web analytics
...
Gezondheid & UiterlijkMaatschappij & PsycheWetenschap

Grasmus besmet met Westnijlvirus in regio Utrecht, mensen kunnen ook worden besmet

De grasmus is eind augustus gevangen en getest en bleek het virus te dragen. Het is voor het eerst dat in Nederland een besmetting is vastgesteld. Wel zijn er eerder antistoffen aangetroffen bij vogels in het land, wat erop duidt dat ze het virus, dat vooral bij vogels voorkomt en wordt overgebracht door muggen, hebben gehad

Ook mensen kunnen met het westnijlvirus worden besmet, al worden ze zelden ziek. 80 procent krijgt helemaal geen klachten, terwijl 20 procent milde klachten krijgt, zoals koorts en griepachtige klachten. Het westnijlvirus heeft zich de laatste tientallen jaren verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Zuidoost- en Centraal-Europa en Duitsland. Het virus wordt niet via muggen van mens naar mens of van mens naar dier overgebracht, geeft het RIVM aan.

Bron

Klachten westnijlkoorts

Als je besmet wordt met het virus, duurt het meestal 3 tot 15 dagen voordat je klachten kunt krijgen. De meeste mensen (80%) krijgen geen klachten. Zo’n 20% van de besmette mensen krijgt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Slechts een zeer klein deel (1%) krijgt een ernstige ziekte zoals encefalitis of meningitis. Met  deze ernstige ziektes is de kans op overlijden 4 tot 14%. Bij mensen van 70 jaar of ouder kan dit stijgen naar 15 tot 29%.

Het komt dus eigenlijk via muggen…

bron

Gaat van dier naar mens en vice versa…

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/maken-genetisch-gemodificeerde-muggen-een-eind-aan-malaria/

Op Saba, een eiland in Caribisch Nederland gebied, kunnen ziekten als dengue, chikungunya en zika worden bestreden met behulp van genetisch gemodificeerde muggen. Door de modificatie is de mug zodanig aangepast dat lokale muggenpopulaties die deze ziekten overbrengen teruggedrongen worden. Mogelijke toepassing van genetische gemodificeerde muggen blijkt verwaarloosbaar kleine risico’s voor mens en milieu met zich mee te brengen.

Lees ook:   Het fenomeen ''Negerts''

Het Bureau GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen  (Genetisch Gemodificeerde Organismen) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van het bestuur van Saba de mogelijke risico’s van deze toepassing geëvalueerd.

Hierbij is onder andere gekeken naar de volgende aspecten: is de mug door de genetische modificatie beter in staat is om ziekten over te brengen of is het ongezond als mensen per ongeluk een genetisch gemodificeerde mug inslikken? Ook de eventuele gevolgen voor de voedselketen zijn onderzocht.

Uit de evaluatie blijkt dat risico’s van mogelijke toepassing van de genetische gemodificeerde mug op Saba verwaarloosbaar klein zijn.
(Dat weet je pas als je dit jaren uittest!)

De Aedes aegypti mug brengt virussen over die ziekten zoals dengue, chikungunya en zika kunnen veroorzaken. De mug wordt bestreden omdat deze infectieziekten een groot gezondheidsprobleem vormen. Om deze ziekten te kunnen bestrijden heeft een Brits bedrijf met behulp van genetische modificatie de mug zodanig aangepast dat het nageslacht van de Aedes aegypti mug vroegtijdig sterft.
(Maak ze steriel!)

In deze beoordeling is de effectiviteit van de inzet van de genetisch gemodificeerde muggen niet onderzocht. Dat geldt ook voor de sociaaleconomische effecten of de wenselijkheid van de inzet van genetisch gemodificeerde muggen. Het bestuur van Saba beslist uiteindelijk of deze muggen ingezet gaan worden.

https://www.rivm.nl/nieuws/risicos-van-mogelijke-inzet-genetisch-gemodificeerde-muggen-geevalueerd

 

En de mens prutst maar door en snapt nog niet dat spelen met dna gewoonweg niet slim is als je niet goed weet wat je doet eigenlijk.
Waarschijnlijk is er niets aan het handje volgens onderzoekers van het RIVM…

Lees ook:   Seks, dan wel eerst even netjes vragen!

Gerelateerde artikelen

Back to top button