...

30 november 2021

 

Wetsvoorstel Commisie Inhuisplaatsing

Wetsvoorstel Commisie Inhuisplaatsing

GRONINGEN – Dhr. Lauxen kwam bij mij met een voorstel om oude gevallen in de jeugdzorg waarbij de waarheidsvinding mogelijk in het geding is te laten behandelen door een speciale commissie.

Zijn voorstel is dat elke gemeente voor maximaal een jaar commissie INhuisplaatsing instelt, waarbij ouders de gelegenheid krijgen om hun zaak nader te laten bekijken. Dit gaat wat mij betreft alleen over zaken waarbij ernstige missers zijn begaan.

Waarna deze commissie een advies geeft of de zaak nogmaals bekeken moet worden door jeugdzorg of rechter. Waarbij wat mij betreft het doel is om ouders en kinderen op gezonde manier weer bij elkaar te brengen en zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de nieuwe praktijk van de nieuwe wet.

Beste Voorzitter,

Ik pleit voor een tijdelijke commissie INhuisplaatsing voor oude jeugdzorg gevallen,
een soort generaal pardon, natuurlijk zal de rechter uiteindelijk een uitspraak moeten doen en heeft altijd zoals in een
echte rechtsstaat betaamd het laatste woord.

Er zijn veel geluiden in de samenleving dat er gebrek is aan waarheidsvinding,
en dat is door de 2 kabinetten opgepakt en is vertaald in de nieuwe landelijk kaders.

De Commissie geeft dan ook alleen een advies en kan de rechter desnoods
nog extra advies inwinnen door het inschakelen van een bijzondere
curator die de rechter reeds bestaand al bij zijn instrumentair heeft
zitten.

Provincie heeft altijd weinig tot niks kunnen doen aan misstanden binnen de sector jeugdzorg,alleen maar luisteren, maar gelukkig leidt de decentralisatie juist tot
meer duidelijkheid wie verantwoordelijk is en direct aanspreekbaar is,
terug naar menselijke maat, hier Thuis, in de Buurt en niet in den Haag
of Brussel.

De Ouders en andere Burgers kunnen bij de gemeente gebruik maken van hun spreekrecht,
en
zo direct invloed uitoefenen op het voeren beleid en samen wat van
maken en dat is goed nieuws want de taak van de gemeente
zal niet zo beperkt blijven dan zo wij in het provinciale politiek
gewend zijn bij alleen het stroomlijnen van doeluitkeringen aan de
sector.

https://www.dichtbij.nl/groningen/politiek/artikel/3892985/wetsvoorstel-commisie-inhuisplaatsing.aspx

Lees ook:   Angst-analyse Covid-19met Socioloog Marieke van Voorn

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten