web analytics

Miskraam, te vroeg geboren baby

Miskraam, te vroeg geboren baby
(zie ook Abortus, dreigende, spontane)

De psychische situatie van zowel de moeder als het kind vragen om een onderbreking van de zwangerschap: het is voorlopig beter zo. Voor de kleine is het vaak maar een spel, een eventjes komen kijken in dit leven, om dan weer terug te gaan; hij verkiest te wachten met incarneren. Soms gaat het echter ook om een te sterk vasthouden aan de niet-driedimensionale wereld, een weerstand tegen het aardse leven.
Ook bij moeder is er iets onopgelost. De eigen situatie wordt ervaren als een psychische gevangenis. Je draait steeds in hetzelfde kringetje rond. Je voelt een onweerstaanbare drang je te bevrijden, uit te breken! Een vrijheidsdrang, een vliegen van hot naar her: je zoekt te veel buiten jezelf, je wordt agressief en gespannen… je zou het centrum van je leven in jezelf moeten plaatsen, maar je richt je leven te veel naar anderen, naar de buitenwereld. Er is geen werkelijke evolutie of vooruitgang in jouw leven, je gaat uitbreken in opstand, nu is het genoeg! Je kan het niet meer aan, je duwt weg…
Het is dus noodzakelijk om, preventief, je leven zelf in alle vrijheid in handen te nemen en te sturen in de richting die jij wenst; leg je niet vast in structuren door anderen aan je opgedrongen. Kom tot rustige zelfinkeer. Of is het de zwangerschap zelf die jou overvalt; wacht je er liever mee?
ABORTUS, SPONTAAN DREIGENDE

Een volgroeide foetus zal pas geboren worden op het ogenblik dat zowel moeder als baby daar psychisch klaar voor zijn. Bepaalde entiteiten die wensen te ervaren van slechts enkele maanden als foetus in de moederschoot te leven, zullen. automatisch naar déze moeder toegetrokken worden, die in feite nog niet helemaal klaar is om een kind te baren, of die een spontane abortus onbewust oproept als psychische ervaring teneinde een geestelijke groei door te zetten in zichzelf. Wanneer de moeder bewust leeft, zal dit niet gebeuren: los deze onbewuste beperkingen op!
Snoer jezelf niet te veel in. Zet je niet schrap! Ervaar je je gevoelsonzeker, over jezelf of je moederschap? Wens je ‘leven’ te geven? Leef dan zèlf voluit! Ben je er innerlijk niet van overtuigd dat het tijdstip nu perfect is om een kind te baren? Wens je een baby ter compensatie of opvulling voor je persoonlijke ‘lege’ leven? Onderdruk je eigen sterke energieën niet! Uit je gevoelens en emoties, zodat onderdrukking niet tot een explosie leidt op lichamelijk vlak. Wees niet te koud of te hard voor jezelf. Heb je het angstige gevoel je steeds te moeten verweren of verdedigen? Dit is slechts een gevolg van je eigen sterke basis niet te vertrouwen. Hou je je angstvallig toe, gesloten? Klamp je je vast aan anderen?

Lees ook:   Vaccinaties voor kinderen wijs of toch niet?

Kom tot goede ondersteuning van jezelf. Ontspan je. Stel je onbegrensd open naar alle richtingen. Geef vrijheid en vreugde aan jezelf en je relaties. Kom tot gulle uitwisseling van gevoelens. Wees teder en warm voor jezelf. Durf te bijten in het leven, in haar genoegens. Ware liefde voor jezelf verdrijft alle angsten en gevolgen hiervan.

Wanneer je je innerlijk bevrijdt van alle druk en zelfbeperking, dan zal dit onderdrukte verlangen om ‘vrij te zijn’ zich niet uitwendig manifesteren (in een miskraam). Je hoeft nu niet alle innerlijke problemen op te lossen, laat ze allemaal los en wees er rustig van overtuigd: het is goed zo, alles mag normaal verlopen. Je bewuste overtuiging zal het fysieke proces sturen.

Christiane

Gerelateerde artikelen

Back to top button