web analytics
11:11 Dubbele getallen
Astrologie en Nummerologie

Astrologie voor het volgende of na het leven

Als een geboortehoroscoop onze daden in het vorige leven laat zien, kan het dan ook iets aangeven over het leven na de dood? En als deze twee aspecten niet waar zijn, wat is dan het belang van “vrije wil” waar mensen over praten? We spraken met Dr. Vinay Bajrangi, de beste Indiase Vedische astroloog, die veel Vedische astrologische wonderen heeft onthuld om de astrologische postulaten die door de Saptrishi’s aan het grote publiek worden gepropageerd, te onderwijzen en die ook effectief betrokken is bij het opheffen van de donnish en conservatieve sluier van astrologie. Hij is een Karma-corrector die de kunst van het lezen van vorige levens onder de knie heeft en een onderscheidende geboortetijd-gelijkrichter is. Hij heeft het unieke vermogen om het verleden en het toekomstige leven uit de horoscopen te lezen. In deze release zochten we naar antwoorden op de horoscopen van de dode mensen.

Vraag: Vertelt een horoscoop ook over het vorige en volgende leven?

Dr. Vinay Bajrangi: Ja! Je geboortehoroscoop is een afdruk van je vorige leven en vertelt ook over je volgende leven. Ik heb deze theologie van de astrologie vanaf het begin uitgelegd. De plaatsingen van de planeten die iemand in zijn/haar horoscoop krijgt, zijn geen willekeurige plaatsingen, maar zijn nauwkeurig toegewezen door de Almachtige na zorgvuldige bestudering van de daden die door hem/haar in de vorige geboorte(n) zijn verricht. Nu kunnen de toegewezen planeten enkele goede yoga’s (combinaties) en enkele slechte hebben. De positieve combinaties zijn de zegeningen die zijn verdiend met de vorige geboorten, terwijl de slechte combinaties de vorige geboortevloeken zijn. Deze goede en slechte combinaties duwen de inboorling in een achtbaanleven van goede en slechte ervaringen.

Men heeft echter ook een zekere mate van vrije wil, die afhangt van de plaatsing van Jupiter in de horoscoop. Met behulp van deze vrije wil kan men deze resultaten tot op zekere hoogte veranderen. De cyclus gaat door en op welke manier dan ook, u gebruikt deze vrij te bepalen geboortehoroscoop van uw volgende geboorte. Dus ieders primaire strijd is om de vrije wil effectief te gebruiken om het slechte karma in het goede te veranderen. Door effectieve astrologische lezing en begeleiding kan men deze vrije wil maximaal benutten.

 

Vraag: Is de horoscoop relevant voor geboorte na geboorte?

DVB: Planeten, plaatsingen van planeten in bepaalde tekens en bepaalde Nakshatra’s vormen de basis van elke horoscoop. Vanuit deze plaatsingen komen we bij de Panchangna, de Dashas (perioden), de Shodashvargas (fijnere kaarten) en de Asthakvarga. Er wordt gezegd dat de dasha’s elke honderdtwintig jaar draaien. Een zeer diepe en fijne lezing van de geboortehoroscoop kan het hele verleden, heden en toekomstige leven van een persoon onthullen.

Lees ook eens:  Volle maan lezen 10 september 20227 retrograde planeten

Vraag: Welk huis wordt gezien voor het verleden en het volgende leven?

DVB: Het vorige leven van de inboorling wordt geëvalueerd door middel van het negende huis van de horoscoop en het toekomstige leven wordt ontcijferd door middel van het vijfde huis. Het zesde huis is het hangende karma dat iemand in het vorige leven ongedaan of onvoltooid heeft gelaten. De balans van Dasha waarin een persoon wordt geboren, geeft de Dasha aan, de ziel verliet het lichaam bij de vorige geboorte.

De Lagna is de knoop tussen de vorige geboorte en deze geboorte en is ook de indicator van het doel van de geboorte. Het twaalfde huis is de indicator van de resterende levens totdat de ziel van de inboorling definitief wordt gered. 

Dus een ervaren astroloog kan, door middel van de bovenstaande indicatoren verzameld uit een horoscoop, de vorige geboorte schetsen, het doel van deze geboorte, het hangende karma achtergelaten in de vorige geboorte, de belangrijkste obstakels van deze geboorte, de Dasha wanneer zijn/haar ziel het lichaam verliet bij de vorige geboorte, de dasha wanneer zijn/haar ziel het lichaam kan verlaten bij de huidige geboorte en de reis van de ziel bij de geboorte(n) die komen gaan. Dit alles wetende, kan het doel van de reis van de ziel worden afgeleid met een indicatie van de timing van haar redding, dwz het verkrijgen van een permanente plaats in ‘Baikuntha’, de verblijfplaats van Vishnu.

 

Vraag: Wat gebeurt er met de geboortehoroscoop van de persoon nadat iemand is overleden? Moet de horoscoop van overleden persoon worden gezien?

DVB: Kijk, de ziel sterft nooit; het ondergaat een reis en het verandert lichaam na lichaam. Evenzo leeft de horoscoop ook tot de uiteindelijke redding van de ziel. Maar aangezien we een horoscoop toekennen aan een levend lichaam, klinkt het misschien niet logisch om de reis van de ziel door de horoscoop van een overleden persoon te lezen. Daarom wordt de horoscoop van een dode man daarom niet gezien.

Maar er zijn bepaalde Dosha’s die familie binnenlopen en elk gezinslid nadelig beïnvloeden. Om een ​​krachtige herstelmaatregel te begrijpen en voor te stellen, is het soms nodig om de horoscoop van overleden ouderen te lezen. Maar in dergelijke gevallen moet de astroloog zich houden aan de grootste ethiek van de Vedische astrologie en niet bang maken of spelen met de emoties van achtergebleven familieleden.

Lees ook eens:  Eindelijk beter weer

Vraag: Dit betekent dat de horoscoop van een dode persoon zijn toekomstige levens aangeeft.

DVB: Absoluut, ja! Neem het geval van de familie van Lord Rama. Heer Rama was een incarnatie van Heer Vishnu en was de vierenzestigste generatie in de familielijn. Iksvaku, de zoon van Manu, was de zestigste overgrootvader van Lord Ram. Hij zou zeven geboorten in dezelfde familie nemen om de geboorte van Heer Rama in de familielijn te vergemakkelijken. 

Dit wordt bewezen als iemand de horoscoop van Iksvaku trekt en zijn geboorten (zielenreis) berekent tot zijn uiteindelijke redding.

Vraag: Kunnen alle geboorten van de ziel berekend worden tot aan haar uiteindelijke verlossing?

DVB: Waarom niet! Maar laat me je vertellen dat astrologie voor het hiernamaals totaal anders is dan de reguliere astrologische voorspellingen en analyses. En het is ook een taak die niet in een dag of twee kan worden volbracht. Zelfs een meester-astroloog kan er weken of maanden over doen. De tijd die men zou nemen, hangt af van het aantal geboorten dat de ziel zal ondernemen voor haar laatste rustdag. Hoe meer geboorten, hoe meer tijd een astroloog moet besteden aan het afleiden van de kwaliteit van leven en het doel van elk leven dat voor hem ligt. 

Het tekenen van deze reis van de ziel tot aan haar laatste rust in ‘Baikuntha’ verklaart de inspanningen die ze tijdens haar reis heeft geleverd en de prestatie die ze heeft geleverd om de mensheid en andere rassen te verheffen. 

Vraag: Als we zeggen dat het lot vastligt: ​​hoe kan dan de vrije wil het lot veranderen?

DVB: Men wordt geboren met de wachtende karma’s, dwz het karma dat men bij deze geboorte moet volbrengen. Het negende huis regeert het lot. De transit van Saturnus geeft het lot, terwijl de transit van Jupiter vrije wil geeft. We kunnen onze vrije wil in ons voordeel gebruiken, dat wil zeggen, we kunnen onze wens vervullen als de transiterende Jupiter in een driehoek staat met de geboorte-Saturnus.

Als de transiterende Saturnus in een driehoek staat met geboorte Jupiter, moeten we accepteren wat het lot van ons wil. Normaal gesproken zijn de gebeurtenissen van Saturnus voorbestemd, terwijl de gebeurtenissen die door Jupiter zijn veroorzaakt het resultaat zijn van eigen toedoen. Het kwantum van de vrije wil dat in de horoscoop beschikbaar is, kan worden bepaald door de plaatsing van Jupiter in de horoscoop, en het gemak waarmee het kan worden gebruikt om het lot te manipuleren, wordt gezien door zijn verband met de geboortepositie van Saturnus.

Lees ook eens:  Venus is conjunct Pluto : opduiken van diep verraad

Stel dat in een horoscoop Jupiter en Saturnus in 6/8 (Shadakshaka) positie ten opzichte van elkaar zitten, dan zal het moeilijk zijn om de vrije wil te gebruiken, zelfs tijdens de positieve transit van Jupiter door de geboortepositie van Saturnus in de horoscoop. Dus een verstandig gebruik van je Jupiter helpt je om het lot voor een groot deel in je voordeel te vormen. Het wordt daarom allemaal afhankelijk van de geboorteplaats van de planeten in een horoscoop. Meer uitdagende positionering van planeten in de horoscopen duidt op een groter aantal geboorten om het punt van emancipatie voor de ziel te bereiken.

Vraag: Kan astrologie helpen bij het verbeteren van ons volgende leven dan wat er in de horoscoop staat?

DVB: Verschillende obstakels lopen achter elkaar in een horoscoop om eventuele resultaten te vertragen. De belangrijkste belemmering daarin is de heer van het elfde huis voor het bewegende teken, de heer van het negende huis voor een vast teken en de heer van het zevende huis voor het dubbele teken. Het sussen van deze belemmering kan de meest effectieve remedie zijn om het gebruik van vrije wil in elke horoscoop te vergroten. De corrigerende maatregelen zijn niet louter puja’s, donaties of het reciteren van mantra’s, maar zijn een effectieve infusie van karmacorrectie. Deze karmacorrectie is het beheersen van het negatieve karakter dat in jezelf wordt veroorzaakt door die belemmerende planeet.

Het kan een taak zijn om het negatieve karakter te identificeren dat iemand heeft vanwege die belemmerende planeet, maar als het eenmaal is geïdentificeerd, kan er de nodige zorg worden besteed om het recht te zetten.

Dr.Vinay Bajrangi, een van de beste astrologen in India, heeft een diep gevoel voor het genezen van mensen door middel van karmacorrectie dan zich meer te concentreren op remedies. Hij heeft ook de relevantie van lezingen en analyses uit vorige levens uitgelegd voor mensen om hun karma’s in het huidige leven te manoeuvreren. Voor meer inzichten over Vedische astrologie kunt u contact opnemen via zijn website www.vinaybajrangi.com of zijn kantoortelefoonnummers +91 9278665588 of 9278555588.

Bron

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥