...

19 september 2021

 

De tijd van de reuzen op aarde, toen alles groter was dan nu.

Droomland: Sodom en Gomorra

Een bijzonder artikel al zeg ik het zelf…ik val van de ene in de andere verbazing.
Een aanrader om dit tot je te nemen… Geweldige ontdekkingen maar zo oud, nog ouder dan de weg naar Rome 🙂

Er zijn mensen die  zien in alles versteende mensen en dieren, van zeer lang geleden en het vermoeden bestaat dat er ooit reuzen bestonden, die door een wapen van het één of ander… versteend raakten…
In de tijd van de Anunnaki wilde men af van hun genetisch gemanipuleerde soorten en daarom creëerde men (Enlil, een Anunnaki) de zondvloed.
Maar ook het verhaal van Lot uit de bijbel die woonde dichtbij Sodom en Gomorra, en daar woonden hele slechte mensen in die stad en de Goden wilden die stad verwoesten. Lot werd gewaarschuwd en men zei tegen hem ga snel weg uit die stad, want God gaat die stad verwoesten.
Lot treuzelde wat te lang en uiteindelijk kwamen er twee engelen…(Anunnaki adjudanten) naar hem toe en namen hen bij de hand, Lot en zijn gezin. Ze zeiden kijk niet om…als je omkijkt ga je dood!
God liet toen vuur en zwavel regenen op Sodom en Gomorra…
(lava? Vulkaan?)
De vrouw van Lot keek toch om en hierna veranderde zij in een zoutpilaar.

January 10, 2018 ~ KEEPING ETERNAL LIFE

Toen hij (Abraham, red.) uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven.”
Alle inwoners van de twee steden waren zondig, zo oordeelde God in Genesis. Lot, de neef van Abraham, was de enige rechtvaardige in Sodom en werd voor de vernietiging gewaarschuwd door twee engelen.

Het klinkt als een onwerkelijk verhaal. Toch zijn er aanwijzingen dat er een kern van waarheid in het verhaal zit. Zo vinden er regelmatig aardschuivingen plaats in het gebied rond de Dode Zee. Als een stad is gebouwd op de breuklijn, waar de Dode Zee op rust, dan is het mogelijk dat deze volledig verdwijnt door een aardbeving. Er zijn historische bronnen bekend dat dit vaker is gebeurd.

Daarnaast matchen andere gebeurtenissen in Genesis met vondsten nabij de Dode Zee. Zo ontstaan er langs de oevers van de Dode Zee regelmatig zoutformaties. Dit komt omdat de diepe kloof rijk is aan zout. Het verhaal van de vrouw van Lot die in een zoutpilaar veranderde kan dus zijn voortgekomen uit zo’n natuurlijk, zij het ongewoon proces. Daarnaast beschrijft de schrijver met “een brandende regen van zwavel en vuur” niet een verwoestende meteorenregen (of iets soortgelijks), maar vuistgrote zwavelklompen, die soms in de zachte, mergelachtige oevers van de Dode Zee worden aangetroffen.

Archeologen Paul Lapp, Walter Rast, Thomas Shaub en Burton MacDonald zochten enkele decennia geleden naar sporen van beschavingen langst de oude oevers van de Dode Zee. Zij vonden sporen van bloeiende gemeenschappen, zoals Bab edh-Drah. Deze stad is 3.000 jaar geleden door een grote verwoestende brand getroffen. Is dit Sodom en Gomorra? Het is mogelijk. Als de stad 3.000 jaar geleden is vernietigd, dan is dit gebeurd in de bronstijd. Bijbelkenners denken dat het verhaal van Sodom en Gomorra zich afspeelt in de bronstijd (3150 tot 1550 voor Christus).

Twee jaar geleden identificeerde raketwetenschappers Alan Bond en Mark Hempsell een kleitablet (foto links) als een ooggetuigeverslag van een asteroïde die Sodom en Gomorra vernietigden. Ze berekenden dat de inslag op 29 juli 3123 v. Christus plaatsvond. Overigens zijn de meeste wetenschappers het niet eens met de bevindingen van Hempsell en Bond. Er is geen bewijsmateriaal dat de Soemeriërs nauwkeurige astronomische verslagen konden maken. (Wat zij dus echt wel konden in die tijd)

Serieus bewijs suggereerde dat de voormalige goden kernsplijting beheersten. Ze hadden een kernwapen en ze gebruikten het. Als de Bijbel het nauwelijks met voorzichtigheid oproept, is de Mahabharata veel explicieter.

De Bijbel vermeldt de steden Sodom en Gomorrha, vernietigd door een goddelijke straf. Op de plek van deze twee steden zou de Dode Zee heel goed een radioactieve vernietiging kunnen weerspiegelen. In feite kan het zeer hoge zoutgehalte van deze fossiele zee het gevolg zijn van een nucleaire explosie. In de Bijbel herinneren we ons dat Loth was ontsnapt aan de vernietiging van Sodom. Yahveh had hem geboden te vluchten zonder terug te keren. Maar toen de explosie plaatsvond, keek zijn vrouw terug en werd veranderd in een standbeeld van zout.

Mooi

Wat de Bijbel niet vertelt, is dat de binnenzee die grenst aan Sodom en Gomorrha, ook is omgezet in zout. Letterlijk beroofd van enig waterleven door de nucleaire explosie, was het zoutgehalte meer dan tienvoudig. Sindsdien is het een dode zee, vandaar de naam. Bovendien kunnen we daar een hoge mate van ‘natuurlijke radioactiviteit’ meten.

“Het is aan de oevers van de Dode Zee dat tektieten werden gevonden, waarin zich radioactieve isotopen van aluminium en beryllium bevonden. Deze mysterieuze tektieten hadden zich alleen kunnen vormen onder omstandigheden van extreem hoge temperaturen en niet minder krachtige nucleaire straling. Met andere woorden, omstandigheden vergelijkbaar met die heersen in een thermonucleaire explosie en het is dan opgevat dat de ouden konden zeggen dat Sodom en Gomorra werden vernietigd door vuur uit de hemel! ” (Bron)

Natuurlijk kan geen van deze aanwijzingen als een echt bewijs worden beschouwd. Deze fenomenen kunnen echter de echte gevolgen zijn van een nucleaire explosie …

De pseudo-goden hadden een behoorlijk angstaanjagend arsenaal.

Sommige vooraanstaande geleerden als Otto Hahn en Oppenheimer hadden hetzelfde stomme idee, het maken van een atoombom. Oppenheimer was de vader van het Amerikaanse nucleaire programma. Hij was dol op de Vedische cultuur. Na de succesvolle explosie van de eerste kernbom gaf Oppenheimer een lezing aan de Universiteit van Rochester. Tijdens de discussies wilde een voorzichtige student weten of deze bom echt de eerste was. “Ja , zei Oppenheimer. De eerste in de moderne tijd . ‘ Misschien had hij de Mahabharata gelezen?

“Oude steden van India en Azië waren letterlijk verglaasd, er zijn ook sporen van dit soort in Britanny, Ierland, Schotland en Turkije. Het lijkt geen andere verklaring te zijn voor een nucleaire ramp. In de woestijn van Lop Nor in Oost-China hebben archeologen volgens ‘World’s Strange Phenomena’ van Charles Berlitz ook verschillende lagen sporen van oude beschavingen gevonden.

Archeologen moesten stoppen met graven toen ze op een harde laag verglaasd zand kwamen. Over grote delen van de Gobi-woestijn kun je vitrificaties van de grond vinden, vergelijkbaar met die van atoomexplosies. ” (Bron)

True. Naast de Dode Zee zelf hebben we Great Salk Lake in Utah, Tuz Gölü in Turkije, Uyuni Salar in Bolivia, Chott el Djerid in Tunesië, Natron Lake in Tanzania en zoveel anderen. Alleen archeologen konden ze negeren.

Als een beschaving die vergelijkbaar is met de onze eens is geslaagd op deze planeet, wed ik dat het zichzelf uiteindelijk heeft vernietigd …

 

-Bron
-Bron
-Bron

De planeet Pluto zorgt ervoor dat dingen enorm groot worden of heel klein.
Misschien waren dinosauriërs inderdaad gewoon dieren zoals we nu kennen met haar en veren, alleen enorm veel groter, dan wij ze kennen, net als de mensen in die tijd.
Misschien dat het daarom voor de zondvloed kwam dat men ook ouder werd, dankzij een bepaalde zwaartekracht op aarde die daarna is veranderd door de zondvloed…en wie weet wat de oorzaak daarvan was en is dankzij de wapens die zij toen al hadden, de aarde wel uit zijn baan geschoven, waardoor de aarde sneller ging draaien bv. En men kleiner werd en minder oud? Dit zoek ik even op… gewoon losse pols verhaal…
een engelenschare

-Doordat de maan nu verder weg staat dan 1,4 miljard jaar geleden, duren dagen 5 uur langer.
Waar de maan staat, heeft een sterke invloed op de lengte van de dagen op aarde. Hoe dichter de maan bij de aarde staat, hoe langzamer / sneller de planeet draait.

-Dat beïnvloedt het klimaat, dat op zijn beurt weer de scheikundige samenstelling van de gesteentelaagjes beïnvloedt. De geologen zagen op die manier dat 1,4 miljard jaar geleden een dag ongeveer 18,7 uur duurde.

Dus hoe dichter de aarde bij de maan staat, hoe langzamer/sneller deze draait, sommigen denken dat de maan daar kunstmatig is geplaatst zelfs… en een functie heeft voor de aarde, nu die heeft de maan zeker wel. Waarschijnlijk stond de maan toen verder-=dichterbij weg dan nu…

Hmmz interessant…: https://nl.quora.com/Klopt-het-dat-mensen-in-de-ruimte-langzamer-verouderen-dan-op-aarde-Zo-ja-waarom

Het zou kunnen verklaren waarom de mensen in de bijbelse verhalen zo enorm oud werden.
De maan stond verder-dichterbij -weg. Dus draaide de aarde sneller dan nu.

Bron

Noach, zijn gezin en de dieren verlaten de ark

11.000 v. Christus; de Grote Vloed
De Igi.Gi kwamen uit de hemel en namen ook aardse vrouwen tot zich. Hieruit verkregen zij diverse kinderen. Toen de Hemelse Heerser hierover hoorde, was hij woest; hij had dan wel toestemming gegeven om arbeiders te scheppen, maar een hybride ras tussen de Igi.Gi en Aardlingen mocht helemaal niet. Misschien waren de Igi.Gi zelf al een speciaal gecreëerd ras en konden hun nazaten helemaal niet aarden op deze planeet; de kinderen die zij verwekten bij de Aardlingen groeiden door tot enorme grootte en waren nogal gewelddadig en opstandig. Daarop bedacht de Hemelse Heerser een plan dat leidde tot de vernietiging van alle aardse mensen (de gecreëerde arbeiders) en hun Igi-Gi Hybriden. Hij besloot om ze niet te waarschuwen voor de aankomende watervloed; daardoor zouden de Aardlingen en hun steden worden vernietigd. Die water vloed; zo lezen we op de kleitabletten, ontstond eigenlijk doordat de passage van de planeet Nibiru de banen van de planeten Mars en Aarde ernstig verstoorde. De Nibiruanen zelf waren op de hoogte van de aankomende verstoring en vlogen naar hun hemelse verblijven. Ze keken vanuit hun hemelse schepen toe hoe de vernietigende watervloed over de aarde kwam.

In de tijd daarvoor had En.Ki (hij droeg het koningschap over de aarde) al diverse kinderen verwekt bij aardse moeders. Hij besloot een aantal van hen te redden: zij die goed waren van genen en zich niet hadden ingelaten met kwade dingen. Hij liet Ziusudra/Noach waarschuwen. Noach bouwde met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen een grote boot en zij brachten het zaad van menig dier aan boord van het schip(Ik Wings wist dit niet… gewoon op gevoel en intuïtie zei ik dit meermaals op deze website…dat het dna was van deze dieren geen boot vol met levende dieren… 2 paren van elk…! Ik heb rhesus negatief bloed, en ben dus een afstammeling van de Anunnaki…of de Igigi, vermoed zelf eerder de Anunnaki en de aardse vrouwen toen in those days! Het is heel raar als je iets vindt en schrijft over dit alles dan voel je ergens wat wel en niet klopt maar waarom dat zo is geen idee en uiteindelijk blijkt het toch te kloppen ik vind dat heel bijzonder om telkens weer mee te maken! Wonderlijk…maar ja, mijn nickname is Angel-Wings dat betekend eigenlijk boodschapper van de Goden! 😉 Ook onbewust gekozen trouwens!!!!!!!!!!! Oh en ik voel me echt niet speciaal daardoor ofzo!)
na 40 dagen en 40 nachten van heftige regenval stond de wereld grotendeels onder water. Zijn boot landde op een hoge berg. Toen de aarde weer was drooggevallen, verlieten zij het schip en bevolkten de aarde opnieuw.

Sodom And Gomorrah - Why God Destroyed Sodom And Gomorrah

Het vreemde uiterlijk van Noach
Over Noach wordt verteld, dat toen hij werd geboren, zijn vader nogal schrok van zijn uiterlijk; hij was schijnend wit van huid met hier en daar wat rood en leek verdacht veel op de Wachters in de Hemel. Daarop reisde de nieuwbakken vader naar zijn eigen vader en vertelde aan hem zijn verhaal en zijn pijnlijke verdenking; had zijn vrouw nu een slippertje gemaakt met een van de Igi.Gi in de hemelse schepen? Wat moest hij nu; vrouw en kind wegsturen? Maar zijn vader stelde hem gerust. Hij vertelde zijn ongeruste zoon dat het uiterlijk van Noach was, gelijk zijn voorvaderen (Anunnaki). Noach en zijn vader stamden dus af van de Hemelse Zonen Gods. Behoorden zij tot de nazaten van de hemelse En.ki?

2024 v. Christus; de grote kernoorlog
Tussen de zonen van het Licht (Anunnaki) en de zonen van de Duisternis (Igi.Gi) laaide een hels gevecht op; kernwapens werden ingezet om de rebellerende Igi.Gi en hun halfbloed aardse kroos weer onder controle te krijgen. De luchthaven in de Sinaï werd totaal vernietigd en wolken met radioactieve fall-out bereikten Sumerië, mensen en dieren stierven massaal. De hele regio raakte ontvolkt en werd tot een woestijn. De tekst staat te lezen op onder andere de Dode Zee rollen (Dead Sea Scrolls; Shrine of the Book, Israel Museum, Israel), zoals gevonden in Qumran (Israel).
Het verhaal zoals gevonden op de oeroude kleitabletten – onder andere vertellend over Henoch, de Hemelse Wachters en Noach – staat ook deels te lezen in zowel de Bijbel als in het Apocriefe boek van Henoch (zie de link onderaan dit artikel).

https://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/zecharia-sitchin-de-oorlogen-van-goden-en-mensen.html

Volgens de bijbel zijn de Nephilim de resultaten van de paring van Anunnaki met de mensen.

Vóór de overstroming waren ze vergelijkbaar in grootte. De mensen waren toen ook groter dan nu, en zodoende was er niet veel verschil in lengtes tussen de Anunnaki en de mensen.

De bijbel is echter niet perfect vertaald en beschreven om alles nauwkeurig uit te leggen. Het is geschreven door de mens vele eeuwen nadat de genoemde onderwerpen plaatsvonden.
Details ontbreken, zijn verfraaid of zelfs opzettelijk verdraaid om de werkelijke waarheid te verbergen.
Je zou kunnen zeggen dat elke religieuze tekst meer een chaotische gids is.

De gedachten achter de stenen fossielen die zo enorm groot zijn, dat wij ze niet langer herkennen als zijnde ooit levende materie, en dat ze zo ongelooflijk groot zijn….
zie je in de onderstaande filmpjes en foto’s & linken.
Of het waar is blijft nog een vraag maar het is zeker een interessante kijk op een ver verleden waar wij in feite nog niet eens zoveel over weten..maar denken dat zij toen dom waren en niets wisten is een grote fout die wij mensen maken.

Lees ook:   Oude vliegmachines van de hemelgoden beschreven in The Holy Hymns of Sumer-Erich von Daniken

Een vreemde grot in Engeland met vreemde uitsnijdingen in de rotsen.

Organen die versteend zijn volgens deze video’s

Zijn deze bergen soms boomstammen uit een ver verleden?

Wat als de beelden uit het oude Egypte vol staat met versteende reuzen??????????? Bizar idee wel, maar toch…? Wie was dan de Sfinx? Bv… En dan waren de Egyptenaren voor de zondvloed inderdaad de Anunnaki…

Het kan zijn dat ze de beelden opnieuw hebben opgeknapt zodat er een nieuwe laag op is gekomen… Maar dat kan men onderzoeken immers.

Maar lees de oude teksten door over deze reuzen!

https://www.yorku.ca/pswarney/Texts/ovid-met-5.htm#_Toc64106313
Mega interessant…Wake up…mensen!!!!!

Eryx bestrafte hen en zei: ‘Gebrek aan moed, niet de kracht van de Gorgon, bevriest je. Spring met me mee en sla deze jeugd en zijn magische wapen tegen de grond! ‘ Hij was aan zijn haast begonnen, maar de vloer hield zijn voeten vast en daar bleef hij, onbeweeglijke steen, een volledig bewapend standbeeld.

Aztecs Documented Ancient Giants, Videos Descriptions of giants are common among religious books and ancient history texts worldwide and as well in Central America, according to UFO The Truth Is Out There Blog.

Bk V: 200-249 Phineus verandert in steen

Ze verdienden allemaal de straf die ze leden, behalve een van de krijgers van Perseus . Terwijl hij aan zijn zijde vocht , zag Aconteus het hoofd van de Gorgon en nam de vorm aan van geharde steen. Astyagessloeg hem met zijn lange zwaard en dacht dat hij nog leefde, en het mes gaf een hoog piepend geluid. Terwijl Astyages daar verbaasd stond, transformeerde dezelfde kracht hem, en hij bleef daar met een verwonderde blik op zijn marmeren gezicht. Het zou lang duren om de namen van de middelste mannen te vertellen: tweehonderd lichamen overleefden het gevecht, tweehonderd lichamen werden in steen veranderd, bij het zien van het hoofd van de Gorgon.

Nu, eindelijk, betreurt Phineus het onrechtvaardige gevecht, maar wat kan hij doen? Hij ziet de figuren in verschillende houdingen, en herkent de mannen, en roept elk bij naam op, vraagt ​​zijn hulp. Ongelovig raakt hij de dichtstbijzijnde lichamen aan. Ze zijn van marmer. Hij wendt zijn blik af van Perseus en smeekt smekend zijn handen uit ter bevestiging, zijn armen nog steeds naar hem uitgestrekt. ‘Perseus’, roept hij, ‘je hebt gewonnen! Haal dat monsterlijke ding van je weg: verwijder je hoofd van de Medusa, wie ze ook mag zijn, dat verandert mannen in steen. Haal het weg, ik smeek het je! Het was geen haat of verlangen naar macht die me tot oorlog voerde. Ik nam de armen op om een ​​bruid te winnen! Uw claim was groter door verdienste, maar de mijne door voorrang. Ik heb er geen spijt van het te hebben beëindigd. Geef me niets, behalve mijn leven, de meest vastberaden man, de rest is van jou! ‘ Dus sprekend, niet durfend naar hem te kijken naar wie hij zijn verzoek richtte, antwoordde Perseus: ‘Wees niet bang, meest laffe Phineus, ik zal zowel verlenen wat ik kan verlenen, als wat een geweldig geschenk is voor de angstigen! Je zult niet aan het zwaard lijden. Ik zal eerder ervoor zorgen dat je een duurzaam monument bent door de eeuwen heen, en je zult altijd worden gezien in het paleis van mijn schoonvader, zodat mijn vrouw troost kan vinden in het standbeeld van haar voorgenomen. ‘ Hij sprak, Phorcys ‘dochter naar waar Phineus zijn bange gezicht had gekeerd. Terwijl Phineus zijn blik probeerde af te wenden, verhardde zijn nek en werden de tranen op zijn wangen in steen. Nu bleven het bange gezicht, de smeekbede, de onderdanige handen en de slaafse uitstraling in marmer.

 

De zegevierende afstammeling van Abas , met zijn bruid, betreedt Argos , zijn voorouderlijke stad, en als de kampioen en vindicator van zijn grootvader Acrisius , die het weinig verdient, valt hij Proetus aan , die zijn broer vluchtig heeft gemaakt door middel van wapens, en greep zijn bolwerk. Maar noch door geweld, noch door het bezit van het bolwerk dat hij in zijn goddeloosheid had opgenomen, kon hij de felle blik van het met slangen omhulde monster overwinnen.

Toch, u, o Polydectes , koning van het kleine Seriphos , verzachtte noch door de deugd van de jongeman, zichtbaar in al zijn inspanningen, noch door zijn lijden, een harde en niet aflatende haat, en er was geen limiet aan uw ongegronde woede. Je veroordeelde de lof die hem werd gegeven en beschuldigde zijn verslag van het doden van Medusa als een leugen. ‘Ik zal je bewijzen van de waarheid ervan. Vrienden, bescherm je ogen! ‘ riep Perseus en met het gezicht van Medusa veranderde hij het gezicht van de koning in bloedeloze steen.

Bk V: 250-293 Minerva op Helicon

Kolossus v.Rhodos

Kolossos op Rhodos een echte reus die versteend is…?

Tot op dit punt had Tritonian Minerva haar tijd, vrijelijk, in vriendschap, gegeven aan deze broer van haar, verwekt in een regen van goud, maar nu, omringd door gewelfde wolk, verdween ze van het eiland Seriphos en verliet Cythnus en Gyarus rechts van haar ging ze naar Thebe en Mount Helicon , de thuisbasis van de maagdelijke muzen, de zee oversteken op welke manier dan ook het snelst leek. Toen ze het bereikte, landde ze daar en sprak met de zusters, geleerd in zang, zeggend: ‘Praten over een nieuwe fontein heeft mijn oren bereikt, die eruit stroomde van onder de harde hoef van gevleugelde Pegasus , geboren uit Medusa . Dat is de reden voor mijn reis. Ik wilde deze prachtige creatie zien. Hijzelf zag ik geboren uit het bloed van zijn moeder. ‘

Reconstructions Of The Seven Wonders Of The Ancient World

Zeus was een reus en is versteend ooit bewaard gebleven…?

Het standbeeld van Zeus

Het standbeeld van Zeus is een van de zeven wonderen van de antieke wereld. Het is een chryselephantijns beeld, wat betekent dat het is gemaakt van ivoor en goud. De geschiedenis heeft ons geen overblijfselen van dit standbeeld nagelaten, het is vernietigd en er zijn zeer weinig voorstellingen die teruggaan tot de tijd dat het bestond, waardoor het een van de wonderen een beetje apart is, waarvoor twijfels blijven bestaan ​​over de realiteit van zijn vorm, de positie van Zeus, zijn attributen, enzovoort. De geschiedenis ervan is echter vrij goed bekend. Zijn bouwer is Phidias, een Atheense beeldhouwer die een soortgelijk werk deed kort voor dat van Olympia dat ons vandaag als referentie dient, maar deze kunstenaar stond bekend om andere sculpturen. Hij creëerde het standbeeld van Zeus in 436 v.Chr.

 

IJsland: De olifant rots.

Urania antwoordde: ‘Welke reden u ook hierheen brengt, om ons huis te zien, godin, u bent ons dierbaar. Maar het verhaal is waar: Pegasus is de bron van onze fontein ‘, en zij leidde haar naar de heilige wateren. Pallas, lang verwonderd gekeken, naar deze stroom, gemaakt door de klap van de hoef van het paard, staarde om haar heen naar de bosjes van oude bomen, de grotten en het gras, geborduurd met ontelbare bloemen, en zei dat de dochters van Mnemosynewaren even gelukkig in hun huis en in hun bezigheden. Waarop een van de zusters antwoordde: ‘O, Tritonia, die een van onze koren zou zijn geweest, als uw deugden u niet voor grotere dingen hadden gevormd, wat u zegt is waar en u stemt terecht in met onze kunsten en onze spookplaatsen. Ons leven is gelukkig, al was het maar veilig. Maar (niets is heilig voor de goddelozen), alle dingen maken maagdelijke geesten bang. De vernietiging van Dread Pyreneus staat voor mijn ogen en mijn geest is nog niet volledig hersteld.

Die felle man had Daulis en de Phocian- velden met zijn Thracische krijgers gevangen genomen en het koninkrijk ten onrechte in handen gehad. We waren op weg naar het heiligdom op Parnassus . Hij zag ons voorbijgaan en zijn gezicht toonde blijkbare eerbied voor onze goddelijkheid, zei hij (ons kennende): ‘ Mnemonides, wacht, wees niet bang, smeek ik je, om je te beschermen tegen de regen en de neergaande lucht ”(het regende):“ De goden zijn vaak nederiger huizen binnengegaan ”. In antwoord op zijn woorden en het weer, gaven we de man onze instemming en gingen we de hal van het paleis binnen. De regen stopte, de noordenwind overwon het zuiden en de donkere wolken vluchtten uit de open lucht. We wilden gaan. Pyreneus sloot de deuren en bereidde zich voor op geweld, en we ontsnapten dat alleen door onze vleugels te nemen. Hij stond op de hoogste top, alsof hij ons zou volgen en zei: “Wat jouw weg ook is, is ook de mijne”, en wierp zich dwaas van het dak van de hoofdtoren. Hij viel hals over kop, brak zijn schedel, hamerde de grond in sterven,

Bk V: 294-331 De wedstrijd tussen de Pierides en de Muses

De muze sprak: vleugels klonken in de lucht en stemmen groetten uit de hoge takken. De dochter van Jupiter keek op en vroeg zich af waar het geluid vandaan kwam, dat zoveel op monden leek te spreken, en dacht dat het menselijk was, hoewel het vogelgezang was. Negen van hen, eksters, die alles imiteren, hadden zich in de takken gevestigd, hun lot betreurend. Terwijl ze zich afvroeg, begon de ander te spreken, godin tegen godin: ‘Versloeg in een wedstrijd, zijn ze pas onlangs toegevoegd aan de zwermen vogels. Pierus van Pella , rijk aan velden, was hun vader en Paeonian Euippewas hun moeder. Negen keer, terwijl ze beviel, riep ze negen keer naar krachtige Lucina . Gezwollen van trots op hun aantal, kwam deze menigte van dwaze zusters naar ons toe, door de vele steden van Achaia en Haemonia , en daagde ons uit voor een zangwedstrijd, zeggend: “Stop met het bedriegen van de onbenutte massa met je lege zoetheid. Als je vertrouwen in jezelf hebt, strijd dan met ons, jullie godinnen van Thespiae . We kunnen niet overtroffen worden in stem of kunst, en we zijn uw gelijken in cijfers. Als je wilt, als je verslagen bent, kun je ons de Heliconian fonteinen schenken , Hippocrene , van de nakomelingen van Medusa , en Boeotian Aganippe . Of we geven je de Emathische vlaktes tot aan het met sneeuw bedekte Paeonia ! Laat de nimfen de uitkomst bepalen. ‘

Het was beschamend om met hen te concurreren, maar het leek meer beschamend om toe te geven. De nimfen werden gekozen, en zwoeren op hun stromen om eerlijk te oordelen, en zaten op platforms van natuurlijke rots. Dan, zonder loten te trekken, zong degene die eerst de wedstrijd had verklaard, over de oorlog met de goden, valse eer aan de reuzen verlenen en de acties van de machtige godheden verminderen. Hoe Typhoeus , voortgekomen uit zijn verblijfplaats in de diepten van de aarde, de hemelse goden vervulde van angst, en hoe zij allemaal de rug toekeerden, totdat Egypte hen ontving en de Nijlmet zijn zeven monden. Ze vertelde hoe de in de aarde geboren Typhoeus daar ook kwam, en de goden verborgen zich in vermomde vormen. ” Jupiter ” zei ze, “veranderde zichzelf in een ram, het hoofd van de kudde, en zelfs nu wordt Libische Ammon getoond met gebogen hoorns. Delian Apollo verborg zich als een kraai, Bacchus , het kind van Semele , als een geit, Diana , de zuster van Phoebus , een kat, Saturnus Juno een witte koe, Venuseen vis, en Cyllenian Mercury de gevleugelde ibis. “

Foto’s van aparte rotsen maar eigenlijk zijn het versteende grote dieren en mensen die ooit op aarde leefden voor de zondvloed!

Elephant Rock on Sardinia

Hercules of Monterosso al Mare, CinqueTerre, Liguria - Italy. #riviera #essenzadiriviera.com

Monster Park - Bomarzo Italy | Blogs | Archinect

La beauté de la nature est cachée sous nos yeux.

"Péninsule de Vatnsnes - Iceland" by Boisard Julien, via 500px.

"Natural rock formation - Kangaroo drinking rock" - Be suspicious of any pins of rock formations that look suspiciously like animals.

Natural rock formation - Elephant rock

Vertel het verhaal van het kind met de föhn

INGAPIRCA un destino de luz - Revista Hogar - Ecuador - Se cree que la Cara del Inca, se realizó con intervención tanto de la naturaleza como de la mano del hombre.

Photos: Interesting natural creations. – Daily Mysteries

La estatua de bronce del Apoxiomeno del Adriático vuelve a Croacia

Natural rock formation - Fish rock

Natural rock formation - Elephant rock

Cliff that formed into the shape of a skull

Greenman - Italian Gardens: The Colossus of the Apennines from below.

Manieristic Park of the Monsters in Bomarzo. Sculptural work of Pier Francesco Orsini (1528-1588) and built near the Orsini Castle, in the province of Viterbo, Lazio region, Italy.

Luckily, a nice person stepped into the picture to provide a sense of scale at one of the face-tower gates to Angkor Thom.

THE WORLD GEOGRAPHY: 10 Spectacular Volcanic Plugs & Natural Monoliths

Old West Devil's Tower Monument 1890 8x10 Silver Halide Photo Print | Collectibles, Cultures & Ethnicities, Western Americana | eBay!

Photos: Interesting natural creations. – Daily Mysteries

In feite zijn deze rotsvormen ooit levende wezens, dieren en mensen geweest…
Als een Madame Tussauds beelden museum zijn zij nu stille getuigen van hun plotse dood, en voorbeeld van waarheid die wij niet konden bedenken.
Omdat het zo ongelooflijk is, dat we het ons niet eens kunnen voorstellen want al die voorouders waren immers dom in onze ogen en dat is wat ons is geleerd.
Maar zij waren niet dom, maar zelfs  nog veel slimmer dan wij, met hun technologie…!
Het veranderd je beeld van de wereld en het leven, maar eigenlijk klinkt het zo logisch.
Ik, Wings, ben zelfs flabbergasted en ontdek steeds meer en meer en vind het zo wonderlijk allemaal…maar ook zo prachtig.

Whaaaat

16th Century Art Sculpture Giambologna Colosso dell Appennino

🙂 Hoe frappant… is het niet dat ik na dit schrijven plots voor mij op mijn bureau…totaal niet logisch, ineens een wit veertje vind??????
veer via Angel-Wings

Mijn moeder had interesse in reïncarnatie..vond het plausibel. Maar ook het verre verleden met hun sagen en magische verhalen, over Goden en Atlantis hadden haar interesse.
Ze zei altijd die verhalen zijn er niet voor niets, waar komt het vandaan, heeft het echt bestaan of niet?
Vandaar ook mijn nog intensere interesse!

Veertjes als deze doen me wel altijd aan haar denken.
Ooit heeft ze enorm veel plezier gehad door te blazen tegen een veertje, zo een als deze en onze hond.
De hond deed zo gek… nml.
En ook wij hadden een onder onsje met dat veertje met idem de slappe lach inmiddels…dus ja?

Vermoedelijk dat dit soort informatie via enzo… nu ja… verder zeg ik er maar niets over want dat komt weer zo wazig over 🙂 Als ik het maar snap en weet! 🙂
Ik deel nu even wel persoonlijke informatie wat ik in principe weinig doe…ook qua gedichten zo min mogelijk eigenlijk…
Maar toch wil ik dit toeval delen.
En vandaag… is dit een heel speciaal veertje voor mij! 18 jaar al…
Thnks Mam!
anbutterflygl 1 via Angel-WingsLOVE YOUanbutterflyglr 1 via Angel-Wings

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com