Hoe zag Jezus er uit

Portret

Jezus

 

Rapport bij lezing 5749-1

 

Er bestaat in de Archieven te Rome een beschrijving van Jezus. Het staat in een verslag, bijna tweeduizend jaar geleden geschreven, door de Romein Publius Lentulus, voor Keizer Tiberias.

 

“Er leeft in Palestina een man die buitengewone krachten heeft. Hij kreeg de titel van Grote Profeet, zijn leerlingen noemen hem “zoon van God”. Hij doet de doden opstaan en geneest alle soorten ziekten.

Het is een grote, welgevormde man. Hij heeft een strenge uitdrukking in zijn houding die onmiddellijk liefde en eerbied afdwingt van degenen die hem zien. Zijn haar heeft de kleur van jonge wijn van de wortels tot de oren, en vandaar valt het krullend tot het laagste deel van de schouders. Op zijn voorhoofd is het in twee gescheiden, zoals bij de Nazarenen.

Zijn voorhoofd is vlak en mooi, zijn gezicht zonder enige fout en versiert met een bevallige uitdrukking. Zijn neus en mond hebben goede verhoudingen, zijn baard is dik en heeft de kleur van zijn haar. Zijn ogen zijn grijs en uiterst levendig.

Zijn verwijten zijn vreselijk maar zijn aansporingen en onderricht vriendelijk en beleefd. Er is iets wonderlijk liefs in zijn gelaat gemengd met ernst.

Men heeft hem nooit zien lachen, wel wenen. Hij gaat rechtop, heeft grote en brede handen, zijn armen zijn zeer mooi. Hij spreekt weinig maar wat hij zegt heeft waarde en hij is de mooiste man ter wereld.”

 

Toch wil ik eraan herinneren dat Cayce zegt dat Jezus een grote zin voor humor had, zelfs op de kruisweg kon hij grappen maken.

(vertaling: M. Vansteenkiste)

 http://users.belgacom.net/cayce/framenl.htm

Gerelateerde Berichten