web analytics
...

Karma volgens Edgar Cayce

Fysiek karma:

De lamme, de dove, de mismaakte en de ongeneeslijk zieke zij zijn misschien wel de duidelijkste gevallen van karma dat zichtbaar is, en van menselijk lijden.
Wanneer we iemand ontmoeten die dat meemaakte dan voel je mee met diegene athans dat is een normale menselijke emotie.
Maakt de mens dit zelf mee dan zal men zich misschien afvragen waarom God ons dit aandoet.

Job stond bekend als een zeer rechtschapen en vreedzaam persoon Hij onderging het verlies van al zijn aardse goed en zelfs dat van zijn kinderen met pijn in zijn hart zonder dat er een klacht over zijn lippen kwam.
Pas toen de duivel Job sloeg met boze zweren vervloekte hij God.
Hij riep uit onderricht mij, dan zal ik zwijgen.
Laat mij weten waarin ik gedwaald heb.

Deze opvatting dat het lijden een gevolg moet zijn van één of andere overtreding is door het moderne geloof verworpen als bijgeloof van verouderde godsdiensten, er zijn momenteel niet veel mensen meer die lijden zien als gevolg van een zonde.
Uit lezingen van Edgar Cayce bestaan er toch verbanden tussen zonde en lijden.

Een bepaald type lijkt op een soort boemerang effect.
Na de worp komt de boemerang terug bij de werper.

Een hoogleraar werd bv blind geboren, de man hoorde iets over Edgar Cayce via de radio en besloot contact op te nemen.
Hij verzocht om een fysieke lezing en constateerde een aanzienlijke verbetering nadat hij gedaan had wat hem verteld was.
O.a osteopathische behandelingen, elektrische behandelingen, en verandering van dieet.
Binnen 3 maanden had hij in zijn linkeroog tien procent van het normale gezichtsvermogen teruggekregen.
Terwijl oogspecialisten zijn blindheid voorgoed hadden verklaard.
Er was volgens hen geen enkele mogelijkheid tot genezing.

Lees ook:   De mensheid...

De levenslezing:
Vier voorgaande levens, 1 in Amerika tijdens de burgeroorlog, 1 in Frankrijk tijdens de kruistochten, 1 in Perzië rond 1000 v. Chr.
en 1 in Atlantis, vlak voor het door de golven werd opgeslokt.

In het oude Perzië had de man een spirituele wet in werking gezet die aanleiding gaf tot zijn blindheid in het heden.

Hij behoorde tot een Barbaarse stam die gewend was vijanden door middel van rood gloeiende ijzers blind te maken en het was zijn taak geweest deze handeling te verrichten.

Een ander opmerkelijk voorbeeld was van een jonge vrouw die de kost verdiende als manicure. Ze had kinderverlamming gekregen toen ze een jaar oud was. Haar beide benen waren hierdoor misvormd en haar voeten waren niet goed uitgegroeid.
Ze moest zich voortbewegen met krukken met beugels.
De oorzaak van dit karma kwam uit een leven waarin zij in Atlantis, met bepaalde middelen mensen ‘zwak maakte in de benen’, waarna ze niets anders meer konden dan volgzaam zijn.
Ze deed dit waarschijnlijk door middel van chemische middelen en telepathie of hypnotische aard.

-Zodat we de entiteit zichzelf zien ontmoeten in precies datgene wat ze anderen aandeed-

Een derde boemerangkarma effect kwam voor bij een vrouw van 40 jaar oud, sinds haar jeugd lijdend aan verschijnselen die leken van  een allergische aard.
Na het eten van bepaald voedsel-mn. brood en andere graanproducten-  kreeg ze last van niesbuien alsof ze hooikoorts had.
Zodra ze in aanraking kwam met leer of een brilmontuur van kunststof dan kreeg ze zenuwpijnen aan de linkerkant van haar lichaam.
Ze had therapieën ondergaan maar de genezing hield maar zes jaar aan en daarna begon het weer.
Edgar Cayce onderzocht haar zaak en zag via helderziende weg wat de oorzaak was bij deze vrouw van haar klachten.

Lees ook:   Je kunt niet breken met je soulmate

Tijdens een vorig leven was deze entiteit een scheikundige geweest, en had deze persoon veel scheikundige verbindingen gemaakt waarbij ze andere mensen jeuk bezorgde.
Daarom was zijzelf aangedaan in het heden om zelf deze ervaring mee te maken.
Als de vrouw in aanraking kwam met stoffen uit een ver verleden die ze zelf gebruikte om anderen tot last te zijn dan kreeg zij zelf ook last.

Ook was er een man die met een organisme karma ws opgezadeld in dit leven.
Hij was nml altijd enorm gulzig geweest tijdens zijn leven aan het Franse hof en ook al kweet hij zich goed van al zijn taken, hij kon voedsel niet weerstaan en at er gulzig van net als in een vorig leven als hofarts in Perzië.

Twee levens lang hij had zich gulzig gedragen en in dit leven had hij last van een gevoelige spijsvertering.
Door zijn zwakke ingewanden werd hij dus nu gedwongen om het rustig aan te doen met voedsel.

Symbolisch karma:

Er was een jongen die leed aan bloedarmoede en zijn vader die arts was probeerde van alles, maar niets hielp.
Tijdens een lezing van Edgar Cayce kwam naar voren dat de jongeman een leven had geleid 5 levens voor dit leven waarin hij deed aan ‘bloedvergieten’, in het oude Perzië was hij een gewetenloos mens en was een dictator geworden, omdat hij veel bloed had vergoten in dat leven kwam hij ter wereld in dit leven met bloedarmoede.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button