22 april 2021

 

Nagelbijten

Nagelbijten

Angst, nervositeit. Bezwaarde gedachten: je denkmolen draait nerveus en gespannen.
Jij bent nog niet echt jezelf, jij vreest on-bewust om ‘niet’ te zijn. Jij krimpt ineen uit vrees dat anderen, je ouders, je opvoe-ders je zouden ‘pakken’, straffen of uit-wringen: angsten. Maar deze negatieve verwachtingen over het leven, waarmee jij geboren bent, kunnen er inderdaad de oorzaak van zijn dat jij mensen hebt aangetrokken waar jij bang van bent, waarvoor jij op je hoede bent, waar jij kwaad op bent. Onvoldoende geaard in je eigen we-zen, durf jij je krachtige energieën niet la-ten openbloeien: jij brengt onvoldoende je mogelijkheden naar buiten; je houdt je in; je beseft te weinig je waarde; je bent bang om door anderen bij de haren gegrepen te worden. Jij verbijt je talenten, gefrustreerd. Jij durft niet altijd eerlijk te zijn !

Voel je rustig, veilig, ontspannen in je Zelf. Ontdek je waarde en wees trots op je unie-ke zijn. Laat alle creatieve energieën vrij openkomen, word je bewust van je diepe krachten, van je mogelijkheden en treedt naar buiten in plaats van deze mooie innerlijke energieën op te eten. Kom uit voor je ge-dachten, je gevoelens; bevestig je sterk als individu, hoe jong je ook bent. Grijp jezelf stevig beet, wees voor niemand bang, dan zal niemand je wat doen. Treed naar buiten met je rijke inhoud, krop niet op, stop geen talenten in de grond. Stel je vertrouwen in
je goddelijke, diepste Zelf.
Eerlijke confrontatie; kordaat naar buiten treden over wat in je leeft; zo sta jij jezelf en anderen toe om te evolueren.

Lees ook:   Katten ogen eyeliner zetten

Gerelateerde berichten