...
GeschiedenisReincarnatieRH Negatief - Anunnaki - Geloof

Anunnaki Volledige documentaire over de oude buitenaardsen

**Deze film is onder licentie van Vision Films Inc. Alle rechten voorbehouden** Annunaki – 450.000 jaar geleden daalden onze voorouders neer uit de hemel om de eerste mensen te construeren. Voor ons waren het reuzen die als goden over de mensheid regeerden. Nu erkennen nieuw bewijs en wetenschappelijk onderzoek hun bestaan ​​op aarde, maar onthullen ze wanneer ze zullen terugkeren. De waarheid over hun werkelijke oorsprong en doel is veel bizarder en verbazingwekkender dan alles wat eerder werd aangenomen. Van de hof van Eden tot de zondvloed; van de God van de Bijbel tot de geheimen van Henoch, alles zal geopenbaard worden.

 

  • Ooit zei ik wel eens dat de aarde de hel moest zijn. Dat we als we incarneren en dus onze zonden gaan belijden, dus meemaken, naar de hel gingen, de onderwereld nml.
  • De hemel is waar zij vandaan komen, ons hiernamaals dus… en de onderwereld is de aarde, waar zij naar afdaalden.
  • Want wat vind je mn op aarde?
    :Op verschillende plaatsen in Matteüs en Lucas stelt Jezus, bijvoorbeeld als onderdeel van de uitleg van een gelijkenis, zijn gehoor in het vooruitzicht dat zondaars in de hel, de vurige oven geworpen zullen worden:

 

‘Daar zal het geween zijn en het tandengeknars’ (namelijk van pijn, maar ook van berouw; Matteüs 13:42, NBG-vertaling).

  • Sommige moderne toepassingen sluiten aan bij de oorspronkelijke context waarin iets of iemand uitgebannen wordt naar een plaats waar slechts ellende is; meestal wordt verwezen naar gejammer en geklaag om welke reden dan ook. Het archaïsche geween, dat overigens in deze verzen niet meer voorkomt in de NBV, en, in de variant van de Statenvertaling, (wening en) knersing der tanden, maken dat de ondertoon van de uitdrukking dikwijls ironisch is.
Lees ook:   Vorig leven van Schotse jongen van 6

Wat als wij inderdaad zoiets zijn als avatars.
Zie die film…

Dus vanuit die wereld in de hemel… dus op andere planeten dan hier… ergens in de hemel…

😉
Besturen ze ons hier, wij moeten hier dus leren. Om volmaakt te worden. Ik zie er wel een reïncarnatiedingetje in.

Je ziel blijft dus bestaan. Ook dus na je dood.
Die ziel kan men misschien opslaan ergens…zie de film the 100! Ik vind dit dus een mega interessante gedachtengang…
Misschien werden zij daarom zo oud in de bijbeldagen?
Gewoon een nieuw lichaam maken en daar die ziel in zetten?

Je hebt gezondigd, veel mensen doen dat…en dan moet je dus door je zonden, weer opnieuw een leven krijgen.
Daar moet je alles goed gaan maken wat je fout deed in een vorig leven!

Het is net een soort game, je krijgt vele levens, en uiteindelijk moet je volmaakt worden en dan mag je voorgoed naar de hemel!

Hmmz …

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button