web analytics
11:11 Dubbele getallen
RH Negatief - Anunnaki - Elohim - GeloofGeschiedenis

Schokkende feiten over de Sumeriërs

Schokkende feiten over de Sumeriërs

72e5b7a9348b05421790327709ff691e AnGel-WinGs.nl

Een van de meest controversiële en raadselachtige beschavingen die ons tot op de dag van vandaag verbijsteren, is die van de oude Sumeriërs. Schijnbaar uit het niets tijdens het stenen
tijdperk, vertoonde hun beschaving zeer geavanceerde kennis.

Uitvindingen die aan hen worden toegeschreven, zijn onder meer oudste ”de geschreven taal”, de scheiding van tijd in minuten en seconden, de oprichting van grote steden, de uitvinding van het wiel en de feitelijke vestiging van handel. In feite was de Sumerische beschaving zo succesvol dat er al meer dan 10 stadstaten waren gesticht tegen het 4e millennium voor Christus, bekend staat als de ‘bakermat van de beschaving’, hun gewoonten, overtuigingen en geloofspraktijken lieten de blauwdruk achter voor volgende culturen en zijn tot op de dag van vandaag verweven in veel van onze overtuigingen en gebruiken, waarvan er vele u misschien verrassen.

10. Ze hadden een sterk geloof in vampieren

2de0bb519f680d55eaa5648962a46e67 AnGel-WinGs.nl
Iedereen houdt van een goed vampierverhaal, maar wie wist dat die van hen letterlijk een verhaal zo oud als de tijd was? De oude Sumeriërs geloofden in twee klassen van demonen die van de
smaak van bloed of menselijke levenskracht hielden, de Ekimmu en de Utukku.

De Ekimmu waren de woedende geesten van de doden die onbegraven bleven, en nog op de aarde jaagden
en onder de grond sliepen – een favoriet kenmerk als het gaat om de traditionele
vampierverhalen van vandaag.

De Utukku daarentegen waren de geesten van de doden die zonder enig offer bij hun graven waren gelegd om te rusten, botten die over het hoofd waren gezien en
vergeten door hun vrienden en families. Als gevolg hiervan zouden de Utukku regelrecht terugkomen uit het hiernamaals om iedereen en alles wat ze tegenkwamen te kwellen, altijd op
zoek naar voedsel van hun slachtoffers. Net als de Oost-Europese vampiers is de Utukku een constant roofdier. Hoewel ze slecht en psychopathisch waren,
vertelt een van de Sumerische legendes over een Utukku genaamd Ea-Bani, die vriendschap sloot met Gilgamesj en aanbevolen zijn bondgenoot werd.

9. Tot hun legendes behoorden ook weerwolven

489e47cbcbaead8b245418c0dac9c515 AnGel-WinGs.nl
In een van de eerste verhalen die ooit in de wereld zijn geschreven (daterend uit 2100 voor Christus) vonden onderzoekers het oudste nog bestaande verhaal van mensen die hun verhalen in spijkerschrift omzetten in wolven op 12 kleitabletten in Nineveh (het huidige Kuyunjik) in 1853. Bekend als het Gilgamesj-epos, het verhaal
centreert zich rond Gilgamesj, de koning van Uruk die  achtervolgd wordt door de godin Ishtar, maar
hij weigert haar avances te aanvaarden en herinnert haar aan het verschrikkelijke lot van haar vroegere minnaars, die ze veranderde in wolven.

Verschillende experts hebben erkend dat het geloof in weerwolven deel uitmaakte van het oude Sumerische wereldbeeld. In feite kan het wijdverbreide geloof in weerwolven er heel goed aan hebben bijgedragen de uiteindelijke ondergang van koning Nebukadnezar II, die regeerde van ongeveer 605-562 v.Chr. toen hij de eerste tempel van Jeruzalem sloopte en  een van de oorspronkelijke zeven wereldwonderen – de hangende tuinen van Babylon bouwde. In het bijbelboek Daniël leren we dat Nebukadnezar had een ernstige vorm van depressie doorstaan, die na zeven jaar terugkwam
periode tot een totale psychose waarin hij dacht dat hij in een wolf was veranderd, een aandoeningtegenwoordig beter bekend als Lycanthropy.

96f0c152ca8ae9f6cae924ea4d82161b AnGel-WinGs.nl
8. Sumeriërs waren “platte aarde gelovers”

De oude Sumerische mening

De hemel als een opeenvolging van drie koepels die een aarde bedekten.
Elke koepel is gemaakt van verschillende soorten zeldzame en waardevolle stenen. De laagste of eerste koepel
werd verondersteld het huis van de sterren te zijn en gemaakt van jaspis. De tweede koepel was de thuisbasis van
de Igigi of de “goden van de hemel” en gemaakt van saggilmut steen. De derde en grootste koepel
was gemaakt van luludanitu-steen en was de personificatie van de “god van de lucht”, An. De hemellichamen werden ook op dezelfde manier in verband gebracht met bijzondere goden. Ze geloofden de planeet Venus wordt Inanna, de godin van oorlog, liefde en seks. De zon was de god van gerechtigheid, haar broer Utu, en de maan was Nanna – hun vader. Normale mensen zouden nooit naar de hemel gaan als de luchten speelden alleen gastheer voor de goden. In plaats van naar de hemel te gaan, zou de ziel van een mens naar Kur gaan
(later bekend als Irkalla), de onderwereld die diep onder het aardoppervlak kan worden gevonden.

Lees ook eens:   The Lost Books Of Enki

7. Sumerische tabletten weerspiegelen de bijbelse versie van de wereldCreatie

Verhalen over de schepping van de wereld zijn te vinden in zowat elke cultuur van de wereld. Veel geleerden beschouwden  de Bijbel in werkelijkheid als een vereenvoudigde en beknopte versie van het scheppingsverhaal ontdekt op de resterende fragmenten van Sumerische spijkerschrifttabletten. Van de overlevenden bewijs dat we zijn gekomen om te leren dat, hoewel verschillende van de goden rechtstreeks verband hielden met krachten van de natuur was er geen enkele overtuiging die hun bestaan ​​aangaf. Sumeriërs geloofden dat gewoon
de goden altijd al hadden bestaan ​​- zelfs voordat de wereld zoals wij die kennen werd geschapen. Helaas is alleen een
een kleine hoeveelheid Sumerische literatuur nog bewaard  uit het 3e millennium voor Christus, maar ze maken  wel
verwijzing naar een periode voorafgaand aan de tijd van de goden toen alleen An (hemel) en Ki (aarde) bestonden.
Gedurende deze tijd was alles donker en bestond er geen licht, er was geen zon en geen maan. De aarde was groen en had overvloedige hoeveelheden water, maar het was verstoken van leven en vegetatie.

De tekens die op de Sumerische spijkerschrifttabletten worden gevonden, lijken ook opvallend veel op die van de Egyptische hiërogliefen, en het lijkt erop dat de inhoud van de oude spijkerschrifttabletten
overlappen met enkele van de Egyptische doctrines over het begin van het leven op aarde. Tot op heden meer dan  honderdduizend spijkerschrifttabletten zijn er opgegraven, maar er zijn er slechts ongeveer 60.000 ontcijferd en hun inhoud is vrijgegeven aan het grote publiek.

6. Ze bouwden de eerste piramides

6e8341a91fe90acfbaf5b8a542e612b6 AnGel-WinGs.nl
De Sumeriërs waren de enige beschaving in de buurt van Egypte met trappiramides die een fundamentele rol in hun religieuze en sociale leven. Ziggurats verschenen voor het eerst rond 2200 voor Christus. Deze opmerkelijke piramidevormige tempels waren óf rechthoekig óf vierkant en hadden geen binnenkant
kamers, en waren min of meer 170 voet (52 meter) hoog. Ziggurats worden bijna altijd weergegeven
hellende zijkanten en tuinpaden. Een daarvan waren de hangende tuinen van Babylon.
Hoewel ziggurats misschien niet zo beroemd of bekend zijn als de piramides van Gizeh, waren ze de
allereerste trappiramides over de hele wereld.

3d928aca2b3857a3f396cbe1bb9af781 AnGel-WinGs.nl
Hoewel de Sumerische beschaving bijna alles heeft uitgevonden dat de beschaving ondersteunt, zoals wij wetenvandaag, de allereerste ziggurat-trappiramide werd meer dan 400 jaar vóór de
eerste stap piramide in Egypte. Tepe Sialk is te vinden in het centrum van Iran, vlakbij de Kaspische Zee en Turkmenistan. Er zijn verschillende andere ziggurats in Iran, maar Tepe Sialk is de oudste. Alhoewel controversieel, veel geleerden geloven dat de trappiramides en piramides door dezelfde zijn gebouwd, met het argument dat een uitvinding die niet alleen de revolutionaire technische vaardigheden van de tijdperk, maar vertegenwoordigde ook de unieke geloofssystemen zouden zijn afgewezen en herhaald in de tijd.

Lees ook eens:   1816 stond bekend als 'het jaar zonder zomer' - hier is wat er gebeurde

5. Het waren bloeddorstige krijgers

ca517010810e30c59c766ccb76e5b01b AnGel-WinGs.nl
De stadstaten van Sumerië vochten voortdurend bloedige oorlogen tegen elkaar uit om territorium, natuurlijke hulpbronnen en water. Allianties kwamen en gingen, maar alle staten hadden hun eigen, onafhankelijke heersers tot aan de hemelvaart van Eannatum van Lagash.

De stadstaten van Sumer onder zijn heerschappij. Het eerste Soemerische rijk werd gehandhaafd tot de komst van Sargon de Grote in ongeveer 2234 voor Christus. Sargon van Akkad (die we later weer zullen aanraken) was een militair genie en maakte gebruik van zowel strijdwagens als infanterie. Terwijl de infanterietroepen waren uitgerust met dodelijke combinaties van zwaarden, speren, knuppels, knotsen en stroppen, zouden zijn strijdwagensoldaten maken gebruik van zowel pijl en boog als speren.

De bijna constante frequentie van oorlog tussen de stadstaten van Sumerië stimuleerde de ontwikkeling van het leger technieken en technologieën die ongeëvenaard waren. De uitvinding van de wagen was waarlijk een van de meest significante militaire vorderingen in de oudheid.

dbec790ab77587585629c0b611e341f1 AnGel-WinGs.nlDe Sumerische wagen had dat typisch vier wielen en moest door minstens vier onagers worden getrokken. Een belangrijk kenmerk was dat de Sumeriërs de onagers vast hielden via ringen door hun neusgaten, terwijl hun teugels werden getrokken
door teugelringen die aan de wagen zelf waren vastgemaakt, waardoor ze bijna perfecte controle gaven.

4. Hun eerste vrouwelijke heerser werd een godheid

Rond 2500 voor Christus nam de enige koningin die ooit over de Sumeriërs regeerde, Kubaba (ook Kug-Baba of Kubau),
de troon. Er wordt gezegd dat haar regering een eeuw duurde – en het werd gekenmerkt door groei en
harmonie.

Haar naam is te zien op de Sumerische koningslijst, die alle Sumerische heersers en hun prestaties. Haar zoon, Puzur-Suen, regeerde na haar. Kubaba’s
heerschappij over oude Sumerische burgers zou zijn goedgekeurd door de Annunaki-goden, wat was op zichzelf al significant zonder al te veel in detail te treden. Na haar dood werd ze overleden en
werd vereerd door de Anatolische en Hurritische culturen.

Er lijkt ook een interessante wending in de geschiedenis van Kubaba te zitten voordat ze koningin werd. In een oude Babylonische religieuze tekst, werd een interessante vermelding van Kubaba ontdekt die luidde: „In de regering van Puzur-Nirah, koning van Akšak.​​ Kubaba gaf brood aan de sherman en gaf water, zij liet hem de sh aanbieden aan Esagila. Marduk de koning, de prins van Apsu, begunstigde haar en zei: “Laat maar wees zo! ” Hij vertrouwde Kubaba, de herbergier, de soevereiniteit over de hele wereld toe. ” (Weidner
Chronicle – Lines 43-45) Volgens geleerden kan Kubaba heel goed een herbergierster  zijn geweest als de positie werd in de oudheid als buitengewoon respectabel beschouwd (en een paar vrouwen bekleedden daadwerkelijk) keer. Tegenwoordig is er nog maar één standbeeld van haar.

abd3c61777f5a9c512106489d53990bf AnGel-WinGs.nl
3. Mozes was misschien een beroemde Sumeriër

De Akkadiër, Sargon de Grote, die na zijn verplettering alle stadstaten van Sumerië kwam regeren,
hun legers, rond 2334 voor Christus hebben een verleden gehuld in mysterie. Volgens de een was hij een  verborgene
kind van een hogepriesteres die hem in een mand stopte en hem in een rivier deponeerde – bijna een verhaal
direct in lijn met het verhaal van Mozes in het Oude Testament. Sumerische legendes vertellen ons dat hij een
tuinman’s zoon was die uiteindelijk de schenker van de koning werd.

De spijkerschrifttabletten lijken ons echter het beste inzicht in zijn leven te hebben gegeven en omvatten beide
van de andere vorderingen. Een inscriptie die bekend staat als “The Legend of Sargon” stelt dat hij een
onwettig kind van een wisselaar was – wat zowel naar een hogepriesteres als naar de godin zou kunnen verwijzen nml
Inanna. Zijn moeder moest haar zwangerschap verbergen en kon zichzelf niet blootgeven door het kind groot te brengen, dus
hij werd in een mand gelegd en vrijgelaten in de rivier de Eufraat. Om hem veilig te houden, isoleerde zijn moeder
de mand met teer en hij werd de rivier afgevoerd naar waar hij uiteindelijk was
ontdekt door een man genaamd Akki, de tuinman van Ur-Zababa, koning van de stad Kish.

Lees ook eens:   Meest mysterieuze boeken die niet in deze wereld zouden moeten bestaan, maar ze bestaan.

2. Hetzelfde geldt voor Noah

Legenden over de zondvloed zijn over de hele wereld te vinden, in verschillende religies en culturen.
Hoewel we in de Bijbel over Noach en zijn ark leren, heeft de oorsprong van het verhaal zeker pre-bijbelse wortels in oude Mesopotamische culturen en beschavingen. De data van het Gilgamesj-epos bijna vijfduizend jaar terug en wordt beschouwd als een van ’s werelds oudste geschreven verhalen.

We horen van Utnapishtim, een man die werd gewaarschuwd voor een naderende vloed die op het punt staat door boze goden te worden vrijgelaten.
Hij begint onmiddellijk met het bouwen van een enorme boot, versterkt deze met pek en teer en laadt zijn
familie, dieren en een verscheidenheid aan zaden erin, net op tijd. Na vele dagen van stormen en regen,
Oetnapisjtim stuurt, net als Noach, een vogel de wildernis in om droog land te zoeken.

In de 19e eeuw werd de legende van de Mesopotamische zondvloed bevestigd als de oudste in de
wereld na de vertaling van verschillende oude spijkerschrifttabletten. De overeenkomsten tussen de
Hebreeuwse en Mesopotamische verhalen zijn zo duidelijk dat de geaccepteerde opvatting tegenwoordig is dat de legende
is ontstaan ​​in Mesopotamië. In feite biedt de Mesopotamische versie ons dat
redelijkerwijs niet kon zijn afgeleid van de oorspronkelijke Hebreeuwse legende.

1. De vader van Gilgamesj zou een demon kunnen zijn
c083de3a42f0622c519300c72d509a76 AnGel-WinGs.nl

De legendes, verhalen en mythen van Gilgamesj waren gebaseerd op een echte koning. Men vermoedt dat
Gilgamesj heerste rond 2500 voor Christus over de stad Uruk. Hij wordt ook vermeld op de lijst van Sumerische koningen.
In de loop van verschillende eeuwen zijn er rondom hem talloze mythen en legendes ontstaan
prestaties en avonturen, die hebben geleid tot het schrijven van het Gilgamesj-epos.
Maar hij was misschien veel meer dan alleen maar een man.

Volgens een manuscript uit 2400 voor Christus was de vader van Gilgamesj in feite een Lillu-demon. Deze Lillu was een van de vier demonen
die vielen in de categorie vampieren – de andere stond bekend als Lilitus – de vrouwelijke
vampierdemon (die later Lilith werd in de Hebreeuwse traditie); Ardat Lilli (vrouw) – die ’s nachts op
mannen jaagde; en Irdu Lilli (mannelijk) – die ’s nachts op vrouwen aasde. Lilitu werd beschouwd
als een seksueel afwijkende, maar prachtige vampier, vergelijkbare met bepaalde literaire versies
die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd. De verschillende versies van deze legendes werden
overgenomen door de Babyloniërs en Hebreeën en legendes
één hun weg over de hele wereld.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥