22 september 2020

 

Werk voor niets

Werken met behoud van uitkering leidt tot uitbuiting
ANALYSE – Bijstandontvangers worden regelmatig aan het werk gezet, zonder beloning, zinvolle begeleiding of reëel uitzicht op een arbeidscontract. Dubieuze werkgevers, reïntegratiebedrijven en gemeenten profiteren.

Een tijdje terug publiceerde FNV een zwartboek over werken in de bijstand. Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2004 is het steeds gebruikelijker geworden dat bijstandontvangers, in ruil voor hun uitkering, verplicht aan het werk moeten.

Wettelijk kader

Deze verplichte werkzaamheden kunnen verschillende vormen aannemen, zo is bepaald in de WWB en enkele aanvullende notities. Allereerst is daar ‘werken met behoud van uitkering’. Dit wil zeggen dat bijstandontvangers aan het werk worden gezet in ruil voor een inkomen onder het wettelijke minimumloon. Voorwaarden zijn onder andere dat deze werkzaamheden tijdelijk zijn en bovendien zijn gericht op het vinden van betaald werk. Ook moeten training en scholing een belangrijk onderdeel vormen van een dergelijk traject.

Daarnaast zijn er zogenaamde ‘participatieplaatsen’. Deze zijn in principe bedoeld voor moeilijk bemiddelbare mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Doel is bijvoorbeeld het opdoen van werkritme. Begeleiding behoort een prominent onderdeel van een participatieplaats te zijn.

Tenslotte is er nog de ‘tegenprestatie’. Hieronder worden maatschappelijk nuttige werkzaamheden begrepen (dat wil zeggen ‘vrijwilligerswerk’) die niet direct zijn gericht op toetreding op de arbeidsmarkt. Zowel in omvang als duur moet deze verplichte tegenprestatie beperkt blijven.

Hoewel dit alles in theorie niet verkeerd klinkt, is de realiteit anders: werklozen worden vaak gewoon aan het werk gezet, zonder dat er sprake is van zinvolle begeleiding of uitzicht op betaald werk.

Gewoon aan het werk

Volgens de wet is werken onder het minimumloon dus alleen toegestaan als dit de kans op het vinden van betaald werk vergroot. Niettemin, zo kunnen we in het FNV-rapport lezen, worden mensen met waardevolle diploma’s (bijvoorbeeld die voor heftruckchauffeur en banketbakker) ingezet bij simpel inpakwerk.

Een ICT’er met HBO-diploma moest flessen in kratten stapelen. Een voormalig accountmanager van een mediabedrijf mocht alleen maar doekjes vouwen, terwijl er ook ander onbetaald werk voorhanden was dat beter bij haar opleiding en achtergrond paste.

In de hierboven genoemde gevallen is natuurlijk geen enkele sprake van reïntegratie of training. Toch zijn deze mensen verplicht arbeid te verrichten voor een bedrag ver onder het wettelijk minimumloon. Het alternatief, zo krijgen veel deelnemers voortdurend te horen, is een forse korting op de uitkering.

Geen zinvolle begeleiding

Daarnaast is de begeleiding die bij een dergelijk werktraject zou moeten horen maar al te vaak een lachertje. Zo is de ‘banenbeurs’ in het ‘Trainings- en Diagnosecentrum’ van de gemeente Emmen niet meer dan een klaslokaal waarin computers staan met een zwaar verouderde versie van Internet Explorer (waarmee veel websites dus niet eens kunnen worden bezocht). Voor zover er überhaupt begeleiding aanwezig is, wordt deze voornamelijk verzorgd door andere deelnemers. Werkzoekenden mogen bovendien maximaal een uur per dag van de ‘banenbeurs’ gebruik maken.

Ook bij andere gemeenten worden bijstandontvangers regelmatig ingezet als werkcoach voor hun lotgenoten. Dus als er al begeleiding is, is deze maar al te vaak volstrekt onprofessioneel. De gemeenten maakt het vanzelfsprekend niet uit. Op deze manier hoeven ze namelijk niets te betalen om aan hun wettelijke verplichting tot begeleiding te voldoen. Lekker goedkoop!

Geen uitzicht op vast werk

De organisaties aan wie werkende bijstandontvangers worden uitbesteed hebben vaak geen enkele intentie hun ‘werknemers’ een arbeidscontract aan te bieden.

Een niet ongebruikelijke constructie is dat werkzoekenden eerst een half jaar moeten werken met behoud van bijstandsuitkering (niets erbij) om vervolgens misschien in dienst te worden genomen. Aangezien er momenteel genoeg bijstandontvangers zijn, is het niet moeilijk te raden waar zo’n constructie op uitdraait. Waarom het minimumloon betalen als het ook gratis of voor een nominale vergoeding (aan de gemeente!) kan?

Ook zijn gevallen bekend waarin achteraf bleek dat werkende bijstandontvangers tijdelijk in dienst werden genomen om tijdens een drukke periode voor een paar extra handen te zorgen. Uiteraard zonder daarvoor het wettelijk minimumloon te ontvangen.

Verdringing

De constructie ‘werken met behoud van uitkering’ draagt er zodoende onmiskenbaar aan bij dat betalende arbeidsplaatsen verloren gaan. Het Zwartboek ‘Werken in de bijstand’ weet zelfs meerdere gevallen te noemen waarbij werknemers eerst werden ontslagen om vervolgens weer hun oude taken te mogen vervullen, maar nu ‘met behoud van uitkering’.

Betaalde werknemers moeten immers concurreren (in loonkosten) met bijstandontvangers. Nu zijn de laatsten ook weer niet helemaal gratis. ‘Afnemers’ van werkende bijstandontvangers betalen namelijk doorgaans een zogenaamde inleenvergoeding aan de uitkerende gemeente. Maar dit bedrag is vanzelfsprekend onvergelijkbaar met de kosten die vastzitten aan het uitbetalen van het minimumloon.

Neem je als bedrijf bijstandontvangers in dienst, bijvoorbeeld voor inpakwerk of ‘doekjes vouwen’, dan ben je dus spekkoper. Het verschil tussen inleenvergoeding en het minimumloon (inclusief bijbehorende kosten) komt immers direct ten goede aan je marge. En dat is fijn. Bovendien heeft de gemeente er ook nog wat aan: naar verluid haalde de gemeente Sittard-Geleen binnen een jaar een half miljoen euro binnen aan inleenvergoedingen.

Ook gemeenten zelf zetten graag uitkeringsgerechtigden in, bijvoorbeeld als schoonmaker, receptionist, administrateur of systeembeheerder. Het is uiteraard onzin dat administrateurs of systeembeheerders het soort ‘training’ nodig hebben die het rechtvaardigt dat ze minder dan het minimumloon voor hun werkzaamheden ontvangen. Aan de andere kant: voor de gemeenten is het natuurlijk wel weer lekker goedkoop.

Het gevolg van dit alles is dat ongeveer de helft van de bijstandontvangers die meewerkten aan het onderzoek van de FNV nu werkzaamheden verricht die voorheen onderdeel waren van een betalende baan.

Lees ook:   Deep Fake Future: The Pandora’s Box Has Opened

Rijksoverheid doet niets

Al langere tijd zijn er signalen dat ‘werken met behoud van uitkering’ gemakkelijk tot misstanden leidt. Afgelopen zomer werden zelfs Kamervragen gesteld over de situatie in de gemeente Montfoort. Deze gemeente detacheerde goed bemiddelbare werkzoekenden (dat wil zeggen: individuen zonder duidelijke behoefte aan extra training of begeleiding) naar reguliere werkgevers en gebruikte de inleenvergoedingen vervolgens om de eigen tekorten aan te vullen.

Toenmalig staatssecretaris Paul de Krom (VVD) stuurde de vragensteller, Mariëtte Hamer (PvdA), vakkundig (pdf) met een kluitje in het riet.

Hoewel we inmiddels al enige maanden over een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet beschikken, is er vooralsnog weinig veranderd: uitkeringsgerechtigden worden nog steeds aan het werk gezet, zonder beloning, zinvolle begeleiding of reëel uitzicht op een arbeidscontract. Niet alleen gaat dit in tegen de geest, zo niet de letter van de wet, maar bovendien lijkt dit verdacht veel op ordinaire uitbuiting. Straffe handhaving en schadevergoedingen lijken mij dan ook op zijn plaats.

https://sargasso.nl/werken-met-behoud-van-uitkering-leidt-tot-uitbuiting/

Als er werk is, was, en er normaal en goed voor betaald werd…tjah dan kan men weinig zeggen, dat men mensen ontslaat en in eenzelfde baan terugzet, en niets extra’s betaald dat kan natuurlijk niet.
Vrijwilligerswerk zei de huisarts van vroeger, is uitbuiting van de maatschappij.
Mensen vervullen hierbij taken die betaald zouden moeten worden.

Aangezien de top genoeg, meer dan genoeg verdiend, is dit niet terecht.

De logica let op:

https://vwcnijmegen.wordpress.com/2013/04/24/vrijwilligerswerk-en-een-uitkering-mag-dat/

Een coach beslist of je wel of niet mag beginnen met een eigen bedrijf!
https://www.regelingbbz.nl/ww-bbz

Gemeenten hebben veel mensen laten vallen, door middel van reïntegratietrajecten, waarbij men
mensen misbruikte om zg werkervaring op te doen, er werd hierbij enorm veel geld binnengegraait.
Ten koste van deze mensen.
De mensen die in dat traject zaten werden verplicht om aan iets mee te werken, maar kregen maar 3 fulltime dagen werk.
Dus was het verdiende loon net zoveel als de uitkering.
Meer dagen mochten ze niet werken want dan verdienden ze teveel en kon dit niet betaald worden.
De baas kreeg een gratis kracht, de soos kreeg gelden van de regering, om de baas te betalen van dat geld.
Plus alle extra’s.
Als de persoon na 2 jaar klaar was met het traject was er geen kans op ander werk. Dat wist men ook wel van tevoren.
En had men ondertussen al vele gelden achterover gedrukt in eigen zakken.

Jaren daarvoor had men met alle uitkeringsgerechtigden gesprekken, 3 in totaal.
Elk gesprek kostte 5000 euro. Dus p.p kwam dit op 15000 euro cash voor de gemeentes.
De mensen die doorgelicht werden, kregen geen studie aanbod o.i.d. studie moest men zelf maar betalen.
Had men deze gelden ingezet voor deze werkelozen in studie, hadden zij nu een baan kunnen hebben.

Vaak voldeden ze ook niet aan verzoeken om een opleiding. Dat moesten mensen zelf betalen van de uitkering.
Nu is dat net genoeg om te OVERLEVEN, maar daar is ook alles mee gezegd.
Als men die mensen wel de kansen hadden gegeven voor een studie…ipv zelf alles te verteren, waren er meer mensen aan het werk gekomen.

Men wil graag een aantal werkelozen behouden, dat is goed voor het systeem.
Dat wordt ook duidelijk bij sommige mensen, waar alle kansen verdwenen zijn, voor ze kunnen beginnen.

Het is een grote rommel in dit land. Een basisinkomen zou heel goed zijn om dit soort misstanden en misbruik te voorkomen.
Als men geen zorgen hoeft te hebben is er minder stress, kan men normaler leven, en als men dan uren werkt is dat extra bij dat basisinkomen.
Wie wil dat nu niet?
Maar die uren werken, al doe je het een hele week fulltime is wel voor je zelf…En natuurlijk betaal je belasting over betaalde uren.
Niemand die meekijkt over je schouders wat je doet, of je het met iemand doet, of je misschien slaapt zelfs met iemand!
NB!….

Nog zoiets bizars… https://hallo.kvk.nl/hallo/ondernemen/bedrijf_starten/f/144044/t/21787.aspx

Een aanvraag gaat via de E-mail, daarop krijg je een beschikking en dat was dat. Ik heb gebeden en gesmeekt om een persoonlijk gesprek maar de WW geeft aan dat je de eerste 3 maanden alleen maar een e-mail contact mag hebben…. Een intake had ik GRAAG gehad maar helaas.

Het UWV is momenteel een drama. Dat was het al, maar dat is sinds vorig jaar alleen maar extremer geworden. Een persoonlijk gesprek is er niet meer bij, alles gaat digitaal (als het werkt, tenminste). Er is een algemeen nummer waar je naar kunt bellen, maar ik vrees dat het een callcenter is waar je met een specifieke vraag niet terecht kunt.

Op mijn vraag hoe ik dit nu het beste kon aanpakken kreeg ik als antwoord: Stel dat u deze maand 300 euro verdient, dan is dat het bedrag wat volgende maand en alle maanden erna wordt ingehouden op uw WW. Dat was alle tekst en uitleg die ik kreeg. Voor de rest moest ik het maar zelf uitzoeken blijkbaar.

De startersregeling geldt alleen voor mensen die MET instremming van de UWV een eigen bedrijf opstarten. De instemming is onontbeerlijk.

Ken twee mensen die graag een kappersopleiding wilden beginnen… ze konden het zelf niet bekostigen, gevolg, jaren werkeloosheid.
Jammer toch?
Ze hadden nu bv een eigen bedrijf kunnen beginnen of samen.

Stel dat mensen niet elke maand een vast bedrag kunnen verdienen als zelfstandige.
Dan maakt dit toch niets uit, verdienen ze wel dan geven ze dit op.
Zo niet,… dan niet.
Mensen hebben meer kansen vanuit een eigen bedrijf dan vanuit een uitkering.

Gerelateerde berichten