web analytics
...

Wat zei God ook alweer, na de dood mochten wij?

86732388 10216510570052969 6336106492894117888 n via Angel-Wings

God maakte ons naar zijn evenbeeld…(Dus het zijn geen griezelige grijze kale aliens 😉 ) maar wij denken dat het maar 1 God was… maar het waren de Anunnaki die de aarde bezochten om goud te zoeken.
Meervoud dus.
Meerdere Goden.
De mensheid zag hen als Goden, want zij wisten zoveel, dat de mensheid toen dat alles totaal niet kon bevatten dus dat moesten wel Goden zijn.
Nu die Anunnaki dachten vast, that feels nice,…maar dan in het Anunnaki’s!
Let it be, let it be!
Aanbeden worden is altijd wel nice immers.
Shiva: Explore and Use the Hindu God's Magick in Your Practice

De dood in de Bijbel

Wat zegt de Bijbel over de biologische en geestelijke dood? Biologische dood

De dood is als eerste een biologische werkelijkheid: je lichaam stopt met functioneren.

De mens houdt op met ademen (Job 14:10):

zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens, ze delen in dezelfde adem (Prediker 3:19).

In de Bijbel wordt het duidelijk dat mens en dier maar kort leven, anders dan God en de engelen(Zij leefden inderdaad veel langer dan wij).

De dagen van de mens ‘zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt, de plek waar hij stond, kent hem niet meer.’ Psalmen 103:15 (Zie ook bijvoorbeeld Prediker 6:12).

Je kan ook geestelijk dood zijn doordat de dingen die je doet (je zonden) je vervreemden van God (Efeziërs 2:1, Kolossenzen 2:13, Openbaring 3:1).

(Let op nu) Doordat er kwaad in de wereld kwam, en de mens ervoor kiest naar het kwaad te luisteren (Genesis 3:19), sterft elke mens een lichamelijke dood.

-De zonde dus.

De geestelijke (=ziel) dood kan echter worden voorkomen, door‘opnieuw geboren te worden’ (Johannes 3:3).

-Reïncarnatie dus.

Het lichaam van de mens sterft nu nog, maar de geest leeft eeuwig voort.

Wanneer de mens opnieuw geboren wordt, kan (komt) hij (uit) het koninkrijk van God -zien- en binnengaan-.

Einde aan de dood Alleen God is sterker dan de dood. Hij kan zich begeven in het dodenrijk (Jesaja 7:11, Amos 9:2 en Job 26:6) en Hij kan doden het leven weer geven. Hij vernietigt de dood en het dodenrijk (1 Korintiërs 15:26, Openbaring 1:18).

Mensen kunnen daarom door Jezus eeuwig leven (Handelingen 2:24, Romeinen 6:8).

Jezus heeft waarschijnlijk voor de mensheid gepleit.
Misschien hebben de Anunnaki inderdaad de mensheid teveel jaren gegeven om te leven en werd de mens daarom zo lastig.
Enlil wilde immers de mens zoals zij die geschapen hadden vernietigen. -Zondvloed-

Enki daarentegen(Jezus?) wilde dat niet, want hij hield van de mensheid.
Na de zondvloed werd de mens minder oud.
Misschien mocht de mens toen korter leven dan voorheen.
Misschien hebben ze de mens toen wederom genetisch bewerkt zodat ze minder oud konden worden.
De reden was dat de mens foute dingen deed en dus zondigde.
Dat wilden zij, de Goden dus niet.

Gevolg was dat de mensen wel eeuwig konden leven, maar alleen als ze opnieuw geboren zouden worden. En zij in allerlei levens konden leren om een goed mens te zijn.

Reïncarnatie dus.

Rishikesh Shiva Statue | Recent Photos The Commons Getty Collection Galleries World Map App ...

Hemel | Wat de Bijbel erover zegt

De hemel is een fysieke, zichtbare ruimte boven de aarde. Het is bovendien de plek waar God woont.

De Goden kwamen vanuit de ruimte dus dat klopt dat ze daar (nog) wonen.

De hemel is volgens de Bijbel door God gemaakt (Job 9:8).

In Jesaja 34:4 staat dat de hemel als een boekrol kan worden opgerold! Vanuit deze fysieke ruimte komt (soms expliciet op bevel van God) neerslag zoals regen (Genesis 8:2), hagel (Jozua 10:11), dauw (Deuteronomium 33:28) en sneeuw (Jesaja 55:10), maar ook vernietigend vuur en zwavel (Genesis 19:24) en het voedzame manna (Psalm 105:40). De hemel is dus door God gemaakt, het is een realiteit die we dagelijks zien door naar boven te kijken.

Jezus spreekt over de hemel als de troon van God en ‘Onze Vader in de hemel’ (Matteüs 5:34 en Matteüs 6:9).

Joden gebruikten uit respect het woord hemel ook om (De woonplaats van meervoud van) God aan te duiden (Matteüs 3:2, Marcus 1:15), zo hoeven zij Gods naam niet te gebruiken.

Vanuit de hemel komt de Stem van God (Matteüs 3:17), de Geest of het Woord (Stem, geweten, beschermengelen? Je weet het niet wat ermee bedoeld werd….) (Johannes 1:32), het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:2).

Hemel en aarde Terwijl het in de kerk vaak gaat over ‘hemel en hel’, gaat het in de Bijbel vaker over ‘hemel en aarde’. In de Bijbel is het vaak niet de vraag wie er naar de hemel gaan, maar hoe het koninkrijk van de hemel op aarde zichtbaar is.

Lees ook:   Vergeet de monoliet van Utah. Een andere is op mysterieuze wijze verschenen in het Dacische fort Roemenië

Het is ook een plek waar eeuwige redding, vrede en geluk is. Mensen die in God geloven en gered worden, wonen na hun dood in de hemel. De hemel heeft dan als betekenis ‘het hierna-maals’, het leven na de dood. In de hemel wonen mensen in de nabijheid en gemeenschap met God.(Goden)

Waarschijnlijk zijn het zulke wijze mensen dat zij geen oorlogen meer voeren en zijn wij aardlingen veels te agressief nog om bij hen te mogen wonen na de dood op hun planeet? (planeten?)

Na al die duizenden jaren, geloven nog steeds velen dat de aarde zal vergaan.
Maar waarschijnlijk is die beschreven tijd al eeuwen geleden geweest.

-In Openbaring 22:6, schreef Johannes dat de Here een engel naar Johannes zond “om zijn knechten te tonen, de dingen hetgeen weldra geschieden moet”. ” Hier, aan het eind van het boek Openbaring, registreerde Johannes exact dezelfde boodschap zoals hij dat deed in hoofdstuk 1. Dit benadrukt nogmaals dat alle gebeurtenissen die in Openbaring waren opgeschreven binnenkort zouden plaatsvinden in de eerste eeuw – niet uitgerekt door de tijd, en zeker niet voor een generatie ergens in de verre toekomst.

In Openbaring 22:10, zei de engel van de Here tegen Johannes, “Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.” Eens te meer hebben we hier het bewijs dat de gebeurtenissen van de Openbaring binnenkort zouden plaatsvinden in de eerste eeuw. En er werd een ander element aan deze waarschuwing toegevoegd. De engel zei tegen Johannes het boek niet te verzegelen.

”omdat Openbaring de “opening” is van Daniëls’ profetie, dan moet het dus vervuld zijn in de zomer van 70 na Christus.”

Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedek ons”. Dit is allemaal gebeurd tijdens het leven van de dochters van Jeruzalem en hun kinderen: “weent over uzelf en over uw kinderen, want zie er komen dagen….etc” (Lucas 23:30)

Met de dochters van Jeruzalem bedoelden zij waarschijnlijk de dochters die een kind hadden voortgebracht samen met de engelen… oftewel de soldaten van de Anunnaki.
Hybride kinderen dus, half engel, half mens, oftewel half Anunnaki en half mens.

😉

Openbaring 21 – Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

21 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

-De zee of het water van de zondvloed?

Besef ook dat:
Zo rond 500 na Christus werd de reïncarnatietheorie uit de bijbel verwijderd.

Op aarde leven ontelbare wezens; elk van deze wezens bestaat uit een puur geestelijke ziel (Atma) en een stoffelijk, materieel lichaam. De zielen hebben altijd al bestaan en “verhuizen” al naar gelang hun karma (de volbrachte daden) steeds weer naar een nieuw lichaam. De mens is een hoge levensvorm en in staat om de kennis en het inzicht te verwerven, die men nodig heeft om verlossing te bereiken. Maar de mens loopt ook het risico “af te zakken”.

”Iedereen bezit een lichaam en daarin huist je ziel.
Alle zielen komen van een plek in de kosmos, het zielenrijk.
Op die plek heerst een soort goddelijk bewustzijn en alle zielen komen daar om zich te ontwikkelen om zo deel uit te maken van de kosmos.
Dit zielenrijk bevindt zich in een andere dimensie waar een hogere trillingsenergie heerst. Hier heerst een complete harmonie en het begrip tijd is daar onbekend.

Als een ziel incarneert krijgt hij een levensles mee die hij in dat aardse leven moet voltooien. Het zielenrijk bestaat uit 7 hoofdlagen of sferen en deze bestaan weer uit 7 kleinere sublagen. De ziel begint in de laagste sfeer als hij voor het eerst incarneert.
In het zielenrijk leeft men als ziel in een zielengroep.
In deze zielengroep zijn alle zielen die je in je aardse levens steeds weer zult tegenkomen. Samen met je gids zal je het juiste moment van wedergeboorte bepalen en weer teruggaan naar de aarde en geboren worden.
Samen met hem stel je je levensles samen en deze wordt bepalend voor je aardse levens.

Als je het zo bekijkt is je toekomst dus al enigszins vastgelegd.
Of je je les ook zult volgen hangt af van hoe je aardse leven zal verlopen.
Daarnaast zal je zelf bepalen bij wie je geboren wilt worden en hoe je het leven wilt eindigen.
Je probeert altijd in de buurt van je eigen zielgenoten geboren te worden, als aards familielid of als kennis. Als dit om één of andere reden niet gebeurt zoek je later in je aardse leven toch weer contact met je naaste zielen.
Als je reïncarneert wordt je geholpen door je gids en soms ook hulpgidsen.

Het kan zijn dat je de negen maanden van de zwangerschap mee zal maken en rondzwerft als aanwezige bij je zwangere moeder, maar het kan ook zo zijn dat je pas later in haar buurt verblijft.
De reïncarnatie vind meestal plaats na de 8ste maand van zwangerschap.
Uit verslagen van de regressietherapieën blijkt dat slechts weinigen pas reïncarneren bij de geboorte op het moment dat de baby begint te huilen.
De ziel zal in die periode voor de incarnatie de nodige indrukken op doen en eigenlijk alles meemaken bij de moeder.

Dit alles neemt hij in zijn onderbewuste mee in zijn aardse leven.
Daarom komt het voor dat een ongewenst kind soms weet dat hij ongewenst is ook weet al begrijpt hij niet hoe hij dat weet.
Jonge kinderen kunnen deze aanwezigheid van die ziel bij hun moeder soms voelen.
Als om één of ander reden de zwangerschap beëindigd wordt dan zal de reïncarnatie ook niet doorgaan. Hier is wel van belang waarom de zwangerschap verstoord wordt.

In de beginjaren als baby en peuter zijn er nog bindingen aanwezig met het zielenrijk. Normaal verdwijnen deze naarmate men ouder wordt.
De ziel is dan nog bezig om aan het lichaam te wennen, het zogenaamde integratieproces dat ook wel het aardse wordt genoemd.
Als dit proces niet goed verloopt kunnen er problemen ontstaan, deze kinderen noemen we nieuwetijdskinderen.
Deze kinderen hebben nog bindingen met hun verleden als ziel en dit uit zich bijvoorbeeld in praten over hun onzichtbare vriendje waar ze ook mee spelen.
Meestal is dit de gids van dat kind.

***GLORIOUS GODDESS GIVEAWAY ALERT***   Post on your feed or your story anyone who you think should be the winner and why.  Male, female and everything inbetween - all are welcomed. Add the hashtag #goddessgiveaway and be sure to tag @goddesscharms so that we can track the entries. The best entrant wins one of our Sky Goddess Charms! There will be one silver and one gold winner, to be announced next Sunday - Mother's Day.  Good luck, with love from Jenny and Maree xxx #goddesscharms

Eenmaal gereïncarneerd begint je nieuwe leven als mens en moet je je “taak” in dit leven zien te volbrengen.
Iedereen begint met een blanco geheugen, dus zonder kennis van vorige levens en voorkennis van je doel in dit leven.
Je bent je dus niet bewust van je levenstaak, maar door je leven goed te leiden en problemen het hoofd te bieden moet je er het beste van zien te maken.
Je zult je als mens tussen personen bevinden die ook in het zielenrijk je naasten zijn.
Het zullen ook personen zijn uit je vorige levens.
De bedoeling hiervan is om je sneller het levensproces te kunnen laten doorlopen.

Als je het pad van je levenstaak niet goed volgt word je langzaam maar zeker wel in die richting geduwd.
Je zult merken dat bijvoorbeeld bepaalde zaken in je leven niet goed gaan of je wordt tegengewerkt.
Je ziel weet wat je levenstaak is en via je gevoel zal het ook signalen afgeven als je verkeerde dingen doet.
Deze signalen kunnen zich ook uitten in diverse lichamelijke kwalen en klachten.
Het is dus heel belangrijk om naar je gevoel te luisteren, want dat geeft aan of je het goed doet of niet.
Je gevoel geeft het meestal goed aan.

Op het moment dat je voelt dat het zover is keer je terug naar de aarde in een ander lichaam en zal je weer geboren worden als mens en je volgende of dezelfde taak proberen te volbrengen.
De bedoeling van dit alles is om te komen tot een hogere geestelijke verrijking en je op te leiden tot een hogere geestelijke macht en bewustzijnsniveau.
Het promoveren naar de allerhoogste 7e sfeer in het zielenrijk (de 7e hemel) waar je dan zelf als geestelijke leider ander zielen gaat helpen en begeleiden met hun aardse leven.
Geestelijke leiders worden ook wel gidsen genoemd.
Het proces van leren om steeds meer inzicht te krijgen zal dan ook nog steeds doorgaan totdat we de 7e sfeer gaan verlaten om ons tot het “Goddelijke” te verenigen. Dan hebben we ons einddoel bereikt.”

Een deel tekst waar ik dus ook al jaren in geloof…
Bron

Lees ook:   Maria visioen bij twee kerken

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button