web analytics
...

Akasha kronieken een grote videoband in space

Heel interessant er schijnt een soort Videoband te zijn, ergens in space… ja hoe leg je dit uit in mensentaal!?
Heel ingewikkeld allemaal…en die videocamera heeft alles gefilmd dat ooit bestaan heeft op aarde.
En dat is dus opgeslagen als in een mega soort cloud in space.

Mediamieke mensen schijnen informatie te kunnen putten uit deze bron. Bv Edgar Cayce kon dat.
Dus wat men nu opslaat qua google en facebook is peanuts bij wat daarin te vinden is natuurlijk! 🙂
We have been followed for centuries, Aarghhhhhhhh!!!!!!
Wat en hoe is de vraag… maar het is een onthoudertje bij alle informatie over de categorie RH negatief-Anunnaki…

Edgar Cayce (1877-1945) kon zichzelf in trance brengen en had dan een ‘hotline’ met de Akasha Kronieken.

De readings die hij op deze manier gaf zijn dermate gedetailleerd en trefzeker dat iedereen die zich ook maar enigszins in zijn werk verdiept niet anders kan dan concluderen dat de Kronieken een realiteit zijn.

Edgar Cayce was het levende bewijs daarvan.

– dat wat Edgar Cayce in zijn trance-staat vertelde, daadwerkelijk informatie betreft vanuit een ons onbekende dimensie. Noem het de Akasha Kronieken, of enig kosmisch geheugen of databank, waar hij toegang toe had. Zijn talloze medische diagnoses en behandelmethoden – waar hij mee begon –

Lees bv dit artikel:

https://www.leeservaringen.com/alle-ervaringen/cayce-edgar-evans-edgar-cayce-on-atlantis/

Volgens deze reconstructie is het rijk van Atlantis ten onder gegaan aan drie grote omwentelingen (upheavals) die zich voltrokken met tussenpozen van duizenden jaren. Ook komt er uit de readings een beeld naar voren van een op technologisch vlak sterk ontwikkelde cultuur, waarin iets als elektriciteit bestond en er vervoersmiddelen waren die zich door de lucht bewogen. De ‘upheavals’ zouden dan ook zelfs samenhangen met atoomkrachten die in een conflictsituatie zijn gebruikt. De citaten uit de readings zijn ‘eerie’, ook al omdat er tussen de diverse readings jaren zitten, en er een consistent beeld uit naar voren komt.

Zie je het komt telkens terug, over die beschaving met zeer geavanceerde technologie.

In of op Atlantis zouden spirituele wezens (Anunnaki)zijn neergedaald en dat zou dan misschien 10 miljoen jaar geleden zijn gebeurd. Een groep onder deze spirituele wezens nam materiële vormen aan om de gevoelens en sensaties van een fysiek lichaam te kunnen ervaren. (Reïncarnatie) Dit is qua timing in tegenspraak met alle wetenschap over het ontstaan van de mensheid, hoewel er toch diverse fossiele vondsten zijn gedaan die je aan het denken zouden kunnen zetten. Deze spirituele wezens die zichzelf in lichamen materialiseerden, maakte Atlantis tot de plek waar “man first appeared on earth in material form.” Ook was daar “the first division of sexes”. De kloof tussen de twee groepen, de spiritueel gebleven wezens en zij die materiële vorm hadden aangenomen, wordt groter.

Van de tweespalt die op Atlantis ontstaat, zijn zelfs de namen van de groeperingen bekend. De materialisten werden de Sons of Belial genoemd, wat een nogal duivelse associatie oproept, en de andere factie van de spirituelen heette de Sons of the Law of One. Daarin zit naar mijn smaak een iets te scherpe tegenstelling in tussen het kwade en het goede. En zodra dat naar voren komt, ben ik op mijn hoede. Want nog altijd geloof ik niet dat het goede bestaat, noch het kwade in de zin van universele werkelijkheid.

Lees ook:   Uitleg bijbel

Het conflict dat in deze scheiding besloten ligt, zou de oorzaak zijn van de eerste ‘upheaval’ die rond 50.000 jaar voor Christus plaatshad. Dit heeft Atlantis niet vernietigd, maar veranderde het rijk in een conglomeraat van eilanden en -djes.

Een tweede upheaval zou rond 10.000 vChr hebben plaatsgevonden en met de laatste omwenteling verdween het land diep in de oceaan. Maar daarmee niet per se ook haar cultuur, want vele Atlanteanen wisten wat er zou gebeuren, en zochten een veilig heenkomen in de omringende landen, zoals Amerika, Europa en Afrika. Daar zijn culturele invloeden aangetroffen die zouden afwijken van de oorspronkelijke culturen, wat deze theorie zou staven. Ook zouden er verschillende mensenrassen zijn aangetroffen bij archeologische vondsten.

Al met al wordt er veel geïnterpreteerd en is het wetenschappelijke bewijs op zijn best mager te noemen. Boeiend is dat Cayce in diverse readings spreekt van een plek waar archieven opgeslagen liggen, die ooit nog eens gevonden zullen worden. Stel je toch eens voor…

(Ben altijd bang dat mensen hun site afsluiten en dat die informatie dan verdwijnt voor altijd… hoewel ze vast in de Akashakronieken zijn opgeslagen? 😉 Maar ik heb dat te vaak gezien bij het linken naar bepaalde websites en dan zie je later dat een site niet meer is en dan is die tekst weg! Zo zonde!)

 

”Welke filosofie of religie je ook aanhaalt, ‘akasha’ heeft in de kern meestal dezelfde betekenis. Het is Sanskriet (een heilige primaire taal van het Hindoeïsme) voor ‘ether’, in zowel de elementaire als metafysische betekenis. Het bestaan van deze ‘substantie’, om het maar een naam te geven, wordt al voorondersteld door wetenschappers en filosofen sinds antieke beschavingen, tradities en religies van duizenden jaren geleden. Het thema is aanwezig in zowel het Oosterse mysticisme/filosofie tot en met de Westerse en esoterische filosofie.”

En zij stonden Apollonius toe vragen te stellen, en hij vroeg ze waaruit zij dachten dat de kosmos was samengesteld; maar ze antwoordden: ‘Uit elementen.” “Zijn er dan vier?” vroeg hij. “Nee, niet vier,” zei Larchas, “maar vijf.” “En welke vijfde kan er nog bestaan,” zei Apollonius, “naast water en lucht en aarde en vuur?” “Daar is nog de ether,” antwoordde de ander, “die we dienen te beschouwen als datgene waar de goden van gemaakt zijn; want net zoals stervelingen lucht inademen, zo ademen zij van onsterfelijke en goddelijke aard de ether in.” “Moet ik dan,” vroeg Apollonius, “het universum zien als een levend wezen?” “Ja,” zei de ander. – Het Leven van Apollonius van Tyana, Philostratus, 220 n. Chr.

Akasha is in principe de basis van alle dingen in de materiële wereld. In verschillende filosofieën wordt het gezien als de onzichtbare drijfkracht achter de creatie van materie. Volgens velen is het de bron van energie voor materiële manifestatie. Dat is zeer interessant, omdat kwantumfysica heeft aangetoond dat menselijke gedachten, intenties, emoties en nog meer een directe invloed kan hebben op onze fysieke materiële wereld. De moderne wetenschappelijke theorieën erkennen Akasha niet als bestaand, maar het feit dat de kwantumfysica ons laat zien dat ruimte niet leeg is, geeft dit eeuwenoude concept in ieder geval meer geloofwaardigheid, als je het mij vraagt.

De aakaash is niet-vernietigbaar, het is het fundamentele, absolute substratum waaruit kosmische materie voortkomt. Vandaar dat men de eigenschappen van aakaash niet vindt in de materiële eigenschappen, die in zekere zin relatief zijn. De aakaash is het eeuwig-bestaande, superfluïde realiteit, waarop creatie en vernietiging niet van toepassing zijn… Onze ogen zijn blind voor de realiteit van het geestelijke; wetenschappelijke experimenten kunnen het niet rechtstreeks waarnemen, omdat onze experimenten alleen de materiële eigenschappen waarnemen, wat niet dezelfde zijn als die van Akasha.” – (Idham thadhakshare parame vyoman. Parame vyoman) – Paramahamsa Tewari, Ingenieur, Natuurkundige en Uitvinder, “Spiritual Foundations”, www.tewari.org

De Akasha Kronieken

Wat zijn dan de Akasha Kronieken? Volgens verschillende academici in het veld van de theosofie (esoterische filosofie), zijn de Akasha Kronieken een soort database waarin de reis van een ziel ligt opgeslagen

Lees ook:   Laurier en waar het goed voor is

De Akasha Kronieken is als een immense fotografische film, waarin alle wensen en aardse ervaringen van onze planeet in zijn opgeslagen. Wie het waarneemt, zou het volgende erop afgebeeld zien: de levenservaringen van ieder menselijk wezen sinds het begin der tijden, de reacties op de ervaringen van het gehele dierenrijk, de bundeling van de gedachtevormen van een karmische aard (gebaseerd op verlangens) van elke menselijke eenheid door de tijd heen. Alleen een getrainde occultist kan het verschil uitmaken tussen echte ervaring en die astrale projecties die worden gemaakt door de verbeelding en sterke verlangens. – Light of the Soul, “The Yoga Sutras of Patanjali, Book 3”

Volgens de inmiddels overleden Edgar Cayce kunnen we de Akasha Kronieken zien als de supercomputer van het universum, een centrale opslag voor alle informatie van ieder individu dat ooit geleefd heeft in de hele kosmos. Naast het opslaan van de gebeurtenissen van je leven, slaat het ook iedere handeling, daad, ieder woord, gevoel, iedere emotie, intentie en beweegreden op. Zogezegd bevatten de Kronieken de gehele geschiedenis van iedere ziel sinds het begin der tijden.

Het zijn verslagen over een ziel vanaf het moment dat het van haar beginpunt vertrekt.

De interpretatie van Edgar Cayce suggereert dat ieder van ons het verhaal van onze levens schrijft door onze gedachten, onze daden en onze interacties met de rest van wat bestaat. Deze informatie heeft een effect op ons, hier en nu. Sterker nog, de Akasha Kronieken hebben zo een dergelijk effect op ons leven en de potentie en waarschijnlijkheden waar we toe getrokken worden, dat iedere verkenning ervan ons inzicht geeft in de aard van ons zelf en onze verhouding tot het universum. Ons leven, onze geschiedenis en onze individuele invloed op onze toekomst gaat wellicht nog veel verder dan we ooit hadden durven dromen.

https://www.nieuwetijdskind.com/de-akasha-kronieken-wat-zijn-het-zouden-ze-echt-zijn/

Waarschijnlijk is dat de bron waar paranormale mensen hun informatie uit putten.
De grote lijnen staan al vast nml.
Reïncarnatie bestaat.
Er is zoveel dat wij nog lang niet weten beseffen of zelfs kunnen begrijpen maar het is zo bijzonder…alles is een wonder!
Maar wij beseffen het niet.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button