web analytics
...
RH Negatief - Anunnaki - GeloofGeschiedenis

Zwart of wit we zijn allen één; Anunnaki.

Marduk: dios babilónico que reinó sobre el caos de una guerra Anunnaki (VÍDEO) – Mystery Science

Cremo,: verboden archeologie; Deconcentratie: 9 – 41; ZS, Genesis : 121; Giants: 16, 153: Pye, L., 2000, Cyclostratigraphywww.coastalvillage.com

Tot ongeveer 300.000 v.Chr. ging Enki, hoofdwetenschapper van de Nibiran (dwz Anunnaki) Goldmining-expeditie naar de aarde, richting het noorden, naar de Great Rift Valley (Zuidoost-Afrika) om een intelligente, vuur gebruikende primaat, Homo erectus, te bestuderen. Erectus redeneerde, bevrijdde dieren van vallen en communiceerde telepathisch, in plaats van met taal. Enki dacht dat Erectus ofwel op aarde evolueerde, uit Nibiran-genen die werden afgegeven toen Nibiru het zonnestelsel binnenviel, of lang voor450.000 jaar geleden, toen de Nibiranen arriveerden, van de Homo Sapien- kolonisten op aarde was overgegaan. De genomen van Erectus en Nibirans verschilden slechts een paar honderd (van de 30.000) genen. Erectus zou binnen een paar m

iljoen jaar evolueren tot Homo Sapiens. Hij bouwde een laboratorium in Zimbabwe om de ontwikkeling van Erectus te versnellen. [Cremo,: Verboden archeologie; Deconcentratie : -2 9 – 41; Genesis : 121; Reuzen : 16, 153]

NIBIRAAN / HOMO ERECTUS MIJNSLAVEN
In de mijnen in Zuid-Afrika, waren uiteindelijk de mijnwerkers-vrijwilligers, die zich hadden aangemeld om goud op aarde te graven, om Nibiru’s lucht te sturen en te redden, maar in plaats daarvan moesten zij tientallen jaren in het vuil van de mijnen kruipen, en zorgde de baas Ennugi dat ze te hard werkten.

Ennugi heeft Enki in Zimbabwe via de radio gestuurd, maar Enki koos de kant van de mijnwerkers en vertelde hen sluw om gouden zendingen te verkleinen, om zo Enlil naar de mijnen te lokken en hem op te sluiten. Hij was van plan om Enlil een plan voor Erectus te laten accepteren. Toen de mijnwerkers het goud naar Badtibira verkleinden, stuurde Enlil, Ninurta op onderzoek uit. Mijnwerkers  klaagden, bij de opgravingen waren ze aan het mopperen; ”Ondraaglijk is het zwoegen. ”

‘ Roep Enlil naar de mijnen ,’ zei Enki tegen Ninurta, ‘laat de commandant zien hoe de mijnwerkers lijden.’

Toen Enlil en zijn vizier Nusku arriveerden:

” Laten we Enlil nerveus maken ‘ , schreeuwden mijnwerkende helden. ‘ Laat hem ons ontlasten van het zware werk. Laten we oorlog verklaren, met vijandelijkhede, en laten we verlichting krijgen. ‘ Met hun gereedschap staken ze vuur aan, vuur op hun assen zetten ze. ‘

Ze gijzelden Ennugi en omsingelden het huis dat Enlil bewoonde, met gereedschap met fakkels.

Enlil straalde Anu om naar de aarde te komen en de leiders van de mijnwerkers en hun aanstichter neer te schieten (wat Enki impliceert).

De mijnwerkers wilden niet zeggen wie hen leidde of ophitste, maar Anu voelde met hen. Ninurta wilde nieuwe mijnwerkers uit Nibiru. Enki zei in plaats daarvan : ‘Laten we een Lulu creëren, een primitieve werker, die ontberingen van ons over  nemen, laat het Wezen het zwoegen van de Anunnaki op zijn rug dragen. Het Wezen dat we nodig hebben, het bestaat al. Alles wat we moeten doen is het merkteken van onze essentie [genen] erop zetten , en daardoor zal een Lulu, een Primitieve Werker, worden gecreëerd! ” [ Enki : 124 -127; Ontmoetingen : 347- 380]

Het mysterie blijft: begroef deze vroege voorouder zijn doden? - National Geographic Nederland/België
Enki toonde de Homo Erectus aan Enlil en Ninurta, “Ningishzidda, mijn zoon, hun vormende essentie [DNA-structuur] is getest; verwant aan de onze is het, als twee slangen (dna)is het met elkaar verweven. Wanneer het met onze levensessentie zal worden gecombineerd, zal ons merkteken erop staan en zal een primitieve werker worden gecreëerd. Onze bevelen zullen zij begrijpen. Onze gereedschappen zal hij hanteren, het zwoegen bij de opgravingen die hij zal uitvoeren, tot de Anunnaki in de Abuzu-reliëf zal komen. ‘ [ Enki : 130]

Ningishzidda
ENKI, NINGISHZIDDA & NINMAH MADE SLAVES

Enlil maakte bezwaar. ‘ Maak geen slaven. De slavernij van Nibiru is al lang voorbij. Gereedschap zijn slaven, geen andere wezens. Ninurta zei tegen Enki: ‘ Maak machines, geen slaven . ” [ Wars : 130] ” Aardbewoners die we creëren, “zei Enki,” zullen helpers zijn, geen slaven. ”

Enlil schreeuwde: ” Het creëren van hybride wezens is in The Rules Of Planet Journeys verboden.”
De vroege experimenten met genetische manipulatie veroorzaakten veel mislukkingen en enkele levensvatbare wezens – griffioen, cycloop, meermensen, minotaurus, etc.

 

Plate XLIII. “On this plate will be found other fabulous creatures.” Theory and practice of design. 1894.

Enki en Ningishzidda bewerkten de Homo Erectus-vrouwen, maar slaagden er niet in ze te bevruchten.
Enki en Ningishzidda verzamelden, dus hun eigen zaad  bevruchtten ze  in reageerbuizen met de vrouwelijke Homo Erectus-eicellen om zygoten te maken. Vervolgens plantten ze de zygoten in bij de Homo Erectus-vrouwen. De eerste baby’s geboren uit de Erectus-vrouwen hadden geen gezichtsvermogen, handvaardigheid of intern functioneren. Om deze gebreken te overwinnen, creëerde Ninmah de volgende zygote in een vat van koper 8 en Afrikaanse klei in plaats van een reageerbuis.

Maar deze zygote groeide uit tot een kind dat niet kon praten . [ De 12e planeet, 352] ]
Vervolgens plantte Enki een met koper / klei beklede zygoot in Ninmah’s baarmoeder, in plaats van in een Homo Erectus ‘of in een incubatiebox, om te zien of de baby Ninmah kon praten. ‘In het kleivat, het mengsel dat ze maakten, het ovaal (eicel)van een aardse vrouw met anunnaki mannelijke essentie(sperma) die ze in elkaar hadden gezet. Het bevruchte ei werd door Enki in de baarmoeder van Ninmah geplaatst. Er was conceptie.
‘Vaneen mannelijk kind is Ninmah bevallen. Enki hield het jongenskind in zijn handen, het beeld van perfectie was hij. Hij sloeg de pasgeborene op zijn achterhand; de pasgeborene sprak de juiste geluiden. Hij gaf de pasgeborene aan Ninmah. ‘Mijn handen hebben het gehaald!’ zegevierend schreeuwde ze. ‘ [ Wars 138 – 139]

Adamu (Adam) [“een huid als de kleur van de  klei van Zuid-Afrikaanse aarde” – een rode tint], hij had een gladde en donkerrode (niet zwarte, niet witte) huid en zwart haar (Nibirans daarentegen hadden een witte huid en blauwe ogen). Adamu’s ‘mannelijkheid; was vreemd door zijn vorm, door een huid was zijn voorstuk omgeven, in tegenstelling tot die van de Anunnaki-mannelijkheid. ‘Laat de Aardling van ons Anunnaki bij deze voorhuid onderscheiden.’

Dat zei Enki ook . ‘ [ Divine Encounters 47; Enki 139; Slavesoorten : 251]
Toen ze eenmaal Adamu had, het prototype van de primitieve werker, stuurde Ninmah een bericht naar het Med Center in Shurubak; ze had zeven doktoren nodig die hun baarmoeders zouden aanbieden om nakomelingen van Adamu te laten groeien. ” ‘Zijn essentie zal alleen als een mal  zijn!’ zo zei Enki. ‘ Ninmah en de vrouwen zwoeren dat ze dol zouden zijn op de babies die ze zouden dragen en dat ze ze zouden steunen. [ZS, Enki 141]

‘In zeven vaten van de klei van Abzu [Afrika] gemaakt, Ninmah ovalen [zygoten die Ningishzidda’s en Enki’s sperma bevruchtten] van de tweebenige vrouwtjes. De levensessenties van Adamu haalde ze beetje bij beetje uit de vaten die ze erin plaatste. Vervolgens maakte ze in het malende deel van Adamu (mond?)een incisie, om een druppel bloed eruit te halen.
‘Laat dit een teken van leven zijn; dat vlees en ziel gecombineerd hebben, laten het voor altijd verkondigen .

‘ Ze kneep in het malendeel voor bloed, een druppel in elk vat tot het mengsel dat ze had toegevoegd.

‘In het mengsel van deze klei zal aardling met de Anunnaki gebonden zijn. Tot een eenheid zullen de twee essenties, een van de hemel, een van de aarde, samen worden gebracht. ‘ In de baarmoeder van de geboorte-gevende heldinnen werden de bevruchte ovalen (Embryo’s)ingebracht.

‘ Ninmah haalde Adamu’s (Adams) zeven gezonde jongens uit hun baarmoeder . [ Enki 141; 12e planeet : 352]

Those who Came Down from Heaven by Ivan Petricevic December 05, 2017 from Ancient-Code website   The Ancient Anunnaki are often referred to as the immortal gods that lived on Earth during the …

BLONDE, BLAUWE OGEN TI-AMAT DE EERSTE VROUW VAN ONZE SOORTEN

Ti-Amat had mDNA van twee Nibiran-vrouwen.

Lucifer schreef: ‘Dit is het verslag van Adamu en Ti-Amat in de Edin.(Het hof van Eden)

Lees ook:   Noah's “Alien Experiment” en de universele zondvloed

TI-AMAT, THE FIRST EVE, WAS EERST EEN CLONE-MASTER

Het genetica-team creëerde een vrouwelijke hybride; ze hoopten dat, ondanks het besluit van Anu dat ze alleen klonen maakten, dat het hybride vrouwtje met Adamu zou fokken.
Om een vrouwtje te creëren, plantte Thoth in Damkina een zygoot gemaakt met Adamu’s bloed (Dna). Toen de zygoot uitgroeide tot een levensvatbare vrouwelijke foetus, haalde Lilith haar uit Damkina.
Lilith noemde de hybride Ti-Amat (Mother of Life) ‘een zandblond’. Thoth deed eicellen van Ti-Amat in zeven reageerbuizen. Vervolgens plantte hij de zeven eicellen bij dezelfde vrouwen die de hybride mannetjes hadden gedragen. Alle draagmoeders droegen vrouwelijke hybriden, die hij operatief verwijderde.

OP SURROGATE GEBOREN AARDEKLONEN TE WEINIG OM MINERS TE VERVANGEN

Maar toen hij de vrouwelijke dokters vertelde dat hij hun baarmoeders weer nodig had, protesteerde Lilith, hun baas,: ‘ Voor mijn heldinnen die te belastend zijn, worden meer aardbewoners ontmoedigd. Te weinig zijn de heldinnen om genoeg cijfers te hebben om mijnen te bewerken. ‘

 

 

Enki bracht Adamu en Ti-Amat naar Edin. Hij liet de zeven vrouwelijke en de acht mannelijke hybriden gemaakt van de gameten van Adamu en Ti-Amat samen in een afgesloten ruimte in zijn Afrikaanse laboratorium. Ze copuleerden vaak, maar de vrouwtjes werden niet zwanger.

Ondertussen bedreigden de mijnwerkers opnieuw muiterij als Lucifer en Thoth geen slaven meebrachten om hen te ontlasten.

Thoth dacht na over de factoren die Adamu en Ti-Amat bruchtbaar zouden kunnen maken zonder Anunnaki-moeders.

Thoth ‘vergeleek de genomen van de Anunnaki-mannen en -vrouwen met die van de mannelijke en vrouwelijke slavenklonen. Als twee slangen Ningishzidda scheidden de twee essenties zich.

Gerangschikt als 22 takken op een boom, hun stukjes vergelijkbaar, de gelijkenissen die ze bepaalden. Maar ‘het vermogen om zich voort te planten omvatten ze niet’ omdat de klonen twee chromosomale allelen in het Anunnaki-genoom misten.

Epic of Gilgamesh ancient text. Study Guide $3.99 by Sabrina Justison for 7SistersHomeschool . com

Thoth zei dat zonder deze chromosomen (XX en XY) ‘ er geen voortplanting was. In de mallen van Adamu en Ti-Amat waren de combinaties niet inbegrepen. ” Lucifer zei dat in de Afrikaanse mijnen: “Muiterij weer in de maak is. Primitieve werkers moeten worden aangeschaft, anders zal het winnen van goud worden gestaakt. ‘
Lucifer zei: ‘Laat de mannetjes de vrouwtjes insemineren, laat de primitieve werkers zelf nakomelingen verwekken.’
Maar ’toen de veertien volwassen klonen volwassen werden, hadden ze frequente geslachtsgemeenschap maar’ geen bevalling ‘.

THOTH MADE TI-AMAT FERTILE

Om de crisis op te lossen, verdoofde Thoth,  Lilith, Lucifer, Adamu en Ti-Amat. “Uit de levensessentie [stamcel die ribbeenmerg produceert!!!] Enki de levensessentie die hij heeft geëxtraheerd; in de rib van Adamu de levensessentie die hij heeft ingevoegd. Uit de rib van Ninmah haalde hij de levensessentie [stamcellen uit het beenmerg]; in de rib van Ti-Amat de levensessentie die hij heeft ingevoegd.

‘In de baarmoeder van de geboorte-gevende heldinnen werden de bevruchte ovalen (eicellen)ingebracht. Zeven vrouwelijke aardbewoners werden geboren. Zo werden zeven vrouwelijke tegenhangers voor de primitieve arbeiders gecreëerd ”.

Thoth zei: ” Aan hun levensboom zijn twee takken toegevoegd, met voortschrijdende krachten zijn hun levensessenties nu met elkaar verweven.

‘ ‘Damkina en Lilith hebben Ti-Amat verzorgd en opgeleid.

Adamu en Ti-Amat hadden nauw contact met hun ‘ouders’, die hen leerden praten, emoties delen en alle prestaties, spelen en taken ervaren die een Nibiran-kind leert. ‘ Adamu en Ti-Amat waren ‘begiftigd met zelfbewustzijn’.
Het genetica-team was “niet tevreden totdat ze een menselijk stel bedachten dat een match zou kunnen zijn voor hun geest en cultuur – die dezelfde mentale, emotionele en artistieke mogelijkheden en capaciteiten toonden om wetenschappelijke gegevens en technologieën te leren en beheersen die ze hadden.

‘Ze wilden dat de nieuwe mensheid alles zou weten over hun oorsprong en hoe en door wie ze waren geperfectioneerd en hoe ze de Anunnaki-genen hadden gemengd met de hominide-genen; en hoeveel we op hen leken in alle zaken behalve onsterfelijkheid. ‘

Het team vertelde commandant Yahweh niet dat Ti-Amat geen kinderen kon voortbrengen.

YAHWEH VERZONDEN VOOR ADAM & TI-AMAT; LUCIFER, LILITH & DAMKINA KWAM OOK

Jahweh gaf Lucifer de opdracht Ti-Amat en Adamu naar Eridu te brengen – Lucifers plaats in Irak – Eridu-Basra – naast het huis van Yahweh; Yahweh wilde zien wat rivaal Lucifer had gecreëerd. Yahweh wilde testen of Adam en Ti-Amat hem zouden gehoorzamen.
Lucifer, Lilith en Damkina, de toegewijde ouders van Adamu en Ti-Amat, gingen met hen mee naar Eridu om voor hen te zorgen. [ Slave Species : 452]

Before All Befores | Mesopotamian Gods & Kings

\\Om de hybriden kweekbaar te maken, verdoofde Ningishzidda Enki, Ninmah en Ti-Amat. ‘Uit de rib van Enki de levensessentie die hij heeft geëxtraheerd; in de rib van Adamu de levensessentie die hij heeft ingevoegd. Uit de rib van Ninmah onttrok hij de levensessentie; in de rib van Ti-Amat de levensessentie die Hij heeft ingevoegd.
Hij verklaarde trots: ‘Aan hun levensboom zijn twee takken toegevoegd, met voortplantende krachten zijn hun levensessenties nu met elkaar verweven. [ Enki : 148] .\\

Langlevende (honderdduizenden jaren) buitenaardse Homo Sapien Goliaths van de planeet Nibiru heeft 400.000 jaar geleden goud gewonnen op aarde. 300.000 jaar geleden creëerden ze op aarde afgestemde, kortlevende mijnslaven – dat zijn wij – vanuit hun genoom.

We noemden ze “Anunnaki”, People-From-The-Sky of Serpent-People.

Ze leerden ons hiërarchie, geweld, hebzucht, slavernij, schulden. Ze lieten ons hen aanbidden en ze ‘goden’ noemen.

200.000 jaar geleden verwekte Enki, hun hoofdwetenschapper, een rij aardbewoners die hij verhoogde. In 11.000 [alle data die volgen zullen zijn – vóór de gewone jaartelling – tenzij anders aangegeven] verwekten Enki en zijn geliefde Batanash,  Noah. Na de overstroming in de tijd van Noach regeerde Anunnaki door de nakomelingen van Noachs zonen.

De Anunnaki verwoestten hun steden in het oostelijke Middellandse Zeegebied met nucleaire explosies en neerslagstormen. Het grootste deel van Anunnaki keerde tegen 311 vGT terug naar Nibiru.

Maar sommigen bleven. Zij en hun nakomelingen (de machtselite) regeren ons tot op de dag van vandaag.

De Anunnaki leerden eenmanschap.

Griffin attacking a bull (Cylinder seal and impression) Mesopotamia [13th century BC] New York Morgan Library & Museum

We zagen hoe ze elkaar vermoordden om te regeren; de elite vermoordt vandaag nog steeds elkaar en elkaars volgelingen.

Onze voorouders plunderden, maakten tot slaaf of vermoordden iedereen die hun meester, de dominante Nibiran in hun gebied, hun vertelde.

Wij aardbewoners plunderen, maken tot slaaf en vermoorden iedereen die onze elites ons vertellen.

De Anunnaki hebben plagen, atoombommen en andere massavernietigingswapens op ons losgelaten.

Ze drongen ons wederzijds onverstaanbare talen en scripts op en hielden kennis achter.

Zij en hun spawn maakten exclusieve, vijandige naties en religies om ons verdeeld te houden.

Ze hebben ons verslaafd gemaakt aan kredietinstellingen om ons slaafs te houden.

De Anunnaki leven veel  langer en leven millennia langer dan wij.

We hebben in hun naam gedood: Allah (= Sumerische Nannar), Jahweh (Enlil, soms Adad) en Inanna (Ishtar) – Nibiran Expedition-personeel allemaal. Ze hebben ons tot slaaf gemaakt in mijnen, legers, bedrijven, scholen, regeringen, boerderijen, fabrieken, bordelen en bouwprojecten.

We aanbaden hen, zij de ‘koninklijke’ lijnen van de altijd moorddadige hybride heersers en priesters – en de elite – die ze verwekten.
De meeste Anunnaki keerden terug naar Nibiru. Een paar die op aarde zijn gebleven en de -hybriden door wie ze nog steeds heersen-, geven alle facties en naties krediet en wapens en oorlogen onder hen. De elite runt concurrerende religies die elk zeggen dat ze de Anunnaki-god van hun geloof zullen terugbrengen en goden en volgelingen van andere religies zullen verslaan.

De oude scenario’s van verdeel-en-heerschappij, tot op de dag van vandaag, doen ons onze middelen uitputten, onze omgeving vervuilen en oorlog voeren. De matrix die de Anunnaki gemodelleerd heeft, zorgt ervoor dat we onze bronnen roekeloos exploiteren en vervuilen. De elite en hun ET-controleurs zien dat we onze eenheid nooit als een planeet van vrede voelen.
Anunnaki en hybride opzieners drukten hun hebzucht, eenmanschap en dominantiebewustzijn op ons.

Lees ook:   Dode zeerollen onthullen de ware oorsprong van Noach

Ze modelleerden, dicteerden en indoctrineerden gierigheid, overheersing, slavernij, concurrentie, haat en geweld.
Jahweh en Allah-Nannar hebben velen vermoord.

Deze Anunnaki misten mededogen, toonden noch liefde noch goddelijkheid.

Chaos is my enemy « colemining

Andere Anunnaki – Enki=Lucifer, Ningishzidda=Thoth en Lilith=Ninmah – houden van ons en blijven werken om ons te bevrijden van het mentale virus waarmee Yahweh en Allah ons hebben besmet. Enki, Ninmah en Ningishzidda kunnen, als we stoppen met oorlog voeren, onze astronomie, medicijnen, energie, raketwetenschap en overlevingsstrategieën bevorderen.

De Anunnaki dicteerden hun wereldbeeld aan aardbewoners van Irak (toen Sumer genoemd). Kleitabletten die de goden dicteerden, zeggen dat terug op Nibiru, een koning en zijn leger regeerden.

De goden dicteerden verhalen over hoe ze, 450.000 jaar geleden, goud van de aarde kregen en hoe ze, tot 300.000 jaar geleden, toen ze ons voor de mijnen schiepen, het goud terug naar Nibiru verscheepten. Hun verhalen over hun verblijf op aarde voordat ze onze voorouders maakten en wat onze voorouders direct zagen, drukten ons in met de waarden van hun hiërarchische, door mannen geleide, meester-slaaf-vijandelijke mentaliteit. We gingen uit van waarden als winning, vervuiling, monetair monopolie en obsessie met goud.

Miljoenen jaren voordat de Anunnaki op aarde kwamen, zaaiden andere ET-terraformers hier hominoïden. De terraformers introduceerden geavanceerde hominoïden, voorouders van Erectus, Neanderthaler en Bigfoot, naar de aarde, zodat de Anunnaki Homo Erectus-genen in hun Homo Sapien-genoom vonden.

De Anunnaki creëerden wat de terraformers voor ons gepland hadden – ze maakten ons Homo Sapien, zoals zij, maar aangepast aan de aarde [Pye, 2013].

Tachtig % van ons DNA komt van buiten de planeet [Tellinger, 2011b] .

We vorderden âls mens toen de Anunnaki ons nieuwe technologieën gaven.

Elke 3600 jaar gaven ze ons prachtige apparaten, astronomische en geologische informatie, nieuwe gewassen, nieuwe chemie en steeds dodelijkere wapens.

Plotseling veranderden onze architectuur, openbare projecten, wapens en militaire training en bouwden we nieuwe steden, tempels en legers.

Onze Soemerische voorouders dachten niet aan goden die hen geletterd hadden gemaakt en hen hadden verteld wat ze moesten schrijven.

Fokten de Sumeriërs met Anunnaki als zeer lang, langlevend. Sumeriërs keken toe hoe de reuzen machines en computers bedienden; ze zagen ze massavernietigingswapens afvuren. Ze zagen Anunnaki met kleine apparaten, ME’s, die andere Anunnaki overweldigen.

Sumeriërs zagen Anunnaki in apparaten spreken en hoorden stemmen reageren. De Anunnaki zeiden dat de stemmen afkomstig waren van buiten het zicht staande ruimtevaartuigen en de maan, zuidelijk Afrika, de Andes en de Indusvallei, maar ook van zichtbare raketten, shuttles, baanstations en vliegtuigen.

ANUNNAKi ELOHiM HISTORY: ANUNNAKi ELOHiM HiSTORY Ancient Astronauts

In Sumer, toen overal op deze planeet, gaven de goden onze voorouders steeds geavanceerde technologieën en modellen, zodat hun halfrassen konden regeren, relateren, mijnen, gegevens opslaan, berekenen, schrijven, bouwen, verhandelen en oorlog voeren.

Mesopotamiërs, Egyptenaren, Indiërs, Noors, Chinees, Tibetanen, Midden- en Zuid-Amerikanen spraken allemaal over deze goden die op hemelwagens reden, bliksemschichten gooiden en, dat Nibiru de aarde naderde, ons gewassen, kuddes, apparaten, medicijnen, wetten, kennis en over Nibiran-genen.

In 2000 toonde Zecharia Sitchin ons klei- en steenbestendig. Rotsen en gegraveerde gegevens astronomische, geologische, geografische, chemische en biologische info Sumeriërs zeiden dat goden ze gaven, info die onze wetenschappers pas millennia later kregen.

Sitchin loste de mysteries op van ontbrekende hominidenlinks die nooit zijn gevonden omdat ze niet bestonden.

Hij liet zien hoe ze onze samenleving en haar industrieën periodiek opwaarderen. Er waren geen ontbrekende fysieke links sinds we plotseling verschenen toen Enki en zijn cohorten Erectus-genen aan hun genoom toevoegden. We kregen geavanceerde technologie toen de Soemerische “goden” het ons gaven.

Sumeriërs hadden hun egen bewoordingen aangaande de Anunnaki-vliegtuigen, onderzeeërs, helikopters, ruimteschepen, wapens en computers met hun eigen woorden en ook woorden die de goden hen leerden. Onze voorouders noemden vliegtuigen en raketten ‘skyships’, ‘hemelwagens’ en ‘vuurspuwende draken’. Ze noemden helikopters ‘wervelvogels’.  De walvis die Jona inslikte = een onderzeeër; arms = “brilliances.” We bestempelden de medische en wetenschappelijke prestaties van Nibiran als ‘wonderen’.

Onze voorouders hebben de geschiedenis, wetenschappelijke woorden en concepten vastgelegd die de goden hen leerden. Wat goden ‘ME’s’ noemden, noemen we computerprogramma’s. Onze culturen voegden beschrijvingen, metaforen, vergelijkingen en analogieën toe aan de woorden die de goden ons gaven. We kunnen nu de metaforen van onze voorouders voor de goden en hun technologie decoderen in plaats van de wapens, voertuigen en persoonlijkheden van goden af te doen als bijgelovige mythen.

Tenzij ET’s tussenbeide komen om ons te redden of het gewicht van Sumerisch bewijsmateriaal moslims, joden en christenen ervan overtuigt hun angstgoden op te geven, hun dwang om zonder twijfel regerings- en religieuze autoriteiten te gehoorzamen, hun drang om anderen te verpletteren en de mentale programma’s waarmee de genocidale Anunnaki hen oplegde op ons om ons verdeeld en overwonnen te houden, zullen we oorlog blijven voeren.

We zijn één familie en we zijn allemaal voor de gek gehouden door de Anunnaki’s opvolgerslijn van halfbloeden en dat zijn de moorddadige manipulatoren. We moeten onze eenheid als soort herstellen. Nu we geconfronteerd worden met nieuwe ET-eisen voor onze trouw en goud, kunnen we onderhandelen over levensverlenging, medicijnen, gratis energie, ruimtevervoer en andere ET-technologieën. Wij en zij kunnen elkaar steunen en onze gemeenschappelijke uitdagingen aangaan: milieu, sociaal en psychologisch.
De waarheid van onze genetica bevrijdt ons van het meester-slaaf, god-toegewijde, baas-werker, heer-huurder-model dat de ET’s ons hebben opgelegd. We kunnen een einde maken aan fysieke en economische slavernij, hiërarchische obsessie, afwijking van vrouwen, gouden lust, antagonistische religies en naties die de goden en de hybride elite die ze hebben gedicteerd.
Vrij van korte, wanhopige levens, zullen we onze toekomst creëren. We activeren onze latente Nibiran-genen, verbeteren ons genoom en sluiten ons aan bij de galactische beschaving.
….

Anunnaki History of Mesopotamia Sumeria

** GODS ‘PERSOONLIJKE CONFLICTEN IN DIVERSE CULTURELE SYMBOLEN & ARCHETYPALACTIVATIES

Wat we in onze geschiedenis, folklore en literatuur beschouwen als het verschijnen, voortduren of opnieuw verschijnen van goden, archetypen of walk-ins als innerlijke fractals of onafhankelijke wezens, we denken aan hen met het gewaad en de uitwerkingen die we ermee associëren. Maar onze afbeeldingen van de goden variëren, ze vertegenwoordigen modellen, paradigma’s en uitleg over hoe mensen, planeten, buitenaardse wezens en het universum werken.
Soms had dezelfde Anunnaki verschillende namen naarmate hij of zij ouder werd, zoals toen Ea van de planeet Nibiru Enki in Irak werd; soms krijgt hij een andere naam op een andere plaats, zoals wanneer Enki Ptah wordt in Egypte of de Vredestichter in Noord-Amerika, Shiva in India, Prometheus in Griekenland, Waterman in Rome en later Lucifer in Noord-Europa. Goden figuren worden samengevoegd en gecombineerd in verschillende culturen en in het werk van verschillende geleerden; dus voor onderzoeker Glenn Bouge is Enki,  Jezus en voor sommige Jungianen wordt Enki een archetype van de Messias. Wat de naam ook was, Enki en de andere Anunnaki waren MENSEN, niet alwetend, al goed, almachtig; geen van hen is wat de Anunnaki “de Schepper van Alles ” noemen, de Inheemse Amerikanen noemen het ” Grote Geest “.We leren van de olifant uit de geschiedenis vanuit de vele perceptuele perspectieven van de aardse culturen. Vier de rijkdom van ons vele erfgoed.

https://enkispeaks.com/brown-lets-get-along/

 

Sumerian cuneiform-inscribed baked clay coins C.2900BC The National Museum, Baghdad [499x750]

Sumerische spijkerschrift-ingeschreven munten van gebakken klei C.2900BC

Het Nationaal Museum, Bagdad

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Deze website gebruikt cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om het internet verkeer te analyseren. We moeten ook informatie delen over uw bezoek aan onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Accept