web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

HET VERLOREN BOEK VAN ENKi

 

The Lost Book Of Enki

Als je  het 1ste boek van Zecharia Sitchin zou lezen, is dit het boek dat je alles vertelt wat je moet weten over de legende van The Anunnaki. Het voorouderlijke menselijke ras dat de aarde voor ons bewandelde en de mensheid van de aarde baarde, naar hun beeld en gelijkenis. Hij heeft dit boek geschreven in een tijdlijn van meer dan 500.000 jaar van alle verhalen van de goden van alle mythologie in een ruimtetijdperk Genesis dat je in actie brengt.
Lees het alsof Yoda uit Star Wars het je vertelde met de stem van God.

ANUNNAKi Historie-tablet 1

ATTESTATION (Attestation door Enki’s schrijver Endubsar)

De woorden van Endubsar, meesterschrijver, zoon van de stad Eridu, dienaar van de heer Enki, grote god.
In het zevende jaar na de grote ramp, in de tweede maand, op de zeventiende dag, werd ik opgeroepen door mijn meester de heer Enki, grote god, welwillende vormgever van de mensheid, almachtig en barmhartig.

Wervelwind
Ik was een van de overgebleven van Eridu die naar de dorre steppe was ontsnapt, net toen de boze wind de stad naderde. En ik dwaalde de wildernis in om verdorde twijgen te zoeken als brandhout. En ik keek omhoog  en zie, er kwam een ​​wervelwind uit het zuiden. Er was een roodachtige glans  en het maakte geen geluid. En toen het de grond bereikte, strekten zich vier rechte voeten uit zijn buik uit en verdween de schittering. En ik wierp mezelf op de grond en knielde neer, want ik wist dat het een goddelijk visioen was.

UFOs, in Ancient Art, The Miracle of the Snow, by Masolino da Panicale. Poster
Goddelijke Afgezanten met de gezichten van mannen, kledingstukken van gepolijst koper
En toen ik mijn ogen opsloeg, stonden er twee goddelijke afgezanten naast me. En ze hadden de gezichten van mannen en hun kleding glinsterde als gepolijst koper. En ze noemden mij bij mijn naam en spraken tot mij, zeggende: U bent opgeroepen door de grote god de heer Enki. Vrees niet, want u bent gezegend. En we zijn hier om u naar boven te brengen en u naar zijn toevluchtsoord in het land van Magan te brengen, op het eiland te midden van de rivier van Magan, waar de sluizen zijn.

En ze tilden me op en droegen me snel tussen de aarde en de hemel
En terwijl ze spraken, verhief de Wervelwind zich als een vurige strijdwagen en was weg. En ze pakten me bij mijn handen, elk pakte me bij één hand vast. En ze tilden me op en droegen me snel tussen de aarde en de hemel, terwijl de adelaar zweeft. En ik kon het land en de wateren zien, en de vlaktes en de bergen. En ze lieten me neer op het eiland aan de poort van de verblijfplaats van de grote god. En op het moment dat ze mijn handen loslieten, overspoelde en overweldigde een schittering mij zoals ik nog nooit eerder had gezien, en ik viel op de grond neer alsof ik de levensgeest kwijtraakte.
Mijn zintuigen van het leven keerden naar me terug, alsof ze uit de diepste slaap waren ontwaakt, door het geluid van het roepen van mijn naam. Ik zat in een soort afgesloten ruimte. Het was donker maar er was ook een aura. Toen werd mijn naam opnieuw geroepen, met de diepste stemmen. En hoewel ik het kon horen, kon ik niet zeggen waar de stem vandaan kwam, noch kon ik zien wie het was die sprak. En ik zei: Hier ben ik.

De schrijver voor Enki


Toen zei de stem tegen mij: Endubsar, nakomeling van Adapa, ik heb jou gekozen om mijn schrijver te zijn, dat je mijn woorden op de tabletten opschrijft.
En plotseling verscheen er een gloed in een deel van de omheining. En ik zag een plaats die was ingericht als een werkplek voor een schrijver: de tafel van een schrijver en de kruk van een schrijver, en er lagen fijn gevormde stenen op de tafel. Maar ik zag geen kleitabletten of containers met natte klei. En er lag op de tafel slechts één stylus, en hij glinsterde in het licht, zoals geen enkele rietpen ooit deed.

De Anunnaki genaamd Enki

En de stem sprak weer en zei: Endubsar, zoon van de stad Eridu, mijn trouwe dienaar. Ik ben uw heer Enki, ik heb u opgeroepen om mijn woorden op te schrijven, want ik ben zeer radeloos door wat de mensheid is overkomen door de grote ramp. Het is mijn wens om het ware verloop van de gebeurtenissen vast te leggen, om zowel goden als mannen te laten weten dat mijn handen rein zijn. Niet sinds de grote zondvloed de aarde, de goden en de aardbewoners zo’n ramp was overkomen. Maar de Grote Vloed was voorbestemd, niet de grote ramp. Deze, zeven jaar geleden, had niet hoeven gebeuren. Het had voorkomen kunnen worden, en ik, Enki, heb er alles aan gedaan om het te voorkomen; helaas, ik heb gefaald. En was het lot of het lot? In de toekomst zal het worden beoordeeld, want aan het einde van de dag zal er een Dag van oordeel zijn. Op die dag zal de aarde beven en zullen de rivieren van koers veranderen, en er zal ’s middags duisternis zijn en’ s nachts een vuur in de hemel, de dag van de terugkerende hemelgod zal het zijn. En wie zal overleven en wie zou omkomen, wie zal worden beloond en wie zal worden gestraft, zowel goden als mensen, zal op die dag worden ontdekt; want wat er zal gebeuren door wat er is gebeurd, zal worden bepaald; en wat voorbestemd was, zal in een cyclus worden herhaald, en wat het lot was en alleen door de wil van het hart, ten goede of ten kwade, zal tot oordeel komen. want wat er zal gebeuren door wat er is gebeurd, zal worden bepaald; en wat voorbestemd was, zal in een cyclus worden herhaald, en wat het lot was en alleen door de wil van het hart, ten goede of ten kwade, zal tot oordeel komen. want wat er zal gebeuren door wat er is gebeurd, zal worden bepaald; en wat voorbestemd was, zal in een cyclus worden herhaald, en wat het lot was en alleen door de wil van het hart, ten goede of ten kwade, zal tot oordeel komen.
De stem zweeg; toen sprak de grote heer weer en zei: Om deze reden zal ik het ware verslag van het begin en van de vorige tijden en van de oude tijden vertellen, want in het verleden ligt de toekomst verborgen. Veertig dagen en veertig nachten zal ik spreken en u zult schrijven; veertig zullen de telling zijn van de dagen en nachten van uw taak hier, want veertig is mijn heilige getal onder de goden. Veertig dagen en veertig nachten mag u niet eten of drinken; alleen deze ene keer van brood en water zult u nemen, en het zal u ondersteunen voor de duur van uw taak.

En de stem pauzeerde en plotseling verscheen er een gloed in een ander deel van de omheining. En ik zag een tafel en daarop een bord en een beker. En ik stond daarop op en er lag brood op het bord en water in de beker.
En de stem van de grote heer Enki sprak opnieuw en zei: Endubsar, eet het brood en drink het water, en blijf veertig dagen en veertig nachten. En ik deed zoals aangegeven. En daarna zei de stem dat ik mezelf aan de schrijftafel moest gaan zitten, en de gloed daar werd intenser. Ik kon geen deur of opening zien waar ik was, maar de gloed was zo sterk als de middagzon.
En de stem zei: Endubsar de schrijver, wat zie je?
En ik keek en zag de gloeiende stralen op de tafel en de stenen en de stylus, en ik zei: ik zie stenen tabletten, en hun tint is blauw zo zuiver als de lucht.
En ik zie een stylus zoals ik nog nooit eerder heb gezien, de steel in tegenstelling tot enig riet en de punt in de vorm van een adelaarsklauw.

CONNECTING SIRIUS : UFO Discovered In 16th Century Painting - Craft Shown Emitting Smoke
Enki heeft een schrijver om de Anunnaki-geschiedenis in steen te snijden
En de stem zei: Dit zijn de tabletten waarop u mijn woorden zult opschrijven. Naar mijn wens zijn ze gesneden uit de beste lapis lazuli, elk voorzien van twee gladde gezichten. En de stylus die je ziet is het handwerk van een god, het handvat is gemaakt van electrum en de punt van goddelijk kristal. Het zal stevig in uw hand passen en wat u ermee zult graveren, zal net zo gemakkelijk zijn als markeren op natte klei. In twee kolommen schrijf je de voorkant, in twee kolommen de achterkant van elke stenen tablet. Wijk niet af van mijn woorden en uitingen!

De mooiste blauwe Lapis Lazuli steen

spijkerschrift in stenen tafelen
En er was een pauze en ik raakte een van de stenen aan, en het oppervlak ervan voelde als een gladde huid, zacht aanvoelend. En ik pakte de heilige stylus en het voelde als een veer in mijn hand.
En toen begon de grote god Enki te spreken, en ik begon zijn woorden op te schrijven, precies zoals hij ze had gesproken. Soms was zijn stem krachtig, soms bijna een fluistering. Soms was er vreugde of trots in zijn stem, soms pijn of pijn. En aangezien één tablet op al zijn gezichten was gegraveerd, nam ik een andere om door te gaan.
En toen de laatste woorden werden gesproken, stopte de grote god en kon ik een diepe zucht horen. En hij zei: Endubsar, mijn dienaar, gedurende veertig dagen en veertig nachten heb je mijn woorden trouw opgetekend. Je taak hier is voltooid. Pak nu nog een tablet vast, en daarop zult u uw eigen attest schrijven en aan het einde daarvan als getuige het markeren met uw zegel, en neem de tablet en leg deze samen met de andere tabletten in de goddelijke kist; want op een bepaald tijdstip zullen uitverkorenen hierheen komen en zij zullen de kist en de tabletten vinden, en zij zullen alles leren wat Ik u heb opgelegd; en dat ware verslag van het begin en de voorgaande tijden en de oude tijden en de grote ramp zal voortaan bekend staan ​​als de woorden van de Heer Enki. En het zal een getuigenis zijn uit het verleden,

kist van acaciahout met goud
En er was een pauze en ik nam de tabletten en legde ze een voor een in de juiste volgorde in de borst. En de kist was gemaakt van acaciahout en was aan de buitenkant ingelegd met goud.
En de stem van mijn heer zei: Sluit nu het deksel van de kist en maak het slot vast. En ik deed zoals aangegeven.

En er was weer een pauze en mijn heer Enki zei: En wat jou betreft, Endubsar, met een grote god heb je gesproken, en hoewel je me niet hebt gezien, ben je in mijn aanwezigheid geweest. Daarom bent u gezegend, en mijn woordvoerder voor de mensen die u zult zijn. U zult hen aansporen om rechtvaardig te zijn, want daarin schuilt een goed en lang leven. En u zult hen troosten, want over zeventig jaar zullen de steden worden herbouwd en zullen de gewassen weer ontkiemen. Er zal vrede zijn, maar er zullen ook oorlogen zijn.
Nieuwe naties zullen machtig worden, koninkrijken zullen stijgen en dalen. De oude goden zullen opzij gaan en nieuwe goden zullen het lot bepalen. Maar aan het einde van de dagen zal het lot de overhand hebben, en van die toekomst wordt het voorzegd in mijn woorden over het verleden. Dat alles, Endubsar, aan de mensen die je zult vertellen.
En er was een pauze en een stilte. En ik, Endubsar, boog voor de grond en zei: Maar hoe weet ik wat ik moet zeggen?

En de stem van de heer Enki zei: De tekenen zullen in de hemelen zijn en de woorden die geuit moeten worden, zullen tot u komen in dromen en in visioenen. En na jou zullen er andere uitverkoren profeten zijn. En uiteindelijk zal er een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Hemel zijn, en voor profeten zal er geen behoefte meer zijn.
En toen was het stil, en de aura’s waren gedoofd en de geest verliet me. En toen ik weer bij zinnen kwam, was ik in de velden buiten Eridu.

Zegel van Endubsar, meesterschrijver
Synopsis van de eerste tablet

Klaaglied over de verlatenheid van Sumer

Hoe de goden hun steden ontvluchtten terwijl de nucleaire wolk zich verspreidde

De debatten in de raad van de goden

De noodlottige beslissing om de Weapons of Terror te ontketenen

De oorsprong van de goden en de geweldige wapens op Nibiru

Nibiru’s noord-zuidoorlogen, eenwording en dynastieke regels

Nibiru’s plaats in het zonnestelsel

Een afnemende atmosfeer veroorzaakt klimaatveranderingen

Pogingen om goud te verkrijgen om de atmosfeer af te schermen mislukken

Alalu, een usurpator, gebruikt kernwapens om vulkanische gassen te roeren

Anu, een dynastieke erfgenaam, stelt Alalu op

Alalu steelt een ruimtevaartuig en ontsnapt uit Nibiru

Jesus and aliens run the Internets.

THE FIRST TABLET
(the Laments of Enki)
(Hoe het verhaal begint met wat er aan het einde is gebeurd)
(Enki verdriet van de verwoesting van Sumerië lager Irak door een nucleaire fall-out kwade wind)
De woorden van de heer Enki, de eerstgeboren zoon van Anu, die regeert over Nibiru.
Met zware geest uit ik klaagzangen; klaagzangen die bitter zijn, vullen mijn hart.
Hoe geslagen is het land, zijn volk overgeleverd aan de boze wind, zijn stallen verlaten, zijn schaapskooien geleegd.
Hoe geslagen zijn de steden, hun volk opgestapeld als dode lijken, getroffen door de boze wind.
Hoe geslagen zijn de velden, hun vegetatie verdord, geraakt door de boze wind.
Hoe geslagen zijn de rivieren, niets zwemt meer, puur sprankelend water veranderde in gif.
Van zijn zwartharige mensen is Shumer geleegd, weg is al het leven;
Van zijn vee en schapen wordt Shumer geleegd, stil is het gezoem van karnende melk.
In zijn glorieuze steden huilt alleen de wind; de dood is de enige geur.

De tempels waarvan de hoofden naar de hemel door hun goden zijn verrezen, zijn verlaten.
Van heerschappij en koningschap is er geen; scepter en tiara zijn weg.
Aan de oevers van de twee grote rivieren, ooit weelderig en levengevend, groeit alleen onkruid.
Niemand betreedt de snelwegen, niemand zoekt de wegen op; bloeiend Shumer is als een verlaten woestijn.
Hoe geslagen is het land, de thuisbasis van goden en mensen!
Op dat land viel een ramp, een onbekend voor de mens.
Een ramp die de mensheid nog nooit eerder had gezien, een ramp die niet kon worden weerstaan.
Op alle landen, van west naar oost, werd een ontwrichtende hand van terreur geplaatst. De goden in hun steden waren hulpeloos als mannen!

A French picture from the Literature "Le Livre Des Bonnes Moeurs" by Jacques Legrand. A book of French works From 1388. The ties on the side of the surcoat

Sinaï-schiereiland plaats van hemelse strijdwagens vernietigd door kernwapens
Evil Wind Fallout Eindigt het leven in Sumer Lower irak
Een boze wind, een storm geboren in een verre vlakte, een grote ramp die op zijn pad is voortgekomen.
Een dodelijke wind die in het westen is geboren, heeft zijn weg naar het oosten gemaakt, zijn koers bepaald door het lot.
Een storm die als de zondvloed verslindt, door wind en niet door water een vernietiger; door vergiftigde lucht, niet door vloedgolven, overweldigend.
Door het lot, niet door het lot, werd het voortgebracht; de grote goden hadden in hun concilie de Grote Ramp veroorzaakt.
Door Enlil en Ninharsag was het toegestaan; Ik was alleen tot stilstand aan het smeken.
Dag en nacht om te accepteren wat het hemeldecreet betoogde, tevergeefs!
Ninurta, de strijderszoon van Enlil en Nergal, mijn eigen zoon, vergiftigden wapens in de grote vlakte en lieten toen los.
Dat een boze wind de schittering zal volgen die we niet wisten! ze huilen nu van de pijn.
Dat de dodende storm, geboren in het westen, zijn koers naar het oosten zal maken, wie zou kunnen voorspellen! de goden klagen nu.
In hun heilige steden stonden de goden ongelovig toen de boze wind richting Shumer zijn weg vond.

By Sri Nandanandana dasa When we talk about the planet's earliest civilization, we are talking about the world's earliest sophisticated society after the last ice age. This means that according to the Vedic time tables, various forms of civilization have been existing for millions of years

De een na de ander ontvluchtten de goden hun steden, hun tempels in de wind gelaten.
In mijn stad Eridu kon ik, toen de vergiftigde wolk naderde, niets doen om deze tegen te houden.
Ontsnap naar de open steppe! aan de mensen die ik instructies heb gegeven; met Ninki, mijn echtgenoot, de stad die ik heb verlaten.
In zijn stad Nippur, plaats van de Bond Heaven-Earth, kon Enlil niets doen om het tegen te houden.
De boze wind tegen Nippur woedde. In zijn hemelse boot vertrokken Enlil en zijn echtgenote haastig.
In Ur, de stad van het koningschap van Shumer, riep Nannar om zijn vader Enlil om hulp;
In de plaats van de tempel die in zeven stappen naar de hemel stijgt, weigerde Nannar de hand van het lot te luisteren.
Mijn vader die mij verwekte, grote god die aan Ur het koningschap had verleend, wend de boze wind af! Smeekte Nannar.
Grote god die het lot verordent, laat Ur en zijn volk worden gespaard, uw lofprijzingen om door te gaan! Nannar ging in beroep.
Enlil antwoordde zijn zoon Nannar: Edele zoon, uw wonderbaarlijke stadskoningschap werd verleend; eeuwige regering werd het niet verleend.
Grijp je partner Ningal, ontvlucht de stad! Zelfs ik die het lot besluit, zijn lot kan ik niet buigen!
En zo sprak mijn broer Enlil; helaas, helaas, het was geen bestemming!

Een ramp die niet groter is sinds de zondvloedgoden en aardbewoners zijn overkomen; helaas, het was geen lot!
De Grote zondvloed was voorbestemd om te gebeuren; de grote rampspoed van de dodelijke storm was dat niet.
Door de schending van een gelofte, door een gemeentelijk besluit werd het veroorzaakt; door Weapons of Terror is het gemaakt.
Bij een besluit, niet in het lot, werden de vergiftigde wapens losgelaten; door overleg was het lot uitgebracht.
Tegen Marduk, mijn eerstgeborene, vernietigden de twee zonen rechtstreeks; wraak was in hun hart.
Overwinning is niet voor Marduk vatbaar! Schreeuwde Enlil’s eerstgeborene. Met wapens zal ik hem tegenwerken, zei Ninurta.
Van mensen bracht hij een leger bijeen, Babili als de navel van de aarde om te verklaren! Nergal, de broer van Marduk, schreeuwde zo.
In het concilie van de grote goden werden gifwoorden verspreid. Dag en nacht verhief ik mijn tegenstem; vrede raadde ik aan, waarbij ik haast betreurde.
Voor de tweede keer heeft het volk zijn hemelse beeld verhoogd; waarom gaat het verzet door? Vroeg ik smekend.
Zijn alle instrumenten gecontroleerd? Is het tijdperk van Marduk aan de hemel niet aangebroken? Vroeg ik nogmaals.
Ningishzidda, mijn zoon, noemde andere tekenen van de hemel. Ik wist dat zijn hart, Marduks onrecht aan hem niet kon vergeven.
Nannar, geboren op Enlil op aarde, was ook onverbiddelijk. Marduk mijn tempel in de noordelijke stad zijn eigen verblijfplaats gemaakt! Dus zei hij.
Ishkur, de jongste van Enlil, eiste straf; in mijn land om de mensen die hij gemaakt heeft na hem te hoeren! hij zei.
Utu, de zoon van Nannar, richtte zijn toorn op Marduk’s zoon Nabu: De plaats van de hemelse strijdwagens die hij probeerde te grijpen!
Inanna, tweelingbroer van Utu, was woedend; de straf van Marduk voor het doden van haar geliefde Dumuzi die ze nog steeds eiste.
Ninharsag, moeder van goden en mannen, haar blik werd afgeleid.
Waarom is Marduk hier niet? zei ze alleen.
Gibil, mijn eigen zoon, antwoordde somber: Marduk heeft alle verzoeken terzijde gelegd; door de tekenen van de hemel claimt hij zijn suprematie!

Alleen met wapens wordt Marduk gestopt! Ninurta, Enlil’s eerstgeborene, schreeuwde.
Utu over de bescherming van de plaats van de hemelwagens was bezorgd; in de handen van Marduk mag het niet vallen! Dus zei hij.
Nergal, heer van het lagere domein, eiste woest: laat de oude Weapons of Terror voor vernietiging worden gebruikt!
Naar mijn eigen zoon staarde ik vol ongeloof. Voor broer tegen broer zijn de terreurwapens afgezworen!
In plaats van toestemming was er stilte.
In de stilte opende Enlil zijn mond: Straf moet er zijn; als vogels zonder vleugels zullen de boosdoeners zijn,
Marduk en Nabu ons van erfgoed beroven; laat hen van de plaats van de hemelse strijdwagens worden beroofd!
Laat de plaats tot de vergetelheid worden verschroeid! Schreeuwde Ninurta; the One Who Scorches laat me zijn!
Opgewonden stond Nergal op en riep: Laat de steden van de boosdoeners ook worden ontwricht,
De zondige steden lieten me uitwissen, laat de Annihilator daarna mijn naam zijn!
De door ons geschapen aardbewoners mogen niet worden geschaad; de rechtvaardigen met de zondaars mogen niet verloren gaan, zei ik krachtig.
Ninharsag, mijn scheppende helpmaat, was het ermee eens: de zaak is tussen de goden alleen om te regelen, de mensen mogen niet worden geschaad.

A trinket from ancient Colombia that undeniably looks like a modern aircraft ...

Anu, van het hemelverblijf tot de discussies, besteedde veel aandacht.
Anu, die het lot bepaalt, liet vanuit zijn hemelverblijf zijn stem horen:
Laat de Weapons of Terror deze keer gebruikt worden, laat de plaats van de raketschepen uitgewist worden, laat de mensen gespaard.
Laat Ninurta de Scorcher zijn, laat Nergal de Annihilator zijn! Dat maakte Enlil ook bekend.
Aan hen zal ik een geheim van de goden onthullen; Ik zal de schuilplaats van de terreurwapens aan hen onthullen.
De twee zonen, één van mij, één van hem, naar zijn binnenkamer geroepen Enlil.
Nergal, terwijl hij langs me liep, wendde zijn blik af.
Helaas! Riep ik zonder woorden; broer heeft zich tegen broer gekeerd! Moeten de Prior Times zich herhalen?
Enlil onthulde een geheim uit de Olden Times dat de Weapons of Terror aan hun handen toevertrouwde!
Bekleed met angst, met een glans worden ze losgelaten; alles wat ze aanraken op een stofhoop die ze draaien.
Voor broeder tegen broeder op aarde waren ze afgezworen, geen van beide regio’s om te beïnvloeden.
Nu werd de eed ongedaan gemaakt, als een gebroken pot in nutteloze stukken.
De twee zonen, vol vreugde, kwamen met een versnelde stap uit de kamer van Enlil tevoorschijn, terwijl de wapens vertrokken.
De andere goden keerden terug naar hun steden; niets van zijn eigen rampspoed had een voorgevoel!

10e planeet Nibiru Stralende levende planeet van de kruising

Dit is nu het verslag van de Prior Times ,
Vóór de Prior Times was het begin; na de Prior Times waren de Olden Times.
(Het begin was de schepping van het zonnestelsel)
(The Prior Times is leven op planeet Nibiru, voordat de Anunnaki naar de aarde kwamen)
(The Olden Times is toen de Anunnaki naar de aarde kwamen tot de tijd van de zondvloed)
(Prior times on Nibiru, een nucleaire oorlog tussen Noord en Zuid)
(Gekozen voor North King en South Queen, verenigt de planeet door het huwelijk, Dynasty of Kings)
Voordat de Prior Times het begin was; na de Prior Times waren de Olden Times.
In de oude tijden kwamen de goden naar de aarde en creëerden de aardbewoners.
In de vorige tijden was geen van de goden op aarde en waren de aardbewoners nog niet gevormd.
In de voorafgaande tijden was de verblijfplaats van de goden op hun eigen planeet; Nibiru is de naam.

AN AKKADIAN MOTTLED BLACK AND FAWN STONE CYLINDER SEAL   CIRCA 2300-2200 B.C.
De lange elliptische baan van Nibiru door de asteroïdengordel
Een grote planeet, roodachtig van uitstraling; rond de zon een langgerekt circuit dat Nibiru maakt.
Een tijdje in de kou is Nibiru verzwolgen; voor een deel van zijn circuit door de zon wordt het sterk verwarmd.

Volcano’s Belch en bescherm de atmosfeer en de planeet

Een dikke atmosfeer die Nibiru omhult, door voortdurend gevulkaniseerde uitbarstingen.
Alle soorten levensonderhoud deze sfeer; zonder dit zal er alleen vergaan!
In de koude periode houdt de innerlijke warmte van Nibiru het rond de planeet, als een warme jas die constant wordt vernieuwd.
In de hete periode beschermt het Nibiru tegen de brandende stralen van de zon.
In het midden van de regen houdt het zich vast en laat het los, naar meren en beken die aanleiding geven.
Weelderige vegetatie voedt en beschermt onze atmosfeer; allerlei soorten leven in de wateren en op het land om het te laten ontspruiten.
Na een eeuwigheid ontsproot onze eigen soort, door onze eigen essentie een eeuwig zaad om voort te planten.

De Anunnaki-mens
Naarmate ons aantal groeide, verspreidden onze voorouders zich naar veel regio’s van Nibiru.
Sommigen bewerkten het land, sommigen viervoeters weiden herders.
Sommigen woonden in de bergen, sommigen in de valleien die hun huis maakte.
Rivaliteit vond plaats, aantasting gebeurde; botsingen vonden plaats, stokken werden wapens.
Clans verzamelden zich in stammen en vervolgens stonden twee grote naties tegenover elkaar.
De natie van het noorden tegen de natie van het zuiden nam de wapens op.
Wat met de hand aan raketten werd vastgehouden, werd omgedraaid; donderwapens en schittering verhoogden de angst.

 

 

AN AKKADIAN MOTTLED BLACK AND FAWN STONE CYLINDER SEAL CIRCA 2300-2200 B.C.

North vs South Planetary Nuclear War
Een oorlog, lang en hevig, overspoelde de planeet; broer verzameld tegen broer.
Er was zowel dood als vernietiging in het noorden en het zuiden.
Voor vele circuits regeerde de verwoesting over het land; al het leven was verminderd.
Vervolgens werd een wapenstilstand afgekondigd; daarna werd vredestichting uitgevoerd.
Laat de naties verenigd zijn, de afgezanten zeiden tegen elkaar:
Laat er één troon zijn op Nibiru, één koning om over alles te regeren.
Laat een leider uit het noorden of het zuiden door lot worden gekozen, een koning die opperste is.
Als hij uit het noorden komt, laat zuid dan een vrouw kiezen om zijn echtgenoot te zijn als gelijkwaardige koningin om naast te regeren.
Als er veel een zuidmannetje wordt gekozen, laat het vrouwtje van het noorden dan zijn echtgenoot zijn.
Man en vrouw laten ze zijn, als één vlees om te worden.
Laat hun eerstgeboren zoon de opvolger zijn; laat aldus een verenigde dynastie worden gevormd, eenheid voor altijd op Nibiru te vestigen!
Te midden van de ruïnes begon vrede. Noord en Zuid door huwelijk waren verenigd.

WOman is Wisdom and Love. Women & Wings: ontdek jouw unieke vrouw-zijn en ervaar je ware kracht. Academie voor Vuurlopen & Transpersoonlijke Educatie
North King, South Queen verenigen de planeet door te trouwen
De koninklijke troon in één vlees gecombineerd, een ononderbroken lijn van koningschap gevestigd!
De eerste koning nadat vrede was gesloten, een krijger van het noorden was hij, een machtige commandant.
Bij veel, waar en eerlijk, werd hij gekozen; zijn decreten in eenheid werden aanvaard.
Voor zijn verblijf bouwde hij een prachtige stad; Agade, wat Unity betekent, was de naam.
Voor zijn regering kreeg hij een koninklijke titel; AN het was, de Hemelse was de betekenis ervan.
Met een sterke armorde in de landen herstelde hij; wetten en voorschriften die hij heeft vastgesteld.
Gouverneurs voor elk land dat hij heeft aangewezen; restauratie en drooglegging was hun voornaamste taak.
Van hem in de koninklijke annalen, zo werd opgetekend: En het land verenigd, vrede op Nibiru herstelde hij.
Hij bouwde een nieuwe stad, de kanalen die hij herstelde, voedsel voor de mensen die hij voorzag; er was overvloed in de landen.
Voor zijn echtgenote het zuiden had een meisje gekozen; voor zowel liefde als oorlogvoering werd ze opgemerkt.
An.Tu was haar koninklijke titel; de leider die de echtgenoot is van An, de voornaam betekende slim.
Ze baarde drie zonen en geen dochters.

De eerstgeboren zoon heette An.Ki; Door An a Solid Foundation was de betekenis ervan.
Alleen op de troon zat hij; een te kiezen echtgenoot werd tweemaal uitgesteld.
Tijdens zijn regering werden concubines naar het paleis gebracht; een zoon voor hem werd niet geboren.
De aldus begonnen dynastie werd door de dood van Anki verstoord; op de basis volgden geen nakomelingen.
De middelste zoon, hoewel niet de eerstgeborene, werd de wettige erfgenaam verklaard.
Vanaf zijn jeugd werd een van de drie broers, Ib door zijn moeder liefdevol genoemd.
The One in the Middle betekende zijn naam.
Door de koninklijke annalen An.lb wordt hij genoemd: In koningschap hemels; door generaties, de Ene die de zoon van An is, betekende de naam.
Hij volgde zijn vader An op de troon van Nibiru; door telling was hij de derde die regeerde.
De dochter van zijn jongere broer koos hij als zijn echtgenoot. Nin.lb ze heette, de Vrouwe van lb.

Dynastie van Nibiru Kings
Door Ninib werd een zoon van Anib geboren; de opvolger op de troon die hij was, de vierde door de graaf van koningen.
Bij de koninklijke naam An.Shar.Gal wenste hij dat hij bekend zou worden; An’s Prince Who Is Greatest of Princes was de betekenis.
Zijn echtgenote, een halfzus, Ki.Shar.Gal, werd ook genoemd.
Kennis en begrip waren zijn belangrijkste ambitie; de wegen van de hemel bestudeerde hij ijverig.
Het grote circuit van Nibiru dat hij bestudeerde, de lengte een Shar die hij moest repareren.
Aangezien één jaar Nibiru de maatstaf was, regeert het koninklijk om te worden genummerd en geregistreerd.
De Shar verdeelde hij in tien porties, twee feesten die hij daarbij uitsprak.
Het dichtst bij de vertrekken van de zon werd een feest van de warmte gevierd.
Toen Nibiru ver weg was, werd het feest van koelte verordend.
Ter vervanging van alle oude festivals van stammen en naties, om de mensen te verenigen, werden de twee opgericht.
Wetten van man en vrouw, van zonen en dochters, bij decreet stelde hij vast;
Gebruiken van de eerste stammen verkondigde hij voor het hele land.
Van de oorlogen waren er veel meer vrouwen dan mannen.
Besluiten die hij maakte, één man om meer dan één vrouw te hebben om te weten.
Volgens de wet moet één vrouw als officiële echtgenoot worden gekozen, de eerste vrouw die moet worden geroepen.
Volgens de wet was de eerstgeboren zoon de opvolger van zijn vader.
Door deze wetten ontstond al snel verwarring; als de eerstgeboren zoon niet door de eerste vrouw was geboren,
En daarna werd door de eerste vrouw een zoon geboren, bij wet werd de wettige erfgenaam,
Wie zal de opvolger zijn: die van de eerstgeborene van de graaf van Shars? Die van de eerste geboren vrouw?
De eerstgeboren zoon? De juridische erfgenaam? Wie zal erven? Wie zal slagen?

(Eerstgeborene royalty opgericht, zoon van een halfzus is de troonopvolger over alles)
Onder het bewind van Anshargal werd Kishargal als First Wife uitgesproken. Ze was een halfzus van de koning.
Tijdens de regering van Anshargal werden opnieuw concubines naar het paleis gebracht.
Door de concubines werden zonen en dochters van de koning geboren.
Een zoon voor een was de eerste die werd geboren; de zoon van een bijvrouw was de eerstgeborene.
Daarna baarde Kishargal een zoon. De wettelijke erfgenaam was volgens de wet; de Eerstgeborene was hij niet.
In het paleis verhief Kishargal haar stem, woedend schreeuwend:
Als mijn zoon, door een geboren eerste vrouw, volgens de regels van erfopvolging zal worden uitgesloten,
Laat het dubbele zaad niet worden verwaarloosd!
Hoewel van verschillende moeders, van één vader zijn de koning en ik nakomelingen.
Ik ben de halfzus van de koning; van mij is de koning halfbroer.
Daarmee bezit mijn zoon het dubbele zaad van onze vader Anib!
Laat voortaan de Wet van het Zaad, de Wet van Espousal, overweldigen!
Laat voortaan een zoon van een halfzus, wanneer geboren, boven alle andere zonen opklimmen!
Anshargal overweegt de Wet van het Zaad omarmd:
Verwarring van echtgenoot en concubines, van huwelijk en echtscheiding zou worden voorkomen.
In hun raad hebben de koninklijke raadgevers de wet van het zaad voor erfopvolging aangenomen.
Op bevel van de koning schrijven de schriftgeleerden het decreet op.
Zo werd de volgende koning door de wet van het zaad voor opvolging uitgeroepen.
Aan hem werd de koninklijke naam An.Shar verleend. Hij was de vijfde op de troon.

Dit is nu het verslag van de regering van Anshar en de koningen die volgden .
(de oude atoomoorlog, en hun vulkanen minder boeren, veroorzaakte een gat in de ozonlaag van Nibiru)
(King Anshar bestudeert het zonnestelsel, King Lahma ontdekt monatomische eigenschappen van goud)

Toen de wet werd gewijzigd, vochten de andere prinsen.
Er waren woorden, rebellie was er niet.
Als zijn echtgenote Anshar koos een halfzus. Hij maakte haar eerste vrouw; met de naam Ki.Shar werd ze genoemd.
Zo werd door deze wet de dynastie voortgezet.

Groot gat in de ozonlaag van planeet Nibiru veroorzaakt problemen voor de planeet.
Monatomic Gold nodig om de doorbraak in de atmosfeer af te schermen
Monatomic Gold het fijnste witte poeder van Atoms of Gold kan de breuk
opheffen en afschermen. Tijdens het bewind van Anshar verminderden de velden hun opbrengsten, fruit en granen verloren hun overvloed.
Van circuit tot circuit, de zon naderde, werd de hitte sterker; in de verre plaats was de koelte meer bijtend.
In Agade, de troonstad, kwamen de koning met een groot begrip bijeen.
Geleerde savants, degenen met grote kennis, om te informeren, werden bevolen.
Het land en de grond die ze hebben onderzocht, de meren en beken die ze hebben getest.
Het is eerder gebeurd, sommigen gaven antwoord: Nibiru is in het verleden kouder of warmer geworden;
Een lot is het, in het Circuit van Nibiru ingebed!
Anderen van kennis, het circuit waarnemend, Nibiru’s schuldbestemming niet in overweging genomen.
In de atmosfeer is een doorbraak opgetreden; dat was hun bevinding.
Vulkanen, de atmosfeer, voorouders, minder boeren spuugden!
De lucht van Nibiru is dunner gemaakt, het beschermende schild is verminderd!
In het bewind van Anshar en Kishar verscheen het kunstveld van de pestilenties; zwoegen konden ze niet overwinnen

(King Enshar bestudeert het zonnestelsel)
Hun zoon En.Shar steeg toen de troon op; Van de dynastie de zesde was hij.
Lordly Master of the Shar betekende de naam.
Met veel begrip werd hij geboren, met veel leren beheerste hij veel kennis.
Om de aandoeningen die hij zocht te verhelpen; van Nibiru hemelse circuit maakte hij veel studie.
In zijn lus, van de vijf familieleden van de zon die het omarmde, planeten van oogverblindende schoonheid.
Voor genezingen van de aandoeningen, hun atmosfeer liet hij onderzocht worden.
Aan ieder gaf hij een naam, voorouderlijke voorvaderen die hij eerde; als hemelse stellen beschouwde hij hen.
An en Antu, (Uranus en Neptunus) de tweelingachtige planeten, noemde hij de eerste twee die we tegenkwamen. Buiten in het circuit van Nibiru waren Anshar en Kishar (Saturnus en Jupiter) in hun omvang de grootste.
Als boodschapper vloog Gaga (Pluto) onder de anderen, soms als eerste Nibiru die hij ontmoette.
Vijf in totaal waren Nibiru’s hemelse begroeters toen de zon eromheen cirkelde.
Daarachter, als een grens, omcirkelde de Gehamerde Armband (asteroïdengordel) de Zon;
Als bewaker van het verboden gebied van de hemel met verwoesting werd het beschermd.
Andere kinderen van de zon, vier in aantal, van inbraak de armband afgeschermd.
De sferen van de vijf begroeters Enshar gingen studeren.
In zijn herhalende circuit werden de vijf in Nibiru’s lus zorgvuldig onderzocht.
Welke sferen zij bezaten door observatie en met hemelse strijdwagens werd intensief onderzocht.
De bevindingen waren verbluffend, de ontdekkingen verwarrend.

Van circuit tot circuit De atmosfeer van Nibiru leed meer leed.
In de raden van de geleerden werd gretig gediscussieerd over genezingen; er werd dringend nagedacht over manieren om de wond te verbinden.
Er werd een nieuw schild geprobeerd om de planeet te omarmen; alles wat terug naar de grond werd geduwd, kwam naar beneden.
In de raden van de geleerden werden de boeren vulkanen bestudeerd.
De atmosfeer door het ontstaan ​​van vulkanen was ontstaan, de wond was ontstaan ​​door hun verminderde boeren.
Laat met uitvinden nieuwe boeren worden aangemoedigd, laat vulkanen opnieuw spuwen! zei een savantsgroep.
Hoe de prestatie kon worden bereikt, met welke instrumenten er nog meer boeren konden bereiken, kon geen enkele koning informeren.

(een nieuwe erfgenaam van de troon, niet van royalty, negeert koning Lahma de planeet te redden)
(een koninklijke prins Alalu veroorzaakt de dood van koning Lahma)
Tijdens het bewind van Enshar werd de breuk in de lucht groter.
Regens werden tegengehouden, winden bliezen harder; bronnen uit de diepten zijn niet ontstaan.
In de landen was er een vervloeking; de borsten van moeders waren droog.
In het paleis heerste nood; daarin vond een vervloeking plaats.
Enshar, zijn eerste vrouw, was een halfzus die zich aan de wet van het zaad hield.
Nin.Shar ze werd beer van de Shars the Lady genoemd. Een zoon die ze niet baarde.
Door een bijvrouw van Enshar werd een zoon geboren; de eerstgeboren zoon was hij.
Door Ninshar First Wife en halfzus werd er geen zoon geboren.
Door de erfwet, de zoon van de bijvrouw, beklom de troon; de zevende om te regeren was hij.
Du.Uru was zijn koninklijke naam; In de woonplaats was Fashioned de betekenis ervan;
In het huis van Concubines, niet in het paleis, werd hij inderdaad verwekt.

Duuru koos als zijn echtgenote een meisje uit zijn jeugd; door liefde, niet door zaad, een eerste vrouw die hij uitkoos.
Da.Uru was haar koninklijke naam; She Who Is by My Side was de betekenis.
In het koninklijk hof heerste veel verwarring. Zonen waren geen erfgenamen, vrouwen waren geen halfzussen.
In het land nam het lijden toe. De velden vergaten hun overvloed, onder de mensen was de vruchtbaarheid verminderd.
In het paleis was er geen vruchtbaarheid; zoon noch dochter werden voortgebracht.
Van An’s zaad waren er zeven de heersers; toen was de troon van zijn zaad droog.
Da.Uru een kind bij de paleispoort gevonden; als zoon omhelsde ze hem.
Du.Uru uiteindelijk als een zoon die hij adopteerde, legale erfgenaam hem verordend; Lahma, wat droogte betekent, was zijn voornaam.
In het paleis mopperden de prinsen; in de Raad van Raadgevers waren er klachten.

(King Lahma ontdekt monatomische eigenschappen van goud)

Lost Secrets of the Sacred Ark door Laurence Gardner
Video over Monatomic Gold

(Monatomic Gold is – Goud verhit voorbij het smeltpunt totdat het de bindingen verbreekt waardoor het het metaalgoud wordt, en het verandert in het fijnste witte poeder van goudatomen. Het is nu een supergeleider, een nieuwe poort naar nieuwe exotische materie)
(Is echt in de wereld van vandaag, vandaag bestudeerd in Nanotechnologie, en gedurende duizenden jaren)
(Monatomic Gold kan hoog in de atmosfeer hangen en het gat in de ozon afschermen)
Uiteindelijk steeg de troon op in Lahma. Hoewel hij niet van An’s zaad was, was hij de achtste die regeerde.
In de raden van de geleerden waren er twee suggesties om de breuk te genezen:
Een daarvan was om een ​​metaal te gebruiken, goud was de naam. Op Nibiru was het zeer zeldzaam; binnen de gehamerde armband was het overvloedig.
Het was de enige stof die tot het fijnste poeder kon worden vermalen; hoog in de hemel gehangen, opgehangen kon het blijven.
Dus met aanvullingen, de breuk die het zou genezen, zou de bescherming beter worden.
Laat hemelse boten worden gebouwd, laat een hemelse vloot het goud naar Nibiru brengen!
Laat Weapons of Terror worden gemaakt! was de andere suggestie; wapens die de grond losschudt, de bergen splitsen zich uiteen;
Met raketten de vulkanen aan te vallen, hun kiemrust te besturen, hun boeren te verhogen,
De sfeer moet worden aangevuld, de breuk moet verdwijnen!
Voor een beslissing was Lahma te zwak; welke keuze hij moest maken wist hij niet.
Eén circuit Nibiru voltooide, twee Shars Nibiru om te tellen gingen door.
In de velden werd de ellende niet verminderd. Door vulkanisch boeren werd de atmosfeer niet hersteld.

Een derde Shar ging voorbij, een vierde werd geteld. Goud werd niet verkregen.
In het land was er veel strijd; voedsel en water waren er niet in overvloed.
In het land was de eenheid verdwenen; beschuldigingen waren er in overvloed.
Aan het koninklijk hof kwamen en gingen savants; counselors renden naar binnen en renden naar buiten.
De koning lette niet op hun woorden. Raad van zijn echtgenoot zocht hij alleen; Lahama was haar naam.
Als het lot het is, laten we dan de Grote Schepper van Alles smeken bij de koning die ze zei.
Bidden, niet handelen, geeft de enige hoop!
Aan het koninklijk hof waren de prinsen opgewonden; tegen de koning werden beschuldigingen gericht:
Dwaas, onredelijk, grotere rampen in plaats van genezing bracht hij voort!
Uit de oude pakhuizen werden wapens gehaald; van rebellie werd veel gesproken.

Een koning valt van een toren tot zijn dood
Een prins in het koninklijk paleis nam als eerste de wapens op.
Door woorden van belofte waren de andere prinsen opgewonden; ALALU was zijn naam.
Laat Lahma niet meer de koning zijn! hij schreeuwde.
Laat de beslissing de aarzeling vervangen!
Kom, laten we de koning in zijn woning zenuwachtig maken; laat hem de troon verlaten!
De prinsen luisterden naar zijn woorden; de poort van het paleis stormden ze op;
Naar de troonzaal, de ingang was beperkt, als stromend water gingen ze.
Naar de toren van het paleis ontsnapte de koning; Alalu achtervolgde hem.
In de toren was er een strijd; Lahma viel neer op zijn dood.
Lahma is niet meer! Schreeuwde Alalu.
De koning is er niet meer, kondigde hij vrolijk aan.
Alalu snelde naar de troonzaal, op de troon die hij zelf zat.
Zonder recht of raad, een koning die hij zelf uitsprak.
In het land ging de eenheid verloren; sommigen waren verheugd over de dood van Lahma, anderen waren bedroefd over de daad van Alalu.

Dit is nu het verslag van het koningschap van Alalu en van het naar de aarde gaan.
(Verhaal van – Kingdom of Heaven)
(zoals Alalu wordt geacht te regeren als koning, betwist een zeer koninklijke prins Anu)
(de beslissing dat Alalu koning is, Anu zijn bekerdrager, een zoon en dochter zullen een nieuwe koning dragen)
In het land ging de eenheid verloren; over het koningschap waren velen benadeeld.
In het paleis waren de prinsen opgewonden; in de raad waren de raadgevers radeloos.
Van vader op zoon ging de opvolging van An op de troon door;
Zelfs Lahma, de achtste, werd door adoptie een zoon uitgeroepen.
Wie was Alalu? Was hij een wettige erfgenaam, was hij eerstgeborene?
Met welk recht nam hij toe; was hij geen koningsmoordenaar?
Voordat de Seven Who Judge Alalu werd gedagvaard, was zijn lot te overwegen.
Voor de Seven Who Judge verspreidde Alalu zijn pleidooien:
Hoewel hij noch wettige erfgenaam noch een eerstgeboren zoon was, was hij inderdaad van koninklijk zaad!
Van Anshargal ben ik afgedaald, voor de rechters beweerde hij.
Door een bijvrouw was mijn voorouder voor hem geboren; Alam was zijn naam.
Volgens de graaf van Shars was Alam de eerstgeborene; de troon behoorde hem toe;
Door samenzweren zet de koningin zijn rechten opzij!
Een wet van het zaad van niets dat ze schiep, voor haar zoon het koningschap verkregen.
Alam van koningschap beroofde ze; aan haar zoon in plaats daarvan werd het verleend.
Door afstamming ben ik van Alam’s generaties doorgegaan; het zaad van Anshargal zit in mij!

Anunnaki raadsrechter Alalu wordt koning

The Seven Who Judge naar Alalu’s woorden schonken aandacht.
Aan de Raad van Raadgevers gaven ze de zaak, waarheid of valse motivering door om vast te stellen.
De koninklijke annalen van het House of Records werden uitgebracht; met veel zorg werden ze gelezen.
An en Antu het eerste koningspaar waren; drie zonen en geen dochters werden geboren.
De eerstgeborene was Anki; hij stierf op de troon; hij had geen nakomelingen.
De middelste zoon in zijn plaats steeg de troon op; Anib was zijn naam.
Anshargal was zijn eerstgeborene; de troon die hij beklom.
Na hem op de troon ging het koningschap door de Eerstgeborene niet verder;
De wet van opvolging door de wet van het zaad werd verdrongen.
De zoon van een bijvrouw was de eerstgeborene; door de Wet van het Zaad van koningschap werd hem beroofd.
In plaats daarvan werd het koningschap aan de zoon van Kishargal verleend; haar reden was dat ze een halfzus van de koning was.
Van de concubine’s zoon, de Eerstgeborene, maakten de annalen geen melding.
Van hem ben ik afgedaald! Riep Alalu naar de raadgevers.
Door de erfwet behoorde hem het koningschap toe; door de erfwet, tot koningschap heb ik nu recht!
Met aarzeling eisten de raadgevers van Alalu een eed van waarheid.
Alalu zwoer de eed van leven of dood; als koning overwoog de raad hem.

Anu a Royal Prince stapt naar voren om zichzelf te claimen als de meest koninklijke erfgenaam

Ze riepen de oudsten bijeen, ze riepen de prinsen; voor hen werd de beslissing uitgesproken.
Onder de prinsen kwam een ​​jonge prins naar voren; over de woorden van het koningschap die hij wilde zeggen.
Opvolging moet heroverwogen worden, zei hij.
Hoewel ik eerstgeboren noch door een koningin een zoon ben, ben ik van zuiver zaad afgedaald:
De essentie van An in mij wordt bewaard, door geen concubine verdund!
De raadgevers hoorden de woorden met verbazing; de jonge prins kwam dichterbij, riepen ze op.
Ze vroegen naar zijn naam.
Het is Anu; naar mijn voorvader An ben ik genoemd!
Ze informeerden naar zijn generaties; aan An’s drie zonen herinnerde hij hen:
Anki was de eerstgeborene, zonder zoon of dochter stierf hij;
Anib was de middelste zoon, in plaats van Anki de troon die hij beklom; Anib, de dochter van zijn jongere broer, werd vrouw. vanaf hen staat de opvolging in de annalen.
Wie was die jongere broer; een zoon van An en Antu, een van de zuiverste zaden?
De counselors keken elkaar verwonderd aan.
Enuru was zijn naam! Anu aan hen aangekondigd; hij was mijn grote voorouder!
Zijn echtgenote Ninuru was een halfzus; haar zoon was eerstgeboren; Enama was zijn naam.
Zijn vrouw was een halfzus, door de wetten van zaad en opvolging een zoon die ze hem baarde.
Van pure afkomst gingen de generaties door, bij wet en bij volmaakt zaad!
Anu, naar onze voorvader An, noemden mijn ouders mij;
Van de troon werden we verwijderd; van An’s zuivere zaad werden we niet verwijderd!

Alalu is koning, Anu is bekerdrager
Laat Anu koning zijn! schreeuwden veel adviseurs. Laat Alalu hij verwijderen!
Anderen waarschuwden raad: laat strijd worden voorkomen, laat eenheid zegevieren!
Ze riepen Alalu in om de ontdekte bevindingen te vertellen.
Aan de prins Anu bood Alalu zijn arm in omhelzing aan; tegen Anu zei hij aldus:
Hoewel we door verschillende nakomelingen zijn, zijn we van één voorouder beiden nageslacht;
Laten we in vrede leven, samen Nibiru tot overvloed terugkeren!
Laat mij de troon behouden, laat jij de opvolging behouden!
Tot de raadswoorden die hij zei: Laat kroonprins Anu zijn, laat hem mijn opvolger zijn!
Laat zijn zoon mijn dochter omhelzen, laat de opvolging verenigd zijn!
Anu boog voor het concilie, voor de vergadering verklaarde hij aldus:
Alalu’s schenker zal ik zijn, zijn opvolger; een zoon van mij zal een dochter van hem als bruid kiezen.
Dat was het besluit van de raad; in de koninklijke annalen stond het ingeschreven.


(Alalu vernietigt vulkanen in plaats van Monatomic Gold te gebruiken)
Op deze manier bleef Alalu op de troon zitten.
Hij riep de wijzen, savants en commandanten op die hij raadpleegde; voor zijn besluit heeft hij veel kennis opgedaan.
Laten we hemelse boten bouwen, besloot hij, om het goud in de gehamerde armband te zoeken, besloot hij.
Door de Hammered Bracelets werden de boten verpletterd; geen van hen kwam terug.
Laat met Weapons of Terror de ingewanden, van Nibiru opengesneden worden, laat vulkanen opnieuw uitbarsten! beval hij toen.
Met Weapons of Terror werden strijdwagens in de lucht bewapend, met terreurraketten vanuit de lucht werden vulkanen geraakt.
De bergen wiegden, de valleien huiverden toen grote briljanten met donder explodeerden.
In het land was veel vreugde; van overvloed waren er verwachtingen.
In het paleis was Anu voor Alalu de schenker.
Hij boog voor Alalu’s voeten en zette de drinkbeker in Alalu’s hand.
Alalu was de koning; Anu werd door hem als knecht behandeld.
In het land verdween de vreugde; regens werden tegengehouden, winden waaiden harder,
Het boeren door vulkanen nam niet toe, de breuk in de atmosfeer genas niet.
In de hemelen Nibiru bleven de circuits stromen; van circuit tot circuit werden warmte en kou moeilijker te lijden.

(Anu worstelt Alalu om de troon, Alalu ontsnapt, een plan dat hij naar de planeet Aarde van Goud gaat)
De mensen van Nibiru hielden op hun eer te betuigen aan hun koning; in plaats van opluchting; ellende die hij veroorzaakte!
Alalu op de troon bleef zitten.
De sterke en wijze Anu, vooral onder de prinsen, stond voor hem.
Hij boog voor Alalu’s voeten en zette de drinkbeker in Alalu’s hand.
Alalu was negen getelde periodes koning op Nibiru.
In de negende Shar gaf Anu de strijd aan Alalu.
Tegen hand-tot-hand gevecht, met naakte lichamen, daagde hij Alalu uit.
Laat de winnaar koning zijn, zei Anu.
Ze worstelden met elkaar op het openbare plein; deurposten beefden en muren trilden.
Alalu boog zijn knie; op de grond viel hij op zijn borst.
Alalu in de strijd werd verslagen; door bijval werd Anu geprezen als koning
Anu naar het paleis werd begeleid; Alalu naar het paleis kwam niet terug.

Alalu ontsnapt in een hemelwagen, een plan om naar de aarde te gaan

Van de drukte ontsnapte hij heimelijk; om te sterven als Lahma was hij bang.
Zonder dat anderen het wisten, ging hij haastig naar de plaats van de hemelwagens.
In een wagen met raketwerpen klom Alalu; het luik achter hem sloot hij.
De voorkamer was hij binnengegaan; de stoel van de commandant die hij bezette.
Dat-wat-toont-de-manier die hij verlichtte, met een blauwachtige uitstraling die de kamer vulde.
De vuurstenen roerde hij op; hun zoemende muziek was boeiend.
De Grote Cracker van de strijdwagen verlevendigde hij; een roodachtige glans wierp het uit.
Zonder medeweten van anderen, ontsnapte Alalu uit Nibiru in de hemelboot.
Op de sneeuw getinte aarde zette Alalu zijn koers uit; door een geheim vanaf het begin koos hij zijn bestemming.

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 2
Synopsis van de tweede tablet

Alalu’s vlucht in een nucleair bewapend ruimtevaartuig

Hij zet koers naar Ki, de zevende planeet (aarde).

Waarom hij verwacht dat hij goud zal vinden op aarde

De kosmogonie van het zonnestelsel; Taiamat’s water en goud

De verschijning van Nibiru vanuit de ruimte

De Celestial Battle en Tiamat’s uiteenvallen

Aarde, de helft van Tiamat, erft haar wateren en goud

Kingu, de belangrijkste satelliet van Tiamat, wordt de maan van de aarde

Nibiru is voorbestemd om voor altijd om de

aankomst van de zon Alalu te draaien en landt op aarde

Alalu, ontdekt goud, houdt het lot van Nibiru in zijn handen

DE TWEEDE TABLET
(Alalu reist door het zonnestelsel, schiet door de asteroïdengordel met raketten)
Naar de sneeuw getinte aarde zette Alalu zijn koers uit; maar geheim vanaf het begin koos hij zijn bestemming.
Naar verboden gebieden begaf Alalu zich; niemand is daar eerder geweest,
Niemand bij de Hammered Bracelet had een kruising geprobeerd.
Een geheim uit het begin van Alalu’s cursus heeft bepaald,
Het lot van Nibiru in zijn handen plaatste, door een plan zijn koningschap universeel te maken!
Op Nibiru was ballingschap zeker, daar was de dood zelf een toevalstreffer.
In zijn plan zat het risico in de reis; eeuwige glorie van succes was de beloning!

Als een arend rijdend, scande Alalu de hemel; hieronder was Nibiru een bal in een leegte die hing.
Verleidelijk was zijn figuur, zijn uitstraling sierde de omringende hemel.
De maat was enorm, het boerenvuur laaide op.
Zijn levensondersteunende omhulsel, zijn tint een roodheid, was als een kolkende zee;
In het midden was de breuk duidelijk te zien, als een donkere wond.
Hij keek weer naar beneden; de brede bres veranderde in een klein bad.
Hij keek opnieuw, Nibiru’s grote bal veranderde in een kleine vrucht;
De volgende keer dat hij keek, verdween Nibiru in de wijde donkere zee.
Berouw van het hart van Alalu dat werd gegrepen, angst hield hem in zijn handen; beslissing om te aarzelen.
Alalu dacht even na; daarna keerde hij terug van moed naar besluit.
Honderd mijlen, duizend mijlen reed de wagen; tienduizend mijlen reed de wagen.
In de wijde hemel was de duisternis het donkerst; in de verre, verre sterren knipperden hun ogen.

Nog meer competities die Alalu aflegde, toen ontmoette hem een ​​blik van grote vreugde:
In de uitgestrektheid van de hemel begroette de afgezant van de hemelingen hem!
Kleine Gaga, Degene die de weg wijst, door zijn circuit begroette Alalu hem, een welkom welkom.
Met een scheve gang, voor en na de hemelse Antu was het voorbestemd om te reizen,
Om vooruit te kijken, achteruit te kijken, met twee gezichten was het begiftigd.
Zijn verschijning als eerste om Alalu te begroeten als een goed voorteken dat hij meteen overwoog;
Bij de hemelse goden wordt hij verwelkomd! Zo was zijn begrip.
In zijn strijdwagen volgde Alalu het pad van Gaga; naar de tweede god van de hemel richtte het zich.
Spoedig werd de hemelse Antu, de naam van koning Enshar gegeven, in de diepe duisternis doemde op;
Blauw als zuiver water was haar tint; van de Bovenwateren was zij het begin.
Alalu was door de schoonheid van het gezicht betoverd; tot op afstand ging hij verder.
In de verste verte begon de echtgenoot van Antu te glanzen, qua maat is Antu de gelijke;
Als dubbelganger van zijn echtgenoot, door een groenachtige blauwheid, was An onderscheiden.
Een oogverblindende menigte omsloot hem op zijn kant; met stevige gronden waren ze voorzien.
Aan de twee hemelingen nam Alalu een hartelijk afscheid, het pad van Gaga nog steeds veeleisend.
De manier waarop het toonde aan zijn oude meester, van wie het ooit de raadgever was:

de schoonheid van de ringen van Saturnus

Voor Anshar, de Voorste Prins van de hemel, was de koers een keerpunt.
Aan de snelrijdende wagen kon Alalu de verstrikkende aantrekkingskracht van Anshar zien;
Met heldere ringen van oogverblindende kleuren was de wagen betoverend!
Zijn blik Alalu naar een kant draaide snel, datgene wat de weg wijst met de macht die hij verlegde.
Een indrukwekkend gezicht voor hem verscheen toen: In de verre hemelen onderscheidde hij de heldere ster van de familie!
Een aanblik die de openbaring het meest beangstigend maakte, volgde:

de grote aantrekkingskracht van Jupiter

Een gigantisch monster, in zijn lotsbestemming bewegend, op de zon een donkerder worp; De maker van Kishar slikte!
Beangstigend was het voorval; een slecht voorteken, dacht Alalu inderdaad.
De reus Kishar, de belangrijkste van de vaste planeten, was overweldigend groot.
Wervelende stormen verduisterden het gezicht, gekleurde vlekken die ze bewogen;
Een gastheer die niet te tellen was, sommigen snel, sommigen langzaam, de hemelgod omcirkelde.
Lastig waren hun wegen, heen en weer schoten ze omhoog.
Kishar zelf was een spreuk aan het werpen, goddelijke bliksemschichten stak hij in.
Terwijl Alalu toekeek, raakte zijn koers van streek, werd zijn richting afgeleid, raakten zijn handelingen in de war.
Toen begon de diepe verduistering te verdwijnen: Kishar bleef op zijn bestemming ronddraaien.
Langzaam bewegend, zijn sluier van de stralende zon die hij oplichtte; de Ene vanaf het begin kwam volledig in zicht.
Vreugde in Alalu’s hart duurde niet lang;
Buiten de vijfde planeet lag het grootste gevaar op de loer, dus hij wist het inderdaad.

Schiet door de asteroïdengordel, keien zijn als magneten

De Hammered Bracelet (asteroïdengordel) verderop regeerde, om te slopen wachtte het!
Van rotsen en rotsblokken werd het samen gehamerd, als wezen zonder moeder die ze aan elkaar hadden vastgebonden.
Heen en weer vlogen, een vervlogen bestemming volgden zij;
Hun daden waren walgelijk; verontrustend waren hun wegen.
Nibiru’s sonderende wagens als prooi als leeuwen die ze verslonden;
Het kostbare goud, nodig om te overleven, weigerden ze los te maken.
De wagen van Alalu in de richting van de gehamerde armband bewoog halsoverkop,
De woeste rotsblokken in close combat om moedig onder ogen te zien.
Alalu the Fire Stones in zijn strijdwagen werd sterker opgewonden,
Dat wat de weg wijst met vaste handen die hij leidde.
De onheilspellende rotsblokken tegen de strijdwagen stormden naar voren, als een vijand in de aanval.
Naar hen toe Alalu, een dodelijke raket van de strijdwagen die is losgelaten;
Dan nog een en nog een tegen de vijand de terreurwapens die hij stak.
Toen de bange krijgers bang waren, keerden de rotsblokken terug, een weg die Alalu moest geven.
Als door een spreuk de Hammered Bracelet een deuropening naar de koning die het opende.
In de donkere diepte van Alalu kon de hemel duidelijk zien;
Door de wreedheid van de Armband werd hij niet verslagen, zijn missie werd niet beëindigd!

De sneeuw kleurde de aarde
In de verte straalde de vurige bal van de zon haar schittering uit; Welkomststralen richting Alalu die het uitzond.
Voordien stroomde een roodbruine planeet op zijn circuit; de zesde in de telling van de hemelgoden was het.
Alalu kon er maar een glimp van opvangen: op zijn voorbestemde koers van Alalu’s pad bewoog het zich snel.
Toen verscheen de sneeuwkleurige aarde, de zevende in de hemelse telling.
Op weg naar de planeet zette Alalu zijn koers uit, naar een zeer uitnodigende bestemming.
Kleiner dan Nibiru was zijn verleidelijke bal, zwakker dan Nibiru was zijn aantrekkelijke net.
De atmosfeer was dunner dan die van Nibiru, de wolken wervelden erin.
Hieronder was de aarde verdeeld in drie regio’s:
Sneeuwwitje aan de bovenkant en aan de onderkant, blauw en bruin ertussen.
Vakkundig spreidde Alalu de arresterende vleugels van de wagen rond de bal van de aarde om te cirkelen.
In het middengebied kon hij droge landen en waterige oceanen onderscheiden.
De straal die naar beneden dringt, richtte hij, de ingewanden van de aarde te detecteren.
Ik heb het bereikt! extatisch riep hij:
Goud, veel goud, heeft de balk aangegeven; het was onder het donker getinte gebied, in de wateren was het dat ook!

Gloeiend in de atmosfeer van de aarde
Met een bonzend hart overwoog Alalu een beslissing:
Zal hij op het droge zijn wagen neerhalen, misschien om te crashen en te sterven?
Zal hij naar de wateren zijn koers direct leiden, om in de vergetelheid te zinken?
Op welke manier zal hij overleven, zal hij het gekoesterde goud ontdekken?
In de stoel van de adelaar bewoog Alalu zich niet; aan de handen van het lot de wagen die hij heeft toevertrouwd.
De wagen, volledig gevangen in het aantrekkende net van de aarde, reed sneller.
Zijn gespreide vleugels werden gloeiend; De atmosfeer van de aarde was als een oven.
Toen schudde de strijdwagen, met een vernederende donder.
Plotseling stortte de strijdwagen in, met een plotselinge stilstand.
Zinloos door het schudden, verbluft door de crash, was Alalu onbeweeglijk.
Toen opende hij zijn ogen en wist dat hij bij de levenden was;
Op de planeet van goud kwam hij zegevierend aan.

Celestial Chariot neergestort rand van de Perzische Golf Irak Koeweit

Dit is nu het verslag van de aarde en haar goud;

Kosmologie van het zonnestelsel
hoe het zonnestelsel is ontstaan

Dit is nu het verslag van de aarde en haar goud;
(verhaal van The Enuma Elish) (planeten als godennamen, schepping van het zonnestelsel)
(Nibiru, een planeet vanuit de verre ruimte, komt het zonnestelsel binnen)
(een bestemming van de schepping door – de hemelse schepper van alle dingen van hemel en aarde)
Het is een verslag van het begin en hoe de hemelgoden (planeten) waren ontstaan.
In het begin,
Toen in de Boven de goden (planeten) in de hemelen (ruimte) niet waren ontstaan,
En in de Below Ki (aarde), de vaste grond, was nog niet genoemd,
Alleen in de leegte bestond Apsu (de zon), hun oerplanter.
In de hoogten van Bovenstaand (het firmament) waren de hemelgoden nog niet geschapen;
In de wateren van de Beneden (het uitspansel) waren de hemelgoden nog niet verschenen.
Boven en onder waren de goden (planeten) nog niet gevormd, het lot was nog niet bepaald.
Er was nog geen riet gevormd, er was geen moerasland verschenen;
Alleen regeerde Apsu (de zon) in de leegte (ruimte).

Toen vermengden de oerwaters zich door zijn winden,
Een goddelijke en kunstige spreuk Apsu (de zon) op het water.
Op de diepte van de leegte goot hij een diepe slaap;
Tiamat (oude aarde), de moeder van alles, vormde als een echtgenoot voor zichzelf.
Een hemelse moeder, een waterige schoonheid was ze inderdaad!
Naast hem Apsu, kleine Mummu (kwik), vervolgens naar voren gebracht,
Als zijn boodschapper benoemde hij hem, een geschenk voor Tiamat om te presenteren.
Een geschenk schitterend aan zijn echtgenoot Apsu verleend:
Een glanzend metaal, het eeuwige goud, alleen voor haar om te bezitten!

Vervolgens vermengden de twee hun wateren, goddelijke kinderen tussen hen om voort te brengen.
Mannetjes en vrouwtjes waren de hemellichamen; Lahmu (mars) en Lahamu (venus) bij namen die ze werden genoemd.
In de Below hebben Apsu en Tiamat ze een verblijfplaats gemaakt. Voordien was gegroeid in leeftijd en gestalte,
In de wateren van de Boven werden Anshar (saturnus) en Kishar (jupiter) gevormd;
Ze overtroffen hun broers in omvang.
Als hemelse echtpaar waren de twee gevormd;
Een zoon, An (uranus), in de verre hemelen was hun erfgenaam.
Vervolgens Antu (neptunus), om zijn echtgenoot te zijn, zoals An’s gelijke werd voortgebracht;
Als grens van de Bovenwateren werd hun verblijfplaats gemaakt.
Zo werden drie hemelse stellen, Beneden en Boven, in de diepten geschapen;
Bij namen werden ze genoemd, de familie van Apsu met Mummu en Tiamat die ze vormden.

Op dat moment was Nibiru nog niet gezien,
De aarde was nog niet in het leven geroepen.
Vermengd waren de hemelse wateren; door een Hammered Bracelet (asteroïdengordel) waren ze nog niet gescheiden.
In die tijd waren circuits (banen) nog niet volledig gevormd;
Het lot van de goden (planeten) was nog niet definitief bepaald;
De hemelse verwanten sloten zich aan; grillig waren hun wegen.
Hun wegen naar Apsu waren echt walgelijk;
Tiamat kreeg geen rust en was gekweld en woedend.
Een menigte om langs haar zijde te marcheren vormde ze,
Een grommende, woeste gastheer tegen de zonen van Apsu bracht ze voort.
Nog elf van dit soort (manen) bracht ze voort;
Ze maakte de eerstgeborene, Kingu (oude aardemaan), de belangrijkste onder hen.
Toen de hemelse goden dit hoorden, kwamen ze bijeen voor raad.
Kingu heeft ze verheven, om te rangschikken als een bevel aan hem dat ze gaf! tegen elkaar zeiden ze.
Een Tablet of Destiny aan haar borst heeft ze vastgemaakt, zijn eigen circuit te verwerven,
Om tegen de goden te strijden, instrueerde ze haar nakomelingen Kingu.
Wie zal Tiamat weerstaan? vroegen de goden elkaar.
Niemand in hun circuits stapte naar voren, niemand zou een wapen voor de strijd dragen.

(Planeet Nibiru, een grote planeet van een ander zonnestelsel, dwaalt naar ons zonnestelsel)
Op dat moment ontstond in het hart van de diepe (diepe ruimte) een god (planeet),
In een Chamber of Fates, een plaats van lotsbestemming, werd hij geboren.
Door een listige Schepper werd hij gevormd, de zoon van zijn eigen zon was hij.
Vanuit de diepte waar hij werd voortgebracht, vertrok de god uit zijn familie (een ander systeem) in een haastig vertrek;
Een geschenk van zijn Schepper, (Schepper van alle dingen) het Zaad des Levens (DNA), met hem meegenomen.
Naar de leegte (de sterrenruimte) zette hij zijn koers; een nieuwe bestemming (zonnestelsel) waarnaar hij op zoek was.

(Planeet Nibiru komt ons zonnestelsel binnen, met zijn grote zwaartekracht netto trekkracht)
(de 90 graden as van uranus, een maan van Saturnus wordt Pluto in een offset baan)
De eerste die een glimp opvangt van de ronddolende hemel was de altijd waakzame Antu.
Verleidelijk was zijn figuur, een uitstraling die hij straalde,
Goddelijk was zijn gang, buitengewoon groot was zijn koers.
Van alle goden was hij de verhevenste en overtrof die van hen zijn circuit.
De eerste die hem zag, was Antu, haar borst werd nooit door kinderen gezogen.
Kom, wees mijn zoon! riep ze naar hem. Laat me je moeder worden!
Ze wierp haar net uit en maakte hem welkom, maakte zijn koers geschikt voor het doel.
Haar woorden vervulden het hart van de nieuwkomer met trots; degene die hem zou verzorgen, maakte hem hooghartig.
Zijn hoofd tot dubbele grootte werd groter, vier leden naast hem ontsproot hij.
Hij bewoog zijn lippen ter aanvaarding, een goddelijk vuur van hen brandde uit.
In de richting van Antu draaide hij zich om, zijn gezicht snel naar An om te laten zien.

Planet Nibiru grote trekoorzaken – Uranus 90 graden as

Toen An (uranus) hem zag, mijn zoon! Mijn zoon! van opwinding schreeuwde hij.
Aan leiderschap zult u worden uitgezonden, een gastheer aan uw zijde zal uw dienaren zijn!
Laat Nibiru je naam zijn, zoals Crossing voor altijd bekend staat!
Hij boog (90 graden as) naar Nibiru en draaide zijn gezicht naar de doorgang van Nibiru;
Hij spreidde zijn net uit, want Nibiru bracht vier dienaren (manen) voort,
Zijn gastheer aan zijn zijde: de South Wind, de North Wind, de Fast Wind, de West Wind (manen).
Met een blij hart An tot Anshar zijn voorganger kondigde de komst van Nibiru aan.

Pluto was een maan van Saturnus getrokken, Pluto verschoven baan

Anshar bij deze hoorzitting, Gaga (pluto een maan van Saturnus), die aan zijn zijde stond, als een uitgezonden afgezant (weggetrokken van Saturnus)
Woorden van wijsheid om te bezorgen, een taak die Nibiru moet toewijzen.
Hij droeg Gaga op om stem te geven aan wat in zijn hart was, om An aldus te zeggen:
Tiamat, zij die ons verveelde, verafschuwt ons nu;
Ze heeft een strijdende gastheer opgericht, ze is woedend van woede.
Tegen de goden, haar kinderen (manen), marcheren elf krijgers langs haar zijde;
Onder hen verhoogde ze Kingu, een bestemming aan zijn borst die ze zonder recht vastmaakte.
Geen god onder ons tegen haar gif kan opstaan, haar gastheer in ons heeft allemaal angst gevestigd.
Laat Nibiru onze Avenger worden!
Laat hem Tiamat verslaan, laat hem ons leven redden!
Laat hem een ​​lot bepalen, laat hem uitgaan en onze machtige vijand tegemoet treden!
Naar An Gaga (pluto) vertrok; hij boog voor hem, de woorden van Anshar herhaalde hij.
En tegen Nlbiru herhaalden zijn voorouders de woorden, onthulde Gaga’s boodschap aan hem.
Naar de woorden luisterde Nibiru met verwondering; van de moeder die haar kinderen zou verslinden met fascinatie hoorde hij.
Zijn hart, zonder het te zeggen, tegen Tiamat op te zetten, had hem al ingegeven.
Hij opende zijn mond, voor An en Gaga zei hij aldus:
Als ik inderdaad Tiamat moet verslaan om je leven te redden,
Roep de goden bijeen om samen te komen, mijn lotsbestemming verkondigt de hoogste!
Laat alle goden in de raad overeenkomen om mij de leider te maken, buig voor mijn bevel!
Toen Lahmu en Lahamu dit hoorden, schreeuwden ze van angst:
Vreemd was de eis, de betekenis ervan is niet te doorgronden! Zo zeiden ze.
De goden die het lot met elkaar bepalen, overlegden;
Om van Nibiru hun Avenger te maken, waren ze het er allemaal over eens, hem een ​​verheven lot.
Vanaf deze dag zullen uw geboden onbetwistbaar zijn! tegen hem zeiden ze.
Niemand onder ons goden zal uw grenzen overschrijden!
Ga, Nibiru, wees onze Avenger!
Ze vormden voor hem een ​​prinselijk circuit naar Tiamat om verder te gaan;
Ze gaven Nibiru zegeningen, ze gaven Nibiru geweldige wapens.
Anshar (saturnus) nog drie winden (manen) van Nibiru voortgebracht: de boze wind, de wervelwind, de weergaloze wind.
Kishar (jupiter) vulde zijn lichaam met een brandende vlam, een net om Tiamat daarmee te omhullen.
Dus klaar voor de strijd, zette Nibiru richting Tiamat direct zijn koers uit.

Dit is het verslag van de Celestial Battle ,
(verhaal van The Enuma Elish)
(Een maan van Nibiru beïnvloedt de oude aarde in tweeën, creëert de asteroïdengordel)
En hoe de aardse leiding tot stand komt, en van Nibiru’s bestemming.
De heer ging uit, zijn voorbestemde koers volgde hij,
Tegen de woedende Tiamat zette hij zijn gezicht, een spreuk met zijn lippen die hij uitte.
Als mantel ter bescherming trok hij de Pulser en de Emitter aan;
Met een angstaanjagende uitstraling werd zijn hoofd gekroond.
Aan zijn rechterkant plaatste hij de Smiter, aan zijn linkerkant de Repeller die hij plaatste.
De zeven winden, (manen) zijn schare helpers, als een storm die hij uitzond;
In de richting van de razende Tiamat rende hij, schreeuwend om de strijd.
De goden trokken zich om hem heen en vertrokken van zijn pad,
Om Tiamat en haar helpers alleen te scannen, ging hij vooruit,
Het plan van Kingu, de commandant van haar gastheer, om zwanger te worden.
Toen hij dappere Kingu zag, werd wazig zijn visie;
Terwijl hij naar de monsters staarde, werd zijn richting afgeleid, zijn koers werd verstoord, zijn handelingen waren verward.

Nibiru en een maanbotsing met Old Earth creëren de asteroïdengordel
Tiamat’s band omsloot haar strak, ze beefden van angst.
Tiamat tot aan haar wortels huiverde, een machtig gebrul dat ze uitstraalde;
Op Nibiru sprak ze een spreuk uit, overspoelde hem met haar charmes.
De kwestie tussen hen werd samengevoegd, de strijd was onvermijdelijk!
Van aangezicht tot aangezicht kwamen ze, Tiamat en Nibiru; tegen elkaar vorderden ze.
Ze naderden het gevecht, ze drongen aan op een enkel gevecht.
De Heer spreidde zijn net uit, om haar te omvatten, wierp hij het;
Tiamat schreeuwde van woede, alsof ze bezeten was, verloor ze haar verstand.
De boze wind, (maan) die achter hem was geweest, reed Nibiru naar voren, in haar gezicht liet hij hem los;

(een maan van Nibiru, beïnvloedt de oude aarde)
(tiamat oude aarde) Ze opende haar mond de boze wind om te slikken, maar kon haar lippen niet sluiten.
The Evil Wind charged her belly, into her innards it made its way.
Her innards were howling, her body was distended, her mouth was open wide.
Through the opening Nibiru shot a brilliant arrow a lightning most divine.
It pierced her innards, her belly it tore apart;
It tore into her womb, it split apart her heart (planet Tiamat old earth, split in two).
Having thus subdued her, her life-breath he extinguished.
The lifeless body Nibiru surveyed, like a slaughtered carcass Tiamat now was.
Beside their lifeless mistress, her eleven helpers (moons) trembled with terror;
In Nibiru’s net (gravitational pull) they were captured, unable they were to flee.
Kingu, (old earths first moon) who by Tiamat was made the host’s chief, was among them.
The Lord put him in fetters, to his lifeless mistress he bound him (only earths moon stayed).
He wrested from Kingu the Tablets of Destinies, unrightly to him given,
Stamped it with his own seal, fastened the Destine to his own chest.
The others of Tiamat’s band (moons) as captives he bound, in his circuit (orbit) he them ensnared.
He trampled them underfoot, cut them up to pieces.
He bound them all to his circuit; to turn around he made them, backward to course.
From the Place of the Battle Nibiru then departed,
To the gods who had him appointed the victory to announce.
He made a circuit (orbit) about Apsu (around the sun), to Kishar and Anshar he journeyed.
Gaga came out to greet him, as a herald to the others he then journeyed.
Beyond An and Antu, Nibiru to the Abode in the Deep proceeded (its long elliptical orbit).

(Earth pushed to new position, keeping Kingu our moon)
The fate of lifeless Tiamat and of Kingu he then considered,
To Tiamat, whom he had subdued, the Lord Nibiru then returned.
He made his way to her, paused to view her lifeless body;
To artfully divide the monster in his heart he was planning.
Then, as a mussel, into two parts he split her, her chest from her lower parts he separated.
Her inner channels he cut apart, her golden veins he beheld with wonder.
Trodding upon her hinder part, the Lord her upper part completely severed.
The North Wind, his helper, from his side he summoned,
To thrust away the severed head the Wind he commanded, in the void to place it.
Nibiru Wind upon Tiamat then hovered, sweeping upon her gushing waters.
Nibiru shot a lightning, to North Wind he gave a signal;
In a brilliance was Tiamat’s upper part to a region unknown carried.
(earth push to new orbit between venus lahamu and mars lahmu)
With her the bound Kingu was also exiled, of the severed part a companion to be. (earths moon)
The hinder part’s fate Nibiru then considered:
As an everlasting trophy of the battle he wished it to be,
A constant reminder in the heavens, the Place of the Battle to enshrine.With his mace the hinder part he smashed to bits and pieces, (second moon impact shatters other half of Tiamat old earth)
Then strung them together as a band to form a Hammered Bracelet (asteroid belt).
Locking them together, as watchmen he stationed them, (between mars and jupiter)
A Firmament to divide the waters from the waters.
The Upper Waters (outer solar system) above the Firmament (asteroid belt) from the Waters Below (inner solar system) it he separated;
Artful works Nibiru thus fashioned.

The Asteroid Belt impact of Old Earth
(Pangea continent separates and Earth closes sealing Mariana trench)
(Nibiru continues its long elliptical 3600 year orbit crossing around the sun)
The Lord (planet nibiru) then crossed the heavens to survey the regions;
From Apsu’s quarter to the abode of Gaga he measured the dimensions.
The edge of the Deep Nibiru then examined, toward his birthplace he cast his gaze.
He paused and hesitated; then to the Firmament, the Place of the Battle, slowly he returned.
Passing again in Apsu’s region, of the Sun’s missing spouse he thought with remorse.
He gazed upon Tiamat’s wounded half, to her Upper Part he gave attention;
The waters of life, her bounty, from the wounds were still pouring.
Her golden veins Apsu’s rays were reflecting. (earths golden veins)
The Seed of Life (DNA), his Creator’s legacy, Nibiru then remembered.
When he trod on Tiamat, when he split her asunder, to her the seed (dna) he surely imparted!
He addressed words to Apsu, to him thus saying:
With your warming rays, to the wounds give healing!
Let the broken part new life be given, in your family as a daughter to be,
Let the waters to one place be gathered, let firm land appear!
By Firm Land let her be called, Ki (earth) henceforth her name to be!
Apsu to the words of Nibiru gave heed: Let the Earth join my family,
Ki, Firm Land of the Below, let Earth her name henceforth be!
By her turning let there day and night be; in the days my healing rays to her I shall provide.
Let Kingu (earths moon) be a creature of the night; to shine at night I shall appoint him
Earth’s companion, the Moon forever to be!

New Earth Pangea continent splits
Nibiru the Words of Apsu with satisfaction heard.
He crossed the heavens (space) and surveyed the regions,
To the gods (planets) who had him elevated he granted permanent stations (orbit position),
Their circuits (orbits) he destined that none shall transgress nor fall short of each other.
He strengthened the heavenly locks, (orbit locked) gates on both sides he established.
An outermost abode he chose for himself, beyond Gaga (pluto) were its dimensions.
The great circuit (orbit) to be his destiny he beseeched Apsu for him to decree.
Alle goden (planeten) spraken van hun stations: laat de soevereiniteit van Nibiru overtreffen!
De meest stralende (gloeiende) van de goden (planeten) die hij is, laat hem werkelijk de Zoon van de Zon zijn!
Vanaf zijn kwart gaf Apsu (de zon) zijn zegen:
Nibiru zal de oversteek van hemel en aarde houden; Oversteken zal zijn naam zijn!
(planeet nibiru kruist de zon door de asteroïdengordel en ver voorbij de pluto)
De goden (andere planeten) zullen noch boven noch beneden oversteken; (het uitspansel)
Hij zal de centrale positie bekleden, (tussen mars en jupiter) de herder van de goden zal hij zijn.
Een Shar zal zijn (lange elliptische baan) circuit zijn; dat zijn bestemming voor altijd zal zijn!

Het zonnestelsel 10 planeten, de zon en de maan van de aarde
Nibiru gaat verder op een lang baancircuit

Dit is het verslag van hoe de Olden Times begon
(de Olden Times before the Deluge)
(Alalu alleen op de prachtige aarde voor de Perzische Golf, lager Irak)
(Alalu opent het luik van zijn hemelwagen, na testen verwijdert hij zijn adelaarshelm)
En van het tijdperk dat in de Annalen de Gouden Era bij naam bekend was,
En hoe van Nibiru naar de aarde de missies het goud gingen halen.
De ontsnapping van Alalu uit Nibiru was het begin.
Met veel begrip was Alalu begiftigd, veel kennis heeft hij door leren opgedaan.
Door zijn voorvader Anshargal van de hemel en de circuits werd veel kennis vergaard,
Door Enshar werd de kennis enorm vergroot;
Daarvan heeft Alalu veel geleerd; met de wijzen die hij besprak, savants en commandanten die hij raadpleegde.
Aldus werd kennis van het Begin vastgesteld, dus bezat Alalu deze kennis.
Het goud in de gehamerde armband was de bevestiging,
Het goud in de gehamerde armband van goud in de bovenste helft van Tiamat was de indicatie.

Astronaut met Eagles-helm

Anunnaki Eagles helm

Oannes Fish Suit – Ruimtepak

Op de gouden planeet arriveerde Alalu zegevierend, de strijdwagen met een donder stortte neer.
Met een balk speurde hij de plaats af, zijn verblijfplaats te ontdekken;
De wagen op het droge daalde neer, aan de rand van uitgestrekte moerassen landde hij.
Hij zette een adelaarshelm op en een vispak.
Het luik van de wagen opende hij; bij het open luik bleef hij staan ​​om zich af te vragen.
De grond was donker getint, blauwwit was de lucht;
Geen geluid, er was niemand die hem welkom heette.
Alone on an alien planet he stood, perchance from Nibiru forever exiled!

To the ground himself he lowered, on the dark-hued soil he stepped;
There were hills in the distance; nearby much vegetation there was.
Ahead of him there were marshes, into the marsh he stepped; by the waters’ coolness he shuddered.
Back to the dry ground he stepped; alone on an alien planet he stood!
With thoughts he was possessed, of spouse and offspring with longing he remembered;
Was he forever from Nibiru exiled? Of that again and again he wondered.
To the chariot he soon returned, with food and drink to be sustained.

Then deep sleep him overcame, a powerful slumber.
How long he slept he could not remember; what awakened him he could not tell.
A brightness there was outside, a brilliance on Nibiru unseen.
A pole from the chariot he extended; with a Tester it was equipped.
It breathed the planet’s air; compatibility it indicated!
The chariot’s hatch he opened, at the open hatch he took a breath.
Another breath he took, then another and another; the air of Ki indeed compatible was!
Alalu clapped his hands, a song of joy he was singing.

alone on the beautiful Earth
(Alalu sees abundant fish in the Marsh, finds a fresh water pond, and tasty fruit trees)
Without an Eagle’s helmet, without a Fish’s suit, to the ground himself he lowered.
The brightness outside was blinding; the rays of the Sun were overpowering!
Into the chariot he returned, a mask for the eyes he donned.
He picked up the carried weapon, he picked up the handy Sampler.
To the ground himself he lowered, on the dark-hued soil he stepped.
Hij liep naar de moerassen; donker groen waren de wateren.
Aan de rand van het moeras lagen steentjes; Alalu plukte een steentje en stak het in het moeras.
In het moeras een glimp van zijn ogen glimp: het water met vissen was gevuld!
In het moeras de Sampler liet hij zakken, de troebele wateren om te beschouwen;
Omdat het drinken van het water niet geschikt was, stelde Alalu enorm teleur.

Zoetwatervijver, vis en fruitbomen,
Hij wendde zich af van de moerassen, in de richting van de heuvels waar hij heen ging.
Hij baant zich een weg door de vegetatie; struiken aan bomen maakten plaats.
De plaats was als een boomgaard, de bomen met fruit waren beladen.
Door hun zoete geur verleid, plukte Alalu een vrucht; in zijn mond stopte hij het.
Zoet was de geur, zoeter de smaak! Alalu was er erg blij mee.
Weg van de zonnestralen liep Alalu naar de heuvels waar hij zijn richting bepaalde.
Onder de bomen voelde hij een nattigheid onder zijn voeten, een teken van dichtbij gelegen wateren.
In de richting van de nattigheid zette hij zijn koers;
Midden in het bos was er een vijver, een plas stil water.
In de vijver liet hij de monsternemer zakken; voor het drinken van het water was goed!
Alalu lachte; een onophoudelijk gelach greep hem.
De lucht was goed, het drinkwater was geschikt; er was fruit, er waren vissen!
Met een gretige buiging boog Alalu zich voorover, met zijn handen in de hand en water naar zijn mond bracht hij.
Een koelte had het water, een smaak uit Nibiru’s water was anders.
Nogmaals dronk hij, en toen schrok hij uit elkaar:

Hij hoorde een sissend geluid; een glijdend lichaam bij het zwembad bewoog!
Zijn gedragen wapen greep hij vast, een straal van zijn straal in de richting van het gesis dat hij stuurde.
Het verplaatsen stopte, het gesis was afgelopen.

Om het gevaar te onderzoeken stapte Alalu naar voren.
Het glijdende lichaam lag stil; dood was het schepsel, een vreemd gezicht:
Als een touw was zijn lange lichaam, zonder handen of voeten was het lichaam;
Vurige ogen zaten in zijn kleine hoofd, uit zijn mond stak een lange tong.
Een aanblik op Nibiru zag nooit dat het een schepsel van een andere wereld was!
Was het de voogd van de boomgaard? Alalu dacht alleen na. Was het de meester van het water? zelf vroeg hij.

(Alalu is verrast door de snelle uren met daglicht en aanschouwt de maan van Kingu Earths)
In zijn gedragen kolf verzamelde hij wat water; alert op de wagen liep hij zijn weg.
De zoete vruchten plukte hij ook; naar de wagen zette hij zijn koers.
The brightness of the Sun’s rays was greatly diminished; darkness it was as the chariot he reached.
The shortness of the day Alalu pondered, its shortness him amazed.
From the direction of the marshes a cool lightness on the horizon was rising.
A white-hued ball in the heavens was quickly rising:
Kingu, the Earth’s companion, he now beheld.
What in the accounts of the Beginning, his eyes the truth could now see:
The planets and their circuits, the Hammered Bracelet,
Ki the Earth, Kingu its moon, all created were, all by names were called!
In his heart Alalu knew one more truth a beholding needed:
The gold, the means of salvation, to be found was needed.If truth be in the Beginning tales, if by the waters the golden veins of Tiamat were washed,
In the waters of Ki, its cut-off half, gold must be found!
With hands unsteady Alalu the Tester from the chariot’s pole dismantled.

(Alalu tests the ground and water, there is Gold, and beams news to Nibiru)
With trembling hands the Fish’s suit he donned, the fast arriving daylight eagerly awaiting.
At daybreak the chariot he exited, to the marshes he quickly stepped.
Into deeper waters he waded, the Tester into the waters he inserted.
Its illuminated face he eagerly watched, in his chest his heart was pounding.
The water’s contents was the Tester indicating, by symbols and numbers its findings disclosing.
Then Alalu’s heartbeat stopped: There is gold in the waters, the Tester was telling!
Unsteady on his legs Alalu stepped forward, deeper into the marshes he made his way.
Again he the Tester into the waters inserted; again the Tester gold announced!
Er klonk een kreet, een kreet van triomf uit Alalu’s keel: Nibiru’s lot lag nu in zijn handen!

Terug naar de wagen waar hij heen ging, het Vis-pak dat hij afnam, de stoel van de commandant die hij bezette.
De Tablets of Destinies die alle circuits kent die hij verlevendigde, naar het circuit van Nibiru om de richting te vinden.
De Spreker van Woorden wekte hij op, naar Nibiru om de woorden te dragen.
Vervolgens zei hij tegen Nibiru-woorden, dus zei hij:
De woorden van de grote Alalu tot Anu op Nibiru zijn gericht.
Op een andere wereld ben ik, het goud van redding dat ik heb gevonden;
Het lot van Nibiru ligt in mijn handen; aan mijn voorwaarden moet je acht slaan!

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 3
Synopsis of the Third Tablet

Alalu beams the news to Nibiru, reclaims the kingship

Anu, astounded, puts the issue before the royal council

Enlil, Anu’s Foremost Son, suggests on-site verification

Ea, Anu’s Firstborn and a son-in-law of Alalu, is chosen instead

Ea ingeniously equips the celestial boat for the journey

The spaceship, piloted by Anzu, carries fifty heroes

Overcoming perils, the Nibiruans thrill by Earth’s sight

Guided by Alalu, they splash down and wade ashore

Eridu, Home Away from Home, is established in seven days

Extraction of gold from the waters begins

Through the quantity is minuscule, Nibiru demands delivery

Abgal, a pilot, chooses Alalu’s spaceship for the trip

Forbidden nuclear weapons are discovered in the spaceship

Ea and Abgal remove the weapons of terror and hide them

THE THIRD TABLET
(EA later known as Enki, first born of Anu also is son in law of Alalu, chosen to go to Earth)
The fate of Nibiru is in my hands; to my conditions you must give heed!
Those were the words of Alalu, from dark-hued Earth to Nibiru they were by the Speaker beamed.
When the words of Alalu to Anu, the king, were conveyed,
Anu astounded was; astounded were the counselors, amazed were the sages.
Alalu is not dead? they each other asked. Could indeed he on another world be living? they with disbelief were saying.
Was he not on Nibiru hiding, in the chariot to a place of concealment gone?
The commanders of chariots were summoned, savants the beamed words considered.
The words from Nibiru did not come; from beyond the Hammered Bracelet were they spoken,

This was their finding, this to Anu the king they reported.
Stunned was Anu; the happening he pondered.
Let words of acknowledgment to Alalu be sent, to the assembled he was saying. At the Place of the Celestial Chariots the command was given, to Alalu words were spoken:
Anu the king, to you his greetings sends; of your well-being to learn he is pleased;
For your departing from Nibiru there was no reason, enmity is not in Anu’s heart;
If gold for salvation you have indeed discovered, let Nibiru be saved!
The words of Anu Alalu’s chariot did reach; Alalu them quickly answered:
If your savior I am to be, your lives to save,
Roep de prinsen bijeen om samen te komen, mijn afkomst verklaart de hoogste!
Laat de commandanten mij hun leider maken, buig voor mijn bevel!
Laat de raad mij koning verklaren, op de troon die Anu moet vervangen!
Toen de woorden van Alalu over Nibiru werden gehoord, was de consternatie groot.
Hoe kon Anu worden afgezet? vroegen de adviseurs elkaar. Wat als Alalu onheil, niet de waarheid, vertelt

Waar is zijn asiel? Heeft hij inderdaad goud gevonden?
Ze riepen de wijzen op, van de wijze en geleerde begeleiding die ze vroegen.
De oudste van hen sprak: ik was de meester van Alalu! hij was aan het zeggen.
Hij had gehoord van de leer van het begin, van de hemelse strijd die hij leerde;
Van het waterige monster Tiamat en haar gouden aderen die hij kende;
Als hij inderdaad voorbij de gehamerde armband was gereisd,
Op aarde is de zevende planeet zijn asiel!

Enlil zoon van Anu
In de vergadering sprak een prins: een zoon van Anu was hij, uit de schoot van Antu, de echtgenoot van Anu, hij was de kwestie.
Enlil was zijn naam, Lord of the Command betekende het. Waarschuwende woorden zei hij:
Over voorwaarden kan Alalu niet spreken. Calamiteiten waren zijn handwerk, door een enkel gevecht in het worstelen verloor hij de troon.
Als Tiamat’s goud inderdaad was gevonden, is daar bewijs voor nodig;
Is het voldoende om onze atmosfeer te beschermen? Hoe kan het door de gehamerde armband naar Nibiru worden gebracht?
Zo sprak Enlil, de zoon van Anu,; andere veel gestelde vragen ook.
Er was veel bewijs nodig, er zijn veel antwoorden nodig, allemaal overeengekomen.

De Crystal-testers onthullen de metingen

De woorden van de vergadering aan Alalu werden overgebracht, eiste een reactie.
Alalu dacht na over de verdienste van zijn woorden om zijn geheimen door te geven;
Van zijn reis en de gevaren ervan in waarheid gaf hij een verslag.
Van de Tester verwijderde hij de kristallen ingewanden, van de Sampler het kristalhart dat hij eruit haalde;
In de Spreker plaatste hij de kristallen, alle bevindingen om over te dragen.
Nu dat bewijs is geleverd, verklaar mij koning, buig voor mijn bevel! eiste hij streng.
De wijzen waren ontzet; met Weapons of Terror Alalu op Nibiru meer chaos veroorzaakt,
Met Weapons of Terror een pad door de armband die hij heeft vernietigd!
Eenmaal in het circuit Nibiru dat die regio passeert, verzamelt de rampspoed Alalu!
In de raad was er veel consternatie; het koningschap om te veranderen was inderdaad een ernstige zaak.
Anu niet alleen door afkomst was koning: door eerlijk te worstelen met de troon die hij bereikte!

EA – Enki zoon van Anu
In de vergadering van de prinsen stond een zoon van Anu op om te spreken.
Hij was in alle zaken wijs, onder de wijzen die hij bekend was.
Van de geheimen van wateren was hij een meester; EA, hij wiens huis water is, werd hij genoemd.
Van Anu was hij de eerstgeborene; aan Damkina, de dochter van Alalu, was hij omhelsd.
Mijn vader van geboorte is Anu de koning, zei Ea; Alalu door mijn vader getrouwd.
Het was mijn bedoeling om de twee clans samen te brengen;
Laat mij degene zijn in deze conflicteenheid om te brengen!
Laat mij Anu’s afgezant voor Alalu zijn, laat mij degene zijn die Alalu’s ontdekkingen moet bevestigen!
Laat me in een strijdwagen naar de aarde reizen, een pad door de armband met water, geen vuur, ik zal modelleren.
Op aarde, uit de wateren, laat mij het kostbare goud verkrijgen; naar Nibiru terug zal het worden verzonden.
Laat Alalu koning op aarde zijn, een oordeel van de wijzen die wachten:
If Nibiru it will save, let there be a second wrestling; who shall Nibiru rule let it determine!
The princes, the counselors, the sages, the commanders heard Ea’s words with wonder;
Full of wisdom they were, for conflict they solution found.
Let it so be! Anu announced. Let Ea journey, let the gold be tested.
Alalu a second time I shall then wrestle, let the winner be on Nibiru king!

The words of decision to Alalu were conveyed;
He pondered them and agreed: Let Ea, my son by marriage, to Earth come!
Let gold from the waters be obtained, let it for salvation on Nibiru be tested;
Let a second wrestling kingship by me or Anu settle!
So be it! Anu in the assembly decreed.
Enlil rose in objection; the king’s word unalterable was.

(Preparations, calculations, a great Celestial Chariot fashioned)
(and a great Royal Ceremony for the Prince and 50 Astronaut Heros)
Ea to the place of the chariots went, commanders and sages he consulted.
The mission’s dangers he contemplated, how to extract and bring the gold he considered.
Alalu’s transmission he carefully studied, Alalu for more testings the results he requested.
A Tablet of Destinies for the mission he was fashioning.
If water be the Force, where could it be replenished?
Where on the chariot will it be stored, how to Force will it be converted?
A full circuit of Nibiru did pass in contemplations, a Shar of Nibiru in preparations passed.
The largest celestial chariot for the mission has been fitted,
Its circuit’s destiny has been calculated, a Tablet of Destiny has been firmly fixed;
Fifty heroes will for the mission be required to journey to Earth the gold to obtain!
To the journey Anu his approval gave;

Multitudes gather for the 50 Heros farewell

The stargazers for the journey the right time to begin then selected. At the Place of the Chariots multitudes gathered, to bid farewell to the heroes and their leader did they come.
Bearing Eagle’s helmets, carrying each a Fish’s suit, the heroes the chariot one by one entered.
The last to embark was Ea; to the gathering he bade farewell.
Before his father Anu he knelt down, the king’s blessing to receive.
My son, the Firstborn: A far journey you have undertaken, for us all to be endangered;
Let your success calamity from Nibiru banish; go and in safety come back!
So did Anu to his son speak a blessing, bidding him farewell.
The mother of Ea, the one called Ninul, to her heart embraced him.
Why, after by Anu as a son to me you were given, did he with a restless heart you endow?
Go and come back, the hazardous road traverse safely! to him she said.
With tenderness Ea kissed his spouse, Damkina he without words embraced.
Enlil with his half brother locked arms. Be blessed, be successful! to him he said.
With heavy heart Ea the chariot entered, to soar up the command he gave.

Now this is the account of the journey to the seventh planet,
(seven planets from Nibiru, Enki journeys with 50 heros to Earth)
And how the legend of the Fishgod who came from the waters was begun.
With heavy heart Ea the chariot entered, to soar up the command he gave.
The commander’s seat by Anzu, not by Ea, was occupied; Anzu, not Ea, was the chariot’s commander;
He Who Knows the Heavens his name’s meaning was; for the task he was especially selected.
A prince among the princes he was, of royal seed his ancestry he counted.
The celestial chariot he deftly guided; from Nibiru it powerfully soared, toward the distant Sun he it directed.
Ten leagues, a hundred leagues the chariot was coursing, a thousand leagues the chariot was journeying.

Little Gaga came out to greet them, a welcome to the heroes it was extending.
To blue-hued Antu, the beautiful enchantress, it showed the way. By her sight Anzu was attracted. Let us examine her waters! Anzu was saying.
Ea to continue without stopping gave the word; it is a planet of no return, he forcefully said.

Toward the heavenly An, the third in planetary counts, the chariot continued.
On his side was An lying, his host of moons about him were whirling.
The Tester’s beams the presence of water was revealing; a stop if needed to Ea it was indicating.

amazed at Saturns colorful rings
To continue the journey was Ea saying, toward Anshar, the heaven’s foremost prince, he was directing.
Soon the ensnaring pull of Anshar they could tell, his colored rings with fear they admired.
Deftly did Anzu the chariot guide, the crushing dangers he cleverly avoided.

Giant Jupiters great gravitational pull, notice its swirling storms

The giant Kishar, foremost of firm planets, was next to be encountered.
Her net’s pull was overpowering; with great skill did Anzu the chariot’s course divert.
With fury Kishar at the chariot divine lightnings was thrusting, her host at the uninvited she directed.
Slowly Kishar moved away, for the chariot the next enemy to encounter:

(attracting like a magnet the Asteroid Belt Boulders to the Chariot)
Beyond the fifth planet the Hammered Bracelet was lurking!
Ea his handiwork to set a-whirring commanded, the Water Thruster to prepare.
Toward the host of turning boulders the chariot was rushing,
Each one like a slingshot’s stone ferociously at the chariot aimed.
The word by Ea was given, with the force of a thousand heroes the stream of water was thrust.

One by one the boulders turned face; a path for the chariot they were making!
But as one boulder fled, another in its stead was attacking;
A multitude beyond count was their number, a host for the splitting of Tiamat revenge seeking!
Again and again Ea the commands gave, the Water Thruster to keep a-whirring;
Again and again toward the host of boulders streams of water were directed;
Again and again the boulders their faces turned, a path for the chariot making. And then at last the path was clear; unharmed the chariot could continue!
A cry of joy the heroes sounded; double was the joy as the sight ofthe Sun was now unveiled.

Amidst the elation Anzu the alarm sounded: For the path to have fashioned, excessive waters were Consumed,
Waters to feed the chariot’s Fiery Stones for the remaining journey were not sufficient,

Planet Mars
(pit stopping at Mars for water as fuel, Mars has water and a nitrogen atmosphere)
In the dark deepness the sixth planet they could see, the Sun’s rays it was reflecting.
There is water on Lahmu, Ea was saying. Can you bring the chariot clown upon it? Anzu he was asking.
Deftly Anzu the chariot toward Lahmu directed; reaching the celestial god, around it he the chariot made circle.
The planet’s net is not great, its pull is to handle easy, Anzu was saying.
A sight to behold was Lahmu, many hued it was; snow white was its cap, snow white were its sandals.
Reddish hued was its middle, in its midst lakes and rivers were aglitterl

Mars Rivers
Deftly Anzu the chariot made travel slower, by a lakeside it gently came down.
Ea and Anzu their Eagles helmets donned, to the firm ground they stepped down.
On command the heros That Which Water Sucks extended, the chariot, bowels with the lake’s waters to fill.
While the chariot was getting its fill of waters, Ea and Anzu the whereabouts examined.
With Tester and Sampler all that matters they ascertained: The waters were good for drinking, the air was insufficient.
All was in the chariot’s annals recorded, the need for the detour described.

Earth notice Persian Gulf
(the Celestial Chariot splash down at the edge Persian Gulf, Enki the water god)
With its vigor replenished the chariot soared up, to benevolent Lahmu farewell bidding.
Beyond the seventh planet was making its circuit; Earth and its companion the chariot were inviting!
In the commander’s seat Anzu was without words; Ea too was silent.
Ahead was their destination, its gold Nibiru’s fate for salvation or doom containing.
‘The chariot must be slowed or in Earth’s thick atmosphere it shall perish! Anzu to Ea declared.
Around Earth’s companion, the Moon, make slowing circles! Ea to him suggested.
They circled the Moon; by the vanquishing Nibiru in the Celestial Battle it prostrate and scarred was lying.
Having the Chariot thus slowed clown, toward the seventh planet Anzu the chariot directed.
Once, twice the Earth’s globe he made the chariot circle, ever closer to the Firm Land he lowered it.
Snow hued was two thirds of the planet, dark hued was its middle.

They could see the oceans, they could see the Firm Lands; for the signal beacon from Alalu they were searching.
Where an ocean touched dry land, where four rivers were swallowed by marshes, Alalu’s signal was beaconed.
Too heavy and large the chariot is for the marshes! Anzu was declaring
The Earth’s pulling net, too powerful for on dry land to descend it is! Anzu to Ea announced.

First Splash Down edge of Persian Gulf Lower iRAQ
Spat naar beneden! Spetter in de wateren van de oceaan! Schreeuwde Ea tegen Anzu.
Rond de planeet maakte Anzu nog een circuit, de wagen met veel zorg richting de oceaanrand liet hij zakken.
De longen van de wagen vulden hij met lucht; in het water spatte het neer, in de diepte, het was niet aan het zinken.

Van de spreker werd een stem gehoord: de aarde wordt verwelkomd! Zei Alalu.
Door zijn stralende woorden werd de richting van zijn verblijfplaats bepaald.
Op weg naar de plaats waar Anzu door de wagen werd bestuurd, dreef hij als een boot op de bewegende wateren.
Al snel verscheen de brede oceaan vernauwd, droog land aan beide kanten toen de bewaker verscheen.
Aan de linkerkant stegen bruin getinte heuvels op, op de rechter bergen naar de hemel hieven hun hoofden op.
Naar de plaats van Alalu bewoog de wagen, drijvend als een boot op het water.
Vooruit was het droge land bedekt met overstromingen, moerassen die de oceaan aan het vervangen was.
Anzu zei tegen de helden dat ze hun Vispakken moesten aantrekken, beval hij.
Vervolgens werd een luik van de strijdwagen geopend, in de moerassen daalden de helden af.
Sterke touwen aan de wagen die ze vastmaakten, met de touwen de wagen die ze aan het trekken waren.

Alalu’s stralende woorden werden krachtiger. Haast je! Haast je! hij was aan het zeggen. Aan de rand van de moerassen was er iets te zien:

zij aanschouwen de Hemelse Wagen van Alalu
In de zonnestralen straalde een wagen uit Nibiru; Alalu’s hemelboot was het!
De helden versnelden hun tempo en haastten zich naar Alalu’s strijdwagen.
Ongeduldig trok Ea het pak van zijn vis aan; in zijn borst was zijn hart als een tromgeroffel.

Hij sprong het moeras in, naar de rand haastte hij zich naar hem toe.
Hoog waren de moerassen die overstromden, dieper was de bodem dan hij had verwacht.
Hij veranderde zijn manier van lopen in zwemmen, met forse slagen naar voren.
Als droog land naderde hij, groene weiden die hij kon zien.
Toen raakten zijn voeten stevige grond; hij stond op en door te lopen ging hij verder.
Voor zich zag hij Alalu staan, met zijn handen van kracht en zwaaiend.
Ea kwam uit het water en stapte aan wal: Op de donker getinte aarde stond hij!
Alalu kwam naar hem toe rennen; zijn zoontje omhelsde hij krachtig.
Welkom op een andere planeet! Zei Alalu tegen Ea.

EA – Enki de watergod

Dit is het verslag van hoe Eridu op aarde werd opgericht,
hoe de telling van zeven dagen was begonnen.
(like the creation story, and day of rest on the 7th day)
In silence did Alalu Ea embrace, with tears of joy his eyes were filled.
Before him Ea bowed his head, respect for his father by marriage he was showing.
In the marshes the heroes were advancing; more donned Fishes’ suits, more toward the dry land were rushing.
Keep the chariot afloat! Anzu was commanding. In the waters anchor it, the mud ahead avoiding!
Ashore stepped the heroes, before Alalu they were bowing.
Ashore came Anzu, the last the chariot to depart.
Before Alalu he bowed; with him Alalu in welcome locked arms.
To all who had arrived Alalu words of welcome spoke.
To all who were assembled, Ea words of command spoke. Here on Earth I am the commander! he was saying. On a life or death mission w we have come; in our hands is Nibiru’s fate!

He looked about, for a place for encampment he was searching.
Heap up soil, mounds fashion there! Ea gave command, an encampment to set up.
To a place not afar he was pointing, a reed-hut abode by Alalu erected.
To Anzu then words he directed: To Nibiru words by beaming deliver,
To the king my father, Anu, successful arrival announce!

Soon the hue of the skies was changing, from brightness to reddish it was turning.
A sight never seen before their eyes was unfolding: The Sun, as a red ball, on the horizon was disappearing!
Fear seized the heroes, of a Great Calamity afraid they were!
Alalu with laughter words of comfort was saying: A setting of the Sun it is,
The ending of one day on Earth it is marking.
For a quick rest lie down; a night on Earth is beyond imagining short.
Before you expect the Sun will an appearance make; on Earth it will be morning!
Before expecting, darkness came, the heavens from the Earth it separated.
Lightnings the darkness pierced, rains the thunders followed.
By winds were the waters blown, storms of an alien god they were.
In the chariot the heroes hunkered down, in the chariot the heroes huddled.
Resting to them did not come; they were greatly agitated.
With quickened hearts the Sun’s return they awaited.
Smiling when its rays appeared they were, joyful and backslapping.
And it was evening and it was morning, their first day on Earth it was.

By daybreak Ea the ongoings considered; to separate waters from waters heed he was giving.
Engur he made of the sweet waters the master, drinking waters to provide.
To the snake pond with Alalu he went, its sweet waters to consider
Evil serpents in the pond were swarming! so did Engur to Ea say.
The marshlands Ea then contemplated, the abundance of rainwaters he weighed.
Enbilulu he placed in charge of the marshlands, to mark out the thicket of reeds him he directed.
Enkimdu in charge of ditch and dike he placed, a boundary for the marshes to fashion,
For the waters that from heaven rain a gathering place to make.
Thus were the waters below from the waters above separated, marshwaters from sweet waters asunder were set.
And it was evening and it was morning, the second day on Earth it was.

When the Sun morning announced, the heroes their assigned tasks were performing.
With Alalu Ea to the place of grass and trees his steps directed,
All that in the orchard grows, herbs and fruits after their kind to examine.
To Isimud, his vizier, Ea questions was addressing:
What is this plant? What is that plant? him he was asking.
Isimud, one of much learning, food that grows well he could distinguish;
He tore a fruit for Ea, a honey plant it is! to Ea he was saying:
One fruit he himself ate, one fruit Ea was eating!
Of food that grows, by its good distinguished, Ea the hero Guru put in charge.
Thus were the heroes water and food provided; satiated they were not.
And it was evening and it was morning, the third day on Earth it was.

On the fourth day the winds ceased blowing, the chariot by waves was not disturbed.
Let tools from the chariot be brought, let abodes in the encampment be built! Ea thus commanded.
Kulla in charge of mold and brick Ea appointed, from the clay bricks to fashion;
Mushdammu to lay foundations he directed, dwelling abodes to erect.
All day the Sun was shining, the great light by day it was.
By evetime Kingu, Earth’s moon, in fullness a pale light on Earth it cast,
A lesser light to rule the night, among the celestial gods accounted to be.
And it was evening and it was morning, the fourth day on Earth it was.

On the fifth day Ea Ningirsig a boat of reeds to fashion commanded,
The measure of the marshes to take, the stretch of the swamplands to consider.
Ulmash, he who what in the waters swarms knows, who of fowl that fly has understanding,
Ulmash as a companion Ea took, between good and bad to distinguish.
Kinds that in the waters swarm, kinds that in the skies give wing, to Ulmash many were unknown;
Bewildering was their number. Good were the carp, among the bad they were swimming.
Enbilulu, the marshlands master, Ea summoned; Enkimdu, in charge of ditch and dike, Ea Summoned;
To them he gave words, in the marshlands to make a barrier;
With canebrakes and green reeds an enclosure to fashion, Fish from fish there separate,
A trap for carp that from a net could not escape,
A place whose snare no bird that is good for food could escape.
Thus were fish and fowl, by their good kinds separated, for the heroes provided.
And it was evening and it was morning, the fifth day on Earth it was.

On the sixth day Ea of the orchard’s creatures took account.
Enursag to the task he assigned, that which creeps and that which on feet walks to distinguish;
Their kinds Enursag astounded, of the ferocity of their wildness to Ea an account he gave.
Ea Kulla summoned, to Mushdammu urgent commands he gave:
By evetime the abodes to be completed, by a fence for protection to be surrounded!
The heroes to the task put their shoulders, bricks on the foundations were quickly laid.
With reeds were the roofings made, of cut-down trees was the fencing put up.
Anzu a Beam That-Kills from the chariot brought over, a Speaker-That-Words-Beams at Ea’s abode he set up;
By evetime, complete was the encampment! For the night therein the heroes gathered. Ea and Alalu and Anzu the doings considered; all that was done indeed was good!
And it was evening and it was morning, the sixth day.

On the seventh day, the heroes in the encampment were assembled,
To them Ea spoke these words:
A hazardous journey we have undertaken, from Nibiru to the seventh planet a dangerous way we traversed.
At Earth we with success arrived, much good we attained, an encampment we established.
Let this day be a day of rest; the seventh day hereafter a day of resting always to be!
Let this place henceforth by the name Eridu be called, Home in the Faraway the meaning thereof will be!
Let a promise be kept, let Alalu of Eridu the commander be declared!
The heroes thus assembled, in unison agreements shouted.
Words of consent Alalu uttered, then homage to Ea he greatly paid:
Let Ea a second name be given, Nudimmud, the Artful Fashioner, let him be called!
In unison the heroes agreement announced.
And it was evening and it was morning, the seventh day.

Now this is the account of how the searching for gold was begun,
And how the plans on Nibiru made to Nibiru salvation did not provide.
After the encampment of Eridu was established and the heroes with food were satiated,
Ea the task of gold from the waters obtaining started.
In the chariot the Fire Stones were stirred up, its Great Cracker was enlivened;
That Which Water Sucks from the chariot was extended, into the marsh waters it was inserted.
Into a vessel of crystals the waters were directed,
From the waters the crystals all that is metal in the vessel extracted.
Then from the vessel That Which Spits Out the waters to the fishpond spat out;
Thus were the metals that were in the waters in the vessel collected.

Ingenious was Ea’s handiwork, an Artful Fashioner indeed he was!
For six Earth days marsh waters were sucked in, marsh waters were spat out;
In the vessel metals indeed were collected!
The metals on the seventh day by Ea and Alalu were examined; of many kinds were the metals in the vessel.
Iron there was, much copper there was; of gold there was no abundance.
In the chariot another vessel, the artful handiwork of Nudimmud,
The Metals after their kinds were separated, ashore kind by kind they were carried.
For six days thus did the heroes toil; on the seventh day they rested.
For six days were the crystal vessels filled and emptied,
On the seventh day were the metals accounted.
There was iron and there was copper, and other metals too;
Of the gold, the smallest pile was accumulated.

(Enki calculates the monthly cycle of the Moon, the seasons of Earths year)
In the nighttimes the Moon waxed and waned; by the name Month did Ea its circuit call.
At Month’s very start, its luminous horns six days signified,
By its half crown the seventh day it announced; a day to rest it was.
At midway by a fullness was the Moon distinguished; then it paused to become diminished.
With the Sun’s course was the Moon’s circuit appearing, with Earth’s circuit it was its face revealing.
Fascinated by the Moon’s motions was Ea, its attachment as Kingu to Ki he contemplated:
What purpose did the attachment serve, what heavenly sign was it giving:
A Month did Ea the Moon’s circuit call, Month to its circuit he gave the name.
For one Month, for two Months, in the chariot were the waters separated;
The Sun, every six Months, to Earth another season gave; Winter and Summer did Ea by names them call.
There was Winter and there was Summer; by Year of Earth did Ea the full circuit call.

Gold from The waters is small amount

(only a small amount of gold from the waters,longer is the wait)
By Year’s end of the accumulated gold account was taken;
Much to dispatch to Nibiru there was not.
The swamplands’ waters are deficient, let the chariot to the deeper ocean be moved! So was Ea saying.
From its moorings was the chariot untied, back whence it came it was shifted.
With great care were the crystal vessels stirred up, the saltwaters through them passing.
Metals by their kinds were separated; gold among them was sparkling!
From the chariot of the happenings Ea to Nibiru word did beam; Anu to hear it was pleased indeed.
In its destined circuit Nibiru to the Sun’s abode was returning,
A closeness to Earth on its Shar circuit was Nibiru attaining.
With eagerness did Anu about the gold inquire. Is there enough for sending to Nibiru he was asking.
Alas, not enough was of the gold from the waters collected;
Let another Shar pass, let the quantity be doubled! Ea to Anu counseled.

From the ocean’s waters the obtaining of gold continued;
In his heart Ea with apprehension was filling.
From the chariot parts were hauled out, a sky chamber from them was assembled.
Abgal, he who knows piloting, of the sky chamber to take charge he appointed;
Daily in the sky chamber with Abgal did Ea upward soar, the Earth and its secrets to learn.
For the sky chamber an enclosure was constructed, by Alalu’s chariot was it placed:
Daily the crystals in Alalu’s chariot did Ea study, what by their beams was discovered to understand;
Whence does the gold come? he asked Alalu. Where on Earth are Tiamat’s golden veins?
In the sky chamber with Abgal did Ea upward soar, the Earth and its secrets to learn.
Over great mountains they roamed, in the valleys great rivers they saw;
Steppes and forests below were stretched, thousands of leagues was their reach. Vast lands separated by oceans they recorded, with the Beam That Scans the soils they penetrated.

(Enki with the pilot Abgal, hides 7 weapons of terror from the charriot of Alalu)
On Nibiru impatience was growing. Can gold protection provide? was the outcry increasing.
Assemble the gold, on Nibiru’s nearing gold you must deliver! So did Anu Ea command.
Repair Alalu’s chariot, for returning to Nibiru make it fit, for the Shar’s completion make it ready! So was Anu saying.
Ea his father’s, the king, words was heeding; the repairing of Alalu’s chariot he was contemplating.
As the sky chamber one eve by the side of the chariot they landed,
With Abgal the chariot they entered, a secret deed in the darkness to perform.
The Weapons of Terror, the seven of them, from the chariot they removed;
To the sky chamber they took them, inside the sky chamber them to give hiding.
By sunrise Ea with Abgal in the sky chamber soared, to another land was their direction.
There, in a secret place, did Ea the weapons hide; in a cave, a place unknown, he stored them.

(the pilot Abgal returns to Nibiru, with a small amount of gold and way through the belt)
Then to Anzu Ea words of command gave, to repair Alalu’s chariot he him directed,
For returning to Nibiru to make it fit, by the Shar’s completion to make it ready.
Anzu, in the ways of chariot, greatly skilled, to the task his labors set;
He made its thrusters hum again, its tablets he carefully considered;
The absence of the Weapons of Terror he soon discovered!
With anger Anzu cried out; Ea of their hiding away gave the explanation:
Foresworn is the weapons’ use! Ea was saying.
Neither in the heavens nor on Firm Lands shall they ever be harnessed!
Without them no passage through the Hammered Bracelet is safe! Anzu was saying.
Without them, without Water Thrusters, the danger is endurance surpassing!
Alalu, of Eridu the commander, the words of Ea considered, to the words of Anzu heed he gave:
The words of Ea by the Council of Nibiru are attested! Alalu was saying;
But without the chariot’s return, Nibiru shall be doomed! Abgal, he who knows piloting, boldly toward the leaders stepped forward.
I shall be the pilot, the dangers I shall valiantly face! he was saying.
Thus was the decision made: Abgal shall be the pilot, Anzu on Earth shall be staying!

On Nibiru, the stargazers the destinies of the celestial gods contemplated, an opportune day they were selecting.
Into Alalu’s chariot basketfuls of gold were carried;
The forepart of the chariot Abgal entered, the commander’s seat he occupied.
From the chariot of Ea, to him Ea a Tablet of Destiny gave;
Het zal dat-zijn-dat-de-weg-voor-jou zijn, daardoor zal je het geopende pad vinden!
De vuurstenen Abgal van de wagen bewogen zich; hun zoemende muziek was boeiend.
De Grote Cracker van de strijdwagen verlevendigde hij, een roodachtige schittering die hij wierp.
Ea en Alalu stonden de menigte helden rond, vaarwel dat ze hem geboden hadden.
Toen steeg de wagen met een gebrul hemelwaarts op, naar de hemel steeg hij op!
Naar Nibiru werden woorden van de beklimming gestraald; op Nibiru was veel verwacht.

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 4
Synopsis of the Fourth Tablet

The Nibiruans hail even the small gold delivery

Tests of gold’s use as an atmospheric shield succeed

Additional heroes and new equipment are sent to Earth

Gold extraction from the water continues to disappoint

Ea discovers gold sources that need deep mining in the Abzu

Enlil, then Anu, come to Earth for cruical decisions

As the half brothers quarrel, lots decide the tasks

Ea, renamed Enki (Earth’s Master), goes to the Abzu

Enlil stays to develop permenent facilities in the Edin

As Anu prepares to leave, he is attacked by Alalu

The Seven Who Judge sentence Alalu to exile on Lahmu

Anu’s daughter Ninmah, a medical officer, is sent to Earth

Stopping off at Lahmu (Mars) she finds Alalu dead

A rock, carved to resemble Alalu’s face serves as his tomb

Anzu is given command of a Way Station on Lahmu

THE FOURTH TABLET
(the Pilot Abgal journeys back to Nibiru with Gold from the waters)
(Monatomic Gold heals Nibiru s atmosphere)
(but discovered that Monatomic Gold dwindles away in the sun rays at Shar time)
To Nibiru words of the ascent were beamed; on Nibiru there was much expecting.
With confidence was Abgal the chariot guiding;
Around Kingu, the Moon, he made a circuit, by its netpowers speed to gain.
A thousand leagues, ten thousand leagues toward Lahmu he journeyed,
By its netpower a direction toward Nibiru to obtain.
Beyond Lahrnu the Hammered Bracelet was awhirling;
Deftly did Abgal Ea’s crystals make aglow, the opened paths to locate.
The eve of fate upon him with favor looked!
Beyond the Bracelet, the chariot beamed signals from Nibiru was receiving;
Homeward, homeward was the direction.

toward the the 10th Planet Nibiru
Ahead, in the darkness, in reddish hue glowed Nibiru; a sight to behold it was!
By the beamed signals the chariot was now directed.
Thrice around Nibiru it made circuits, by its netforce to be slowed.
Nearing the planet, the breach in its atmosphere Abgal could see;
A squeezing in his heart he felt, of the gold he was bringing was he thinking.
Passing through the atmosphere’s thickness, aglow was the chariot, its heat overbearing; Deftly did Abgal spread the chariot’s wings, its descent thereby arresting.

Beyond lay the place of the chariots, a sight most inviting;
Gently did Abgal the chariot bring down to a place by the beams selected.
He opened the hatch; a multitude of populace was there assembled!
Anu toward him stepped forward, locked arms, warm greetings uttered.
Heroes into the chariot rushed, the gold-bearing baskets they brought out.
High above their heads they the baskets held,
To the assembled, words of victory Anu shouted: Salvation is here! to them he was saying.
To the palace was Abgal accompanied, to rest and tell all he was escorted.
The gold, a sight most dazzling, by the savants was quickly taken;
To make of it the finest dust, to skyward launch it was hauled away.

A Shar did the fashioning last, a Shar did the testing continue.
With rockets was the dust heavenward carried, by crystals’ beams was it dispersed.
Where there was a breach, now there was a healing!
Joy the palace filled, abundance in the land was expected.
To Earth Anu good words was beaming: Gold gives salvation! The obtaining of gold do continue!
When Nibiru near the Sun came, the golden dust was by its rays disturbed;
The healing in the atmosphere was dwindled, the breach to bigness returned.

(the Pilot Abgal and helper Pilot Nungal return to Earth)
Anu the return of Abgal to Earth then commanded; in the chariot more heroes traveled,
In its bowels more That Which the Waters Sucks In and Thrusts Out were provided;
With them Nungal to travel was commanded, a pilot-helper to Abgal to become.
Great joy there was when Abgal to Erldu returned;
Many greetings and the locking of arms there was!
The new water-workings Ea with care contemplated; There was smiling on his face, in his heart there was a squeezing.

Africa the Abzu with Gold veins

(Enki realizes more Gold can be mined from the veins of Africa called Abzu)
By Shar time, Nungal in the chariot was to depart ready;
In its bowels the chariot only a few baskets of gold carried.
The disappointment on Nibiru Ea’s heart to him was predicting!
Ea with Alalu words exchanged, that which was known they reconsidered:
If Earth the head of Tiamat was in the Celestial Battle cut off,
Where was the neck, where were the golden veins cut asunder?
Where were the golden veins from Earth’s innards protruding?
In the sky chamber Ea over mountains and valleys traveled,
The lands by oceans separated he with the Scanner examined.
Again and again there was the same indication:
Where dry land from dry land apart was torn, Earth’s innards were revealed;
Where the landmass the shape of a heart was given, in the lower part thereof,
Golden veins from Earth’s innards were abundant!
Abzu, of Gold the Birthplace, Ea to the region the name gave.

Ea then to Anu words of wisdom beamed:
With gold Earth indeed is filled; from the veins, not from the waters, the gold must be gotten.
From Earth’s bowels, not from its waters, must the gold be obtained,
From a region beyond the ocean, Abzu it shall be called, can an abundance of gold be gotten!
In the palace there was great astonishment, savants and counselors to Ea’s words gave consideration;
That gold must be obtained, on that unanimity there was;
How to obtain it from the bowels of the Earth, of that there was much discussion.
In the assembly a prince spoke up; Enlil he was, the half brother of Ea.
First Alalu, then his son by marriage, Ea, upon waters placed all hope; Of salvation by water’s gold they were reassuring,
Shar after Shar all of us salvation were expecting,

Enlil comes to Earth

(Enlil arrives on Earth for proof of gold and as commander)
Now different words we are hearing, a task beyond imagining to undertake,
Proof of the golden veins is needed, a plan for success must be ensured!
So was Enlil to the assembly saying; to his words many in agreement listened.
Let Enlil go to Earth! Anu was saying. Let him proof obtain, a plan put forward;
His words shall be heeded, his words a command shall be!
In unanimity the assembly its consent gave, Enlil’s mission it approved.
With Alalgar, his chief lieutenant, Enlil for Earth departed; Alalgar his pilot was.
With each a sky chamber were the two of them provided.
To Earth the words of Anu, the king, words of decisions were beamed:
Enlil of the mission in command shall be, his word shall be the command!

When Enlil on Earth arrived, Ea with his half brother warmly locked arms,
As brother meets brother Ea Enlil did welcome.
To Alalu Enlil made a bowing, Alalu with weak words him bade welcome.
The heroes to Enlil words of warm welcome were shouting; of the commander much they were expecting.
Deftly Enlil the sky chambers to be assembled did command,
In a sky chamber he went asoaring; Alalgar, his chief lieutenant, was as the pilot with him.
Ea in a sky chamber, by Abgal piloted, to them to the Abzu showed the way.
They surveyed the dry lands, of the oceans they took careful notice.
From the Upper Sea to the Lower Sea the lands they scanned,
Of all that was above and that was below they took account.

In the Abzu the soil they tested. Gold there was indeed; with much soil and rocks it was commixed,
Refined as in the waters it was not, in an admixture it was hiding. They went back to Endu; what they had found they contemplated.
Eridu new tasks must be given, alone on Earth it cannot continue!
Thus was Enlil saying; a great plan he described, a wide mission he was proposing:
More heroes to bring over, more settlements to establish,
The gold from Earth’s innards to obtain, the gold from the admixture to separate,
By skyships and chariots to be carried, from landing places tasks to perform.
Who of the settlements in charge will be, who of the Abzu shall take command?
Thus was Ea of Enlil asking.
Who of enlarged Eridu shall take command, who the settlements shall oversee?
Zo zei Alalu.
Wie van de skyships en de landingsplaats zal het commando nemen? Anzu informeerde.
Laat Anu naar de aarde komen, laat hem beslissen! Zo antwoordde Enlil.

ANU de koning van Nibiru en vader van de goden

Dit is het verslag van hoe Anu naar de aarde kwam,
Hoe veel met Ea en Enlil werd getrokken, hoe Ea de titelnaam Enki kreeg,
Hoe Alalu voor de tweede keer met Anu worstelde.

De koning ANU van Planet Nibiru arriveert
Anu reisde naar de aarde in een hemelwagen; de route langs de planeten die het volgde.
Rondom Lahmu Nungal, de piloot, is een circuit gemaakt; door Anu werd het van dichtbij waargenomen.
De maan, degene die Kingu ooit was geweest, ze cirkelden en bewonderden.
Is Perchance goud daarop ook te vinden? in zijn hart vroeg Anu zich af.
In de wateren naast de moerassen spatte zijn wagen naar beneden;
Ea voor de aankomst rietboten voorbereid, om Anu aan te komen door te zeilen.
Boven de lucht hingen kamers, een koninklijk welkom dat ze aanboden.
In de voorloopboot was Ea zelf drijvend, de koning zijn vader was de eerste die begroette.
Voor Anu boog hij, daarna omhelsde Anu hem. Mijn zoon, mijn eerstgeborene! Schreeuwde Anu tegen hem. Op het plein van Eridu stonden in rijen de helden, hun koning om de aarde koninklijk te verwelkomen.
Voor hen stond Enlil, hun commandant.
Voor Anu de koning boog hij, Anu hem op zijn borst omhelsd.

Ook Alalu stond daar, hij wist niet wat hij moest doen;
Anu begroette hem. Laten we armen sluiten als kameraden! tegen Alalu zei hij.
Aarzelend stapte Alalu naar voren, met Anu sloot hij zijn armen!
Er werd een maaltijd voor Anu bereid; door vroeger naar een rieten hut, voor hem door Ea gebouwd, trok Anu zich terug.
De volgende dag was de zevende door de graaf die door Ea was begonnen, een rustdag.
Een dag van backslappen en vieren was het, zoals het hoort bij de komst van een koning.
Op de dag die volgde, presenteerden Ea en Enlil voor Anu de bevindingen,
Wat er met hem werd gedaan en wat hij moest doen, bespraken ze.
Laat me de landen zelf zien! Anu zei tegen hen.
In de lucht gingen ze allemaal in de luchtkamers, land van zee naar zee dat ze observeerden.
Naar de Abzu vlogen ze, op de met goud bedekte grond landden ze.

Moeilijk zal de winning van goud zijn! Zei Anu. Om het goud te verkrijgen is het noodzakelijk;
Het maakt niet uit hoe diep het goud zich onder het oppervlak bevindt, het moet worden verkregen!
Laat Ea en Enlil tools voor het doel bedenken, laat ze helden zijn voor de taak toewijzing,
Laat ze ontdekken hoe goud uit aarde en gesteenten scheidt, hoe Nibiru puur goud te bezorgen!
Laat een landingsplaats bouwen, laat meer helden aan de taken op aarde toewijzen!
Zo zei Anu tegen de twee zonen; in zijn hart, van tussenstations in de hemel, dacht hij.
Dat waren de commandowoorden van Anu; Ea en Enlil waren het erover eens dat hun hoofd boog.
Er waren avonden en er waren ochtenden; naar Eridu keerden ze allemaal terug.

In Eridu hadden ze een raad, taken en plichten om toe te wijzen.
Ea, die Eridu oprichtte, was de eerste die het zei:
Eridu heb ik opgericht; andere nederzettingen in deze regio laten oprichten,
Laat het de Edin zijn, verblijfplaats van de oprechten, met deze naam bekend.
De commandant van de Edin laat me met rust, laat Enlil de goudwinning uitvoeren!
Door deze woorden was Enlil boos; het plan is onrechtmatig! tegen Anu zei hij.
Van bevelen en taken die ik moet uitvoeren, ben ik beter, van luchtschepen heb ik de kennis.
Van de aarde en haar geheimen is mijn halfbroer Ea de kenner;
Hij ontdekte de Abzu, laat hem van de Abzu de meester zijn!

Anu luisterde naar de boze woorden met een voorzichtig oor; de broers waren weer halfbroers,
De Eerstgeborene met de Juridische Erfgenaam met woorden als wapens vochten!
Ea was de eerstgeboren zoon, door een bijvrouw van Anu werd hij geboren;
Enlil, daarna geboren door Antu, de echtgenoot van Anu, werd verwekt.
Ze was een halfzus van Anu en daardoor maakte Enlil de wettige erfgenaam,
Daarbij wordt de eerstgeboren zoon voor de opvolging door de Eerstgeborene overwonnen.
Men vreesde een conflict dat de verkrijging van goud Anu in gevaar zou brengen;

Een van de broers naar Nibiru moet terugkeren, de opvolging van het overwegen moet nu worden verwijderd,
Zo dacht Anu bij zichzelf. Hardop voor de twee een verrassende suggestie die hij deed:
Wie naar Nibiru voor de troonstoel zal terugkeren, wie de Edin zal opdragen, wie in de Abzu de meester zal zijn,
Laat ons er drie, ik met u, door veel bepalen!
Stil waren de broers, de stoutmoedige woorden overrompelden hen.
Laten we veel loten! Zei Anu. Laat aan de hand van het lot een beslissing vallen!
De drie, vader en twee zonen, sloegen hun handen in elkaar.
Ze hebben loten uitgebracht, door de loten de taken die ze hebben verdeeld:
Anu om terug te keren naar Nibiru, zijn heerser op de troon om te blijven;
De Edin to Enlil werd toegewezen, om Lord of the Command te zijn zoals zijn naam al aangaf,
Meer nederzettingen om op te richten, van de skyships en hun helden die moeten worden ingenomen,
Van alle landen totdat ze de bar van de zee tegenkomen, de aanstaande leider.
Aan Ea de zeeën en de oceanen zoals zijn domein werd verleend,
Landt aan de rand van de wateren door hem te worden bestuurd,
In the Abzu to be the master, with ingenuity the gold to procure.

Enlil with the lots was agreeable, the hand of fate he with a bow accepted.
Ea’s eyes filled with tears, of Eridu and the Edin he wished not to be parted.
Let Ea forever Eridu as his home retain! Anu to Enlil was saying,
Let his being the first to splash down forever be remembered,
Let Ea as Earth’s master be known; Enki, Earth’s Master, let his title be!
His father’s words Enlil with a bow accepted; to his brother he thus said:
Enki, Earth’s Master, your title name shall henceforth be; I Lord of the Command shall be known.
To the heroes in assembly Anu, Enki, and Enlil the decisions announced.
The tasks are assigned, success is in the offing! Anu to them was saying.
Now farewell I can bid you, to Nibiru with quiet heart I can return!

(battle of Anu and Alalu, story of Kingship of Heaven)
(like Hurrian story of Kumarbi and Anu)
(how Anu got his genitals bit off)
Forward toward Anu Alalu stepped. A grave matter has been forgotten! he shouted.
The mastery of Earth to me was allotted; that was the promise when the gold finds to Nibiru I announced!
Nor have I the claim to Nibiru’s throne forsaken,
By Anu to share all with his sons, it is a grave abomination!
Thus did Alalu Anu and the decision challenge.

Anu and Alalu wrestle again
Without words was Anu in the beginning, then with anger he spoke up:
By a second wrestling let our dispute be decided, let us the wrestling do here, let us do it now!
With disdain Alalu took off his clothing; likewise did Anu unrobe.
In nakedness did the two royals begin to grapple, a mighty struggle it was.
Alalu bent his knee, to the ground Alalu fell;
Anu on the chest of Alalu with his foot pressed down, victory in the wrestling thereby declaring.
By wrestling the decision was made; I am the king, to Nibiru Alalu shall not return!

Alalu a sore looser bites off Anu’s genitals

So was Anu saying as he removed his foot from the fallen Alalu.
Up as a lightning Alalu from the ground arose. By the legs Anu he pulled down.
His mouth was wide open, swiftly he the malehood of Anu bit off,
The malehood of Anu did Alalu swallow!
In pained agony did Anu a cry to the heavens shout; to the ground wounded he fell.

Enki to the fallen Anu rushed, Enlil the laughing Alalu captive held.
Heroes Anu to his but carried, words of accursation against Alalu he uttered.
Let justice be done! Enlil to his lieutenant shouted. With your beam-weapon let Alalu be killed!
No! No! Enki fiercely shouted. Justice is within him, in his innards poison has entered!
They took Alalu to a reed hut, his hands and feet as a prisoner they bound.

Now this is the account of the judging of Alalu,
( 7 judge Alalu)
And of the happenings thereafter on Earth and on Lahmu.
In his reed hut Anu was hurting, in the reed hut to him Enki applied the healing.
In his reed hut Alalu was sitting, spittle he spat from his mouth;
In his innards the malehood of Anu was like a burden,
With Anu’s semen were his innards impregnated; like a female in travail his belly grew swollen.

On the third day Anu’s pains subsided; his pride was greatly hurting.
To Nibiru I wish to return! to his two sons did Anu say.

Beforehand upon Alalu there must be a judgment; a sentence the crime befitting must be imposed!
By the laws of Nibiru seven judges were required, the highest of rank on them to preside.
In the square of Eridu the heroes were assembled the trial of Alalu to observe.
For the Seven Who judge, seven seats were provided; for Anu, presiding, the tallest seat was prepared.
To his right Enki was seated; Enlil was seated on Anu’s left.
On Enki’s right Anzu and Nungal were seated; Abgal and Alalgar to the left of Enlil sat.
Before these Seven Who judge Alalu was brought; his hands and feet were untied.
Enlil was first to speak: In fairness a wrestling match was held, Alalu the kingship to Anu forfeited!

What say you, Alalu? Enki him this question asked.
In fairness the wrestling match was held, the kingship I forfeited! Alalu said.
Having been vanquished, Alalu an abominable crime performed, the malehood of Anu he bit and swallowed!
Thus did Enlil the accusation of the crime make. Death is the punishment! Enlil was saying.
What say you, Alalu? Enki his father-by-marriage asked.
There was silence; Alalu the question did not answer.
We all the crime did witness! Alalgar was saying, judgment must be in accordance!
If words you wish to utter, speak before the judging! Enki to Alalu said.
In the silence Alalu slowly began to speak:
On Nibiru I was king, by right of succession I was reigning;
Anu was my cupbearer. The princes he aroused, to a wrestling he me challenged;
For nine counted circuits I was king on Nibiru, to my seed kingship was belonging.
On my throne seat Anu himself sat, to escape death to distant Earth I made a dangerous journey.
Salvation for Nibiru I, Alalu, on the alien planet discovered!
Return to Nibiru I was promised, in fairness the throne to regain!

Then to Earth came Ea; the one by compromise the next to reign Nibiru he was designated.
Then came Enlil, the succession from Anu to himself claiming.
Then Anu came, by lots he tricked Ea; Enki, the Lord of Earth, he was proclaimed,
Of Earth, not of Nibiru, to be the master.
Then to Enlil command was granted, Enki to the distant Abzu was delegated.
My heart of all that was aching, my chest from shame and anger was bursting;
Then Anu his foot upon my chest placed, upon my aching heart he was treading!
In the silence Anu spoke up: By royal seed and law, by fair wrestling did I gain the throne.
My malehood you bit off and swallowed, my offspring line to discontinue!
Enlil spoke up: To the crime the accused admitted, let the judgment come,
Let death the punishment be!
Death! said Alalgar. Death! said Abgal. Death! said Nungal.
Death to Alalu by itself will be coming, what he had swallowed in his innards death will bring! Enki was saying.
Let Alalu for the rest of his days on Earth be in prison! Anzu was saying.

(to exile and die on the planet Mars is Alalu sentenced)
Their words Anu was contemplating; anger and pity both him engulfed.
To die in exile, let this be the judgment! Anu was saying.
In amazement the judges at each other glanced. What Anu was saying they wondered.
Neither on Earth nor on Nibiru shall the exiling be! Anu was saying.
On the way there is the Lahmu planet, with waters and an atmosphere it is endowed.
Enki, as Ea, thereon made a pause; of it as a way station have I been thinking.
Its netforce is less than that of Earth forceful, an advantage in wisdom to be considered;
In the celestial chariot Alalu shall be taken,
On my departing from Earth he with me shall make the journey.
Around the planet Lahmu we shall make circuits, to Alalu a sky chamber we shall provide,
To the planet Lahmu in it he will be descended.
Alone on a strange planet an exile he shall be,
His days to his last day by himself to count!

Planet Mars
(exile of Alalu on mars, Anzu goes with him to make his name)
Thus did Anu words of judgment utter, in solemnity were the words intended.
By unanimity was this judgment upon Alalu imposed, in the presence of the heroes it was announced.
Let Nungal be my pilot to Nibiru, therefrom chariots bearing heroes again to Earth to pilot.
Let Anzu join for the journey, of the descent to Lahmu take charge!
So did Anu commandments utter.
On the morrow departing was readied; all who depart by boats to the chariot were ferried.
A place for landings on firm soil you must prepare! Anu to Enlil was saying.
How Lahmu as a way station to utilize, plans you should be making!

Farewells there were, both joy and sorrow.
Limping did Anu on the chariot embark, with his hands tied did Alalu the chariot enter.
Then to the heavens the chariot soared up, and the royal visit had ended.
They around the Moon made a circuit; Anu by the sight was enchanted.
Toward red-hued Lahmu they journeyed, twice about it they circled.
Lower toward the strange planet they came, mountains sky-high and tears in the surface they noticed.
Where Ea’s chariot had once landed they observed; by a lakeside it was located.
Slowed by Lahmu netpower, in the chariot the sky chamber they readied.

Sky Chamber Lands on Mars exiles Alalu with Anzu

Anzu, its pilot, then unexpected words to Anu was saying:
With Alalu to the firm soil of Lahmu I shall descend,
With the sky chamber to the chariot to return I wish not!
With Alalu on the strange planet I shall stay; until he dies I shall protect him.
When he dies of his innards’ poison, as befits a king him I shall bury!
As for me, I shall have made my name;
Anzu, they will say, against all odds to a king in exile a companion was,
He saw things by others unseen, on a strange planet he faced unknown things!
Anzu, they will to the end of times shall say, like a hero has fallen!

There were tears in the eyes of Alalu, there was amazement in the heart of Anu.
Your wish shall be honored, to Anzu Anu said. Hereby let a promise by me to you be made,
By my raised hand to you I this swear:
On the next journey a chariot by Lahmu shall circuit, its skyship to you shall descend.
If alive it shall find you, the master of Lahmu you shall be proclaimed;
When a way station on Lahmu shall be established, its commander you shall be!
Anzu bowed his head. So be it! to Anu he said.
Into the sky chamber Alalu and Anzu were ushered,
With Eagles’ helmets and Fishes’ suits they were provided, with food and tools they were supplied.
From the circling chariot the skyship departed, from the chariot its descent was observed.
Then from view it disappeared, and the chariot to Nibiru continued.
For nine Shars was Alalu king on Nibiru, for eight Shars Eridu he commanded.
In the ninth Shar, to die in exile on Lahmu was his fate.

Now this is the account of the return of Anu to Nibiru,
And how Alalu on Lahmu was buried, how Enlil on Earth the Landing Place built.
On Nibiru there was for Anu a joyous welcome.
Of what had happened to the council and the princes Anu gave account;
Neither pity nor vengeance from them all he sought.
To discuss the tasks ahead he them all instructed.
To the assembled a vision great in scope he outlined:
Way stations from Nibiru to Earth to establish, all the Sun’s family in one kingdom to encompass!
The first on Lahmu to be fashioned, the Moon for the plans also to be considered;
On the other planets or their circling hosts stations to set up,
A chain a constant caravan of chariots to supply and safeguard, The gold from Earth without interruptions to Nibiru bring, perchance gold elsewhere to also find!

The counselors, the princes, the savants Anu’s plans considered,
The salvation of Nibiru in the plans they all a promise saw.
Savants and commanders knowledge of the celestial gods perfected,
To chariots and skyships a new kind, rocketships, were added.
Heroes for the tasks were selected, for the tasks there was much learning.
The plans to Enki and Enlil were beamed over, preparations on Earth to hurry they were told.
On Earth of what had happened and what to be done is required there was much discussion.
Enki Alalgar to be of Eridu the Overseer appointed, his own steps to the Abzu he directed;
Where to obtain gold from Earth’s bowels he then determined.
What heroes to the task are needed he calculated, what tools were required he contemplated:
An Earth Splitter with cleverness Enki designed, on Nibiru that it be fashioned he requested,
Therewith in the Earth to make a gash, its innards reach by way of tunnels;
That-Which-Crunches and That-Which-Crushes he also designed, on Nibiru for the Abzu to be fashioned.
Of other matters Nibiru’s savants he to contemplate asked.
Of matters of health and well-being of heroes the needs he listed.
To the heroes Earth’s quick circuits were upsetting,
Earth’s quick day and night cycles dizziness were causing.
The atmosphere, though good, was in some things lacking, in others too abundant;
Of the sameness of the food the heroes were complaining.

Baalbek Platform Jupiter Temple Lebanon
( landing platform Baalbek Lebanon, megalith stones, Jupiter temple)
(Enlil establishes the great landing platform, by the coolness shade of the giant cedar forest)
Enlil, the commander, by the heat of the Sun on Earth was afflicted, for coolness and shade he was longing.
While in the Abzu Enki preparations was making,
Enlil in his skyship the extent of the Edin was surveying.
Of mountains and rivers he took account, of valleys and plains the measures he took.
Where a Landing Place to establish, a place for the rocketships, he was seeking.
Enlil, by the heat of the Sun afflicted, for a place of coolness and shade was searching.
To snow-covered mountains on the Edin’s north side he took a liking,
The tallest trees he ever saw grew there in a cedar forest.
There above a mountain valley with power beams the surface he flattened.
Great stones from the hillside the heroes quarried and to size cut.
To uphold the platform with skyships they carried and emplaced them.
With satisfaction did Enlil the handiwork consider,
A work beyond belief indeed it was, a structure of everlasting!
An abode for himself, on the crest of the mountain, was his desire.
Of the tall trees in the cedar forest long beams were prepared,
Of them the construction of an abode for himself he decreed:
The Abode of the North Crest he named it.

(royal sister Ninmah, a medical officer journeys to Earth)
On Nibiru, a new celestial chariot for soaring off was prepared,
New kinds of rocketships, skyships, and that which Enki had designed it was transporting.
A fresh group of fifty from Nibiru it was taking; chosen females among them were.
By Ninmah, Exalted Lady, were they commanded; in succor and healing were they trained.
Ninmah, Exalted Lady, a daughter of Anu she was; a half sister, not a full sister, of Enki and Enlil she was.
In succor and healing she was greatly learned, in the treating of ailments she excelled.
To the complaints from Earth she gave much attention, a healing was she preparing!

Ninmah – Enki sister stops at Mars, revives Anzu

(Ninmah with Pulsar and Emitter after 60 times, revives Anzu on Mars)
The course of prior chariots, on Tablets of Destinies recorded, Nungal its pilot did follow.
Ongedeerd bereikte het de hemelgod Lahmu; het cirkelde om de planeet, langzaam naar het oppervlak daalde het af.
Een vage stralende groep helden volgde; Ninmah ging met hen mee.
Naast een meeroever vonden ze Anzu; vanuit zijn helm straalden de signalen.
Anzu zelf was onbeweeglijk, uitgestrekt, hij lag dood.

Pulsar en Emitter om weer tot leven te komen
Ninmah raakte zijn gezicht aan, naar zijn hart schonk ze aandacht.
Uit haar buidel haalde ze de Pulser tevoorschijn; op Anzu’s hart klopte ze.
Uit haar buidel haalde ze de Emitter tevoorschijn, de levensgevende emissies van zijn kristallen op zijn lichaam stuurde ze.
Zestig keer regisseerde Ninmah de pulsator, zestig keer de zender die ze aanstuurde;
Op de zestigste keer gingen Anzu zijn ogen open en gebaarde hij met zijn lippen.
Zachtjes goot Ninmah Water of Life over zijn gezicht, zijn lippen nat ermee.
Zachtjes in zijn mond het voedsel des levens dat ze plaatste;
Toen gebeurde het wonder: Anzu uit de dood stond op!

The Face on Mars – Alalu’s Tomb

(Alalu sterft op Mars, Anunnaki snijdt een monument, The Face On Mars)
Over Alalu informeerden ze hem toen; over Alalu’s dood, vertelden Anzu.
Hij leidde hen naar een grote rots, vanaf de eenvoudige hemelwaartse uitstekende.
Daar vertelde ze wat er was gebeurd:
Alalu begon kort na de landing van niet-aflatende pijn tot schreeuwen.
Uit zijn mond spuwde hij zijn ingewanden; van pijn tuurde hij over de muur!
Zo zei Anzu tegen hen.
Hij leidde hen naar een grote rots, als een berg vanaf de eenvoudige hemel die oprijst.
In de grote rots vond ik een grot, het lijk van Alalu daarin verstopte ik,
De ingang met stenen bedekte ik. Dat zei Anzu ook tegen hen.
Ze volgden hem naar de rots, de stenen die ze verwijderden, de grot die ze binnengingen.
In wat van Alalu bleef, vonden ze;
Hij die eens op Nibiru een koning een stapel botten was, lag nu in een grot!
Voor het eerst in onze annalen is een koning die niet op Nibiru is gestorven, niet op Nibiru werd hij begraven!
Dat zei Ninmah. Laat hem in vrede voor eeuwig rusten! zei ze.
Ze zijn weer de ingang van de grot met stenen bedekt;
Het beeld van Alalu op de grote rotsberg met balken die ze hebben uitgehouwen.
Ze lieten hem een ​​adelaarshelm zien; zijn gezicht maakten ze onbedekt.
Laat het beeld van Alalu voor altijd staren naar Nibiru dat hij regeerde,
Op weg naar de aarde wiens goud hij ontdekte!

Anzu blijft op Mars als igigi-commandant van een nieuwe Mars-basis

(Anzu wordt benoemd tot commandant van Lahmu-Mars, richt een tussenstation op)
(Ninmah verlaat Mars en vervolgt de reis naar de aarde)
Dus verklaarde Ninmah, Verhevene Dame, in de naam van haar vader Anu.
Wat jou betreft, Anzu, aan jou, koning Anu, zal hij zijn belofte nakomen!
Twintig helden zullen hier met je blijven, het gebouw van het wegstation begint;
Raketschepen van de aarde zullen de gouden ertsen hier afleveren,
Hemelse wagens van hier zullen het goud naar Nibiru vervoeren.
Honderden helden zullen hun verblijfplaats op Lahmu maken,
Jij, Anzu, wordt hun commandant!
Zo zei de Grote Dame, in de naam van haar vader Anu, tegen Anzu.
Mijn leven ben ik je verschuldigd, grote dame! Dat zei Anzu ook. Mijn dankbaarheid aan Anu zal geen grenzen hebben!
Van de planeet Lahmu vertrok de strijdwagen; in de richting van de aarde ging de reis verder.

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 5
Synopsis of the Fifth Tablet

Ninmah arrives on Earth with a group of female nurses

She delivers seeds to grow elixir-providing plants

She brings Enlil news of their out-of-wedlock son Ninurta

In the Abzu Enki establishes an abode and mining site

In the Edin Enlil builds space and other facilities

Nibiruans on Earth (“Anunnaki”) number six hundred

Three hundred Igigi” operate the facilities on Lahmu (Mars)

Exiled for date-raping Sud, Enlil learns of the hidden weapons

Sud becomes Enlil’s Spouse Ninlil, bears a son (Nannar)

Ninmah Joins Enki in the Abzu, bears him daughters

Ninki, Enki’s spouse, arrives with their son Marduk

Clans form on Earth as Enki and Enlil beget more sons

Beset by hardships, the Igigi launch a coup against Enlil

Ninurta defeats their leader Anzu in aerial battles

The Anunnaki, driven to produce gold faster, mutiny

Enlil and Ninurta denounce the mutineers

Enki suggests to artificially fashion Primitive Workers

THE FIFTH TABLET
From the planet Lahmu the chariot departed, toward Earth the journey it continued.
Around the Moon they made circuits, a way station thereon to explore.
Around the Earth they made circuits, toward a splashdown slowing.
In the waters beside Eridu did Nungal the chariot bring down.
To a quay, by Enlil constructed, they stepped off; boats were no longer needed.
Enlil and Enki their sister with embraces greeted, with Nungal the pilot they locked arms.
The heroes, male and female, by the present heroes were with shouts greeted.
All that the chariot had brought was quickly unloaded:
Rocketships and skyships, and the tools by Enki designed, and provisions of all kinds.

(Ninmah brings the seeds of the poppy to make the fruits elixer)
Of all that on Nibiru transpired, of the death and burying of Alalu, Ninmah her brothers told;
Of the way station on Lahmu and the commanding by Anzu she to them related.
Enki of that uttered approval, Enlil words of bewilderment uttered.
That is Anu¹s decision, his word is unalterable! Ninmah to Enlil was saying. For the maladies relief I have brought, Ninmah to her brothers said.
From her pouch a bag of seeds she brought out, seeds in the soil to be sown;
A host of bushes from the seeds shall sprout, a juicy fruit they will produce.
The juice an elixir shall form, for drinking by the heroes it shall be good.
Their ailments it will chase away; happier their mood it shall make!
In a cool place the seeds need to be sown, by warmth and water need they nourishing!
So did Ninmah to her brothers say.

The place that for this is perfect I will to you show! Enlil to her said.
It is where the Landing Place was fashioned, where an abode of cederwood I have made!
In Enlil’s skyship the two of them, Enlil and Ninmah, skyward soared;
To the Landing Place in the snow-covered mountains, by the cedar forest, brother and sister went.
On the great stone platform the skyship landed, to Enlil’s abode they went.
Once inside, Enlil embraced her, with fervor he kissed Ninmah.
Oh my sister, my beloved! Enlil to her whispered. By her loins he grabbed her,
Into her womb his semen he did not pour.

Of our son Ninurta word I bring you! Ninmah to him softly said.
A young prince he is, for adventure he is ready, to join you on Earth he is prepared!
If here you stay, let us Ninurta our son bring over! Enlil to her said.
To the Landing Place heroes were arriving, rocketships by skyships to the platform they carried.
From the pouch of Ninmah the seeds were obtained, in the valleys soil they were sown,
A fruit from Nibiru on Earth to be grown!

(Enlil plan to build the 5 cities of Sumer in lower iraq)
In the skyship Enlil and Ninmah to Eridu returned.
On the way Enlil to her the landscape showed, the Edin’s extent to her he showed,
From the skies Enlil to her his plans explained.
An everlasting plan have I designed! to her he was saying.
That which for all time construction shall determine I have laid out;
Away from Eridu, where dry land begins, my quarters shall be,
Laarsa will be its name, a place for directing it shall become.
On the banks of the Burannu, the River of Deep Waters, will it be located,
A twin thereof a city shall in future arise, Lagash I shall name it.
Between the two on the plans a line have I drawn,
Sixty leagues thereafter a healing city shall come into being,
A city of your own it shall be, Shurubak, the Haven City, I shall name it.
On the center line it shall be located, to the fourth city it shall be leading;
Nibru-ki, Earth’s Crossing Place, I will name it, a Bond Heaven-Earth in it I shall establish.
The Tablets of Destinies it shall house, all missions it will control!
With Eridu five cities there shall be counted, to eternity, they shall exist!

Early Map of the 5 Cities of the gods before Mankind on Earth
North to South – Sippar, Nippur, Lagash straight line even spaced
On a crystal tablet Enlil to Ninmah the master plan was showing;
On the tablet she saw more markings, of them of Enlil she inquired.
Beyond the five cities, a Chariot Place I shall henceforth build,
From Nibiru to Earth directly to arrive! Enlil to her was responding.
Why by Anu¹s plans for Lahmu Enlil was bewildered Ninmah then understood.
My brother, magnificent is your plan for the Five cities! to him Ninmah was saying.
The creation of Shurubak, a city for healing, as my abode, for my own to be,
Is a matter for which grateful I am;
Beyond that plan, do not transgress your father, your brother too do not offend!
You are wise as well as beautiful! Enlil to her said.

Tunnel Bore Machines to tunnel and mine gold
(Enki establishes his house in Abzu Africa, designs tunnel machines and new skyships)
In the Abzu Enki plans was also conceiving, where to build his house, Where for heroes dwellings to prepare, where the bowels of the Earth to enter.
In his skyship the extent of the Abzu he measured, its districts he did carefully survey.
A distant land the Abzu was, beyond the waters from the Edin it was away;
A rich land it was, bursting with riches, perfect in fullness.
Mighty rivers rushed across the region, great waters there rapidly flowed;
An abode by the flowing waters Enki for himself established,
To the midst of the Abzu, to a place of pure waters Enki betook himself.
In that land the Place of Deepness Enki determined, for the heroes into Earth’s bowels to descend.
The Earth Sputter Enki there established, therewith in the Earth a gash to make,
By way of tunnels Earth’s innards to reach, the golden veins to uncover.
Nearby That-Which-Crunches and That-Which-Crushes he emplaced,
The gold-bearing ores to crunch and crush, by skyships to be carried,
To the Landing Place in the cedar mountains to be brought,
Therefrom by rocketships to the way station on Lahmu to be transported.

On Earth more heroes were arriving, some to the Edin were assigned, some in the Abzu tasks were given.
Laarsa and Lagash by Enlil were constructed, Shurubak for Ninmah he did establish.
With her therein a host of female healers were dwelling, young ones who give succor.
In Nibru-ki Enlil a Bond Heaven-Earth was assembling, from there all missions to command.
Between Eridu and the Abzu Enki was journeying, back and forth for supervising he went.
On Lahmu construction was progressing; heroes for the Way Station were also arriving.
A Shar, two Shars were the preparations lasting; then Anu gave the word.

On Earth the seventh day it was, a day of resting by Enki at the beginning decreed.
At every place the heroes were assembled, a message from Anu from Nibiru beamed they overheard;
In the Edin they were assembled, Enlil was there in command.
With him was Ninmah; her host of young ones by her side were assembled
Alalgar who of Eridu was the master was there, Abgal who the Landing Place commanded also stood.
In the Abzu were the heroes assembled, under the gaze of Enki they stood;
With Enki was his vizier Isimud; Nungal the pilot was there too.
On Lahmu the heroes were assembled; with their proud commander Anzu they stood.
Six hundred were on Earth, three hundred on Lahmu were gathered.
In all there were nine hundred, the words of Anu the king they all heard:
Heroes, of Nibiru you are the saviors! The fate of all is in your hands!
Your success shall for eternity be recorded, by glorious names you shall be called.
Those who on Earth are shall as Anunnaki be known, Those Who from Heaven to Earth Came!
Those who on Lahmu are, Igigi shall be named, Those Who Observe and See they shall be!
All that is required is ready: Let the gold start coming, let Nibiru be saved!

Cylinder Seal made of Lapis Lazuli

Enlil, Ninmah, Enki, and vizier Isimud

Now this is the account of Enki and Enlil and Ninmah,
Their loves and espousals, and by their sons the rivalries.
Offspring of Anu the three leaders were, by different mothers were they born.
Enki was the Firstborn son; a concubine of Anu was his mother.
Enlil by Antu, the spouse of Anu, was born; the Legal Heir he thus became.
Ninmah by another concubine was mothered, a half sister of the two half brothers she was.
The Firstborn daughter of Anu she was, by her name-title Ninmah this was indicated.
Greatly beautiful she was, full of wisdom, one quick to learn.
Ea, as Enki then was named, by Anu to espouse Ninmah was chosen.
Thereby their offspring son the legal successor thereafter to become
Ninmah of Enlil, a dashing commander, was enamored;
By him she was seduced, into her womb his seed he poured, A son from Enlil’s seed she bore, Ninurta the two have named him.
By the deed was Anu angered; as punishment he Ninmah ever to be a spouse forbade!
Ea his bride-to-be by Anu’s decree abandoned, a princess named Damkina he instead espoused;
A son, an heir, to them was born; Marduk they named him, One in a Pure Pace Born it meant.

Sud – Ninlil, the wife of Enlil

(Enlil and date rape of Sud, a young medical officer)
(Enlil by the beauty of young Sud, invites and forces himself having his way with her)
As for Enlil, a son not by espousal he had, a spouse by his side to be he did not have.
It was on Earth, not on Nibiru, that Enlil became espoused;
The account of that is one of rape, and exile, and love that brought forgiveness,
And of more sons that were only half brothers.
Op aarde was het zomer; naar zijn verblijfplaats in het cederbos trok Enlil zich terug.
In het cederbos liep Enlil in de koelte van de dag;
In een koele bergstroom baden enkele van Ninmah’s jongeren, naar de toegewezen landingsplaats,.
Door de schoonheid en gratie van één was Sud haar naam, Enlil was betoverd.
Voor zijn verblijf in cederhout nodigde Enlil haar uit:
Kom, neem deel aan mij in het elixer van Nibiru’s fruit dat hier groeide! Dus tegen haar zei hij.
Sud in Enlil’s verblijfplaats kwam binnen, het elixer in een beker aan haar Enlil gepresenteerd.
Sud dronk, Enlil dronk ook; tegen haar sprak Enlil van gemeenschap.
Onwillig was het meisje. Mijn vagina is te klein, het weet geen copulatie! tegen Enlil zei ze.
Tegen haar sprak Enlil over kussen; onwillig was het meisje:
Mijn lippen zijn te klein, ze weten dat ze niet kussen! tegen Enlil zei ze.
Enlil, lachte en omhelsde haar, hij lachte en kuste haar;
Zijn sperma in haar baarmoeder schonk hij in!

(ballingschap van Enlil, dan huwelijk naar Sud omgedoopt tot Ninlil, en geboorte van Nannar)
( enl verlaat Enlil in ballingschap, de piloot Abgal vertelt Enlil waar de terreurwapens zijn)
Aan Ninmah, Sud’s commandant, werd de immorele daad gemeld.
Enlil, immorele! Voor uw oordeel zal u worden geconfronteerd! Zo zei Ninmah woedend tegen Enlil.
In aanwezigheid van vijftig Anunnaki Seven Who Judge werden verzameld, Seven Who Judge on Enlil een bestraffing:
Laat Enlil uit alle steden worden verbannen, laat hem verbannen worden naar een land van geen terugkeer!
In een luchtkamer lieten ze Enlil de landingsplaats verlaten; Abgal was de piloot.
Enlil werd naar een land van geen terugkeer gebracht om nooit meer terug te keren!
In de luchtkamer reisden ze beiden, naar een ander land was hun richting.
Daar, te midden van onheilspellende bergen, op een plaats van verlatenheid, landde Abgal de luchtkamer.
Dit zal jouw ballingsplaats zijn! Zei Abgal tegen Enlil.
Niet toevallig heb ik ervoor gekozen! tegen Enlil zei hij. Een geheim van Enki daarin is verborgen,
In de nabijgelegen grot heeft Enki zeven Weapons of Terror verborgen,
Van Alalu’s hemelwagen liet hij ze verwijderen.
Neem de wapens in je bezit, met de wapens die je vrijheid bereikt!
Dat zei Abgal ook tegen zijn commandant; een geheim van Enki aan Enlil dat hij onthulde!

Toen vertrok Abgal van de geheime plaats; Alleen Enlil was er nog.
In de Edin Sud tot Ninmah, haar commandant, spraken de woorden:
Door het zaad van Enlil ben ik zwanger, een kind van Enlil in mijn baarmoeder is verwekt!
Ninmah Sud’s woorden aan Enki brachten over; de Heer van de aarde was hij, op aarde was hij oppermachtig!
Ze riepen Sud op voor Seven Who Judge: neem je Enlil als je echtgenoot? vroegen ze haar.
Woorden van instemming die ze uitsprak; de woorden van Abgal aan Enlil in zijn ballingschap werden overgebracht.
Om Sud Enlil uit zijn ballingschap te omhelzen, werd teruggekeerd; daardoor gaven Enki en Ninmah hem gratie.
Enils officiële echtgenoot Sud werd uitgeroepen; aan haar werd de naamtitel Ninlil, Lady of the Command, verleend.
Daarna werd aan Ninlil en Enlil een zoon geboren; Nannar, the Bright One, Ninlil noemde hem.
Hij was de eerste van de Anunnaki op aarde die werd verwekt,
Een van Nibiru’s koninklijke zaden op een buitenaardse planeet om geboren te worden!

(Enki, Ninmah en de vloek)
(Enki probeert een zoon te krijgen met Ninmah, heeft dochters totdat Ninmah hem vervloekt)
Het was daarna dat Enki tot Ninmah sprak: Kom met mij in de Abzu!
In het midden van de Abzu, op een plaats met zuiver water, heb ik een verblijfplaats gevestigd.
Met een helder metaal is zilver de naam, het is verfraaid,
Met een diepblauwe steen, lapis lazuli, is hij versierd;
Kom Ninmah, wees met mij, je aanbidding van Enlil verlaat!
Naar de Abzu, naar de woonplaats van Enki, reisde Ninmah toen;
Enki daar om haar woorden van liefdevolle woorden,
Over hoe voor elkaar bedoelde, lieve woorden tegen haar fluisterde hij.
Je bent nog steeds mijn geliefde! tegen haar zei hij strelend.
Hij omhelsde haar, hij kuste haar; ze zorgde ervoor dat zijn fallus water kreeg.
Enki zijn sperma in de baarmoeder van Ninmah gegoten. Geef me een zoon! Geef me een zoon! schreeuwde hij.
Ze nam het sperma in haar baarmoeder, het sperma van Enki werd geïmpregneerd.
Een dag Nibiru was een maand aarde voor haar,
Twee dagen, drie dagen, vier dagen Nibiru zoals maanden aarde waren,
Vijf en zes en zeven en acht dagen van maanden waren voltooid;
De negende telling van het moederschap was voltooid; Ninmah was in barensnood.
Aan een kind beviel ze; de pasgeborene was een vrouw;
Aan de oevers van de rivier in de Abzu werd een dochter van Enki en Ninrnah geboren!
Enki van een dochter was teleurgesteld. Kus de jonge! tegen hem zei Ninmah.
Kus de jonge! Enki tegen zijn vizier Isimud zei: Een zoon die ik wenste,
Een zoon van mijn halfzus moet ik hebben!
Weer kuste hij Ninmah, bij haar lendenen greep hij haar vast. zijn sperma in haar baarmoeder goot hij.
Weer was ze zwanger, opnieuw een dochter van Enki die ze baarde.
A son, a son by you I must have! Enki to her cried out; Ninmah he kissed again.

Thereupon Ninmah against Enki a cursing tittered,
Whatever food he ate was poison in his innards; his jaw hurt, his tooth hurt, his ribs were hurting.
Isimud the Anunnaki summoned, to Ninmah for relief they were pleading.
To distance himself from Ninmah’s vulva Enki by raised arm swore;
One by one she his ailments removed, from her curse Enki was freed.
To the Edin Ninmah returned, never to be espoused; Anu’s command was fulfilled!

Enki son Marduk, Enlil son Ninurta, both come to Earth

(Enki has 6 sons)
To Earth Enki his spouse Damkina with their son Marduk summoned;
Ninki, Lady of Earth, the title she was granted.
By her and by concubines Enki five more sons had, these were their names:
Nergal and Gibil, Ninagal and Ningishzidda, and Dumuzi the youngest.

(Enlil has 3 sons)
To Earth Enlil and Ninmah their son Ninurta summoned,
By his spouse Ninlil did Enlil one more son have, to Nannar a full brother; ishkur was his name.
Three sons in all did Enlil have, none by concubines were they born.
Two clans were thus on Earth established; their rivalries to wars did lead.

Now this is the account of the mutiny of the igigi,
(the Anunnaki igigi of Mars)
( the Anunnaki astronauts stationed on Mars called igigi anunnaki)
(the Mars leader Anzu deceives Enlil to get a power device, and take control)
And how Anzu to death was put, for stealing the Tablets of Destinies punished.
From the Abzu gold from Earth’s veins to the Landing Place was carried,
Thence Igigi in rocketships to the way station on Lahmu transported.
From the planet Lahmu in celestial chariots was the precious metal to Nibiru brought;
On Nibiru was the gold to the finest dust fashioned, to protect the atmosphere it was employed.
Slowly was the breach in the heavens healing, slowly was Nibiru saved!

Enki builds his home on Earth

the obelisk
In the Edin the five cities were perfected.
Enki in Eridu a sparkling abode made, upon soil skyward raised he built it,
Like a mountain he raised it above the ground, in a good place he built it.
Damkina his spouse therein dwelt; to his son Marduk Enki was there wisdom teaching.
In Nibru-ki Enlil the Bond Heaven-Earth established, a sight to see it was.
At its center a heavenward tall pillar the sky itself was reaching,
On a platform that cannot be overturned it was placed;

Star Map Tablet of planet orbits, Tablet of Destinies
Therewith the words of Enlil all settlements encompassed, on Lahmu and in Nibiru they were heard.
From there beams were raised, the heart of all the lands they could search;
Its eyes could scan all the lands, its net unwanted approach impossible made.
In its lofty house a crown like chamber was the center, to distant heavens it peered;
Toward the horizon was its gaze, the heavenly zenith it perfected.
In its dark hallowed chamber, by twelve emblems was the family of the Sun marked,
On ME’s were the secret formulas of Sun and Moon, Nibiru and Earth, and eight celestial gods recorded.
The Tablets of Destinies in the chamber their hues emitted,
With them Enlil all comings and goings oversaw.

On Earth the Anunnaki toiled, of work and sustenance they were complaining.
By Earth’s quick cycles they were disturbed, of the elixir they only small rations were given.
In the Edin the Anunnaki toiled, in the Abzu the work was more backbreaking.
By teams were Anunnaki sent back to Nibiru, by teams new ones were arriving.
The Igigi, on Lahmu dwelling, were the loudest in complaining:
When from Lahmu to Earth they descend, a rest place on Earth they were demanding.
With Anu did Enlil and Enki words exchange, the king they consulted:
Let the leader come to Earth, with Anzu have discussions! So did Anu to them say.

Anzu to Earth from the heavens descended, the words of complaints to Enlil and Enki he delivered.
Let Anzu of the workings gain understanding! Enki to Enlil was saying.
I will the Abzu to him show, you the Bond Heaven-Earth to him reveal!
To the words of Enki, Enlil consented.

Tablet of Destinies
Device of Power and Knowledge

(The Evil Zu – Battle of Anzu and Ninurta, Anzu steals Tablets of Destinies)
Enki to Anzu the Abzu did show, the toil in the mines to him he presented;
Enlil Anzu to Nibru-ki invited, to the hallowed dark chamber he let him enter;
In the innermost sanctuary the Tablets of Destinies to Anzu he explained.
What the Anunnaki in the five cities were doing to Anzu was shown;
To the Igigi who at the Landing Place were arriving relief he promised.
To discuss the complaints of the Igigi he to Nibru-ki then returned.
A prince among the princes was Anzu, of royal seed his ancestry he counted;

Evil thoughts filled his heart when to the Bond Heaven-Earth he returned.
To take away the Tablets of Destinies was he scheming,
Of the decrees of heaven and Earth to take control in his heart he was planning.
The removal of the Enlilship in his heart he conceived, to rule Igigi and Anunnaki was his aim!
Unsuspecting Enlil at the entrance to the sanctuary Anzu let be stationed;
Unsuspecting Enlil left the sanctuary, for a cooling swim he went away.

With evil purpose Anzu the Tablets of Destinies seized;
In a sky chamber he flew away, to the mountain of the sky chambers he swiftly went;
There, in the Landing Place, rebellious Igigi for him were waiting,
To declare Anzu king of Earth and Lahmu they were preparing!
In the sanctuary of Nibru-ki the brilliance petered out, the humming quieted down,
Silence in the place prevailed, suspended were the sacred formulas.
In Nibru-ki Enlil was speechless; by the treachery he was overwhelmed.
To Enki angry words he spoke, of the ancestry of Anzu he him questioned.
In Nibru-ki the leaders gathered, the Anunnaki who decree fates with Anu were consulting.
Anzu must be seized, the Tablets to the sanctuary, must be returned! Thus did Anu decree.
Who shall the rebel face? Who shall the Tablets retrieve? the leaders asked each other.
With the Tablets of Destinies in his possession, invincible is Anzu! to each other they were saying.

in stone ancient carving Apache style Helicopter, Sub, and Aircrafts

(an aerial battle with skyships Enlil s son Ninurta triumphs, the Anunnaki of Mars cower)
Ninurta, by his mother encouraged, from the assembled stepped forward:
Enlil’s warrior I shall be, Anzu I shall vanquish! Thus was Ninurta saying.
To the mountainside Ninurta set his course, to vanquish the fugitive Anzu he undertook.
Anzu from his hideout Ninurta was mocking: The Tablets are my protection, invincible I am!
Lightning darts Ninurta at Anzu directed; the arrows could not approach Anzu, backward they turned.
The battle was stilled, Ninurta’s weapons Anzu did not vanquish!
Enki then to Ninurta counsel gave: With your Whirlwind stir up a storm,
Let the dust cover Anzu’s face, let it the wings of his skybird ruffle!
For his son Enlil a mighty weapon fashioned, a Tillu missile it was;
To your Stormer-weapon attach it, when wing to wing near, at Anzu shoot it!
Thus did Enlil his son Ninurta instruct.
When wing to wing near each other, let the missile fly as a lightning!

Ninurta defeats Anzu in aerial battle

Again Ninurta in his Whirlwind soared; Anzu against him in his skybird rose to challenge.
Wing to wing! Anzu in anger shouted. This battle will be your destruction!
Ninurta the advice of Enki followed; with his Whirlwind a dust storm he created.
The dust Anzu’s face covered, the pinions of his skybird were exposed;
Into their midst Ninurta the missile let loose, a fiery brilliance Anzu’s pinions engulfed.
Like butterflies his wings began to flutter; to the ground Anzu came falling.
The Earth shook, the skies became darkened;
The fallen Anzu Ninurta made captive, from him the Tablets he retrieved.
From the Mountaintop the Igigi were watching;
When to the Landing Place Ninurta came, they trembled and kissed his feet.

Anzu is judged by 7 and put to death

(Anzu is judged by 7 and put to death)
(the body of Anzu is sent to Mars, and Enki s son Marduk as new commander of Mars)
( Marduk becomes the Anunnaki igigi commander of Mars)
Ninurta the captive Abgal and Anunnaki set free, to Anu and Enlil his victory he announced.
To Nibru-ki he then returned, in its innermost chamber the Tablets were reinstalled.
Once again the brilliance therein returned, the hum of ME’s in the Tablets was restored.
Before the Seven Who judge Anzu for a judgment was taken;
Enlil and Ninlil his spouse, Enki and his spouse Ninki, the one beforehand as Damkina known,
And the sons Nannar and Marduk were there; Ninmah also was in judging.
Ninurta of the evil deeds spoke: There was no justification, let death be the penalty! he said.
The Igigi by right were complaining, a rest place on Earth they do need! Marduk in counter argued.
By his evil deed all the Anunnaki and Igigi Anzu did endanger! Enlil said.
Enki and Ninmah with Enlil agreed; the evil must be extinguished! they said.
To death by execution the seven judged Anzu;
With a killing ray Anzu’s life breath was extinguished. Let his body to the vultures be left! Ninurta said.
Let him on Lahmu be buried, in a cave next to Alalu be laid to rest! Enki was saying.
From the same ancestral seed the two of them were!
Let Marduk the body to Lahmu carry, let Marduk there as commander stay!
So was Enki to the judges suggesting. Let it so be! Enlil said.

Now this is the account of how Bad-Tibira, the Metal City, was established,
And how in the fortieth Shar the Anunnaki in the Abzu mutinied.
In the twenty-fifth Shar was Anzu judged and executed,
The unrest of the Igigi it subdued but left it simmering.
To Lahmu Marduk was sent, the spirits of the Igigi to raise, to their well-being pay attention.
On Earth changes were by Enlil and Enki discussed, to avoid unrest on Earth they were considering. The stays on Earth are too prolonged, to each other they were saying.
Ninmah for counsel they asked; by her changing visage they were alarmed.
Gold to Nibiru must more quickly flow, salvation must be faster provided! they all agreed.
Ninurta in the innards of planets learned was; to his elders words of wisdom he was saying:
Let a Metal City be established, therein the gold ores to be smelted and refined,
Therefrom less weighty cargoes from Earth shall be lofted.
Each rocketship more gold could carry, room for Anunnaki to Nibiru return there shall be,
Let the tired to Nibiru return, let fresh ones them on Earth replace!
Enlil and Enki and Ninmah of Ninurta’s suggestion were in favor,
Anu was consulted and his approval gave.

(after the first 144,000years, 40 shars X 3600 yrs,, the older Anunnaki astronauts leave)
(the new young Anunnaki astronauts not used to mining and labor complain and mutiny)
In the Edin was the Metal City planned, on that location Enlil did insist!
With materials from Nibiru was it constructed, with tools from Nibiru was it equipped.
Three Shars the construction lasted, Bad-Tibira was it the name given.
Ninurta, who made the suggestion, was its first commander.
The flow of gold to Nibiru was thereby eased and quickened,
Those who to Earth and Lahmu at the beginning of the Olden Times had come
To Nibiru were returning; Alalgar and Abgal and Nungal among them were.
The newcomers who them replaced were younger and eager;
To the cycles of Earth and Lahmu and the other rigors they were not accustomed.
On Nibiru, whence they had come, the breach in the atmosphere was healing;

Gold smelted to pure Gold, then will convert to Monatomic Gold
The great calamities on the planet and in its heavens the younger ones did not know.
Of their golden mission excitement and adventure they especially cherished!
As by Ninurta conceived, the ores from the Abzu were delivered,
In Bad-Tibira they were smelted and refined, by rocketships to Lahmu they were sent; In celestial chariots from Lahmu to Nibiru was the pure gold delivered.
As by Ninurta conceived, from the Abzu to Nibiru the gold flowed;
What was not conceived was unrest by the newcoming Anunnaki who in the Abzu toiled!
Truth be said, Enki to what was brewing heed was not giving,
To other matters in the Abzu his attention was directing.

With that which in the Abzu grows and lives fascination he acquired;
Of the differences between what on Earth and what on Nibiru appeared he wished to learn,
How maladies by Earth’s cycles and atmosphere were caused he wished to uncover.
In the Abzu, by the gushing waters, a wondrous study place he erected,
With all manner of tools and equipment he furnished it.
House of Life he called the place, to it his son Ningishzidda he invited.
Sacred Formulas, tiny ME’s, the secrets of life and death possessing they shaped,
The mysteries of living and dying of Earth’s creatures they to unravel sought.

Earth Hominids Homoerectus
(Enki studies animals of earth and notice bipedal hominids Homoerectus)
With some living creatures Enki was especially enamored;
They lived among the tall trees, their front legs as hands they were using.
In the tall grasses of the steppes odd creatures were seen; erect they seemed to be walking.
Absorbed was Enki in those studies; what was among the Anunnaki brewing he noticed not.

(Anunnaki workers mutiny from the gold mines) (Atrahasis story)
First to notice trouble was Ninurta: A lessening of gold ores at Bad-Tibira he observed.
By Enlil was Ninurta to the Abzu dispatched, what was ongoing to discover.
By Ennugi, the Chief Officer, to the excavations he was accompanied,
Complaints of the Anunnaki he with his own ears heard;
They were backbiting and lamenting, in the excavations they were grumbling;
Unbearable is the toil! to Ninurta they were saying.
Ninurta this to his uncle Erik I reported. Let us Enlil summon! Enki said.
Enlil in the Abzu arrived, in a house near the excavations he was stationed.
Let us unnerve Enlil in his dwelling! mine-working heroes shouted.
Of the heavy work let him relieve us!
Let us proclaim war, with hostilities let us gain relief others shouted.
The Anunnaki in the excavations the words of incitement heeded,
To their tools they set fire, fire to their axes they put.
They troubled Ennugi, Chief Officer of the Mining, in the tunnels they him seized;
They held him as they went, to the doorway of Enlil’s dwelling they made their way.
It was night, halfway through the watch it was;
Enlil’s dwelling they surrounded, their tools as torches they high held.
Kalkal, the gateway’s guardian, bolted the door and Nusku aroused;
Nusku, Enlil’s vizier, roused his lord, got him out of bed, thus saying:
My lord, your house is surrounded, battling Anunnaki to your gate came up!
Enlil summoned Enki, Enlil Ninurta summoned to his presence:
What do my own eyes see! Is it against me that this thing is done?
Thus was Enlil to them saying: Who is of the hostilities the instigator?
The Anunnaki stood together: Every single one of us hostilities has declared!
Excessive is the toil, our work is heavy, great is the distress! So they were to Enlil saying.
Words of the happenings Enlil to Anu beamed. Of what is Enlil accused? Anu Iinquired.
The work, not Enlil, is the trouble causing! Enki to Anu was saving.
The lamentation is heavy, every day the complaints we could hear!
The gold must be obtained! Anu was saying. The work must continue!
Release Ennugi for Consultations! Enlil to the hostile Anunnaki said.
Ennugi was released; to the leaders he was thus saying:
Ever since Earth’s heat has been rising, the toil is excruciating, unbearable it is!
Let the rebels to Nibiru return, let new ones come in their stead! Ninurta said.
Perchance new tools you can fashion? Enlil to Enki said. For the Anunnaki heroes the tunnels to avoid?

We are the missing link between the hominid and the original human the Anunnaki

(Enki suggests creating a primitive worker, splicing Anunnaki human with earth hominids)
(to create a primitive worker, the cromagnon human, the primative caveman human)
Let us summon my son Ningishzidda, counsel with hire I wish to take! Enki thus responded.
They summoned Ningishzidda, from the House of Life he came;
With him Enki huddled, words amongst them they exchanged.
A solution is possible! Enki was saying:
Let us create a Lulu, a Primitive Worker, the hardship work to take over,
Let the Being the toil of the Anunnaki carry on his back!
Astounded were the besieged leaders, speechless indeed they were.
Whoever heard of a Being afresh created, a worker who the Anunnaki’s work can do?
They summoned Ninmah, one who of healing and succor was much knowing.
Enki’s words to her they repeated: Whoever of such a thing heard? they her asked,
De taak is ongehoord! zei ze tegen Enki. Alle wezens uit een zaad zijn afgedaald,
Het ene wezen van het andere gedurende eonen ontwikkelde zich, niets van niets kwam ooit!
Hoe goed ben je mijn zus! Zei Enki glimlachend.
Een geheim van de Abzu laat me jullie allemaal onthullen:
Het Wezen dat we nodig hebben, het bestaat al!
Alles wat we moeten doen is het teken van onze essentie erop zetten,
Daarbij zal een Lulu, een Primitieve Werker, worden gecreëerd! Dat zei Enki ook tegen hen.
Laten we hierbij een besluit nemen, een zegen voor mijn plan geven:
Om een ​​primitieve werknemer te creëren, door het teken van onze essentie om hem te vormen!

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 6
Synopsis of the Sixth Tablet

To the incredulous leadership, Enki reveals a secret:

In the Abzu there roams a wild Being akin to the Anunnaki;

By augmenting its life essence with that of the Anunnaki,

It can be upgraded to be an intelligent Primitive Worker.

Creation belongs to the Father of All Beginning, Enlil shouted

We will give our image only to an existing being, Ninmah argued

Badly needing gold to survive, the leaders vote Yes

Enki, Ninmah, and Ningishzidda Enki’s son begin experiments

After many failures the perfect-model Adamu is attained

Ninmah shouts triumphantly: My hands have made it!

She is renamed Ninti (“Lady of Life”) for her achievement

Ninki, Enki’s spouse, helps fashion Ti-Amat, a female Earthling

The Earthlings, being hybrids, mate but do not procreate

Ningishzidda adds two essence branches to their Life Tree

Discovering the unapproved ongoings, Enlil expels the Earthlings

THE SIXTH TABLET
(Enki shows Enlil the Homonid Homoerectus, to enhance to a worker helper race)
(as scientists as well as astronauts, build skyships, DNA engineering labs )
(the Anunnaki with thousands of years to live and experiment learn the key to DNA engineering)
To create a Primitive Worker, by the mark of our essence to fashion him!
So was Enki to the leaders saying.
The Being that we need, it already exists!
Thus did Enki to them a secret of the Abzu reveal.
With astonishment did the other leaders Enki’s words hear; by the words they were fascinated.
Creatures in the Abzu there are, Enki was saying, that walk erect on two legs,
Their forelegs they use as arms, with hands they are provided.
Among the animals of the steppe they live. They know not dressing in garments, They eat plants with their mouths, they drink water from lake and ditch.
Shaggy with hair is their whole body, their head hair is like a lion’s;
With gazelles they jostle, with teeming creatures in the waters they delight!
The leaders to Enki’s words with amazement listened.
No creature like that has ever in the Edin been seen! Enlil, disbelieving, said.
Aeons ago, on Nibiru, our predecessors like that might have been! Ninmah was saying. It is a Being, not a creature!
Ninmah zei. Om te zien moet het een sensatie zijn!

Hominide Homoerectus
Enki leidde hen naar het huis des levens; in sterke kooien waren er enkele wezens.
Bij het zien van Enki en de anderen sprongen ze omhoog, met vuisten op de kooibars die ze sloegen.
Ze gromden en snoven; ze spraken geen woorden.
Man en vrouw zijn ze! Enki zei; mannelijkheid en vrouwelijkheid die ze hebben,
Net als wij, vanaf de komst van Nibiru, planten ze zich voort.
Ningishzidda, mijn zoon, hun Fashioning Essence heeft getest;
Bij de onze is het zo, als twee slangen is het verstrengeld;
Wanneer hun met onze levensessentie zal worden gecombineerd, zal ons merkteken erop zijn,
Er zal een primitieve arbeider worden gecreëerd! Onze commando’s zullen hij begrijpen,
Onze gereedschappen zal hij hanteren, het zwoegen bij de opgravingen zal hij uitvoeren;
Naar de Anunnaki in de Abzu zal opluchting komen!
Enki zei enthousiast met enthousiasme, en opgewonden kwamen zijn woorden naar voren.

De Anunnaki-mens
(Enlil stelt dat het creëren van een nieuw wezen alleen wordt gedaan door de Hemelse God, de Schepper)
(Enki en Ninmah overtuigen alleen om een ​​wezen te upgraden naar ons beeld en gelijkenis)
(de schepper heeft wijsheidskennis gegeven, een doel dat voorbestemd is om te gebruiken)
Enlil aarzelde bij de woorden: de kwestie is van groot belang!
Op onze planeet is de slavernij lang geleden afgeschaft, gereedschap zijn de slaven, geen andere wezens!
Een nieuw schepsel, vooraf niet bestaand, dat je tot stand wilt brengen;
De schepping in de handen van de Vader van Alle Begin wordt alleen gehouden!
Enlil was ook tegengesteld door te zeggen; streng waren zijn woorden.
Enki op zijn broer antwoordde: geen slaven, maar helpers is mijn plan!
Het Wezen bestaat al! Ninmah zei. Meer vermogen geven is het plan!
Geen nieuw wezen, maar een bestaand meer in onze afbeelding gemaakt! Enki zei met overtuiging:
Met weinig verandering kan het worden bereikt, slechts een druppel van onze essentie is nodig!
Het is een ernstige zaak, het is niet naar mijn zin! Enlil zei.
Tegen de regels van van planeet naar planeet is het reizen,
Volgens de regels van de komst van de aarde was het verboden.
Het was ons doel om goud te verkrijgen, om de Vader van alle begin te vervangen was het niet!

Nadat Enlil aldus had gesproken, was Ninmah degene die reageerde:
Mijn broer! Ninmah tegen Enlil zei:
Met wijsheid en begrip heeft de Vader van Alles Beginnend ons begiftigd,
Met welk doel zijn we zo geperfectioneerd, anders is het van het grootste nut om te maken?
Met wijsheid en begrip heeft de Schepper van Al onze levensessentie gevuld,
Voor welk gebruik we er ook toe in staat zijn, is het niet datgene waarvoor we bestemd zijn?
Dat gold ook voor Ninmah-woorden tegen haar broer Enlil.
Met datgene wat in essentie werd verleend, hebben we gereedschappen en wagens geperfectioneerd,
Bergen met terreurwapens die we hebben vernietigd, luchten met goud zijn we aan het genezen!
Dat zei Ninurta ook tegen zijn geboorte-gevende moeder.
Laten we met wijsheid nieuwe gereedschappen mode maken, niet nieuwe wezens creëren,
Laat door nieuwe apparatuur, niet door slaven, het zwoegen worden verlicht!

Waar ons begrip toe leidt, daar zijn we voorbestemd!
Dat zei Ningishzidda, met Enki en Ninmah was hij het eens.
Welke kennis we ook bezitten, het gebruik ervan kan niet worden voorkomen! Zei Ningishzidda.
Het lot kan inderdaad niet worden veranderd, van het begin tot het einde is het bepaald! Enlil zei dus tegen hen. Het lot is het, of het lot is het,
Dat wij naar deze planeet hebben gebracht, naar goud uit de waterfolie,
Om Anunnaki-helden aan het opgraven van zwoegen te zetten, om een ​​Primitive Worker te creëren om te plannen?
Dat is mijn familie, is de vraag! Dus met ernst zei Enlil.
Is het het lot, is het het lot; Dat is wat beslissen vereist,
Is het vanaf het begin bepaald, of door ons om te kiezen?

(een definitieve beslissing van koning Anu van Nibiru)
(als ze de atmosfeer van Nibiru willen redden, om het goud te verkrijgen, laat het dan gevormd worden)
(de Anunnaki gingen door met mijnen en zwoegen totdat het wezen gevormd was, ze keerden terug)
Om de zaak aan Anu voor te leggen, besloten ze; Anu legde de kwestie voor aan de raad.
De oudsten, de savants, de commandanten werden geraadpleegd.
Lang en bitter waren de discussies over leven en dood, het lot en het lot werden gesproken.
Kan er op een andere manier goud worden verkregen? Overleven is in gevaar!
Als goud moet worden verkregen, laat het Wezen dan gevormd worden! besliste de raad.
Laat Anu de regels van planetaire reizen verlaten, laat Nibiru worden gered!
Vanaf Anu’s paleis werd de beslissing naar de aarde gestraald; het was Enki verheugd.
Laat Ninmah mijn helper zijn, van zulke zaken begrijpend ze!
Dat zei Enki. Met een verlangen naar Ninmah staarde hij.
Laat het zo zijn! Ninmah redde. Laat het zo zijn! Enlil zei.

Door Ennugi werd de beslissing aan de Anunnaki in de Abzu aangekondigd:
Totdat het Wezen is bereikt, moet je gewillig terugkeren naar het werk! hij zei.
Er was teleurstelling; rebellie was er niet; naar het zwoegen keerden de Anunnaki terug.

(the Anunnaki begin DNA experiments)
In the House of Life, in the Abzu, how to fashion the Being Enki to Ninmah was explaining.
To a place among the trees Ninmah he directed, a place of cages it was.
In the cages there were odd creatures, their likes in the wild no one had seen:
Foreparts of one kind they had, hindparts of another creature they possessed;
Creatures of two kinds by their essences combined to Ninmah Enki was showing! To the House of Life they returned, to a clean place with brightness shining they led her.
In the clean place Ningishzidda to Ninmah the life-essence secrets was explaining,
How the essence from two kinds combined can be, he to her was showing.
The creatures in the tree cages are too odd, monstrous they are! Ninmah was saying.
Indeed so! Enki responded. To attain perfection, for that you are needed!
How the essences to combine, how much of this, how much of that to put together,
In which womb conception to begin, in which womb should the birth be given?
For that your succor and healing understanding are needed;
The understanding of one who gave birth, who a mother is, is required!
A smile on the face of Ninmah was; the two daughters that by Enki she mothered she well remembered.
With Ningishzidda she surveyed the sacred formulas that on ME’s were secreted,
How this and that were done of him she inquired.
The creatures in the tree cages she examined, the two-legged creatures she contemplated.
By a male inseminating a female are the essences transmitted,
The two entwined strands separate and combine an offspring to fashion.
Let a male Anunnaki a two-legged female impregnate, let a combination offspring be born! Thus did Ninmah say.
That we have tried, with failures it resulted! to her Enki responded.
There was no conceiving, there was no birth!

Now this is the account of how the Primitive Worker was created,
How Enki and Ninmah, with Ningishzidda assisting, the Being fashioned.
( DNA engineering )

DNA is in the chromosomes inside the nucleus of a cell
Another way the admixture of essences to attain must be tried, Ninmah was saying.
How the two strands of essences to combine another way must be found,
That which from the Earth is the portion must not be harmed. To receive our essence in graduations it must be shaped,
From the ME formulas of Nibiru’s essence only bit by bit could be attempted!

intracytoplasmic sperm injection ICSI invitro fertilization
In a crystal vessel Ninmah an admixture was preparing, the oval of a female two-legged she gently placed,
With ME Anunnaki seed containing, she the oval impregnated;
That oval back into the womb of the two-legged female she inserted.
This time there was conceiving, a birth was indeed forthcoming!
The allotted time for birth-giving the leaders awaited, with anxious hearts they results were seeking.
The allotted time arrived, there was no birth-giving!
In desperation Ninmah a cutting made, that which was conceived with tongs she drew out.
A living being it was!

With glee Enki Shouted. We attained! Ningishzidda with joy cried out.
In her hands Ninmah the newborn held, with joy she was not filled:
Shaggy with hair all over was the newborn, his foreparts like of the Earth creatures were,
His hindparts to those of the Anunnaki more akin they were.
They let the two-legged female the newborn nurse, with her milk him to suckle.
Fast was the newborn growing, what on Nibiru a day was, a month in the Abzu was.
Taller the Earth child grew, in the image of the Anunnaki he was not;
His hands for tools were not suited, his speech only grunting sounds was!

We must try once more! Ninmah was saying. The admixture needs adjusting;
Let me the ME’s assay, with this or that ME make the endeavor!
With Enki and Ningishzidda assisting, they repeated the procedures,
The essences in the ME’s Ninmah carefully considered,
One bit she took from one, one bit she took out from another,
Then in the crystal bowl the oval of an Earth female she inseminated.
There was conception, at the appropriate time there was birth-giving
This one more in the likeness of the Anunnaki was;
They let his birth mother him suckle, they let the newborn to a child grow.
Appealing he was by his looks, his hands to hold tools were shapen;
His senses they tested, they found there deficient:
The Earth child could not hear, his eyesight was faltered.
Again and again Ninmah rearranged the admixtures, of the ME formulas she took bits and pieces;
One Being had paralyzed feet, another his semen was dripping,
One had trembling hands, a malfunctioning liver had another;
One had hands too short to reach the mouth, one had lungs for breathing unsuited.

Enki by the results was disappointed. A Primitive Worker is not attained! to Ninmah he was saying.
Wat goed of slecht is in dit Wezen door beproevingen ontdek ik!
Ninmah tegen Enki reageerde. Om door te gaan voor succes, vraagt ​​mijn hart me!
Eens te meer een bijmengsel dat ze maakte, had de pasgeboren baby opnieuw een tekort.

reageerbuisbevruchting

(met een glazen vat gemaakt van de klei van de aarde)
(Anunnaki mannelijk menselijk sperma en ovaal ei van Homoerectus vrouwtje)
Misschien zit het tekort niet in het mengsel! Enki zei tegen haar.
Misschien zit de hindernis noch in het ovaal van de vrouw noch in de essentie?
Van wat de aarde zelf is gevormd, is dat misschien wat ontbreekt
Niet van Nibiru’s kristallen gebruik het vat, van de klei van de aarde maak het!
Zo was Enki, met grote wijsheid bezeten, volgens Ninmah.
Misschien is wat het eigen mengsel van de aarde is, van goud en koper, vereist!
Thus was Enki, he who knows things, prompting her to use clay of the Abzu.
In the House of Life Ninmah made a vessel, of the Abzu’s clay she made it.
As a purifying bath she shaped the vessel, within it to make the admixture.
Gently into the clay vessel the oval of an Earth female, the two-legged, she put,
The life essence from an Anunnaki’s blood extracted she in the vessel placed,
By the ME formulas was the essence directed, bit by correct bit was it in the vessel added,
Then the oval thus fertilized into the womb of the Earth female she inserted.
There is conception! Ninmah with joy announced. The allotted birth-giving time they awaited.

At the allotted time the Earth female began to travail,
A child, a newborn, was forthcoming!
With her hands Ninmah the newborn extracted; a male it was!
In her hands she held the child, his image she examined; it was the image of perfection.
In her hands she held up the newborn; Enki and Ningishzidda were present.
With joyful laughter the three leaders were seized,
Enki and Ningishzidda were backslapping, Ninmah Enki embraced and kissed.
Your hands have made it! Enki, with a gleaming eye, to her was saying.
They let the birth-giving mother the newborn suckle; quicker than a child on Nibiru grows he was growing.
From month to month the newborn progressed, from a baby to a child he was becoming.
His limbs for the tasks were suited, speech he knew not,
Of speaking he had no understanding, grunts and snorts were his utterings!

The Anunnaki Human
(Enki suggests an Anunnaki female surrogate birth)
Enki the matter was pondering, what was done each step and admixture he considered.
Of all that we had tried and changed, one thing was never altered! to Ninmah he was saying:
Into the womb of the Earth female the fertilized oval was always inserted;
Perchance this is the remaining obstruction! Thus was Enki saying.
Ninmah at Enki gazed, with bewilderment she him beheld.
What, in truth, are you saying? Of him she an answer required.
Of the birth-giving womb am I speaking! to her Enki was responding.
Of who the fertilized oval nurtures, to birth-giving carries; In our image and after our likeness to be, perchance an Anunnaki womb is required!

In the House of Life there was silence; words never before heard Enki was uttering!
They gazed at each other, about what in each other’s mind they were thinking.
Wise are your words, my brother! Ninmah at long last was saying.
Perchance the right admixture in the wrong womb was inserted;
Now where is the female among the Anunnaki her womb to offer,
Perchance the perfect Primitive Worker to create, perchance a monster in her belly to carry?
So was Ninmah with a trembling voice saying.
Let me of Ninki, my spouse, of that inquire! Enki was saying.
Let us her to the House of Life summon, the matter before her lay out
He was turning to depart when Ninmah put her hand on his shoulder:
No! No! to Enki she was saying.
The admixtures by me were made, reward and endangerment should be mine!
I shall be the one the Anunnaki womb to provide, for good or evil fate to face!
Enki bowed his head, gently he embraced her. So be it! to her he said.

The Adamu Cromagnon Human, The Cave Man
(Ninmah gives birth to the Adamu Cromagnon, the Primitive Worker)
In the clay vessel the admixture they made,
The oval of an Earth female with Anunnaki male essence they put together;
The fertilized egg into the womb of Ninmah by Enki was inserted; there was conception!
The pregnancy, by an admixture conceived, how long will it last? to each other they wondered.
Will it be nine months of Nibiru, will it be nine months of Earth?
Longer than on Earth, quicker than on Nibiru, travail came; to a male child Ninmah birth was giving!
Enki the boy child held in his hands; the image of perfection he was.
He slapped the newborn on his hindparts; the newborn uttered proper sounds!
He handed the newborn to Ninmah; she held him up in her hands.
My hands have made it! victoriously she shouted.

Ninharsag (Ninmah) my hands have made it the cromagnon

Now this is the account of how Adamu by name was called,
And how Ti-Amat as a counterpart female for him was fashioned.
The newborn’s visage and limbs the leaders carefully examined:
Of good shape were his ears, his eyes were not clogged,
His limbs were proper, hindparts like legs, foreparts like hands were shaped.
Shaggy like the wild ones he was not, dark black his head hair was,
Smooth was his skin, smooth as the Anunnaki skin it was,
Like dark red blood was its color, like the clay of the Abzu was its hue.
They looked at his malehood: Odd was its shape, by a skin was its forepart surrounded,
Unlike that of Anunnaki malehood it was, a skin from its forepart was hanging!
Let the Earthling from us Anunnaki by this foreskin be distinguished! So was Enki saying.
The newborn to cry was beginning; to her chest Ninmah closely drew him;
Her breast to him she gave; the breast he began to suckle.
Perfection we did attain! Ningishzidda with elation was saying.
Enki at his sister was gazing; a mother and son, not Ninmah and a Being, he was seeing.
A name will you give him? Enki inquired. A Being he is, not a creature!
Ninmah cast her hand upon the newborn’s body, with her fingers his dark red skin she caressed.
Adamu I shall call him! Ninmah was saying. One Who Like Earth’s Clay Is, that will be his name!
For the newborn Adamu a crib they fashioned, in a corner of the House of Life they placed him.
A model for Primitive Workers we have indeed attained! Enki was saying.
Now a host of Workers like him are needed! Ningishzidda his elders reminded.
A model indeed he shall be; as for himself, like a Firstling he shall be treated,
From toil he himself shall be protected, his essence alone as a mold shall be! So was Enki saying; by his decree Ninmah was greatly pleased.

(the story of Seven and Seven)
(Seven Anunnaki women to give birth to 7 boy 7 girl Cromagnon Humans)
Whose wombs henceforth the fertilized ovals shall carry? Nigishzidda was asking.
The leaders the matter pondered; Ninmah a solution offered.
From her city Shurubak Ninmah female healers summoned, the task required to them she explained,
To the crib of Adamu she led them, the newborn Earthling to perceive.
To perform the task is not a commandment! Ninmah to them was saying; your own wish is the decision!
Of the female Anunnaki assembled, seven stepped forward, seven the task accepted.
Let their names for all time be remembered! Ninmah to Enki was saying.

Their task is heroic, by them a race of Primitive Workers shall come into being!
The seven stepped forward, each one her name was announcing; the names Ningishzidda recorded:
Ninimma, Shuzianna, Ninmada, Ninbara, Ninmug, Musardu, and Ningunna,
These were the names of the seven who by their own wish birth mothers were to be,
Earthlings in their wombs to conceive and bear, Primitive Workers to create.
In seven vessels of the clay of the Abzu made, Ninmah ovals of the two-legged females placed,
The life essence of Adamu she extracted, bit by bit in the vessels she it inserted.
Then in the malepart of Adamu an incision she made, a drop of blood to let out;
Let this a Sign of Life be; that Flesh and Soul have combined let it forever proclaim!
She squeezed the malepart for blood, one drop of blood in each vessel to the admixture she added.
In this clay’s admixture, Earthling with the Anunnaki shall be bound!
Thus was Ninmah saying, an incantation she was pronouncing:
To a unity shall the two essences, one of Heaven, one of Earth, together be brought,
That which is of Earth and that which is from Nibiru by a blood kinship shall be bonded!
So was Ninmah pronouncing; her words Ningishzidda also recorded.
In the wombs of the birth-giving heroines the fertilized ovals were inserted.
There was conception; with anticipation was the allotted time counted.
At the allotted time, birth-givings Were occurring!
At the allotted time, seven male Earthings were born,
Their features were proper, good sounds they were uttering; by the heroines they were suckled.
Seven Primitive Workers have been created! Ningishzidda was saying.
Let the procedure be repeated: seven more the toil to undertake!
My son! to him Enki was saving. Not even seven by seven sufficient shall be,
Of heroine healers too much is required, forever their task this way shall be!
Indeed, the task is too demanding, glow beyond enduring it is! Ninmah to their said.

Human DNA chromosomes, Male Xx and Female XX

Female ones we have to fashion! Enki was saying, for males counterparts to be.
Let them know each other, as one flesh the two to become,
Let them by themselves procreate, on their own the childbirthing make,
To Primitive Workers by themselves give birth, Anunnaki females to relieve!
The ME formulas you must change, from male to female adjustment make! So did Enki to Nigishzidda say.
For a counterpart to Adamu to be fashioned, in the womb of an Anunnaki female conception is needed!
So did Ningishzidda to his father Enki in responding say.

The Anunnaki Human

(Enki spouse Ninki Damkina gives birth to the female cromagnon)
Enki at Ninmah his gaze directed; before she could speak, he raised his hand.
Let me this time Ninki my spouse summon! With strong voice he said,
If she is willing, let her the mold for the female Earthling create!
They to the Abzu, to the House of Life, Ninki summoned,
They showed her Adamu, all that matters to her they explained,
Of the task that is required they gave explanations, of success and danger to her an account gave. By the task Ninki was fascinated. Let it be done! she to them said.
By the ME formulas Ningishzidda adjusting made, by the admixture was an oval fertilized,
Into the womb of his spouse Enki it inserted; with much care he did it.
There was conception; in the allotted time Ninki was in travail; a birth there was not.
Ninki the months counted, Ninmah the months counted;
The tenth month, a month of evil fates, they began to call.
Ninmah, the lady whose hand wombs has opened, with a cutter an incision made.
Her head was covered, on her hands protections she wore;
With dexterity the opening she made, her face at once was brightened:
That which in the womb was from the womb came forth.
A female! A female birth was given! to Ninki with joy she shouted.
The newborn’s visage and limbs they carefully examined,
Of good shape were her ears, her eyes were not clogged;
Her limbs were proper, hindparts like legs, foreparts like hands were shaped;
Shaggy she was not, like beach sands was the hue of her head hair,
Her skin smooth was, as that of the Anunnaki in smoothness and color it was.
Ninmah the girl child held in her hands. She slapped her hindparts;
Proper sounds the newborn uttered!

The Cromagnon Female, The Cave Woman
To Ninki, the spouse of Enki, she the newborn handed, to be suckled, nourished, and raised.
A name will you give her? Enki of his spouse inquired. A Being she is, not a creature.
In your image she is and after your likeness,
Perfectly she is fashioned, a model for female workers you have attained!
Ninki cast her hand upon the newborn’s body, with her fingers her skin she caressed.
Ti-Amat let her name be, the Mother of Life! Ninki was saying.
Like the planet of old of which the Earth and the Moon were fashioned, let her be called,
From her womb’s life essences other birth-givers shall be molded,
To a multitude of Primitive Workers she thereby life will be giving
Thus was Ninki saying; the others words of concurring uttered.

Now this is the account of Adamu and Ti-Amat in the Edin,
And how they Knowing of procreation were given and to the Abzu expelled.
After Ti-Amat in the womb of Ninki was fashioned,
In seven vessels of the clay of the Abzu made Ninmah ovals of the two-legged females placed.
The life essence of Ti-Amat she extracted, bit by bit in the vessels she it inserted.
In the vessels of the clay of the Abzu made, Ninmah the admixture. formed;
Incantations as the procedure befits she was uttering.
In the wombs of the birth-giving heroines the fertilized ovals were inserted;
There was conception, at the allotted time birth-giving; were occurring,
At the allotted time, seven female Earthlings were born.
Hun eigenschappen waren correct, goede geluiden die ze uitten.
Zo werden zeven vrouwelijke tegenhangers voor de primitieve werkers gecreëerd;
Zeven mannelijke en zeven vrouwelijke hebben de vier leiders gemaakt.
Nadat de aardbewoners aldus waren gemaakt,
Laat de mannetjes de vrouwtjes insemineren, laat de primitieve werkers zelf nakomelingen verwekken!
Dat zei Enki ook tegen de anderen. .Na de toegewezen tijd, nakomelingen andere nakomelingen;. zal verwekken.
Overvloedig zullen de aantallen van de primitieve arbeiders zijn, het zwoegen van de Anunnaki zullen ze horen!
Enki en Ninki, Ninmah en Ningishzidda waren blij, het fruitelixir dat ze dronken.
Voor de zeven en zeven kooien die ze maakten, tussen de bomen plaatsten ze ze;
Laat ze samen opgroeien, mannelijk en vrouwelijk bereiken,
Laat de mannetjes de vrouwtjes insemiante, laat ze zelf nakomelingen voortbrengen!
Zo zeiden ze tegen elkaar.
Wat Adamu en Ti-Amat betreft, tegen het zwoegen van de opgravingen zullen ze worden beschermd,
Laat ons ze aan de Edin voorbij hebben, aan de Anunnaki daarin onze handwerkshow!
Enki zei ook tegen de anderen; daarmee waren de anderen het wel eens.

Naar Eridu, in Edinburgh, werden de stad Enki, Adamu en Ti-Amat meegenomen.
Er werd een verblijfplaats in een omheining voor hen gebouwd, om daarin te zwerven.
De Anunnaki van de Edin kwamen hen opzoeken, vanaf de Landing Place kwamen ze.
Enlil kwam om ze te zien; door de aanblik nam zijn ongenoegen af.
Ninurta kwam om ze te zien; Ninlil deed het ook.

Vanaf het tussenstation op Lahmu Marduk kwam ook de zoon van Enki naar beneden om te zien.
Het was een indrukwekkend gezicht, een wonder van wonderen dat het te aanschouwen was!
Je handen hebben het gehaald, zeiden de Anunnaki tegen de modeliers.
De Igigi die tussen de aarde en Lahmu pendelden, waren ook allemaal agog.
Primitieve werkers zijn gevormd, onze dagen van zwoegen eindigen! Dat zeiden ze allemaal.
In de Abzu groeiden de pasgeborenen, voor hun volwassenheid verwachtten de Anunnaki.
Enki was de supervisor, Ninmah en Ningishzidda kwamen ook.

(de 7 cromagnon-paren krijgen geen kinderen)
(natuurlijke manier om 2 verschillende soorten niet te laten kruisen)
In de opgravingen waren de Anunnaki aan het mopperen, geduld voor ongeduld maakte plaats.
Ennugi, hun opzichter, van Enki informeerde vaak; voor Primitive Workers de verontwaardiging die hij uitte.
De circuits van de aarde groeiden in aantal, de volwassenheid van de aardbewoners was te laat;
Er werd geen bevruchting bij de vrouwtjes waargenomen, er was geen bevalling!
Bij de kooien tussen de bomen Ningishzidda een grasbank voor zichzelf gemaakt;
Dag en nacht de aardbewoners waar hij naar keek, hun daden om vast te stellen.
Hij zag ze inderdaad paren, de mannetjes de vrouwtjes waren inseminerend! Bedenken was er niet, bevallen was er niet.
Enki de kwestie diep nagedacht, de wezens eens gecombineerd overwoog hij;
Niemand, niet een van hen, had nakomelingen verwekt!

Door twee soorten gecombineerd is er een vloek ontstaan! Enki zei tegen de anderen.
Laten we de essenties van Adamu en Ti-Amat opnieuw onderzoeken! Zei Ningishzidda.
Hun ME’s worden beetje bij beetje bestudeerd, wat is er verkeerd om vast te stellen!
In Shurubak, in het Huis van Genezing, werden de essenties van Adamu en Ti-Amat overwogen,

Met de levensessentie van Anunnaki mannen en vrouwen werden ze vergeleken.
Als twee ineengestrengelde slangen Ningishzidda scheidden de essenties,
Geordend als tweeëntwintig takken op een levensboom waren de essenties,
Hun stukjes waren vergelijkbaar, de beelden en gelijkenissen bepaalden ze goed.
Tweeëntwintig waren er in aantal; de mogelijkheid om zich voort te planten omvatten ze niet!
Nog twee stukjes van de essentie in de Anunnaki presenteren Nigishzidda aan de anderen.
Een man, een vrouw; zonder hen was er geen voortplanting! Zo legde hij hun uit.
In de mallen van Adamu en Ti-Amat, in de combinatie waren ze niet inbegrepen!
Ninmah hoorde dit en was radeloos; Enki werd gefrustreerd gegrepen.
Het rumoer in de Abzu is geweldig, muiterij is weer in de maak! Dat zei Enki ook tegen hen.
Primitieve werkers moeten worden aangeschaft, anders zal de goudwinning ophouden!

46 Menselijke chromosomen 23 paren
(Ningishzidda geeft ontbrekende chromosomen van de Anunnaki-mens aan Adamu-paar)
Ningishzidda, in deze zaken geleerd, stelde een oplossing voor;
Tegen zijn ouderlingen, Enki en Ninmah, fluisterde hij in het Huis van Genezing.
Alle heldinnen die Ninmah hielp, werden weggestuurd,
Ze deden de deur achter hen op slot, de drie met alleen de twee aardbewoners over.
Op de vier andere Ningishzidda viel een diepe slaap, de vier maakte hij gevoelloos.
Uit de rib van Enki de levensessentie die hij haalde,
In de rib van Adamu voegde hij de levensessentie van Enki in;
Uit de rib van Ninmah haalde hij de levensessentie,
In de rib van Ti-Amat de levensessentie die hij heeft ingevoegd.
Waar de incisies werden gemaakt, sloot hij het vlees daarop.
Toen werden ze met z’n vieren door Ningishzidda wakker. Het is gebeurd! verklaarde hij trots.
Aan hun levensboom zijn twee takken toegevoegd,
With procreating power, their life essences are now entwined!
Let them freely roam, as one flesh let thorn knots each other! Ninmah was saying.

(like story of the garden of Edin, Enlil exiles the Adamu couple, to be in Africa with Enki)
In the Edin’s orchards, to freely roam Adamu and Ti-Amat were placed.
Of their nakedness they became aware, of malehood and femalehood they were knowing.
Ti-Amat of leaves aprons made, from the wild beasts to be distinguished.
In the heat of the day Enlil in the orchard was strolling, the shade he was enjoying.
Without expectation Adamu and Ti-Amat he encountered, the aprons on their loins he noticed.
What is the meaning of this? Enlil wondered; Enki for explaining he summoned.
The matter of procreation Enki to Enlil explained:
The seven and seven had failed, to Enlil he admitted;
Ningishzidda the life essence: examined an additional combining was needed!
Great was Enlil’s anger, furious his words were:
The whole thing was not to my liking, for acting as Creators I had opposed.
The Being that we need, it already exists! So were you, Enki, saying,
All we need is put our mark on it, thereby Primitive Workers to fashion!
Healing heroines themselves put at risk, Ninmah and Ninki were endangered,
To no avail it was all, your handiwork was a failure!
Now the last bits of our life essence to these creatures you have given, To be like us in procreation knowing, perchance our life cycles on them to bestow!
Thus did Enlil with angry words speak.

Enki Ninmah and Ningishzidda summoned, with words Enlil to pacify.
My lord Enlil! Ningishzidda was saying. Knowing for procreation they were given,
De tak van Lang Leven, naar hun essentieboom was dat niet!
Ninmah sprak toen, tot haar broer Enlil zei ze:
Wat was de keuze, mijn broer? Om het allemaal met een mislukking te beëindigen, is Nibiru ten dode opgeschreven om zijn lot te ondergaan,
Of om te proberen en te proberen, en door voortplanting het aardse werk te laten doen?
Laat ze dan zijn waar ze nodig zijn! Enlil met woede zei.
Laat de Abzu, weg van de Edin, verdreven worden!

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 7
Synopsis of the Seventh Tablet

Returned to the Abzu, Adamu and Ti-Amat bear children

Earthlings proliferate, working in the mines and as servants

Enlil’s grandchildren, the twins Utu and Inanna, are born

Anunnaki couples bear other offspring on Earth

Climate changes cause hardships on Earth and on Lahmu

Nibiru’s orbital nearing is accompanied by upheavals

Enki and Marduk explore the Moon, find it inhospitable

Enki determines the constellations and Celestial Time

Bitter about his own fate, Enki promises supremacy to Marduk

Anu gives command of a new spaceport to Utu, not to Marduk

Enki encounters and mates with two Earthling females

One bears a son, Adapa, the other a daughter, Titi

Keeping his parenting a secret, Enki raises them as foundlings

Adapa, highly intelligent, becomes the first Civilized Man

Adapa and Titi mate, have two sons: Ka-in and Abael

THE SEVENTH TABLET
(the Cromagnon Humans work the Gold mines in Africa for the Anunnaki)
(by the 80th Shar x 3600 years 288,000 years since The Anunnaki came to Earth)
To the Abzu, away from the Edin, let them be expelled!
So did Enlil the command decree; from the Edin to the Abzu Adamu and Ti-Amat were expelled.
In an enclosure among the trees Enki them placed; to know each other he left them.
With joy did Enki see what Ningishzidda had done come to be: With child Ti-Amat was frolicking.
Ninmah came the birth-giving to watch: A son and a daughter, twins, to the Earth Beings were born!
With wonderment did Ninmah and Enki watch the newborns,
How they grew and developed was a marvel; days were as months, months to Earth years accumulated.
By the time Adamu and Ti-Amat had other sons and daughters, the first ones were by themselves procreating!
Before one Shar of Nibiru had passed, the Earthlings were proliferating.
With understanding were the Primitive Workers endowed, of commandments they were comprehending;
To be with the Anunnaki they were eager, for food rations they toiled well,
Of heat and dust they did not complain, of backbreaking they did not grumble;
Of the hardships of work the Anunnaki of the Abzu were relieved.
The vital gold to Nibiru was coming,
Nibiru’s atmosphere was slowly healing;
Earth-Mission to the satisfaction of all was proceeding.

(Enlil son Nannar has Twins – Utu and inanna)
Among the Anunnaki, Those Who from Heaven to Earth Came, there was also espousing and procreation.
The sons of Enlil and Enki, from sisters and half sisters, from healing heroines, took spouses.
To them on Earth sons and daughters were born;
Though by the life cycles of Nibiru were they endowed, by Earth’s cycles were they quickened.
Who on Nibiru in diapers would still be, on Earth became a child;
Who on Nibiru began to crawl, when on Earth born was running around.
Special joy there was when to Nannar and Ningal twins were born
A daughter and a son they were; Inanna and Utu by Ningal they, were named.
With them, a third generation of Anunnaki on Earth was present!
For the offspring of the leaders, tasks were allocated;
Some olden chores were divided, easier among the offspring they were made;
To the olden chores, new tasks were added.

(a global warming cycle takes place)
Upon the Earth the warmth was rising, vegetation flourished, wild creatures overran the land;
The rains were heavier, rivers were gushing, abodes repairing needed.
Upon the Earth the heat was increasing, the snow white parts to water were melting,
The bars of the seas the oceans were not containing.
From the depths of the Earth volcanoes were fire and brimstones belching,
The grounds were trembling, each time the Earth was shaking.
In the Lower World, the snow white-hued place, the Earth was grumbling;
At the tip of the Abzu, Enki a place for observing established,
To his son Nergal and his spouse Ereshkigal command thereof he entrusted.

(a meteor shower rains)
A thing unknown, an untoward thing, thereunder is brewing! Nei-gal to his father Enki said.
In Nibru-ki, the place of the Bond Heaven-Earth, Enlil the heavenly circuits was watching,
By the ME’s of the Tablets of Destinies celestial motions he was comparing;
There is turmoil in the heavens! Enlil to his brother Enki said.
From the planet Lahrnu, the place of the way station, Marduk to Enki his father was complaining: Strong winds are disturbing, annoying dust storms they are raising!
So Marduk to his father Enki words was beaming:
In the Hammered Bracelet, turmoils are occurring!
Upon the Earth, brimstones from the skies were falling.
Pitiless demons havoc causing, violently the Earth they approached,
Into flaming fires in the skies they were bursting.
In a clear day darkness they were causing, with storms and Evil Winds they raged around.
Like stony missiles the Earth they were attacking,
Kingu, Earth’s Moon, and Lahmu too by these havocs were afflicted,
The faces of all three with countless scars were covered!
Enlil and Enki to Anu the king urgent words were beaming, Nibiru’s savants they alerted:
The Earth and the Moon and Lahmu a calamity unknown are facing!
From Nibiru the savants were responding; their words the leaders’ hearts were not calming:

(Nibiru returns and a planetary alignment)
In the heavens the family of the Sun were taking stations,
The celestials of whom Earth is the seventh in a row were choosing places.
In the heavens Nibiru was approaching, the Sun’s abode it was nearing.
By the seven, in a row arraigned, was Nibiru distracted,
The path through the Hammered Bracelet it was missing,
From the Bracelet bits and pieces it has been displacing!
Bereft of the celestial bar, Lahamu with Mummu near the Sun were crouching,
In the heavens Lahamu her glorious dwelling place was abandoning,
Toward Nibiru the heavenly king she was attracted, a queen of heaven she wished to be!

(the moon saves earth from a comet impact, dark side of the moon bullseye crater)
To quell her, Nibiru from the celestial deep a monstrous demon made appear.
A monster once to Tiamat’s host belonging, by the Celestial Battle fashioned,
From the celestial deep made its way, by Nibiru was it from slumber awakened.
From horizon to the midst of heaven like a flaming dragon it was stretched,
One league was its head, fifty leagues in length it was, awesome was its tail.
By day the skies of Earth it darkened,
By night upon the face of the Moon a spell of darkness it cast.
To her brothers, the celestials, Lahamu for help was calling:
Who will the dragon obstruct, who will stop and kill it? she was asking.

Only valiant Kingu, once Tiamat’s protector, stepped forward to respond.
To intercept the dragon in its path Kingu was making haste:
Fierce was the encounter, a tempest of clouds upon Kingu was raised;
By its foundations was Kingu shaken, from the impact did the Moon quake and shake.
Then the heavenly havoc was calmed,
Nibiru to its distant abode in the Deep was returning,
Lahamu its dwelling place did not abandon,

The stony missiles upon the Earth and Lahmu ceased their raining.
Enki and Enlil with Marduk and Ninurta gathered, a surveying of the havoc they undertook.
The foundations of the Earth Enki surveyed, of what its platforms had befallen he examined.
The depths of the oceans he measured, in Earth’s far corners the mountains of gold and copper he scanned.
Of the vital gold there will be no shortage. This was Enki saying.
In the Edin Ninurta was the surveyor, where mountains trembled and valleys shook,
In his skyship he soared and journeyed.

The Landing Platform was intact; in the valleys of the north the Earth fiery liquids was pouring!
So was Ninurta to his father Enlil telling; sulfuric mists and bitumens he was discovering.
On Lahmu the atmosphere was damaged, dust storms were with life and work interfering,
So Marduk to Enki was saying. To Earth return I wish! to his father he disclosed.
Enlil to his olden plans betook himself, what cities and their tasks he planned he reconsidered.
A Chariot Place in the Edin must be established! to the others he was saying.
The olden designs of the layout on the crystal tablet to them he showed.
The conveying from the Landing Place to the way station on Lahmu is no longer certain,
To soar toward Nibiru from Earth we must be able! So was Enlil to them saying.
For the count since the first splashdown, the count of eighty Shars It was.

Enki maps the Constellations of Astrology
The 36 constellations 3×12,
3 ways of heaven(space)

Now this is the account of the journey to the Moon by Enki and Marduk,
And how Enki the three Ways of Heaven and the constellations determined.

(Enki maps and names the Constellations of Astrology and Precession of the Equinoxes)
72 x 30 earth wobbles= 2160 is 1 zodiac sign, 2160 years x 12 zodiac signs = 25,920 yrs
Our Earth around the Sun 365 days, Our Sun around the Galaxy 25,920 years
1 precession (Earth wobble) is 72 years, going around the 12 signs takes 25,920 years
25,920 years is the great new year, the Galactic New Year was 2012
Let the Place of the Chariots near Bad-Tibira, the Metal City, be established,
Therefrom, let the gold from Earth to Nibiru in the chariots directly be carried!
So Ninurta, of Bad-Tibira the commander, to them words was saying.
Enlil to the words of Ninurta, his son, gave heed; of his son’s wisdom he was proud.
To Anu the king Enlil the plan quickly conveyed, to him words he was saying:
Let a Place of Celestial Chariots in the Edin be established,
Near the place where the gold ores are smelted and refined let it be built.
Let the pure gold in the chariots directly from Earth to Nibiru be carried,
Directly to Earth from Nibiru let heroes and supplies be coming!
Of great merit is the plan of my brother! Enki to their father Anu was saying.
A great disadvantage in its core it is holding:
The netpull of Earth is than Lahmu’s much greater; to overcome it our powers shall be exhausted!
Before there is rush to deciding, let us an alternative examine:
Nearby the Earth a companion it has, the Moon it is!
Smaller is its netpull, ascent and descent thereon little effort will require. Let us it as a way station consider, let me and Marduk thereto journey!
The two plans Anu the king before counselors and savants for considering presented.
Laat de maan eerst worden onderzocht! de koning adviseerden ze.
Laat de maan eerst worden onderzocht! Anu tegen Enki en Enlil de beslissing straalde.
Enki was erg blij; de maan was voor hem altijd aantrekkelijk,
Of hij zich ergens verbergt, welke atmosfeer hij bezit, vroeg hij zich altijd af.
In slapeloze nachten merkte hij zijn zilverkleurige, koele schijf van betovering op,
Het is in de was gezet en afgenomen, een spel met de zon gespeeld, een wonder van wonderen die hij dacht.
Welke geheimen vanaf het begin het bevatte, wilde hij onthullen.

Enki en Marduk reizen naar de maan
In een raket deden Enki en Marduk mee aan de Maanreis;
Drie keer omsingelden ze de metgezel van de aarde, de diepe wond veroorzaakt door de draak die ze waarnamen.
Door veel holtes, het handwerk van het breken van demonen, werd het maangezicht gemarkeerd.
In een plaats van glooiende heuvels zetten ze het raketschip neer, in het midden landden ze;
Vanaf de plek waar ze de aarde konden observeren, en de uitgestrektheid van de hemel.
Adelaarshelmen moesten ze aantrekken; de atmosfeer was om te ademen onvoldoende.
Met gemak liepen ze rond, in deze en die richting gingen ze;
Het handwerk van de boze draak was droogheid en verlatenheid.
In tegenstelling tot Lahmu is het voor een tussenstation niet geschikt! tegen zijn vader zei Marduk.
Laten we deze plek verlaten, laten we terugkeren naar de aarde!
Wees niet overhaast, mijn zoon! Dat zei Enki ook tegen Marduk.
Ben je niet betoverd door de hemelse dans van aarde en maan en zon?
Onbelemmerd vanaf hier is het kijken naar de wijk van de zon,
De aarde hangt als een bol in de leegte door niets.
Met onze instrumenten kunnen we de verre hemelen scannen,
Het handwerk van de Schepper van Alles in deze eenzaamheid kunnen we bewonderen!
Laten we blijven, de circuits observeren, hoe de maan de aarde omcirkelt,
Hoe de aarde haar circuits rond de zon maakt!
Enki zei, bij de opgewonden gezichten, tegen zijn zoon Marduk.
Door de woorden van zijn vader werd Marduk overgehaald; in het raketschip maakten ze hun woning.

Maanbasis
Op de maan zonder atmosfeer,
kan alle sterren (hemel) zien

Voor één circuit van de aarde, voor drie circuits op de maan bleven ze;
De bewegingen over de aarde die ze hebben gemeten, de duur van een maand die ze hebben berekend.
Voor zes circuits van de aarde, voor twaalf circuits rond de zon, het jaar van de aarde dat ze hebben gemeten.
Hoe de twee met elkaar verweven waren, waardoor de hemellichten verdwenen, legden ze vast.
Vervolgens naar de wijk van de zon die ze aandacht gaven, de paden van Mummu en Lahamu die ze bestudeerden.
Met de aarde en de maan vormde Lahmu het tweede kwartaal van Sommen,
Zes waren de hemelen van de benedenwateren. En Enki legde het Marduk uit.
Zes waren de hemelingen van de Bovenwateren, voorbij de bar, de Gehamerde Armband, ze waren:
Anshar en Kishar, Anu en Nudimmud, Gaga en Nibiru; dit waren de zes anderen,
Twaalf waren ze in totaal, van twaalf deden de zon en haar familie de telling.

Van de meest recente omwentelingen vroeg Marduk van zijn vader:
Waarom zijn er zeven hemels op een rij gezet? Zo vroeg hij zijn vader.
Hun circuits over de Sun Enki overwogen toen;
Hun grootmoeder rond de zon, hun stamvader, Enki, observeerde zorgvuldig,
De posities van de aarde en de maan daarin op een kaart die Enki heeft gemarkeerd,
Door de bewegingen van Nibiru, van de zon geen afstammeling, schetste hij de breedte van de grote band.
The Way, van Anu, de koning, om het Enki te noemen.

In de uitgestrektheid van de diepe hemel observeerden de sterren vader en zoon;
Enki was gefascineerd door hun nabijheid en groeperingen.
Langs het hemelcircuit, van horizon tot horizon, tekende hij beelden van twaalf sterrenbeelden.
In the Great Band, the Way of Anu, één elk met de Sun’s familie van twaalf die hij heeft gekoppeld,
Voor elk van hen wees hij een station aan, met de namen die ze zouden worden genoemd.
Dan in de hemel onder de weg van Anu, vanwaar Nibiru de zon nadert,
Een bandachtige manier die hij ontwierp, de manier van Enki die hij aanduidde;
Er werden twaalf sterrenbeelden door hun vormen aan toegewezen.
De hemel boven de weg van Anu, de bovenste laag, de weg van Enlil die hij noemde,
Daarin ook de sterren in twaalf sterrenbeelden die hij verzamelde.
Zesendertig waren de sterrenbeelden van de sterren, in de drie manieren waarop ze zich bevonden.
Zo zal de positie van de aarde worden aangeduid als rond de zon die het reist!
Het begin van de cyclus, van Celestial Time de maat, Enki tot Marduk Aangegeven:

Toen ik op aarde was aangekomen, heette het station dat door mij eindigde het station van de vissen,
Degene die volgde op mijn naam titel, Hij van het Water., Belde ik!
Enki zei tevreden en trots tegen zijn zoon Marduk

Uw wisdon de hemel omvat, uw leringen omvatten elk eigen begrip,
Maar op aarde en op Nibiru zijn kennis en heerschappij gescheiden! Dat zei Marduk ook tegen zijn vader.
Mijn zoon! Mijn zoon! Wat weet u niet, wat mist u? tegen hem zei Enki.
The secrets of the heavens, the secrets of the Earth with you have I shared!

Alas, my father! Marduk was saying. There was agony in his voice.
When the Anunnaki in the Abzu the toil ceased and the Primitive Worker you set to fashion,
Not my mother but Ninmah, the mother of Ninurta, to assist you was summoned,
Not I but Ningishzidda, of me the younger, to help you was invited,
With them, not with me, your knowledge of life and death did you share! My son! Enki to Marduk responded. To you command was given of the Igigi and Lahmu to be supreme!
Alas, my father! to him Marduk was saying. Of supremacy by fate we are deprived!
You, my father, are Anu’s Firstborn; yet Enlil, not you, is the Legal Heir;
You, my father, were first to splash down and Eridu establish,
Yet Eridu is in Enlil’s domain, yours is in the distant Abzu.
I am your Firstborn, by your legitimate spouse on Nibiru was I born,
Yet the gold in the city of Ninurta is assembled, therefrom to send or to withhold,
The survival of Nibiru is in his hands, in my hands it is not.
Now to Earth we are returning; what will my task be,
Am I to fame and kingship fated, or again to humiliated be?
In silence did Enki embrace his son, on the desolate Moon to him a promise made:
Of that of which I have been deprived your future lot shall be!
Your celestial time will come, a station mine adjoining yours shall be!

Now this is the account of Sippar, the Place of the Chariots in the Edin, And how the Primitive Workers to the Edin were returned.
For many circuits of the Earth, from the Earth were father and son absent;
On Earth no plans were implemented, on Lahmu the lgigi were in turmoil.
Enlil to Anu secret words conveyed, his concerns to Anu he from Nibru-ki beamed:
Enki and Marduk to the Moon have gone, for countless circuits there they are staying.
Their doings a mystery are, what they are scheming is not known;
Marduk the way station on Lahmu has abandoned, the Igigi are agog,
By dust storms has the way station been affected, what damage there is to us is not known.
The Place of the Chariots in the Edin must be established,
Therefrom the gold directly from Earth to Nibiru to be carried,
No way station on Lahmu shall henceforth be needed;
The plan of Ninurta it is, great in these matters is his understanding,
Let him the Place of the Chariots near Bad-Tibira establish,
Let Ninurta be its first commander!
Anu to the words of Enlil gave much consideration; to Enlil a response he gave:
Enki and Marduk to Earth are returning;
What about the Moon they have found, let us first to their words listen!

Enki and son Marduk return from the Moon

From the Moon Enki and Marduk departed, to Earth they did return;
Of conditions thereon they gave account; a way station is unfeasible now! so they reported.
Let the Place of the Chariots be built! Anu was saying.
Let Marduk be its commander! Enki was saying to Anu.
The task is for Ninurta set aside! Enlil with anger shouted.
For the Igigi command is no more needed, of the tasks Marduk knowledge has,
Of the Gateway to Heaven let Marduk be in charge! So did Enki to his father say.
Anu the matter with concern contemplated: Rivalries now the sons have affected!
With wisdom was Anu endowed, with wisdom were his decisions:

(control center, celestial chariot place to the north in straight line)
The Place of the Chariots for new ways the gold to handle is designated,
Let us what henceforth comes in the hands of a new generation place.
Neither Enlil nor Enki, neither Ninurta nor Marduk in command shall be,
Let the third generation responsibility undertake, let Utu be the commander!
Let the Place of the Celestial Chariots be built, let Sippar, Bird City, be its name!
This was the word of Anu; unalterable was the word of the king.

UTU Shamash in charge of the place of Celestial Chariots
Celestial Chariots (space vehicals)

In the eighty-first Shar was the construction started, the plans of Enlil it followed.
Nibru-ki was in the center, a Navel of the Earth by Enlil it was designated,
As on circles by their place and distances the olden cities were located,
Like an arrow from the Lower Sea toward the mountains pointing they were arrayed.
A line on the twin peaks of Arrata, to the skies in the north reaching, he drew,
Where the pointing arrow the Arrata line intersected,
The place for Sippar, the Earth’s Place of the Chariots, he marked out;
To it the arrow directly led, it from Nibru-ki was by an equal circle precisely located!
Ingenious was the plan, by its precision all were made to wonder.

UFO Space Port Chariot Place

In the eighty-second Shar was the construction of Sippar completed;
To the hero Utu, of Enlil the grandson, its command was given.
An Eagle’s helmet for him was fashioned, with Eagle’s wings was he decorated.

In the first chariot from Nibiru to Sippar directly come, Anu was traveling;
To view for himself the installations he desired, to marvel at what was attained he wanted.
For the occasion the Igigi, by Marduk commanded, from Lahmu to Earth came down,
From the Landing Place and from the Abzu Anunnaki were assembled.
There was backslapping and hailing, a feast and a celebration.
For Anu inanna, Enlil’s granddaughter, singing and dancing presented;
With affection Anu kissed her; Anunitu, Anu’s Beloved, he fondly called her.

Before departing, Anu the heroes and heroines assembled.
A new era has begun! So was he to them saying.
Supplied directly with the golden salvation, forthcoming is the end of toil!
Once enough gold on Nibiru for protecting is piled in storage,
The toil on Earth can be diminished, heroes and heroines to Nibiru will return!
Thus did Anu the king to the assembled promise, a great hope to them he did extend:
A few more Shars of toil, and homeward they shall be bound!
With much pomp did Anu to Nibiru soar back; gold, pure gold, with him was carried.
His new task Utu with cherish performed; Ninurta of Bad-Tibira command retained.
Marduk to Lahmu did not return; with his father to the Abzu he did not go.
Over all the lands he wished to roam, in his skyship the Earth to comprehend,
Of the Igigi, some on Lahmu, some on Earth, Utu was the commander made.

(the Anunnaki in the Edin iraq being spoiled took Cromagnons as slaves back to Edin)
After Anu to Nibiru returned, on Earth the leaders great expectations had:
With renewed vigor to labor, the Anunnaki they expected.
Gold quickly to amass, thereby quicker homebound to be.
That, alas, was not what came to pass!
In the Abzu, relief, not continued toil, was the Anunnaki’s expectation,
Now, that the Earthlings are proliferating, let them provide the labor!
So were the Anunnaki in the Abzu saying.
In the Edin, the tasks were greater; more abodes, more provisions were required.
For Primitive Workers, to the Abzu confined, did the Edin heroes clamor.
For forty Shars was relief only to the Abzu provided! The heroes in the Edin shouted,
Our toil has increased beyond endurance, let us have the Workers too!
While Enlil and Enki the matter were debating, Ninurta the decision into his hands took:

With fifty heroes an expedition to the Abzu he led, with weapons were they armed.
In the forests and the steppes of the Abzu, the Earthlings they chased,
With nets they them captured, male and female to the Edin they them brought.
To do all manner of chores, in the orchards and in the cities, they trained them.
By the doings was Enki angered, by them was Enlil enraged:
My expelling of Adamu and Ti-Amat you have overturned! So Enlil to Ninurta said.
Let the mutiny once in the Abzu occurring not in the Edin be repeated!
So to Enlil Ninurta said. With the Earthlings in the Edin, the heroes are becalmed,
A few more Shars, and it will no longer matter! So did Ninurta to Enlil say.
Enlil was not appeased; with grumbling, Let it so be! to his son he said.
Let the gold pile up quickly, let us all to Nibiru soon return!

In the Edin, the Anunnaki the Earthlings with admiration observed:
Intelligence they possessed, of commands they had understanding.
They took over all manner of chores; unclothed they were the tasks performing.
Males with females among them were constantly mating, quick were their proliferations:
In one Shar, sometimes four, sometimes more, were their generations!
As the Earthlings grew in numbers, workers the Anunnaki had,
With food the Anunnaki were not satiated;
In the cities and in the orchard, in the valleys and in the hills,
The Earthlings for food were constantly foraging.
In those days grains had not yet been brought forth,
There was no ewe, a lamb had not yet been fashioned.
About these matters, Enlil to Enki angry words was saying:
By your doings confusion was created, by you let salvation be devised!

Now this is the account of how Civilized Man was brought about, (homosapien)
How by a secret of Enki Adapa and Titi in the Edin
were brought forth. (the Anunnuki mating with cromagnon females)
By the proliferation of the Earthlings, Enki was pleased, Enki was worried;
The lot of the Anunnaki was greatly eased, their discontent was diminished,
By the proliferation the Anunnaki shunned toil, the workers as serfs were becoming.
For seven Shars the Anunnaki’s lot was greatly eased, diminished was their discontent.By the proliferation of the Earthlings, what by itself was growing for all insufficient was;
In three more Shars of fish and fowl there was a shortage, what by itself grows Anunnaki and Earthlings did not satiate.

In his heart, Enki a new undertaking was scheming; to create a Civilized Mankind in his heart he conceived.
Grains that are sown by them to be cultivated, ewes that become sheep let them shepherd!
In his heart Enki a new undertaking was scheming; how this to attain he contemplated.
The Primitive Workers in the Abzu he for this scheme observed,
The Earthlings in the Edin, in the cities and in the orchards he considered.
What could for the tasks make them suited? What by the life essence has not been combined?
The offspring of the Earthlings he observed, an alarming matter he noticed:
By their repeated copulations, back toward their wild forebears they were degraded!
Enki in the marshlands looked about, on the rivers he sailed and observed;
With him was only Isimud, his vizier, who secrets kept.

The Legend of Dawn and Dusk
Mating of Cromagnon Human and Anunnaki Human to birth Civilized Mankind

(Cromagnon cave women, the legend of the two girls Dawn and Dusk)
( Enki mates with 2 Cromagnon girls, they give birth to Adam and Eve)
( The 2 cromanon females Dawn and Dusk give birth to Civilized Modern humans)
( Civilized Mankind smarter with complex language capability )
On the river’s bank, bathing and frolicking Earthlings he noticed;
Two females among them were wild with beauty, firm were their breasts.
Their sight the phallus of Enki caused to water, a burning desire he had.
Shall I not kiss the young ones? Enki his vizier Isimud was asking.
I the boat will hither row, kiss the young ones! Isimud to Enki was saying.
The boat thereto Isimud directed, from the boat to dry land Enki stepped.
A young one to him Enki called, a tree fruit she to him offered.
Enki bent down, the young one he embraced, on her lips he kissed her;
Zoet waren haar lippen, stevig van rijpheid waren haar borsten.
Hij goot zijn sperma in haar baarmoeder, in een paring kende hij haar.
In haar baarmoeder nam ze het heilige sperma, bij het sperma van de heer Enki werd ze bevrucht.

Enki belde de tweede jongen naar hem, bessen uit het veld dat ze hem aanbood.
Enki bukte zich, de jonge die hij omhelsde, op haar lippen kuste hij haar;
Zoet waren haar lippen, stevig van rijpheid waren haar borsten.
Hij goot zijn sperma in haar baarmoeder, in een paring kende hij haar.
In haar baarmoeder nam ze het heilige sperma, bij het sperma van de heer Enki werd ze bevrucht.
Of de zwangerschappen tot stand komen bij de jongeren blijft!
Dat zei Enki ook tegen zijn vizier Isimud.

Isimud ging bij de jongeren zitten; bij de vierde telling verschenen hun uitstulpingen.
Bij de tiende telling, de negende voltooid,
De eerste jonge hurkte en beviel, door haar werd een mannelijk kind geboren;
De tweede jongen hurkte en kreeg een geboorte, door haar werd een vrouwelijk kind geboren.
Bij zonsopgang en zonsondergang, die een dag begrenzen, op dezelfde dag dat de twee werden geboren,
The Gracious Ones, Dawn and Dusk, daarna in legendes waren ze bekend.
In de drieënnegentigste Shar werden de twee, door Enki verwekt, in de Edin geboren.
Het woord van de geboorten dat Isimud snel aan Enki bracht.
Enki was bij de geboorte extatisch: wie zoiets ooit heeft gekend!
Tussen Anunnaki en Earthling werd conceptie bereikt,
Beschaafde mens die ik tot stand heb gebracht!
Aan zijn vizier Isimud Enki gaf hij instructies: een geheim moet mijn daad blijven!
Laat de pasgeborenen bij hun moeder gezogen worden; daarna brengen ze in mijn huishouden,
Tussen de biezen in rieten manden heb ik ze gevonden! Dus tegen alles wat je zult zeggen!
Door hun moeders werden de pasgeborenen gezoogd en gevoed;

Daarna werden ze naar Enki’s huis in Eridu gebracht.
Tussen de biezen, in rieten manden, heb ik ze gevonden! Dat zei Isimud ook tegen iedereen.
Ninki vond de vondelingen leuk, want ze groeide op als haar eigen kinderen.
Adapa, de vondeling, de jongen die ze belde; Titi, One with Life, het meisje dat ze noemde.
In tegenstelling tot alle andere aardbewoners waren het tweetal:
Langzamer opgroeien dan aardbewoners waren ze, veel sneller in het begrijpen dat ze dat waren;
Met intelligentie waren ze begiftigd, met woorden te spreken die in staat waren.
Mooi en aangenaam was het meisje, met haar handen was ze enorm behendig;
Ninki, de echtgenoot van Enki, aan Titi had een voorliefde; allerlei ambachten die ze haar onderwees.
Aan Adapa Enki zelf gaf de lering hoe hij gegevens moest bijhouden die hij hem onderwees.
De prestaties die Enki to Isimud met trots toonde, waren te zien,

Beschaafde moderne mensen van de aarde
De Adam en Eva
Ik heb een beschaafde man voortgebracht! tegen lsimud zei hij.
Er is een nieuw soort aardbewoner uit mijn zaad gecreëerd, naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis! Ik zal
Uit zaad zullen ze voedsel groeien, van ooien schapen zullen ze hoeden,
Anunnaki en Earthlings zullen voortaan verzadigd zijn!
Naar zijn broer Enlil Enki bericht gestuurd; van Nibru-ki tot Eridu Enlil kwam.
In de wildernis is een nieuw soort aardbewoner ontstaan! tegen Enlil zei Enki.
Snel leren ze zijn, kennis en handwerk aan hen kan worden geleerd.
Laten we uit gezaaide Nibiru-zaden neerhalen,
Laat ons van Nibiru ooien dat schapen naar de aarde worden gebracht,
Laten we het nieuwe ras van aardbewoners leren en leren,
Laat Anunnaki en Earthlings samen verzadigd zijn! Dat zei Enki ook tegen Enlil.
Aan ons Anunnaki op veel manieren, inderdaad, dat zijn ze! Enlil tegen zijn broer zei.
Een wonder der wonderen is het, in de wildernis zelf te zijn ontstaan!
Isimud werd gedagvaard. Tussen de biezen in rieten manden vond ik ze! hij zei.
Omhelsde de zaak met ernst, dacht na, met verbazing schudde hij zijn hoofd.
Het is inderdaad een wonder van wonderen, er is een nieuw soort aardbewoner op aarde ontstaan,
Een beschaafde man heeft de aarde zelf voortgebracht,
Landbouw en herders, ambachten en gereedschap maken, hij kan het leren!
Dat zei Enlil ook tegen Enki. Laat ons van het nieuwe ras naar Anu woord sturen!

Van het nieuwe raswoord werd Anu op Nibiru gestraald.
Laat zaden die kunnen worden gezaaid, laat ooien die schapen worden, naar de aarde worden gestuurd!
Dat deden Enki en Enlil aan Anu ook met de suggestie.
Door Civilized Man laten Anunnaki en Earthlings verzadigd raken!
Anu de woorden gehoord, door de woorden was hij verbaasd:
Dat door levensessenties de ene soort naar de andere leidt, is niet ongehoord! naar die woorden stuurde hij terug.
Dat er op aarde zo snel een beschaafde man van de Adamu verscheen, dat is ongehoord!
Voor zaaien en verzorgen zijn grote aantallen nodig; misschien de wezens die zich kunnen vermenigvuldigen niet in staat zijn?
Terwijl de savants op Nibiru de kwestie overwogen,
In Eridu vond invoer plaats:
Adapa in een paring wist Titi, in haar baarmoeder goot hij zijn sperma in.
Er was conceptie, er was bevalling:
Voor tweelingen, twee broers, beviel Titi!

Het bericht van de geboorte van Anu op Nibiru werd gestraald:
Het tweetal voor conceptie is compatibel, proliferatie door hen kan voorkomen!
Laat zaden die worden gezaaid, ooien die schapen worden, naar de aarde worden gebracht,
Laten we op aarde beginnen met boeren en herders, laten we allemaal verzadigd zijn!
Dat zeiden Enki en Enlil ook tegen Anu over Nibiru.
Laat Titi in Eridu blijven, de pasgeborenen om te zogen en te voeden,
Laat Adapa de aardling naar Nibiru worden gebracht! Zo verklaarde Anu zijn beslissing.

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 8
Synopsis of the Eighth Tablet

Adapa’s wide understanding amazes Nibiru’s savants

On Anu’s orders Adapa is brought to Nibiru

An Earthling’s first-ever space journey

Enki reveals Adapa’s parenting truth to Anu

Enki justifies his deed by the need for more food

Adapa is sent back to start farming and shepherding

Enlil and Enki create crop seeds and sheep lines

Ninurta teaches Ka-in crop cultivation

Marduk teaches Abael shepherding and toolmaking

Fighting over water, Ka-in strikes and kills Abael

Ka-in is tried for murder, sentenced to exile

Adapa and Titi have other offspring who intermarry

On his deathbed Adapa blesses his son Sati as his heir

A descendant, Enkime, is taken by Marduk to Lahmu

THE EIGHTH TABLET
(Akkadian tale of Adapa, heavenly journey to Anu)
(Adapa journey with Dumuzi and Ningishzidda to the King Anu on Nibiru)
(revealing to Anu that Enki fathered Adapa, is sent back to continue the race of Earth)
Let Adapa the Earthling to Nibiru be brought! So did Anu his decision declare.
By the decision Enlil was not pleased: Whoever of this would have thought,
That by a Primitive Worker fashioning, like us the being would become,
With knowledge, endowed, between Heaven and Earth will travel!
On Nibiru the waters of long life he will drink, the food of long life eat,
Like one of us Anunnaki shall the one of Earth become!
So was Enlil to Enki and the other leaders saying.
By the decision of Anu Enki too was not pleased; sullen was his face after Anu had spoken.
After Enlil had spoken, with Enlil his brother Enki agreed:
Indeed, who of this would have thought! So to the others did Enki say.
The brothers sat and contemplated; Ninmah with them was also deliberating.
The command of Anu cannot be avoided! to them she said.
Let Adapa by our young ones to Nibiru be accompanied, his fright to diminish, to Anu things explain!
So did Enki to the others say. Let Ningishzidda and Dumuzi his companions be,
By the way, Nibiru for the first time with their eyes also see!
By Ninmah was the suggestion favored: Our young ones, on Earth born,
Of Nibiru are forgetting, its life cycles by those of Earth are overwhelmed;
Let the two sons of Enki, as yet unmarried, to Nibiru also travel,
Perchance brides there for themselves they shall find!

When the next celestial chamber from Nibiru did arrive in Sippar,
Ilabrat, a vizier of Anu, from the chamber stepped off.
I have come to fetch the Earthling Adapa! So to the leaders he said.
The leaders to Ilabrat Adapa presented; Titi and her sons to him they also showed.
Indeed, in our image and after our likeness they are! So did Ilabrat say.
To Ilabrat Ningishzidda and Dumuzi, sons of Enki, were presented.
To accompany Adapa on his journey they have been selected! to him Enki said.
Anu his grandchildren to see will be pleased! So did Ilabrat say.

To hear instructions, Enki Adapa to him summoned. To Adapa thus he said:
Adapa, to Nibiru, the planet whence we had come, you will be going,
Before Anu our king you will come, to his majesty you will be presented;
Before him you shall bow. Speak only when asked, to questions short answers give!
New clothing you will be given; the new garments put on.
A bread on Earth not found they to you will give; the bread is death, do not eat!
In a chalice an elixir to drink they to you will give; the elixir is death, do not drink!
With you Ningishzidda and Dumuzi my sons will journey, to their words hearken, and you shall live!
So did Enki Adapa instruct. This I shall remember! Adapa said.

Enki Ningishzidda and Dumuzi summoned, to them a blessing and advice he gave.
Before Anu the king, my father, you are coming, to him you shall bow and homage pay;
By princes and nobles do not be cowered, of them you are the equals.
To bring Adapa back to Earth is your mission, by Nibiru’s delights be not charmed!
This we shall remember! Ningishzidda and Dumuzi said.
His young one, Dumuzi, Enki embraced, on the forehead he kissed him;
The wise one Ningishzidda Enki embraced, on the forehead he kissed him.
A sealed tablet in the hand of Ningishzidda unseen he placed,
To my father Anu this tablet in secret you shall give! So did Enki to Ningishzidda say.

Enki sons Ningishzidda, Dumuzi, bring Adapa to Nibiru
Then the two with Adapa to Sippar departed, to the Place of the Celestial Chariots they went,
To Ilabrat, Anu’s vizier, the three of them themselves presented.
To Ningishzidda and Dumuzi the garb of Igigi was given, like celestial eagles they were dressed.
As for Adapa, his unkept hair was shaven, a helmet as that of an Eagle he was given,
Instead of his loincloth a tight-fitting vestment he was made to wear,
Between Ningishzidda and Dumuzi, inside That Which Ascends he was placed.
When the signal was given, the Celestial Chariot roared and shuddered;
In fright did Adapa cower and cry out: The Eagle without wings is soaring!
Upon his sides Ningishzidda and Dumuzi their arms placed, with soothing words they him calmed.

Adapa amazed and frightened on the journey
When one league aloft they were borne, upon the Earth they glanced Out; its lands they saw, by seas and oceans into parts separated.
When two leagues aloft they were, the ocean to a tub grew smaller. the land was the size of a basket. When three leagues aloft they were, again they cast a glance whence they had departed;
The Earth was now as a small ball, by a sea of darkness in the vastness swallowed.
Once again Adapa agitated was; he cowered and cried Out: Take me back! he shouted.
Ningishzidda his hand on the neck of Adapa put; in an instant was Adapa quiet.

When they on Nibiru landed, there was much curiosity,
The children of Enki, on Earth born, to see, even more so an Earthling to encounter:
A being from another world on Nibiru has arrived! So were the crowds shouting.
With Ilabrat to the palace they were taken to be washed and with perfumed oils anointed.
Fresh and befitting garments they were given;
Heeding Enki’s words, Adapa the new clothing did put on.

Adapa is brought to the King Anu

In the palace nobles and heroes milled about, in the throne room, princes and counselors gathered.
To the throne room by Ilabrat they were led, Adapa behind him, then the two sons of Enki.
In the throne room before Anu the king they bowed; from his throne Anu stepped forward.
My grandsons! My grandsons! he cried out. He hugged Dumuzi, he hugged Ningishzidda,
With tears in his eyes he embraced them, he kissed them.
To his right Dumuzi he bade to be seated, on his left Ningishzidda sat.
Then llabrat to Anu the Earthling Adapa presented.
Does he our speech understand? Anu the king of Ilabrat inquired.
Indeed he does, by the lord Enki was he taught! Ilabrat so answered.
Come hither! Anu to Adapa said. What is your name and your occupation?
Forward Adapa stepped, again he bowed: Adapa is my name, of the lord Enki a servant!
So did Adapa in words speak; his speaking great amazement was causing.
A wonder of wonders on Earth has been attained! Anu declared.
A wonder of wonders on Earth has been attained! all the assembled shouted.
Let there a celebration be, let us our guests thus welcome! Anu was saying.

To the banquet room Anu all who were assembled led, to the laden tables he happily gestured.
At the laden table bread of Nibiru Adapa was offered; he did not eat it.
At the laded tables elixir of Nibiru Adapa was offered; he did not drinnk it.
By this Anu the king was puzzled, was offended:
Why has Enki to Nibiru this ill-mannered Earthling sent, to him the celestial ways reveal?
Come now, Adapa! to Adapa Anu said. Why did you neither eat nor drink, our hospitality rejected?
My master the lord Enki commanded me: The bread do not eat, the elixir do not drink!
So did Adapa the king Anu answer.
How odd is this thing! Anu was saying. For what has Enki from an Earthling our food and elixir prevented?
He asked Ilabrat, he asked Dumuzi; Ilabrat the answer knew not, Dumuzi could not explain.
He asked Ningishzidda. Perchance in this lies the answer! Ningishzidda to Anu said.
The secret tablet that he carried hidden to Anu the king he then gave
Puzzled was Anu, Anu was concerned; to his private chamber he went the tablet to decipher.

Now this is the account of Adapa, of Civilized Mankind the progenitor,
And how by his Sons Ka-in and Abael satiation on Earth was started.
In his private chamber Anu the tablet’s seal broke open,
Into the scanner the tablet he inserted, it,, message from Enki to decipher.
Adapa by my seed to an Earthling woman was born! So did the message from Enki say.
Likewise was Titi by another Earthling woman of my seed conceived.
With wisdom and speech they are endowed; with Nibiru’s long lifetime they are not.
The bread of long-living he should not eat, the elixir of long life he should not drink.
To live and die on Earth Adapa must return, mortality his lot must be,
By the sowing and shepherding by his offspring on Earth satiation shall be!

So did Enki the secret of Adapa to his father Anu reveal.
By the secret message from Enki Anu was astounded; whether to angry be or laugh he knew not.
Ilabrat his vizier to his private chamber he summoned, to him he thus said:
That son of mine Ea, even as Enki his free ways with females has not mended!
To Ilabrat his vizier the message on the tablet he showed.
What are the rules, what is the king to do? of his vizier Anu inquired.
Concubines by our rules are permitted; of interplanetary cohabitation no rules exist!
So did Ilabrat to the king respond. If damage there be, let it be restricted,
Let Adapa forthwith to Earth be returned. Let Ningishzidda and Dumuzi longer stay!

Anu then Ningishzidda to his private chamber summoned;
Know you what your father’s message said? of Ningishzidda he inquired.
Ningishzidda his head lowered, with whispering voice he said:
I know not, but guess I can. The life essence of Adapa I have tested, of Enki’s seed he is!
That indeed is the message! to him Anu said. Adapa to Earth forthwith shall return,
To be of Civilized Man a progenitor his destiny shall be!
As for you, Ningishzidda, to Earth with Adapa you shall return
Of Civilized Mankind at your father’s side to become the teacher!
So did Anu the king the decision make, the destiny of Adapa and Ningishzidda he determined.

To the assembled savants and nobles, princes and counselors Anu and the other two returned,
To the assembled words of decision Anu announced:
The welcome to the Earthling must not be overextended, on our planet he cannot eat or drink;
Of his astounding abilities we have all seen, let him to Earth return,
Let his offspring there on Earth fields till and in meadows shepherd!
To ensure his safety and avoid his agitation, Ningishzidda with him back will travel,
With him the seeds of Nibiru of grains which multiply to Earth will be sent;
Dumuzi, the youngest, for a Shar with us shall stay,
Then to Earth with ewes and the essence of sheep he shall return!
This was the decision of Anu, to the king’s words all in agreement their head, bowed.
At the appointed time Ningishzidda and Adapa to the Place of the Celestial Chariot; were taken.
Anu and Dumuzi, llabrat and counselors, nobles and heroes to them farewell bade.

There was roaring and shuddering, and the chariot was lofted;
The planet Nibiru grow smaller they saw then from horizon to zenith the heavens they saw.
On their journey Ningishzidda to Adapa the planet gods explained.
Of Sun and Earth arid the moon to him lessons he gave,
Of how the months chase one another and how Earth’s year is counted him he taught.
When to Earth they returned, to his father Enki Ningishzidda all that had happened related.
Enki laughed and struck his loins: it all went as I expected with glee he said;
Except the detention of Dumuzi, that is a puzzle! So did Enki say.
By the prompt return of Ningishzidda and Adapa Enlil was greatly puzzled,
What is the matter, what on Nibiru transpired? of Enki and Ningishzidda he inquired.
Let Ninmah too be summonded, let her too of what transpired hear! Enki to him said.
After Ninmah arrived, to Enlil and to her Ningishzidda all did tell.
Enki zijn samenwonen met de aardse vrouwtjes ook verwant;
Geen regels heb ik overtreden, onze verzadiging heb ik verzekerd! Enki zei tegen hen.
Geen regels brak je, het lot van Anunnaki en Earthlings door een onbezonnen daad die je hebt bepaald!
Dat zei Enlil woedend. Nu het lot is uitgebracht, wordt het lot door het lot achterhaald!
Van woede werd Enlil gegrepen, van woede draaide hij zich om en liet hen staan.

Eridu Marduk kwam, door zijn moeder Damkina werd hij opgeroepen. De vreemde gang van zaken om zijn vader en broer te verifiëren, eiste hij.
Om het geheim van Marduk verborgen te houden, besloten vader en broer;
Anu van de beschaafde mens was geboeid, en beval hem terstond op aarde te verzadigen!
Dus zij aan Marduk slechts een deel van de waarheid onthuld.

Door Adapa en Titi was Marduk onder de indruk, aan de jongens vond hij het leuk.
Terwijl Ningishzidda Adapa lesgeeft, laat me de leraar van de jongens zijn!
Dat deed Marduk ook tegen zijn vader Enki en tegen Enlil. ..
Laat Marduk de een onderwijzen, laat Ninurta de ander onderwijzen! op hen reageerde Enlil.
In Eridu bleef Ningishzidda met Adapa en Titi, nummers en het schrijven van Adapa leerde hij.
De tweeling die als eerste Ninurta geboren was in Bad-Tibira, zijn stad, nam,
Ka-in, hij die in het veld voedsel groeit, noemde hij hem.
Om grachten te graven om water te geven, leerde hij hem, zaaide en oogstte hij.
Een ploeg van het hout van bomen Ninurta voor Ka-in gemaakt, daarmee een uitloper van het land dat er moet zijn.
De andere broer, zoon van Adapa, door Marduk naar de weilanden werd meegenomen,
Abael, Hij van de Bewaterde Weiden, zijn naam werd daarna genoemd.
Hoe kraampjes te bouwen die Marduk hem leerde; om te beginnen met herders, de terugkeer van Dumuzi waar ze op wachtten.

Enki-zoon Dumuzi keert terug naar de aarde
(Dumuzi brengt ooien van schapen en tarwekorrel uit Nibiru)
Toen de Shar klaar was, keerde Dumuzi terug naar de aarde,
Het essentiezaad van schapen, ooien voor het groeien met hem bracht hij,
Viervoetige dieren van Nibiru naar een andere planeet, de aarde, bracht hij over!
Zijn terugkeer met essentiezaad en ooien was reden voor veel feest,
Onder de hoede van zijn vader keerde Enki Dumuzi met zijn kostbare vracht terug.
De leiders kwamen toen bij elkaar, hoe verder te gaan met het nieuwe ras dat ze overwogen:
Nooit eerder was er een ooi op aarde, een lam is nog nooit naar de aarde uit de hemel gevallen,
Een geit heeft nog nooit eerder haar kind gekregen,
Weven van schapenwol is nog nooit eerder vastgesteld!

De Anunnaki-leiders, Enki en Enlil, Ninmah en Ningishzidda, wie de makers waren,
Een Creation Chamber, een House of Fashioning, om te beslissen.
Op de pure heuvel van de landingsplaats, in het Cedar-gebergte, werd het gevestigd,
Dichtbij waar de elixerzaden die Ninmah bracht, werden geplant, werd daar de Creation Chamber opgericht,
Er was een vermenigvuldiging van de korrels en van de ooien op aarde begonnen.
Van Ka-in voor zaaien en oogsten was Ninurta de mentor,
Van Abael was de kunst van het fokken van schapen en lammeren Marduk de mentor.

Kaïn en Abel
(De schapen en het graan worden voor Enki en Enlil gebracht)
Toen de eerste gewassen werden geoogst, toen het eerste schaap rijp werd,
Laat er een viering van primeurs zijn! Enlil een decreet afgekondigd.
Vóór de geassembleerde Anunnaki werden de eerste granen, de eerste lammeren gepresenteerd,
Aan de voeten van Enlil en Enki Ka-in, onder leiding van Ninurta, werd zijn offer geplaatst;
At the feet of Enlil and Enki Abael, by Marduk guided, his offering placed.
Enlil to the brothers gave a joyful blessing, their labors he extolled.
Enki his son Marduk embraced, the Iamb for all to see he raised,
Meat for eating, wool for wearing to Earth have come! Enki said.

Now this is the account of the generations of Adapa,
And the killing of Abael by Ka-in, and what thereafter transpired. (like book of Adam and Eve, Cain kills Abel with a stone)
After the Celebration of Firsts was over, sullen was Ka-in’s face;
By the lack of Enki’s blessing greatly he was aggrieved.
As to their tasks the brothers returned, Abael before his brother was boasting:
I am the one who abundance brings, who the Anunnaki satiates,
Who gives strength to the heroes, who wool for their clothing provides!
Ka-in by his brother’s words was offended, to his boasting strongly he objected: It is I who the plains luxuriates, who furrows with grains makes heavy,
In whose fields birds multiply, in whose canals fish become abundant,
Sustaining bread by me is produced, with fish and fowl the Anunnaki’s diet I variate!

Cain kills Abel with a stone
On and on the twin brothers each other disputed, through the wintertime they argued.
When summer began it was not raining, the meadows were dry, the pastures dwindled.
Into the fields of his brother Abael his flocks drove, from the Furrows and the canals to drink water.
By this Ka-in was angered; to move the flocks away his brother he commanded.
Farmer and shepherd, brother and brother, words of accusation uttered.
They spat on each other, with their fists they fought.
Creatly enraged, Ka-in a stone picked up, with it he Abael in the head struck.
Again and again he hit him until Abael fell, his blood from him gushing.

When Ka-in his brother’s blood saw, Abael, Abael, my brother! he shouted.
Motionless on the ground did Abael remain, from him his soul had departed.
By the brother whom he had killed Ka-in remained, for a long time he sat crying.
Titi it was who of the killing was the first to know by a premonition:
In a dream-vision as she was sleeping Abael’s blood she saw, in the hand of Ka-in it was.
Adapa from his sleep she awakened, her dream-vision to him she told.
A heavy sorrow fills my heart, did something terrifying happen?
So did Titi to Adapa say; greatly agitated she was.

In the morning the two from Eridu departed, to the whereabouts of Ka-in and Abael they went.
In the field they found Ka-in, by the dead Abael he was still seated.
A great cry of agony Titi shouted, Adapa spread mud on his head.
What have you done? What have you done? to Ka-in they shouted.
Silence was Ka-in’s answer; to the ground he threw himself and wept. To Eridu city Adapa returned, what had happened to the lord Enki he told.
With fury Enki Ka-in confronted. Accursed you shall be! to him he said.
From the Edin you must depart, among Anunnaki and Civilized Earthlings you shall not stay
As to Abael, in the fields his body cannot for the wild birds remain;
As the Anunnaki custom is, he in a grave, below a stone pile, shall be buried.
How Abael to bury Enki to Adapa and Titi showed, for the custom to them was not known.

For thirty days and thirty nights was Abael by his parents mourned.
To Eridu for judgment Ka-in was brought, the exile sentence to pronounce Enki wished.
For his deed, Ka-in himself must be slain! So did Marduk with anger say.
Let the Seven Who judge be assembled! So did Ninurta, of Ka-in the mentor, say.
Whoever of such an assembling ever heard! Marduk shouted,
That for one not from Nibiru Anunnaki leaders shall to judge be called?
Is it not enough that one by Ninurta mentored the one by me favored has killed?
Is it not that as Ninurta Anzu did vanquish, so did Ka-in against his brother rise?
Like the fate of Anzu Ka-in’s fate should be, his life-breath to be extinguished!
So did Marduk in anger to Enki, Enlil, and Ninurta say.
Ninurta by the words of Marduk was saddened; silence, not words, his answer was.
Let me with Marduk my son words in private have! to them Enki said.

When in Enki’s private chambers he and Marduk were,
My son! My son! to Marduk Enki softly spoke. Your agony is great. Let us not agony with agony compound!
A secret that on my heart has heavily emburdened let me to you tell!
Once upon a time, as by the river I strolled, two Earthling maidens my fancy caught,
By them from my seed were Adapa and Titi conceived,
A new kind of Earthling, a Civilized Man, by that upon the Earth was brought;
Whether they to procreate were able our king Anu in doubt was,
By the birth of Ka-in and Abael were Anu and the council on Nibiru convinced.
A new phase of Anunnaki presence on this planet was welcomed and approved;
Now that Abael has been slain, and if Ka-in too shall be extinguished,
Satiation to an end would come, mutinies will be repeated, all that was achieved shall crumble!
No wonder that to Abael a liking you took, the son of your half brother he was!
Now, on the other one have pity, let the line of Adapa survive!
So did Enki with sadness a secret to Marduk his son reveal.

By the revelation Marduk was at first astounded, then by laughter he was overcome:
Of your lovemaking prowess much to me was rumored, now of that convinced I am!
Indeed, let Ka-in’s life be spared, to the ends of the Earth let him be banished!
So did Marduk, from anger to laughter changing, to his father say.

Cain sent to the Americas as patriarch of Indians of the Americas

(Cain is banished to the Americas, his DNA is changed to not have facial hair, body hair)
In Eridu judgment upon Ka-in by Enki was pronounced:
Eastward to a land of wandering for his evil deed Ka-in must depart,
That his life must be spared, he and his generations shall be distinguished!
By Ningishzidda was the life essence of Ka-in altered:
That his face a beard should not grow, Ka-ins life essence Ningishzidda changed.
With his sister Awan as a spouse Ka-in from the Edin departed, to the Land of Wandering he set his course.

Seth born the next patriarch from Adam
(Adapa and Titi have Seth to be the next patriarch)
(Patriarch – the first born son, from Adam the next 10 patriarch generations to Noah)
Now the Anunnaki sat and among themselves wondered:
Without Abael, without Ka-in, who shall for us the grains grow and bread make,
Who shall be the shepherd, the ewes multiply, wool for clothing provide?
Let by Adapa and Titi more proliferation be! So did the Anunnaki say.
With the blessing of Enki, Adapa his spouse Titi knew again and again;
One daughter, another daughter, each time again and again were born. In the ninety-fifth Shar, a son Adapa and Titi finally had;
Sati, He Who Life Binds Again, Titi him named; by him were the generations of Adapa counted.
In all, thirty sons and thirty daughters Adapa and Titi had,
Of them tillers of the land and shepherds for the Anunnaki to]led,
By them did satiation to Anunnaki and Civilized Earthlings come back.

In the ninety-seventh Shar, to Sati a son by his spouse Azura was born.
By the name Enshi in the annals he was recorded; Master of Humanity meant his name.
By Adapa his father writing and numbers he was made to understand,
And who the Anunnaki were and all about Nibiru by Adapa Enshi was told.
To Nibru-ki by the sons of Enlil he was taken; secrets of the Anunnaki him they taught.
How the perfumed oils for anointing Nannar, Enlil’s on Earth the eldest, him showed,
How the elixir from the Inbu fruits to prepare Ishkur, Enlil’s youngest, him instructed.
It was since then that by Civilized Man the Anunnaki lords were called.
And of the rites of worship of the Anunnaki that the beginning was.
Thereafter to Enshi by his sister Noam a son was born;
Kunin, He of the Kilns, his name had the meaning.
For by Niburta in Bad-Tibira he was tutored, of furnace and kiln there he learned,
How with bitumens fires to make, how to smelt and refine he was taught;
In the smelting and refining of gold for Nibiru he and his offspring toiled.
In the ninety-eighth Shar did this matter come about.

Now this is the account of the generations of Adapa after Ka-in was exiled,
And the heavenly journeys of Enkime and the death of Adapa.
In the ninety-ninth Shar to Kunin a son was born,
By Mualit, a half sister of Kunin, he was conceived.
Malalu, He Who Plays, she named him; in music and song he excelled.
For him Ninurta a stringed harp made, a flute for him he shaped;
Hymns to Ninurta Malalu played, with his daughters before Ninurta they sang.
The spouse of Malalu the daughter of his father’s brother was, Dunna was her name.
In the one hundredth Shar since the count on Earth had begun,
A son to Malalu and Dunna was born, their firstborn he was;
Irid, He of the Sweet Waters, his mother Dunna him named.
Him Dumuzi how wells to dig had taught, for flocks in distant meadows water to provide.
It was there, by the wells in the meadows, that shepherds and maidens gathered,
Where espousing and proliferation by Civilized Mankind exceedingly abounded.

In his days the Igigi to Earth were more frequently coming.
To observe and see from the heavens they increasingly abandoned,
To watch and see what on Earth was transpiring they increasingly desired;
To be with them on Lahmu Enki Marduk beseeched,
To watch and see what on Earth was transpiring Marduk more fervently wished.
At a well in the meadows did Irid his spouse meet;
Baraka was her name, the daughter of his mother’s brother she was.
At the conclusion of the hundred and second Shar a son to them was born,

Enkimi (Enoch) the 7th patriarch from Adam

(the birth of Enoch, 7th generation from Adam Adapa)
By, the name Enki-Me, by Enki ME Understanding, in the annals he was called.
Wise and intelligent he was, numbers he quickly understood,
About the heavens and all matters celestial he was constantly curious.
To him the lord Enki took a liking, secrets once to Adapa revealed to him he told.
Of the family of the Sun and the twelve celestial gods Enki him was teaching,
And how the months by the Moon were counted and the years by the Sun,
And how by Nibiru the Shars were counted, and how the counts by Enki were combined,
How the lord Enki the circle of the heavens to twelve parts divided,
A constellation to each one how Enki assigned, twelve stations in a grand circle he arranged,
How to honor the twelve Anunnaki great leaders by names the stations were called.
To explore the heavens Enkime was eager; two celestial journeys he did make.

And this is the account of Enkime’s journeys to the heavens,
And how the Igigi troubles and intermarriages by Marduk were started.
To be with Marduk in the Landing Place Enkime was sent,
From there Marduk in a rocketship to the Moon did him take.
There what Marduk from his father Enki had learned to Enkime he did teach.
When to Earth Enkime returned, to be with Utu in Sippar, the Place of the Chariots, he was sent.
There a tablet for writing what he was learning by Utu to Enkime was given,
Utu in his bright abode a Prince of Earthlings him installed.
The rites him he taught, the functions of priesthood to begin.
In Sippar with his spouse Edinni, a half sister, Enkime resided,
To them in the one hundred and fourth Shar a son was born,
Matushal his mother him named, Who by the Bright Waters Raised the name meant.

Enoch walked with The Elohim and was taken to Mars

(Enoch stays on Mars with the Elohim – the Anunnaki, the rest of his days)
It was after that that Enkime on his second journey to the heavens went,
This time too Marduk was his mentor and companion.
In a celestial chariot heavenward they soared, toward the Sun and away from it they circled.
To visit the Igigi on Lahmu by Marduk he was taken,
To him the Igigi a liking took, of Civilized Earthlings from him they learned.
Of him it is in the Annals said that to the heavens he departed,
That in the heavens he stayed till the end of his days.

Before Enkime for the heavens departed, all that in the heavens he was taught.
In writings Enkime a record made, for his sons to know he wrote it;
All that is in the heavens in the family of the Sun he wrote down,
En ook over de wijken van de aarde en haar landen en rivieren
Aan de handen van Matushal, zijn eerstgeboren zoon, de geschriften die hij toevertrouwde,
Met zijn broers Ragim en Gaidad om te studeren en zich aan te houden.

In de honderd en vierde werd Shar Matushal geboren,
Van de problemen van Igigi en wat Marduk had gedaan, was hij een getuige.
Door zijn echtgenoot Ednat werd een zoon van Matushal geboren, Lu-Mach, Mighty Man, was zijn naam.
In zijn dagen werden de omstandigheden op aarde erger; de toiletten in het veld en de wei veroorzaakten klachten.
Als werkmeester benoemde de Anunnaki Lu-Mach de quota om af te dwingen, de rantsoenen om te verminderen.

Adam sterft van ouderdom

(Adapa – Adam – sterft van ouderdom, geeft zegeningen aan zijn zonen Seth en Kaïn)
(zoals het verhaal van de zegen van Jacob en Esau)
In zijn dagen bereikte Adapa zijn doodstijd;
En toen Adapa wist dat zijn dagen ten einde kwamen,
Laten al mijn zonen en zonen van zonen zich bij mij verzamelen! hij zei,
Dat ik hen zal zegenen voordat ik sterf, en woorden tot hen zullen spreken voordat ik sterf.
En toen Sati en de zonen van de zonen zich hadden verzameld,
Waar is Ka-in, mijn eerstgeborene? Vroeg Adapa allemaal. Laat hem komen halen! tegen hen zei hij alles.
Voordat de heer Enki Sati de wens van zijn vader voorstelde, vroeg hij wat er met de heer moest gebeuren.
Enki riep toen Ninurta bijeen: laat de verbannene, van wie u de mentor was, naar Adapa’s sterfbed worden gebracht!
In zijn Hemelvogel begaf Ninurta zich, naar het Land van Wandering vloog hij;
Over de landen zwierf hij, vanuit de lucht naar Ka-in zocht hij.
En toen hij hem vond, zoals op de vleugels van Adelaar Ka-in naar Adapa, bracht hij.

Toen Adapa van de aankomst van zijn zoon op de hoogte werd gebracht, laten Ka-in en Sati voor mij komen! Zei Adapa.
Voordat hun vader de twee kwam, Ka-in de eerstgeborene aan de rechterkant, Sati aan de linkerkant.
En het gezichtsvermogen van Adapa had gefaald, omdat hij de gezichten van zijn zonen herkende, raakte hij aan;
En het gezicht van Ka-in aan de rechterkant was baardloos en het gezicht van Sati aan de linkerkant met baard was.
En Adapa legde zijn rechterhand op het hoofd van Sati, die aan de linkerkant,
En hij zegende hem en zei: Van uw zaad zal de aarde worden gevuld,
En van uw zaad als een boom met drie takken zal de mensheid een grote rampspoed overleven.

En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Ka-in aan zijn rechterhand en zei tegen hem:
Voor uw zonde van uw geboorterecht bent u beroofd, maar van uw zaad zullen zeven naties komen,
In een apart gebied zullen ze gedijen, verre landen zullen ze bewonen;
Maar je broer met een steen laten doden, door een steen zal jouw einde zijn.

En toen Adapa deze woorden had uitgesproken, vielen zijn handen neer en hij zuchtte en zei:
Roep nu mijn echtgenoot Titi en alle zonen en alle dochters op,
En nadat mijn geest me verlaat, draag me naar mijn geboorteplaats aan de rivier,
En met mijn gezicht naar de rijzende zon begraaf me daar.
Als een gewond beest riep Titi uit, op haar knieën naast Adapa’s zij viel ze.
En de twee zonen van Adapa, Ka-in en Sati, in een doek zijn lichaam gewikkeld,
In een grot aan de oevers van de rivier, door Titi afgebeeld, hebben ze Adapa begraven.
In het midden van de drieënnegentigste werd Shar geboren, tegen het einde van de honderd achtste stierf hij.
Een lang leven voor een aardbewoner die hij had; de levenscyclus van Enki had hij niet.

En nadat Adapa was begraven, nam Ka-in afscheid van zijn moeder en broer.
Ninurta in zijn Vogel van de Hemel naar het land van dwalen hem terug.
En in een ver rijk had Ka-in zonen en dochters,
En hij bouwde voor hen een stad en terwijl hij aan het bouwen was, werd hij gedood door een vallende steen.
In de Edin Lu-Mach als werkmeester dienden de Anunnaki,
In de dagen van Lu-Mach trouwden Marduk en de Igigi met aardbewoners met elkaar.

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 9
Synopsis van de negende tablet De

mensheid verspreidt zich; Adapa’s lijn dient als royalty

Defying Enlil, Marduk omarmt een aardse vrouw

Hemelse verstoringen en klimaatveranderingen beïnvloeden Lahmu

De lgigi dalen af ​​naar de aarde, grijpen aardse vrouwen als vrouwen

De promiscue Enki verwekt een menselijke zoon, Ziusudra

Droogtes en pestilenties veroorzaken lijden op aarde

Enlil ziet het als noodlottige vergelding, wil

Ninmah, verouderd door de cycli van de aarde, naar huis terugkeren

Een afgezant van een mysterie waarschuwt hen om hun lot niet te trotseren

Tekenen toename van een komende rampzalige zondvloed

De meeste Anunnaki beginnen terug te vertrekken naar Nibiru

Enlil dwingt een plan af om De mensheid vergaat

Enki en Ninmah beginnen met het bewaren van de levenszaden van de aarde

De overgebleven Anunnaki bereiden zich voor op de Dag van de zondvloed

Nergal, Heer van de Lagere Wereld, zal de waarschuwing

DE NEGENDE TABLET geven
In de dagen van Lu-Mach trouwden Marduk en de Igigi met aardbewoners met elkaar.
In die dagen op aarde namen de ontberingen toe,
In die tijd was Lahmu met droogte en stof de planeet omhuld.
De Anunnaki die het lot bepalen, Enlil en Enki en Ninmah, met elke ether geraadpleegd.
Welke omstandigheden op aarde en op Lahmu veranderden, vroegen ze zich af.
Op de zonnevlammen die ze waarnamen, waren er verstoringen in de netkrachten van de aarde en Lahmu.
In de Abzu, aan de punt waar het Whiteland tegenover stond, installeerden instrumenten die ver observeerden ze;
In the charge of Nergal, the son of Enki, and his spouse Ereshkigal the instruments ware put
To the Land Beyond the Seas Ninurta was assigned, in the mauntainland a Band Heaven-Earth to establish.
On Lahmu the Igigi were restless; to pacify them Marduk was the task given:
Until what are the hardships causing, the way station on Lahmu must be kept! So to Marduk the leaders said.

The three who the fates decree with each other consulted;
They looked at each other. How old the others are! each one of the others thought.
Enki, who the death of Adapa was grieving, was the first one to speak.
More than one hundred Shars since my arrival have passed! to his brother and sister he said.
I was then a dashing leader; now bearded, tired, and old I am!
An enthusiastic hero I was, for command and adventure ready! Enlil then said.
Now I have children who have children, all on Earth born;
Old on Earth we became, but those on Earth born are even older sooner!
So did Enlil to his brother and sister ruefully say.
As for me, an old sheep they call me! So did Ninmah wistfully say.
While the others have been coming and going, turns on Earth to serve taking,
We the leaders have stayed and stayed! Perchance it is time to leave! So did Enlil say.
Of that did I often wonder, to them Enki was saying. Each time one of us three to revisit Nibiru wished,
Word from Nibiru always our corning thereto prevented!
Of that I too did wonder, Enlil was saying: Is it a thing on Nibiru, a thing on Earth?
Perchance the life cycles that differ it concerns, so was Ninmah saying.
To watch and see what transpires, the three leaders decided.

Enki son Marduk marries daughter of Enoch named Sarpanit

(Marduk asks blessing to marry daughter of Enoch named Sarpanit)
At that time Fate, or was it Destiny? in its hands the matters took. For it came to pass that soon thereafter Marduk to his father Enki came,
A matter of gravity with his father Enki to discuss he wished.
Upon the Earth the three sons of Enlil spouses have chosen:
Ninurta Ba’u, of Anu a young daughter, has espoused; Nannar has chosen Ningal, Ishkur Shala has taken;
By Nergal your son Ereshkigal, of Enlil a granddaughter, as a spouse was taken,
By threats to kill her, her consent from her was extracted.
To await my espousal, being your firstborn, Nergal did not await,
The other four in deference my espousal are awaiting.
A bride I wish to choose, to have a spouse it is my desire!
So did Marduk to his father Enki say.
Your words happy make me! Enki to Marduk was saying. Your mother too shall rejoice!
To hold his words to Ninki, Marduk with a raised hand to his father motioned.
Is she one of the young ones who heal and succor give? Enki went on to ask.

A descendant of Adapa she is, of Earth, not Nibiru, is she! Marduk softly whispered.
With a puzzled look, Enki was speechless; then uncontrolled words he shouted:
A prince of Nibiru, a Firstborn to succession entitled, an Earthling will espouse?!
Not an Earthling but your own offspring! to him Marduk said.
A daughter of Enkime who to heaven was taken she is, Sarpanit is her name!
Enki his spouse Ninki summoned, to her what with Marduk transpired he related.
To Ninki, his mother, Marduk his heart’s desire repeated and said:

When Enkime with me was journeying, and of heaven and Earth him I was teaching,
What my father once had said, I with my own eyes witnessed:
Step by step on this planet a Primitive Being, one like us to be, we have created,
In our image and in our likeness Civilized Earthling is, except for the long life, he is we!
A daughter of Enkime my fancy caught, her to espouse I wish!

Ninki her son’s words pondered. And the maiden, does she your gaze appreciate? So did she Marduk ask.
Indeed she does, Marduk to his mother said.
This is not the matter to consider! Enki with a raised voice said.
If our son this shall do, to Nibiru with his spouse he would never go,
His princely rights on Nibiru he forever will forsake!
To this Marduk with a bitter laughter responded: My rights on Nibiru are nonexistent,
Even on Earth my rights as Firstborn have been trampled.
This indeed is my decision: From prince a king on Earth become, the master of this planet!
Let it so be! Ninki said. Let it so be! Enki also said.
They summoned Matushal, the bride’s brother; of Marduk’s wish they him told.
Humbled but with joy overwhelmed Matushal was. Let it so be! he said.

When of the decision Enlil was told, with fury he was seized.
It was one thing for the father with Earthlings intercourse have,
It is another matter for the son an Earthling to espouse, lordship on her to bestow!
When Ninmah of the matter was told, greatly disappointed she was.
Marduk any maiden of ours could espouse, even from my own daughters by Enki he could chose,
Half sisters, as is the royal custom, he could espouse! So did Ninmah say.
With fury Enlil to Anu on Nibiru of the matter words beamed up:
Too far has this behavior gone, it cannot be allowed! to Anu the king Enlil said.

On Nibiru Anu the counselors summoned, the matter with urgency to discuss.
In the rule books of such a matter no rule they found.
Anu the savants also summoned, the matter’s consequences to discuss.
On Nibiru Adapa, the maiden’s progenitor, could not stay! to Anu they were saying.
Therefore to return to Nibiru with her, Marduk forever must be barred!
Indeed, having to Earth cycles become accustomed, even without her Marduk’s return impossible might be!
So were the savants to Anu saying; with that the counselors too agreed.
Let the decision to Earth be beamed! Anu was saying: Marduk marry can,
But on Nibiru a prince he shall no more be!
The decision by Enki and Marduk was accepted, Enlil too to the word from Nibiru bowed.

Let there be a wedding celebration, in Eridu let it be! Ninki to them said.
In the Edin Marduk and his bride cannot stay! Enlil, the commander, announced.
Let us to Marduk and his bride a wedding gift make,
A domain of their own, away from the Edin, in another land! So did Enki to Enlil say.
Of Marduk being sent away Enlil with consent to himself was thinking:
To what land, of what domain, are you speaking? Enlil to his brother Enki said.
A domain above the Abzu, in the land that the Upper Sea reaches,
One that by waters from the Edin is separated, that by ships can be reached!
So did Enki to Enlil say. Let it so be! Enlil said.

Wedding coronation of Anunnaki Marduk and Earthling woman Sarpanit
In Eridu a wedding celebration Ninki for Marduk and Sarpanit arranged.
Her people by the sound of a copper drum the ceremony announced,
With seven tambourines her sisters the bride to her spouse presented.
A great multitude of Civilized Earthlings in Eridu assembled, like a coronation to them the wedding was.
Young Anunnaki also attended, Igigi from Lahmu in great numbers came.
To celebrate our leader’s wedding, of Nibiru and Earth a union, to witness we came!
So did the Igigi their arrival in large numbers explain.

Now this is the account of how the Igigi the daughters of the Earthlings abducted, And how afflictions followed and Ziusudra oddly was born. ( – Noah is Ziusudra, Utnapishtim)

Anunnaki igigi from Mars base descend to Earth
In a great number did the Igigi from Lahmu to Earth come,
Only one third of them on Lahmu stayed, to Earth came two hundred.
To be with their leader Marduk, his wedding celebration to attend, was their explanation;
Unbeknownst to Enki and Enlil was their secret: To abduct and have conjugation was their plot.
Unbeknownst to the leaders on Earth, a multitude of the Igigi on Lahmu got together,
What to Marduk permitted is from us too should not be deprived! to each other they said.
Enough of suffering and loneliness, of not offspring ever having! was their slogan.

igigi Anunnaki of Mars descend to Earth

(Fallen Angels story, book of Enoch, Watchers the Anunnaki of Mars)
During their comings and goings between Lahmu and Earth,
The daughters of the Earthlings, the Adapite Females as them they called,
They saw and after them they lusted; and to each other the plotters said:
Come, let us choose wives from among the Adapite Females, and children beget!
One among them, Shamgaz his name was, their leader became.
Even if none of you agrees, I alone the deed shall do! to the others he said.
If a penalty for this sin shall be imposed, I alone for all of you shall it bear!
One by one others in the plot joined together, by an oath together to do it they swore.

the igigi Anunnaki of Mars abduct Females
By the time of Marduk’s wedding, two hundred of them on the Landing Place descended,
Upon the great platform in the Cedar Mountains they came down.
From there to Eridu they journeyed, among the toiling Earthlings they passed,
Together with the Earthling throng in Eridu they arrived.
After the wedding ceremony of Marduk and Sarpanit had taken place,
By a signal prearranged Shamgaz to the others a sign gave.
An Earthling maiden each one of the lgigi seized, by force they them abducted,

To the Landing Place in the Cedar Mountains the lgigi with the females went,
Into a stronghold the place they made, to the leaders a challenge they issued:
Enough of deprivation and not having offspring! The Adapite daughters to marry we wish.
Your blessing to this you must give, else by fire all on Earth destroy we will!
Alarmed the leaders were, of Marduk, the lgigi commander, charge to take they demanded.
If in the matter I a solution must seek, with the Igigi my heart in agreement is!
So did Marduk to the others say. What I have done from them cannot be deprived!

Enki and Ninmah their heads shook, with begrudging agreement they voiced.
Only Enlil was enraged without pacification:
One evil deed by another has been followed, fornication from Enki and Marduk the Igigi have adopted,
Our pride and sacred mission to the winds have been abandoned,
By our own hands this planet with Earthling multitudes shall be overrun!
With much disgust was Enlil speaking. Let the Igigi and their females from Earth depart!
On Lahmu conditions unbearable have become, surviving is not possible!
So did Marduk to Enlil and Enki say.
In the Edin they cannot remain! Enlil with anger shouted. With much disgust the gathering he left;
In his heart things against Marduk and his Earthlings was Enlil plotting.

(Neo Modern Man, a demigod human race)
Noah generation more Human Anunnaki genes dna
Upon the Landing Platform in the Cedar Mountains were the Igigi and their females secluded,
Children there to them were born, Children of the Rocketships they were called.
Marduk and Sarpanit his spouse also had children, Asar and Satu were the first two sons called.
To the domain above the Abzu, to him and Sarpanit granted, Marduk the Igigi invited,
To dwell in two cities that for his sons he had built, Marduk the Igigi summoned.
Some of the Igigi and their offspring to the domain in the dark-hued land came;
On the Landing Platform in the Cedar Mountains Shamgaz and others did remain,
To the far eastlands, lands of high mountains, some of their offspring went.

Ninurta helps establish india
How Marduk of Earthlings his strength increases, Ninurta carefully observed.
What are Enki and Marduk scheming? to his father Enlil Ninurta said.
The Earth by the Earthlings inherited will be! Enlil to Ninurta said.
Go, the offspring of Ka-in find, with them a domain of your own prepare!
To the other side of Earth Niburta went; the offspring of Ka-in he found.
How tools to make and music to play he them taught,
How in mining to engage and smelt and refine he showed them,
How to build rafts of balsam trees he showed them, to cross a great sea he them guided.
In a new land a domain they established, a city with twin towers there they built
A domain beyond the seas it was, the mountainland of the new Bond Heaven-Earth it was not

Enki impregnates an earthling woman
(Enki fathers Ziusudra,- Utnapishtim, – Noah)
In the Edin Lu-Mach was the workmaster, quotas to enforce was his duty,
The Earthlings’ rations to reduce was his task.
His spouse was Batanash, the daughter of Lu-Mach’s father’s brother she was.
Of a beauty outstanding she was, by her beauty was Enki charmed.
Enki to his son Marduk a word did send: To your domain Lu-Mach do summon,
How by Earthlings a city to build there him teach!
And when Lu-Mach to the domain of Marduk was summoned,
To the household of Ninmah, in Shurubak, the Haven City, his spouse Batanash he brought,
From the angry Earthling masses protected and safe to be.
Thereafter Enki his sister Ninmah in Shurubak was quick to visit.
On the roof of a dwelling when Batanash was bathing
Enki by her loins took hold, he kissed her, his semen into her womb he poured.

Albino demigod NOAH born
(Ziusudra – Noah an albino demigod)
(like story in Book of Enoch, Noah born unlike man resembling the Angels)
(Noah is the 10th Patriarch from Adam)
With a child Batanash was, her belly was truly swelling; To Lu-Mach from Shurubak word was sent: To the Edin return, a son you have!
To the Edin, to Shurubak, Lu-Mach returned, to him Batanash the son showed.
White as the snow his skin was, the color of wool was his hair,
Like the skies were his eyes, in a brilliance were his eyes shining.
Amazed and frightened was Lu-Mach; to his father Matushal he hurried.
A son unlike an Earthling to Batanash was born, by this birth greatly puzzled I am!
Matushal to Batanash came, the newborn boy he saw, by his likeness amazed he was.
Is one of the Igigi the boy’s father? Of Batanash Matushal the truth demanded;
To Lu-Mach your spouse whether this boy his son is, the truth reveal!
None of the Igigi is the boy’s father, of this upon my life I swear! So did Batanash him answer

To his son Lu-Mach Matushal then turned, a calming arm on his shoulders he put
A mystery the boy is, but in his oddness an omen to you is revealed,
Unique he is, for a task unique by destiny he was chosen.
What that task is, I know not; in time appropriate, known it shall become!
So was Matushal to his son Lu-Mach saying; to what on Earth was transpiring, he was alluding:

In those days the sufferings on Earth were increasing,
The days colder grew, the skies their rains were holding back,
Fields their crops diminished, in the sheepfolds ewe lambs were few.
Laat de zoon voor jou geboren, ongebruikelijk als hij is, een voorteken zijn dat er een respijt komt!
Dat zei Matushal tegen zijn zoon Lu-Mach. Laat Respite zijn naam zijn!
Matushal en Lu-Mach Batanash onthulden het geheim van haar zoon niet;
Ziusudra, Hij van Long Bright Lifedays, noemde ze hem; in Shurubak werd hij opgevoed.

Ninmah gaf het kind haar bescherming en genegenheid.
Met veel begrip was hij begiftigd, met kennis die hij van haar kreeg. Enki het kind was dol op, om de geschriften van Adapa die hij hem leerde te lezen,
De priesterritus leert hoe hij de jongen moet observeren en uitvoeren zoals een jonge man leerde.
In de honderd tiende Shar werd Ziusudra geboren,
In Shurubak groeide hij op en omarmde Emzara, en ze baarde hem drie zonen.
In zijn dagen werd het lijden op aarde heviger; plagen en hongersnoden die de aarde heeft getroffen.

Dit is het verslag van de beproevingen van de aarde voor de zondvloed,
En hoe de mysterieuze Galzu-beslissingen over leven en dood in het geheim worden geleid.
Door de vervoegingen van Igigi en de aardse dochters was Enlil zeer verontrust,
Door Marduk’s omhelzing van een aardse vrouw was Enlil zeer radeloos.
In zijn ogen was de Anunnaki-missie naar de aarde verdorven geworden,
Voor hem werd de huilende, schreeuwende aardse massa een anathema;
Onderdrukkend zijn de uitspraken van de aardbewoners geworden,
De vervoegingen van slaap ontnemen mij! Dat zei Enlil ook tegen de andere leiders.

In de dagen van Ziusudra plagen en pestilenties de aarde getroffen,
Pijnen, duizeligheid, koude rillingen, koorts, de aardbewoners waren overweldigd.
Laat ons de aardbewoners genezen, leer hoe ze dit kunnen verhelpen om te leren! Dat zei Ninmah.
Dit verbied ik per decreet! Enlil reageerde op haar smeekbeden.
In de landen waar de aardbewoners zich hebben verspreid, is het water uit hun bronnen niet gestegen,
De aarde sloot haar baarmoeder, de vegetatie ontsproot niet.
Laat ons de aardbewoners vijver- en kanaalbouw onderwijzen, laat ze van de zeeën vissen en levensonderhoud verkrijgen!
Dat zei Enki ook tegen de andere leiders.
Dit verbied ik per decreet! Enlil tegen Enki zei. Laat de aardbewoners door honger en pest omkomen!

Ten eerste aten de aardbewoners de grassen van de velden,
Voor de tweede Shar, de derde Shar, de wraak van Enlil die ze hebben geleden. In Shurubak, de stad van Ziusudra, werd het lijden ondraaglijk.
Naar Eridu Ziusudra, van de aardbewoners een woordvoerder, reisde,
Hij ging naar het huis van de heer Enki, bij de naam van zijn heer die hij riep,
Om hulp en redding smeekte hij hem; Enki door de besluiten van Enlil was gebonden.
In die tijd waren de Anunnaki bezorgd om hun eigen overlevenden;
Hun eigen rantsoenen werden verminderd, door de veranderingen van de aarde die ze zelf ondergingen.

Zowel op aarde als op Lahmu verloor de seizoenen hun regelmaat.
Voor één Shar, voor twee Shars, werden vanuit Nibiru de hemelse circuits bestudeerd,
Er werden eigenaardigheden in de planetaire lotsbestemmingen uit Nibiru waargenomen.
Op het gezicht van de zon verschenen zwarte vlekken, uit het gezicht schoten vlammen op;
Kishar misdroeg zich ook, de gastheer verloor zijn houvast, duizelingwekkend waren hun circuits.
De gehamerde armband werd door ongeziene netkrachten getrokken en geduwd,
Om ondoorgrondelijke redenen was de familie van de zon van streek;
De lotsbestemmingen van de hemelingen door onsmakelijk lot werden achterhaald!
Op Nibiru sloegen de savants alarm, op de openbare pleinen verzamelden de mensen zich;
De Schepper van Alles, naar de oertijd keert de hemel terug,
Boos is de Schepper van Alles! schreeuwden stemmen onder de mensen.

Antartica Whiteland Ice Sheets
Op aarde namen de beproevingen toe, angst en hongersnood staken hun hoofd op.
Voor drie Shars, voor vier Shars werden de instrumenten waar de Whiteland tegenover stond waargenomen,
Door Nergal en Ereshkigal werden vreemde geluiden in de sneeuw van Whiteland geregistreerd:
Het sneeuwijs dat het Whiteland bedekt om te glijden is weg! Dat deden ze ook uit het tiprapport van Abzu.
In het Land Beyond the Seas voorspelde Ninurta in zijn haven gevestigde instrumenten,
Aardbevingen en kriebels op de bodem van de aarde met de instrumenten die hij opmerkte.
Er is een vreemde zaak aan de gang! Zo ook Enlil naar Anu op Nibiru alarmerende woorden.

(de Anunnaki-ontdekking nadert de zondvloed) Oorzaak van de zondvloed – uitgelegd door – Joey Pagan NYC Geleerd door een interview met de buitengewone wetenschapper Patrick Flanagan (het inkomende zwaartekrachtveld van Nibiru zal het dichtst bij de aarde zijn) (waardoor de Antarctische ijskap in de oceaan glijdt, waardoor a Super Tidal Wave) (de ijskristallen boven de aardstratosfeer zullen smelten, de ijskristallen fungeren als een schildluifel voor kosmische straling) ijskristallen over de aardstratosfeer is de aardatmosfeer vóór de tijd van de zondvloed, de reden waarom het regende 40 dagen De wateren boven het firmament Voor de vijfde Shar, voor de zesde Shar kregen de verschijnselen kracht,

 

On Nibiru the savants an alarm raised, of calamities to the king they forewarnings gave:
The next time Nibiru the Sun shall be nearing, Earth to Nibiru’s netforce exposed shall be,
Lahmu in its circuits on the Sun’s other side shall a station take.
From the netforce of Nibiru Earth in the heavens protection shall not have,
Kishar and its host agitated shall be, Lahamu shall also shake and wobble;
In Earth’s great Below, the snow-ice of the Whiteland its footing is losing;
The next time Nibiru the closest to Earth shall approach,
The snow-ice off the Whiteland’s surface shall come a-sliding.
A watery calamity it shall cause: By a huge wave, a Deluge, the Earth will be overwhelmed.

for evacuation, a fleet of fast celestial chariots sent to Earth
On Nibiru great was the consternation, uncertain about Nibiru’s own fate,
King, savants, and counselors about Earth and Lahmu also greatly worried.
The king and the counselors a decision made: for evacuating Earth and Lahmu to prepare!
In the Abzu the gold mines shut down, therefrom the Anunnaki to the Edin came;
In Bad-Tibira smelting and refining ceased, all gold to Nibiru was lofted.
Empty, for evacuating ready, a fleet of fast celestial chariots to Earth returned;
On Nibiru the heavenly signs were watched, on Earth the tremors recorded were.

Mystery of Galzu the Emissary
(The Mystery of Galzu The Emissary)
(Tells The Anunnaki Royal Family they must stay on Earth)
It was at that time that from one of the Celestial Chariots a white-haired Anunnaki stepped off,

Galzu the Anunnaki emissary
stepping off a celestial chariot

Galzu, Great Knower, was his name.
With steps majestic to Enlil his way he made, to him a sealed message from Anu he presented.
I am Galzu, emissary plenipotentiary of King and Council, to Enlil he said.
By his coming Enlil was surprised: No word from Anu of that did forecome.
Enlil the seal of Anu examined; unbroken and authentic it was.
In Nibru-ki the message tablet was read, its encoding was trustworthy. For King and Council Galzu speaks, his words are my command! So did the message from Anu state.
That Enki and Ninmah be also summoned was Galzu’s request.

When they came, to Ninmah Galzu pleasantly smiled. Of the same school and age we are! to her he said.
This Ninmah could not recall; the emissary was as young as a son, she was as his olden mother!
Simple is the explanation! Galzu to her said: By our winter’s slumbered life cycles it is caused!
Deze kwestie maakt inderdaad deel uit van mijn missie; over de evacuatie is het een geheim.
Sinds Dumuzi op Nibiru was gebleven, waren terugkerende Anunnaki op Nibiru onderzocht;
Degenen die op aarde het langst bleven door hard terug te keren, werden getroffen:
Hun lichamen aan de cycli van Nibiru waren niet langer gewend,
Hun slaap was verstoord, hun gezichtsvermogen faalde, de netforce van Nibiru verzwaarde hun wandeling.
Hun geest was ook aangetast, omdat zonen ouder waren dan de ouders die ze hadden verlaten!
De dood, mijn kameraden, kwam snel tot de terugkeerders; daarvan moet ik hier een waarschuwing geven!

De drie leiders, op aarde het langst, werden door de woorden stil.
Ninmah was de eerste die sprak: zoveel te verwachten! zei ze.
Enki, de wijze, stemde in met haar woorden: zoveel was duidelijk! hij zei.
Enlil met woede werd gegrepen: voorheen werden de aardbewoners zoals wij,
Nu zijn wij als aardbewoners op deze planeet gevangen gezet!
Deze hele missie tot een nachtmerrie veranderde, door Enki en zijn aardbewoners van meesters, slaven die we gemaakt hebben!
Naar de uitbarsting luisterde Galzu met mededogen. Er valt inderdaad veel na te denken, zei hij,

Op Nibiru riepen veel denk- en zielzoekende diepe vragen op:
Mocht Nibiru aan zijn lot worden overgelaten, wat dan ook door de Schepper van Alles bedoeld, om te laten gebeuren,
Of werd de komst van de Schepper van Alles naar de aarde bedacht, en wij alleen onwetende afgezanten?
Daarvan, mijn kameraden, zal het debat doorgaan! Dat zei Galzu ook tegen hen.

Dit is nu het geheime commando van Nibiru:
Jullie drieën op aarde blijven; alleen om te sterven aan Nibiru zul je terugkeren!
In hemelwagens, de aarde omcirkelend, de rampspoed die je zult moeten afwachten;
Aan elk van de andere Anunnaki moet een keuze worden gemaakt om te vertrekken of de rampspoed te wachten.
De Igigi die Earthlings omhelsde moet tussen vertrek en echtgenoten kiezen:
Geen Aardling, Marduk’s Sarpanit inbegrepen, naar Nibiru om te reizen is toegestaan!
Voor iedereen die blijft en wat er gebeurt, zie, in hemelwagens moeten ze veiligheid zoeken!
Wat betreft alle anderen, om onmiddellijk naar Nibiru te vertrekken, moeten ze er klaar voor zijn!
Zo onthulden de bevelen van Galzu Nibiru aan de leiders in het geheim.

Dit is het verslag van hoe de Anunnaki besloten de aarde te verlaten,
En hoe een eed ze de mensheid aflegden om de zondvloed binnen te laten gaan.
In Nibru-ki Enlil werd een raad van Anunnaki en Igigi-commandanten opgeroepen,
De zonen van de leiders en hun kinderen waren ook aanwezig.
Woord van de dreigende rampspoed Enlil voor hen als een geheim onthuld.
Tot een bitter einde is Earth Mission gekomen! tegen hen zei hij plechtig.
Iedereen die de wens achterlaat in hemelboten die klaar zijn voor Nibiru, wordt geëvacueerd,
Maar als ze aardse echtgenoten hebben, moeten ze zonder de echtgenoten vertrekken.
Igigi die aan hun echtgenoten en nakomelingen gehecht is, laat ze naar de hoogste toppen op aarde ontsnappen!
Wat betreft enkelen van ons Anunnaki die ervoor kiezen om te blijven, zullen we in Boats of Heaven aan de hemel van de aarde blijven,
De rampspoed om te wachten, het lot van de aarde om te zien!

(de koninklijke familie Anunnaki blijft op aarde in afwachting van de zondvloed)
(De Anunnaki igigi blijft op Mars om de zondvloed af te wachten)
Als commandant zal ik de eerste zijn die blijft! Dat zei Enlil ook.
Door hun eigen keuze zullen de anderen zijn!
Bij mijn vader kies ik ervoor om te blijven, de rampspoed onder ogen zien! Dat maakte Ninurta ook bekend.
Na de zondvloed zal ik terugkeren naar de landen voorbij de oceanen!
Nannar, Enlil’s eerstgeborene op aarde, een vreemde wens aangekondigd:
De zondvloed om niet in de hemel te wachten, maar op de maan; dat was zijn wens.
Enki een opgetrokken wenkbrauw; Enlil, hoewel verbaasd, keurde goed.
Ishkur, de jongste van Enlil, om met zijn vader op aarde te blijven, maakte zijn beslissing.
Utu en Inanna, Nannars kinderen die op aarde zijn geboren, blijven verklaard.
Enki en Ninki, om te blijven en de aarde niet in de steek te laten, kozen; trots kondigden ze dat aan.
De Igigi en Sarpanit zal ik niet verlaten! Marduk met woede verklaard.
Eén voor één kondigden de andere zonen van Enki hun keuze aan om te blijven: Nergal en Gibil, Ninagal en Ningishzidda en Dumuzi ook.
Alle ogen richtten zich toen op Ninmah; met trots verklaarde ze haar keuze om te blijven:
Mijn levenswerk is hier! De aardbewoners, mijn geschapen, zal ik niet in de steek laten!

Door haar woorden werden Anunnaki en Igigi tot geroep geroerd; over het lot van de aardbewoners informeerden ze.
Laat de aardbewoners voor de gruwelen omkomen; zo verklaarde Enlil.
Een wonderbaarlijk Wezen is door ons geschapen, door ons gered moet het zijn, schreeuwde Enki tegen Enlil.
Hierop antwoordde Enlil met zijn eigen geschreeuwde woorden:
Vanaf het allereerste begin, bij elke beurt, waren de beslissingen die u veranderde!
Aan primitieve werkers die je voortbrachten gaf je, aan hen wetende dat je begiftigd was!
De krachten van de Schepper van Alles in je handen die je hebt genomen,
Daarna zelfs dat door gruwelen je vervuilde.
Met ontucht Adapa bedacht je, Inzicht in zijn lijn die je gaf!
Zijn nakomelingen naar de hemel die je hebt meegenomen, onze Wijsheid die je met hen hebt gedeeld!
Elke regel die je hebt overtreden, beslissingen en bevelen die je negeerde,
Door jou door een Civilised Earthling broer een broer vermoord,
Vanwege Marduk is je zoon de Igigi zoals hij met aardbewoners met elkaar getrouwd.

Wie is er van Nibiru, aan wie alleen de aarde toebehoort, niemand is niet langer bekend!
Genoeg! Genoeg! voor alles wat ik zeg. De gruwelen kunnen niet doorgaan!
Nu een ramp door een onbekende bestemming is ingesteld,
Laat wat er moet gebeuren, gebeuren! Zo verkondigde Enlil boos;
Dat alle leiders plechtig zwoeren de gebeurtenissen ongehinderd te laten plaatsvinden, eiste Enlil.

Ninurta was de eerste die de eed van stilte aflegde; anderen van Enlils kant volgden.
Nergal van Enki’s zonen was de eerste die de eed aflegde; anderen van Enki’s zonen volgden.
Op uw bevel buig ik! Zei Marduk tegen Enlil. Maar wat is het vloeken waard?
Als Igigi hun echtgenoten zullen verlaten, zou de angst onder de aardbewoners zich dan niet verspreiden?
Ninmah was in tranen; de woorden van de eed fluisterde ze flauw.
Enlil staarde naar zijn broer Enki. Het is de wens van koning en raad! tegen hem zei hij.
Waarom binden jullie me met een eed? Vroeg Enki, zijn broer Enlil.
De beslissing door jou is genomen, op aarde is het een gebod!
De vloedwateren die ik niet kan stoppen, de aardse massa die ik niet kan redden,
Aan welke eed om mij te binden wens je daarom? Dat vroeg zijn broer Enki ook.
Om het allemaal te laten gebeuren alsof het door het lot is bepaald, laat het bekend staan ​​als Enlil’s besluit,
Laat op Enlil alleen de verantwoordelijkheid voor altijd rusten! Enki deed dat allemaal uitspreken.
Enki vertrok van de vergadering; Marduk met hem vertrok ook.
With quick words of command Enlil the assembly to order brought
Tasks for what was to be done he with firm decisions assigned,
Between those who will depart and those who will stay the grouping arrange,
Places for assembly to designate, equipment to collect, chariots to assign.

(the rest of the Anunnaki prepare to leave Earth)
First to depart were those who to Nibiru were returning,
With much embracing and the locking of arms, in joy mixed with sorrow, the celestial boats they boarded;
One after the other the vehicles from Sippar roared aloft.
At first those left behind journey safely! shouted, then muted were the cries.
After the launchings toward Nibiru completed were,
The turn of Marduk and the Igigi with Earthling spouses came;
Marduk them all on the Landing Place assembled, a choice to them he gave:
With him and Sarpanit and two sons and the daughters to Lahmu go, there the calamity outwait,
Or to distant mountainlands on Earth disperse, a haven from the Deluge to find.

Enlil then of those who remained took account, by groupings to them chariots he assigned.
Ninurta to the mountainlands beyond the oceans Enlil directed on Earth’s rumblings to report;
To Nergal and Ereshkigal, the task the Whiteland to watch Enlil assigned;
To guard against an onrush of Earthlings, to Ishkur the task Enlil gave,
To bar access, barrier and bolt to erect and bolster.
Of all preparations Sippar, the Place of the Celestial Chariots, was the center;
To Sippar Enlil the Tablets of Destinies from Nibru-ki moved, a temporary Bond Heaven-Earth was there established.
His brother Enki Enlil then addressed, to him he was thus saying:
However if ever the calamity might be survived, let all that had happened be remembered.
Let us tablets of records in Sippar, in the depths of the Earth, safely bury,
Let what from one planet on another done in days to come uncovered be!
Enki his brother’s words with approving accepted. ME’s and other tablets in golden chests they stored,
In the depths of the Earth, in Sippar, for posterity they buried.
Thus ready, for the signal to depart the leaders awaited,
The approach of Nibiru in its great circuit with apprehension they watched.

(the Anunnaki family collects the DNA of the world animals)
It was at that time of anxious waiting that Enki his sister Ninmah addressed,
To her was Enki thus saying:
In his preoccupation with the Earthlings, of all other living creatures Enlil lost attention!
When the avalanche of waters sweeps over the lands,
Other living creatures, some by us from Nibiru originated, most from Earth itself evolved,
In one sudden swoop to an extinction shall be doomed.
Let us, you and me, their seed of life preserve, their life essences for safekeeping extract!
Ninmah, she who gave life, to the words of Enki favor gave:
I shall do it in Shurubak, you do so with the Abzu’s living creatures! So to Enki she said.
While the others sat idly waiting, Enki and Ninmah a challenging task undertook;
Ninrnah in Shurubak by some of her female assistants was helped,
Enki by Ningishzidda in the Abzu, at the olden House of Life, was assisted.
Male and female essences and life-eggs they collected,
Of each kind two by two, two by two they in Shurubak and the Abzu preserved,
Voor bewaring in het aardcircuit om te worden genomen, daarna om de levende soorten opnieuw te combineren.
Op dat moment kwam het woord van Ninurta: het gerommel van de aarde is onheilspellend!
Op dat moment kwam het woord van Nergal en Ereshkigal: The Whiteland is shaken!
In Sippar kwamen alle Anunnaki bijeen, de Dag van de zondvloed waar ze op wachtten.

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 10
Synopsis of the Tenth Tablet

The mystery emissary appears to Enki in a dream-vision

Enki is told to save Mankind through his son Ziusudra

By subterfuge Enki directs Ziusudra to build a submarine

A navigator comes aboard, bringing Earth’s seeds of life

Nibiru’s approach causes the Whiteland’s icesheet to slip

The resulting tidal wave engulfs the Earth with water

The remaining Anunnaki bewail the calamity from Earth orbit

The waters recede; Ziusudra’s boat rests on Mount Salvation

Descending in a Whirlwind, Enlil discovers Enki’s duplicity

Enki convinces Enlil it was destined by the Creator of All

They use the surviving Landing Platform as a temporary base

In a Creation Chamber there, crops and cattle are fashioned

Abundant gold is discovered in the Lands Beyond the Seas

New space facilities are established in the olden lands

They include two artificial mounds and a lion-shaped carving

Ninmah offers a peace plan to resolve erupting rivalries

Mystery of Galzu the Emissary

THE TENTH TABLET
(Mystery of Galzu the Emissary, comes to Enki in a dream, leaves plans for an Ark)
In Sippar all the Anunnaki gathered, the Day of the Deluge they awaited.
It was at that time, as the tension of awaiting was mounting,
That the lord Enki, asleep in his quarters, had a dream-vision.
In the dream-vision there appeared the image of a man, bright and shining like the heavens;
And as the man Enki approached, Enki saw that the white-haired Galzu he was!
In his right hand an engraver’s stylus he was holding,
And in his left hand a tablet of lapis lazuli, shining smooth, he held.
And as he approached near enough by Enki’s bed to stand, Galzu spoke up and said:
Unwarranted your accusations against Enlil were, for only the truth he spoke;
And the decision that as Enlil’s Decision will be known, not he but Destiny decreed.
Now into your hands Fate take, for the Earthlings the Earth will inherit;
Summon your son Ziusudra, without breaking the oath to him the coming calamity reveal.
A boat that the watery avalanche can withstand, a submersible one, to build him tell,
Let him in it save himself and his kinfolk,
And the seed of all that is useful, be it plant or animal, also take;
That is the will of the Creator of All!
And Galzu, in the dream-vision, with the stylus on the tablet an image drew,
And placed the engraved tablet by the side of Enki’s bed;
And after that the image faded, the dream-vision ended, and Enki with a shudder awoke.
In his bed Enki for a while lying remained, with wonder the dream-vision he pondered:
What was thereof the meaning, what omen did it hold?
Then, as off his bed he stepped, to and behold there was the tablet;
What in a mere dream-vision he had seen now by his bedside materially was!
With trembling hands the lord Enki the tablet picked up,
A design of a curious-shaped boat upon the tablet he saw,
By the tablet’s edge measuring markings there were, the boat’s measures indicating!
Astir with awe and hope the lord Enki by sunrise for his emissaries quickly sent,
Find the one called Galzu, to him I must speak! So to them he said.
By sundown all came back, to Enki thus reporting: None Galzu to find was able,
Galzu, they said, to Nibiru did long ago return!
Greatly baffled Enki was, the mystery and its omen to understand he strove.
Unravel the mystery he could not, yet the message to him was clear!

(Enki behind a reed hut, tells Ziusudra to build an Ark)
That night to the reed but where Ziusudra was sleeping Enki stealthily went;
The oath not breaking, the lord Enki not to Ziusudra but to the hut’s wall spoke:
Wake up! Wake up! to the reed wall Enki was saying, from behind the reed screen he was speaking.
When Ziusudra by the words was awakened, to him Enki from behind the reed screen said:
Reed hut, reed hut! To my words pay attention, to my instructions heed pay!
On all the habitations, over the cities, a calamitous storm will sweep,
The destruction of Mankind and its offspring it will be.
This is the final ruling, the word of the assembly by Enlil convened,
This is the decision by Anu and Enlil and Ninmah spoken.
Now heed my words, observe the message that to you I am speaking:
Abandon your house, build a boat; spurn possessions, save the life!
The boat that you must build, its design and measurements on a tablet are shown,
By the reed hut’s wall the tablet I shall leave.
Make sure that the boat shall be roofed throughout, the sun from the inside must not be seen.
The tackle must be very strong, the pitch strong and tight to ward off the water.
Let the boat be one that can turn and tumble, the watery avalanche to survive!
In seven days build the boat, into it your family and kinfolk gather,
In the boat food and water for drinking heap up, household animals also bring.
Then, on the appointed day, a signal to you shall be given;
A boatguide who knows the waters, by me appointed, to you that day will come;
On that day the boat you must enter, its hatch tightly close you must.
An overwhelming Deluge, coming from the south, lands and life shall devastate;
Your boat from its moorings it shall lift, the boat it shall turn and tumble.
Fear not: To a safe haven the boatguide will navigate you,
By you shall the seed of Civilized Mankind survive!
When Enki’s voice fell silent, agog was Ziusudra, on his knees prostrate he fell:
My lord! My lord! he shouted. Your voice I heard, let me see your face!
Not to you, Ziusudra, have I spoken, to the reed wall did I speak! So Enki said.
By Enlil’s decision, by an oath upheld am I bound to that all the Anunnaki swore;
If my face you shall see, surely like all Earthlings you will die!
Now reed hut, to my words pay heed:
The purpose of the boat, a secret of the Anunnaki with you must remain!
When the townspeople will inquire, to them you will so say:
The lord Enlil with my lord Enki has angry been,
To Enki’s abode in the Abzu I am sailing, perchance Enlil will be appeased!
For a while a silence followed. Ziusudra from behind the reed wall came,
A tablet of lapis lazuli, in the moonlight shining, he saw and picked up;
The image of a boat upon it was drawn, notches its measurements gave;
Wisest of Civilized Men was Ziusudra, what he had heard he understood.

In the morning, to the townspeople he so announced:
The lord Enlil with the Lord Enki, my master, angry has been,
On that account to me the lord Enlil is hostile.
In this city I no longer reside can, nor in the Edin my foot anymore set;
To the Abzu, the lord Enki’s domain, I will there a-sailing go.
In a boat that must quickly be built I will away from here depart;
Thereby the lord Enlil’s anger will subside, hardships will end,
Upon you the lord Enlil abundance henceforth will shower!
The morning was not yet gone when the people about Ziusudra gathered,
To speedily for him the boat build they each other encouraged.
Timbers of boat-wood the elders were hauling, the little ones bitumen from the marshes carried.
As woodworkers the planks together hammered, Ziusudra in a cauldron the bitumen melted.
With bitumen the boat he waterproofed inside and out,
As in the drawing upon the tablet the boat on the fifth day was completed. Eager to see Ziusudra depart, the townspeople to the boat food and water brought,
From their own mouths sustenance they took; to appease Enlil they were in a hurry!
Four-legged animals into the boat were also driven, birds from the field by themselves flew in.
Into the boat Ziusudra his spouse and sons made embark, their wives and children also came.
Any who to the abode of the lord Enki wish to go, let them too aboard come!
So did Ziusudra to the gathered people announce.
Envisioning Enlil’s abundance, only some of the craftsmen the call heeded.

DNA test tubes data base of World Animals
(Nergal brings to the Ark the DNA of the world animals)
On the sixth day Ninagal, Lord of the Great Waters, to the boat came,
A son of Enki he was, to be the boat’s navigator he was selected.
A box of cedarwood in his hands he held, by his side in the boat he kept it;
The life essences and life eggs of living creatures it contains, by the lord Enki and Ninmah collected,
From the wrath of Enlil to be hidden, to life resurrect if Earth be willing!
So did Ninagal to Ziusudra explain; thus were all beasts by their twos in the boat hidden.
Now Ninagal and Ziusudra in the boat the arrival of the seventh day awaited.
In the one hundred and twentieth Shar was the Deluge awaited,
In the tenth Shar in the life age of Ziusudra was the Deluge forthcoming,
In het station van het sterrenbeeld Leeuw stond de lawine op de loer.

Planeet Nibiru in een nauwe baan met een baan om de aarde die zwaartekracht veroorzaakt

Dit is nu het verslag van de zondvloed die over de aarde is geveegd
En hoe de Anunnaki ontsnapten en hoe Ziusudra in de boot het overleefde.

The Deluge, een Super Tidal Wave veegt de aarde en vervolgens 40 dagen regen
Dagen voor de Dag van de Vloed rommelde de aarde, kreunde als van pijn;
Nachten voordat de ramp toesloeg, werd in de hemel Nibiru gezien als een gloeiende ster;
Dan was er overdag duisternis en ’s nachts werd de maan als door een monster opgeslokt.
De aarde begon te trillen, door een voordien onbekende kracht, werd ze geagiteerd.
In de gloed van de dageraad doemde een zwarte wolk op aan de horizon, Het licht van de ochtend veranderde in duisternis, alsof de schaduw van de dood versluierd was.
Toen klonk het geluid van een rollende donder, bliksemschichten de hemel verlicht.
Vertrekken! Vertrekken! Utu aan de Anunnaki gaf het signaal.
Gehurkt in de boten van de hemel, werden de Anunnaki hemelwaarts gehuisvest.
In Shurubak, achttien mijl verderop, werden de heldere uitbarstingen van Ninagal gezien:
Dichtknopen! Sluit het luik! Schreeuwde Ninagal tegen Ziusudra.
Samen het valluik dat het luik verborgen hield, trokken ze naar beneden;
De boot was volledig waterdicht afgesloten. in de rel drong een lichtstraal door.

Op die dag, op die onvergetelijke dag, begon de zondvloed met gebrul;
In het Whiteland, op de bodem van de aarde, trilden de fundamenten van de aarde;
Dan met een gebrul tot duizend donders gelijk, gleed het ijsblad van zijn fundamenten af,
Door de onzichtbare netforce van Nibiru werd het weggetrokken en stortte in de Zuidzee.
Een ijslaag in een ander ijsblok brak,
Het oppervlak van de Whiteland brokkelde af als een gebroken eierschaal.
Plotseling ontstond er een vloedgolf, de hemel was de muur van water die reikte.
Een storm, zijn wreedheid nog nooit eerder gezien, begon op de bodem van de aarde te huilen,
Zijn winden drijven de muur van water, de vloedgolf naar het noorden breidt zich uit;
Noordwaarts was de muur van water dat stroomde, het Abzu-land dat het bereikte.
Vandaar uit naar de bewoonde landen reisde het, Edinburgh overweldigde het.
Toen de vloedgolf, de muur van wateren, Shurubak bereikte,
De boot van Ziusudra de vloedgolf van zijn ligplaatsen opgeheven,
Gooide het rond, als een waterige afgrond, de boot die het inslikte.
Hoewel volledig ondergedompeld, hield de boot stand, er kwam geen druppel water in terecht.

(The Anunaki circle the Earth on Skyship Celestial Chariots, observe the Deluge in horror)
Outside the storm’s wave the people overtook like a killing battle,
No one his fellow man could see, the ground vanished, there was only water.
All that once on the ground stood by the mighty waters away was swept;
Before day’s end the watery wall, gathering speed, the mountains overwhelmed.
In their celestial boats the Anunnaki the Earth were circling.
Crowding the compartments, against the outer walls they crouched,
What was happening upon the Earth, down below, to see they strained.
From the celestial boat in which she was, Ninmah like a woman in travail cried out:
My created like drowned dragonflies in a pond the waters fill,
All life by the rolling sea wave away was taken! Thus did Ninmah cry and moan.
Inanna, who was with her, also cried and lamented:
Everything down below, all that lived, has turned into clay!
Thus did Ninmah and Inanna weep; they wept and eased their feelings.
In the other celestial boats the Anunnaki by the sight of unbridled fury were humbled,
A power greater than theirs they with awe those days witnessed.
For the fruits of Earth they hungered, for fermented elixir they thirsted.
The olden days, alas, to clay have turned! So to each other the Anunnaki said.

(after the tidal wave, the ice crystal waters above the earth melt, and it rains 40 days)
After the immense tidal wave that over the Earth swept,
The sluices of heaven opened, a downpour from the skies upon the Earth was unleashed.
For seven days the waters from above with the waters of the Great Below were mingled;
Then the wall of water, its limits reaching, its onslaught ceased,
But the rains from the skies for forty more days and nights continued.
From their perches the Anunnaki looked down: Where there were dry lands, now was a sea of water,
And where mountains once to the heavens their peaks raised,
Their tops now like islands were in the waters;
And all that on the dry lands was living in the avalanche of waters perished.
Then, as in the Beginning, the waters to their basins were gathered,
Waving back and forth, day by day the water level came lower.
Then, forty days after the Deluge over the Earth swept, the rains also stopped.

After the forty days Ziusudra the boat’s hatch opened, his whereabouts to survey.
A bright day it was, a gentle breeze was blowing;
All alone, with no other sign of life, the boat upon a vast sea was lolling.
Mankind, all living things, off the Earth’s face are wiped out,
No one except us few survived, but there is no dry land to set a foot upon!
So did Ziusudra to his kinfolk say as he sat down and lamented.
At that time Ninagal, by Enki appointed, the boat toward the twin peaks of Arrata directed,
A sail for her he shaped, toward the Mount of Salvation he the boat guided.
Impatient Ziusudra was; birds that were on board he released
To check for dry land, for surviving vegetation to verify he sent them.
He sent forth a swallow, he sent forth a raven; both to the boat returned.
He sent forth a dove; with a twig from a tree to the boat it returned!
Now Ziusudra knew that the dry land from under the waters had emerged.

(the Ark rests on the mountains of Ararat, Ziusudra praises with a lamb)
A few more days, and the boat by rocks was arrested:
The Deluge is over, at the Mount of Salvation we are! So did Ninagal to Ziusudra say.
Opening the watertight hatch, from the boat Ziusudra emerged;
The sky was clear, the Sun was shining, a gentle wind was blowing.
Hurriedly upon his spouse and children he to come out called.
The lord Enki let us praise, to him thanks give! to them Ziusudra said.
With his sons stones he gathered, with them an altar he built, Then a fire on the altar he lit, with aromatic incense he made a fire.
A ewe-lamb, one without blemish, for a sacrifice he selected,
And upon the altar to Enki the ewe-Iamb as a sacrifice he offered.

(the Anunnaki realize by the will of the Creator that Mankind on Earth to survive)
At that time Enlil from his celestial boat to Enki words conveyed:
Let us in Whirlwinds from the celestial boats upon the peak of Arrata descend,
The situation to review, what to be done to determine!
While the others in their celestial boats the Earth to circuit continued,
Enlil and Enki in Whirlwinds upon the peak of Arrata descended.
Smiling the two brothers met, with joy their arms they locked.
Then Enlil by the whiffs of fire and roasting meat was puzzled.
What is that? to his brother he shouted. Has anyone the Deluge survived?
Let us go and see! meekly to him Enki responded.
In their Whirlwinds to the other peak of Arrata they flew over,
The boat of Ziusudra they saw, by the altar that he had built they landed.
When Enlil the survivors saw, Ninagal among them, his fury no bounds had.
Every Earthling had to perish! he with fury shouted; at Enki with anger he lunged,
To kill his brother with his bare hands he was ready.
He is no mere mortal, my son he is! Enki, to Ziusudra pointing, cried out.
For a moment Enlil was hesitating. You broke your oath! at Enki he shouted.
To a reed wall I spoke, not to Ziususdra! Enki said, then to Enlil the dream-vision related.

By then, by Ninagal alerted, Ninurta and Ninmah in their Whirlwinds also touched down;
When the account of events they heard, Ninurta and Ninmah by the account were not angered.
The survival of Mankind the will of the Creator of All must be! So did Ninurta to his father say.
Ninmah her necklace of crystals, a gift of Anu, touched and swore: On my oath, the annihilation of Mankind shall never be repeated!
Relenting, Enlil by the hands Ziusudra and Emzara his spouse took and blessed them thus:
Be fruitful and multiply, and the Earth replenish!
Thus were the Olden Times ended.

Now this is the account of how survival on Earth was restored,
And how a new source of gold and other Earthlings beyond the oceans were found.
(American indians the offspring of Cain, survive the Deluge)
It was after the encounter at Arrata that the waters of the Deluge to recede continued,
And the face of the Earth gradually from under the waters was showing.
The mountainlands were mostly unscathed, but the valleys under mud and silt were buried.
From the celestial boats and from the Whirlwinds the Anunnaki the landscapes surveyed:
All that in the Olden Times in the Edin and the Abzu had existed under the mud was buried!
Eridu, Nibru-ki, Shurubak, Sippar, all were gone, completely vanished;

(the Landing Platform in Baalbek survived, The Anunnaki gathered)
But in the Cedar Mountains the great stone platform in the sunlight glistened,
The Landing Place, in the Olden Times established, was still standing!
One after another the Whirlwinds upon the platform landed;
The platform was intact; at the launch corner the huge stone blocks held firm.
Clearing debris and tree branches away, the first to land to the chariots signaled;
One after the other the celestial chariots came, upon the platform they touched down.

Skyships Land on the Baalbek Platform

(after the Deluge, Nibiru tore Mars atmosphere away)
Then to Marduk on Lahmu and Nannar on the Moon words were sent,
And they too to Earth returned, upon the Landing Place they came down.
Now the Anunnaki and Igigi who were thus gathered by Enlil to assembly were called.
The Deluge we have survived, but the Earth is devastated! So did Enlil to them say.
All ways to recover we must assess, be it on Earth, be it elsewhere!
Lahmu by the passage of Nibiru was devastated! So did Marduk relate:
Its atmosphere was sucked out, its waters thereafter evaporated, a place of dust storms it is!
The Moon by itself life cannot sustain, only with Eagle masks is staying enabled!
So did Nannar to the others account give, and then words of enamor he added:
Once there, that it was Tiamat’s host’s leader one must recall,
Of Earth a companion it is, with it Earth’s destiny is connected!

Lovingly Enlil on his son’s shoulders his arm put. With survival now we are concerned!
So did Enlil to Nannar mildly retort; now, sustenance is our first concern!
Let us the sealed Creation Chamber examine; perchance Nibiru’s seeds we shall still find!
So did Enlil to Enki say, of the grains once created him reminding.
At the side of the platform, clearing some mud, the shaft from times remote they found,
The stone that blocked it they lifted off, the sanctuary they entered.
The diorite chests with seals were fastened, the seals with a copper key they made open.
Inside the chests, in crystal vessels, the seeds of Nibiru’s grain were there!
Once outside, to Ninurta Enlil the seeds gave, to him he was thus saying:
Go, the mountainside terrace, let the grains of Nibiru once again bread provide!
In the Cedar Mountains, on other mountains too, Ninurta waterfalls dammed,
Terraces constructed, the eldest son of Ziusudra to raise crops he taught.
To Ishkur, his youngest, Enlil another task assigned:
Where the waters have receded, go and remaining fruit-bearing trees find!
To him as fruit cultivator Ziusudra’s youngest son was assigned:
The first fruit they found, the vine that by Ninmah was brought it was;
Of its juice, as the Anunnaki’s elixir renowned, Ziusudra took a sip.
By one sip, then another and another, Ziusudra was overpowered, like a drunkard he fell asleep!

(Enki’s zoon Ninagal toont de opgeslagen DNA-essenties van de aardse dieren)
Vervolgens presenteerde een geschenk aan Anunnaki en Earthlings Enki: De kist die Ninagal had gedragen, onthulde hij, de verrassende inhoud ervan voor alles wat hij aankondigde:
De levensessenties en levende eieren, in de baarmoeder van de viervoetige dieren van de boot van Ziusudra kunnen worden gecombineerd,
Schapen voor wol en vlees zullen zich vermenigvuldigen, vee voor melk en huiden zullen allemaal hebben,
Dan zullen we met andere levende wezens de aarde aanvullen!
Aan Dumuzi de herdersopdrachten die Enki gaf, met als taak het assisteren van de middelste zoon van Ziusudra.
Enki richtte zijn aandacht vervolgens op de donker getinte landmassa, waar de domeinen van zijn en zijn zonen waren geweest.
Met Ninagal, aan de samenvloeiing van machtige wateren de bergen die hij heeft afgedamd,
Woeste watervallen naar een meer dat hij heeft gekanaliseerd om het water als een meer te laten ophopen.
Vervolgens onderzocht hij de landen tussen de Abzu en de Grote Zee met Marduk:
Waar ooit woonplaatsen waren, dacht hij na over de vallei van de rivier.
In het midden van de rivier stroomde het water van de rivier, een eiland uit het water dat hij ophief.
In zijn ingewanden heeft hij twee grotten uitgehouwen, daarboven uit stenen sluizen die hij maakte.
Van daaruit sneed hij twee kanalen in de rotsen, voor de wateren smalde hij twee,
Zodoende kon hij het stromende water uit de hooglanden dat hij kwam vertragen of sneller loslaten;
Met dammen en sluizen en de twee versmalt het water dat hij reguleerde.
Van het Cavern-eiland, het eiland Abu, de kronkelige vallei van de rivier onder de wateren die hij heeft opgewekt:
In het Land van de twee Narrows voor Dumuzi en de herders maakte Enki mode.

Met tevredenheid stuurde Enlil dit alles naar Nibiru-woorden; met bezorgdheid reageerde Nibiru:
De nauwe doorgang die de aarde en Lahmu op Nibiru hebben veroorzaakt, veroorzaakte teveel schade;
Het schild van goudstof was gescheurd, de atmosfeer nam weer af,
Nu waren er snel nieuwe voorraden goud nodig!
Vurig naar de Abzu ging Enki, met Gibil zijn zoon om te onderzoeken en te zoeken reisde hij.
Alle goudmijnen waren verdwenen, door de lawine van water werden ze begraven.
In de Edin bestond Bad-Tibira ook niet meer, in Sippar was er geen plaats meer voor de strijdwagens!
De honderden Anunnaki die in de mijnen en Bad-Tibira zwoegden, van de aarde waren verdwenen,
De menigte aardbewoners, die als primitieve werkers dienden, door de zondvloed, veranderde in klei;
Er kan geen goud meer van de aarde worden verstrekt! Dat maakten Enlil en Enki aan Nibiru bekend.
Op aarde en op Nibiru heerste wanhoop.

Goudklompjes verspreid over de aarde
(in een landonderzoek ontdekt Ninurta verspreide goudklompjes in Amerika)
(ze zien het als de onzichtbare hand van de schepper)
Op dat moment voltooide Ninurta zijn taken in de bergen van ceders,
Opnieuw naar het bergland achter de oceanen gereisd.
Vanuit dat land, aan de andere kant van de aarde, verbazingwekkende woorden die hij uitsprak:
De lawine van wateren sneed diep in de berghellingen daar, scheurde,
Van de berghellingen ontgonnen goud, in grote en kleine klompjes,
Om de rivieren beneden viel naar beneden, zonder mijnbouw kan het goud worden opgehaald!
Enlil en Enki naar het verre bergland haastten zich, met verbazing zagen ze de ontdekking:
Goud, puur goud, raffineren en smelten niet nodig, het was allemaal liegen!
Een wonder is het! Dat zei Enki ook tegen Enlil. Wat door Nibiru werd bewerkt, werd door Nibiru gewijzigd!
De onzichtbare hand van de Schepper van Alles is het leven op Nibiru om het mogelijk te maken! Dat zei Enlil ook.

Wie kan nu de goudklompjes verzamelen, hoe worden ze naar Nibiru gestuurd? vroegen de leiders elkaar.
Van de eerste vraag had Ninurta het antwoord:
In het hoge bergland aan deze kant van de aarde hebben enkele aardbewoners het overleefd!
Afstammelingen van Ka-in zijn ze, met de omgang met metalen die ze kennen;
Vier broers en vier zussen zijn hun leiders, op vlotten hebben ze zelf gered,
Nu is hun bergtop midden in een groot meer een eiland.
Als de beschermer van hun voorouders herinneren ze me, de Grote Beschermer noemen ze me!
Door het bericht dat andere aardbewoners het hadden overleefd, werden de leiders bemoedigd,
Zelfs Enlil, die het einde van alle vlees had gepland, was niet langer boos.
Het is de wil van de Schepper van Alles! tegen elkaar zeiden ze.
Laten we nu een nieuwe plaats voor hemelse strijdwagens vestigen, van daaruit het goud naar Nibiru sturen!
Naar een nieuwe vlakte waarvan de grond is gedroogd en verhard, zochten ze,
In de nabijheid van de Landing Place, op een verlaten schiereiland, vonden ze zo’n vlakte.
Zo plat als een rustig meer was het, omringd door witte bergen.

Dit is nu het verslag van de nieuwe plaats van de hemelwagens,
En de kunstzinnige dubbele bergen en hoe het beeld van de leeuw door Marduk werd toegeëigend.

(Sinai Peninsula is chosen for Celestial Chariot place)
(between Baalbek, and Sinai – Jerusalem is new Control Center, Dome of The Rock)
(Temple Mount Platform)
In the peninsula by the Anunnaki chosen, the heavenly Ways of Anu and Enlil on Earth were reflected;
Let the new Place of the Chariots precisely on that boundary be located,
Let the heart of the plain the heavens reflect! So did Enlil to Enki suggest.
Once Enki to this agreed, Enlil from the skies of distances took measures;
On a tablet a grand design for all to see he marked out.

Jerusalem is center, between Baalbek landing platform and spaceport in Sinai
Let the Landing Place in the Cedar Mountains be a part of the facilities! he said.
The distance between the Landing Place and the Chariot Place he measured,
In the midst thereof a place for a new Mission Control Center he designated:
There a suitable mount he selected, the Mount of Way Showing he named it.

Jerusalem Solomon Temple

Jerusalem Later Temple Mount Dome of the Rock

A platform of stones, akin but smaller than the Landing Place, to be built there he ordered;
In its midst a great rock was carved inside and out, to house a new Bond Heaven-Earth it was made.
A new Navel of the Earth, the role of Nibru-ki before the Deluge to replace.
The Landing Path on the twin peaks of Arrata in the north were anchored;
To demarcate the Landing Corridor Enlil two other sets of twin peaks required,
To delimit the Landing Corridor’s boundary, ascent and descent to secure.
In the southern part of the desolate peninsula, a place of mountains,
Twin adjoining peaks Enlil selected, on them the southern delimit he anchored.

The Early Pyramids with smooth sides

(the Anunnaki build the Pyramids of Egypt, a beacon at Earths center)
(the Pyramids of Egypt are on the Latitude Longitude center of Earth)
Where the second set of twin peaks was required, mountains there were none,
Only a flatland above the water-clogged valley from the ground protruded.
Artificial peaks thereon we can raise! So did Ningishzidda to the leaders say.
On a tablet the image of smooth-sided, skyward rising peaks for them he drew.
If it can be done, let it so be! Enlil with approval said. Let them also as beacons serve!

On the flatland, above the river’s valley, Ningishzidda a scale model built,
The rising angles and four smooth sides with it he perfected.
Next to it a larger peak he placed, its sides to Earth’s four corners he set;
By the Anunnaki, with their tools of power, were its stones cut and erected.
Beside it, in a precise location, the peak that was its twin he placed;
With galleries and chambers for pulsating crystals he designed it.
When this artful peak to the heavens rose, to place upon it the capstone the leaders were invited.
Of electrum, an admixture by Gibil fashioned, was the Apex Stone made.
The sunlight to the horizon it reflected, by night like a pillar of fire it was,
The power of all the crystals to the heavens in a beam it focused.
When the artful works, by Ningishzidda designed, were completed and ready,
The Anunnaki leaders the Great Twin Peak entered, at what they saw they marveled;
Ekur, House Which Like a Mountain is, they named it, a beacon to the heavens it was.
That the Anunnaki the Deluge survived and prevailed forever it proclaimed.

Now the new Place of the Celestial Chariots gold from across the seas can receive,
From it the chariots to Nibiru the gold for survival shall carry;
From it to the east, where the Sun on the designated day rises, they will ascend,
To it to the southwest, where the Sun on the designated day sets, they will descend!
Then Enlil by his own hand the Nibiru crystals activated.
Inside eerie lights began to flicker, an enchanting hum the stillness broke;

Pyramids of Egypt a beacon at Earths center, latitude longitude
Outside the capstone all at once was shining, brighter than the Sun it was.
The multitude of assembled Anunnaki a great cry of joy uttered;
Ninmah, by the occasion moved, a poem recited and sang:
House that is like a mountain, house with a pointed peak,
For Heaven-Earth it is equipped, the handiwork of the Anunnaki it is.
House bright and dark, house of heaven and Earth,
For the celestial boats it was put together, by the Anunnaki built.
House whose interior with a reddish light of heaven glows,
A pulsating beam that far and high reaches it emits;
Lofty mountain of mountains, great and lofty fashioned,
Beyond the understanding of Earthlings it is.
House of equipment, lofty house of eternity,
Its foundation stones the waters touch, its great circumference in clay is set.
House whose parts are skilfully together woven,
The great ones who in the skies circle to a resting make descent;
House that for the rocketships is a landmark, with unfathomable insides,
By Anu himself is the Ekur blessed.
Thus did Ninmah at the celebration recite and sing.

While the Anunnaki their remarkable handiwork were celebrating,
Enki to Enlil words of suggestion said: When in future days it will be asked:
When and by whom has this marvel been fashioned?
Let us beside the twin peaks a monument create, the Age of the Lion let it announce,
The image of Ningishzidda, the peaks’ designer, let its face be,
Let it precisely toward the Place of the Celestial Chariots gaze,
When, by whom, and the purpose let it to future generations reveal!
So did Enki to Enlil suggest. To the words Enlil consented and to Enki said:
Of the Place of the Celestial Chariots, Utu must again the commander be;
Let the gazing lion, precisely eastward facing, with Ningishzidda’s image be!

(Marduk ambitions to rule earth, Ninmah speaks to make peace)
When the work to cut and shape the lion from the bedrock was proceeding,
Marduk to his father Enki words of aggrievement said:
To dominate the whole Earth to me did you promise,
Now command and glory to others are granted, without task or dominion I am left.
In my erstwhile domain are the artificed mounts situated, on the lion the image mine must be!
By these words of Marduk Ningishzidda was angered, the other sons were also annoyed,
By the clamor for domains Ninurta and his brothers were also aroused,
Lands for themselves and devoted Earthlings everyone was demanding!

Let not the celebration a contest become! Ninmah amidst the raised voices shouted.
The Earth is still in havoc, we Anunnaki are few, of the Earthlings there are only survivors!
Laat Marduk Ningishzidda de eer niet ontnemen, laten we ook Marduk’s woorden in acht nemen!
Zo zei Ninmah, de vredestichter, tegen de strijdende leiders.
Om de vrede te laten zegevieren, moeten de bewoonbare gebieden tussen ons apart zijn! Enlil tegen Enki zei.
Om van het schiereiland een onbetwiste verdeler te maken, stemden ze ermee in, aan de vredestichter Ninmah gaven ze het toe.
Tilmun, land van de raketten, noemden ze het; voor aardbewoners was het buiten de perken.
Het bewoonbare land ten oosten daarvan tot Enlil en zijn nakomelingen werden apart gezet,

Voor de nakomelingen van twee zonen van Ziusudra, Sem en Yafet, om daarin te wonen.
De donker getinte landmassa die de Abzu aan Enki en zijn clan toevoegde was voor toegekende domeinen,
Het volk van Ziusudra’s middelste zoon, Ham, om het te bewonen werd gekozen.
Om Marduk hun heer te maken, van hun land de meester, stelde Enki voor om zijn zoon te sussen.
Laat het zo zijn! Enlil vertelde Enki erover.

In Tilmun, in het bergachtige zuiden, een verblijfplaats voor Ninmah, zijn moeder Ninurta gebouwd;
In de buurt van een bron met dadelpalmen, een groene vallei, bevond het zich,
De bergtop Ninurta terrasvormig, een geurige tuin voor Ninmah die hij heeft geplant.
Toen alles aldus was voltooid, werd er een signaal gegeven aan alle buitenposten op aarde:
Vanuit de berggebieden aan de overkant van de oceaan brachten de wervelwinden de goudklompjes,
Van de plaats van de hemelwagens tot Nibiru was het goud verheven.
Op die gedenkwaardige dag zeiden Enlil en Enki tegen elkaar:
Laten we Ninmah, de vredestichter, met een nieuwe bijnaam-eer:
Ninharsag, Meesteres van de Berghoofd, laten we haar een naam geven!
Bij acclamatie werd Ninmah de eer gegeven, voortaan werd ze Ninharsag genoemd.
Loof Ninharsag, de vredestichter op aarde! eenstemmig verkondigden de Anunnaki.

ANUNNAKi HiSTORY Tablet 11
Synopsis van de elfde tablet

Het land van de ruimtehaven, Tilmun, wordt tot neutraal gebied verklaard.

Het wordt verleend aan Ninmah, die wordt omgedoopt tot Ninharsag

Marduk krijgt de Dark Lands, de Enlilites the Olden Lands

Marduk’s kleinzonenruzie, Satu vermoordt Asar

Impregneren zichzelf, Asar’s vrouw Asta draagt ​​Horon

In luchtgevechten boven Tilmun overwint Horon Satu.

De Enlilites achten het verstandig om een ​​andere ruimtehaven voor te bereiden,

Enki’s zoon Dumuzi en Inanna, Enlils kleindochter, worden verliefd

Uit angst voor de gevolgen veroorzaakt Marduk Dumuzi’s dood

Op zoek naar zijn lichaam wordt Inanna ter dood gebracht, vervolgens herrezen

Inanna begint een oorlog om Marduk te grijpen en te straffen

De Enlilites breken in zijn schuilplaats op de Grote Berg.

Ze sluiten de bovenste kamer af om Marduk levend te begraven. Marduk

’s vrouw Sarpanit en zijn zoon Nabu pleiten voor zijn leven.

Ningishzidda, die de geheimen van de Berg kent, bereikt Marduk

Marduk, zijn leven gespaard, gaat in ballingschap

Enki en gaat in ballingschap . Enlil verdeelt de aarde onder hun andere zonen

DE ELFDE TABLET
Loof Ninharsag, op aarde de vredestichter! In Unison riepen de Anunnaki uit.
Tijdens de eerste Shar na de zondvloed slaagde Ninharsag erin de gemoederen af ​​te koelen;
Nibiru met goud om te bevoorraden stond boven ambities en rivaliteit.
Langzaam keerde de aarde vol leven terug; met de levenszaden van Enki bewaard
Wat op zichzelf overleefde, werd vergroot op het land, in de lucht en in het water.
Het kostbaarste van allemaal, ontdekten de Anunnaki, waren de eigen overblijfselen van de mensheid!
Zoals in vervlogen kleien, toen de primitieve werkers werden gemaakt,
De Anunnaki, weinigen en gespannen, schreeuwden nu voor beschaafde arbeiders.
Tegen de tijd dat de eerste Shar na de zondvloed voltooid was,
De vreedzame wapenstilstand door een onverwachte gebeurtenis werd verbrijzeld.

Osiris-Asar en isis
(verhaal van de Egyptische goden Orisis-Asar, Set en Horus, de zonen van Marduk Ra)
(hoe Set zijn broer Asar-Osiris liet vermoorden en isis kunstmatig zwanger maakt)
(hoe de zoon Horus zijn vader wreken in de strijd met zijn oom Set)
Niet tussen Marduk en Ninurta, niet tussen de Enki- en Enlil-clans, was de uitbarsting:
Toen de eigen zonen van Marduk door de Igigi aansloegen, werd de rust verbroken.
Toen Marduk en Sarpanit en hun zonen en dochters in Lahmu de zondvloed wachtten,
The two sons, Asar and Satu, to the daughters of Shamgaz, the Igigi leader, a liking took;
When to Earth they all returned, the two brothers the two sisters espoused,
Asar the one called Asta chose, Satu the one called Nebat betrothed.
Asar with his father Marduk in the dark-hued lands to abide chose,
Satu near the Landing Place, where the Igigi dwelt, with Shamgaz his dwelling made.
About the domains on Earth was Shamgaz concerned: Where shall the Igigi the masters be?
So did Shamgaz the other Igigi incite, of that Nebat to Satu daily spoke;
By staying with his father, Asar the successor alone shall be, the fertile lands he will inherit!
So did Shamgaz and his daughter Nebat to Satu day after day say.
How the succession in the hands of Satu alone to retain, father and daughter schemed.

On an auspicious day they made a banquet; Igigi and Anunnaki to it they invited.
Asar, unsuspecting, to celebrate with his brother also came.
Nebat, his spouse’s sister, prepared the tables, footstools she also set,
She beautified herself, with lyre in hand a song to mighty Asar she sang.
Satu before him choice roast meat cut, with salted knife for him fatlings he served.
Shamgaz in a large goblet new wine to Asar offered, an admixture for him he made,
A large vessel, mighty to look upon, with elixired wine he gave him.
In good humor was Asar; merrily he arose and sang, with cymbals in his hand he chanted.
Then by the admixtured wine he was overcome, to the ground he fell down.
Let us for a sound sleep take him! the hosts to the others at the banquet said.

They Asar to another chamber carried, in a coffin they him laid,
The coffin with tight seals they closed, into the sea they threw it.
When word of what had happened Asta reached, to Marduk her husband’s father she raised a wailing:
Asar to his death in the sea depths was brutally thrown, quickly must the coffin be found!
They searched the sea for Asar’s coffin, by the shores of the dark-hued land it was found.
Inside the stiff body of Asar lay, from its nostrils the breath of life departed.
Marduk his clothes rent, on his forehead he put ashes.
My son! My son! Sarpanit cried and wept, great were her grief and mourning.
Enki was distraught and wept: The curse of Ka-in is repeated! to his son in agony he said.
Asta to high heavens a wailing raised, to Marduk for revenge and an heir an appeal she made:
Satu his death must meet. By your own seed a successor let me conceive,
Let by your name his name remembered be, the lineage surviving!
This, alas, cannot be done! Enki to Marduk and Asta said:
The brother who killed, the brother’s brother must be the keeper,
For this Satu must be spared, by his seed an heir to Asar you must conceive!
By these twists of fate Asta was baffled; distraught, the rules to defy she was determined.

Horus born to isis by artificial insemination from Asar-Osiris body

Before the body of Asar was wrapped and in the shroud in a shrine preserved,
From his phallus Asta the life seed of Asar extracted.
With it Asta herself made conceive, an heir and avenger to Asar to be born.
To Enki and his sons, to Marduk and his brothers, Satu word delivered:
The sole heir and Marduk’s successor am I, of the Land of the Two Narrows I will be the master!

Voor de Anunnaki-raad Asta weerlegde de bewering: met de erfgenaam van Asar ben ik met een kind.
Onder de rivierstier snelt met het kind dat ze verborg, de toorn van Satu die ze vermeed;
Horon (Horus) riep ze de jongen, om de wreker van zijn vader te zijn, voedde ze hem op.

Horus Battle met oom Set
Satu was hierdoor onthutst; Shamgaz van ambities trok zich niet terug.
Van het aardse jaar tot het aardse jaar verspreidden de lgigi en hun nakomelingen van de landingsplaats zich,
Tot aan de grenzen van Tilmun, het heilige gebied van Ninharsag, kwamen ze dichterbij.
De Igigi en hun aardbewoners bedreigden de plaats van de hemelwagens.
In het donker getinte land groeide het kind Horon door de snelle levenscycli van de aarde tot een held,
Door zijn oudoom Gibil werd Horon geadopteerd, door hem werd hij opgeleid en geïnstrueerd.
Voor hem waren Gibil gevleugelde sandalen voor stijgende vormen, om te vliegen als een valk die hij kon;
Voor hem was Gibil een goddelijke harpoen gemaakt, zijn pijlen waren raketten.
In de hooglanden van het zuiden deed Gibil hem de kunst van het metalen en smeden.
Het geheim van een metaal genaamd ijzer Gibil voor Horon onthuld.
Van de wapens die Horon maakte, van loyale aardbewoners een leger dat hij oprichtte.
Om Satu en de Igigi in noordelijke richting uit te dagen, marcheerden ze over land en rivier.

Toen Horon en zijn aardbewoners de grens van Tilmun, het land van de raketten, bereikten,
Satu tegen Horon uitdagende woorden gestuurd:
Tussen ons twee alleen is het conflict, laten we één op één in wedstrijd ontmoeten!
In de lucht boven Tilmun Satu in zijn wervelwind voor de strijd wachtte Horon.
Toen Horon op hem afkwam als een valk die omhoog stak,
Een vergiftigde pijl op hem schoot Satu, alsof het een steek van een schorpioen was, viel Horon neer.

Toen Asta dit zag, zond ze een roep naar de hemel uit, om Ningishzidda riep ze uit
Van zijn hemelboot kwam Ningishzidda naar beneden, om de held te redden voor zijn moeder kwam hij.
Met magische krachten Ningishzidda het gif tot welwillend bloed omgezet,
Tegen de ochtend was Horon genezen, van de doden was hij teruggekeerd.

Horus luchtgevecht met oom Set
Dan met een vurige pilaar, als een hemelse vis met vinnen en een vurige staart,
Ningishzidda aan Horon voorzag, de ogen van blauw naar rood naar blauw veranderden hun kleuren.
Op weg naar de triomfantelijke Satu Horon in de Vurige Pilaar schoot omhoog.
Heinde en verre jaagden ze op elkaar; de strijd was hevig en dodelijk.
Eerst werd Horons Vurige Pijler geraakt, daarna met zijn harpoen sloeg Horon Satu.
To the ground Satu crashing down came; by Horon in tethers he was bound.

When before the council Horon with his captive uncle came,
They saw that he was blinded, his testicles squashed, like a discarded jar he stood.
Let Satu, blind and heirless, live! So did Asta to the council say.
To end his days as a mortal, among the Igigi, the council his fate determined.
Triumphant was Horon declared, the throne of his father to inherit;
On a metal tablet was the council’s decision inscribed, in the Hall of Records they placed it.
In his abode Marduk with the decision was pleased; by what had happened he was sorrowed:
Though Horon a son of Asar his son was, from Shamgaz the Igigi he was descended,
A domain, one as among the Anunnaki allocated, to him was not given.
Having lost both sons, in each other Marduk and Sarpanit solace sought.
In time to them another son was born; Nabu, Prophecy Bearer, they named him.

Now this is the account of why in the faraway a new chariot’s place was built,
And the love of Dumuzi and Inanna that Marduk by Dumuzi’s death disrupted.
(the Anunnaki build the Nasca lines in the Americas)
It was after the contesting of Horon and Satu, and their aerial battle over Tilmun,
That Enlil his three sons to a council summoned.
With concern to them of what was happening, he said:
In the beginning the Earthlings in our image and after our likeness we made,
Now the Anunnaki offspring in the image and likeness of the Earthlings became!
Then it was Ka-in who his brother killed, now a son of Marduk is his brother’s killer!
For the first time ever, an Anunnaki offspring from Earthlings an army raised,
Weapons from a metal, of the Anunnaki a secret, in their hands he placed!
From the days when by Alalu and Anzu our legitimacy was challenged,
Disruption and rule-breaking by the Igigi continued.
Now the beacon peaks in the domain of Marduk are located, the Landing Place by the Igigi is held,
Now toward the Place of the Chariots the Igigi are advancing,
In the name of Satu to all the Heaven-Earth facilities they claim will lay!

Nazca Lines Americas
So did Enlil to his three sons say, to take countersteps to them he proposed:
An alternative Heaven-Earth facility in secret establish we must!
Let it in Ninurta’s land beyond the oceans, in the midst of trusted Earthlings, come to be!
Thus was the secret mission in the hands of Ninurta entrusted;
In the mountainlands beyond the oceans, beside the great lake,
Een nieuwe Bond Heaven-Earth die hij aan het opzetten was, binnen een omheining plaatste hij het;
Aan de voet van de bergen waar de goudklompjes verspreid lagen
Hij koos voor een vlakte met vaste grond; erop voor markeringen voor stijgen en dalen die hij maakte.
Primitief zijn de voorzieningen, maar het doel zullen ze dienen!
Zo verklaarde Ninurta zijn vader Enlil tijdig:
Van daaruit kunnen gouden zendingen naar Nibiru doorgaan, van daaruit kunnen ook wij opstijgen!

Liefdesverhaal van inanna en Dumuzi
(liefdesverhaal van Dumuzi en inanna)
(inanna een kleindochter van Enlil, Dumuzi een zoon van Enki)
(een liefde om 2 clans samen te brengen in meer eenheid, maar door de ambities van andere broers en jaloezie over hun succes, zet Dumusi aan tot de dood)
(een Anunnaki-oorlog onderling vanwege de woede van het verlies van innana, haar liefde)
In die tijd begon wat als een gezegende gebeurtenis begon als een vreselijke gebeurtenis eindigde.
Destijds kreeg Dumuzi, Enki’s jongste zoon, aan Inanna, de dochter van Nannar, een voorliefde;
Inanna, de kleindochter van Enlil, was door de heer van het hoeden in de ban.
Een liefde die geen grenzen kent overspoelde hen, een hartstocht die hun hart deed ontvlammen.
Veel van de liefdesliedjes die daarna lange tijd werden gezongen,
Inanna en Dumuzi waren de eersten die ze zongen, door hun liefde te zingen, vertelden ze.
Dumuzi, zijn jongste zoon, Enki, een groot domein boven de toegewezen Abzu;
Meluhha, het Zwarte Land, was zijn naam, er groeiden hooglandbomen, de wateren waren overvloedig.
Grote stieren zwierven tussen het riet van de rivier, hun vee was groot,
Zilver kwam uit de bergen, het koper helder als goud was verbitterd.
Zeer geliefd was Dumuzi; door Enki na de dood van Asar kreeg hij de voorkeur.
Van zijn jongste broer was Marduk jaloers. Inanna bij haar ouders Nannar en Ningal was geliefd, Enlil zat bij haar wieg.

Buiten haar schoonheid was ze mooi, in vechtsporten met Anunnanki-helden streden ze.
Van reizen in de hemel en van hemelschepen van haar broer Utu leerde ze;
Een eigen luchtschip om in de lucht van de aarde rond te dwalen, aan haar gepresenteerd door de Anunnaki.

Na de zondvloed, op het Landing Platform, Dumuzi en Inanna hun ogen op elkaar gericht;
Bij de inwijding van de kunstmatig gevormde bergen was tussen hen een warme ontmoeting.
Aanvankelijk aarzelden ze, hij van Enki’s clan, zij van Enlil een nakomeling.
Toen Ninharsag voor vrede de conflicterende clans samenbracht,
Inanna en Dumuzi weg van de anderen om samen te worden beheerd, liefde voor elkaar beleden ze.
Terwijl ze samen wandelden, zeiden ze lieve woorden van verleidelijke liefde voor elkaar.
Naast elkaar gingen ze liggen, het ene hart kletste met het andere hart;
Om haar middel sloeg Dumuzi zijn arm, als een wilde stier om haar naar zijn hand te zetten,
Laat me je leren! Laat me je leren! zei Inanna Dumuzi.
Zachtjes kuste ze hem, en toen sprak ze tot hem van haar moeder:
Welke fib kan ik mijn moeder vertellen? Welke woorden ga je Ningal vertellen?
Laten we onze liefde van mijn moeder vertellen, van vreugdecederparfum dat ze op ons zal strooien!

Naar de woonplaats van Ningal, Inanna’s moeder, gingen de geliefden,
Aan hen gaf Ningal haar zegen, van Dumuzi keurde de moeder van Inanna goed.
Heer Dumuzi, als schoonzoon van Nannar bent u het waard! tegen hem zei ze.
Dumuzi als bruidegom door Nannar zelf werd verwelkomd, Inanna’s broer Utu, Let it so be! zei.
Wellicht dat de vrede tussen de clans werkelijk zal worden gevierd! Enlil zei tegen ze allemaal.
Toen over de liefde en verloving Dumuzi tot zijn vader en broers sprak,
Enki van vrede door middel van omhelzing was ook aan het denken, zijn zegen aan Dumuzi gaf hij.

Dumuzi’s broers, allemaal behalve Marduk, over de omhelzing waren blij.
Er werd een verlovingsbed van goud door Gibil gemaakt, Nergal blauwkleurige lapis-stenen gestuurd.
Zoete dadels, een vrucht van Inanna die de voorkeur heeft, naast het bed dat ze op een stapel hebben gelegd,
Onder de vruchten verstopten ze de lapisparels die Inanna kon ontdekken.

Zoals gebruikelijk was om Inanna te parfumeren en te kleden werd een zus van Dumuzi gestuurd,
Geshtinanna, een aanstaande schoonzus, was haar naam.
Tegen haar Inanna onthulde ze wat in haar hart was, over haar toekomst met Dumuzi voor haar zei ze:
Een visioen van een geweldige natie die ik heb, als een grote Anunnaki Dumuzi zal er opstaan.
Zijn naam boven anderen zal worden verheven, zijn koningin-echtgenoot zal ik zijn.
Prinselijke status die we zullen delen, opstandige landen die we samen zullen onderwerpen,
Ik zal Dumuzi de status geven, het land dat ik terecht zal leiden!

Geshtinanna
(de dood van Dumuzi)
(een zus verleidt Dumuzi in een val om zijn liefdesrelatie met Inanna te beëindigen)
(in zijn schrik rent hij weg en verdrinkt op rotsen die een
stromende stroomversnelling oversteken) Inanna’s visioenen van heerschappij en glorie door Geshtinanna aan haar broer Marduk werden gemeld.
Door Inanna’s ambities was Mardoek zeer verontrust; Geshtinanna een geheim plan vertelde hij.
To her brother Dumuzi, to the herder’s dwelling, Geshtinanna went.
Lovely to behold and perfumed, to her brother Dumuzi thus she said:
Before with your young wife in your embrace with you will sleep,
A legitimate heir, by a sister born, you must have!
Inanna’s son to succession shall not be entitled, on your mother’s knees he will not be raised!
She put his hand in her hand, she pressed her body against his body.
My brother, with you I will lie down! Bridegroom, with you a peer of Enki we shall have!
So did Geshtinanna to Dumuzi whisper, a noble issue from her womb to have.
Into her womb Dumuzi poured the semen, by her caressing he fell asleep.

During the night Dumuzi had a dream, a premonition of death he envisioned:
In the dream seven evil bandits he saw coming into his dwelling.
The Master has sent us for you, son of Duttur! to him they said. They chased away his ewes, his lambs and kids they drove away,
The headdress of lordship they took off his head, the royal robe off his body they tore,
The staff of shepherding they took and broke, his cup from its peg they threw down.
Naked and barefooted they seized him, in fetters they his hands bound,
In the name of the Princely Bird and the Falcon they left him dying.
Disturbed and startled Dumuzi in the middle of the night awoke, to Geshtinanna the dream he told.
The dream is not favorable! Geshtinanna to the distraught Dumuzi said.
Marduk of raping me will accuse you, evil he will send, evil emissaries to arrest you.
To try you and disgrace you he will order, the liaison with an Enlilite to disunite!
As a wounded beast Dumuzi a cry roared out: Betrayal! Betrayal! he shouted.
To Utu, Inanna’s brother, Help me! word he sent; the name of his father Enki as a talisman he uttered.

Dumuzi running away, slips in a river rapids and drowns

Through the desert of Emush, the Snakes Desert, Dumuzi rushed to escape,
To the place of mighty waterfalls from the evildoers he ran to hide.
Where the gushing waters the rocks to slippery smoothness made, Dumuzi slipped and fell;
The onrushing waters his lifeless body in a white froth swept away.

Now this is the account of Inanna’s descent to the Lower Abzu,
And the Great Anunnaki War, and how Marduk in the Ekur alive was imprisoned.
When the lifeless body of Dumuzi from the great lake’s waters by Ninagal was retrieved,
To the abode of Nergal and Ereshkigal in the Lower Abzu the body was brought.
On a stone slab was the dead body of Dumuzi, a son of Enki, placed.
When of what had happened word to Enki was sent, Enki rent his clothes, on his forehead he put ashes.
My son! My son! for Dumuzi he lamented. What have I sinned to be so punished? out loud he asked.
When I to Earth from Nibiru came, EA, He Whose Home Is Waters, was my name,
With waters did the Celestial Chariots obtain their thrustpower, in waters I splashed down;
Then by an avalanche of waters the Earth was swept over,
In waters did Asar my grandchild drown, by waters my beloved Dumuzi is now dead!
Everything I had done, for righteous purpose did I do it.
Why am I punished, why has Fate against me turned?
So did Enki bewail and lament.

(story of inanna and the underworld)
(the lower hemisphere of Earth, southern Africa)

Lower World Southern Africa
When from Geshtinanna the veracity of occurrences was discovered,
Greater was Enki’s agony: Now Marduk, my firstborn, for his deed will also suffer!
By the disappearance and death of Dumuzi was Inanna worried, then grieved;
Then to the Lower Abzu she hurried, Dumuzi’s body for burial to retrieve.

Ereshkigal evil sister of inanna
When Ereshkigal, her sister, of the arrival of Inanna at the precinct’s gates was told,
Ereshkigal a devious scheme on the part of Inanna suspected.
At each of the seven gates, one of Inanna’s accoutrements and weapons was from her removed,
Then, unclothed and powerless before Ereshkigal’s throne,
Of scheming an heir by Nergal, Dumuzi’s brother, she was accused!
Trembling with fury, Ereshkigal to her sister’s explanations would not listen.
Let loose against her the sixty diseases! Ereshkigal her vizier, Namtar, in anger ordered.

The 2 Android Emissaries – the Bio Android Greys created by Enki
(story of the two android emissaries to retrieve inanna and revive her)
By the disappearance of Inanna in the Lower Abzu were her parents much worried,
Nannar to Enlil in the matter went, Enlil to Enki a message sent.

From Nergal his son, Ereshkigal’s spouse, Enki what had happened learned,
From clay of the Abzu Enki two emissaries fashioned, beings without blood, by death rays unharmed,
To the Lower Abzu he sent them, Inanna to bring back, whether alive or dead.

When before Ereshkigal they came, Ereshkigal by their appearance was puzzled:
Are you Anunnaki? Are you Earthlings? with bewilderment she
asked them.
Namtar the magical weapons of power against them directed, but unharmed the two were. To the lifeless body of Inanna he took them, hanging from a stake she was.

Upon the corpse the clay emissaries a Pulser and an Emitter directed,
Then the Water of Life on her they sprinkled, in her mouth the Plant of Life they placed.
Then Inanna stirred, her eyes she opened; from the dead Inanna arose.
When the two emissaries Inanna to the Upper World were ready to return,
Inanna the lifeless body of Dumuzi to take along them ordered.

At the seven gates of the Lower Abzu, to Inanna her accoutrements and attributes were returned.
To the abode of Dumuzi in the Black Land the lover of her youth to take the emissaries she ordered,
There to wash him with pure water, with sweet oil him anoint,
Then to clothe him in a red shroud, upon a slab of lapis lay him;
Then in the rocks for him a rest place carve out, the Day of Arising there to await.

(inanna demands death to Marduke for instigating the death of Dumuzi)
As for herself, to the abode of Enki Inanna set her steps,
Retribution for her beloved’s death she wanted, the death of Marduk the culprit she demanded.
There has been death enough! Enki to her said. Marduk an instigator was, but murder he committed not!
When Inanna learned that Marduk would not by Enki be punished, Inanna to her parents and brother went.
To high heaven she a wailing raised: justice! Revenge! Death to Marduk! she cried for.
At Enlil’s abode his sons Inanna and Utu joined, for a council of war they gathered.
Ninurta, whom the rebel Anzu defeated, for strong measures argued;
Of secret words between Marduk and the Igigi exchanged, Utu to them reported.
Of Marduk, an evil serpent, Earth must be rid! Enlil with them agreed.

When the demand for Marduk’s surrender to Enki his father was sent,
Enki to his abode Marduk and all the other sons summoned.
Though for my beloved Dumuzi I am still grieving, Marduk’s rights I must defend! Though evil did Marduk instigate, by ill fate, not by Marduk’s hand, did Dumuzi die;
Marduk is my firstborn, Ninki is his mother, for succession he is destined,
From death by Ninurta’s gang by us all he must be protected! So did Enki say.
Only Gibil and Ninagal their father’s call heeded; Ningishzidda was opposed,
Nergal was hesitant: Only if in mortal danger he will be will I help! he said.

Anunnaki Family Clans War
(Anunnaki war between the Enki and Enlil clans, Marduke retreats to the Ekur Pyramids)
It was after that that a war, of ferocity unknown, between the two clans erupted.
Unlike the contending of Horon and Satu, of Earthlings descended, it was:
A battle between Anunnaki, Nibiruan-born among them, on another planet was loosed.
By Inanna was the warfare begun, in her skyship to the domains of Enki’s sons she crossed over;
Marduk to battle she challenged, to the domains of Ninagal and Gibil she him pursued.
To assist her Ninurta from his Storm Bird withering beams at the enemy’s strongholds shot,
Ishkur from the skies with scorching lightnings and smashing thunders attacked.
In the Abzu from the rivers fish he washed away, cattle in the fields he dispersed.
To the north, the place of the artificed mounts, Marduk then retreated;
Pursuing him, Ninurta on the habitations poison-bearing missiles rained.
His Weapon That Tears Apart the people in those lands robbed of their senses,
The canals that the river’s waters bore, red from blood became;
Ishkur’s brilliances the nights’ darkness into flaming days converted.

Secret Entrance The Ekur Pyramids of Egypt
As the devastating battles northward advanced, Marduk in the Ekur himself ensconced,
Gibil for it an unseen shield devised, Nergal to heaven its all-seeing eye raised.
With a Weapon of Brilliance, by a horn directed, Inanna the hiding place attacked;
Horon to defend his grandfather came; by her Brilliance was his right eye damaged.
While Utu the Igigi and their horde of Earthlings beyond Tilmun held off,

At the foot of the artificed mounts Anunnaki, this and that clan supporting, in battle clashed.
Let Marduk surrender, let the bloodshed end! So did Enlil to Enki words convey;
Let brother talk to brother! to Enki Ninharsag a message sent.
In his hideout, within the Ekur, Marduk his pursuers to defy continued,
Within the House Which Like a Mountain Is his final stand he made.
Inanna the massive stone structure could not surmount, its smooth sides her weapons deflected.

Then Ninurta of the secret entrance learned, the swivel stone on the north side he found!
Through a dark corridor Ninurta passed, the grand gallery he reached,
Its vault by the many-hued emissions of the crystals like a rainbow was aglitter.
Inside, by the intrusion alerted, Marduk with ready weapons Ninurta awaited;
With weapons responding, smashing the wonder crystals, Ninurta up the gallery kept going.
Into the upper chamber, the place of the Great Pulsating Stone, Marduk retreated,

Pyramid kings chamber diagram and 3 blocking stones

At its entrance Marduk the sliding stone locks lowered; from one and all admission they barred.
Into the Ekur Inanna and Ishkur Ninurta followed; what next to do they contemplated.
Let the encased hiding chamber be Marduk’s stone coffin! to them Ishkur said.
To three blocking stones, ready for down gliding, Ishkur their attention drew.
Let slow death, by alive being buried, be Marduk’s sentence! Inanna her consent gave.
At the end of the gallery, the three the blocking stones let loose,
Each one of them one stone for plugging slid down, Marduk as in a tomb to seal.

Now this is the account of how Marduk was saved and to exile departed,
And how the Ekur was dismantled and lordship over the lands rearranged.
Away from the Sun and light, without food or water, Marduk within the Ekur alive was entombed;
By his imprisonment and punishment without trial Sarpanit, his spouse, a wailing raised.
To Enki her father-in-law she hurried, with the young son Nabu to him she came.
To be among the living Marduk must be returned! to Enki Sarpanit said.
He sent her to Utu and Nannar, who with Inanna can intercede.
Wearing a garment of atonement, To the lord Marduk give life! she pleaded.
Let him humbly life continue, rulership he will lay aside!

Appeased was not Inanna, For the death of my beloved, the Instigator must die! Inanna retorted.
Ninharsag, the peacemaker, the brothers Enki and Enlil summoned,
Punishment to Marduk must come, death is not warranted! to them she said.
Let Marduk in exile live, the succession on Earth to Ninurta submit!
Enlil by her words was pleased and smiled: Ninurta was his son, of Ninurta she was the mother!
If between succession and life the choice is, what can I, a father, say?
So did Enki with heavy heart answer. In my lands widespread is the desolation,
Warfare must end, for Dumuzi I am still in mourning; let Marduk live in exile!
If peace is to be returned and Marduk shall live, binding arrangements must be made! Enlil to Enki said.
All facilities that heaven and Earth bond, to my hands alone must be entrusted,

The mastery over the Land of the Two Narrows to another son of yours you must give.
The Igigi who Marduk follow, the Landing Place must give up and abandon,
Naar een land van geen terugkeer, door geen afstammeling van Ziusudra bewoond, moet Marduk in ballingschap gaan!
Dat verklaarde Enlil ook krachtig, om in de eerste plaats tot de broeders te behoren die hij bedoelde.
De hand van het lot Enki in zijn hart erkende: laat het zo zijn! met gebogen hoofd zei hij.
Alleen Ningishzidda weten de Ekur-ingewanden; laat hem over zijn land de meester zijn!

Redding van Marduk gevangen door nieuwe gedwongen opening

Nadat de beslissingen van de Grote Anunnaki waren aangekondigd, kwam Ningishzidda voor de redding die ze riepen.
Hoe Marduk van de geblokkeerde en verzegelde ingewanden te bevrijden was, was zijn uitdaging;
Om degene die levend is te laten begraven, een taak die ze hem niet konden bedenken, vrij te laten.
Ningishzidda de Ekur’s geheime ontwerpen overwogen, hoe de blokkades die hij had gepland te omzeilen: door een gebeitelde bovenste opening zal Marduk worden gered! tegen de leiders zei hij.
Op een plek die ik ze zal laten zien, een deuropening in de stenen die ze zullen snijden,
Van daaruit zullen ze een kronkelende doorgang boren, een reddingsschacht creërend.
Door verborgen uithollingen tot in het midden van de Ekur zullen ze doorgaan,
Bij de draaikolk van de uithollingen door de stenen zullen ze doorbreken.
Een doorgang naar de binnenkant zal openblazen, waardoor de blokkades worden omzeild;
Boven in de grote galerij zullen ze doorgaan, de drie stenen balken die ze zullen verhogen,
De bovenste kamer, de doodsgevangenis van Marduk, zullen ze bereiken!

Anunnaki, geleid door Ningishzidda, volgde zijn geschetste plan,
Met gereedschappen die de stenen kraken, de opening die ze maakten, de reddingsschacht die ze maakten,
De binnenkant van de kunstmatige berg die ze bereikten, een uitgang die ze open bliezen.
Ze omzeilden de drie blokkerende stenen, de bovenste kamer die ze bereikten.
Op een klein platform het valhek dat ze ophieven; Marduk, flauwgevallen, redden ze.
Voorzichtig door de draaiende schacht lieten ze de heer zakken, in de frisse lucht die ze hem brachten;
Buiten wachtten Sarpanit en Nabu, echtgenoot en vader; het was een vreugdevolle hereniging.

Noord-Amerika land van gehoornde beesten
(Marduke wordt verbannen naar Amerika, Noord-Amerika)
Wanneer aan Marduk zijn vader Enki de voorwaarden voor vrijlating worden meegedeeld,
Marduk was woedend: ik zou liever sterven dan dat mijn geboorterecht verloren zou gaan! hij schreeuwde.
Sarpanit in zijn armen duwde Nabu. We maken deel uit van uw toekomst! zei ze zachtjes.
Marduk was boos, Marduk was vernederd. Aan het lot geef ik toe! zei hij onhoorbaar.
Met Sarpanit en Nabu naar een land van geen terugkeer vertrok hij,
Hij ging naar een plaats waar met zijn vrouw en zoon op gehoornde beesten wordt gejaagd.

De Black Skybird van Ninurta
Nadat Marduk was vertrokken, kwam Ninurta de Ekur door de schacht terug,
Door een horizontale gang naar de vulkaan van de Ekur ging hij.
In de oostelijke muur, in een kunstzinnig gevormde nis, straalde de Destiny Stone een rode uitstraling uit.
Het is de macht om me te doden, met een moord die me volgt! Ninurta in de kamer huilde.
Haal het weg! Vernietig het door vernietiging. schreeuwde Ninurta tegen zijn luitenants.
Zijn stappen terugkerend, door de grote galerij naar de bovenste kamer die Ninurta ging,
In een uitgeholde borst klopte het hart van de Ekur, de netkracht met vijf compartimenten werd vergroot.
Met zijn stok Ninurta sloeg de stenen kist; met een resonerend geluid reageerde het.
De Gug Stone, die richting bepaalde, beval Ninurta om eruit te worden gehaald, naar een plaats naar keuze gedragen.
Ninurta kwam langs de grote galerij en onderzocht de zevenentwintig paar Nibiru-kristallen.
Velen in zijn gevecht met Marduk waren beschadigd; sommigen van de intacte strijd overleefden.
Om de hele uit hun groeven te halen, beval Ninurta, de anderen met zijn balk verpulverde hij.

Pyramid Cap Stone verwijderd

Buiten het huis dat als een berg Ninurta in zijn Black Bird zweefde,
Hij richtte zijn aandacht op de Apex Stone; het toonbeeld van zijn vijand.
Met zijn wapens schudde hij het los, in stukken viel het op de grond.
Hierdoor wordt de angst voor Marduk voor altijd beëindigd! Ninurta, zegevierend, verklaarde.

Op het slagveld kondigde de verzamelde Anunnaki de lof van Ninurta aan:
Net als Anu ben je gemaakt! schreeuwden ze tegen hun held en leider.
Om het onbekwame baken te vervangen, werd een berg nabij de plaats van de hemelwagens gekozen,
Binnen de ingewanden werden de geborgen kristallen opnieuw gerangschikt.
Op zijn hoogtepunt werd de Gug Stone, de Stone of Directing, geïnstalleerd;
Mount Mashu, Mount of the Supreme Celestial Barque, de berg werd genoemd.
Op dat moment riepen Enlil zijn drie zonen op; Ninlil en Ninharsag waren ook aanwezig.
Bevelen over oude landen om te bevestigen, heerlijkheden over nieuwe landen om toe te wijzen die ze hebben ontmoet.
Aan Ninurta, die Anzu en Marduk hadden overwonnen, werden de Enlilship-bevoegdheden verleend,
In alle landen moet het surrogaat van zijn vader zijn.

Van de landingsplaats in het Cedar-gebergte werd de heerschappij over Ishkur verleend,
Aan zijn domein noordelijk daarvan was de landingsplaats verbonden.
De landen ten zuiden en oosten daarvan, waar de Igigi en hun nakomelingen zich hadden verspreid,
Nannar werd als een eeuwige gave gegeven, door zijn nakomelingen en volgelingen te bewaren en vast te houden.
Het schiereiland waar de plaats van de strijdwagens lag, in het land van Nannar was inbegrepen,

Utu als bevelhebber van de plaats en van de navel van de aarde werd bevestigd.
In het Land van de Twee Smalle, zoals overeengekomen, heeft Enki aan Ningishzidda de heerschappij toegewezen.
Daar had geen van Enki’s andere zonen bezwaar tegen; daar was Inanna tegen!
Over het erfgoed van Dumuzi, haar overleden bruidegom, beweerde Inanna dat ze lag,
Een eigen heerschappij eiste zij van Enki en Enlil.
Hoe Inanna’s eisen om de overwogen leiders tevreden te stellen,
Over de landen en de volkeren de Grote Anunnaki die de raad van het lotbesluit nam,
Met betrekking tot de aarde en haar hervestigende woorden met Anu wisselden ze uit.

Sinds de zondvloed, de grote ramp, zijn er bijna twee Shars gepasseerd,
De aardbewoners zijn enorm gegroeid, van berggebieden tot gedroogde laaglanden.
Van Civilized Mankind by Ziusudra waren er afstammelingen, met Anunnaki-zaad waren ze vermengd.
Nakomelingen van Igigi die onderling getrouwd waren, zwierven rond, in de verre landen overleefden de verwanten van Ka-in.
Weinigen en verheven waren de Anunnaki die uit Nibiru waren gekomen, weinigen waren hun perfecte afstammelingen.
Hoe nederzettingen voor zichzelf en voor aardbewoners om de Grote Anunnaki te vestigen overwogen,
Hoe verheven de mensheid verheven te blijven, hoe de velen de weinigen te laten gehoorzamen en dienen.
Over dat alles, over de toekomst wisselden de leiders met Anu-woorden.
Anu besloot nog een keer naar de aarde te komen; met zijn echtgenoot Antu wilde hij komen.

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 12
Synopsis van de twaalfde tablet

De grond droogt, vlaktes en riviervalleien zijn hervestigd

Overvloedig goud komt uit het land Beyond the Seas

Anu en zijn echtgenote Antu arriveren voor een gedenkwaardig bezoek

Herinnerend, de leiders beseffen dat ze de pionnen van Destiny zijn.

Ze wijzen drie beschavingsgebieden toe aan Mensheid

Gratie verleend door de vertrekkende Anu, Marduk blijft rebels

De Eerste Regio en ruimtevoorzieningen zijn Enlilite-landen

De eerste beschaving van de mens begint in de Eerste Regio (Sumer)

Marduk neemt een site over om een ​​illegale lanceertoren te bouwen

Gefrustreerd door de Enlilites, Marduk grijpt de Tweede Regio

Hij ontzet en verbant Ningishzidda (Thoth) naar verre landen

Hij verklaart zichzelf Ra, oppergod, in een nieuwe religie.

Hij introduceert faraonische heerschappij om een ​​nieuwe beschaving te markeren.

Enlil draagt ​​zijn zoon Ishkur op om de metaalbronnen te beschermen.

Inanna krijgt de heerschappij in de derde regio (Indusvallei).

Anu en Antu bezoeken de aarde
HET TWAALFDE TABLET
(Anu en Antu, de ouders bezoeken de aarde)
Anu besloot nog een keer naar de aarde te komen, met zijn echtgenoot Antu wenste hij te komen,
Terwijl zijn aankomst wachtten, begonnen de Annunnaki-verblijven in Edinburgh om te herstellen.
Van de berggebieden waar afstammelingen van Sem woonden, naar het oude land migreerden de mensen met de zwarte kop.
Op de pas gedroogde grond lieten de Anunnaki ze bezinken, voedsel voor iedereen.
Waar Eridu, Enki’s eerste stad, voordat de zondvloed had gestaan,
On top of the myriads of mud and silt a new Eridu was marked out.
In its center, upon a raised platform, an abode for Enki and Ninki was built,
House of tile Lord Whose Return Is trimphant it was called;
With gold and silver and precious metals by Enki’s sons provided it was adorned.
Above in a circle skyward pointing, the twelve constellations by their signs were marked out.
Below, as in the Abzu, waters with swimming fishes flowed.
In a sanctuary, a place that no uninvited can enter, Enki the ME formulas kept.
For Enmil and Ninlil. a next Nibru-ki atop the mud and silt was established;
Amid its people’s dwellings and cattlefolds and stalls a sacred precinct was walled off.
An abode for Enlil and Ninlil therein was built, in seven stages it arose;
A stairway, rising as to heaven, to the topmost platform led.
Zijn Tablets of Destinies bewaarde Enlil daar, met zijn wapens werd het beschermd:
Het opgeheven oog dat het land aftast, de opgeheven straal die alles doordringt.
Op de binnenplaats, in zijn eigen omheining, werd Enlil’s snelstijgende Skybird bewaard.

Enlil’s snelle Skybird

Koning en koningin Anu en Antu van Planet Nibiru, bezoek de aarde
Naarmate de tijd voor de aankomst van Anu en Antu naderde,
Voor hun verblijf in de Edin werd een nieuwe plaats gekozen, niet die van Enlil noch die van Enki.
Unug-ki, the Delightful Place, zo heette het. Er werden schaduwbomen in geplant,
Een puur witte structuur, het huis van Anu, werd in het midden gebouwd.
De buitenkant steeg in zeven fasen; het interieur was als een koningsverblijf.
Toen de hemelwagen van Anu op aarde arriveerde, schoot Anunnaki er hoog op af;
For a safe landing at the Place of the Chariots, in Tilmun, it was guided.
Utu, the Place’s commander, his great-grandparents to Planet Earth welcomed.
The three children of Anu, Enlil and Enki and Ninharsag, stood there to greet them.
They embraced and kissed, they laughed and cried. So long, so long has the separation been!
They to each other kept saying. At each other they looked, aging to examine: Though greater in Shars were the parents, younger than the children they looked!
The two sons looked old and bearded; Ninharsag, once a beauty, was bent and wrinkled.
All five of them with tears were filled; tears of joy with sorrowed tears were mingled.
In skyships were the guests and their hosts to the Edin taken,
In a prepared place beside Unug-ki the skyships landed.
All the Anunnaki that on Earth had stayed as an honor guard were standing.

The 7 step Ziggurat of Anu, House of the gods
Then in a procession, singing and music playing, the Anunnaki to the House of Anu the guests accompanied.
In the House of Anu, Anu washed and rested, then he was perfumed and clothed;
Antu by female Anunnaki to the House of the Golden Bed was escorted;
There she too washed and rested, then she was perfumed and clothed.
In the open courtyard, as an evening breeze the tree leaves rustled,

Anu and Antu on thrones were seated. Flanking them were Enli1 and Enki and Ninharsag.
Attendants, Earthlings who were completely naked, wine and good oil served;
Others, in a corner of the courtyard, a bull and a ram, gifts of Enlil and Enki, on a fire were roasting.
A great banquet was for Anu and Antu prepared, for the sign in the heavens its start was awaiting.
On Enlil’s instructions Zumul, who in matters of stars and planets was learned,
The steps of the House of Anu ascended, the rising of the planets at evetime to announce.
On the first step Kishar in the eastern skies appeared, Lahamu or the second step was seen,
Mummu on the third step was announced, Anshar by the fourth step rose,
Lahmu on the fifth step was seen, the Moon from the sixth step was announced.
Then, on a signal from Zumul, the hymn The Planet of Anu in the Skies Rises began to be sung,

10th Planet Nibiru view from Observatory
For from the topmost step, the seventh, the red-haloed Nibiru into view came.
To music the Anunnaki clapped and danced, to music they danced and sang;
To the one who grows bright, the heavenly planet of the lord Anu, they sang.

Bon Fires celebrate King Anu visit to Earth
On the signal a bonfire was lit, seen from place to place were the bonfires started:
Before the night was over, the whole land of Edin was with bonfires lit!
After a meal of bull meat and ram meat, of fish and fowl, with wine and beer accompanied,
Anu and Antu to their overnight quarters were accompanied; by Anu and Antu were all the Anunnaki thanked.
For several Earth days and nights Anu and Antu slept; on the sixth day his two sons and daughter Anu summoned.
Of what had on Earth transpired their accounts he heard, of the peace and the warfare he learned.
Of how the Earthlings, by the oath of Enlil to be wiped off, had again proliferated Anu heard;
Of the gold discovery in the land beyond the oceans and the chariot’s place there, Enlil to him revealed.

(with the telling about Galzu, the Anunnaki realize they are as emissaries of the creator)
(Earths destiny for the Anunnaki to protect life on Earth, with mankind as helpers)
It was then that of the dream and the tablet from Galzu Enki to his father told.
By that was Anu greatly puzzled: A secret emissary by that name
To Earth by me was never sent! So did Anu to the three leaders say.
Puzzled were Enki and Enlil, baffled they at each other looked.
On account of Galzu Ziusudra and the seed of life were saved! Enki said.
On account of Galzu on Earth we remained! Enlil to his father said.
The day to Nibiru you return you shall die, so did Galzu to us say.
Incredulous of that was Anu; the change of cycles indeed havoc did cause, but with elixirs cured it was!

Whose emissary, if not yours, was Galzu? Enki and Enlil in unison said.
Who the Earthlings to save wanted, who on Earth made us stay?
Ninharsag her head slowly nodded: For the Creator of All did Galzu appear!
Was the creation of the Earthlings also destined, of that I must wonder!
For a while the four of them were silent; each one past events in his heart recounted.
While fates we decreed, the hand of destiny every step directed! So did Anu say.
The will of the Creator of All is clear to see: On Earth and for Earthlings, only emissaries we are
The Earth to the Earthlings belongs, to preserve and advance them we were intended!
If that is our mission here, let us accordingly act! So did Enki say.
The great Anunnaki who the fates decree counsels exchanged regarding the lands:
To create civilized regions the Great Anunnaki decided, therein knowledge to Mankind provide;
Cities of Man to establish, therein in sacred precincts abodes for the Anunnaki create;
Kingship as on Nibiru on Earth establish, crown and scepter to a chosen man give;
By him the word of the Anunnaki to the people convey, work and dexterity to enforce;
In the sacred precincts a priesthood to establish, the Anunnaki as lofty lords to serve and worship. Secret knowledge to be taught, civilization to Mankind convey.

To create four regions, three for Mankind, one restricted, the Anunnaki resolved:
The first region in the olden Edin-land to establish, for Enlil and his sons to dominate;
The second region in the Land of the Two Narrows thereafter to follow, for Enki and his sons to lord;
The third region, with the other two not mingling, in a distant land to Inanna grant;
The fourth region, for the Anunnaki alone consecrated, the peninsula of the Place of the Chariots will be.

Now this is the account of Anu’s journey to the lands beyond the oceans,
And how in the First Region for,the Anunnaki cities were reestablished.
(cities of Sumer, lower iraq rebuilt)
Having the decision about the four regions and Mankind’s civilizations made,
Anu about his grandson Marduk inquired. I must see him again! to the leaders Anu said.
Whether by Dumuzi and Ningishzidda to Nibiru inviting, Marduk’s ire I myself have caused!
So did Anu wonder; to reconsider the punishment of Marduk he wished.
When to the lands beyond the oceans you journey, Marduk to meet you will be told!
The land where he roams, in those parts of the Earth it is! So did Enlil to Anu say.
Before for the distant lands the royal couple went, the Edin and its lands Anu and Antu surveyed;
Eridu and Nibru-ki they visited, where the cities of the first region were planned they saw.
In Eridu Enlil about Enki complained: The ME formulas to himself Enki is keeping!
Anu, on the seat of honor seated, words of praise to Enki said:
My son for himself a magnificent house built, beautifully on a platform it is raised.
To the people that the House surround and serve, great knowledge will Enki give;
Now, the knowledge that in the ME’s is secreted, with other Anunnaki must be shared!
Embarrassed was Enki; to share with all the divine formulas to Anu he promised.

In the ensuing days, in skyships traveling, Anu and Antu the other regions surveyed.
Then, on the seventeenth day, to Unug-ki the royal couple returned for one more night of rest
In the morrow, when the younger Anunnaki before Anu and Antu for a blessing came,
Anu to his great-granddaughter Inanna took a liking; he drew her closely, he hugged and kissed her.
Let all my words heed! to the congregated he announced:
This place, after we leave, to Inanna as a dowry is given,
Let the skyship in which we the Earth shall survey to Inanna my present be!
Joyed, Inanna to dance and sing began, her praises of Anu as hymns in times to come were chanted.

Thereafter, bidding farewells to the Anunnaki, for the lands beyond the oceans Anu and Antu departed;
Enlil and Enki, Ninurta and Ishkur with them to the golden land went
To impress Anu the king with the great golden richess, Ninurta an abode for Anu and Antu built;
Its stone blocks, to perfection cut, with pure gold inside were covered.
A golden enclosure, with flowers of carnelian stones carved, the royal couple awaited!
By the shore of the great mountain lake was the abode erected.
How the gold nuggets are collected the visitors were shown;
There is gold here enough for many Shars to come! Anu, satisfied, said.
To a place nearby Ninurta to Anu and Antu an artificed mound showed,
How to a place for melting and refining metals it was made Ninurta explained.
How a new metal from stones was extracted he showed them: Anak, Anunnaki-made, he called it,
How by combining it with the abundant copper a strong metal he invented, he showed them.
On the great lake, from whose shores the metals came, Anu and Antu sailed;
The Lake of Anak Anu called it, henceforth this was its name.

(Anu visits the Americas, pardons Marduk to return)
Then from lands from the north, lands where great horned beasts are hunted,
Marduk before his father Enki and his grandfather Anu came; Nabu his son with him was.
When Enki about Sarpanit inquired, Marduk with sorrow of her death them told.
Now Nabu alone with me has remained! to his father and grandfather Marduk said.
Anu Marduk to his chest pressed: Enough you have been punished! to him he said;
With his right hand on Marduk’s head, Anu Marduk to be forgiven blessed.
From the golden place, high in the mountains, all who had gathered to the plain below went.

There, stretching to the horizon, Ninurta a new place for the chariots has prepared.
Anu and Antu’s celestial chariot stood there ready, with gold to the brim it was loaded.
As the time for departing came, Anu to his children words of good-bye and guidance said:
Whatever Destiny for the Earth and the Earthlings intended, let it so be!
If Man, not Anunnaki, to inherit the Earth is destined, let us destiny help.
Give Mankind knowledge, up to a measure secrets of heaven and Earth them teach,
Laws of justice and righteousness teach them, then depart and leave!
So did Anu to his children fatherly instructions give.
Once more they hugged, embraced and kissed, and from the new chariots’ place Anu and Antu for Nibiru left.

The first to break the sorrowed silence was Marduk; with anger were his words:
What is this new Place of Celestial Chariots? of the others an explanation he demanded.
What after my exile without my knowledge has transpired?
When Enki of the decisions about the four regions to Marduk told,
Marduk’s fury knew no bounds: Why will Inanna, a cause of Dumuzi’s death, her own region get?
The decisions have been made, they cannot be altered! So did Enlil to Marduk say.
In separate skyships to the Edin and its adjoining lands they returned;
Sensing trouble, Enlil Ishkur to stay behind instructed, over the gold watch to keep.

Ziggurats are built, a house of the gods, Temples

(Ziggurats are built, a house of the gods)
To commemorate Anu’s visit, a new count of time passage was introduced:
By Earth years, not by Nibiru Shars, was what on Earth transpired to be counted.
In the Age of the Bull, to Enlil dedicated, was the count of Earth years begun.
When to the Edin the leaders returned, the place of the first civilized region,
How to make bricks from mud the Anunnaki the Earthlings taught, therewith cities to build.
But where once cities of the Anunnaki alone had stood, cities for both them and Earthlings now arose;
Therein and in new cities for the great Anunnaki sacred precincts were consecrated,
Therein the Anunnaki with lofty abodes were provided, Temples by Mankind they were called;
Therein the Anunnaki as Lofty Lords were served and worshiped,
By number-ranks were they honored, the heirship to Mankind made known:
Anu, the heavenly, the rank of sixty held, to Enlil the fifty rank was given,
On Ninurta his foremost son did Enlil the same rank bestow.
Next. in succession was the lord Enki, the rank of forty he held;
To Nannar, the son of Enlil and Ninlil, the rank of thirty was assigned.
To his son and successor, Utu, the rank of twenty was allotted;
Ten as a number-rank to the other Anunnaki leaders’ sons was granted.
Ranks by the fives between the female Anunnaki and spouses were shared.

When after Eridu and Nibru-ki and their temple-abodes were completed,
In Lagash the Girsu precinct for Ninurta was built, his Black Skybird there was kept.
Eninnu, House of Fifty, was the temple-abode for Ninurta and Bau his spouse called;
The Supreme Hunter and the Supreme Smiter, weapons a gift of Anu, the Eninnu protected.
Where Sippar before the Deluge had been, on top of the mud-soil Utu a new Sippar established.
In the Ebabbar, the Shining House, an abode for Utu and his spouse Aya was raised;
From there Utu for Mankind laws of justice promulgated.

Where because of silt-mud the olden plans could not be followed, new sites were chosen.
Adab, a site from Shurubak not distant, for Ninharsag as a new center was made.
The House of Succor and Healing Knowledge was her temple-abode therein named;
The ME’s of how the Earthlings were fashioned Ninharsag in its holy shrine kept.
For Nannar a city with straight streets, canals, and wharves was provided; Urim was its name,
House of the Throne’s Seed was its temple-abode called, the Moon’s beams to the lands it reflected.
Ishkur to the mountainlands of the north returned, the House of Seven Storms his abode was called;
Inanna in Unug-ki resided, in the abode by Anu bequeathed to her she dwelt
Marduk en Nabu in Eridu woonden, in de Edin hadden ze hun eigen verblijfplaats niet.

Dit is nu het verslag van de eerste mensenstad en van het koningschap op aarde,
En hoe Marduk een toren moest bouwen, en waarvoor Inanna de ME heeft gestolen.
In de eerste regio, in de landen van Edin en in de steden met districten,
Door hun Anunnaki-heren werden de aardewerken handwerken en ambachten onderwezen
Het duurde niet lang of de velden werden geïrrigeerd, op kanaal- en rivierboten zeilden spoedig;
De schaapskooien en graanschuren waren overvol, de welvaart vulde het land.
Ki-Engi, Land of the Lofty Watchers, the First Region werd genoemd.
Vervolgens werd besloten om de mensen met een zwarte kop een eigen stad te geven;
Kishi, Scepter City, zo werd genoemd, in Kishi begon het koningschap van de mens.
Daarin, in gewijde grond, implanteerden Anu en Enlil het Hemelse Heldere Object.
Daarin was Ninurta de eerste koning aangesteld, Machtige Man was zijn koninklijke titel.
Om het een centrum voor de beschaafde mensheid te maken, reisden Ninurta naar Eridu,
De ME-tabletten die voor het koningschap goddelijke formules van Enki moeten halen.
Goed gekleed, met respect voor Ninurta Eridu, vroeg hij voor de ME van het koningschap:
Enki, de heer die alle ME’s waarborgen heeft, vijftig ME aan Ninurta verleend.
In Kishi waren de zwartharige mensen met getallen om te berekenen onderwezen,
Hemelse Nisaba die ze leerde schrijven, hemelse Ninkashi-bieren die ze lieten zien.
In Kishi, onder leiding van Ninurta, nam het ovenwerk en het smeden toe,
Wagens op wielen, om mannelijke ezels te gebruiken, werden eerst in Kishi ambachtelijk gevormd.
Wetten van rechtvaardigheid en rechtvaardig gedrag in Kishi werden afgekondigd.
Het was in Kishi dat de lofzangen van het volk aan Ninurta werden samengesteld:
Van zijn heroïsche daden en overwinningen zongen ze, van zijn ontzagwekkende Black Bird zongen ze,
Hoe in een ver land de bizons landden die hij onderwierp, hoe het witte metaal zich vermengde met koper vond hij.
Het was Ninurta’s glorieuze tijd, met de Constellation of the Archer werd hij geëerd.

inanna in vluchtpak

ME’s USB-computerschijven
Verhaal van Enki, inanna en de ME’s

(verhaal van Enki, inanna en de ME’s)
Al die tijd wachtte Inanna in Unug-ki haar heerschappij in de Derde Regio,
Al die tijd had ze haar eigen domein van de leiders die ze eiste.
De derde regio na de tweede komt! aldus verzekerden haar leiders haar.
Gezien hoe Ninurta naar Eridu reisde, hoe de ME van het koningschap hij verkreeg,
Inanna bedacht in haar hart een plan om ME van Enki te krijgen, bedacht ze.
Ze stuurde haar kamermeisje Ninshubur naar Eridu, een bezoek van Inanna om aan te kondigen.
Op deze hoorzitting gaf Enki aan Isimud, zijn huismeester, snel instructies:
Het meisje, helemaal alleen, naar mijn stad Eridu, haar stap is richtinggevend,
Als ze helemaal alleen zal aankomen, laten mijn binnenkamers haar binnen.
Giet voor haar koude water om haar hart op te frissen, gerstekoeken met boter geven haar,
Zoete wijn bereiden, de biervaten tot aan de rand vullen zich!

inanna overtuigt Enki voor de M.E’s van kennis

Toen Inanna alleen de verblijfplaats van Enki binnenkwam, volgden de bevelen van Isimud Enki;
Toen Enki Inanna begroette, was hij door Inanna’s schoonheid overweldigd:
Met sieraden werd Inanna bedekt, door haar dunne jurk onthulde ze haar lichaam;
Toen ze zich bukte, werd haar vulva van Enki diep bewonderd.
Van de wijnbekers dronken ze zoete wijn, voor het drinken van bier een wedstrijd die ze hadden.

Show me the ME’s, Inanna to Enki playfully said; let me ME in my hand hold!
Seven, times in the course of the competition Enki to Inanna ME’s to hold gave,
The divine formulas for lordship and kingship, for priesthood and scribeship,
For lovedressing and for warring ME’s to Inanna Enki to hold gave;
For music and singing, woodworking and metals and precious stones,
Ninety-four ME’s that for civilized kingdoms are needed Enki to Inanna gave.
Holding her prizes tightly, Inanna from the slumbering Enki slipped away;
To her Boat of Heaven she rushed out, to soar away her pilot she instructed.

When Enki from his slumber by Isimud was awakened, Get hold of Inanna! to Isimud he said.
When from Isimud that Inanna had already in her Boat of Heaven departed Enki heard,
To chase Inanna in Enki’s skyship Isimud he instructed. All the ME’s you must retrieve! to him he said.
At the approach to Unug-ki Isimud Ianna’s Boat of Heaven intercepted,
To return to Eridu and the wrath of Enki face he made her.
But when Inanna back to Eridu was brought, the ME’s with her no more were:
To her chambermaid, Ninshubur, she gave them, to the House of Anu in Unug-ki Ninshubur took them.
In the name of my power, in the name of my father Anu, I command you the ME’s to return!
So did Enki angrily to Inanna say, in his abode captive he held her.
When of this Enlil heard, to Eridu to face his brother he came.
By right the ME’s have I obtained, Enki himself in my hand placed them!
So did Inanna to Enlil say; the truth of that Enki meekly admitted.
When the time term of Kishi shall be completed, to Unug-ki kingship shall pass! So did Enlil declare.

Tower of Babel
(story of the Tower of Babel)
When Marduk all this did hear, greatly he was enraged, his anger no bounds knew.
Enough has my humiliation been! to his father Enki Marduk shouted.
A sacred city of his own in the Edin from Enlil he forthwith demanded.
When Enlil to Marduk’s appeal no heed paid, Marduk fate in his own hands grasped.
To a place that for Anu’s arrival, before Unug-ki was selected, was considered,
Nabu the Igigi and their offspring from their dispersal lands summoned,
For Marduk therein a sacred city, a place for skyships, to establish!
When his followers at the place assembled, stones to build with they found not
Marduk how to make bricks and burn them by fire, to serve as stone, to them he showed,
Therewith a tower whose head the heavens can reach they were building.
To thwart the plan Enlil to the place hurried, to placate Marduk with soothing words he tried;
To stop Marduk and Nabu in their endeavor Enlil did not succeed.
In Nibru-ki Enlil his sons and grandchildren assembled; what to do they all considered.
Marduk an unpermitted Gateway to Heaven is building, to Earthlings it he is entrusting!
So did Enlil to his sons and grandchildren say.
If this we allow to happen, no other matter of Mankind shall be unreached!
This evil plan must be stopped! Ninurta said; all with that agreed.

Tower of Babel ruins iraq Babylon

It was nighttime when from Nibru-ki the Enlilite Anunnaki came,
Vanuit hun hemelschepen verwoestten ze de rijzende toren, vuur en zwavel regenden ze; Aan de toren en het hele kampement werd een compleet einde gemaakt.
Om de leider en zijn volgelingen Enlil in het buitenland te verspreiden, besloot hij daarop,
Van nu af aan hun raad om te verwarren, hun eenheid om te verbrijzelen, bepaalde Enlil:
Tot nu toe hadden alle aardbewoners één taal, in één enkele taal die ze spreken.
Voortaan zal ik hun taal beschamen, dat ze elkaars spraak niet zullen begrijpen!
In het driehonderd tiende jaar sinds de telling van de aardse jaren begon, gebeurde dit allemaal:
In elke regio en elk land heeft het volk een andere tong gemaakt om te spreken,
Ieder kreeg daarna een andere vorm van schrijven, die de ander niet zal begrijpen.

Drieëntwintig koningen regeerden in Kishi, gedurende vierhonderd acht jaar was het de Scepterstad;
Het was ook in Kishi dat een geliefde koning, Etana, voor een hemelse reis werd ondernomen.
Laat het koningschap aan Unug-ki op de toegewezen tijd worden overgedragen! Dat deed Enlil ook.
Op de grond werd het Heavenly Bright Object van Kishi overgebracht.
Toen de beslissing aan het volk werd aangekondigd, zongen ze voor Inanna een hymne voor de verhoging:
Vrouwe van de ME’s, koningin, schitterend schitterend,
Rechtvaardig, in stralende kleding van geliefde hemel en aarde;
Door de liefde van Anu gewijd, grote aanbidding dragen,
Zeven keer kreeg ze de ME’s, in haar hand houdt ze ze vast.
Voor de tiara van het koningschap zijn ze geschikt, voor het hogepriesterschap geschikt,
Vrouwe van de grote ME’s, van hen is zij de voogd!
In het vierhonderd negende jaar nadat de telling van de aardse jaren begon,
Het koningschap van de eerste regio werd overgedragen aan Unug-ki;
De eerste koning was de hogepriester van de tempelwoning van Eanna, een zoon van Utu was hij!
Wat Marduk betreft, hij ging naar het land van de twee engelen,
Om de meester van de tweede regio te worden, verwachtte hij dat hij eenmaal was gevestigd.

Dit is nu het verslag van de oprichting van de tweede en derde regio,
En hoe Ningishzidda werd verbannen en Unug-ki Aratta bedreigde.

Azteekse god Quetzalcoatl (Thoth) arriveert

Tehotihuacan-piramides nu Mexico-Stad
(Marduk – Ra en Ningishzidda – Thoth maken ruzie, Thoth vertrekt en gaat naar Amerika terwijl de god Quetzalcoatl, een bleke god met een witte baard, de Tehotihuacan-piramides bouwde.)
Toen Marduk, na een lange afwezigheid, naar het Land van de Twee Narrows teruggegeven,
Ningishzidda als zijn meester vond hij daar, zijn verheven heer Ningishzidda was.
With the aid of offspring of Anunnaki who Earthlings espoused did Ningishzidda the lands oversee,
What Marduk had once planned and instructed, by Ningishzidda was overturned.
What is it that happened? Marduk of Ningishzidda to know demanded.
Of the destruction of hidden things Marduk Ningishzidda accused,
Of making Horon to a desert place depart, a place that has no water,
A boundless place where sexual pleasures are not enjoyed!
The two brothers an uproar made, upon quarreling bitterly they embarked.
Pay heed, I am here in my proper place! Marduk to Ningishzidda said.
You have been my place-taker; from now on only a deputy of mine you can be.
But if to rebellion you are inclined, to another land go away you must!
For three hundred and fifty Earth years did the brothers in the Land of the Two Narrows quarrel,
For three hundred and fifty years was the land in chaos, between the brothers it was split;

Then Enki, their father, to Ningishzidda said: For the sake of peace, to other lands depart!
To go to a land beyond the oceans Ningishzidda chose, with a band of followers thereto he went.
Six hundred and fifty Earth years was at that time the count,
But in the new domain, where Ningishzidda the Winged Serpent was called, a new count of its own began.
Aztec Calendar, depicted Dec 21, 2012 the galactic great new year 25,920 years
72 x 30 earth wobbles= 2160 is 1 zodiac sign, 2160 years x 12 zodiac signs = 25,920 yrs
Our Earth around the Sun 365 days, Our Sun around the Galaxy 25,920 years

In the Land of the Two Narrows the Second Region under Marduk’s lordship was established;
In the annals of the First Region, Magan, Land of the Cascading River, it was called.
But by the Second Region’s people, when languages were confounded,
Hem-Ta, the Dark Brown Land, it was henceforth called.
Neteru, Guardian Watchers, the Anunnaki were there in the new language called.
Marduk as Ra, the Bright One, was worshiped; Enki as Ptah, the Developer, was venerated.
Ningishzidda as Tehuti, the Divine Measurer, was recalled;

The Scorpion King of Egypt Mena
(Marduk Ra – the Scorpion King who unites Egypt)
To erase his memory Ra on the Stone Lion his image with that of his son Asar replaced.
To count by tens, not by sixty, Ra the people made; the year he also by tens divided,
The watching of the Moon by the watching of the Sun he replaced.
Overwegende dat onder de heerschappij van Tehuti de oude stad van het noorden en de stad van het zuiden werden hersteld,
Marduk / Ra de twee landen, van het noorden en het zuiden, tot één Crown City verenigd.
Een koning, een nakomeling van Neteru en Earthling, die hij daar aanstelde; Mena was zijn naam.
Waar de twee landen elkaar ontmoeten en de grote rivier zich splitst, vestigde zich een Scepter City Ra.
Pracht om Kishi te overtreffen in de Eerste Regio die hij het gaf, Mena-Nefer, Mena’s Beauty, heette het.
Om zijn oudsten Ra een heilige stad te eren, noemde hij die om Nibiru’s koning Annu te eren;
Daarin op een platform een ​​tempelverblijf voor zijn vader Enki-Ptah die hij oprichtte,
Zijn kop, in een hoge toren, als een scherpe raket, rees de hemel op.
In het heiligdom Ra werd het bovenste deel van zijn hemelschip afgezet, Ben-Ben heette het;
Het was degene waarin hij vanaf de Planeet van talloze jaren had gereisd.
Op de dag van het nieuwe jaar verrichtte de koning als Hogepriester de uitgevoerde ceremonies,
Op die dag alleen alleen de binnenste Sterrenkamer die hij betrad, vóór het Ben-Ben-aanbod dat hij deed.
Om de tweede regio ten goede te komen, heeft Ptah aan Ra allerlei ME’s gegeven.
Wat weet ik dat je niet weet? vroeg de vader zijn zoon.
Vervolgens gaf hij Ra allerlei kennis, behalve die van de doden die herleefden.
Als een Grote van de Twaalf Hemelse Wezens, Ptah aan Ra het sterrenbeeld van de Ram toegewezen.
De waterstroom van Hapi, de grote rivier van het land, Ptah voor Ra en zijn volk gereguleerd,
Overvloed in de vruchtbare gronden kwam snel, mens en vee woekerden.

Door het succes van de Tweede Regio werden de leiders aangemoedigd; de Derde Regio om vast te stellen dat zij doorgingen.
Om er een domein van Inanna van te maken, zoals haar was beloofd, besloten ze.
Zoals het de minnares van een regio betaamt, werd haar een hemelse constellatie toegewezen:
Van tevoren met haar broer Utu het Station van de Twins die ze deelde,
Voortaan werd, als een geschenk van Ninharsag, haar Constellation of the Maiden to Inanna toegewezen;
In het achthonderdzestigste jaar was Inanna volgens de aardse jaartelling zo vereerd.
Ver weg in de oostelijke landen, voorbij zeven bergketens, lag de derde regio;
Zamush, Land of Sixty Precious Stones, heette het hooglandrijk.
Aratta, het bosrijk, lag in de vallei van een meanderende grote rivier;
In de grote vlakte verbouwden de mensen gewassen van granen en gehoornde kuddes.
Ook daar bouwden ze twee steden met modderstenen, met graanschuren werden ze gevuld.
Zoals vereist door Enlil’s decreet, Lord Enki, Lord of Wisdom,

Voor de Derde Regio bedacht een veranderde tong, een nieuw soort schrifttekens die hij daarvoor vormde,
Een tot nu toe onbekende tong van de mens, want Aratta Enki schiep in zijn wijsheid;
Maar de ME’s van beschaafde koninkrijken voor de derde regio, Enki, gaven niet:
Laat Inanna wat voor Unug-ki had verkregen met het nieuwe regio-aandeel! Dat heeft Enki ook verklaard.
In Aratta Inanna werd een herderschef aangesteld, verwant aan haar geliefde Dumuzi die hij was.
In haar luchtschip van Unug-ki naar Aratta reisde Inanna, over bergen en valleien vloog ze.
De kostbare stenen van Zamoesj koesterde ze, pure lapis lazuli met haar naar Unug-ki die ze droeg.

Destijds was de koning in Unug-ki Enmerkar, de tweede die daarin regeerde was hij;
Hij was het die de grenzen van Unug-ki uitbreidde, door zijn glorie werd Inanna verheven.
Hij was degene die de rijkdom van Aratta begeerde, om boven Aratta oppermachtig te zijn, beraamde hij.
Aan Aratta Enmerkar stuurde een afgezant als eerbetoon de rijkdommen van Aratta om te eisen.
Over zeven bergketens, door uitgedroogde landen en vervolgens doorweekt van regen, ging de afgezant naar Aratta,
Tot de koning van Aratta herhaalde hij de woorden van Enmerkar woord voor woord.
Zijn taal die de koning van Aratta kon verstaan, was niet in staat; als het balken van een ezel was het geluid.
Een houten scepter, gegraveerd met een boodschap, gaf de koning van Aratta aan de afgezant.
Om de ME’s van Unug-ki te delen met de gevraagde boodschap van Aratta,
Als koninklijk geschenk aan Unug-ki werden granen op ezels geladen, met de afgezant naar Unug-ki gingen ze.
Toen Enmerkar de ingeschreven scepter ontving, begreep niemand zijn boodschap in Unug-ki.
Hij bracht het voort van licht naar schaduw, hij bracht het voort van schaduw naar licht;
Wat voor soort hout is dit? hij vroeg. Om het vervolgens in de tuin te planten, bestelde hij.
Na vijf jaar, na tien jaar, groeide er uit de scepter een boom, een boom van schaduw was het.
Wat zal ik doen? Enmerkar uit frustratie vroeg zijn grootvader Utu.
Met hemelse Nisaba, de minnares van schriftgeleerden en geschriften, kwam Utu tussenbeide.
Op een kleitablet leerde Nisaba Enmerkar zijn boodschap om in te schrijven, in de taal van Aratta was het;
Door de hand van zijn zoon Banda werd de boodschap overgebracht: onderwerping of oorlog! het zei.
Door Inanna werd Aratta niet verlaten, aan Unug-ki zal Aratta zich niet onderwerpen! zei de koning van Aratta.
Als oorlogsvoering Unug-ki verlangt, laat één krijger één krijger in gevechten elkaar ontmoeten!
Beter nog, laten we vreedzaam schatten uitwisselen; laat Unug-ki zijn ME’s voor Aratta’s rijkdom geven!
Op de terugweg, met de vredesboodschap, werd Banda ziek; zijn geest verliet hem.
Zijn kameraden staken zijn nek op, zonder de levensadem;
Op de berg Hurum, op weg van Aratta tot aan zijn dood, werd Banda verlaten,
De rijkdommen van Aratta Unug-ki kregen niet, de ME’s van Unug-ki Aratta niet;
In de derde regio kwam de geciviliseerde mensheid niet volledig tot bloei.

ANUNNAKi HiSTORY Tablet 13
Synopsis of the Thirteenth Tablet

Royal cities sprout with sacred precincts for the gods

Demigods serve as kings and priests in palaces and temples

Marduk promises his royal followers an eternal Afterlife

In Sumer, Inanna encourages belief in Resurrection

Celestial omens and foretelling oracles gain followings

Marduk proclaims the coming Age of the Ram as his sign

Ningishzidda builds stone observatories to show otherwise

Insurrections, wars, and invasions destabilize Enlilite lands

The mystery emissary appears to Enlil, foretells a calamity

Instructs Enlil to select a Worthy Man to lead survival

Enlil chooses Ibruum, scion of priestly royal family

Legers die door Nabu zijn opgeworpen, proberen de ruimtehaven te

veroveren Overruling Enki, de goden nemen hun toevlucht tot Weapons of Terror

Ninurta en Nergal vernietigen de ruimtehaven en zondigende steden

De drijvende atoomwolk brengt de dood in Sumer

inanna
HET DERTIENDE TABLET
In de derde regio kwam de beschaafde mensheid niet volledig tot bloei;
Wat aan Inanna werd toevertrouwd, verwaarloosde ze, andere domeinen, niet naar haar zin, in haar hart begeerde ze.
Toen van Unug-ki na duizend jaar het koningschap werd weggenomen,
Wie had de ramp aan het einde of het volgende millennium kunnen voorzien, wie zou de ramp hebben voorkomen?
Dat in minder dan een derde van een Shar een onbekende ramp zou gebeuren, wie zou dat kunnen voorspellen?
Bij Inannn was het bittere einde begonnen, Marduk als Ra met Destiny in de war;
Ninurta en Nergal het onuitsprekelijke einde met hun eigen handen geleverd!
Waarom was lnanna met haar toegekende domein niet tevreden, waarom bleef ze voor Marduk onvergeeflijk?
Op reis tussen Unug-ki en Aratta was Inanna rusteloos en ondankbaar;
Om haar geliefde Dumuzi rouwde ze nog steeds, het verlangen van haar liefde bleef onverdund.
Toen ze rondvloog, zag ze in het beeld van Dumuzi’s zonnestralen glinsteren en wenken,
‘S Nachts verscheen hij in droomvisioenen; Ik zal terugkomen! hij was aan het zeggen.
De glorie van zijn domein in de reuzel van twee Narrows voor haar beloofde hij.
In het heilige district Unug-ki, een huis voor nachtelijk genot dat ze oprichtte.
Aan deze jonge Gigunu-helden, op de avond van hun huwelijk, lokte ze met lieve woorden:
Een lang leven, een zalige toekomst voor hen, beloofde ze; dat haar minnaar Dumuzi was, dacht ze.
Elke ochtend in haar bed werd dood aangetroffen.

Het was in die tijd dat de held Banda, voor dood achtergelaten, levend naar Unug-ki terugkeerde!
Bij de gratie van Utu, van wiens zaad hij was, kwam Banda uit de dood terug.
Een wonder! Een wonder! riep opgewonden Inanna uit. Mijn geliefde Dumuzi kwam bij mij terug!
In haar woonplaats werd Banda gebaad, met een sjerp een omzoomde mantel aan hem vastgemaakt.
Dumuzi, mijn geliefden! ze belde hem. Naar haar bed, met bloemen versierd, lokte ze hem.
Toen Banda ’s morgens nog leefde, riep Inanna met vreugde:
De kracht om niet in mijn handen te sterven werd gelegd, door mij wordt onsterfelijkheid verleend!

Om zichzelf dan een godin te noemen, besloot Inanna, de kracht van onsterfelijkheid impliceerde het.
Nannar en Ningal, Inanna’s ouders, waren niet blij met haar proclamatie;
Enlil en Ninurta waren door Inanna’s woorden onthutst; Utu, haar broer, was verbijsterd;
De doden om te doen herleven zijn niet mogelijk! Enki en Ninharsag tegen elkaar zeiden.
In de landen van Ki-Engi prezen de mensen hun geluk:
De goden zijn onder ons, de dood kunnen ze afschaffen! Dus tegen elkaar zeiden de mensen.

Epos van Gilgamesj
Degene die alles zag wat ik aan de wereld zal bekendmaken, Degene die alles wist wat ik zal vertellen Hij zag het grote mysterie, hij kende het verborgen: hij herstelde de kennis van alle tijden vóór de zondvloed. Hij reisde verder dan het verre, hij reisde verder dan uitputting, en sneed toen zijn verhaal op steen.

Gilgamesh de gigantische halfgod

(the Epic of Gilgamesh the Demigod, and his android companion Enkidu)
On the throne of Unug-ki Banda his father Enmerkar succeeded; Lugal, Great Man, his title was.
The goddess Ninsun, of Enlil’s seed, took him to be her spouse,
The hero Gilgamesh, their son, on the throne of Unug-ki Lugal-Banda followed.
As the years passed and Gilgamesh older grew, of life and death to his mother Ninsun he spoke,
About the death of his forebears, though of Anunnaki descended, he wondered. Do gods die? his mother he asked.
Shall I too, though two thirds divine, as a mortal over the wall climb? So to her he said.
As long as on Earth you abide, the death of an Earthling will you overwhelm! Ninsun to her son said.
But if to Nibiru you will be taken, long life thereon you will attain!
Om Gilgamesj naar boven te brengen, naar de reis naar Nibiru, deed Ninsun naar Utu een beroep op de commandant,
Eindeloos deed Ninsun een beroep op Utu, dag in dag uit pleitte ze bij hem:
Laat Gilgamesj naar de landingsplaats gaan! Utu was het uiteindelijk eens.

Enkidu de Android-metgezel

Om hem te leiden en te beschermen, Ninharsag een dubbelganger van Gilgamesj gevormd. Enkidu, zoals door Enki Gemaakt, werd hij genoemd, uit een baarmoeder die hij niet was geboren, bloed in zijn aderen was dat niet.

Gilgamesh en Enkidu

Met de kameraad Enkidu Gilgamesj naar de landingsplaats reisde, hield Utu met orakels zijn voortgang in de gaten;

Gilgamesh en Enkidu Battle monster Humbaba
Bij de ingang van het cederbos blokkeerde het vuurbrekende monster hun weg.
Met bedrog verwarde ze het monster, ze braken het aan stukken.

Enkidu de Android-metgezel en Gilgamesj doden de Bull of Heaven

Toen ze de geheime ingang van de tunnels van de Anunnaki vonden,
Bij de Bull of Heaven, een wezen van Enlil, met dodelijke snuiftabellen werden ze uitgedaagd.
Aan de poorten van Unug-ki achtervolgde het monster ze; bij de stadsmuren bij Enkidu werd het geslagen.
Toen Enlil dit hoorde, huilde hij van pijn, in de hemel van Anu werd zijn gejammer gehoord;
Want in zijn hart wist Enlil heel goed: slecht was het voorteken!

Enkidu sterft
Omdat hij de stier des hemels had gedood, werd hij gestorven in de wateren van Enkidoe;
Gilgamesj, die door Ninsun en Utu was geïnstrueerd, werd van de moord ontheven.
Ondanks het lange leven van het zoeken van Nibiru, was Gilgamesj toegestaan ​​om door Utu naar de plaats van de strijdwagens te gaan.
Na vele avonturen bereikte hij het Land van Tilmun, de Vierde Regio;

Gilgmesh ontmoet Utnapishtim (Noah) en plant van lang leven
Door zijn ondergrondse tunnels ging hij verder, in een tuin van edelstenen Ziusudra die hij ontmoette!
De gebeurtenissen van de zondvloed Ziusudra voor Gilgamesj hadden betrekking op het geheim van een lang leven voor Gilgamesj dat hij onthulde:
Er groeide een plant in de put van de tuin, Ziusudra en zijn partner konden niet oud worden, dit werd voorkomen!
Uniek van alle planten op aarde was het; daardoor kan een man met volle kracht herwinnen.
Man op hoge leeftijd is weer jong! Dit is de naam van de plant, zei Ziusudra tegen Gilgamesh.
Een geschenk van Enki, met Enlil’s zegen, op de Berg van Verlossing werd ons verleend
Toen Ziusudra en zijn echtgenoot sliepen, werd Gilgamesj met stenen vastgebonden.
In de put die hij dook, de plant van Being Young Again greep hij en ontwortelde hij.
Met de plant in zijn tas door de tunnels haastte hij zich, naar Unug-ki ging hij op weg.
Toen hij moe was en sliep, werd een slang aangetrokken door de geur van de plant.
De plant rukte de slang uit de slapende Gilgamesj; met de plant verdween het.
‘S Morgens, toen hij zijn verlies ontdekte, zat Gilgamesj en huilde.
Met lege handen keerde hij naar Unug-ki terug, als sterveling daarin stierf hij.

Anunnaki Human langwerpige achterschedel
(Marduk Ra benoemt de halfgodenkoningen van Egypte, farao van Neteru).
Zeven andere koningen in Unug-ki nadat Gilgamesj regeerde, toen kwam er een einde aan zijn koningschap;
Precies toen de telling van duizend aardse jaren was voltooid, was dat zo!
Aan Urim, de stad Nannar en Ningal, werd het koningschap van de Eerste Regio overgedragen.
Aan al deze zaken die in de andere regio’s plaatsvonden, besteedde Marduk veel aandacht.
Door Inanna’s dromen en visioenen, tot doelpunt van Dumuzi, werd Ra verstoord.
Om Inanna’s uitbreidingsplannen tegen te gaan, was hij vastbesloten;
Op het gebied van opstanding en onsterfelijkheid moest hij veel nadenken. De gedachte aan goddelijke goddelijkheid sprak hem enorm aan, om zelf een grote god te zijn!
Door wat aan Gilgamesj, in goede mate een aardbewoner, was toegestaan, was Ra boos,
Maar een slimme manier om de loyaliteit van koningen en mensen te behouden, meende hij:
Als halfgoden de poort naar onsterfelijkheid worden getoond, laat dit dan gelden voor de koningen van mijn regio!
Zo zei Marduk, in de Tweede Regio onder de naam Ra, naar zichzelf woorden te zeggen:
Laat de koningen van mijn regio Neteru-nakomelingen zijn, naar Nibiru tijdens een reis na het leven!
Ra deed dat ook in zijn rijksbesluit. De koningen leerden graven bouwen die naar het oosten gericht waren, leerde hij,
Aan de priester-schriftgeleerden een lang boek dat hij dicteerde, werd de reis naar het hiernamaals in detail beschreven.
Hoe de Duat, de plaats van de hemelboten, te bereiken, werd in het boek verteld,
Hoe daar, via een trap naar de hemel, naar de reis van de onvergankelijke planeet,
Van de Plant of Life nemen de Waters of Youth deel aan verzadigingsdrank.
Van de komst van de goden door Ra werden de priesters onderwezen,
Goud is de pracht van het leven, zei hij tegen hen. Het is het vlees van de goden! tegen de koningen zei Ra.

Om expedities te maken naar de Abzu en het Lagere Domein, goud te verkrijgen, instrueerden de koningen hij.
Wanneer door de kracht van wapens de koningen van Ra landen die niet de hunne veroveren,
De rijken van zijn broers die hij binnenviel, hun woede die hij veroorzaakte om op te staan ​​en te groeien:
Wat is Marduk van plan, vroegen de broers elkaar, dat hij boven ons vertrapt?
Bij hun vader Enki gingen ze in beroep; naar Ptah luisterde zijn vader Ra niet.
Om alle aangrenzende landen te veroveren, stuurden de koningen van Magan en Meluhha Ra,
De meester van de vier regio’s zijn, was zijn hartsplan.
De aarde is van mij om te regeren! Zo onvermurwbaar tegen zijn vader zei hij.

Dit is het verslag van hoe Mardoek oppermachtig zichzelf verklaarde en Babili bouwde,
En hoe Inanna, bevelhebbende krijgerskoningen, bloed liet stromen en heiligschennis toegestaan.

Poort van Ishtar in Babylon Irak

Nadat het koningschap van Unug-ki naar Urim was overgebracht, glimlachten Nannar en Ningal over de mensen.
Zoals zijn rang van dertig passend is, zoals de god van de maan Nannar werd aanbeden;
Als de telling van de maanmaanden in een jaar, besliste hij twaalf festivals per jaar,
Aan elk van de twaalf grote Anunnaki werd een maand en zijn festival gewijd.
In de hele eerste regio tot de Anunnaki-goden, grote en kleinere,
Er werden heiligdommen en heiligdommen gebouwd, de mensen voor hun goden konden direct bidden.
In de eerste regio verspreidde de beschaving zich van Ki-Engi naar andere aangrenzende landen,
In Cities of Man werden lokale heersers als Rechtvaardige Herders aangewezen;
Ambachtslieden en boeren, herders en wevers wisselen hun producten wijd en zijd uit,
Er werden wetten van rechtvaardigheid uitgevaardigd, handelsovereenkomsten, echtgenoten en echtscheidingen werden nagekomen.
Op scholen studeerden de jongeren, schreven lofzangen en spreekwoorden en opgetekende wijsheid op.
Overvloed en geluk waren in de landen; ruzies en aantasting waren er ook.

Al die tijd zwierf Inanna in haar luchtschip van land tot land; in de buurt van de Bovenzee met Utu stoeide ze.
Naar het domein van haar oom Ishkur ging ze, Dudu, Geliefde, ze belde hem.
Aan de mensen die in de bovenvlakte van de twee rivieren woonden, genoot Inanna;
Het geluid van hun tong vond ze prettig, om hun taal te spreken die ze leerde.
Met de naam van de planeet Lahamu in hun tong Ishtar noemden ze haar,
Uruk haar stad Unug-ki noemden ze, Dudu als Adad in hun taal die ze uitspraken.
Zonde, Heer van Oracles, noemden haar vader Nannar; Urim-stad door hen werd Ur genoemd.
Shamash, Bright Sun, in hun tong Utu riepen ze, ook hem aanbaden ze.
Enlil door hen genoemd Vader Elil, Nippur door hen was Nibru-ki;
Ki-Engi, Land of the Lofty Watchers, Shumer in hun taal werd genoemd.
In Shumer, de eerste regio, werd het koningschap tussen de steden geroteerd;
In de Tweede Regio was diversiteit door Ra niet toegestaan, alleen om te regeren die hij wenste.
De oudste van de hemel, de eerstgeborene die op aarde is! Zo wilde hij dat de priesters bekend waren. Het allereerste uit de vroegste tijden! Dus besloot hij in de lofzangen te worden genoemd;
Heer van de eeuwigheid, hij die eeuwigheid heeft gemaakt, over alle goden die presideren,
Degene die zijn gelijke niet kent, de grote eenzame en enige!
Zo deed Marduk, zoals Ra, boven alle andere goden zelf emplace,
Hun bevoegdheden en attributen aan zichzelf heeft hij door hemzelf toegewezen;
Als Enlil ben ik voor heerschappij en decreten, als Ninurta voor de schoffel en strijd;
Als Adad voor bliksem en donder, als Nannar voor het verlichten van de nacht;
Als Utu ben ik Shamash, als Nergal over de Lagere Wereld regeer ik;
Zoals Gibil de gouden diepten die ik ken, waar ik koper en zilver vandaan heb gevonden;
Zoals Ningishzidda-nummers en hun telling die ik beveel, de hemel mijn glorie op maat!
Door deze verklaringen werden de Anunnaki-leiders zeer gealarmeerd,
Tegen hun vader Enki spraken de broers van Marduk, Nergal tegen Ninurta bracht hun bezorgdheid over.
Wat heb je overweldigd? Enki tegen zijn zoon Marduk zei. Ongehoord zijn uw pretenties!
De hemel, de hemel mijn oppermacht op maat! Zijn vader Enki, Marduk, antwoordde.
The Bull of Heaven, Enlil’s sterrenbeeld teken, door zijn eigen nakomelingen werd gedood,
In de hemelen komt het Tijdperk van de Ram, mijn tijdperk, onmiskenbaar zijn de voortekenen!

In zijn verblijfplaats, in Eridu, de cirkel van de twaalf sterrenbeelden die Enki onderzocht,
Op de eerste lentedag, het begin van een jaar, werd de zonsopgang zorgvuldig geobserveerd;
In het sterrenbeeld stond de stier die dag op.
In Nibru-ki en Urim Enlil en Nannar werden de waarnemingen gedaan,
In de benedenwereld, waar het instrumentenstation was geweest, bevestigden Nergal de resultaten:
Nog steeds afgelegen was de tijd van de Ram, het tijdperk van de stier van Enlil was het nog steeds!
In zijn domeinen gaf Marduk in zijn beweringen niet toe. Door Nabu werd hij bijgestaan,
Naar domeinen die hij niet zijn afgezanten stuurde, naar de mensen die zijn tijd is gekomen om aan te kondigen.
Ningishzidda deden een beroep op de Anunnaki-leiders, hoe de mensen de lucht konden observeren om les te geven.
In zijn wijsheid steenstructuren bedacht Ningishzidda, Ninurta en Ishkur om ze op te richten hielpen.
In de gevestigde landen, dichtbij en ver weg, leerden de mensen hoe de hemel te observeren ze leerden,
Dat de zon in het sterrenbeeld Stier nog steeds opkwam voor de mensen die ze toonden.
Met verdriet keek Enki deze bezigheden toe, hoe het lot de rechtmatige orde verdraaide, dacht hij na:
Nadat de Anunnaki, zoals de goden zelf hebben verklaard, op de steun van de mensheid in plaats daarvan afhankelijk zijn!

Anunnaki gigantische halfgod Sargon
(de Anunnaki benoemt de halfgod Sargon, koning van het land van Irak)
In de eerste regio om de landen onder één leider te verenigen, besloot de Anunnaki, een krijgerskoning die ze wilden.
Aan Inanna, van Marduk de tegenstander, de taak van de juiste man om te vinden dat ze zijn toevertrouwd.
Een sterke man die ze tijdens haar reizen had ontmoet en liefhad, zei Inanna tegen Enlil,
Arbakad, van vier garnizoenen de commandant, was zijn vader, een hogepriesteres die zijn moeder was.
Scepter en kroon die Enlil hem gaf, Sharru-kin, Rechtvaardige Regent, Enlil hem aangesteld.
Zoals ooit op Nibiru werd gedaan, werd een nieuwe kroonstad opgericht, het land om te verenigen,
Agade, de verenigde stad, noemden ze het, niet ver van Kishi waar het zich bevond.
Door Enlil was Sharru-kin bevoegd; Inanna met haar briljante wapens vergezelde zijn krijgers.
Alle landen van de Benedenzee tot de Bovenzee aan zijn troon gaven gehoorzaamheid,
Aan de grenzen van de Vierde Regio waren zijn troepen gestationeerd om het te beschermen.
Met een behoedzaam oog staarde Ra naar Inanna en Sharru-kin constant aan, en als valk op zijn prooi besprong hij:
Van de plaats waar Mardoek de toren naar de hemel had proberen te bouwen, had geprobeerd,
Heilige grond van daar naar Agade bewoog Sharru-kin, daarin het Hemelse Heldere Object om te implanteren.

Woedend rende Marduk naar de Eerste Regio, met Nabu en volgelingen naar de plaats van de toren waar ze kwamen.
Van de heilige grond ben ik, alleen de bezitter, door mij zal een poort van de goden worden gevestigd!
Dat maakte Marduk ook heftig bekend, beval de rivier om te leiden naar zijn volgelingen die hij gaf.
Dijken en muren in de plaats van de toren die ze oprichtten, de Esagil, het huis van de oppergod, voor Marduk die ze bouwden; Babili, de poort van de goden, Nabu, ter ere van zijn vader, noemde het,
In het hart van de Edin, midden in de Eerste Regio, vestigde Marduk zich zelf!
Inanna’s woede wist geen grens; met haar wapens op de dood van Marduks volgelingen bracht ze toe.
Het bloed van mensen stroomde, zoals nooit tevoren op aarde, als rivieren.
Tot zijn broer Marduk Nergal kwam Babili, om het volk Babili hem te verlaten, overtuigde hij:
Laten we rustig wachten op de ware tekenen van de hemel! Zei Nergal tegen zijn broer.
Om te vertrekken stemde Marduk ermee in, van land om de lucht te landen om te kijken hoe hij reisde,
Amon, de ongeziene, in de tweede regio werd Ra voortaan genoemd.
Een tijdje werd Inanna gesust, twee zonen van Sharru-kin zijn vreedzame opvolgers waren.

Sargon 3 en inanna veroveren

Toen steeg de kleinzoon van Agade Sharru-kin op op de troon; Naram-Sin, door Sin Loved, werd hij genoemd.
In de Eerste Regio waren Enlil en Ninurta afwezig, naar de landen buiten de oceanen gingen ze;
In de tweede regio was Ra weg, zoals Marduk in andere landen reisde;
Haar kans in haar handen om alle bevoegdheden te grijpen die Inanna voor ogen had, Naram-Sin om alle landen te veroveren die ze beval.
Om tegen Magan en Meluhha, Marduk-domeinen, Naram-Sin te marcheren, instrueerde ze.
Het heiligschennis van een Aardlingenleger door de Vierde Regio die Naram-Sin passeerde,
Magan die hij binnenviel, de verzegelde Ekur, het huis dat als een berg is, probeerde hij binnen te komen.
Door de heiligschennis en overtredingen was Enlil woedend; op Naram-Sin en Agade een vloek & zet:
Door een beet van een schorpioen stierf Naram-Sin, op bevel van Enlil werd Agade weggevaagd.
Bij de telling van duizend en vijfhonderd aardse jaren gebeurde dit.

Dit is nu het verslag van de profetie van Galzu tegen Enlil in een gegeven visioen;
Over Marduk’s suprematie was het, hoe een ramp om te overleven een man te kiezen.
Nadat Marduk Amon was geworden, viel het koningschap in de Tweede Regio uiteen, heersten wanorde en verwarring;
Nadat Agade was weggevaagd, heerste er verwarring in de Eerste Regio.
In de Eerste Regio was het koningschap in de war, van Cities of Gods tot Cities of Man,
Unug-ki, Lagash, Urim en Kish, Isin en naar verre oorden verplaatste het koningschap.
Vervolgens Enlil, met advies van Anu, koningschap in de handen van Nannar afgezet;
Aan Urim, op wiens grond het goddelijke Hemelse Heldere Object bleef zitten, werd voor de derde keer koningschap verleend.
In Urim, een rechtvaardige herder van mensen die Nannar als koning had aangesteld, was Ur-Nammu zijn naam.
Gelijkheid in de landen die Ur-Nammu vestigde, tot geweld en strijd die hij maakte, was er in alle landen overvloedige welvaart.

Mysterie van Galzu de Afgezant
(mysterie van Galzu de afgezant, komt naar Enlil in een droom om een ​​Sumerische overlevende te kiezen)
(om Abraham te redden van de Sumerische stad Ur)
(Abraham is de 10e patriarch van Noach)
In die tijd had Enlil in de nacht een droomvisie:
Het beeld van een man voor hem verscheen, helder en glanzend als de hemel die hij was;
Toen hij dichterbij kwam en bij Enlils bed stond, herkende Enlil de witharige Galzu!
In zijn linkerhand hield hij een tablet lapis lazuli, de sterrenhemel erop ontworpen;
Bij de twaalf sterrenbeeldtekens waren de hemelen verdeeld, met zijn linkerhand wees Galzu erop.
Van de stier naar de Ram Galzu verschoof zijn aanwijzing; driemaal het aanwijzen dat hij herhaalde.
Toen sprak Galzu in de droomvisie en zei tegen Enlil:
De rechtvaardige tijd van welwillendheid en vrede door kwaaddoen en bloedvergieten zal worden gevolgd.
In drie hemelse delen zal de Ram van Marduk de Stier van Enlil vervangen worden,
Iemand die zelf de Allerhoogste God op aarde heeft verklaard, zal grijpen.
Een ramp die nog nooit eerder is voorgekomen, zal door het lot worden bepaald!
Zoals in de tijd van de zondvloed, moet er een rechtvaardige en waardige man worden gekozen,
Door hem en zijn zaad zal de geciviliseerde mensheid, zoals door de Schepper van Alles bedoeld, behouden blijven!
Zo zei Galzu, de goddelijke afgezant, tegen Enlil in het droomvisioen.
Toen Enlil uit het nachtelijke droomvisioen ontwaakte, lag er geen tablet naast zijn bed.
Was het een orakel uit de hemel of stelde ik me alles in mijn hart voor? Vroeg Enlil zich af.

Aan geen van zijn zonen, Nannar onder hen, noch aan Ninlil vertelde hij over het droomvisioen. Onder de priesters in de Nibru-ki-tempel informeerde Enlil van hemelse geleerden,
Tirhu, een orakelpriester, noemde de hogepriester hem.
Van Ibru, van Arbakad de kleinzoon, hij was een afstammeling, hij was de zesde generatie Nibru-ki-priesters,
Met de koninklijke dochters van de koningen van Urim waren ze met elkaar getrouwd.
Ga naar de tempel van Nannar in Urim, de hemel voor hemelse tijd:
Tweeënzeventig aardse jaren is de telling van een hemelgedeelte, de passage van drie daarvan is zorgvuldig opgetekend!
Dat zei Enlil ook tegen de priester Tirhu, de voorspelde tijd die hij hem liet tellen.
Terwijl Enlil de droomvisie en haar voortekenen nadacht, ging Mardoek van land naar land.
Van zijn suprematie waren de mensen die hij vertelde, voor volgers winst zijn doel.
In het land van de Bovenzee en het land op Ki-Engi grenzend,
Nabu, de zoon van Marduk, was het opruiende volk; het plan was om de Vierde Regio in te nemen was zijn plan.
Tussen de bewoners van het westen en de bewoners van het oosten vonden botsingen plaats,
Er vormden zich koningen van krijgers, karavanen stopten met rijden, de muren van steden werden opgetrokken.

Wat Galzu inderdaad had voorzegd, gebeurt! Zei Enlil tegen zichzelf.
Op Tirhu en zijn zonen, van waardige afkomst neerdaalde, richtte Enlil zijn blik:
Dit is de man om uit te kiezen, door Galzu aangegeven! Zei Enlil tegen zichzelf.
Tegen Nannar zei Enlil tegen zijn zoon zonder het droomvisioen te onthullen:
In het land tussen de rivieren waar Arbakad vandaan was gekomen, een stad als Urim,
Een thuisverblijf weg van Urim, laat het voor jou en Ningal zijn.
Te midden van een tempelheiligdom benoemt de priester-prins Tirhu die de leiding heeft!
Volgens het woord van zijn vader bleef Nannar in het land van Arbakad de stad Harran vestigen.
Om hogepriester te zijn in zijn tempelheiligdom, stuurde hij zijn gezin met hem mee;
Toen twee van de geprofeteerde drie hemelgedeelten waren voltooid, ging Tirhu naar Harran.
Op dat moment viel Ur-Nammu, de vreugde van Urim, in de westelijke landen vanaf zijn strijdwagen en stierf.
Op de troon van Urim, zijn zoon Shulgi, slaagde hij; vol gemene en gretige strijd was Shulgi.
In Nibru-ki zelf hogepriester zalfde hij, in Unug-ki zocht hij de geneugten van Inanna’s vulva;
Krijgers van de berglanden, naar Nannar niet verplicht, in zijn leger nam hij dienst,
Met hun hulp overstroomde hij de westerse landen, de heiligheid van Mission Control Center negeerde hij.
In de heilige Vierde Regio zette hij zijn voet, koning van de Vier Regio’s zelf, verklaarde hij.
Over de verontreinigingen was Enlil boos, over de aanvallen die Enki tegen Enlil sprak:
De heersers van uw regio hebben alle grenzen overschreden! Enki tegen Enlil zei bitter.
Van alle moeilijkheden is Marduk de fonteinkop! Enlil tegen Enki antwoordde.
Nog steeds de droomvisie voor zichzelf, Enlil voor Tirhu richtte zijn aandacht.

Abraham uit de Sumerische stad Ur
Abraham is patriarch uit de familie van Noach

Op lbru-Um, de oudste zoon van Tirhu, wierp Enlil de gekozen blik.
Een prinselijk nageslacht, dapper en met priestergeheimen die Ibruum kende, was;
Om de heilige plaatsen te beschermen, maken de beklimmingen en afdalingen van de strijdwagens het mogelijk dat Enlil lbruum het bevel krijgt.
Nauwelijks vertrok lbruum uit Harran of in die stad arriveerde Marduk;
De onzuiverheden die hij ook had waargenomen, waren volgens hem geboorteweeën van een Nieuwe Orde.
Van Harran, op de drempel van Shumer, zijn laatste stuwkracht die hij had gepland,
Vanuit Harran, aan de rand van Ishkur’s domeinen, richtte hij de legers op.
Toen vierentwintig aardejaren van zijn verblijf in Harran waren verstreken,
Marduk aan de andere goden, van wie ook afstamde, deed tranen een beroep;
Hij bekende zijn overtredingen maar drong aan op zijn heerschappij en zei daarom tot hen:
Oh goden van Harran, oh grote goden die oordelen, leer mijn geheimen!
Terwijl ik mijn riem omgord, herinner ik me mijn herinneringen:

(raad van de goden, beweert Marduk te heersen, de leiders komen samen)
Ik ben de goddelijke Marduk, een grote god, in mijn domeinen zoals Ra ben ik bekend.
Om mijn zonden te verbannen ging ik, naar de bergen ben ik gegaan, in vele landen dwaalde ik,
Van waar de zon opkomt tot waar de zon ondergaat, ging ik naar het land Ishkur waar ik kwam.
Vierentwintig jaar in het midden van Harran nestelde ik, een voorteken in de tempel dat ik zocht;
Tot wanneer? over mijn heerschappij en voorteken in de tempel vroeg ik.
Uw ballingsdagen zijn voltooid! tegen mij zei het orakel in de tempel.
Oh grote goden die het lot bepaalt, laat me naar mijn stad mijn koers bepalen,
Mijn tempel Esagil vestigde zich als een eeuwige verblijfplaats, een koning in Babili-installatie;
Laat in mijn tempelhuis alle Anunnaki-goden samenkomen, mijn verbond accepteert!
Dat deed Marduk, belijdend en aantrekkelijk, aan de andere goden zijn komst aankondigen.
Door zijn oproep tot onderwerping werden de Anunnaki-goden verontrust en gealarmeerd.

Om een ​​groot congres, raad om te nemen, Enlil ze allemaal op te roepen.
Alle Anunnaki-leiders in Nibru-ki kwamen bijeen; Enki en Marduk’s broers kwamen ook.
Over de gebeurtenissen waren ze allemaal opgewonden, in tegenstelling tot Marduk en Nabu waren ze allemaal.
In het concilie van de grote goden waren de beschuldigingen ongebreideld, de verwijten vulden de kamer.
Wat komen gaat, kan niemand voorkomen; laten we de suprematie van Marduk accepteren! Enki adviseerde alleen.
Als de tijd van de Ram eraan komt, laten we dan Marduk van de Bond die Hemel-Aarde berooft! Enlil in woede voorgesteld.
Om de plaats van de hemelse strijdwagens uit te wissen waren allen behalve Enki overeengekomen;
Om daarom de Weapons of Terror Nergal voorgesteld te gebruiken; alleen Enki was tegen:
Van de beslissing, Aarde om Anu de woorden uitgesproken; Anu naar de aarde herhaalden de woorden.
Wat voorbestemd was, zal door uw beslissing om ongedaan te maken mislukken! Dat zei Enki toen hij vertrok.
Het slechte ding om Ninurta en Nergal uit te voeren, werd geselecteerd.

Dit is het verslag van hoe Fate to Destiny heeft geleid,
Hoe stap voor stap, sommigen in lang vergeten tijden, de Grote Calamiteit tot stand heeft gebracht!
Laat het nu voor altijd worden vastgelegd en onthouden:
Toen de beslissing om de Weapons of Terror te gebruiken werd genomen, behield Enlil voor zichzelf twee geheimen:
Voor niemand onthulde Enlil het geheim van Galzu’s droomvisie voordat de vreselijke beslissing was genomen; Niemand, tot de noodlottige beslissing was genomen, maakte Enlil zijn kennis van de schuilplaats van de terreur openbaar!
Wanneer de raad, ondanks alle protesten, toestemming heeft gegeven om de Weapons of Terror te gebruiken,
Toen Enki boos en radeloos de raadzaal verliet,
Enki glimlachte in zijn hart: alleen hij wist waar de wapens verborgen waren! Enki dacht,
Want hij was het, voordat Enlil naar de aarde was gekomen, die met Abgal op een onbekende plaats de wapens verstopte.
Die Abgal, aan de verbannen Enlil, de onthulde plaats, die aan Enki onbekend was!
Toen Enki dit tweede geheim hoorde, koesterde hij in zijn hart een wensgedachte:
Dat na zo’n lang verblijf de terreur van de wapens zou zijn verdampt!
Enki verwachtte niet dat het lange verblijf een ramp zou veroorzaken zoals nooit tevoren op aarde bekend was.
Dus zonder Enki dat nodig had, onthulde Enlil aan de twee helden de schuilplaats:
Die zeven Weapons of Terror, op een berg waar ze verblijven! tegen hen zei Enlil.
In een holte in de aarde wonen ze, met de schrik om ze te bekleden is vereist!
Toen onthulde Enlil het geheim van hoe de wapens uit hun diepe slaap ontwaken.
Voordat de twee zonen, een van Enlil, een van Enki, naar de schuilplaats vertrokken,
Enlil zei tegen hen: ‘Voordat de wapens worden gebruikt, moet de plaats van de strijdwagens door de Anunnaki worden verlaten;
De steden moeten worden gespaard, de mensen mogen niet verloren gaan!

In zijn luchtschip Nergal steeg de schuilplaats op, Ninurta door zijn vader werd vertraagd;
Een woord tegen zijn zoon alleen Enlil wilde zeggen, een geheim voor hem alleen onthult:
Over de profetie van Galzu en de keuze van lbruum voor Ninurta vertelde hij.
Heethoofdig is Nergal, zorg ervoor dat de steden gespaard blijven, dat Ibruum gewaarschuwd is! zei Ninurta Enlil.

Toen Ninurta bij de wapenplaats arriveerde, had Nergal ze al uit de holte gehaald,
Zoals hun ME’s uit de lange sluimer die hij ontwaakte, aan elk van de zeven Nergal een taskname gaf: The One Without Rival het eerste wapen dat hij riep, de Blazing Flame die hij de tweede noemde,
The One Who with Terror Crumbles noemde hij de derde, Mountain Melter de vierde die hij riep,
Wind That the Rim of the World Seeks noemde hij de vijfde, degene die boven en onder niemand spaart was de zesde,
De zevende met monsterlijk gif was gevuld, Vaporizer of Living Things noemde hij het
Met Anu’s zegen werden de zeven aan Nergal en Ninurta gegeven, en daarmee aan vernietiging.
Toen Ninurta op de plaats van de Weapons of Terror arriveerde, was Nergal klaar om te vernietigen en te vernietigen.
Ik zal de zoon doden, ik zal de vader vernietigen! Nergal van wraak schreeuwde.
De landen die ze begeren zullen verdwijnen, de zondige steden zal ik ontwrichten! Dat maakte Nergal woedend bekend.
Valiant Nergal, wil jij de rechtvaardige met de onrechtvaardige vernietigen? Dat vroeg Ninurta zijn kameraad ook.
De instructies van Enlil zijn duidelijk! De weg die ik zal leiden naar de geselecteerde doelen, jij achter mij zal volgen!
De beslissing van de Anunnaki is voor mij bekend! Nergal voor Ninurta zei.
Zeven dagen en zeven nachten wachtte het signaal van Enlil de twee.
Zoals zijn bedoeling was, keerde Marduk naar Babili terug toen zijn wachten was voltooid,
In aanwezigheid van zijn volgelingen, met bewapende wapens, verklaarde hij zijn suprematie;
Duizend zevenhonderd zesendertig was toen de telling van de aardse jaren.
Op die dag, op die noodlottige dag, stuurde Enlil naar Ninurta het signaal;
Naar de berg Mashu vertrok Ninurta, achter hem volgde Nergal.
De berg en de vlakte, in het hart van de vierde regio, Ninurta vanuit de lucht onderzocht.

(terroristische kernwapens ontketend op het Sinaï-schiereiland en steden als Sodam en Gimora)
(verhaal van The Erra Epos)
Met een druk in zijn hart gaf Nergal een teken dat hij gaf: Blijf weg! naar hem gebaarde hij.
Toen liet het eerste terreurwapen uit de lucht Ninurta los;
De top van de berg Mashu werd met een flits afgesneden en de ingewanden van de berg smolten in een oogwenk.
Boven de plaats van de hemelwagens, het tweede wapen dat hij losliet,
Met een schittering van zeven zonnen werden de rotsen van de vlakte in een stromende wond gemaakt,
De aarde schudde en brokkelde af, de hemel nadat de schittering was verduisterd;
Met verbrande en gebroken stenen was de vlakte van de strijdwagens bedekt,
Van alle bossen die de vlakte omsingelden, bleven alleen boomstammen staan.
Het is gebeurd! Ninurta uit het luchtschip, zijn Black Divine Bird, schreeuwden woorden.
De controle die Marduk en Nabu zo begeerde, daarvan zijn ze voor altijd beroofd!

Vervolgens om Ninurta Nergal na te streven, om Erra de Annihilator te zijn, spoorde zijn hart hem aan;
Hij volgde de King’s Highway naar de groene vallei van de vijf steden waar hij mee vloog.
In de groene vallei waar Nabu het volk bekeerde, Nergal als een gekooide vogel om hem te pletten!
Over de vijf steden, de een na de ander, Erra op elk vanuit de lucht een terreurwapen gestuurd,
De vijf steden van het dal beëindigde hij, tot verlatenheid werden ze omvergeworpen.
Met vuur en zwavel werden ze ontregeld, alles wat daar leefde, werd verdampt.
Door de geweldige wapens werden bergen omvergeworpen, waar het zeewater werd geblokkeerd, brak de bout open,
In de vallei stroomden de wateren van de zee, door de wateren stroomde de vallei over;
Toen het water op de as van de steden stroomde, steeg er stoom naar de hemel.
Het is gebeurd! Schreeuwde Erra in zijn luchtschip. In Nergal’s hart was geen wraak meer.

The Evil Wind Nuclear Fallout veegt Lower irak
(van het Sinaï-schiereiland
(een nucleaire fall-out, kwade wind veegt lager Irak , en ds leven in Sumer, goden waren gedwongen te vluchten)
De twee helden, die hun slechte handwerk inspecteerden, waren verbaasd over wat ze zagen:
Door een verduistering van de lucht volgden de schitteringen, waarna een storm begon te waaien.
Wervelend in een donkere wolk, somberheid uit de lucht die een boze wind droeg,
Naarmate de dag vorderde, verdween de zon aan de horizon met duisternis,
‘S Nachts schoot een gevreesde schittering langs de randen, de maan verdween bij haar opkomst.
Toen de volgende ochtend de ochtend kwam, vanuit het westen, uit de Bovenzee, begon een stormwind te waaien,
De donkerbruine wolk naar het oosten gericht, naar de bewoonde landen verspreidde de wolk zich;
Waar het ook aankwam, de dood voor iedereen die genadeloos leeft, heeft het bevrijd; Vanuit de Vallei van Geen Medelijden, door de voortgebrachte schitteringen, werd de dood naar Shumer gedragen.

Voor Enlil en Enki Ninurta en Nergal klonk het alarm: Unstoppable the Evil Wind death to all deliver!
Het alarm dat Enlil en Enki aan de goden van Shumer doorgaven: Escape! Ontsnappen! tegen hen riepen ze allemaal.
Laat de mensen uiteengaan, laat de mensen zich verstoppen!
Uit hun steden vluchtten de goden, als angstige vogels uit hun nesten die ontsnapten.
De mensen van het land bij de hand van de Boze Storm werden geklemd; zinloos was het rennen.
Heimelijk was de dood, als een geest de velden en steden die hij aanviel;
De hoogste muren, de dikste muren, als vloedwater dat het passeerde,
Geen deur kon hem buitensluiten, geen grendel kon hem terugdraaien.
Degenen die zich achter gesloten deuren verborgen als vliegen in hun huizen, werden geveld,
Degenen die naar de straat vluchtten, op straat lagen hun lijken opgestapeld.
Hoest en slijm vulde de kisten, de mond met speeksel en schuim gevuld;
Toen de boze wind het volk ongezien overspoelde, waren hun mond doordrenkt met bloed.
Langzaam over het land blies de boze wind, van west naar oost over vlaktes en bergen reisde hij;
Alles wat erachter leefde, was dood en stervend, zowel mensen als vee kwamen allemaal om.
De wateren waren vergiftigd, in de velden verdorde alle vegetatie.
Van Eridu in het zuiden tot Sippar in het noorden overweldigde de boze wind het land;
Babili, waar Marduk de suprematie verklaarde, werd door de boze wind gespaard.

ANUNNAKi HiSTORY-tablet 14
Synopsis van de veertiende tablet

Babili, het door Marduk gekozen centrum, overleeft de rampspoed die

Enki ziet als een voorteken van de onvermijdelijke suprematie van Marduk

Enlil overpeinst het verleden, het lot en het lot

accepteert de suprematie van Marduk, trekt zich terug in verre landen

De broers bieden een sentimenteel afscheid van

Enki ziet het verleden als een gids die de toekomst voorspelt

Hij besluit om alles als een record voor het nageslacht vast te leggen.

Colofon door de schrijver Endubsar

HET VEERTIENDE TABLET
(Enki en Enlil geven een sentimenteel afscheid en gaan uit elkaar)
(Enki registreert de geschiedenis met zijn schrijver Endubsar)
Babili, waar Marduk de suprematie verklaarde, werd door de boze wind gespaard;
Alle landen ten zuiden van Babili verslonden de boze wind, het hart van de tweede regio raakte het ook.
In de nasleep van de Grote Ramp Enlil en Enki om de ravage te overzien,
Enki aan Enlil de spaarzaamheid van Babili als een goddelijk voorteken beschouwd.
Dat Marduk tot suprematie is bestemd, wordt door de spaarzaamheid van Babili bevestigd! Dat zei Enki tegen Enlil.

De wil van de Schepper van Alles moet het zijn geweest! Enlil tegen Enki zei.
Vervolgens onthulde hem de droomvisie en profetie van Galzu Enlil.
Als dat bij u bekend was, waarom heeft u het gebruik van de Weapons of Terror niet voorkomen? Vroeg Enki hem.

Mijn broer! Enlil tegen Enki zei met een verdrietige stem. Genoeg gezien was de reden.
Telkens na je komst naar de aarde was de missie door een belemmerd obstakel,
Een manier om de belemmering om te ontwijken hebben we gevonden;
Daarvan is de vormgeving van de aardbewoners, de grootste oplossing,
Ook was de fontein van een groot aantal ongewenste wendingen.
Als je de hemelcycli hebt doorgrond en de sterrenbeelden hebt toegewezen,
Wie in de handen van Destiny kon voorzien,
Wie kan onderscheid maken tussen ons gekozen lot en ons onbuigzame lot?
Welke valse voortekenen verkondigden, welke ware profetieën konden uitspreken?
Daarom besloot ik de woorden van Galzu voor mezelf te houden
Was hij echt de Schepper van All’s afgezant, was hij mijn hallucinatie?
Laat wat er ook moet gebeuren, gebeuren! dus tegen mezelf zei ik.

Enki luisterde naar de woorden van zijn broer en knikte met zijn hoofd op en neer.
De eerste regio is verlaten, de tweede regio is in verwarring, de derde regio is gewond,
De plaats van de hemelwagens is niet meer; dat is er gebeurd! Enki tegen Enlil zei.

Als dat de wil was van de Schepper van Alles, dan bleef dat bij onze Missie naar de Aarde!
Door de ambities van Marduk werd het zaad gezaaid, wat het resultaat was voor hem om te oogsten!
Dus zei Enlil tegen zijn broer Enki, waarna hij de triomf van Marduk accepteerde.
Laat de rang van vijftig, door mij voor Ninurta bedoeld, aan Marduk gegeven worden,
Laat Marduk over de verlatenheid in de regio’s zijn suprematie verklaren!
Wat mij en Ninurta betreft, we zullen op zijn manier niet langer staan.
Naar de landen voorbij de oceanen zullen we vertrekken, waarvoor we allemaal gekomen waren,
De missie om Nibiru-goud te verkrijgen, zullen we voltooien!
Dat zei Enlil ook tegen Enki; neerslachtigheid was in zijn woorden.

Zouden er verschillende zaken zijn geweest als de Weapons of Terror niet waren gebruikt? Enki, zijn broer, daagde hem uit.

Moeten we de woorden van Galzu tegen Nibiru niet in acht nemen? Enlil antwoordde.
Moet Earth Mission worden gestopt toen de Anunnaki muitten?
Ik wat ik deed, jij wat je deed. Het ongedaan gemaakte verleden kan niet worden!
Zit dat ook niet in een les? Enki vroeg het ze allebei.
Is er niet wat er op aarde is gebeurd, wat was er in Nibiru gespiegeld gebeurd?
Is niet in dat verhaal van het verleden de schets van de toekomst geschreven-
Zal de mensheid, naar ons beeld geschapen, onze verworvenheden en mislukkingen herhalen?

Twee broers vergrendelen wapens

Enlil zweeg. Terwijl hij opstond om te vertrekken, stak Enki zijn arm naar hem uit. Laten we armen sluiten als broers, als kameraden die samen uitdagingen aangaan op een buitenaardse planeet!
Dat zei Enki ook tegen zijn broer. En Enlil greep hem bij de arm van zijn broer en omhelsde hem ook.
Zullen we elkaar weer ontmoeten, op aarde of op Nibiru? Vroeg Enki.
Had Galzu gelijk dat we sterven als we naar Nibiru gaan? Enlil reageerde. Daarna draaide hij zich om en vertrok.

Enki denkt en registreert de geschiedenis van de Anunnaki
van de hemelen tot de aarde, de oorspronkelijke goddelijke mensen
en bracht de mensheid van de aarde voort, de halfgod-kinderen
van het Anunnaki-volk. De astronauten noemden goden

Alleen Enki bleef achter; alleen door de gedachten van zijn hart werd hij vergezeld.
Hoe het allemaal begon en hoe het tot nu toe eindigde, zat hij te peinzen.
Was het allemaal voorbestemd, of was het lot hierdoor en dat besluit vormgegeven?
Als hemel en aarde door cycli binnen gereguleerde cycli,
Wat is er gebeurd, zal weer gebeuren? Is het verleden de toekomst?
Zullen de aardbewoners die de Anunnaki nastreven, de aarde Nibiru herbeleven?
Zal hij, de eerste die arriveert en de laatste die vertrekt, zijn?

Op grond van gedachten besloot Enki een beslissing te nemen:
Alle gebeurtenissen en beslissingen, te beginnen met Nibiru tot op de dag van vandaag op aarde,
Om een ​​record vast te leggen, een gids om toekomstige generaties te worden;
Laat het nageslacht, in een tijd die door het lot is aangewezen,
Het verslag leest, het verleden herinnert zich, de toekomst zoals profetie begrijpt,
Laat de toekomst van het verleden de rechter zijn!

Dit zijn de woorden van Enki, eerstgeborene van Anu van Nibiru.
Veertiende tablet: De woorden van de heer Enki.
Geschreven uit de mond van de grote heer Enki,
geen woord gemist, geen woord toegevoegd,
door de meesterschrijver Endubsar, een man van Eridu, zoon van Udbar.
Door de heer Enki met een lang leven ben ik gezegend.

 

http://anunnakihistory.blogspot.com/