web analytics

Kernenergie is schone energie, of toch niet?!

a02dcac6a2a7a575fd1191043d077497 AnGel-WinGs.nl

Best vreemd hoe er toch best veel mensen denken dat kernenergie een geweldige vorm is van schone energie.
Het verbaast mij ten zeerste, waarom men zo denkt.

Het is heel schoon, dat klopt.

-Bij de opwekking van elektriciteit in een kerncentrale wordt geen CO2 uitgestoten. Tijdens de bouw en ontmanteling van de centrales, tijdens de winning en het vervoer van de grondstof (uranium) en bij het transport, de verwerking en opslag van kernafval ontstaat wel CO2-uitstoot. Het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC rapporteert dat over de hele levenscyclus bezien ten opzichte van aardgas de totale broeikasgas-uitstoot van kernenergie zo’n 40 keer lager is. Dit is volgens het IPCC ongeveer vergelijkbaar met de uitstoot die bij windenergie komt kijken en zelfs lager dan die bij zonne-energie.

edb5b57c8a99732e6a62674c8c8d83fd AnGel-WinGs.nl

Nog wel.

Kernafval kan men nergens kwijt.
Men dacht dan bv dat het wegschieten in de kosmos een oplossing was.
Ja sorry, je gaat toch geen rotzooi maken en dat ergens de ruimte in knallen, want dan ben jij er vanaf!?

We kennen die ruimte niet, we weten niet wat daar is, misschien leven er toch levende wezens ergens, mensen of anders, ik vind niet dat wij daar onze rotzooi op af mogen sturen. En je weet niet wat dit kan doen op den duur. Laten we  de ruimte laten voor wat het is aub.

Wat gebeurt er met kernafval?

Kernenergie zorgt voor radioactief afval. Dit afval vormt een risico voor de volksgezondheid en het milieu wanneer dit niet op correcte wijze wordt afgeschermd en geïsoleerd. De straling van dit afval is erg gevaarlijk voor levende wezens. Bepaalde soorten radioactief afval zijn nog enkele tientallen jaren actief, ander radioactief blijft honderdduizenden jaren radioactief. Het is dus belangrijk dat dit afval veilig wordt opgeslagen. Hier is (nog) geen definitieve oplossing voor.

In Nederland wordt radioactief afval nu opgeslagen in speciale gebouwen in dezelfde gemeente waar de enige kerncentrale van Nederland staat. De opslaglocatie is verstevigd en bestand tegen bijvoorbeeld natuurrampen en gasexplosies.

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/kernenergie/

Lees ook:   Computer art Ai Midjourney

Dan mocht er een ramp plaatsvinden, dan is het niet best voor de omgeving, kijk naar Tjernobyl bv.

Of dat er een bom terecht komt op een kerncentrale…

Lees bv dit:

https://wisenederland.nl/artikel/gevaren-van-kernenergie/

Gevaren van kernenergie

​Er zitten grote risico’s aan nucleaire centrales. In dit artikel bespreken we er drie:
  1. Kernrampen. Kerncentrales kunnen beschadigd raken of, zoals in Fukushima gebeurde, zelfs exploderen. De gevolgen van vrijkomende radioactieve straling kunnen catastrofaal zijn – hele landstreken kunnen voor duizenden jaren onbewoonbaar worden.
  2. Bij de productie van kernenergie ontstaan grote hoeveelheden radioactief afval waarvan het zeer de vraag is of ze veilig kunnen worden opgeslagen.
  3. Er is maar één extra stap nodig om van kernenergie tot kernwapen te komen: de productie van het kernwapen zelf. Met een kernwapen kun je in één keer een miljoenenstad vernietigen. Als radioactief materiaal in verkeerde handen terecht komt zijn de gevolgen niet te overzien.

https://www.ntvg.nl/artikelen/medische-en-biologische-gevolgen-van-kernrampen

Het niet beseffen van de schadelijke gevolgen van kernenergie, is vaak een kwestie van onwetendheid.
Dat is jammer, vroeger hadden wij velen die protesteerden tegen  kernwapens

a111b451599ab2d73222a5b764287acf AnGel-WinGs.nl

1981

2a774a923de1b7971e2ee990d8125abe AnGel-WinGs.nl

35ae2e42dba022415e5aa4ada3b07cb9 AnGel-WinGs.nl

126 kernreactoren zijn operationeel in 14 Europese landen, 4 zijn in aanbouw en er zijn er 24 gepland, als er één bom valt op 1 centrale…? Dat is genoeg.

Het is schoon zolang het goed gaat, maar als het misgaat dan had je de wens dat we miljarden windmolens hadden i.p.v kernenergie.
En dat milieu waar we ons blauw aan betalen, is dan niets meer waard!
Dus al die mensen die voor een beter milieu zijn, zijn ook nog eens voor kernenergie…ja dan moet je, je echt beter gaan verdiepen. Dat gaat nml. nooit samen.

Lees ook:   Gelooft uw familie dat u "niet goed bij uw hoofd bent"? Je bent in goed gezelschap omdat Jezus hetzelfde heeft meegemaakt met zijn familie

-Risico’s van straling

Direct na de ontdekking van de röntgenstralen door Wilhelm Röntgen in 1895, werd straling zowel voor röntgendiagnostiek als radiotherapie toegepast. Al snel werden ook de risico’s van straling duidelijk: bij radiologische medewerkers kwam bloedarmoede, slecht genezende wonden, misvormingen en kinderen met aangeboren afwijkingen vaker voor. Jaren later overleden deze medewerkers opmerkelijk vaak aan kanker.

Vóór het begin van de Tweede Wereldoorlog werden radiologen zich langzaamaan bewust dat stralingsschade grotendeels vermeden kon worden door zorgvuldig met bestralingsapparatuur en radioactieve bronnen om te gaan.

Greenpeace

-Kerncentrales in Nederland

Nederland heeft op dit moment één kerncentrale die elektriciteit produceert: kerncentrale Borssele in Zeeland. Wat Greenpeace betreft gaat de centrale in Borssele zo snel mogelijk dicht. In totaal is het aandeel van Borssele in onze elektriciteitsvoorziening nu maar 4 procent. Dat kan prima worden opgevangen door de gascentrales die we al hebben, en op de langere termijn door schone energie. In januari 2012 hebben Delta en ERH besloten voorlopig af te zien van de bouw van een tweede kerncentrale. Nieuwe kerncentrales in Nederland zijn dan ook helemaal overbodig: de capaciteit uit gas en schone energiebronnen groeit zo hard dat alleen deze bronnen in 2020 in onze energiebehoefte kunnen voorzien.

https://www.greenpeace.org/nl/acties/groene-stroom-ranglijst/

https://www.greenpeace.org/nl/kernenergie/

De nadelen van kernenergie

Kernenergie heeft een aantal nadelen. De kosten zijn hoog, de bouw van een kerncentrale duurt lang en er blijft een grote hoeveelheid radioactief afval over wat zeer lange tijd levensgevaarlijk is. De kans op een groot ongeval met een kerncentrale zit in een klein hoekje, maar als het goed fout gaat, zoals 11 jaar geleden in Fukushima, zijn we daar slecht op voorbereid. En dan is er nog een belangrijk nadeel: in kerncentrales ontstaat plutonium, de grondstof voor kernbommen.

Lees ook:   Pubers met een maagband? En gezond gaan eten!

En dan zijn er mensen die zeggen ja maar die vogels die doodgaan dankzij windmolens…
Nou als je weet hoeveel vogels en dieren en mensen er gaan sterven dankzij een fout gelopen kerncentrale?!
Daar is een windmolen peanuts bij.

f75adeb1d5de95fd6cc62350fe4d96ba AnGel-WinGs.nl

Trouwens men kan een raster maken voor een windmolen…
en soort scherm.
Of via geluidsgolven vogels op afstand houden er is vast een bolleboos die zich daarin kan en wil verdiepen immers!?

Dus ik ben niet voor kernenergie.
Omdat het leven na ons ook nog een leven verdiend. En kernenergie is in feite dan egoïstisch.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button