28 februari 2021

 

Kapot gemaakt

Men maakte het jou niet gemakkelijk
Liefde was
ver te zoeken
Naar het scheen
Woorden vervulden
gedachten
Somberder
dan het scheen
Oordeelde men
jarenlang
Veroordeelde men
uit jaloezie
Vermoordde men
haar
Ziel
Eenzaam verlaten
Gelaten
Lachten ze om alles
dat roddels omvat
Zoals in al die jaren
De overgeblevenen
ziekelijk
van geest
De familie kapot maakte
van alles dat
het meest

Lees ook:   Precies

Gerelateerde berichten