zelfs de minst geestelijke inspanning werd als werk gezien en scheef bekeken.

AUGUSTUS: The first Roman emperor , also called Octavian, adopted by Caesar and gained power by his defeat of Antony, he then became the emperor in effect.

Praktisch nadenken bruuskeerde immers het brein en stond op die manier het nadenken over de ‘waarheid’ in de weg. Overigens werd dat nadenken over de ‘waarheid’ door de filosofen niet gezien als werk. Plato en Aristoteles vonden slavenarbeid noodzakelijk zodat zij ‘zich als elite konden wijden aan de kunsten, filosofie en de politiek’.

Lees ook:   BREKEND! De tralies naderen Dr. Fauci & Aliens vallen een dorp in Peru aan

Leiderschap en aanzien in de Griekse oudheid was dus gebaseerd op werk dat iemand niet moest doen, want iemand die arbeid verrichtte terwijl dat niet nodig was zou het verschil tussen meesters en slaven doen vervagen.
De Romeinen namen veel van de culturele ‘verworvendheden’ van de Grieken over, ook de ideeën met betrekking tot slavernij en arbeidsethiek.
Al kon je de expansiedrift van het Romeinse rijk moeilijk lui noemen, toch vonden de Romeinen alleen handel en grootgrondbezit waardige bezigheden voor een vrij man.
Het doel van dit werk was om genoeg bezittingen te verzamelen om zich ‘op het vredige platteland te kunnen terugtrekken als landman’.

Overigens vonden de Romeinen het nastreven van rijkdom niet zo belangrijk, als je maar voldoende had om in je normale behoeften te voorzien.

Uit;
Alain Grootaers
Over Leven in de 21ste eeuw
Zin
Uitgeverij Vrijdag

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥