...

16 oktober 2021

 

Itjing en wat vragen…

Itjing
Komt er oorlog in Nederland:

11. Doorheen gaan

Lijn 6:

De stadsmuur valt terug in de gracht.
Het leger moet niet gebruikt worden.
Informeer persoonlijk de stad over zijn lot.
Doorgaan is inadequaat.

In een kwetsbare positie zijn, zonder adequate verdediging. Men kan geen dingen ondernemen waarvoor het nodig is om sterk te zijn. Het is belangrijk om zich volledig bewust te zijn van de situatie. Het is geen goed idee zich te blijven gedragen alsof men niet kwetsbaar is.

9. Kleine beperking

Lijn 5:

Een vertrouwensrelatie hebben,
verrijkt door zijn buren.

Ondersteund worden door iemand dichtbij, in een relatie van vertrouwen.

Lijn 6:

Het heeft al geregend, het is al tot rust gekomen,
Waarde en deugd zijn ontvangen.
Het doorzetten van de vrouw is gevaarlijk.
De maan is bijna vol.
De expeditie van de edele heeft tegenspoed.

Men heeft reeds verzameld wat men nodig heeft. Op het laatste moment aandringen voor meer is onnodig en gevaarlijk.

Hexagram verandert naar:

11. Doorheen gaan

Doorheen gaan.
Weinig gaat, veel komt.
Voorspoed, vooruitgaand.

De dingen bewegen gemakkelijk en soepel. Winsten zijn duidelijk groter dan verliezen. Het gaat goed en er is vooruitgang.

7. Het leger

Lijn 1:

Het leger begeeft zich op weg volgens de discipline.
Belemmering van het commando brengt tegenspoed.

Op weg gaan op een gedisciplineerde manier. Tegen de orders of regels van het team ingaan, ondermijnt de effectiviteit ervan, en kan repercussies hebben.

Lijn 2:

Te midden van het leger zijn.
Voorspoed, zonder fout.
De koning geeft drie keer orders.

Volledig in het team participeren. Het gaat goed, dit is niet verkeerd. Het team ontvangt orders van een superieur, die uitgevoerd moeten worden.

Lijn 4:

Het leger slaat de tenten op naar links.
Zonder fout.

Er is niet veel werk te doen, en dus doet men een stap terug. Hier is niets mis mee.
(“De tenten naar links opslaan” betekent dat het leger de tenten opslaat zolang er geen oorlog gevoerd hoeft te worden.)

Hexagram verandert naar:

51. Schok

Schok.
Vooruitgaand.
De schok komt, schrik, schrik!
Lachen en praten, ha, ha!
Hoewel de schok in 100 li gevoeld werd,
verloor men de lepel met offerwijn niet.

Er is een schok die behoorlijk wat impact heeft. Hoewel men gealarmeerd is door de schok, is er geen werkelijke schade. Als men er later op terugkijkt, kan men er zelfs grappen over maken. Ondanks de kracht staat men niet toe dat deze de concentratie verbreekt.
(100 li is ongeveer 40 kilometer.)

3. Moeilijkheid

Lijn 2:

Moeilijkheden brengen de dingen tot stilstand.
Wagen en paarden zijn gescheiden.
Het is geen vijandigheid, maar een liefdeshuwelijk.
De jonge vrouw houdt vol, en verlooft zich niet.
Over tien jaar verlooft ze zich.

Door moeilijkheden is de situatie tot een impasse gekomen. Men is afgesneden van iets essentieels. Er kunnen wat verschillen van mening zijn, maar die zullen niet tot een scheiding leiden. De situatie zal een nieuwe start krijgen wanneer de tijd daarvoor rijp is. Dat is echter niet op korte termijn.

Is dit kabinet wel goed bezig?:
46. Vorderen

Lijn 3:

Vorderen in een lege stad.

Vorderen zonder dat er enige tegenstand is. Dit gaat echter naar iets van weinig waarde toe.

Lijn 5:

Volhouden brengt voorspoed,
vorderden met stappen.

Stap voor stap vorderen. Door volhouden gaat het goed.

Lijn 6:

Vorderen in het donker.
Voordeel is in het niet ophouden.
Houd vol.

Vorderen terwijl de dingen niet duidelijk zijn. Geef niet op, houd vol.

Hexagram verandert naar:

59. Zich oplossen

Zich oplossen.
Vooruitgaand.
De koning verleent het hebben van een tempel.
Het is gunstig de grote rivier over te steken.
Het is heilzaam om vol te houden.

De situatie lost op, deze zal ophouden er te zijn. Er is vooruitgang. Het is een goed idee om met iets anders te beginnen. Maak goed gebruik van wat er gegeven is. Het is goed om vol te houden.

47. Ingesloten

Lijn 5:

Neus afgehakt, voeten afgehakt.
Opgesloten in rode ceremoniële kleding.
Dan opluchting, er is vrijheid.
Het is goed om in aanbidding offers te brengen.

Loskomen van een situatie waarin men ernstig beperkt en benauwd was.

Lijn 6:

Ingesloten door klimplanten.
Wankelend in onbehagen.
Er wordt gezegd dat trillen weerzin is.
Er is weerzin.
Gaan brengt voorspoed.

Verwikkeld zijn in een onplezierige situatie, zich ongemakkelijk voelend. Het is wellicht een goed idee voor een tijdje weg te gaan.
(Klimplanten hebben de neiging om volledig om bomen en hekken heen te groeien, alles omwikkelend.)

Hexagram verandert naar:

64. Nog niet zover

Nog niet zover.
Weinig vooruitgang.
De vos, die bijna over is,
krijgt een natte staart.
Dit ontbeert een heilzaam doel.

Er is een laatste stap nodig om de dingen af te ronden, maar die kan nog niet gedaan worden. Er is dus slechts weinig vooruitgang mogelijk. Ongeduldig proberen om die laatste stap toch te doen, zal alleen maar moeilijkheden opleveren.


Terug naar de gulden?
39. Ongemak

Lijn 1:

Door ongemak gaan,
arriverend bij verbetering.

Door het ongemak heengaan helpt de situatie te verbeteren.

Lijn 4:

Door ongemak gaan,
arriverend bij continuering.

Door het ongemak heengaan maakt het mogelijk om door te gaan.

Lijn 5:

In grote moeilijkheden zijn.
Vrienden arriveren.

Vrienden komen helpen, omdat men zich te midden van grote problemen bevindt.

Lees ook:   Wat brengt 2019 jou?

Hexagram verandert naar:

55. Ondoorzichtigheid

Ondoorzichtigheid.
Vooruitgaand.
De koning schenkt dit, wees niet somber.
Geschikt is het midden van de dag.

De situatie is moeilijk te overzien. Men zou daar pessimistisch door kunnen worden, maar daar is geen noodzaak toe. Er is vooruitgang. Het is een goed idee om een tijdstip te kiezen waarop de dingen het meest duidelijk zijn.
(Op het midden van de dag is er het meeste licht, en zijn de schaduwen het kortst. Dit is het moment van de dag dat de dingen het duidelijkst zijn.)

11. Doorheen gaan

Doorheen gaan.
Weinig gaat, veel komt.
Voorspoed, vooruitgaand.

De dingen bewegen gemakkelijk en soepel. Winsten zijn duidelijk groter dan verliezen. Het gaat goed en er is vooruitgang.
(Geen veranderende lijnen.)


Wilders

42. Voordeel hebben

Lijn 3:

Voordeel hebben bij een ongelukkige affaire.
Zonder fout.
Heb vertrouwen in doelgerichte actie.
Spreek openlijk, en wees recht door zee.

Voordeel hebben door gebruik te maken van iets dat ongunstig is voor iemand anders. Hier is niets mis mee als men open en eerbaar hierover is. Men kan hier met vertrouwen op af gaan.

Lijn 6:

Dit op geen enkele manier tot voordeel zijn.
Iemand valt hem aan.
Koppigheid moet niet blijvend zijn.
Tegenspoed.

Op geen enkele manier is men de situatie tot voordeel. Anderen zijn hier waarschijnlijk door geïrriteerd. Het is geen goed idee koppig in deze houding te volharden. Het gaat niet goed.

Hexagram verandert naar:

63. Reeds zover

Reeds zover.
Vooruitgaand.
Volhouden geeft weinig voordeel.
Eerst voorspoed,
uiteindelijk wanorde.

De situatie is klaar, er is dus geen noodzaak daar nog meer energie in te steken. Er is nog altijd vooruitgang. In eerste instantie gaan de dingen goed. Er is echter geen doel meer om naartoe te werken, men zal dus wat verstrooid raken als er geen nieuw doel opgepakt wordt.

Deze regering:

25. Het Onverwachte
Dit hexagram benadrukt dat je vooral eerlijk moet blijven in al wat je doet. Misschien ben je ondertussen in een situatie terechtgekomen die zo moeilijk is dat je misschien in de verleiding komt om op een slinkse manier je slag thuis te halen. Misschien wil je op een wat snellere, maar minder eerlijke manier je doel bereiken. Dit hexagram vraagt je om eerst twee keer na te denken voor je zoiets onderneemt…
Als je correct handelt, zul je uiteindelijk slagen, zegt dit hexagram. Maar probeer je te veel het laken naar je toe te trekken, dan kun je haast zeker zijn van je nederlaag.

Op financieel gebied mag je niet te hoog mikken en te grote winsten willen maken. Probeer ook geen winst te boeken door een gok te wagen. Ook in de liefde bereik je enkel je doel als je volledig openhartig bent. Een eventueel geschil voor de rechtbank win je enkel als je echt het gelijk aan je kant hebt.

Hoe gaat het met Nederland de komende jaren:

29. Het Onpeilbare of het Water
Het water is voor jou een voorbeeld, als je dit hexagram hebt gekregen als antwoord op je vraag. Het water geeft aan hoe je je het best kunt gedragen in periodes van gevaar. Het blijft immers altijd zichzelf, stroomt vooruit, en laat zich door niets afschrikken. En komt er hier en daar een obstakel, dan vloeit het daar vanzelf omheen. Het blijft niet staan voor de kei of de tak die het hinderen op zijn weg. Het stroomt gewoon verder.
Dat is wat jij zou kunnen doen in de situatie waarin je je momenteel vindt: je door niets of niemand van je stuk laten brengen. En onverstoorbaar je gang gaan. Zonder angst of twijfel.

Dit hexagram geeft niet meteen de makkelijkste periode aan. Op liefdesgebied bijvoorbeeld, zou je misschien nog een poos een moeilijke tijd kunnen doormaken. Maar laat je niet manipuleren, en blijf op de eerste plaats trouw aan jezelf.

Financieel kun je het ook beter rustig aan doen. En is de tijd niet zo gunstig, probeer dan je uitgaven aan te passen aan je inkomsten. Want over een poos kom je waarschijnlijk vanzelf weer in een gunstigere stroming terecht.

Zal deze regering nog vallen?

51. De Schok
Het Opwindende is niet meteen het rustigste hexagram uit de reeks. Er is sprake van plotse situaties die je misschien zelfs angst kunnen inboezemen.
Maar wees gerust, er kan je niets gebeuren, want misschien schrik je dan wel even van een donderslag… Tegelijk weet je dat je veilig bent en dat het onweer je nauwelijks kan raken.

Dit hexagram waarschuwt je ervoor dat je misschien eerstdaags in een onverwachte situatie kunt terechtkomen waar je niet meteen raad mee weet. Maar al gauw zul je merken dat er niets is om je echt zorgen over te maken.

Je zult alleen nog even een tijd kennen vol kleine en grote obstakels. Je zult nog een boel werk moeten verzetten en heel wat ondernemen voor de situatie opgeklaard is. Maar uiteindelijk zul je je doel bereiken. Vooral ook omdat heel wat mensen uit je omgeving je gunstig gezind zijn.

In de liefde gaat het precies hetzelfde… Je zult het hart van je liefste moeten veroveren, dag na dag.

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten