web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsychePolitiek-Elite

De werkloze gevangen in systeem van vernedering en intimidatie

De werkloze gevangen in systeem van vernedering en intimidatie
Amsterdam – Volgens Ed Hollants van de Bijstandsbond is het doel van de Participatiewet het doelbewust vernederen, de-humaniseren en intimideren van mensen. Voor de werkende moet het een afschrikwekkende werking hebben zodat zij geen uitkering durven aanvragen en op kosten van familie gaan leven. Hij ziet opvallende overeenkomsten tussen de situatie van ‘de werkloze’ en ‘de illegaal’. Hier volgt zijn artikel.

De laatste weken heb ik zelf en door verhalen uit mijn omgeving enig zicht gekregen in de praktijk van de nieuwe participatiewet. Wat mij direct opvalt is de overeenkomst met het vreemdelingenbeleid zoals ik die in het verleden uit de mond van tal van uitgeprocedeerde vluchtelingen heb gehoord, beschreven en proberen te analyseren.
Ik zou het kernachtig omschrijven als het doelbewust vernederen en de-humaniseren van mensen om hen daarmee ergens toe te dwingen, elk verzet hiertegen in de kiem te smoren en een afschrikkingseffect te hebben op derden. Wat vluchtelingen en migranten betreft om hen te bewegen terug te keren naar land van herkomst of in ieder geval naar een land buiten de EU; wat bijstandsgerechtigden betreft het aannemen van werk, welk werk dan ook. Door het afschrikkingeffect is de terugkerende vluchteling of de vluchteling in procedure, door contact met familie of vrienden in eigen land een doorgeefluik van de boodschap dat het voor een vluchteling hier slechter is dan in het land van herkomst.

Voor de werkende in Nederland die door ontslag in de WW belandt en langzaam richting bijstand gaat moet de bijstand zo’n afschrikking worden dat je of geen uitkering aanvraagt en op kosten van familie of anderen verder leeft, of bijna gratis het minst aantrekkelijke werk aangaat. Het verkrijgen van WW via het UWV is de lichte vorm wetende dat het later bij Dienst Werk en Inkomen(DWI) veel erger wordt. UWV consulenten laten ook weten dat alles verschuift van hulpverlening naar controle. En veel van hen worden wegbezuinigd.

De afstand tussen de legale en werkende Nederlander en de vluchteling of bijstandsontvanger is zo groot, de kloof is zo diep, dat er geen of nauwelijks identificatie met hen is. Het lijkt voor de meesten een totaal andere, vreemde wereld. Wat het nog absurder maakt is dat die twee werelden tegenover elkaar in de spreekkamer van DWI of Vreemdelingendienst staan. In hun veilige omgeving, vaak klimaat beheerste maar te warm gestookte kantoren, zullen de meeste medewerkers overtuigd zijn dat ze hun werk goed vervullen.

Eventuele opkomende agressie of alleen al enige vorm van opstandigheid van cliënten, wordt in de kiem gesmoord: het wemelt er van de bewakers. Het lijkt wel een penitentiaire inrichting. Na vijf uur gaan alle medewerkers naar huis om dan te genieten van vrije tijd. De cliënten, zoals ze genoemd worden, gaan ook naar huis en hebben meegekregen dat elk moment van de dag zonder aankondiging sociale rechercheurs aan de deur kunnen komen te staan. Vragen of je een relatie hebt, bij je zieke ouders slaapt, sleutels hebt van andere huizen dan die van jezelf. U maakt wel vaak gebruik van het openbaar vervoer? Waarom heeft u twee boormachines, klust u soms bij? Acht borden in de kast?

Lees ook eens:   De manier waarop de NAVO de crisis in Oekraïne aanpakt, kan uitlopen op een ramp

Voorzieningen worden afgebroken en de trend is dat je maar beroep moet doen op familie en vrienden. Doet een bijstandsontvanger dat, dan wordt die persoon gekort omdat hij/zij woonkosten zou delen (bijvoorbeeld je eet vaak bij je behoeftige ouders, kookt voor je behoeftige bejaarde buurman) dan wel zorgt verleent dus werk verricht.

De cliënten mogen dus niets doen. Niets anders dan afwachten en verplicht solliciteren (ook als het volkomen zinloos is), overgeleverd aan de willekeur van het systeem waarin ze gevangen zitten. De bewaker kan elk moment, als bij een cel in de gevangenis, je huis binnenvallen en de boel doorzoeken.
De basis van de ene wereld komt niet meer overeen met de andere wereld.

De wereld van werkenden en legalen heeft een vorm van rechtsbescherming, een gevoel van veiligheid, zelfstandigheid, het gevoel iemand te zijn en grip te hebben op het eigen leven. Het is ook de wereld die tot ons komt via vooral tv en reclame, het is de zichtbare wereld. De andere wereld komt zo nu en dan aan bod, maar blijft voor het grootste gedeelte verborgen. De eigen waarde van de vluchteling en de bijstandsgerechtigde wordt afgebroken. Men wordt door het proces waarin men in terechtkomt tot een willoos, zo goed als rechteloos, ‘product’ gemaakt. Je hoeft maar in de wachtkamer van de DWI of in een asielzoekerscentrum te kijken wat het met mensen doet. Niet de kennis, de creativiteit, sociale vaardigheden worden naar bovengehaald maar je ziet afstomping, lijdzaamheid.

Het is niet nieuw maar het is mensonterender dan ooit. Het is ook een volstrekt contraproductieve manier van werken. Als je tenminste met dit werken een positieve manier van werken bedoelt. In plaats van dat mensen gestimuleerd worden om naar eigen kunnen op hun manier verder te komen worden er dwang en sancties vanaf dag 1 ingezet om mensen zo snel mogelijk ‘aan het werk te helpen’. Breek je er doorheen, door vluchteling en bijstandsontvanger als mens te benaderen, dan kom je vaak verrassende inzichten, kwaliteiten en mogelijkheden tegen. Eigenschappen die van belang zijn als je een werkelijk humane wereld voor ogen hebt en niet de arbeidskracht benadert als vormloze grondstof die gebruikt wordt in een productie proces. Betaalde arbeid, jezelf op de markt verkopen, lijkt het doel van de mensheid geworden. Dat is wat mensen zin geeft in het leven, zo wordt het voorgesteld. Ook al krijg je nauwelijks betaald voor je arbeid, je hoort er in ieder geval weer bij.

Lukt het niet, dan is dat aan jezelf te verwijten. Jij moet je schuldig voelen of in ieder geval kan de rest de schud op jou afschuiven. De moslims hebben het aan zichzelf te verwijten, Grieken hebben het aan zichzelf te verwijten, uitkeringstrekkers hebben het aan zichzelf te verwijten.

Omdat vluchtelingen en bijstandsgerechtigden wat betreft hun positie in de samenleving tot de zwakste groepen behoren, is het met name de behandeling van deze groepen die aangeeft hoe het met de samenleving als totaal gesteld is. Hoe het gesteld is met inhoud geven aan al die mooie woorden deels vastgelegd in verdragen van mensenrechten, democratie, humaniteit, etcetera.

Lees ook eens:   VS's obsessie om Rusland te straffen voor 'another 9/11' om WWIII te activeren?

Het is bij deze groepen waar je zicht krijgt op de keiharde, over mensen heen walsende, aard van het systeem. En elk jaar, zoals nu weer met de per 1 januari jl. ingevoerde participatiewet, blijkt het nog erger te kunnen zijn dan het al was. Het is de wereld zoals in sommige science fiction films weergegeven. Maar het is geen fictie.
Zo, dat moet ik even kwijt.

Posted on 20/02/2015 by rob vellekoop in Bijstand, Werkloos

Reacties:

“ER IS NIET VOLDOENDE WERK” schrijft Rob Vellekoop met hoofdletters. Er is dus maar één oplossing: herverdeling van werk. Dat zal zich op een tamelijk natuurlijke manier regelen, wanneer het OBI [inter]nationaal ingevoerd wordt.
Keynes voorspelde het een kleine eeuw geleden al en de Skidelsky’s hebben het onlangs nog eens benadrukt:
https://www.youtube.com/watch?v=GzYahFIWtv8
(Nos.ntr heeft hun video van 6½ min.:
https://nieuwsuur.nl/video/489478-hoeveel-is-genoeg.html nu reeds verwijderd. Waarom?)

Er is veel over dit onderwerp geschreven; zie bijvoorbeeld eens:
https://www.volkskrant.nl/leven/voor-generatie-y-is-optimaal-presteren-niet-het-hoogste~a3644404/
https://www.ninefornews.nl/gratis-geld-en-een-werkweek-van-15-uur-voor-iedereen/
https://www.neopresse.com/gesellschaft/anotherview/sind-sie-ein-sklave/#comments
https://starshipearththebigpicture.com/2014/02/16/we-dont-need-to-work/

Participatie. (?) Onze grondwet wordt voortdurend overtreden (!)

https://www.linkedin.com/groups/Een-juridische-blik-op-vrijwilligerswerk-3158793.S.230887040 Zie deze reactie:

Ted B.
Independent: Webentrepeneur; Individual & Family Services Professional

Zie de grondwet op tewerkstelling/dwangarbeid en je ziet dat onze grondwettelijke regels met voeten getreden worden.

DEEL II: HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

TITEL I: WAARDIGHEID [die door “verplichte en met sancties dreigende” tewerkstelling bedreigd en geschaad wordt.

ARTIKEL II-65: Het verbod van slavernij en dwangarbeid

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
3. Mensenhandel is verboden.

Nederlandse grondwet:
Artikel II-5: Verbod van slavernij en dwangarbeid
1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
3. Mensenhandel is verboden.

Dit is precies wat mijn opa van 93 zegt! In de jaren 30 voor de 2e wereldoorlog had je de werkverschaffing en de mensen die dat deden werden openlijk voor luilak uitgescholden terwijl er toen ook een wereldwijde recessie was (ook veroorzaakt door de grote banken)! Ook kinderen van die mensen kregen kleding met heel groot het label erin van de gemeente waar ze het van hadden zodat iedereen kon zien (ook aan de kinderen) dat de ouders geen werk hadden. Terwijl de Rabobank bedrijven moedwillig midden en kleinbedrijven heeft vernietigd door ze een produkt te verkopen waarvan ze wisten dat dat voor de bank geld ging opleveren en niet alleen de Rabobank maar in heel Europa. Het was op Zembla deze week! 13-2-15 t/m 20-2-15. ik heb het opgenomen weet niet wanneer zembla uitzendt.(voorgeprogammeerd). Mijn opa ziet hetzelfde gebeuren als in de aanloopsjaren naar de oorlog. Hier in de stad loopt een groep rond die de graaiers zo zat zijn dat ze mensen die een hoge baan bij een bank hebben te pakken willen nemen) Ik wil niet weten wat maar ik denk het te weten. Dit loopt op een burgeroorlog af vandaag of morgen! Ik geloof mijn opa op zijn woord, hij is niet dement loopt nog is voor zijn leeftijd nog gezond, geen hartaanvallen of tia’s alleen reuma. En hij is vroeger altijd onderwijzer op een Mulo geweest en een zeer belezen man die nog steeds alles volgt wat er gebeurt! Hij houdt zijn hart vast! En ik vecht mee tegen de graaiers! Die moedwillig bedrijven kapot maken en waardoor mensen ontslagen worden en dan zo vernederd worden. Iemand die zelf keihard gewerkt heeft en daardoor miljonair is geworden alle respect maar voor die graaiers die alleen maar meer meer en meer willen hebben en op de middenklasse en lagere klassen en uitkeringsgerechtigden spugen die mogen van mij op een onbewoond eiland gezet worden zonder iets en zonder boot goodbye Ondertussen hebben we zoveel werkelozen of ieder vakgebied ook in het hogere segment dat we zonder die gasten kunnen!!

Lees ook eens:   Blindelings regeerde men

De elite valt het volk aan, dat is duidelijk. De participatiewet wordt gebracht als een sociale wetgeving om de mensen aan het werk te helpen, maar het uiteindelijke doel lijkt me om het minimumloon af te schaffen en de werkgevers bijzonder goedkope arbeidskrachten te leveren.
Wat de elite voor heeft op het gewone volk is dat ze, buiten dat ze het geld hebben, samenwerken. Het volk is echter verdeeld en daarom kunnen ze geen vuist maken, Zo lang als het volk zich niet samenpakt, zoals Syriza, is het kansloos om zich te verdedigen tegen de steeds aggressievere en mensonwaardigere praktijken van het grote geld.

https://delangemars.nl/schandpaal/

https://www.facebook.com/UWV958041071

https://www.telegraaf.nl/binnenland/22192874/__Door_het_lint_bij_UWV__.html?

https://www.destentor.nl/regio/uwv-stuurt-op-boete-en-strafkorting-1.4372869#.

Gewoon alles opnemen bij gesprekken!

Wat een maatschappij is dit geworden?
Onvoorstelbaar kil en koud.
Vergeet het UWV soms dat zij een baan hebben dankzij werkelozen?

Respect voor elkaar is belangrijk, niet ten koste van mensen, want men werkt met mensen.
Er zijn plenty verhalen te vinden online, waarbij men banen afneemt van mensen die ontslagen worden die later met minder hetzelfde werk moeten doen.
Dat klopt al niet, mijn eigen oude huisarts zei ooit dat vrijwilligerswerk misbruik was van de maatschappij, dit behoort toe aan de werkgevers die moeten betalen!
Heel simpel en hoe meer mensen vrijwilligerswerk doen hoe minder men hoeft te betalen voor werk dat eigenlijk betaald zou moeten worden.
Het zijn trieste zijsprongen die de gemeentes nu maken, omdat de regering minder wil betalen voor de gemeentes.
Alles moet wijken blijkbaar, voor de bezuinigingsdrang van de gemeentes, zodat er nog wel wat overblijft voor hun eigen zakkenvullerij!
Ze betalen liever bedrijven voor projecten, dan dat ze mensen werkelijk helpen aan een goed betaalde en vaste baan! Of een gedegen opleiding waar ze veel meer aan hebben.
De meesten die al uitstromen krijgen tijdelijke banen of vrijwilligerswerk, vaak ook nog onderbetaalde banen, zodat men precies zoveel geld verdiend als men al had tijdens de uitkering.
Dat dit niet veel is, weet iedereen, afgezien van een dame die niet kon rekenen uiteraard.
Mogen we hopen dat karma de bitch is tzt voor mensen die anderen genadeloos misbruiken voor hun eigen baantjes.
Ik geloof echt wel in reïncarnatie.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥