28 november 2020

 

Illuminatie klok update…

Update van dit bericht:

https://www.angel-wings.nl/illuminati-klok/

Inmiddels is deze tekst zichtbaar op de website van de pyramide:
(waar de klok inmiddels al afgelopen is)

You have been looking throughout an allochromatic glass; you have been snatching at soap-bubbles, you were thinking that the hill, onto which the church of your village is standing, was the highest mountain on earth, because it was your highest point of view; because you stood at one unjustified place. Now rise here,onto the place here, where We stand, and look out anew into the world – and astonish! A different, new, wonderful world!”

Adam Weishaupt, founder of the Bavarian illuminati0

(Excerpt from the Greater Mysteries Part I, written May 1787)

 

Men verwijst dan naar de Tafel van Smaragd

https://www.crcsite.org/Tabula.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_Smaragdina

https://www.geestkunde.net/tabulasmaragdina.shtml
https://www.illuminatiorder.info/bookof/dead.htm

 

De tekst van de Tabula Smaragdina met daaronder een van de mogelijke vertalingen.
(Bron: Wikipedia, toevoegingen tussen haakjes van de vertaler)

Verum, sine mendacio, certum et verissimum:
(Het volgende is) waar, ongelogen, zeker en zeer waar:
Quod est inferius est sicut quod est superius
Wat lager is, is zoals wat hoger is en wat hoger is, is zoals wat lager is;
et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius.
(Denk hieraan) bij het verrichten van de wonderen van de ene zaak.
Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius,
En zoals alle dingen zijn ontstaan uit het ene, door bezinning van het ene,
sic omnes res natae ab hac una re adaptatione.
zo (zijn) alle dingen geboren uit deze ene substantie door middel van aanpassing.
Pater eius est Sol, mater eius est Luna.
De vader ervan is de Zon, de moeder ervan is de Maan.
Portavit illud ventus in ventre suo.
De wind heeft het gedragen in zijn buik.
Nutrix eius terra est, pater omnis telesmi totius mundi est hic.
De voedster ervan is de aarde, deze is de vader (…) van de gehele wereld.
Virtus eius integra est.
De kracht ervan is volkomen.
Si versa fuerit in terram, separabis terram ab igne, subtile ab spisso suaviter.
Als deze kracht op aarde gegoten is, moet je voorzichtig aarde van vuur scheiden, het fijne van het grove.
Magno cum ingenio ascendit a terra in coelum,
(Als je te werk gaat) met groot verstand, stijgt (deze kracht) van de aarde op naar de hemel,
iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum.
daalt weer af naar de aarde en ontvangt energie van de hogere en de lagere (regionen).
Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas.
Zo zul je de glorie van de hele wereld verwerven. Daardoor zal alle duisternis van je wegvluchten.
Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis,
Dit is de kracht in zijn meest geconcentreerde vorm,
quia vincet omnem rem subtilem omnemque solidam penetrabit. Sic mundus creatus est.
omdat (deze kracht) elke ijle en vaste stof zal doordringen. Zo is de wereld geschapen.
Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic.
Op de wijze die hier beschreven is, zullen hieruit wonderlijke aanpassingen voortkomen.
Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.
Daarom word ik Hermes Trismegistus genoemd, omdat ik de drie delen van de filosofie van de gehele wereld bezit.
Completum est quod dixi de operatione solis.
Dit is wat ik te zeggen had over de werking van de Zon.

 Dan volgen er  andere teksten in de pyramide:

 

” Een m ten oosten van de wereld
is het middernacht berg.
Eeuwig zijn licht werkt.
Een man in de roos kan hem niet zien,
maar hij is er.
Boven de Midnight Mountain schijnt
The Black zon
Des menselijk oog ze niet kan zien,
en toch is het er.
. Binnen hun licht schijnt
Lonely Are de dappere en de rechtvaardigen –
maar met hen is de godheid “

– Inschrijving van Babilu

 

 

“At the east of the world stands
The Midnight Mountain.
Eternally his light is performing.
The human being’s eye can not see him,
And still he is there.

Above the Midnight Mountain shines
The Black Sun.
The human being’s eye can not see her,
And still she is there.

In the interior her light lights up.
The brave and the just ones are secluded –
Still the deity is with them.”

 

– Inscription of Babilu

 
Morgengebed
Nehes Nehes, Nehes
Nehes em hotep,
Nehes enneferu,
Nebet hotepet!
em Hotep weven,
weven neferu em,
em Nutjert Ankh,
Pet Nefer em!
Pet em hotep,
Ta em hotep,
Nutjert zat groef,
satelliet gebouw,
Merit Auser
Nutjert Asha -Renu!
Anetj HRAK
Anetj HRAK
da Tua
Tua atu
Nebet Aset!
Waak op, waak op, waak op,
Awake in vrede,
Vrouwe van vrede,
rust in vrede,
rust in schoonheid
godin van het leven
schoonheid in de hemel
De hemel is in vrede,
de aarde is in vrede
O Godin,
dochter van Nut,
dochter van Geb,
Geliefde van Osiris ,
Godin rijk aan namen!
Alle lof U
alle lof U,
Ik verlang dat jullie,
ik wens u,
Lady Isis!

 

 

“Net zoals een wilde roos op huis en tempelmuren, klimt in de lucht, dan het hart met het hart verenigd in mijn allesomvattende liefde. Uit liefde voor moeder doordringt alle niveaus, het hart van ieder levend wezen, elke plant, elk atoom . ’s een hart is, is er leven. Er zijn geen wezens die verloren gaan, hoezeer ze zijn verwijderd uit de Eeuwige Werkelijkheid, misleid door de bedrieglijke schijn van vele levens. wie dwaalt in waan wiens ziel vraagt ​​om zijn moeder, de bron van hun bestaan, en deze reputatie vervaagde nog niet weg tevergeefs, want als vrije wil verloren is gegaan, zodat de ziel niet verloren gaat, maar in plaats daarvan weer zullen ze gevonden;. maar dit wordt niet gedaan door hun deugd, maar door de genade van de Moeder Praat met mij op uw heiligdom; .. luistert naar mijn stem naar mij Open je hart Dus kan uw dagelijkse heiligheid een teken zijn dat je mijn genade te accepteren Wanneer een Bidden Mijn Scherm of .. Mijn standbeeld, twee. kaarsen, wierook en een kom met water zet, waar ik ben een inwoner. daar als vreugde, gezondheid en welvaart als de gaven van mijn eeuwige liefde. “

 

– Lady Isis, dochter van Geb, dochter van Nut, de godin van de magie

 

 

Midnight gebed

Ik groet en ik prijs U,
Gorgeous Godin,
aan het eind van deze dag wie je gaf ze mij.
Kan worden beoordeeld mijn acties op dat moment voor rechtvaardiging.,
En mijn woorden worden tot zijn tijd als waar.
poepen op mij in alle opzichten en acties;
. geef ik al mijn energie die ik heb ontwikkeld in onwaardige acties en reacties
Moge de ochtend vinden mij wijzer met uw genade en vreugde in het universum nog groter,
ik nu erfrage je welkom in de tempel,
voor mij deze nacht Accept rust, om te leren, en voor het gebed,
Zegen mijn dromen met betekenis en het geheugen ze te herinneren.
Hail u, godin van de ster schijnt pad;
Wees gegroet u, godin van de Deep Black,
Wees gegroet u, godin van de doorschijnende middernachtzon,
mag ik op eeuwig delen in uw heerlijkheid.

De legende van de zonnegod Viracocha Tiki

Uit de tijd vóór de Inca’s in hun koninkrijken te sluiten kwam, de Indianen vertellen het volgende verhaal:

Voor een lange tijd de mensen hadden niet gezien de zon. Veel gebeden en geloften werden gemaakt aan de goden, waarin ze pleitte, ze weerspiegelen het licht verdwenen. Sinds stijgen van het eiland Titicaca, dat is het grote meer in de provincie Colla, de zon in al haar glorie en ze waren allemaal vol van vreugde.

En toen kwam, zeggen zij, een blanke man van grote gestalte, wiens uiterlijk en karakter ontlokte de grootste bewondering. En deze man had bovennatuurlijke krachten, omdat hij bergen tot vlaktes en vlakten tot hoge bergen, en hij heeft ook bronnen zijn afkomstig uit de vaste rots.

Toen ze zijn macht zagen, noemden ze hem ‘schepper en bron van alle dingen “en” Vader van de zon. ” Naast deze wonderen, is overgeleverd, trad hij zelfs nog meer, omdat hij mensen en dieren in het leven geroepen. In een woord, zijn hand kwam van grote voordelen. En de man ging op weg naar het noorden en werkte waar hij ook ging, zoals wonderen. Maar toen zagen we hem weer.

Er wordt gezegd dat hij de mensen leerde hoe te leven: Dat hij zacht en liefdevol sprak tot hen en gaf hen goed te zijn, toebrengen onrecht of kwaad wie dan ook, dan elkander lief te hebben en om barmhartig voor iedereen.

Meestal hebben ze noemden hem Tiki Viracocha, maar in de provincie Colla Tyapaca zijn naam, terwijl in andere delen van het land Arnauan.

“Respect tussen mensen, tussen de levenden en de doden en het milieu”

– Dit waren de geboden van de Schepper-God Viracocha, de schepper god in menselijke vorm.

 

Hail, thou lord of the underworld, thou Bull of those who are therein, thou Image of Ra-Harmachis, thou Babe of beautiful appearance, come thou to us in peace. Thou didst repel thy disasters, thou didst drive away evil hap; Lord, come to us in peace.
O Un-nefer, lord of food, thou chief, thou who art of terrible majesty, thou God, president of the gods, when thou dost inundate the land [all] things are engendered. Thou art gentler than the gods. The emanation of thy body make the dead and the living to live, O thou lord of food, thou prince of green herbs, thou mighty lord, thou staff of life, thou giver of offerings to the gods, and of sepulchral meals to the blessed dead. Thy soul flieth after Ra, thou shinest at dawn, thou settest at twilight, thou riseth every day; thou shalt rise on the left hand of Atmu for ever and ever. Thou art the glorious one, the vicar of Ra; the company of the gods cometh to thee invoking thy face, the flame whereof reacheth unto thine enemies. We rejoice when thou gatherest together thy bones, and when thou hast made whole thy body daily. Anubis cometh to thee, and the two sisters (i.e., Isis and Nephthys) come to thee. They have obtained beautiful things for thee, and they gather together thy limbs for thee, and they seek to put together the mutilated members of thy body. Wipe thou the impurities which are on them upon our hair and come thou to us having no recollection of that which hath caused thee sorrow.

Come thou in thy attribute of “Prince of the Earth,” lay aside thy trepidation and be at peace with us, O Lord. Thou shalt be proclaimed heir of the world, and the One god, and the fulfiller of the designs of the gods. All the gods invoke thee, come therefore to thy temple and be not afraid. O Ra (i.e., Osiris), thou art beloved of Isis and Nephthys; rest thou in thy habitation for ever.

– Excerpt from “Songs of Isis and Nephthys” sung to Osiris

Welcome!

 

This site is dedicated to all individuals, provided with intellectual or spiritual understanding.

Does thy ability to perceive encompass additional enquiry, annotations or further objects of a petition, please transfigure thyself to

here :https://groups.yahoo.com/group/illuminati_Order/

Meldt je aan ofzo…gedoe 🙂
https://science.nasa.gov/

 

 

 

 

 

 

Lees ook:   Wil je nog wat Reiki...

Gerelateerde berichten