web analytics
11:11 Dubbele getallen

Magische oorlogen uit een ver verleden

MAGISCHE OORLOGEN

5b08a840e15d06baa463470b85329435 AnGel-WinGs.nl

Om een ​​soldaat in staat te stellen de vijand te beïnvloeden met zijn zwaard, was een speciale staat van een persoon genaamd “woede” nodig, waar de woorden van het militaire vocabulaire vandaan komen: strijd, nederlaag, WAPENS (orage), oefeningen. En om de vijand te  beïnvloeden, moesten ze geluiden maken die een synthese van hormonen in het menselijk lichaam veroorzaken. Een pistool was, net als elk ander wapen, geen vuurwapen, maar een object gemaakt volgens de maatregelen van een persoon, waardoor RAD in een persoon werd veroorzaakt. En er waren veel soorten wapens, zodat één persoon ze niet allemaal kon meenemen, en hij had altijd een schildknaap.

Het feit dat eerdere oorlogen niet schoten, maar vochten via de verbale invloed van tegenstanders op elkaar, wordt aangegeven door de Russische woorden “slagveld”, van waar “schelden”, d.w.z. zweren, vloeken. Al in de 19e eeuw bestond vloeken in Rusland, d.w.z. het verkrijgen van stof met een patroon, en het patroon speelde, zoals we ons herinneren, de rol van een talisman, d.w.z. schild. Het woord “oorlog” wordt geassocieerd met “huilen”, en het ging na de oorlogen met de hondenkoppen, die precies huilden, wat onze troepen dwong hun toevlucht te nemen tot soortgelijke tactieken (^tactiek” van het concept van tact in muziek, waar de woord “aanval” vandaan komt). Er is vele malen geschreven over Jericho, wiens muren werden verwoest door het geluid van trompetten. En niet alleen pijpen, maar ook ploegscharen (in feite het spraakapparaat van een persoon, en niet een ploeg, zoals degenen achter de Rybakovs en Likhachevs ons proberen in te prenten) is in staat om de rol van Jericho’s pijpen te spelen, zoals aangegeven met het woord “soldaat”, vandaar het Russische woord “solo”, d.w.z. zingen. Denk aan het Russische sprookje “Over de nachtegaal de rover”. De woorden “slag”, “bataljon” van het oude Russische “tas”, d.w.z. praten. Woorden: vechten, jager van het oude Russische “bayat” (slapen, overtuigen om in slaap te vallen), en “company”, van het woord “mond” – ze geven ons allemaal aan dat de wapens in onze troepen geen sabels waren helemaal niet……

WAT OORLOGEN IN HET VERLEDEN WAREN
Twee helden kwamen niet naar buiten om te vechten, zoals ons wordt verteld, maar om collectieve invloeden af ​​te dwingen. Merk op dat gevechten altijd in de buurt van water hebben plaatsgevonden, waarvan bekend is dat het nodig is om de betovering te verbreken. De essentie van de strijd was om de vijand in zo’n wezen te veranderen dat het niet kon herstellen naar het vorige organisme, en dus het vermogen verloor om te reageren met zijn charmes.

En de krijgers (van het woord “gehuil”) kwamen niet gewond terug, maar veranderden in een andere soort. Ze veranderden hele regio’s in andere soorten. Dit is de oorzaak van het verschijnen op aarde van een groot aantal verschillende intelligente soorten zoogdieren, verstoken van goddelijke kracht en het veranderen van hun oorspronkelijke uiterlijk: POLOVETS (schapenmensen), PESIGLAVTS, IBERS (berenmensen). Het feit dat oorlogen in de oudheid magische transformaties van elkaar waren, blijkt uit de bekende in de tijd van Ivan III “Standing on the Ugra”, die eindigde in de overwinning van Ivan III. Let niet op de strijd, maar op het staan, waarin, we kunnen gerust aannemen, de betovering van de vijand werd weerspiegeld en de transformatiespreuk werd ontwikkeld.
(Misschien waren die ander soortige wezens wel een DNA verandering dankzij de Anunnaki oid)

Lees ook:   Geschiedenis

De Duitse Orde (orde, de oude naam van de regio) is de plaats waar mensen leefden die de gevolgen van in de oorlog gebruikte magische spreuken overleefden en Tauris werden, en samen met de KIMVRS (die ook als Germaanse stammen worden beschouwd), veroverden ze de Baltische staten, Polen, Litouwen.
TAVRS zijn mensen met hoorns die, na het gevecht met de troepen van Ivan Kalita, werden veranderd in gehoornde dieren: koeien, geiten, schapen en hun bondgenoten KIMVRS werden veranderd in kikimors (kikimors hebben, volgens ooggetuigen, een lip versmolten met een neus, en in plaats van een menselijke neus – patch). Vervolgens werden kikimors veranderd in varkens (beren). Al deze vier soorten werden vervolgens tot heilige dieren gemaakt en er werd melk van afgenomen voor praktische en vervolgens voor priesterlijke doeleinden (eerst voor het smeren van roterende delen en vervolgens voor voedsel). Ze namen ook melk van varkens en later begonnen ze deze dieren zelf te eten, hoewel we een gemeenschappelijke voorouder met hen hebben – de ‘Man van het Goddelijke’.

STRIJD IN HET VERLEDEN
16a4dba09c87e32b29359db1581a8ef2 AnGel-WinGs.nl
Frank Chain Pape. De nachtegaal de rover in de afbeelding voor de “Verzameling van Russische sprookjes”, 1916.

*******

Denk aan het Russische sprookje “Over de nachtegaal de rover”, waar hij de soldaten neermaaide met zijn fluitje, dat hij als geluidswapen gebruikte.

Tot voor kort was de oorlog niet de manier waarop ze die aan ons proberen voor te stellen. Ze werd geassocieerd met het woord, dat ze niet probeerden te doden, maar gewoon om de vijand van hun goddelijke kracht te beroven.

Het is bekend dat geluid al enige tijd in metaal bestaat, en hoewel het klinkt, is metaal een bron van elektromagnetische straling die een actief effect heeft op omringende objecten.
Het waren de geluiden die met een proces in de bel werden geuit, die werden omgezet in elektromagnetische straling, die levende organismen konden beïnvloeden, waardoor ze de nodige metamorfosen kregen.

Vroeger waren oorlogen verbale invloeden van tegenstanders op elkaar, dit wordt aangegeven met Russische woorden:
BATTLE FIELD – vervloekingen.
OORLOG – er is een verband met het gehuil. Gejoel.
RALO is geen ploeg, maar de naam van een spraakapparaat.
STRIJD – vechten, d.w.z. praten.
FIGHT, FIGHTER – van het oude Russische “bayat”, d.w.z. laten inslapen, in slaap laten vallen.
ROTA – van het woord “mond”, geeft ons aan dat de wapens ploegscharen en pijpen waren.
SQUEALS – pijpen die een hoog verlammend geluid produceerden.

LEGER. VERANDERING VAN DE IDEOLOGIE VAN MILITAIRE ACTIES.
MAGISCHE OORLOGEN VAN HET VERLEDEN. MONSTERS
Eigenlijk vond de kardinale herstructurering van het actieve leger vóór het schieten en zwaaien met sabels plaats in de tijd van Peter I, toen hij in plaats van de STRELTS GRAPPIGE troepen introduceerde en de priesters volledig uit het leger verdreef, die de wonderbaarlijke vermogens van militaire formaties bepaalden . In zijn tijd was er ook een verandering in de ideologie van militaire operaties: van de NEUTRALISATIE VAN DE KRACHT van de vijand schakelden ze over op zijn FYSIEKE VERNIETIGING.

Lees ook:   Sumerische Tekst Onthulde 8 Intelligente Wezens Die Naar De Aarde Kwamen En 241.200 Jaar Regeerden

De woorden: PLOT, COMPANY, BATTALION, REGIMENT (REGIME) betekenden niet legerstructuren, maar MANIEREN VAN INVLOED op de vijand. De divisie-eenheden van het Russische leger volgen uit de oude Russische namen van eenheidscommandanten (COMMANDER = KAMLANIE + ANTROP): voorman, centurio, duizendste, tienduizendste.

Squad – vandaag betekent de kleinste legereenheid. In feite was het een ritueel effect op de vijand, wat leidde tot de VERDELING van zijn troepen in delen, waardoor hij incompetent werd.

PLATOEN – betekende de soldaten opvoeden (BRENGEN) naar de staat van RAGE, toen ze “orage” werden, d.w.z. wapens, en kon de vijand verpletteren met behulp van verschillende psycho-hand-tot-hand gevechtstechnieken.

ROTA – waar komen de Russische “ratat” en rotatie vandaan, d.w.z. zijn leger omringend met de bescherming die optreedt bij het uitspreken van de GELUIDEN van Lord Ra.

BATTALION – komt van het Russische woord “batat”, dat een rituele handeling aanduidt die verband houdt met de uitspraak van GODDELIJKE GELUIDEN, waardoor de vijand wordt gesust en verlamd.

DIVISIE – verwant aan de woorden “verrassing” en “druk”, duidend op een rituele actie die leidt tot de erkenning van de plannen van de vijand en het opleggen van andere tactieken aan hem door zijn wil te ONDERDRUKKEN.

POLK (POLKOV) – bestaat uit twee delen: “viel” – branden, duidt het VUUR van het zesde lichaam aan, en het woord “smeden” (het omgekeerde van “vocaal”), d.w.z. “GEMAAKT MET STEM”. Nu worden ook de commando’s “Vuur” en “Pli” uitgesproken, die in het verleden verschillende commando’s waren die tijdens verschillende rituelen werden uitgesproken.
In feite zou het mysterieuze PRIESTERSE VUUR, waarvan de oorsprong nog niet door de wetenschap is ontrafeld, wel eens een fenomeen van pyrokinese kunnen zijn, d.w.z. allemaal met knetterend vuur gecreëerd door de gedachten van de soldaten.

Daarom betekenden de woorden: PLOT, COMPANY, BATTALION, REGIMENT (REGIME) niet legerstructuren, maar teams die optraden tegen de vijand.

Het woord “ARMY” klinkt hetzelfde in alle belangrijke talen en bestaat uit twee wortels: -AR, dat een van de eerste Russische Spasov aangeeft – Yariya, vanwaar “aria”, en MI – een lettergreep die wordt geassocieerd met de energie van het denken . Vergeet niet dat Orpheus (Arey) beroemd werd vanwege het feit dat hij door het spelen van de “arafee” (een instrument met een variabel muzieksysteem, dat niet overeenkomt met de moderne harp), in staat was om de meest woeste dieren te bedaren en boos te worden massa’s mensen gedreven tot waanzin tot onderdanig en dat is allemaal vergevingsgezinde nederige leken.
Hij bezit de uitdrukking: “Mijn muziek zal meer doen dan je 10.000 zwaarden.”
Met andere woorden, de functie van het leger was, net als die van Ares, vredeshandhaving, en niet het doden en gevangennemen, zoals tegenwoordig wordt voorgeschreven aan het moderne leger.
Het is geen toeval dat meer dan een dozijn volkeren op aarde hebben overleefd met de stam “ar” in hun naam: Armeniërs, Arabieren, Irakezen, Iraniërs, Ieren, Argentijnen, Arameeërs, Arianen, Aryavats, enz. als eerbetoon aan Ares – een man met een hoge ziel … ….

Lees ook:   Eerste hybride mens-aap gemaakt

STRIJD – De lettergreep “BI” betekent tegenwoordig “leven”, vandaar “biologie” – de leer van het leven. In feite betekent de letter “B” – “Buki”, de goden, het goddelijke leven, daarom is de STRIJD de SCHEPPING VAN HET GODDELIJKE LEVEN, d.w.z. zeer hoge kwaliteit, die vervolgens de SLAG en andere HEILIGE ACTIVITEITEN uitvoerde. In het verleden creëerden en gebruikten mensen echter MONSTERS die de vijand aanvielen, wat volgt uit het woord “BI + TVA” = “CREATION OF LIFE” of CREATURES. Uit het voorgaande wordt duidelijk waarom de stenen van Ica tegenwoordig als nep worden uitgeroepen, aangezien ze getuigde pterodactylen afbeelden.
Het is onpraktisch om gepantserde wezens te maken met enorme scherpe tanden, stekels, klauwen voor een vredig leven, dus ze zijn alleen gemaakt voor militaire doeleinden.
De ontdekking van de botten van deze monsters in oude afzettingen spreekt niet zozeer over hun oude oorsprong, maar over het gebruik van deze monsters door onze voorouders en, omgekeerd, door de indringers tegen ons. En niet alleen miljoenen jaren geleden, maar ook vrij recent.

STRIJD OM JERICHON
DE MAGISCHE OORLOGEN VAN ONZE VOORouders, afbeelding #6
Hier is een fragment uit Jozua hoofdstuk 6, vv.3-4, 19 over de verovering van Jericho:

“3. En laten de zeven priesters de zeven trompetten van het jubeljaar voor de ark dragen; en ga op de zevende dag zevenmaal rond de stad, en laat de priesters op hun trompetten blazen;
4. Als de hoorn van het jubeljaar blaast, als je het geluid van de bazuin hoort, laat dan heel het volk juichen met een luide stem, en de muur van de stad zal op zijn grondvesten vallen, en al het volk zal de stad ingaan .
19. Het volk juichte, en trompetten bliezen. Zodra het volk het geluid van de bazuin hoorde, schreeuwde het volk met luide stem, en de muur van de stad stortte in op haar grondvesten, en het volk ging de stad binnen.
———————————————
Een vage beschrijving van de voorbereiding op zo’n “uitroep” werd weggelaten, maar het was een duidelijke psychologische en fysieke stemming van de krijgers om met hun stemmen geluiden te maken die zouden resoneren met hun eigen trillingen van de stadsmuur en als gevolg van resonantie, zou ineenstorting optreden. Een groep adepten stemde af om een ​​speciaal ritme uit te spreken, waarna de bijbehorende geluiden in koor werden uitgesproken. Niet meteen, riep de hele menigte krijgers in koor, er was een voorbereidende voorbereiding met het ophelderen van mogelijke resonantiefrequenties. (van comm. G. Fokin)

V. Shemshuk “Verboden Geschiedenis”.

Vertaald uit het Russisch.
(En dat viel soms niet mee!)

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button