web analytics

Men vaccineert en toevallig zijn er steeds meer besmettingen goh

Kijk aub dit hele artikel af…

Onderaan zie je een video met zeer belangrijke informatie!

https://www.ad.nl/binnenland/live-hoogste-aantal-besmettingen-sinds-begin-januari-sp-wil-weten-of-ollongren-chauffeur-besmette~a6d760d3/

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de derde opeenvolgende dag toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De Britse overheid wil vanaf september de bevolking een derde coronaprik gaan geven. Een zogenoemde booster ter bescherming tegen diverse virusvarianten.

Laat vooral je immuunsysteem kapot prikken met rotzooi.
Een 3e coronaprik in september nu dat belooft weer een lockdown want ook dan worden mensen ziek:

Nummer 1

Het is dan winter…en dan krijgen we allemaal meestal wel de griep…

(Griep die ineens niet meer bestaat vreemd genoeg! 😉 Stttt…)

Nummer 2

Dankzij de vaccins besmetten we elkaar weer

Je spuit een verzwakt virus in
Dit x ook nog met RNA dat ons DNA Beïnvloed.

Nml.

 

 • Veel vragen zijn nog onbeantwoord, zoals de bijwerkingen op lange termijn, besmettelijkheid na toediening, duur van de bescherming, effectiviteit na eenmalige toediening, uitwisselbaarheid vaccins, de toepasbaarheid bij specifieke doelgroepen en werkzaamheid tegen mutaties van het SARS-CoV-2.

-Door vaccins worden bij ernstige infectieziekten miljoenen ziektegevallen voorkomen en jaarlijks veel levens gespaard.
(Dat is wat de medici geloven! Zij denken echt dat dit goed is voor de mensheid.
Wat daarachter zit, zijn mensen die heel goed weten wat ze aanrichten met hun foute middelen, medicatie, vaccins etc… Die zien enkel geld in dat wat ze op de markt gooien)
Conventionele vaccins bestaan uit dode of verzwakte pathogenen of gedeeltes van pathogenen (subunit-vaccins) (Dit zijn de ouderwetse standaard vaccinaties). In de klassieke techniek worden verzwakte virussen gekweekt in kippenembryo’s of (Hoe krijg je een kippeneiwit allergie?!), meer recent, in celculturen. Het ontwikkelingsproces kan 4 tot 6 maanden in beslag nemen voor bekende virussen en jaren voor onbekende virussen. Bij de uitbraak van een nieuw virus, gevolgd door een pandemie gaat bij conventionele vaccins de ontwikkeling en de opschaling van de productie te langzaam.

-Met name bij een uitbraak en pandemie van een nieuw virus is het noodzakelijk snel een nieuw vaccin te ontwikkelen en te produceren. (Nu hadden wij zga nooit last van zomaar een pandemie, de Mexicaanse griep viel ook enorm mee nml. en leek ook wel bewust te zijn gemaakt om daaraan te verdienen!)
Daarom wordt er de laatste jaren gezocht naar snellere methoden gebaseerd op genetische technieken.

De twee nieuwe mRNA-vaccins, recent geregistreerd door het EMA, zijn in dat opzicht een veelbelovende aanvulling. Een derde mRNA-vaccin is in ontwikkeling.

Bij de ontwikkeling van dit soort vaccins worden genetische technieken ingezet, die gebruik maken van de informatie van het genoom van het virus. Hieruit wordt een blauwprint voor bepaalde antigene eiwitten geselecteerd.

Lees ook:   Het basis inkomen lach maar...!

Deze blauwprint bestaat uit een stukje RNA.

Dit stukje RNA kan tot mRNA worden gevormd.

Na toediening zet het mRNA lichaamscellen aan tot productie van het antigene eiwit. (Zie voor een begrippenlijst de Achtergrondinformatie).

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende nieuwe vaccins. Als eerste zijn twee mRNA-vaccins geregistreerd. Beide vaccins zijn inmiddels door het EMA goedgekeurd en hebben een voorwaardelijke handelsvergunning verkregen.3 Tozinameran (international nonproprietary name) (Pfizer/BioNTech) is geregistreerd voor de indicatie actieve immunisatie bij personen van 16 jaar en ouder ter preventie van COVID-19 die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2. Het Moderna-COVID-19-vaccin (Moderna) is geregistreerd voor dezelfde indicatie maar dan voor personen van 18 jaar en ouder

Kenmerken beide mRNA-vaccins

Tozinameran (Comirnaty®, Pfizer/BioNTech)

Het tozinameran-vaccin is een steriel concentraat voor dispersie voor injectie. Een injectieflacon bevat, na vereiste verdunning met 1,8 ml 0,9% natriumchloride, 6 doses van 0,3 ml. Om zes doses uit een enkele injectieflacon te kunnen optrekken, moeten spuiten en/of naalden met een kleine dode ruimte worden gebruikt. De combinatie daarvan moet een dode ruimte hebben van ten hoogste 35 µl. Als standaardspuiten en -naalden worden gebruikt, is er mogelijk niet voldoende volume om een zesde dosis uit één enkele injectieflacon op te trekken.

1 dosis (0,3 ml) bevat 30 microgram COVID-19-mRNA-vaccin (ingebed in nanopartikels van lipiden), dat codeert voor het spike-eiwit van het SARS-CoV-2. Na verdunnen is het vaccin maximaal 6 uur houdbaar. Het vaccin is 6 maanden houdbaar bij -90 °C tot -60 °C. Buiten de vriezer is het ongeopende vaccin maximaal 5 dagen houdbaar bij 2 °C tot 8 °C, en maximaal 2 uur bij temperaturen tot 25 °C.4 Na verdunning wordt het vaccin intramusculair toegediend als een kuur van 2 doses (van elk 0,3 ml). Er wordt aanbevolen de tweede dosis 3 weken na de eerste dosis toe te dienen. Voor informatie over de hulpstoffen in het vaccin zie de Achtergrondinformatie (tabel1).

Moderna-COVID-19-vaccin (Moderna)

Het Moderna-COVID-19-vaccin is een witte tot gebroken witte suspensie voor intramusculaire injectie in injectieflacons van 5 ml. Iedere 0,5 ml (1 dosis) bevat 100 µg mRNA dat codeert voor het spike-eiwit van het SARS-CoV-2. Het vaccin moet worden bewaard tussen -15 tot -25 °C. Na ontdooien kan het vaccin tot 30 dagen tussen 2 en 8 °C worden bewaard en 12 uur tussen 8 en 25 °C. Voor gebruik moet het vaccin worden ontdooid. Dit duurt 2,5 uur tussen 2 en 8 °C of 1 uur tussen 15 en 25 °C.5 Het vaccin behoeft niet te worden verdund. Het vaccin wordt intramusculair toegediend als een kuur van 2 doses (van elk 0,5 ml). Er wordt aanbevolen de tweede dosis 28 dagen na de eerste dosis toe te dienen. Voor informatie over de hulpstoffen in het vaccin zie de Achtergrondinformatie (tabel1).

Lees ook:   Met dat loon anderen sommeren te bezuinigen!

https://www.ge-bu.nl/artikel/mrna-vaccins-bij-covid-19?full

De effectiviteit en bijwerkingen van de geregistreerde mRNA-vaccins zijn uitgebreid onderzocht bij een groot aantal proefpersonen. De aantallen zijn groot in vergelijking met vele eerdere onderzoeken naar vaccins. In een cohortstudie van de FDA van 57 onderzoeken naar vaccins tussen 1996 en 2015 was de mediane grootte van de onderzoekspopulatie bijvoorbeeld 4.161.7 Dit is een stuk minder dan de grootte van de onderzoeken van de mRNA-vaccins waarin rondom de 30.000 tot 35.000 patiënten werden geïncludeerd.
Veel zaken zijn echter nog niet of niet volledig onderzocht. Er blijven daarom nog wel wat vragen openstaan, zoals:

 • de besmettelijkheid van mensen die het vaccin hebben gekregen maar daarna in aanraking zijn geweest met het virus
 • de duur van de bescherming na vaccinatie
 • de risico’s van specifieke doelgroepen die niet in de onderzoeken zijn geïncludeerd zoals zwangeren, kinderen of immuungecompromitteerden
 • de onderlinge verwisselbaarheid met andere COVID-19-vaccins bij voltooiing van de vaccinatiekuur
 • de effectiviteit van het vaccin na eenmalige toediening i.p.v. de volledige toediening van twee keer
 • de mate waarin een tweede dosis kan worden uitgesteld
 • de werkzaamheid tegen mutaties van het virus.

De nieuwe mRNA-coronavaccins bevatten synthetisch mRNA dat de code draagt van een bepaald eiwit van het coronavirus. Die code wordt door je lichaamscellen omgezet in eiwit van het coronavirus. Dat eiwit wordt door je immuunsysteem herkend als lichaamsvreemd, waardoor je antistoffen en andere afweercellen tegen het coronavirus vormt. Het synthetisch mRNA heeft geen invloed op je genetisch materiaal (DNA). Deze mRNA-techniek is relatief nieuw voor vaccins, maar wordt al langer gebruikt in bepaalde kankermedicijnen.

(In feite doet je lichaam dit zelf normaal gesproken! Dat maakt je gezond en sterker! Nu doet een synthetisch middel dit voor je lichaam)

 • RNA is chemisch verwant met DNA: de bouwsteentjes (nucleotiden) zijn ongeveer dezelfde.
 • Terwijl het genetisch materiaal (genen) in een celkern is opgebouwd uit DNA, zorgt RNA ervoor dat de codes van de genen tot expressie gebracht worden in de cellen.
 • mRNA (m staat voor ‘messenger’, in het Nederlands ‘boodschapper’) is een vorm van RNA dat codes van DNA kan omzetten in eiwitten. Eigenlijk fungeert mRNA als transportsysteem voor de genetische informatie die in het DNA is vastgelegd.
  • Zodra een deel van het DNA in de celkern wordt overgeschreven naar mRNA, beweegt dat mRNA uit de celkern naar het cytoplasma van de cel (de omgeving in de cel buiten de kern).
  • In dat cytoplasma zitten ‘fabriekjes’ (ribosomen) die mRNA omzetten in eiwitten. De ‘fabriekjes’ van de gastheercel worden gebruikt om viruseiwit te maken.
  • Voor alle eiwitten die geproduceerd worden in je lichaam bestaat er een specifieke code in het DNA en worden er specifieke mRNA-moleculen aangemaakt.
Lees ook:   Vroeger toen men zich nog goed wist te kleden
mRNA-technologie bij vaccinontwikkeling

Ook coronavirussen hebben een genetische code die alle informatie bevat van de bouwstenen waaruit ze zijn opgebouwd. Om een mRNA-vaccin te ontwikkelen, leggen wetenschappers de genetische code van een bepaald eiwit uit het coronavirus vast in een mRNA-fragment dat synthetisch wordt aangemaakt.

Inenting met een mRNA-vaccin
 • Wanneer een mRNA-vaccin geïnjecteerd wordt, dan moet het synthetisch mRNA uit het vaccin in je lichaamscellen geraken. Door het mRNA te verpakken in een vetmanteltje (nanopartikeltje), geraakt het vlot in je cellen.
 • Daar kan het, net als andere lichaamseigen mRNA-moleculen, worden omgezet in eiwit, in dit geval in een eiwit van het coronavirus (het spike-eiwit in de stekeltjes).
 • Omdat het aangemaakte eiwit lichaamsvreemd is, reageert je afweersysteem erop door antistoffen en andere immuuncellen tegen dit corona-eiwit aan te maken.

Als je besmet wordt met het coronavirus, heb je dankzij dit vaccin dus antistoffen.

Bron
Welke ervaring hebben we met RNA-vaccins?

Sinds een jaar of twintig worden RNA-vaccins ontwikkeld. Er zijn veelbelovende resultaten tegen kanker en verschillende infectieziekten bij proefdieren. De meeste ervaring met mRNA-vaccins bij mensen is opgedaan bij de ontwikkeling van therapeutische kankervaccins, voor kleine groepen patiënten die lijden aan kankers zoals melanoomborstkanker of prostaatkanker. Er wordt dan een vaccin gemaakt tegen een specifiek kenmerk (eiwit) van de tumor. Maar die vaccins zijn bedoeld als behandeling, niet om een ziekte te voorkomen, zoals nu bij covid-19.

Ook tegen een aantal infectieziekten zijn al experimentele mRNA-vaccins gemaakt. De afgelopen jaren zijn een paar kleine studies opgezet bij mensen, tegen hivhondsdolheidzika en griep.

Bron

https://www.nporadio1.nl/gezondheid/28801-hoe-werkt-het-corona-vaccinIs ook een goede link om even door te nemen.

Maar alle mooie verhalen ten spijt…en artsen die echt geloven bezig te zijn met iets heel erg goeds!

Het is echt niet iets goeds.

 

Daarvoor moet je deze video bekijken en kijk hem helemaal af aub!
Heel belangrijk nml.

Die hele lockdown gaat dus nergens over en wij worden opzettelijk gevaccineerd, in de hoop dat we er misschien wel aan sterven?
En in ieder geval zal het ons gezonde lichamelijke systeem beschadigen misschien niet nu danwel later!

Welke griezels zitten hierachter.

Dus neem dat vaccin niet!

En al die artsen die meewerken aan het vervalsen van informatie, ik hoop dat zij berecht gaan worden!
Dat mag gewoon niet!
En word je niet berecht,… je zult zeker je karma krijgen!

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button