...

15 juni 2021

 

Gezondheid door edgar cayce

Gezondheid door Edgar Cayce
The Eye of Horus is one of the best-known symbols of ancient Egypt. Known also as the Wadjet, this magical symbol is believed to provide protection, health, and rejuvenation. Due to its powerful prote

Algemeen

De inlichtingen in de lezingen over gezondheid stellen eenvoudige middelen voor die elk van ons kan toepassen om gezond te
blijven. Veel dezer raadgevingen bewijzen dat Cayce’s begrip van gezondheidszorg ver  zijn tijd vooruit was.

Deze grondbeginselen zijn:

– Een evenwichtig dieet;

– Regelmatige lichaamsoefeningen;

– Juiste houding en gemoed

– Ontspanning en vermaak

– Een zuiver, stoffelijk lichaam, zowel binnen als buiten.

Volgens Cayce is voorkomen beter dan genezen. Hij was een van de eerste westerlingen om een dieet aan te raden dat voornamelijk
uit groenten, vis en gevogelte bestond; daarbij dient elke dag genoeg water gedronken te worden om de inwendige properheid
te bevorderen. Cayce gaf deze richtlijnen en andere werden toen het dagelijkse dieet van de meeste mensen uit rood vlees en
koolhydraten bestond.

“Wat je denkt en eet, maakt wat je bent, lichamelijk en mentaal” (288-38).

Cayce’s bijdrage tot gezondheid en lichamelijk welzijn is dus niet beperkt tot raadgevingen betreffende een aangepast dieet.
Hij benadrukt ook het belang van regelmatige oefening. Op de vraag hoe zo lang mogelijk gezond te blijven antwoordde hij:
“…door oefening en dieet, voornamelijk door de soort oefeningen die nauwkeurig de bewegingen van de kat volgen.” (4003-1)
En elders:

“Het is goed voor elk lichaam oefeningen te doen om de dagelijkse sleur tegen te gaan; dat zal rust teweegbrengen. Wandelen
is de beste oefening voor dit lichaam, liefst ’s avonds.” (416-3)

“Wandelen en zwemmen zijn de beste oefeningen.”( 2823-2)

Tientallen jaren geleden, in lezingen gehouden tussen 1901 en 1944, benadrukte hij de belangrijke rol van houdingen en gemoedsbewegingen
voor het lichamelijk welzijn.

“Deze behandeling moet systematisch gevolgd worden, in een geest van verwachting, zonder te twijfelen, want wat je in Zijn
naam vraagt, gelovend verder levend, dat heb je reeds.” (3049-1)

“Blijf hopen.” (2948-1).

Slechts onlangs heeft de klinische geneeskunde ontdekt hoe een positieve houding het genezingsproces helpt. Cayce en de moderne
geneeskunde zijn het eens dat humor en vreugde er een belangrijke rol in spelen. Men weet nu dat negatieve houdingen en stress
tot ziekte kunnen leiden. Zo bijvoorbeeld geven de lezingen in overweging dat aanhoudende gramschap – bewust of onbewust –
een rol kan spelen bij het ziek worden.

“Eet nooit als u overspannen bent, of moe, of opgewonden, of zeer kwaad.” (137-D-15)

Zelfs critici van Cayce’s werk geven toe dat de raadgevingen betreffende gezondheid belangrijke inzichten bieden. De lezingen
geven ook raad om allerlei problemen te verhelpen. Bijna alle ziekten die bestonden van rond de eeuwwisseling tot 1945 worden
in het Cayce materiaal besproken; bovendien hebben moderne onderzoekers vastgesteld dat veel van Cayce’s remedies blijkbaar
vandaag nog kunnen aangewend worden, zelfs op een bredere schaal.

De inlichtingen over psoriasis en scleroderma zijn er merkwaardige voorbeelden van. Voor deze twee ziekten schreven de lezingen
een bepaald dieet, speciale ruggengraat manipulaties en andere natuurlijke remedies voor. In de laatste jaren werden honderden
mensen die aan deze ziekten leden door het volgen van een gelijkaardig programma geholpen.

Bij houdingen en gemoedsbewegingen is ook de invloed van gebed en geestelijke genezing te plaatsen.

“Weet dat alle kracht, elke genezing een innerlijke verandering is van de trillingen, een afstemmen van het levend weefsel
van het lichaam op de Scheppende Krachten. Alleen dat is genezen. Of dit nu gebeurt door het gebruik van medicijnen, het mes,…
het is het afstemmen van de atoom structuur van de levende cel kracht op haar geestelijke erfenis.” (1967-1)

Of eenvoudiger uitgedrukt:

“Want elke genezing is het afstemmen van elk atoom van het lichaam, elk reflex van de breinkrachten, op het gewaarworden van
het goddelijke dat in elk atoom ligt, in elke cel van het lichaam.” (3384-2)

Cayce voorzag ook de vooruitgang van de manier waarop een “ziekte” zou behandeld worden. In 1927 verklaarde hij:

“de dag zal komen dat men één druppel bloed zal nemen en daarmee de toestand van het stoffelijk lichaam vaststellen.” (283-2)
Heden is dat een alledaags gebeuren.

Zo boven, zo beneden, zegt de Smaragden Tafel. Zoals God uit drie personen bestaat, zo ook vinden we in de mens drie elementen
die één geheel vormen:

– het lichaam (stoffelijk),

-het mentale (in het Engels “mind”), wat gedeeltelijk stoffelijk/lichamelijk en gedeeltelijk onstoffelijk/geestelijk is),
– de ziel (geestelijk, psychisch).

“Zoals de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn, zo ook zijn het lichaam, het mentale en de ziel één in Hem. …De Zoon
vertegenwoordigt of betekent het Mentale. Hij, de Zoon, was op aarde zoals wij, en toch was Hij God. Vandaar komt het dat
het mentale zowel stoffelijk als onstoffelijk is… Zo was het mentale, zoals Hij, het Woord dat onder ons woonde, en we aanschouwden
Hem als het gelaat van de Vader.” (1567-2)

Cayce zag de totale gezondheid ook als een samenwerking tussen de stoffelijke, mentale en geestelijke bestanddelen van het
leven.

“Er is evenveel van God in het lichamelijke als in het mentale of het geestelijke want ze zouden één moeten zijn.” (69-P)
Voor de volledige benadering van de gezondheid is het nodig de hele enkeling te beschouwen in plaats van alleen de ziekte.
Daarom zegt men dat de huidige ideeën betreffende holistische gezondheid in de lezingen van Cayce hun oorsprong vinden.

Voor een persoon die fysische hulp vroeg deed Cayce zichzelf in slaap op zijn divan terwijl zijn secretaresse Gladys Davis
naast hem zat met haar steno boekje, klaar om alles wat gezegd werd te noteren. Degene die de lezing leidde, gewoonlijk Cayce’s
echtgenote, Gertrude, gaf hem de juiste suggestie om de nodige inlichtingen te krijgen. Voor fysische lezingen was de suggestie
voor de slapende Cayce iets als:

Lees ook:   Nibud denkt dat mensen overleven op niks

“Je zal voor je het lichaam hebben van – (Gertrude gaf de naam van de persoon) die – woont (adres). Je zal langzaam over het
lichaam gaan, het grondig onderzoeken en me zeggen in welke toestand het nu is, de redenen geven van de huidige toestand en
suggesties maken om dit lichaam te helpen en te verlichten. Je zal duidelijk en tegen een normale snelheid spreken. Je zal
de vragen beantwoorden die eventueel gesteld zullen worden.”

Dan, in zijn slaap, antwoordde Cayce: “Ja, we hebben het lichaam hier.” (Indien hij ooit vroeger, zelfs dertig jaar ervoor,
voor die persoon een lezing gaf, voegde hij daaraan toe: “We hebben het reeds gehad.” Cayce begon de lezing waar hij dan gestopt
was, alsof er geen tijd voorbijgegaan was.) Hij sprak met zijn eigen stem en verwees naar de persoon alsof hij met hem in
eenzelfde kamer was, zelfs al was Cayce gewoonlijk in Virginia Beach en kon de patiënt meer dan 1.000 kilometer van hem verwijderd
zijn. Cayce gaf van de toestand van de persoon een algemene beschrijving bevattende inlichtingen over de bloedtoevoer, het
zenuwstelsel en de organen die bij het probleem betrokken waren. Ten laatste gaf hij gedetailleerde middelen om verlichting
te brengen en beantwoordde gebeurlijke vragen.

Indien de persoon voor wie de lezing gegeven was in de kamer met Edgar Cayce vertoefde, ondervond men dat hij slechts de vraag
moest denken en dat Cayce erop antwoordde zonder dat ze uitgesproken hoefde te worden.

Bijna 9.000 lezingen gaan over beginselen van gezondheid en holisme.

Het geheim van een goede gezondheid kan samengevat worden in het letterwoord CARE (zorg): Circulatie, Assimilatie, Relaxatie,
Eliminatie.
Het spreekt vanzelf dat het lichaam zorg nodig heeft.

Het belang van de vier delen is als volgt:

– Een slechte circulatie (bloedsomloop) verhindert het lichaam zichzelf te genezen. Het natuurlijke genezingsproces wordt
versterkt door lichaamsoefening, massage, (chiropractische en osteopathische) manipulatie, wat de bloedsomloop bevordert.
– Assimilatie (opname, verwerking) is het tweede sleutelwoord. Het lichaam heeft de mogelijkheid voedsel te verteren en te
verdelen. Eén aspect van opname houdt rekening met het dieet van de persoon dat, de lezingen suggereren, 20 % zuur en 80 %
alkali producerend moet zijn (1523-3); we moeten ook 8 glazen water per dag drinken. De opname wordt beïnvloed door de bereiding
en de samenvoeging van de etenswaren. Zo bijvoorbeeld is het aan te raden granen en citrusvruchten gedurende dezelfde maaltijd
te vermijden wegens hun effect op de spijsvertering (481-1); toch moet een goede voeding beide bevatten.

– Het derde sleutelwoord is relaxatie (ontspanning), wat inhoudt dat we genoeg slapen maar ook dat we tijd voorzien voor ontspanning.
Cayce zei tegen iemand:

“die toestand werd veroorzaakt door wat we ongemakken eigen aan het beroep kunnen noemen, niet genoeg (tijd) in de zon, niet
genoeg hard werk. Veel hersenwerk, maar het lichaam wordt verondersteld het geestelijke, mentale en stoffelijke te coördineren.
Hij die in zijn leven geen plaats voor ontspanning laat en de juiste toon voor elke fase, maakt zichzelf iets wijs en zal
er later voor betalen.” (3352-1) “Weinig mensen hebben hun gezondheid geschaad door te werken. Velen hebben dit gedaan door
hun zorgen met hun werk te mengen. Neem periodes van rust en herstel zoals het hoort.” (416-9)

– Het laatste bestanddeel is eliminatie (ontlasting). Een goede ontlasting is nodig opdat het lichaam zich van giftstoffen
zou ontdoen, de innerlijke organen schoonmaken en opdat het normaal zou werken. Cayce gaf de mensen de raad geen dag te laten
voorbij gaan zonder hun afvalproducten te hebben afgeworpen. Dit kan gebeuren door een aangepaste voeding te nemen, oefeningen
te doen (zoals wandelen), zweetbaden, reinigen van de dikke darm, op de juiste manier te ademen en veel water te drinken.
Deze 4 punten, circulatie, assimilatie, relaxatie en eliminatie, indien ze samenwerken, kunnen genezing, welzijn en langleven
bevorderen.

In zijn lezingen gaf Cayce nooit wonderformules of -middelen. Al is het waar dat wonderlijke genezingen kunnen bestaan, toch
schreven de lezingen gewoonlijk algemene therapieën voor waarbij het gehele systeem betrokken werd.

Cayce was geen psychische genezer; hij beweerde niet bijzondere krachten te hebben. Wel gaf hij psychische raad betreffende
een totale gezondheid, de mensen lerend wat ze het best zouden doen om zichzelf te genezen. Zijn voorschriften volgen kost
veel inspanning. Als iemand hem medische hulp kwam vragen antwoordde hij dikwijls: “Waarom wil je genezen?”

“Waarom moet het lichaam gezonder worden indien het niet is om een beter mens te worden? Toch niet opdat het zich nog meer
aan genotzucht zou overgeven!” (3549-2)

Met andere woorden, indien de patiënt, nadat zijn gezondheid verbeterde, naar dezelfde levensstijl terugkeerde die de ziekte
tot gevolg had, dan zocht de persoon alleen manieren om de ziekteverschijnselen te verzachten in plaats van tot de ware oorzaak
van zijn/haar ziekte door te dringen.

Boeken

Aangeraden lectuur:

– Edgar Cayce on Diet and Health, by A. Read, C. Ilstrup, M. Gammon

-The Edgar Cayce Remedies, by W. Mc Garey, M.D.

– Edgar Cayce on Healing, E. Carter & W. Mc Garey, M.D.

– The Edgar Cayce Handbook of Health through Drugless Therapy, by Dr H.Reilly

De meeste van de bovenvermelde werken zijn in het Nederlands vertaald.

Gerelateerde berichten