web analytics
11:11 Dubbele getallen
Paranormaal

Voorspellingen Indische palmbladeren toekomst

It's kind of a shame that our city planners spent $1.4 million renovating a 1,000 sq. ft. town hall instead of building a park like this...

De huidige tijd in de mensheids-evolutie staat in het teken van grote omwentelingen. Dit artikel gaat over wat de
Indische Palmbladeren daarover voorspeld hebben, hoe dat met andere profetieën samenhangt en hoe inzichten
vanuit de esoterie betreffende de huidige fase van onze evolutie kunnen bijdragen aan een beter begrip over wat
er gaande is.
Wat zijn de palmbladeren?
De palmbladeren zijn door Indiërs in diverse bibliotheken in vooral Zuid India bewaarde bronnen die van
oorsprong duizenden jaren voor Christus beheerd werden door de 7 Rishi‟s1
en ook door hen zijn opgetekend. De
bronnen beschrijven diverse onderwerpen, zoals geestelijke scholings-inzichten, mensheids-evolutie, geneeskunst,
toekomstvoorspellingen van continenten, landen en personen. Zo kan iemand de toedracht van zijn leven leren
kennen, waaronder bepaalde te ontwikkelen mogelijkheden en vaardigheden, en wordt dit hem ter plekke
voorgelezen als hij de inzage hierin bewust opzoekt –want dan is het voorzien dat hij ze te horen krijgt2
. Dit
duidende voorlezen is een hele kunst op zich, omdat de gebruikte taal veelal Oud-Tamils is (te vergelijken met als
iets in het Oud-Sanskrit zou zijn geschreven), alsook dat die nogal bloem- en beeld-achtig is3
.
De zeer verfijnde en ver ontwikkelde astrologie van de oude Indische cultuur vormt een basis voor het in de
palmbladeren opgetekende. Zo gaat het bij het voorlezen om een oeroude zeer specialistische kunst en is het
bijvoorbeeld nodig dat diegene die het voorleest –na de nodige innerlijke ontwikkeling en scholing in deze
materie– een intuïtief en inspiratief lijntje kan leggen naar de bron waar het vandaan komt, dat wil zeggen naar de
in de geestwereld levende Rishi‟s en andere helpende geesten. Voor het behoud van de tekst op de palmbladeren
wordt deze na ongeveer 800 jaar op nieuwe palmbladeren overgeschreven. De schrijver Thomas Ritter heeft zijn
jarenlange ervaringen en opgedane kennis hieromtrent opgeschreven. Hieronder valt ook het voorlezen van zijn
palmblad en de daaruit naar voren komende beschrijving van zijn leven, die volgens hem feilloos klopten4
.

 

Hieronder een beknopte versie van het scenario tot aan 2048.

die drukken atmosphere en die steampunk architectuur door de oude gebouwen heen geeft een prachtig environment weer waar ik zo zou willen kunnen gebruiken

Wereldwijd zullen machines zorgen voor grotere werkeloosheid en worden de belastingen relatief steeds hoger. De
wereldwijd opererende bedrijven zullen enorme winsten behalen, de eigenlijk machtigste van de wereld worden en
zich steeds meer van de massa verwijderen. Die zal dit steeds meer gaan begrijpen en zien dat dit de verkeerde weg
is. De meeste mensen zullen zich overgeven aan dat wat de media, sport, televisie en spelen hen als een neprealiteit
voorschotelen en zich erdoor laten verstrooien. Achter de schijn-wensen die door de media en bedrijven
zijn gecreëerd, schuilen geen werkelijke behoeften, maar wensen die de mensen boeien in de materie en afhouden
van wat werkelijk voor hun ontwikkeling van belang is. Mensen zullen verlangen naar vroegere tijden, omdat ze
niets goeds verwachten van de toekomst.

De overgang gaat wereldwijd verder gepaard met de afbraak en oplossing van de bestaande systemen, weerstanden
tegen een verdere ontwikkeling, lijkend gemis aan goede vooruitzichten, angsten voor de toekomst en toenemend
geweld. Veel mensen hopen daarom ook op een sterke wijze alleenheerser die de slechte toestanden herstelt en de
daarvoor verantwoordelijken straft. In Europa zullen tussen 2019 en 2046 meerdere van zulke heersers ten tonele
komen. Ook zal dan ingezien worden dat dit niet de juiste weg is. Langzaamaan zullen mensen begrijpen en het in
hun dagelijkse leven kunnen verwerkelijken dat ze alleen door de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen leven, familie en dat van de mensen in hun kring, de levensomstandigheden positief kunnen
veranderen.

Conservatory

Door het steeds groter worden van de EU dient het steeds meer haar eigenbelang, en dat van de economische en
politieke machthebbers, maar niet dat van haar mensen zelf. De toetreding van Oost-Europese landen zal voor alle
burgers in de EU meer armoede betekenen. Ook hier is er een afbraakproces aan de gang. Doordat Nederland en
Frankrijk nee hebben gezegd tegen de EU-Grondwet is de EU in een langdurige crisis terecht gekomen die tot de
uiteindelijke afbraak en oplossing van het systeem in deze vorm zal leiden.

toekomst maar ook gebruiken ze dingen van verleden( zwaarden etc.)

De USA zal tot aan 2011 in meerdere delen van de wereld (waaronder Noord-Korea, Iran en Saoedi-Arabië. (PS:
gelukkig niet plaatsgevonden) oorlog blijven voeren –de omvang van de oorlogen van die van de 2e WO zullen ze
niet hebben– onder het mom van vrijheid en vrede, maar in wezen gaat het hen om macht, land en olie.

De USA zal
tussen 2008 en 2012 Afghanistan verlaten, in ziende dat haar plannen mislukt zijn, en zal de oorlog in Irak niet
kunnen winnen en het land vanaf de vijfde maand in 2008 schandelijk verlaten (PS: wat dus niet letterlijk
uitgekomen is).

Verschillende partijen zullen er om de macht strijden tot vanaf 2021 langzaamaan een tijd van
stabilisering begint.

Frostguard Citadel

In 2011 zullen er grote economische problemen opdoemen. Eerst in de USA, en vervolgens in Europa zal het geld
steeds meer zijn waarde verliezen. Dit komt door een verkeerde geldpolitiek die gebaseerd is op het systeem van
„rente-op-rente‟ en het geloof aan de oneindige economische ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij zal vooral
Europa te lijden hebben onder de wereldwijde oorlogen omdat de eronder lijdende mensen naar Europa zullen
trekken. De systemen van sociale voorzieningen zullen de miljoenen vluchtelingen niet aan kunnen. Ook de USA
krijgt met dergelijke problemen te maken. Dit zorgt voor een verder gaande destabilisering van de economieën en
ondermijning van de waarde van de westerse valuta‟s.
Dit systeem zal op zijn grenzen stoten in de
herfst van 2012 als het in de USA tot de val van de US-dollar zal
komen29.

Dit betekent dat de overheid zijn werknemers niet meer kan betalen, zoals de soldaten, waardoor tot aan
2014 de Amerikaanse troepen bijna geheel uit het buitenland worden teruggehaald. De buitenlandse politiek van de
USA zal hierdoor betekenisloos worden. Ook betekent het dat er in de USA burgeroorlogachtige toestanden zullen
ontstaan tussen nu het Westen en het Oosten, die tot en met de 2de helft van 2017 zullen duren. Er zal een grote
chaos zijn en vele ondernemingen, fabrieken en banken zullen dicht moeten gaan. Hoofdzakelijk zullen in de grote
steden rellen en plunderingen plaatsvinden. Gewapende mannen uit de stad zullen rovend door het platteland gaan.
Vele mensen zullen sterven. De regering zal proberen de controle te herkrijgen door de nog beschikbare soldaten.
Dit zal maar gedeeltelijk werken.

Artist: Leetai Kim aka On Sak - Title: City - Event: Unknown

Onbetaalde politiemensen en soldaten zullen zich hiertegen verzetten en geen
geweld gebruiken. Door de ineenstorting van het politie- en leger-apparaat zullen deze er geen grip op krijgen en
zal het Canadese leger ingrijpen en de boel onder controle brengen. De tegenover elkaar staande partijen lopen
dwars over het land en het zal het grootste conflict zijn sinds de Burgeroorlog van de 19e eeuw.
Vanwege de burgeroorlogachtige toestanden zal er een afname zijn van goede hygiënische omstandigheden en
diensten waardoor oude ziekten zoals cholera en de pest weer ten tonele komen.

In de jaren na 2018 zal een
vreemde ziekte in de USA, Europa en Azië honderdduizenden mensenlevens eisen. Diegene die zijn geïnfecteerd
zijn vatbaar voor lichte ziekten zoals een verkoudheid e.d. En zij zullen meestal overlijden binnen 3 dagen.

Vanaf
2021 zullen bloedwormen de lever en het hart van mensen aanvallen en mensen zullen er binnen een week door
dood gaan.

Een Afrikaanse ziekte zal vanaf 2023 velen mensen doen overlijden doordat deze de organen uit elkaar
doet vallen. Het verspreid zich als een griep.

Arsenic in the shell | Julie Dillon

De Europese landen worden ook door de val van de dollar getroffen en zal het tevens tot een devaluatie van de
Euro komen, echter niet in die mate als in de USA. Toch zal de gewone man er sterk onder gebukt gaan en velen
zullen hun bestaan verliezen en in armoede leven. Het zal ook leiden tot vele demonstraties in de grote steden tegen
gebouwen, tegen in de EU wonende buitenlanders, volksvertegenwoordigers en bedrijven, alsook tot vele
plunderingen en terroristische aanslagen vooral in midden en West Europa, maar ook in Spanje, Italië en Frankrijk.

Lees ook:   Quijabord is gevaarlijk!

The Dwarf Chronicles Part 3

Het geweld zal niet worden zoals in de USA omdat er niet zoveel wapens in privé-bezit zijn en het niet tot een
ineenstorting van het politie- en leger-apparaat zal leiden. Rusland, China en India zullen het minst lijden onder de
crises omdat zij elkaars economie steunen. De wanorde in Europa zal aanhouden tot de herfst van 2016 en door het
Russische en Chinese leger beëindigd worden, die zijn opgeroepen door Europese regeerders.

Deze soldaten zullen
beschouwd worden als bezetters, niet als bevrijders. De vanaf het jaar 2018 streng hiërarchisch gestructureerde
samenlevingen zullen wat rust brengen, waardoor de economieën zich weer wat zullen stabiliseren in Europa en de
USA, waarin de mensen bereid zijn veel van hun persoonlijke vrijheden op te geven. Het verval van de EU zal het
niet tegen kunnen houden, waardoor ook nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

O ultimo reino dos tritoes Atlantida Local da batalha final pelo mar, onde Kritus defendeu com sua vida e preservou com sua alma. Nao existente para deuses e mortais, pois apenas os aliados do reino conseguem adentrar esse local sagrado

Het milieu is een ander „gevaar‟. De zeebeving in Zuidoost Azië is het begin van een serie natuurrampen die in de
komende decennia over de hele wereld zullen plaatsvinden. De jaarlijkse gemiddelde temperaturen zullen stijgen,
waardoor de enorme hoeveelheid aan zoet water de golfstroom aan kracht doet verliezen, zijn richting verandert en
plotseling in een zakt. Hierdoor zullen tussen 2029 en 2034 verwoestende droogten in het zuiden van de USA en
overstromingen in China plaatsvinden, Scandinavië zal zich in een ijslandschap veranderen, dichtbevolkte
kustgebieden zoals die van Nederland en Bangladesh zullen overstromen en door stormen verwoest worden. Het
gevolg is ook dat de brandstof schaars wordt, vrede-verzekerende bondgenootschappen aan kracht zullen verliezen,
bloedige conflicten zullen uitbreken, oorlogen om grondstoffen en voedsel continenten zullen verwoesten, en
versterkt optredende ziekten veel mensenlevens zullen eisen. De wereld komt dicht bij een volledige anarchie.

29 Bernake, Fed-Chairman, gaf laatst (5 oktober 2010) in een meer besloten bijeenkomst toe dat de boel niet meer te redden is, zie:
https://www.economicpolicyjournal.com/2010/10/bernanke-tells-truth-united-states-is.html. Ook heeft bv de State of Virginia een
Joint Resolution aangenomen die een joint sub-committee aanstelt om te bestuderen of de Commonwealth van Virginia een
andere munt moet aannemen die als alternatief kan fungeren voor de munt die door de Federal Reserve wordt gedistribueerd,
mocht het Federal Reserve-systeem volledig in elkaar storten, zie: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?111+ful+HJ557 .

Vanaf 2035 zal een intense afkoeling van de atmosfeer plaatsvinden door het tot ijs worden van noordelijke delen
van Noord Amerika en Scandinavië, waardoor de cyclus van de golfstroom weer begint en het klimaat stabiliseert,
met betere oogsten tot gevolg en een tot rust komen van de samenleving.

Fragments of a Hologram Dystopia

Een hoogtepunt van de natuurrampen speelt zich af in de herfst van 2046. Een planetoïde van ver uit het heelal zal
op de aarde afkomen30. Zijn baan zal tussen die van de maan en de aarde lopen. Doordat deze zo dicht bij de aarde
komt, zullen grote aard- en zeebevingen, overstromingen en vulkaan uitbarstingen plaatsvinden. Delen van
Californië, de oostkust van Noord Amerika, Japan, China, Engeland, Noord en Oostzee kustgebieden,
Middellandse Zee-gebieden zullen deels overstromen en/of door aardbevingen getroffen worden.

 

Vulkaanuitbarstingen in Bohemen, Duitsland, zullen omliggende gebieden verwoesten. In Midden-Europa, vooral
in de steden, zullen velen gebouwen instorten. Miljoenen mensen zullen sterven. Na deze catastrofe zal het klimaat
in Midden Europa meer weg hebben van dat van de Middellandse Zee en zal er geen sneeuw meer voorkomen,
behalve in de bergen. In de Atlantische oceaan zal nieuw land oprijzen.

"Dreamers need to stick together." - Walt Disney. Tomorrowland, the exciting action-adventure fantasy film, comes out on Blu-ray™, Digital HD & Disney Movies Anywhere Oct. 13

Vanaf 2048 zal een nieuwe samenleving worden opgebouwd die zich uitstrekt van de westkust van Europa tot aan
de oostelijke kusten van Azië. Deze staat in het teken van een grote individuele vrijheid met een verplichting naar
het algemene welzijn en het hechter worden van de familieband. De mensen zullen belangrijke dingen plaatselijk
zelf kunnen beslissen. Een nieuwe wet garandeert alle zich daarbij aansluitende gebieden veiligheid en
soevereiniteit. De economische basis zal een renteloos geldsysteem zijn en de energie-bron zal een energie-vorm –
hoogstwaarschijnlijk in de vorm van technieken vanuit onzelfzuchtige en moreel beheerste levenskrachten– zijn
die kosteloos is, die de aarde niet zal belasten en er zal geen gebrek aan zijn. Het zal een energievorm zijn die
onderzocht en ontdekt is aan het begin van de 20ste eeuw. Het zal genoemd worden aar zijn uitvinder (PS: Tesla ?).
Grond en water zijn in algemeen beheer en alleen iemands huis kan men als eigendom beschouwen. Ook zal er
vanaf die tijd wereldwijd een weten doorbreken dat de mens niet alleen is, hetgeen een ver reikende invloed heeft
op religies en wereldbeschouwingen31
.
Slot
Opvallend aan het einde van de tijdlijn van de Palmbladeren is dat ze erg dicht bij die van de Openbaringen van
Johannes komen bekeken vanuit de cycli van 7 jaar. Dit omdat de laatste 2 hoofdstukken daarvan (de perioden
2042-2048 -hoofdstuk 21- en 2049-2055 -hoofdstuk 22- beslaand) verhalen over het opkomen van dagen waarin de
dingen weer helder zijn waarin “..elke banvloek zal zijn kracht verliezen…”(22:3) leidend tot een nieuwe toestand
van rust, genezing en vrede in een nieuwe wereld. Hoewel het in de Openbaringen i.c. gaat over het Nieuwe
Jeruzalem32en dit een ver vooruit liggende toestand is, wordt er al wel aan gewerkt en worden er telkens stukjes
van concreet.

 

Hoewel de palmbladeren niet specifiek ingaan op de toedracht van de verschillende wijzen waarop
klimaatveranderingen plaatsvinden (tenminste niet in dit boek, misschien dat andere palmbladeren er
wel over uitweiden) zegt het wel ondubbelzinnig dat het direct te maken heeft met het begin van het nieuwe
SatyaYuga-tijdperk en deconsequenties die dat met zich meebrengt. Opmerkelijk is zo dat blijkt dat de beschreven
klimaatveranderingen zo in een andere context verweven zitten dan wat vele wetenschappers en zogeheten
rapporten beweren. I.p.v. de oorzaak alleen op te hangen aan een overmatige CO2-uitstoot ligt er enerzijds een
verborgen agenda aan ten grondslag -zoals bleek met de aanduidingen over de Tsunami van 2004.
O.a. is onderdeel om die verborgen agenda ten uitvoer te brengen het gebruik van klimaat-beïnvloedende
technieken.

30 Deze is al waargenomen door astronomen; zelf verwachten ze dat deze de aarde zal naderen in 2036.
31 Zie voor de uitgebreide versie in het Duits :https://www.thomas-ritter-reisen.de/html/palmblattbibliotheken.html
32 Jeruzalem is afkomstig van “Yah-Ru-Shaleim”, hetgeen betekent “plek van vrede van het Ik”, daarom wordt het Nieuwe
Jeruzalem de “nieuwe plek van vrede van het Ik”.
Bekend is dat dit bv. bedreven wordt met HAARP. Er worden daarmee
hoogfrequente, en tegenwoordig ook zeer laagfrequente (VLF) en
extreem-laag-frequente (ELF) elektro-magnetische stralen de hoge
atmosfeer en aarde ingestuurd. Door het zusje “Chemtrails” te
weven in de atmosfeer, waarin metalen zitten, kunnen die golven
worden gericht33. De vervuiling met deze deeltjes zorgt ervoor dat
erin de lucht minder negatieve ionen komen te zitten, waarvan, vanuit
eenfysiek oogpunt, bekend is dat dit zorgt voor de fysieke basis voor
een behaaglijk gevoel (wat o.m. in je energieopwekkende boslucht zit,
de levenskrachten zelf zijn de eigenlijke opwekkers).

Ocean, Stars, Sky, and You by muddymelly (detail)

Naastbeïnvloeding van de toestand van de aarde genereert het ook
een aanwakkering in de zielen van mensen van angsten en depressies.
Anderzijds hangen de klimaatveranderingen juist samen met een
kosmisch gebeuren waarin de vernieuwende impulsen van de mensheidsevolutie
zich uitdrukken. Het geheel is een complexe multi-disciplinaire
aangelegenheid, en niet een issue die je door een alleen maar
materialistisch-wetenschappelijke benadering kunt duiden. Grote reden
dus om argwanend en wantrouwig te zijn over de officiële aangedragen
oorzaken en verklaringen van klimaatveranderingen die onder de noemer
van “Global Warming” worden gedaan, en het riekt naar manipulatie34
hoe demagogisch het CO2-verhaal wordt uitgebuit35
.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat er aangaande de milieuvervuiling met
grote aandacht vele verregaande veranderingen doorgevoerd dienen te
worden. Hierin heeft het CO2-verhaal ook zijn plek, hoewel relatief gezien klein. Urgenter is het eigenlijk om wat
te doen aan de heftige grondwater-vervuiling, o.m. veroorzaakt door de eenzijdige conventionele landbouw met
kunstmest36
.

Lees ook:   Spirituele informatie

cyberpunk 1, Paweł Latkowski on ArtStation at https://www.artstation.com/artwork/lLDO5
Zoals de palmbladeren aangeven dat de klimaatveranderingen juist direct te maken hebben met het inzetten van de
SatyaYuga, is het duidelijk dat deze veranderingen eigenlijk samenhangen met de kosmisch-geestelijke
gebeurtenissen waardoor de nieuwe impulsen voor de evolutie van de mensheid zich uitdrukken in Aardeveranderende
gebeurtenissen. Dit kan dan tegelijkertijd zeker zulke negatieve werkingen oproepen die erop gericht
zijn om het neerdalen van die nieuwe impulsen en ons bewustzijnsproces wat die zijn en hoe daar mee om te gaan
te verstoren en te verhinderen. Het vrij komen van een versterkte goedheid roept nou eenmaal de equivalente
reactie op van het kwaad. Vrij natuurlijk, en eigenlijk er ook voor als onderdeel van het bewustzijnsproces. Dit
heeft dan o.a. de vorm van oorlogsvoering middels misbruik van de technologie van HAARP en Chemtrails37. Of
door ons te laten geloven dat dit alleen maar door zulke wapens is veroorzaakt, waardoor mensen dus ook misleid
kunnen worden om echt de gebeurtenissen waar te kunnen nemen voor wat ze -geestelijk ook-zijn.

33 Zie bv. het artikel van Nicolaas de Jong in Sampo nr. 12 : “De effecten en gevolgen van HAARP”. Zie ook op Youtube met de
zoekterm: “HAARP in action”. Ook Haïti is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door HAARP. Er waren heftige electromagnetische
anomalieën waargenomen voorafgaand aan de beving – google bv maar eens op “did HAARP trigger Haïti”.
Saillant detail is dat er nl. een installatie op dat eiland staat. Zie de kaart voor andere bekende installaties.
34 Waartoe de onlangs bekend geworden manipulatie met cijfers en de gebruikte berekenings-modellen ook aanleiding geven.
35 Een van de meest twijfelachtige demagogen Al Gore krijgt steeds meer tegenstand aangaande zijn zo opgepimpte versie van
Global Warming in o.m. zijn “Inconvenient Truth-documentaire” omdat het doordrenkt schijnt te zijn van leugens en
onwaarheden, zie bv: (https://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7037671.stm). Dit gaat zelfs zover dat 30.000 materialistische
wetenschappers hem hierover voor de rechter willen slepen:

https://conspiracyrealitytv.com/30000-scientists-want-to-sue-al-goreover-inconvenient-truth-global-warming-lies/30000-scientists-want-to-sue-al-gore-over-inconvenient-truth-global-warming-lies-2/

 

36 Een recent rapport opgesteld door speciale VN-rapporteur Olivier de Schutter toont duidelijk aan dat biologische landbouw de
voedsel productie verdubbeld in verhouding tot landbouw uitgevoerd met kunstmest, o.m. Omdat het de aarde en het milieu
uitholt. Zie: https://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf .
37 Rudolf Steiner voorspelde dat de manieren van oorlog voeren totaal anders zullen worden dan wat wij gewend zijn.
HAARP-installaties in de wereld
Dit maakt het geheel van klimaatveranderingen een enorm complexe en diep spirituele aangelegenheid. Derhalve
geen zaak die je kunt ontrafelen en interpreteren door alleen de materialistisch-wetenschappelijke benadering van
o.a. cijfermatig onderzoek.

Amazing Concept Art by Darek Zabrocki >> https://www.cruzine.com/2015/03/12/amazing-concept-art-darek-zabrocki/ … Please RT #art #illustration

Vooral omdat dat een weergave van de gevolgen betreft en er op basis daarvan conclusies en gissingen worden
gedaan over de oorzaken vanuit het vooronderstelde ware materialistische wereldbeeld. Een van de processen die
gaande zijn die van fundamenteel belang is betreft de verschuiving van de magnetische polen, en diens invloed en
gevolgen. Het noordelijke halfrond van de aarde betreft het astrale waarin van bovenaf het geestlicht binnenkomt
(zoals de viridiaangroeneNorthernLights weergeven) en het astrale heeft met bewustzijn te maken. Het zuidelijke
halfrond betreft de levenskrachten (bv bevindt zich daarom de jungle daar en vind de moesson er plaats – water is
de drager van de levenskrachten). Een verschuiving betekent in deze dat ons bewustzijn steeds meer terecht komt
in de levenswereld, alsook in ons eigen levenslichaam. Dit betekent dat we er steeds meer bewustzijn over kunnen
verkrijgen en ook hoe we met de daarin huizende geestelijke natuur- wezens o.a. kunnen samenwerken. Het geeft
ook de mogelijkheid om verder terug te groeien de geestelijke wereld in, via een zelf gemaakte Jacobs ladder van
bewustzijn, vrijheid en liefde. Dit gebeuren loopt ook synchroon met de eerder genoemde 3 geestelijke
vaardigheden en de ontwikkeling daarvan die uit Christus zijn wezen zijn gevloeid in de vorige eeuw, en de
genoemde drempelovergang van de gehele mensheid. Het is er zelfs een voorwaarde scheppend bestanddeel van.
Het betekent ook dat het klimaat op het noordelijk halfrond meer wordt zoals op het zuidelijke halfrond, en dat is
wat de palmbladeren voorspellen.
De palmbladeren zijn als alertheid-brengers te zien waarbij het opvalt dat veel van het beschrevene ook terug te
vinden is in films en dergelijke38. Naast dat onderdelen van het op de palmbladeren opgetekende heel accuraat
kunnen zijn, is de wijze waarop andere onderdelen worden beschreven, van dien aard dat het echter ruimte biedt
voor hoe en in welke mate zulke toekomstige gebeurtenissen zullen kunnen plaatsvinden. In de rode draad van de
mensheids-ontwikkeling zit een grote mate van openheid en vrijheid, waardoor het juist ook van de mensen en hun
gedachten, gevoelens en daden afhangt hoe het verloop van de gebeurtenissen is. We zijn tenslotte scheppende
wezens en scheppen dus constant mee aan deze ontwikkeling.

Wallpaper. Background. Обои. Фэнтези. Город. Развалины. Тьма. Ночь. Катастрофа. Разруха. Руины. Города Мира. Постапокалипсис. Арт. Заброшенность. Kонец света. Будущее. Fantasy. City. Ruins. Dark. Night. Catastrophe. Devastation. Ruin. Cities of the world. Postapokalypse. Fantasy city. Future. Abandoned cities. Město. Tma. Noc. Katastrofa. Zruinovaná města. Zřícenina. Města světa. Budoucnost. Postapokalypse. Fantasy města. Art. Opuštěná města.

Ook de Openbaringen van Johannes hebben dit als uitgangspunt. Een voorbeeld van een niet uitgekomen
voorspelling is dat volgens de palmbladeren Iran in 2006 aangevallen zou worden door de USA, waarvan het
voorkomen/ uitstel misschien te zoeken is in het groeiend bewustzijn betreffende de valse aard van Bush. Het is
een heikel thema hoe ‘onze het de zo goed met ons voor hebbende God de Vader’ de catastrofes laat gebeuren. Ik
kan hier geen sluitend antwoord op geven, echter wel een paar insteken voordragen. De ondergang van Atlantis
was niet mis, en velen ingewijden hebben geprofeteerd dat dit op de loer lag. Toch zijn er talloze uittochten als
reddingsoperaties georganiseerd, met die van Noach als de meest bekende. Een andere is te vinden in een basisuitgangspunt
van de Openbaringen. Daar wordt ook meerdere malen gesproken over dat grote aantallen mensen de
dood zullen vinden. Één van de esoterische duidingen hiervan is dat bedoeld wordt wat er gebeurd met het
bewustzijn van groepen mensen, die „geestelijk‟ dood gaan. Een andere insteek hierbij is dat in de Openbaringen in
dit verband nergens wordt gesproken over het individu. Dat wat het individu onderneemt met goede gedachten,
gevoelens en daden heeft juist wel degelijk zijn uitwerking op de gehele mensheid. „Tomorrow‟s God‟ verhaalt dat
God de Vader zou zeggen dat als er een bepaald helder bewustzijn wordt gegenereerd door individuen wereldwijd,
en dat zich opbouwt tot een bepaald percentage, het al bij minder dan 5% een zo een substantialiteit krijgt dat het
een tegenwicht vormt en bepaalde kwalijke consequenties kan veranderen/voorkomen39. Denk ook aan de stad die
God niet wilde vernietigen mocht er daar één iemand zijn die van goede gezindheid is. Het geheel legt het bij ons
zelf om in een grotere mate te begrijpen wat voor wezens we eigenlijk zijn.

38 Onderandere „The Day after Tomorrow‟, „Amageddon‟, „The Matrix‟, „V for Vendetta‟, „Lord of the Rings‟.
39 Door Neale Donald Walsh, uitgeverij Atria Books. Ik wil hier verder de analyse omtrent het waarheidsgehalte of dit nou echt
alleen maar God de Vader zou zijn die met hem spreekt, in het midden laten. Ik haal het in dit verband aan omdat het mij
op zich een plausibele gang van zaken lijkt.
Ook de geestelijke natuur-wezens wijzen hierop. De laprechaun (een soort kabouter-wezen) van Tanis Halliwell
(zij ontmoette hem in een vakantiehuis in Ierland) vind het zo ongelofelijk hoe weinig geloof wij hebben in ons
scheppende vermogen40
.

Lees ook:   Vrouw verdwijnt plotseling, is het een geest?

This was in a story I was reading today. Daniel said that we could go there but I didn't believe him, until he showed me a trick to go into any story, picture that I wanted. I can transport myself from world to world, story to story. It takes a lot of energy, Daniel says you get used to it eventually. He said he would help me at first so I didn't get so drained, at least until I could do it myself. We visited the picture in my book today, I don't know where we will go tomorrow
De Grote Engel in de boeken van ‘De gesprekken met Müller’ (boek van een vrouw die met een heel scala aan
geestelijke natuur-wezens gesprekken voert) wijst erop dat de engelen deze natuur-wezens in de ether-wereld in de
60-er jaren hebben losgelaten en dat het nu aan de mens is om in samenwerking met die natuur-wezens te treden41
.
Een gevolg van dat niet (goed) doen is dat ze wild worden (o.a. een oorzaak voor de klimaatveranderingen dus). De
oude druïden wisten dat en waren volledig ertoe in staat deze te beheersen. Dit betekent dat het tevens wijst op
onze eigen destructieve vermogens (een kenmerk van het kwaad) en deze te leren kennen, beheersen en ten goede
aanwenden. Van de God Shiva is bv. bekend dat deze een scheppende èn een destructieve kant heeft. Het is het
fundament van ons bestaan: een constructieve tendens en een destructieve.
Een ander basaal aspect in deze is dat de aarde is opgebouwd uit alle bij het begin voorhanden zijnde krachten en
kwaliteiten van de “Kosmos van de Wijsheid”.

 

Dit kan bv terug worden gevonden in de vele steencirkels en grote
aantal religieuze plekken in de wereld. In de oude tijden waren mensen innig verbonden met de Kosmischgeestelijke
wereld, vanwege hun natuurlijke helderziendheid en zij cultiveerden dit in hun leven en in de
vormgeving van plekken op aarde waardoor die verbinding werd gesubstantialiseerd en er een direct contact was
met bepaald regionen in die Kosmisch-geestelijke wereld, en een interactie met de daarin huizende geestelijke
wezens. Een voorbeeld van een zeer bekende plek is Gizeh met zijn 3 opgelijnde piramiden: die hebben een directe
verbinding met de 3 sterren van de sterren-constellatie Orion (de riem ervan).
Een fascinerende uitweiding van zulk bewijs is ook te vinden in het Duitse boek “Der Himmel ist unter uns”42 (“De
hemel is onder ons”, d.w.z. op de grond). Het boek betreft onderzoek van de religieuze plekken in Duitsland die
laten zien dat ze in een exacte verbinding zijn gebouwd met sterren-beelden en sterren-constellaties, en zo een
gespiegeld-tapijt laten zien op aarde van die sterren-wereld. Dit betekent dat de aarde is voortgebracht als een
afspiegeling van de Kosmos van de Wijsheid, omdat die punten er dus blijkbaar fysiek in zijn neergelegd door de
Kosmisch-geestelijke wezens. Omdat de kernzin van ons bestaan is om een geest van vrijheid en liefde te worden,
betekend dit ook dat de aarde een dergelijke plek dient te worden. Dit is nog niet het geval. Daarom is er nog zo
veel destructie en is het kwaad volop aanwezig. In de fundamentele compositie van ons bestaan met constructieve
en destructieve krachten is het aan ons om de aarde om te vormen tot een plek van vrijheid en liefde, alsook om
zelf geesten te worden van vrijheid en liefde. Dan wordt de aarde een plek die ook “goed” is (à la niveau 3, zie
eerder) in plaats van met het kwaad doordrenkt. Door de aanwezigheid nog van destructie en het kwaad worden we
uitgedaagd er iets aan te doen.

Inspiratie: Het verlaten gevoel van de natuur die zich een weg baant door de stad.

Inderdaad kunnen we zo er een betere wereld van maken. Deze hebben we dan zelf gecreëerd in samenwerking
met de Kosmisch-geestelijke wereld. Zo is het Nieuwe Jeruzalem of Shamballah een plek die in wording is.
Vanuit eigen ervaring kan ik ook het volgende aandragen. Onze ervaringen opgedaan tijdens landschapsgenezingen
in de afgelopen 12 jaar van plekken die zijn verstoord en geclaimd door zwart-magische machten en wezens (deze
verworden dan tot zwart-magische krachtpunten) heeft ons enerzijds meer inzicht gegeven in hoe je die bewustere
samenwerking kunt aangaan met de natuurwezens -die de levenskrachten op aarde beheren- en hen een houvast
kan geven waarbij ze vertrouwen gaan hebben in je goede bedoelingen en werk. De insteek die wij hierbij hanteren
is hen bewustzijn, liefde en transformatie-kracht aan te bieden, en om genade te vragen aan de geestelijke wereld.
Daarbij biedt je je aan als instrument van de goede machten om op aarde te helpen.

40 „A Summer with the Laprechauns‟, door Tanis Halliwell, Blue Dolphin Publishing.
41 Zie „De gesprekken met Müller‟, Flensburger Hefte Verlag, Band 1 en 2.
42 “Der Himmelistunteruns”, by Wolfgang Thieleand Herbert Knorr. HenslowskyBoschmann Verlag, 2003
Het wezenlijke aan dit werk is dat je daarbij de schaduwen van jezelf -je ego- ook tegen komt waardoor je die
bewuster gaat aanpakken, en je tegelijkertijd een bijdrage levert aan transformatie-werk van de genoemde 3 tegenmachten
in jezelf en op aarde, en zelfs de 3 tegenmachten een oplossing biedt om zich weer te kunnen voegen in de
opgaande gang van de mensheids-evolutie (het zijn oorspronkelijk goede engelen die zich hebben geofferd voor
onze evolutie en daardoor in het duisternis-deel van de wereld zijn gaan huizen). Dit is n.l. aan ons om hen dat voor
te leggen en dat te doen.

 

En doordat dat niet zonder de hulp van de geestelijke wereld voltrokken kan worden vragen wij hen ook daar om,
die dan ook meehelpt. Die wachten ook op onze vraag, dat is de basale setting en afspraak omtrent de vrijheid van
de mens. Door dergelijk werk steek je tevens een hart onder riem van de natuurwezens, die dat op eigen houtje niet
kunnen, en juist zitten te wachten op die vrije liefdeskrachten die door de mens kunnen worden gegenereerd.
Daarbij geeft het de mogelijkheid aan overledenen die er vastzitten en/of worden gehouden om los te laten en hun
weg verder op te pakken de geestelijke wereld in. Je staat zo op een kruispunt tussen boven en onderaardse
machten waarbij je bewust kan gaan leren werken met vanuit de fenomenologie te ontwikkelen 3 vermogens van
helderziendheid, inspiratie en intuïtie. Vanuit de opleidingen van Nicolaas de Jong43 en ons samenwerkingsverband
“Gaiaheartworkz” worden deze activiteiten ondernomen, bieden wij mensen in deze dergelijke hulp aan, en
kunnen mensen zich daarmee scholen en er aan meedoen.
Een stevig midden van hart en ziel kan helpen om het nieuwe dat zich wil manifesteren te laten ontstaan, waarbij
men het oude onbruikbare laat oplossen en loslaat. Daarin past ook de sterkere intrede (zoals uit de Openbaringen
van Johannes blijkt) en het vrij komen van God de Vader-kwaliteiten, want het levert een substantiële bijdrage
hiertoe doordat ieder Zijn gemoeds- en bewustzijnstoestand –te weten intuïties van waarheid, een harmonieuze
liefdevolle verhouding met alles in je omgeving, een mildheid en een krachtig vanuit je eigen idealen op doen
gericht bewustzijn– meer en meer kan gaan “pakken”. Tevens is dat mogelijk aangaande de eerder genoemde
nieuwe op liefde gebaseerde vrijgekomen vaardigheden die van Christus’ uitgaan (zoals o.m. blijkt uit de uitspraak
van Christus: “de Vader en ik zijn Één”). Daarom ligt in de nieuwe ontwikkelingen de komende tijd ligt zo een
grote uitdaging om onze rol als mede-scheppers ons steeds meer eigen te maken, en ons bewustzijn te vergroten
over Moeder Aarde als een levend wezen, en een wereld te creëren waarin het Goede steeds meer kan huizen.

https://heartworkz.com/downloads/voorspellingen-vd-indische-palmbladeren—2015.pdf

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien