web analytics
11:11 Dubbele getallen

Geen watje? Kinderen op misdadige wijze gemanipuleerd! Update!

Klik en lees verder: UPDATE

(Zo zie je maar dat het wel degelijk effect heeft, ik heb ook ooit een reactie gegeven op een gruwelijke reclame, dankzij mij en 2 ouders, die de reclame ongepast vonden is besloten dat die reclame verwijderd is van de televisie dus denkt, dat je in je eentje niets voorstelt het gaat om je eentje inclu die andere eentje, en soms tweetje of drietje…!)

 

Kinderen op misdadige wijze gemanipuleerd!
Vrijdag, 26 april 2013

Als er één ding niet mag in ons land dan is dat via reclame kinderen beïnvloeden waardoor zij denken een fysiek of sociaal nadeel te hebben als ze een bepaald product niet (af)nemen.
Dat is exáct wat de vaccinatiecampagne “ikbengeenwatje” wél doet.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin, in samenwerking met het RIVM, misleidt het publiek in het algemeen en wat nog veel erger is, het manipuleert daarbij ook nog kinderen via niet geoorloofde advertentiepraktijken, in dit geval op haar website: ikbengeenwatje.nl

We hebben in Nederland de Stichting Reclame Code die toezicht houdt op het soort en de inhoud van advertenties. Er zijn door de overheid opgelegde regels over wat je wel en niet mag overbrengen daarin. Naast de normale Reclame Code is er ook nog de Kinder- en Jeugd Reclame Code (KJC). De reden daarvan moge duidelijk zijn, kinderen zijn een kwetsbare groep.

Wij zijn van mening dat wat Het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met het RIVM doet op haar website volledig in strijd is met de bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de Kinder- en Jeugd Reclame Code. Deze overtredingen zijn dermate schokkend dat wij besloten hebben een klacht in te dienen bij de Stichting Reclame Code.

Lees ook:   Problemen dankzij vorige levens

De onderbouwing en de tekst van die klacht volgt hierna:

Beste RCC,

Het minderjarige kind wordt in de uiting rechtstreeks en in de eerste persoon aangesproken een besluit te nemen over vaccinatie, als hij/zij kiest voor een prik dan wordt hij/zij daarvoor beloond met een armbandje, vervolgens gevraagd andere leeftijdsgenoten ook over te halen en daarna wordt dan gesteld dat als je dat allemaal hebt gedaan je DUS geen watje bent (en dat maakt degene die niet is geprikt DUS een watje).

Het minderjarige kind is niet degene die beslist, er wordt gedreigd met sociale uitsluiting als je niet doet wat de reclame je vraagt. Er wordt met angst gewerkt onder het mom dat het is om angst weg te nemen. De volgende artikelen zijn direct van toepassing:

Toelichting artikel 2 punt 6.

Zonder te rechtvaardigen redenen mag reclame niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.

14. Agressieve reclame

14.1 Agressieve reclame is verboden. Reclame is agressief als die, mede gelet op al haar kenmerken en omstandigheden, de feitelijke context, de beperkingen van het communicatiemedium en het publiek waarvoor zij is bestemd, door intimidatie, dwang, inclusief het gebruik van lichamelijk geweld, of ongepaste beïnvloeding, de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de gemiddelde consument met betrekking tot het product aanzienlijk beperkt of kan beperken, waardoor hij ertoe wordt gebracht of kan worden gebracht over een transactie een besluit te nemen dat hij anders niet had genomen.

16. De Nederlandse Reclame Code dient niet alleen te worden toegepast naar de letter, maar ook naar de geest.

Lees ook:   GL rukt posters af van FVD en Jesse doet er nog een schepje bovenop

KJC: II. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Reclame gericht op kinderen, mag niets in woord, geluid of beeld bevatten waardoor kinderen op enigerlei wijze worden misleid over de mogelijkheid en eigenschappen van het aangeboden product.

Toelichting bij artikel 1

In reclame gericht op kinderen dient rekening te worden gehouden met hun bevattingsvermogen en verwachtingspatroon, vooral met betrekking tot het speelplezier, de afmetingen en de prestaties van het product.

Artikel 2

Reclame gericht op kinderen mag hen geen morele of fysieke schade berokkenen en moet daarom voor hun bescherming voldoen aan de volgende criteria:

a. zij mag niet tot de aankoop van een bepaald product aanzetten door te profiteren van hun onervarenheid of hun goedgelovigheid;
b. zij mag er niet rechtstreeks toe aanzetten hun ouders of anderen te over- reden tot de aankoop van producten waarvoor reclame wordt gemaakt;
c. zij mag niet profiteren van het speciale vertrouwen dat kinderen hebben in ouders, leerkrachten of anderen;
d. zij mag kinderen niet zonder reden in gevaarlijke situaties tonen.

Artikel 3

Reclame gericht op kinderen mag niet suggereren dat het hebben of gebruiken van een bepaald product hen fysiek of sociaal voordeel biedt ten opzichte van andere kinderen, noch dat het niet hebben van een bepaald product tot het tegenovergestelde effect leidt.

Tot zover de ingediende klacht. In feite was de klacht alleen gebaseerd op artikel 3 al meer dan voldoende geweest. Hieruit blijkt overduidelijk dat letterlijk alles wat ikbengeenwatje doet in strijd is met de Reclame Code.

Naast alle overtredingen van de Reclame Code liegt men ook nog op de website. In een later inderhaast toegevoegde bijlage staat het volgende te lezen:

“Het is niet onze bedoeling om onderscheid te maken tussen kinderen die wel of niet gevaccineerd worden”.

Lees ook:   KVK WORDT ONDERNEMERSPLEIN

Dit is een grove leugen. Men doet er juist alles aan om onderscheid te maken tussen kinderen die wel of niet gevaccineerd worden. Kinderen die wel in de val trappen krijgen immers een mooi gekleurd bandje, terwijl de niet gevaccineerde kinderen moeten toekijken.

Verder staat er:

“Kinderen die geen prik zouden gaan halen gaven daarbij aan het niet erg te vinden geen bandje te krijgen”.

Ieder kind dat wordt buitengesloten vindt dat erg. Dat de enkele kinderen die ze misschien die vraag gesteld hebben zich stoer houden is een ander verhaal.

En vervolgens staat er:

“Hierdoor voelden we ons gesteund bij het idee dat we met deze aanpak goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen”.

Wat ze hier bedoelen te zeggen is dat ze heel goed weten hoe ze kinderen kunnen beïnvloeden en manipuleren.

Kortom, naast alle overtredingen van de Reclame Code is het een leugenachtige en psychologisch doortrapte poging om van gezonde kinderen lopende tijdbommen te maken. De website ikbengeenwatje is niets meer of minder dan een andere vorm van kindermisbruik en zou derhalve zo snel mogelijk dienen te verdwijnen.

Gelukkig is er ook een soort tegenoffensief op gang gekomen in de vorm van de website: ikbeneenwatje.nl Een leuke ludieke actie, maar in dit geval dient de kern van het probleem te worden aangepakt. Het misbruiken en manipuleren van kinderen ten behoeve van de farmaceutische industrie dient te stoppen.

Wil je meehelpen? Dien ook een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Het is simpel en hoe meer klachten hoe beter!

Niburu.co

Meld hier uw klacht

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button