...

01 december 2021

 

Wat zijn engelen eigenlijk echt?!

acf6423c82cf847e40d94da3da1c31cb via Angel-Wings

 

In het midden was iets als 4 levende wezens…
-Motoren?
Ze zagen eruit als menselijke vormen.
Elk had 4 gezichten.
-(uitzichten, ogen, camera’s? N.O.Z.W)

En elk had 4 vleugels.
-(Helicopter?)

-Hun benen waren recht (poten) en de zool, onderkant van hun voeten was als de hoef van een kalf…(dus hard als hoeven)

-Ze glansden als gepolijst brons.

-Ze hadden het gezicht of zicht van een mens…een leeuw en een os en een arend.

 

9fbbfb77c548099cccf5de83860139fc via Angel-Wings

Een van de meest voorkomende motieven van christelijke kunst is de bijna alomtegenwoordige Tetramorph . Van het Griekse tetra (“vier”) en morphé (“vorm” of “vorm”) is het woord in het algemeen van toepassing op elke weergave van een set van vier elementen.

Maar in de christelijke kunst verwijst de Tetramorph bijna uitsluitend naar de meest gebruikelijke manier om de vier evangelisten af ​​te beelden , elk vergezeld van of voorgesteld door een figuur, waarvan er drie dieren zijn en slechts één (degene die Mattheüs vergezelt of vertegenwoordigt). ) menselijke of, vaker wel dan niet, een gevleugelde engelachtige figuur.

Dergelijke afbeeldingen hebben, in tegenstelling tot sommige andere traditionele zoömorfische motieven van christelijke kunst, bijbelse grondslagen . Ze komen overeen met het visioen van de zogenaamde “vier levende wezens” van Ezechiël : de profeet beschrijft vier wezens: “Wat betreft de verschijning van hun gezichten: de vier hadden het gezicht van een mens , het gezicht van een leeuw op de rechterkant, het gezicht van een os aan de linkerkant, en het gezicht van een arend ”(Ezechiël 1:10). Deze tetramorf droeg de troon of wagen van de Heer.

Je kunt je alleen maar afvragen waar Ezechiël zulke complexe afbeeldingen vandaan heeft.

We weten allemaal dat de combinatie van verschillende wezens en symbolen heel gewoon was in het oude Egypte, maar ook in het oude Mesopotamië . Laten we de Egyptische sfinxen, gevleugelde Babylonische stieren en Griekse harpijen niet vergeten. Interessant genoeg was Ezechiël zelf een van de joodse profeten die leefden tijdens de ballingschap in Babylon rond de 6e eeuw voor Christus, dus zijn visie zou beïnvloed kunnen zijn (beweren Bijbelgeleerden) door de oude motieven van de Assyrische kunst, waarin deze combinaties inderdaad heel goed waren. gemeenschappelijk.

  • Mattheüs wordt geassocieerd met de gevleugelde man(Gewoon een Anunnaki dus, een lucht adjudant, iemand die met een vliegmachine uit de lucht naar de aarde kwam oftewel een van hen die van buiten de aarde kwamen), of de engel , omdat zijn evangelie zich concentreert op de menselijkheid van Christus, bevestigt de heilige Hiëronymus. Het evangelie van Matteüs bevat een verhaal over de genealogie van Jezus.
  • De leeuw is verwant aan Marcus omdat zijn evangelie de majesteit van Christus en zijn koninklijke waardigheid benadrukt, net zoals de leeuw traditioneel wordt beschouwd als de koning der dieren. Marcus Evangelie begint met de profetische stem van Johannes de Doper, die het uitschreeuwt in de woestijn als het gebrul van een leeuw.
  • Lukas krijgt de os , omdat zijn evangelie zich concentreert op het offerkarakter van Christus ‘dood, en de os is altijd een offerdier bij uitstek geweest, zowel voor het judaïsme als voor het Romeinse heidendom.
  • Johannes wordt tenslotte om twee redenen in verband gebracht met de arend : ten eerste omdat zijn evangelie de incarnatie van de goddelijke logos beschrijft, en de adelaar een symbool is van dat wat van boven komt. De tweede, omdat Johannes, net als de arend, in zijn Openbaring verder zag dan wat onmiddellijk aanwezig is. Ze noemen St. John de Evangelist niet voor niets “de Adelaar van Patmos”!
Lees ook:   5.000 jaar oude stam van pestbacteriën gevonden

Dat is ook een interpretatie.

2996a95c66224603d26c6a2334934a9c via Angel-Wings

 

“Elk had het gezicht van een man; elk van de vier had het gezicht van een leeuw aan de rechterkant, elk van de vier had het gezicht van een os aan de linkerkant, en elk van de vier had het gezicht van een arend. ”

3ac3b07069f886363bea4e400a646b6e via Angel-Wings

Ik zie hier meer een vliegmachine in…een ufo, rond, met vuur en vlammen en misschien zijn de beeltenissen symbolisch bedoeld.
De kracht van de motor is bv.  als van een leeuw, het zicht is van een adelaar – want het kon vliegen natuurlijk …
De mens kon het besturen.
En het uiterlijk robuust en sterk als van een kalf…

Dus wie waren de engelen…volgens mij…Anunnaki…mensen van een andere planeet.
Die naar de aarde kwamen en zoveel technologie hadden nog meer dan wij nu.
En zij hebben door middel van dna bewerkingen de mensheid geschapen zoals we nu zijn. Wij zijn gemaakt naar hun evenbeeld nml.
Maar ook de dieren etc. zijn gemaakt zoals zij dat goed achten en de mensheid zag hen als Goden.

De bijbel is zo vaak vertaald en aangezien dit alles vaak in beeldtaal ging, zeker in die tijden moeten we het anders gaan lezen en zien.
En rhesus negatieve bloedgroepen hebben iets te maken met die buitenaardsen zelf.

Hoe precies ben ik nog niet achter helaas.
Maar vermoedelijk of echte nazaten van hen of gedeeld met de mens in die tijd.
En dat blauwe bloed dat je dan hebt, is in de elitaire  kringen als koningshuizen e.d. als een goed bewaard geheim, omdat zij niet mochten trouwen en kinderen krijgen met anders dan hun eigen negatieve bloedlijnen.
Om hun bloedlijnen zuiver te houden. Nu zo zuiver is dat natuurlijk niet meer na al die eeuwen inteelt.

 

 

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten