web analytics
11:11

Energiekoorden: onzichtbare lijntjes naar de ander

Energiekoorden: onzichtbare lijntjes naar de ander

E-mail, internet, telefoon, de ouderwetse brief, allemaal middelen om met iemand contact te leggen. Daarnaast sturen we elkaar voortdurend boodschappen via onzichtbare energetische koorden. Vaak zijn we ons daar niet van bewust. “Hé, toevallig dat je belt, ik zit net met de telefoon in m’n handen.”

Je zit in de trein, diep verzonken in een boek en krijgt ineens het gevoel dat iemand naar je kijkt. Als je opkijkt zie je dat een paar stoelen verderop iemand zijn blik strak op je gericht heeft en nu snel wegkijkt. Of je komt iemand tegen in het café en weet binnen één seconde: jou vind ik aardig. Het tegenovergesteld kan ook: je raakt met iemand in gesprek en krijgt een naar gevoel in je buik, zonder dat het gesprek daar aanleiding toe geeft. Of je denkt aan iemand, en even later word je gebeld door de persoon aan wie je juist dacht.

Deze informatie-uitwisseling vindt plaats via energiekoorden. Onderlinge verbindingen tussen mensen,dieren en voorwerpen op energieniveau. De functie van energiekoorden is communiceren. Bij elke ontmoeting gooi je onbewust zulke koorden uit. Om informatie te versturen en te ontvangen: ben je te vertrouwen? Is het hier veilig? Ik vind jou aantrekkelijk! Koorden met mensen die je langer kent, krijgen de kans steviger te worden of te vervlechten, en doen hun werk ook op afstand. De uitdrukking ‘je verbonden voelen met iemand’ krijgt zo meteen een hele letterlijke betekenis. Koorden worden uitgeworpen naar chakra’s maar ook naar andere plekken van het lichaam. Een aurareader en energiewerker die gespecialiseerd is in familie-en relatiepatronen zegt: ‘Als mensen gaan samenwerken, zie je vaak dat ze koorden uitgooien naar de zonnevlechtchakra van de ander’. Bij twee mensen die een liefdesrelatie met elkaar aangaan ontstaan naast koorden tussen beide zonnevlechtchakra’s ook koorden tussen de hartchakra’s. Hoe sterker de verbondenheid, hoe steviger de koorden. De zonnevlechtchakra staat voor de verbondenheid die je voelt met de buitenwereld, maar ook de wilskracht en voor het richting geven aan je leven. De wilskracht kan zich uiten in macht. In die zonnevlechtverbinding schuilt daarom ook een gevaar, aldus de aurareader. ‘Samenwerking kan omslaan in competitie of in een machtstrijd. Ik heb bij een samenwerking dus liever een verbinding op hartchakra niveau, de chakra die gaat over liefde en streven naar evenwicht, waarbij je compassie voelt voor de ander. Door de situatie te analyseren en jezelf af te vragen waaróm je de competitie met iemand aangaat, kun je overschakelen naar een samenwerking op hartchakra niveau’.

Voor het maken van een energetische verbinding hoeven niet perse twéé mensen actief te zijn. Ook één van de twee kan zich met de ander verbinden. Ze noemt een ongelijkwaardige vriendschap als voorbeeld. ‘Dan doet de één heel veel moeite voor die vriendschap en de ander niet. Degene die veel moeite doet gooit een koord uit en de ander ervaart dat als ‘plakken’. In sterke vorm vindt dat ook plaats als je gestalkt wordt’. Koorden die eenzijdig worden uitgeworpen kunnen fysieke klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld pijn in je schouder als iemand figuurlijk op jouw schouder leunt. Die persoon heeft een energetisch koord vastgemaakt aan jouw schouder. Nog een voorbeeld: ‘Als ik lesgeef, krijg ik soms ineens hoofdpijn. Energetisch gezien zijn mijn cursisten dan zo gretiger in het krijgen van informatie, dat ze energiekoorden uitgooien naar mijn kruinchakra, de plek waar kennis is opgeslagen. Die koordenaanval veroorzaakt bij mij hoofdpijn. Op het moment dat ik tegen hen zeg: ‘neem je koord eens terug’, doen ze dat ook. Ook al waren ze zich er niet van bewust dat ze een koord hadden uitgegooid en hadden ze geen idee hoe ze een koord zouden moeten terugnemen. Mensen zijn energetisch heel begaafd’.

Lees ook:   Within Temptation~ Our Farewell

Een koord uitgooien naar een kruinchakra kan ook een black-out veroorzaken. Stel, je wilt iets vertellen aan iemand die jouw informatie héél graag wil horen. Op het mometn dat je begint met praten weet je ineens niet meer wat je wilde zeggen. Je zegt dan: ‘ik heb een black-out’. Maar je krijgt die black-out niet omdat je ineens spreekangst hebt of onzeker bent, maar omdat die ander een koord uitwerpt naar jouw kruinchakra. ‘Als je dan letterlijk een stapje achteruit doet, neemt die ander onbewust zijn koord weer terug en schieten de woorden je weer te binnen’.

‘Een koord uitgooien naar een kruinchakra kan ook een black-out veroorzaken. Toen ik “Tijdens een intuïtieve opleiding leerde hoe je door visualisatie energiekoorden kunt schoonmaken, losmaken en verplaatsen. Ik heb toen eens een hele bos koorden losgemaakt en me daarna vreselijk wankel en wiebelig gevoeld. Bij een sjamanistische opleiding ontdekte hoe je met een zelfgemaakt mesvormig gereedschap van hout of been energiekoorden kunt doorsnijden. Je luistert naar een cliënt, stelt vragen, voelt intuïtief waar de koorden zitten, snijdt ze los en brengt nieuwe energie aan op de vrijgekomen plekken. Het leek een beetje hocus-pocus, maar ik voelde duidelijk dat het werkte. De persoon waarmee ik ongezond verbonden was geweest raakte een paar dagen daarna enorm uit balans en heeft een hele tijd nodig gehad om een veel gezondere nieuwe balans te vinden. Ik voelde me opgelucht, moe en bevrijd. Tegenwoordig voel ik veel sneller wanneer er zo’n ongezonde verbinding tot stand komt. Ik stop het proces dan direct. Dan hoef ik het later ook niet met veel moeite weer los te maken’.

Lees ook:   PDF files over parapsychologie

Koorden hebben ook een positieve functie, maar ze kunnen ook voor negatieve doeleinden gebruikt worden. Om mensen te beïnvloeden bijvoorbeeld. Dat gebeurt niet altijd met opzet. Sjamaan Achak-om privacyredenen is zijn naam gefingeerd noemt het voorbeeld van een moeder die haar kind zó krachtig wil beschermen, dat het kind geen keuzevrijheid meer heeft. Zo’n koord werkt verstikkend.

Net als in een liefdesrelatie waarbij de ene partner de ander domineert.

Koorden kunnen personen voor korte of langere periode verbinden. Mensen verbreken ze meestal automatisch als ze niet meer nodig zijn. Soms blijven die koorden toch in stand en veroorzaken ze fysieke klachten. Het is mogelijk zo’n lijntje eenzijdig te verbreken. Je kunt dan de hulp van een energiewerker inroepen. Energiewerkers kunnen vaak zien van wie een koord afkomstig is en hebben verschillende methoden om het koord los te maken. Sjamaan Achak doet dat met behulp van de trillingen van klankschalen, drums,didgeridoo,fluiten of met messen van been en hout. ‘Het verschilt per cliënt welk hulpmiddel ik toepas. Voor ik een koord losmaak vraag ik eerst toestemming aan de cliënt, net als bij een operatie in het ziekenhuis. Iemand moet er wel aan toe zijn om het koord los te maken’. Voor het losmaken van het koord gebruikt Achak vaak een krachtdier om zijn zintuigen aan te scherpen. ‘Dan vraag ik in gedachten aan een adelaar of ik zijn klauwen en ogen mag gebruiken.

Een adelaar heeft namelijk veel betere ogen dan wij. Daarna maak ik het koord los met een mes of door trillingen van de instrument. In gedachten verbrand ik daarbij het koord met vuur. Het gedeelte van het koord dat de ander heeft uitgegooid stuur ik in gedachten met liefde terug naar die persoon’.

Een zachtere methode is bijvoorbeeld reiki- en helingsenergie, de cliënt doet zoveel mogelijk zelf het werk. ‘Ik vraag in gedachten aan het wezen van die persoon – of het onderbewustzijn – of het koord losgemaakt mag worden. Soms krijg ik dan te horen dat die persoon er nog niet aan toe is. En mensen weten zelf heel goed of dat klopt. Het lukt je ook echt niet om het koord los te maken als die persoon er nog niet klaar voor is. In een sessie laat ik de cliënt visualiseren dat de andere persoon tegenover hem zit. De cliënt maakt onder mijn begeleiding het koord in gedachten dunner. Dat ondersteun ik met reiki – en helingsenergie, zodat het koord uiteindelijk losgemaakt kan worden. Daarna vraagt de cliënt aan de persoon die het koord uitgegooid heeft, of hij het terug wil nemen. Tot slot zet de cliënt in gedachten zijn naam en de datum op de plek waar het koord zat. Daarmee zet je de verbinding in het nu. Hij was gedateerd en is nu niet meer nodig’.

Lees ook:   Energetische koorden

Belangrijk is te analyseren voor jezelf hoe een energetische lijn tot stand is gekomen. Ben je bijvoorbeeld door een zonnevlechtkoord met iemand verbonden, dan zou die kunnen zijn ontstaan doordat jij je hebt laten verleiden om met die ander een competitie aan te gaan. Als het koord is losgemaakt levert dat vaak een na – effect op. ‘Ieder mens reageert er anders op. De persoon aan de andere kant van de lijn kan bijvoorbeeld ineens misselijk worden of diarree krijgen’. Dat komt omdat hij of zij ineens zijn eigen uitgeworpen koord weer terug moet nemen. Het verwerken van die ‘massa’ levert dan fysieke klachten op. Maar het komt ook voor dat die ander ineens contact met je gaat zoeken.

Oefening koorden loslaten

Ontspan en voel je verbinding met de aarde.

Projecteer jezelf op je innerlijk beeldscherm en kijk welke koorden je hebt en bij welke chakra’s. Naar wie of wat gaan ze toe?

Stel je voor dat je onder de douche staat en op de knop ‘reinigen’ drukt. Kristalhelder water reinigt je hele aura. De koorden gaan los. Je ziet en voelt hoe ze dunner worden en oplossen en hoe je de energieveld helemaal vrij is.

Druk op de knop ‘nieuwe energie’ zodat de plekken waar je losliet en je hele aura volstromen met prachtige energie.

Wat de chakrakoorden betekenen:

Koorden zijn meestal indirecte verzoeken om aandacht. Met bewust verbindingen heb je bewegingsvrijheid. Je kunt ze gebruiken om je op de ander af te stemmen en laat ze los wanneer dat beter is voor jezelf en de situatie.

Wortelchakra – Red me – help me overleven

Heiligbeenchakra – Steun me – Ik ben seksueel geïnteresseerd in jou

Zonnevlechtchakra – Vertel me wat ik moet doen – Geef me energie

Hartchakra – Hou van mij – Ik heb je lief

Keelchakra – Luister naar mij – Zeg wat ik wil

Voorhoofdchakra – Geef me aandacht – Ik denk aan je

Kruinchakra – Ik controleer je – Volg mij/gehoorzaam mij

Bron: Carolina Bont

Gerelateerde artikelen

Back to top button