web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

De waarheid en een Nexit…

https://www.mathijskoenraadt.nl/artikelen/de-waarheid-over-syrie.html

De enige oplossing om deze regering te stoppen is een Nexit!

Rutte doet nml wat hij zelf wil en zegt dat mensen helemaal niet begrepen hebben waar dat verdrag voor stond!

https://forumvoordemocratie.nl/actueel/reactie-fvd-ratificatie-associatieverdrag

Dit is iets dat moet van Brussel!
Brussel bepaald nu het leven in heel de EU!
Moeten wij niet willen, want wanneer ging het mis in Nederland?
Sinds we 1 Europa zijn!

Laten we verstandig stemmen in 2017!


Over de Europese Unie is van alles te doen: uitbreiden of niet, wat te doen met de Brexit en moet Nederland de EU eigenlijk ook verlaten? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 over zeggen.
Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.


50PLUS
Nederland mag niet opdraaien voor wanbeleid en tekorten in andere landen
Voorlopig geen nieuwe lidstaten
De EU heeft nog maar drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieuzaken en grensbeleid (waaronder ook veiligheid, defensie en buitenlands beleid vallen)
De EU mag zich niet bemoeien met Nederlandse pensioenen
Turkije mag op dit moment onder geen beding lid worden van de EU
Het aantal zetels in het Europees Parlement wordt gehalveerd
Een deel van de landbouwsubsidies wordt ingezet voor plattelandsvoorzieningen
D66
Overtuigd pro-Europa: de EU beschermt de Nederlandse vrijheid tegen populisten
Inzet op een democratisch en slagvaardig Europa


PVV
Nederland moet uit de EU stappen


GroenLinks
De EU moet groener, socialer en democratischer worden en daarom moet er een nieuw Europees Verdrag worden gesloten
Europese besluitvorming moet transparanter
Nederland zet zich in voor de hervorming van het Stabiliteitspact – financiën, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling moeten op gelijke voet staan
Toetreding van nieuwe leden volgt alleen als aan álle toetredingsafspraken is voldaan – voor Turkije is toetreding uit den boze zolang dat land mensenrechten, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet respecteert
De EU moet toewerken naar een Europese defensiemacht

Lees ook:   Ruim een uur onvervalst spektakeltheater uit de Algemene Beschouwingen

SP
De huidige Europese Commissie wordt omgevormd: het wordt een uitvoerend orgaan in plaats van een politiek orgaan
Er komt een referendum over een afgeslankte EU met meer eigen bevoegdheden voor de lidstaten
Eerlijke handel waarvan ook de bevolking van de betrokken landen profiteert
Nee tegen internationale vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA)
Geen verdere uitbreiding van de EU – toekomstige toetredingen altijd via een referendum voorleggen
Turkije kan onder de huidige omstandigheden geen lid worden van de EU
Stabiliteitspact op de schop – Nederland krijgt volledige zeggenschap over het eigen begrotingsbeleid
De invloed van lobbyisten in Brussel moet drastisch worden verminderd
Belangrijke EU-besluiten altijd eerst voorleggen aan de bevolking – referendum
Europees Parlement pendelt niet langer tussen Brussel en Straatsburg
Er komt een parlementair dubbelmandaat: nationale volksvertegenwoordigers kunnen tevens zitting nemen in het Europees Parlement
De EU treedt toe tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en tot het Europees Sociaal Handvest


VVD
De EU moet zich exclusief bezighouden met grensoverschrijdende kerntaken: interne markt, internationale handel, energie en klimaat en migratie
De EU bemoeit zich niet met nationale aangelegenheden zoals pensioenen, zorg of wonen
Nieuwe belastingen uit de EU worden afgewezen
De EU moet doortastend optreden, zonodig door voor bepaalde onderwerpen in klein comité tot besluiten te komen
Een gezamenlijk buitenland- en veiligheidsbeleid daar waar dat meer effect heeft dan afzonderlijk optreden: denk aan migratie en terrorismebestrijding
Er komt een onafhankelijk toezichthouder, iemand die de gevolgen van de wijzigingen in EU-voorstellen voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf in kaart brengt
EU-lidstaten die zich niet aan regels of begrotingsafspraken houden, moeten worden geschorst. Blijven ze nalatig, dan doen ze niet meer mee
De interne markt moet samengaan met eerlijke concurrentie: aan protectionisme moet een einde komen, met behulp van juridische maatregelen
Nederland moet EU-regelgeving niet extra streng willen uitvoeren – dat schaadt slechts de belangen van ons bedrijfsleven
EU wordt voorlopig niet uitgebreid – geen enkele kandidaat-lidstaat voldoet aan de eisen
Samenwerking in de vorm van nabuurschap of een associatieakkoord is nadrukkelijk geen opstap naar lidmaatschap
Geldverspilling vanwege dubbele vergaderlocaties (Brussel en Straatsburg) of vanwege agentschappen en adviescomités die geen bewezen effect hebben, moet stoppen
EU moet transparanter begroten en die begroting ook per land verantwoorden

Lees ook:   Huisdier chip werkt als spionagemiddel voor overheid?

https://www.plusonline.nl/verkiezingen-tweede-kamer-2017/tweede-kamerverkiezingen-dit-willen-de-partijen-met-de-eu


De VVD heeft het niets beter gedaan de staatsschuld stijgt alleen maar…

https://www.destaatsschuldmeter.nl/

De staatsschuld in Nederland door de jaren heen

Jaar x mln Euro
1900 642
1905 684
1910 720
1915 988
1920 1.757
1925 2.264
1930 2.273
1935 2.765
1940 3.690
1945 10.855
1950 13.606
1955 12.219
1960 14.796
1965 21.437
1970 34.429
1975 50.555
1980 86.491
1985 159.632
1990 187.345
1991 197.306
1992 207.659
1993 216.607
1994 218.266
1995 232.233
1996 236.953
1997 233.327
1998 238.189
1999 236.090
2000 224.765
2001 227.132
2002 235.090
2003 248.009
2004 257.604
2005 266.060
2006 255.880
2007 258.774
2008 346.168
2009 347.021
2010 371.028
2011 402.963
2012 434.170
2013 440.000
2014 450.000
2015 458.000
2016 466.000
2017 ???.???

LINK—>Waarom laten wij ons alles afpakken?

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥