web analytics
11:11 Dubbele getallen
Edgar-CayceWijsheid

Edgar Cayce wijze uitspraken

What New Thought Can Learn From Seer Edgar Cayce

GOD
In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hoe? De Geest van God bewoog en materie, vorm, ontstond.

(Cayce zei dat er een centrum van ons universum is, en de Creatieve Kracht bevindt zich daar. Soms beweegt de Creatieve Kracht door het universum zoals de Golfstroom.)

Niet alleen God is God, maar het zelf maakt deel uit van die eenheid. ‘

U bent inderdaad goden in wording!

Uw God bedoelt Hem dat in Geest de scheppende krachten zijn van alles wat gemanifesteerd wordt.

Weinigen zijn in staat – God te zien in de strijd, aardbeving – maar allen kunnen Hem ervaren met de stille zachte stem van binnenuit.

Geest is leven. De geest is de bouwer en het fysieke is het resultaat.

In elk atoom, in elk bloedlichaampje zit leven. Het leven is wat je aanbidt als God … en de aarde is slechts een atoom in het universum van werelden.

(Ziel) van datgene waarin het beweegt en zijn bestaan ​​heeft (God leeft in ons en wij in hem)

Alle kracht, alle kracht, is een manifestatie van wat het Godsbewustzijn wordt genoemd.

Universele Geestenergie, die Creatieve Energie noemde God.

Voor heel God die ieder individu mag weten, zit het al in zichzelf.

Elektriciteit of trilling is diezelfde energie, dezelfde kracht, gij noemt God.

Elektriciteit is God in actie! Als je dit ziet, dit voelt, dit weet, zul je ontdekken dat het lichaam niet alleen nieuw leven wordt ingeblazen, maar door in elk atoom van zijn wezen de kennis te creëren van de activiteit van deze Creatieve Kracht of Principe in verband met geest, geest, lichaam , alle drie zijn vernieuwd.

het verlangen is dat de wetten van de Schepper in de fysieke wereld worden gemanifesteerd.

‘Weet dat de Heer, uw God, één is!’ of dit een van de Confuciusgedachten aanstuurt, dacht Brahman, Boeddha dacht, Mohammedan dacht … er is er maar één. De hele wet en het evangelie van elk tijdperk heeft gezegd: ‘Er is ÉÉN God!’ ”

Zelfbewustzijn / Eenheid
De eerste les van zes maanden zou One-One-One-One moeten zijn; Eenheid van God, eenheid van de relatie van de mens, eenheid van kracht, eenheid van tijd, eenheid van doel, Eenheid in elke inspanning – Eenheid – Eenheid!

Niet alleen God is God, maar het zelf maakt deel uit van die eenheid. ‘

Want de Heer, uw God, is IN Zijn heilige tempel; heeft beloofd u DAAR te ontmoeten – uw tempel! Uw lichaam, uw geest, is de tempel van de levende God. Komt u Hem daar tegen, opdat u bekend zal worden gemaakt op welke manieren u kunt wandelen? Want Hij zal u goed doen!

“Zoek en gij zult vinden. Niet zonder, maar van binnenuit. Want in uw eigen tempel heeft Hij beloofd u te ontmoeten. ‘

‘Weet dat je lichaam de tempel van de levende God is; daar kunt u gemeenschap zoeken. Daar kunt u advies inwinnen over de te maken keuzes, de te nemen aanwijzingen. ‘

‘Hij heeft het beloofd. ‘Als je maar de deur van je bewustzijn, van je hart wilt openen, zal ik binnenkomen en bij je blijven.’ Dit is geen luxe; dit is geen gerucht. U kunt dit ervaren. Want het is de wet, het is de weg, het is het LEVEN zelf! ‘

Weet dit, en vergeet het nooit, dat: het is de geest waarmee iets wordt gezegd dat de kracht of macht draagt.

‘Alles wat je weet over de hemel of de hel, zit in jezelf.’

Wees een wet!

Wat is waarheid? Wet! Wat is wet? Liefde!

Want de wet is: Mijn geest getuigt met uw geest.

De antwoorden zitten dus in jezelf.

want het zielenlichaam moet datgene zijn waartoe de entiteit een bewustzijn kan verwerven, zodat het zichzelf één kan maken met het geheel, die creatieve energie die de natuur, God, wordt genoemd,

Hij staat inderdaad aan de deur van uw hart, van uw geweten, en zal binnengaan als u Hem uitnodigt. Maar, zoals te zien is, in de oneindige krachten die zich manifesteren in de materiële wereld, elk element, elk individu, elke CONDITIE, als het ware, binnen elkaar, en zolang deze wetten van de oneindige krachten in acht worden genomen, kan de entiteit, de geest, het onderbewustzijn, de zielopbouwende kracht de verschillende gemanifesteerde bereiken krachten van elk element, van elke individuele kracht, van ALLES als geheel, wanneer het EEN is binnen het Geheel, ziet u?

Doe niet alsof u denkt dat u een God bent! U mag zo worden, maar als u dat doet, denkt u niet aan uzelf.

Bestudeer uzelf om God te erkennen, een arbeider die zich niet schaamt.

Weet u niet dat het egoïsme was dat de zielen scheidde van de geest van leven en licht?

De bovenbewuste geest of de geest.

De ware God-krachten ontmoeten elkaar van binnen, niet zonder zelf. Niet tot eer van mezelf! Probeer de geesten!

Mijn Geest getuigt met uw geest, zegt de Heer. Wees stil en ken God.

Want de Heer, uw God, is IN Zijn heilige tempel; heeft beloofd u DAAR te ontmoeten – uw tempel! Uw lichaam, uw geest, is de tempel van de levende God. Komt u Hem daar tegen, opdat u bekend zal worden gemaakt op welke manieren u kunt wandelen? Want Hij zal u goed doen!

(Er is geen offer nodig behalve de verlangens van het zelf om één met Hem te zijn.

want het is in uw eigen zelf, in uw eigen handen, om daarop voort te bouwen om die invloeden te brengen voor de juiste ontwikkeling, het juiste opbouwen in het zelf, om de eenheid met het geheel te bereiken.

‘Let op de bouwer, de geest de schepper, het materiaal [is] dat heeft geschapen. Grote waarheid! Bewaar het voor je.’ [Edgar Cayce leest 900-374]

‘Dat je denkt, dat je je Geest aan het werk zet, om op te leven, om op te voeden, om mee te leven, om mee te leven, om mee om te gaan in de geest, dat je zielelichaam wordt! Dat is de wet. Dat is het lot. ” [Edgar Cayce leest 262-78]

Gezondheid
Er zijn in feite geen ongeneeslijke omstandigheden.

Je weet dat je een bepaalde hoeveelheid vuil moet eten, anders kom je nooit goed in balans.

Overwin verlegenheid door iets speciaals te zeggen. Verander ook de omgeving. Durf anders te zijn.

‘Als het lichaam naar zichzelf en de reacties van de verschillende voedingsmiddelen of preparaten kijkt, en een vergelijking trekt uit wat men een combinatie van alle verschillende autoriteiten zou kunnen noemen, dan zal het lichaam vinden wat het beste is voor zichzelf. Zie?’ [Edgar Cayce leest 278-2]

Meditatie en gebed
(Meditatie) Dan moet er een bewust contact zijn met dat wat een deel is van je lichaam, fysiek, je lichaam, mentaal, met je zielenlichaam of je bovenbewustzijn.

(Na het verhogen van het bewustzijn) ontmoet Hij u in uw eigen tabernakel, in het Heilige der Heiligen; in het derde oog – niet hierboven.

(Wanneer de krachten naar het 3e oog worden gebracht) wordt het individu een magneet.

(Meditatie vormt een beschermende barrière.)

(Verkrijg informatie over elk onderwerp door meditatie.)

(Meditatie) het is de afstemming van het mentale lichaam en het fysieke lichaam op zijn spirituele bron.

(Meditatie) is gebed van binnenuit.

Er gebeurt een fysieke conditie, er vindt een fysieke activiteit plaats!

De geest en de ziel bevinden zich binnen haar omhulling, of haar tempel binnenin.

Stem af op Hem; draai, kijk!

Hij staat aan de deur van uw hart!

Door naar binnen te luisteren, is er het antwoord.

(Elk) weet van binnen wanneer het in een één-ment is.

heb het antwoord in jezelf terwijl je bidt

Er zijn de drie centra waardoor de activiteit van de kundalini-krachten plaatsvindt die als suggesties dienen voor de spirituele krachten voor distributie door de zeven centra van het lichaam.

(Cayce vertelde een man dat 20 tot 30 dagen meditatie paranormale krachten zou opleveren.)

Vind datgene wat voor jou de zekerder weg is naar je bewustzijn van het zuiveren van lichaam en geest, voordat je probeert de meditatie binnen te gaan om het beeld te verhogen van datgene waardoor je de wil of de activiteit van je Creatieve Krachten probeert te kennen want jullie verhogen in meditatie de werkelijke schepping die plaatsvindt in het innerlijke zelf.

(Dus de Schepper die wordt opgewekt, komt volledig tot uitdrukking in) die radiale zintuigen waaruit, of centra van waaruit alle fysieke organen, de mentale organen, hun stimuli voor activiteit ontvangen.

Adem driemaal in door het rechter neusgat en adem uit door de mond. Herhaal met linker neusgat, adem uit door rechts.

Laat jezelf dan met lage muziek of bezweringen dieper gaan, naar het zien, voelen, ervaren van dat beeld in de creatieve krachten van liefde, het Heilige der Heiligen binnengaan.

zie het verspreid worden door het innerlijke oog

Luister vervolgens naar de muziek van elk centrum dat reageert.

Reinig eerst de kamer – (geen onvriendelijke gedachten toegestaan)

Stem jezelf bijna op dezelfde manier af als je een viool afstemt op harmonie.

begin met de bezwering van de Ar-Ar-rrr en de EEE, de OOO, de MMM, verhoog deze in jezelf; en gij wordt dichtbij in de tegenwoordigheid van uw Maker. (Home like om)

REINIG eerst de kamer; reinig het lichaam; reinig de omgeving, in gedachten, in actie! Benader niet de innerlijke mens, of de innerlijke zelf, met een wrok of een onvriendelijke gedachte tegen ELKE man! of doe dit om uw eigen ongedaan maken vroeg of laat!

Gebed is de gezamenlijke inspanning van het fysieke bewustzijn om afgestemd te worden op het bewustzijn van de Schepper, collectief of individueel! MEDITATIE is een leeg zelf van alles dat de creatieve krachten belemmert om langs de natuurlijke kanalen van de fysieke mens op te stijgen om te worden verspreid via die centra en bronnen die de activiteiten van de fysieke, de mentale, de spirituele mens creëren

Zielen
Alle zielen zijn tegelijkertijd geschapen.

Onthoud, al deze planeten, sterren, universa zijn gemaakt voor de entiteit …

(Wij zijn) bloedlichaampjes in het lichaam van God

Want u bent goden. Vind jezelf. Vind wat uw doel is op aarde. De scheiding die binnen uw eigen persoon is, zoals aangegeven door uw levend zijn.

Wees één met de ander, één met Hem. – Ja, bloedlichaampjes in de levensstroom.

We zijn God, nog niet in ons erfgoed gekomen. – (Ziel) van datgene waarin het beweegt en zijn bestaan ​​heeft. (God leeft in ons en wij in hem)

Elke ziel die de materiële ervaring binnengaat, doet dit voor die doeleinden van vooruitgang naar dat bewustzijn van volledig bewust zijn van de eenheid met de Creatieve Krachten.

Als complete wezens waren we in wezen androgyn, en bevatten binnen één identiteit alle kenmerken van beide seksuele polariteiten.

Elke ziel komt binnen met een missie.

Elke ziel verlaat het lichaam terwijl het slaapt.

Maar weet dat elke ziel haar weg terug moet vinden naar haar God.

Alle zielen waren in het begin één met de Vader. De scheiding of het afkeren bracht kwaad.

Want de mens kan zich van God – de Geest – scheiden, maar de geest scheidt niet van de mens.

Alle zielen zijn in het begin geschapen en vinden hun weg terug naar waar ze vandaan kwamen.

Elke ziel is voorbestemd om weer een deel van de Eerste Oorzaak te worden, of terug naar haar Maker.

Geboorte in het fysieke is dood in het spirituele. Dood in het fysieke is de geboorte in het spirituele.

Elke ziel komt binnen met een missie. We hebben allemaal een missie om uit te voeren.

Het overwinnen van het zelf is echt groter dan het overwinnen van vele werelden.

Je groeit naar de hemel. Je gaat niet naar de hemel.

(V) Als een entiteit haar ontwikkeling heeft voltooid, zodat ze zich niet langer op het niveau van de aarde hoeft te manifesteren, hoe ver is ze dan in de richting van haar volledige ontwikkeling naar God? (A) Niet te geven. Bereik dat niveau en ontwikkel in Hem, want in Hem wordt dan de wil zichtbaar.

Alle geest is één geest.

Jezus het patroon
Voor de Meester is Jezus, zelfs de Christus, het patroon voor elke man op aarde, of hij nu heiden of Jood, Partheniaans of Grieks is. Ze hebben allemaal het patroon, of ze die naam nu aanroepen of niet.

(V) Wat is de betekenis en betekenis van de woorden Jezus en Christus zoals deze entiteiten in het heden moeten begrijpen en toepassen? (A) Net zoals aangegeven. Jezus is de man – de activiteit, de geest, de relaties die Hij met anderen droeg. Ja, Hij dacht aan vrienden, Hij was sociaal, Hij was liefdevol, Hij was aardig, Hij was zachtaardig. Hij werd zwak, Hij werd zwak – en kreeg toch de kracht die Hij beloofd heeft, door de Christus te worden, door de wereld te vervullen en te overwinnen! U bent sterk gemaakt, – in lichaam, geest, ziel en doel, – door die kracht in Christus. De KRACHT is dus in de Christus. Het PATROON is in Jezus.

Hij, dat Christusbewustzijn, was de eerste waarover in het begin werd gesproken toen God zei: “Er zij licht en er was licht.”

(Jezus was ook Adam) “Er staat dus geschreven: ‘De eerste mens Adam werd een levend wezen”; de laatste Adam, een levengevende geest. ” ‘(1 Korinthiërs 15:45)

(Jezus was ook Melchezidek) “En u hebt mij gekruisigd vanaf het derde uur van de sabbatavond tot het negende uur. En na deze dingen stond ik op uit de dood. Mijn lichaam kwam uit het graf naar mij toe. […] Ze vonden niet dat iemand me begroette […] Ze zeiden tegen me: wees sterk, Melchizedek, grote Hogepriester van God Allerhoogste “(Melchizedek)

Jezus incarnaties uit het verleden waren Amilius, Adam, Henoch, Hermes, Zend, Melchizedek, Joseph, Joshua, Asaph, Jeshua.

(Jezus was ook Jozua in de Schrift) Zacharia 3: 7-10 King James Version (KJV) 7 Alzo zegt de Heer der heerscharen; Als u mijn wegen bewandelt, en als u mijn leiding wilt behouden, dan zult u ook mijn huis beoordelen en mijn voorhoven houden, en ik zal u plaatsen geven om te wandelen tussen degenen die erbij staan. 8 Hoort nu, o Jozua, de hogepriester, gij en uw medemensen die voor u zitten; want het zijn mannen die verwonderd zijn; want zie, Ik zal mijn dienaar de gemeente voortbrengen. 9 Want zie, de steen die ik voor Jozua heb gelegd; op één steen zullen zeven ogen zijn: zie, ik zal het graf ervan graveren, zegt de Heer der heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid van dat land in één dag wegnemen. 10 Te dien dage, zegt de Heer der heerscharen, zult gij een ieder zijn naaste onder de wijnstok en onder de vijgenboom noemen.

Alle macht overgeven aan de macht zelf.

Want wie de wil doet, is de wil en wordt één.

De man maakte volmaakt in die Geest van Hem die Zich voor velen als losprijs gaf.

Allemaal machtig – maar gebruiken die kracht nooit, behalve om te helpen, om te helpen, om hulp te verlenen, om iemand te helpen.

Dat is het doel waarvoor het is binnengegaan – om het perfectere concept van de relaties van de mens met de Schepper te geven

In al die perioden dat het basisprincipe de Eenheid van de Vader was, heeft Hij met mensen gewandeld. (Jezus leerde in Ur. Jezus was ook Affa, en heette Issa in Azië, zie Roerich.) 2402-2 (Verbindt Jezus met het taoïsme.) 364-9 (Zei dat Jezus ook in Frankrijk, Engeland en Amerika wandelde.)

De geboorte van Jezus was op 6 januari!

(Cayce on Jesus) Ik ben de weg. Niemand benadert de Vader dan door mij. Maar, kruisigt een ziel het vlees, net zoals Hij, wanneer ze in zichzelf vindt dat ze haar eigen redding in een materiële wereld moet bewerkstelligen, door binnen te gaan en weer binnen te gaan, zodat het bewustzijn in de ziel kan worden gemanifesteerd dat zou maken het is een metgezel met de Schepper.

(V) Waarom zei Jezus, “Raak me niet aan”, toen Hij voor het eerst aan Maria verscheen na de opstanding? (A) Voor de trillingen waartoe het verheerlijkte lichaam was verheven, zou hetzelfde zijn geweest als een fysiek lichaam dat een hoge stroomstroom aanraakt.

Jezus ‘inwijding in de Grote Piramide

Christusbewustzijn / Universeel bewustzijn / Geest van God
De lezingen specificeren dat het Christusbewustzijn een universeel bewustzijn is of kan worden aangeduid als de Heilige Geest.

Allen die het Christusleven, het Christusbewustzijn manifesteren, zijn de zonen van God.

De geest van God of het Christusbewustzijn.

Jezus, het Christusbewustzijn.

Want in het begin was het Woord en die Geest, die Christusgeest was het Woord

(Woord) Want zonder Hem werd niets gemaakt, dat werd gemaakt. (Vandaar de Eenheid)

Dat is het doel waarvoor het is binnengegaan – om het perfectere concept van de relaties van de mens met de Schepper te geven

(V) Moet het Christusbewustzijn worden beschreven als het bewustzijn in elke ziel, ingeprent in patroon op de geest en wachtend op het ontwaken door de wil, van de eenheid van de ziel met God? Ja, dit klopt.

De Geest van Waarheid, Leven, die in de wereld kwam als het Woord en werd geopenbaard in vlees en woonde onder de mensen. Dat leven, dat licht, is in alles.

want hij die zichzelf kent, kent ook zijn God.

u zult Hem herkennen in: “Vrees niet, ik ben het.”

Weet dat het kruis in zichzelf gedragen moet worden, opdat er een grondige zuivering kan plaatsvinden.

u moet – door de manifestaties zelf, bij Enige ervaring een scheiding of een versmelting of vereniging met de Creatieve Krachten worden; met de mogelijkheden – door de wil zelf.

We moeten onszelf kennen als individuen, maar toch Eén met het Al van God.? 1782-1 Keer naar binnen, in plaats van vast te houden aan iets boven jezelf. Weet je, de belofte is dat Hij je zal ontmoeten in je eigen tempel. De techniek was dus fout. Het staat niet boven zichzelf, maar binnenin. Want wanneer u het bewustzijn naar dat in uzelf verhoogt, ontmoet Hij u in uw eigen tabernakel, in het heilige der heiligen; in het derde oog, – NIET boven hetzelfde!

Interessant
Moedervlekken zijn voor een doel. Een teken! Bijna veroorzaakte of afgewende tragedies. (uit vorige levens)

Yucatan: degenen die op bezoek waren vanuit andere werelden of planeten.

Akasha-archieven: Iedereen mag deze archieven lezen, als hij zich goed kan afstemmen.

Neem de moeite om jezelf aardig te maken!

(Cayce liep nauw parallel met het boeddhistische en hindoeïstische denken over lichaamsbeweging en ademhaling.)

(Alle onbewuste geesten staan ​​met elkaar in contact.)

(Cayce zei dat er een centrum van ons universum is, en de Creatieve Kracht bevindt zich daar. Soms beweegt de Creatieve Kracht door het universum zoals de Golfstroom.)

(Cayce vertelde achttien mensen dat ze niet hoefden te reïncarneren.)

Grote piramide – middelpunt van de aarde

Brownies, pixies, feeën, kabouters zijn geen elementalen, maar elementen die net zo duidelijk ENTITEITEN zijn als de mens materialiseerde, zie je?

(Cayce keurde “The Secret Doctrine” goed.)

‘Gedachten zijn dingen; net zoals de geest zo concreet is als een paal of boom … en het Akasha-verslag, het boek des levens, registreert ze als zodanig.’ [Edgar Cayce leest 1581-1]

Vroege beschaving en leven
een grot in de oude en dorre hoogvlakte van het Amerikaanse zuidwesten – ooit een deel van het nu verzonken continent Lemurië – grottekeningen zijn er tien miljoen jaar oud!

Toen de aarde een verblijfplaats voor materie werd, toen gassen zich vormden in die dingen die de mens in de natuur en in activiteit om hem heen ziet, begon de materie haar opkomst te maken in de verschillende vormen van fysieke evolutie – in de GEEST van God! De geest koos ervoor om binnen te gaan (hemel, geen aardse geest – hij was nog niet op aarde gekomen!), Koos ervoor om op te treden, om een ​​deel te worden van dat wat als een bevel niet gedaan moest worden! [Merk op dat onze reis begon als een gas en niet als het mineralenrijk. Dan dichter worden voor ons opwaartse pad terug naar de geest.]

Toen de aarde in haar tijd het zaad voortbracht en de mens in de aarde kwam als de heer daarvan in die sfeer, verscheen de mens op vijf plaatsen tegelijk – de vijf zintuigen, de vijf redenen, de vijf sferen, de vijf ontwikkelingen, de vijf landen.

Begon met een volk in een heel ander land en werd vervolgens in gedachten geprojecteerd door die verschillende leiders op die plaatsen waar de mens als mens tot stand was gekomen door die kristallisatie van gedachten die was gegeven door die Zonen van de Allerhoogste. [Atlantis?]

Cayce zei dat de Nijl 10,5 miljoen jaar geleden van oost naar west over de Sahara stroomde. De mensen hadden toen staarten en waren in staat om een ​​gouden tempel te bouwen. De Shuttle Imaging Radar heeft de oude rivierbedding gevonden.)

IJs, natuur, God veranderde de palen en de dieren werden vernietigd.

van het volk dat in deze eerste periode bestond toen de eerste verwoestingen tot stand kwamen). Deze namen VEEL maten aan qua gestalte, van wat de dwerg tot de reuzen mag worden genoemd – want er waren reuzen in de aarde in die dagen, mannen zo groot als (wat tegenwoordig zou worden genoemd) tien tot twaalf voet in gestalte, en in verhouding – overal goed geproportioneerd. Degenen die het meest NUTTIG werden, waren degenen die zouden worden geclassificeerd (of in het heden genoemd) als de IDEALE gestalte, dat was van zowel mannelijke als vrouwelijke (aangezien die scheidingen waren begonnen); en het meest ideale (zoals zou worden genoemd) was Adam, die in die periode was waarin hij (Adam) als vijf in één verscheen – zie?

wanneer er de ontdekking van de Tempel van Goud is – zal worden gevonden; liften of liften, de eenlijnige elektrische auto, de zeer snelle voortbeweging vanuit de lucht

In de periode dus – ongeveer honderd, ongeveer achtennegentigduizend jaar vóór de intocht van Ram in India [Zie 364-3, Par. R2] – er leefde in dit land van Atlantis een Amilius [?], Die voor het eerst had opgemerkt dat van de scheidingen van de wezens die deel van de aardbol of het vlak van die volkeren bewoonden in mannelijke en vrouwelijke als afzonderlijke entiteiten of individuen . Wat hun vormen in fysieke zin betreft, deze waren veel eerder van de aard van GEDACHTE VORMEN, of waren in staat om ZICH uit te duwen in de richting waarin de ontwikkeling ervan in gedachten vorm kreeg – net zoals de amoebe dat zou doen in de wateren van een stilstaande baai of meer in het heden. Naarmate deze vorm kregen, door het bevredigen van hun eigen verlangen daarnaar, gebouwd of toegevoegd aan de materiële omstandigheden, ze werden verhard of gezet – veel in de vorm van het bestaande menselijke lichaam van de dag, met dat van kleur als deel van de omgeving, net zoals de kameleon in het heden. Vandaar dat het in die vorm komt als het rood, of het mengsel van mensen – of kleuren; later bij de verenigingen bekend als het RODE ras. Deze kunnen dan in hun geleidelijke ontwikkeling alle krachten gebruiken die zich manifesteerden in hun individuele omgeving, door die perioden van ontwikkelingen heen zoals die van dichterbij gevolgd worden in die van de gele, de zwarte of de witte rassen, in andere delen van de wereld; maar met hun directe omgeving, met de faciliteiten voor de ontwikkelingen, deze werden veel sneller in dit specifieke deel van de wereld dan in andere – en hoewel de vernietiging van dit continent en de volkeren veel verder gaat dan dat, zoals als absoluut record is bewaard, blijft dat record in de rotsen nog steeds bestaan ​​- zoals het is die invloed van die volken in dat leven van die volken aan wie degenen die tijdens de perioden van vernietiging wisten te ontsnappen, het leven van die volken tot wie ze kwamen, maken of beïnvloeden. Zoals ze in het heden KUNNEN, hetzij door de directe invloed van wedergeboorte of reïncarnatie in de aarde, hetzij door die van de MENTALE toepassing op door de invloeden die kunnen worden ervaren bij het denken aan individuen of groepen door vanuit die omgeving te spreken . dat record in de rotsen is nog steeds aanwezig – net als die invloed van die volken in dat leven van die volken aan wie degenen die tijdens de perioden van vernietiging zijn ontsnapt, het leven van die volken tot wie ze kwamen, maken of beïnvloeden. Zoals ze in het heden KUNNEN, hetzij door de directe invloed van wedergeboorte of reïncarnatie in de aarde, hetzij door die van de MENTALE toepassing op door de invloeden die kunnen worden ervaren bij het denken aan individuen of groepen door vanuit die omgeving te spreken . dat record in de rotsen is nog steeds aanwezig – net als die invloed van die volken in dat leven van die volken aan wie degenen die tijdens de perioden van vernietiging zijn ontsnapt, het leven van die volken tot wie ze kwamen, maken of beïnvloeden. Zoals ze in het heden KUNNEN, hetzij door de directe invloed van wedergeboorte of reïncarnatie in de aarde, hetzij door die van de MENTALE toepassing op door de invloeden die kunnen worden ervaren bij het denken aan individuen of groepen door vanuit die omgeving te spreken .

Voorspellingen
(1927) De dag kan nog komen dat men een druppel bloed kan nemen en de toestand van een fysiek lichaam kan diagnosticeren … “[Edgar Cayce lees 283-2]

Amerika zou de Tweede Wereldoorlog ingaan (Q) “Word ik waarschijnlijk binnen twee of drie jaar teruggeroepen voor actieve dienst?” (A) “De enige waarschijnlijkheid zal in ’41 (1941) zijn. Ook dit zal, als de mensen bidden en leven zoals ze bidden, voorbijgaan.” [Edgar Cayce lees 1949-1]

Voorspelde het jaar en wat er te vinden zou zijn in de Dode Zeerollen

Voorspelde de Grote Depressie: “We kunnen een aanzienlijke doorbraak- en bearmarkt verwachten, ziet u? Deze kwestie ligt tussen die van de reserves van naties en van individuen, en zal – tenzij een van de meer stabiele bankvoorwaarden tot een opluchting komt – – een grote verstoring in financiële kringen. Deze waarschuwing is gegeven, ziet u? ” [Edgar Cayce leest 900-425] “Vandaar dat we deze omstandigheden in de huidige sfeer vinden in de aandrang van de individualiteit van de entiteit … een die binnen de huidige sfeer een groot bedrag aan geld zal hebben om voor te zorgen. In de tegenkrachten dat zal dan in 1929 komen, er moet voor worden gezorgd dat dit, zonder de meer discretie in kleine dingen, van de entiteit wordt genomen. ” [Edgar Cayce leest 2723-1]

Opkomst en ondergang van Hitler

JFK Assasination: “Dit zijn allemaal problemen in Amerika van vandaag, evenals die van religieus denken, religieuze principes, raciale bezorgdheid – die zowel massa als individueel en groepsdenken zijn. En deze, zoals ze worden benadrukt, worden steeds meer van een probleem … U zult onrust hebben – u moet onenigheid hebben tussen kapitaal en arbeid. U moet een verdeeldheid hebben in uw eigen land voordat er de tweede van de presidenten is die daarna zijn ambt niet zal overleven – een maffia regel! ”

Rising of Land in the Atlantic (Atlantis) “En Poseidia zal een van de eerste delen van Atlantis zijn die weer zal stijgen. Verwacht het in achtenzestig en negenenzestig (1968 en 1969); niet zo ver weg!” [Edgar Cayce leest 958-3] Op 3 september 1968, in The Florida Times-Union, een krant uit Jacksonville, een artikel getiteld “Hebben Bahama’s een aanwijzing voor Atlantis-legende?” door Bill Middleton, beschreef hoe een archeoloog uit Miami, Dr. J. Manson Valentine, naar verluidt zei te hebben ontdekt in de Bahamaanse wateren en de oude “tempel” waarvan hij dacht dat die deel uitmaakte van het legendarische verloren continent Atlantis.

– (Cayce over vrienden) er zijn verplichtingen, er zijn plichten die worden gecombineerd met dergelijke verenigingen – maak van jezelf – een hulp, een redder, een hulp, een hoop voor velen.
– besef dat het niet allemaal leven is om te leven, in één ervaring.
3483-1 Begin met de studie van het zelf, wat het beste kan worden gedaan door suggestieve krachten op het lichaam door middel van hypnose.
2583-1 Want gij zijt goden. Vind jezelf. Vind wat uw doel is op aarde. De scheiding die binnen uw eigen persoon is, zoals aangegeven door uw levend zijn.
987-4 Deze worden soms moeilijk te visualiseren voor het individu; dat de mentale en ziel zich kunnen manifesteren zonder een fysiek voertuig. Maar in de diepere meditaties, in die ervaringen waarin die invloeden kunnen optreden wanneer de Geest van de Creatieve Kracht, de universaliteit van ziel, van geest – niet als materieel, niet als oordelen, niet in tijd en ruimte maar van tijd en ruimte – kan verdwalen in het Geheel, in plaats van dat de entiteit verdwaalt in het doolhof van verwarrende invloeden – dan ontstaan ​​de zielvisioenen in de meditaties. En omdat de centra zich afstemmen op de trillingen van de lichamelijke kracht, geven ze daar een beeld van, zoals het kan zijn voor de entiteit, een uitlaatklep voor de zelfexpressies.
– Weet u niet dat het egoïsme was dat de zielen scheidde van de geest van leven en licht?
– Studeren om de dood van de Heer te laten zien totdat Hij terugkomt!
– Hoewel ik in gedachten de vleugels van de ochtend neem en vlieg naar de uiterste delen van de aarde.
– Blijf op de manier die voor je opkomt – open je bewustzijn – er zal steeds meer het witte licht opkomen. Want Hij is het licht!
1650-1 Want de Heer heeft kennis van u, want u bent een deel, – ja, elke ziel! U wordt zich pas bewust van uw hartslag als er zich storingen voordoen. Dus in het hart en de geest van uw Maker, uw Schepper, wanneer u verstoord bent, wordt Hij zich bewust van uw storende krachten.
2409-1 Laat het financiële resultaat het gevolg zijn van een oprecht, oprecht verlangen om te zijn en te leven, zodat anderen ook de weg kunnen weten.
– Alle geest is één geest.
5754-1 (Een reeks van vier algemene lezingen van Cayce over slaap en dromen: 5754-1 tot en met 5754-4.)
3744-4 (On Evolution) Er zijn, zoals we vinden, slechts drie creaties: materie, kracht en geest.
900- Als de mens de wetten toepast, waarvan hij zich bewust wordt, brengt de ontwikkeling van de mens die resultaten voort die door die kennis worden verdiend.
– Vele malen heeft de evolutie van de aarde het ontwikkelingsstadium bereikt zoals het nu is, en daarna weer zonk.
– Dit kan alleen worden gedaan doordat de geest zichzelf in een introspectieve toestand verandert. – Moet zichzelf als het ware binnenstebuiten keren – met wil, om één te worden met de Creatieve Energie, een beetje hoger gemaakt dan de andere energieën, en toch alles te combineren, zie je?
– (Cayce zei dat de Nijl 10,5 miljoen jaar geleden van oost naar west over de Sahara stroomde. De mensen hadden toen staarten en waren in staat om een ​​gouden tempel te bouwen. De Shuttle Imaging Radar heeft de oude rivierbedding gevonden.)
– (In het geval van epilepsie stelt hij zich in op de bovenste cervicale wervelkolom, het 9e, 10e en 11e dorsale en het sacro-coccygeale segment als gebieden om speciale aandacht te krijgen.)
– (Spinale aanpassingen) kunnen eenmaal per dag worden gegeven, of ze kunnen tweemaal worden gegeven, als het laatste deel voorzichtig wordt gegeven.
304-2 Osteopathische behandeling is nodig, niet chiropractie. Wat het nodig heeft, is ontspanning van de spierkrachten.
5756-3 Er is in de bewuste fysieke wereld elk – elk – patroon van de spirituele wereld, en deze kunnen worden geïllustreerd wanneer lessen daaruit worden getrokken.
5756-4 Want dingen die geestelijk en dingen materieel zijn, zijn slechts diezelfde voorwaarden die tot een andere toestand van hetzelfde element worden verheven.
– Het bovenbewustzijn of de geest.
– Het onderbewustzijn vergeet nooit – en (na de dood) is dan als de bewuste geest van de ziel.
– (De “stemmingen” maken iemand ontvankelijk als geestkanaal.
– Bij stress staat de communicatie of het uiterlijk van het zielelichaam in contact met de individuele geest.
– (Levitatie wordt veroorzaakt door het) actieve principe van het individu – maar wordt beheerst door dat kosmische bewustzijn.
– (Men moet het bewustzijn buiten de zwaartekracht van de aarde uitbreiden.}
281-41 (Meditatie) Dan moet er een bewust contact zijn met dat wat een deel is van je fysieke lichaam, je lichaam-mentale, je ziel-lichaam of je bovenbewustzijn.
– Toch blijkt dat er in het lichaam kanalen zijn, er zijn kanalen, er zijn klieren, er zijn activiteiten die niemand uitvoeren wat weet! – Zuiver je lichaam.
– Het is de afstemming van het mentale lichaam en het fysieke lichaam op zijn spirituele bron.
– Er zijn fysieke contacten in je eigen lichaam met je eigen ziel, je eigen geest.
– Want er is een kom die op een dag gebroken moet worden, het koord dat op een dag van je eigen fysieke lichaam moet worden losgemaakt – en afwezig zijn van het lichaam is aanwezig zijn bij God.
– In je eigen lichaam zijn er de middelen voor de aanpak. – (Zuiver lichaam en geest.)
– Stem af op Hem; draai, kijk!
– Hij staat aan de deur van uw hart!
– Dat is het doel waarvoor het is binnengegaan – om het perfectere concept van de relaties van de mens met de Schepper te geven.
– Christus: Hij is de baby in je hart.
-5748-6 Alleen degenen die geroepen zijn, zullen het echt begrijpen. Wie is er dan geroepen? Wie zichzelf tot een kanaal zal maken, kan tot zegen worden verheven dat alles is wat het entiteit-lichaam kan begrijpen. Wie, met zijn hele maat vol, meer zou willen, doet dat in zijn eigen ondergang.
1776-1 Het besef dat de grotere invloeden of krachten de onzichtbare krachten zijn die binnen het bereik van zijn eigen bewustzijn liggen.
– Het pakhuis van de natuur in handen nemen en die vaardigheden gebruiken die tijdens de ervaring zijn gebruikt om schoonheid uit de stroom te halen, uit het lied van de ochtend, uit het lied van de nachtvogel, uit de muziek van de bergen; en het maken van die dingen die meer begrip brachten.
– In uw omgang met uw naaste mag u alleen het zuivere, het goede zien! Zoek naar het goede en u zult het vinden.
364-8 In al die perioden dat het basisprincipe de Eenheid van de Vader was, heeft Hij met mensen gewandeld. (Jezus leerde in Ur. Jezus was ook Affa en heette Issa in Azië, zie Roerich.)
2402-2 (Verbindt Jezus met het taoïsme.)
364-9 (Jezus zei dat hij ook in Frankrijk, Engeland en Amerika wandelde.)
165-24 In religieuze ervaring wordt ons verteld wat te verwachten, hoe te verwachten en wanneer te verwachten!
516-4 Doe eerst die dingen die uw lichaam als het ware heel zullen maken.
3548-1 Dan, in de studie van het zelf, is er de erkenning dat er krachten buiten het zelf zijn, er zijn krachten en invloeden in het zelf.
– De ware God-krachten ontmoeten elkaar van binnen, niet zonder zelf. Niet tot eer van mezelf! Probeer de geesten!
– Bedenk dat degenen met bekende geesten als tovenaars werden geclassificeerd. – Ze zijn geclassificeerd met de leugenaars, de overspelers en die van die klasse.
1135-3 Er is een superactiviteit door de reukcentra die perceptie produceert.
– Hij zei dat er flexibel glas was. We moeten kristallisatie bestuderen.
– Hij sprak van infrageluid, van lage frequentie; kan iemand ziek maken of de dood veroorzaken.
– Cayce gaf 1 november of 31 oktober als de verjaardag van de zondvloed.
– Er was nooit een tijd dat er geen Christus was en geen Christusbewustzijn, verklaarde Cayce.
– Zoals u Hem hebt zien gaan, zo zal Hij weer terugkeren.
– Er zijn in feite geen ongeneeslijke omstandigheden.
– Paranormale gaven komen naar elke andere generatie van de Cayces.
5749-7 Geboorte van Jezus was op 6 januari!
2282-1 Bloedsteen robijn omhuld met Lapis lazuli op de borst zou genezing brengen.
– De robijn helpt bij het denken.
816-3 De aangeboren invloeden van metalen en stenen op de entiteit zullen hun invloed hebben door die activiteiten van de atoomkrachten.
3407-1 Ruby brengt meer harmonie.
5322-1 Diamant en robijn om op oneindig af te stemmen.
531-3 Hun verschillende emanaties van de kosmische of etherische krachten in de natuur verzamelen om hen heen – zoals in stenen – een concentratie van een kracht of kracht.
1159-1 Ader van goud en olie in Woodward ‘Chimney Corner, in Lamb’s Spring, Texas.
5749-3 Michael: Niet de weg maar de heer van de weg.
2157-1 Eric bezocht Amerika in 1502, 1509 en 1552 – zelfs delen van Montana werden door de entiteit bereikt – omdat de ingang toen via de St. Lawrence was, door de meren. Bewijs daar in Wisconsin.
3676-1 Nat celgoud in gedestilleerd water: de ene dag het plaatje aan de derde cervix bevestigen, de volgende dag aan de negende dorsale zijde en de volgende dag aan de vierde lumbale.
– Er zijn de drie centra waardoor de activiteit van de kundalini-krachten plaatsvindt die als suggesties dienen voor de spirituele krachten voor distributie door de zeven centra van het lichaam.
3599-1 Varkensvlees veroorzaakt artritis.
1264-1 Elke bromide is later schadelijk.
996-12 Atlantis ligt ten zuiden en westen van Bimini.
– 14.263 lezingen op 114.000 pagina’s.
2524-5 Osteopathie en hydrotherapie komen dichter bij de basis van alle noodzakelijke behandelingen voor lichamelijke handicaps.
5125-1 Draag nooit veel sieraden – het past niet bij de universaliteit van de geest.
2648-1 Gele stenen: meer harmonieuze invloeden bij iemand die vooral wordt beïnvloed in Mercurius, Venus en Mars.
– Carneool: De donkere, bijna zwarte variëteiten worden Sard genoemd.
– Een andere vorm van chalcedoon, chrysophrase – appelgroen door nikkel in silica.
– Het materiaal dat nu bekend staat als lapis lazuli is een silicaat van natrium en aluminium!
– Cayce schreef een brief aan 813 waarin hij steeneffecten vertelde.
– Lezingen op Lapis lazuli: 691-1.691-2, 1651-2, 880-2, 1532-1, 1861-16, 1981-1, 1931-1, 1931-2, 1931-3, 2072-10, 2132- 1, 2282-1, 2376-1, 2564-3, 3053-3, 3416-1, 440-3, 440-9, 440-11, 440-12, 440-18, 813-1, 816-3, 1580-1, 1931-4
– Als de leraren “aarzelen” en “oorlog voeren in de lucht met die van duisternis, weet dan dat de Armageddon nabij is”.
– De wedergeborenen ‘zullen komen en verklaren dat John Peniel de wereld de nieuwe orde der dingen geeft’.
– De zwakkeling, de onstandvastige, moet de smeltkroes binnengaan en even niets worden als Hij, opdat zij de weg mogen weten.
– Er ontbreekt een van de metgezellen of planeten van de aarde, en de verbranding of vernietiging ervan veroorzaakte veel veranderingen.
– Olie bestaat in heel Amerika langs een lijn van Monterey in Mexico naar Concord, New Hampshire in de Hickory Sands-formatie, 2400-3000 ft. In Texas.
– Virginia Beach, VA: Het is het centrum – en de enige zeehaven en het centrum – van de White Brotherhood.
– 700 metingen vermelden Atlantis.
– De nee. 364 reeksen van dertien lezingen, gegeven naar aanleiding van een verzoek om een ​​algemene lezing over Atlantis in 1932.
2665-2 In de heuvels en grotten in het noordwestelijke deel van New Mexico zijn enkele tekeningen te zien die de entiteit heeft gemaakt. Zo’n tien miljoen jaar geleden. Ook in Utah en Nevada.
364-4 De Sargassozee ging voor het eerst de diepte in.
2157-1 Atlantis: de maker van datgene dat de liften en verbindingsbuizen produceerde die werden gebruikt door perslucht en stoom en de metalen in hun emanaties – vooral met betrekking tot dingen die door het facet worden gecontroleerd voor de stralingsactiviteit van de zon op metalen en controle van dergelijke en luchtschepen.
5249-1 IJs, natuur, God veranderde de palen en de dieren werden vernietigd.
262-39 Er werden vanuit verschillende centrale planten uitgezonden wat in het heden de doodsstraal of de super-kosmische straal wordt genoemd, die in de komende 25 jaar zal worden gevonden. (2-21-1933) LASER?
1792-2 Die invloeden van oneindige kracht die werden verkregen van de elementen en van wat in het heden spirituele of bovennatuurlijke krachten wordt genoemd.
440-5 De activiteit van de steen werd ontvangen van de zonnestralen of van de sterren; het concentreren van de energieën die afkomstig zijn van lichamen die zelf in brand staan ​​- met de elementen die wel en niet in de atmosfeer van de aarde worden aangetroffen – de concentratie door de prisma’s of het glas – verbonden door inductiemethoden – stralen die onzichtbaar waren voor de oog. Door dezelfde vorm van vuur werden de lichamen van individuen geregenereerd.
– William Penn Memorial Museum in Harrisburg, gegraven in de Yucatan in de jaren dertig, heette vroeger het Pennsylvania State Museum.
– The Ohlms, before the Incas (nu de Olmecs genoemd)
470-2 in de dagen van de volkeren die uit de wateren kwamen in de verzonken gebieden van het zuidelijke deel zoals nu van Peru.
– (Dr. Robert Menzies van Duke in 1966 heeft naar verluidt gebeeldhouwde rotskolommen ontdekt die rusten op een modderige vlakte 6000 voet onder water, voor de kust van Peru. Kolommen, bedekt met wat een soort schrift leek te zijn.)
3528-1 De tweede generatie Atlantiërs die vanuit Yucatan naar het noorden worstelden en zich vestigden in wat nu deel uitmaakt van Kentucky, Indiana, Ohio; behoren tot die van de eerdere periode die bekend staat als Mound Builders.
Een site genaamd Koster in Illinois onthult de mensen die de Mound Builders zijn geworden.
– (Iroquoian moet worden vergeleken met Baskisch.)
5750-1 3000 jaar voordat de Vredevorst kwam, die volken van de Verloren Stammen, kwam een ​​deel het land binnen.
– het nuljaar in de oude Maya-kalender van 3113 v.Chr.
2124-3 voor de latere piramides, of die nog niet ontdekt zijn, tussen de Sfinx (of het Mysterie) en de Nijl
2537-1 De entiteit sloot zich aan bij degenen die actief waren in het plaatsen van verslagen in vormen die gedeeltelijk van de oude of vroege Egyptische waren en een deel van de nieuwere vorm van de Atlantiërs.
1717-1 Graven die nog niet zijn blootgelegd in en nabij Sphinx.
900-275 Begraven tempels op vlakten bij de Sfinx.
2329-3 Waarheden werden op tabletten bereid. Het ligt tussen – of langs de ingang van de sfinx naar de tempel – of de piramide, natuurlijk in een eigen piramide.
– Twee locaties met verborgen records, één in de basis van de Sphinx zelf, en de andere is een kamer die van onder de Sphinx kan worden bereikt.
– Kijk in de basis van de fundering van de linker onderarm! Hoeksteen, geen kanaalbasis.
– bedacht de geometrische positie van deze ten opzichte van die gebouwen die waren opgesteld van de verbindende Sphinx.
996-10 De Bimini-metingen maakten deel uit van een groot aantal metingen die werden gedaan in een zoektocht naar schatten en olie in Florida en Bimini.
587-4 Fontein van de Jeugd en veel goud bij Bimini.
996-12 Bimini-eilanden: vooral langs de noord- en oostkust van het noorden en noorden van het zuidereiland. In de muur die zou worden gebouwd van het westelijke deel van het zuidelijke eiland tot prominent – een ader van goud, spar en icthyoliet op 12 tot 15 voet niveaus van zuidwest tot noordoost.
– (Satellietonderzoeken van Bimini zijn uitgevoerd door Landsat 1 in 1973 en Landsat 4 in 1984.)
1511-11 De meren (Grote Meren) zullen uitmonden in de Golf.
5294-1 Edelstenen: Voor elk van deze hebben hun waarde in het effect, de trillingen die ze elk het lichaam teweegbrengen.
2285-1 Het kristal als steen, of een witte steen, heeft een nuttige invloed.
2533-1 Voor deze (valkuilen) koos de entiteit ervoor om elkaar in het materiële te ontmoeten in plaats van de vierde en vijfde dimensionale fase van haar activiteiten.
– De “capaciteiten” van edelstenen worden aangegeven door hun vormingswijze.
1158-31 Degenen die elke week een pinda-olie wrijven, hoeven nooit bang te zijn voor arthritus.
– Cayce zei dat Poverty Point, LA en Moundsville, Alabama kolonies waren van de Hohokam van Arizona.
364-6 De aarde trekt zich langzaam terug of komt dichter bij de zon, van waaruit ze haar aanzet krijgt voor het ontwaken van de elementen die het leven zelf geven.
– Cayce zei dat mechanische apparaten in gebruik waren rond 52000 v.Chr. In het Four Corners-gebied van Utah en New Mexico.
1297-1 Een Chaldeeuwse adviseur van Xerxes had die stang die u eens gebruikte bij het bepalen van de individuele doeleinden. Het is van ebbenhout en van goud.
3352-1 Je weet dat je een bepaalde hoeveelheid vuil moet eten, anders kom je nooit in balans.
949-5 Salvation: Lees Deut. 30, 4-7 van Jozua en als laatste, Psalm 1, 2, 24, 91, 23, 150.
573-1 Moedervlekken zijn voor een doel. Een teken! Bijna veroorzaakte of afgewende tragedies.
1100-26 Doel zoals aangegeven in de palm van de rechterhand.
1406-1 Aura’s van rood, groen en wit zijn te vertrouwen. Loe, loden of donkerrood, dit zijn als gevaren.
275-29 Begrafenis: ideaal is dat het hermetisch afgesloten kan worden, of door vuur, of door de scheiding van de atmosfeer van het lichaam.
3684-1 Niets gebeurt toevallig – het is puur karma. Verlamming: het doorbreken van cellulaire krachten in de hersenen. Jezus, zoals u Hem noemt, het Licht – zoals Hij is in de geest en ziel van individuele entiteiten.
262-56 Halaliel verscheen voor het eerst als een geëerde ingewijde van de Universele Krachten.
5242-1 Overwin verlegenheid door iets speciaals te zeggen. Verander ook de omgeving. Durf anders te zijn.
416-17 Neem geen koolzuurhoudende dranken – om de nieren te reinigen.
1148-1 Thee gemaakt van watermeloenzaad voor nieraandoeningen en om de hoeveelheden water die zich ophopen door de buikstreek te verminderen. Kraak de pit en laat hem twee weken trekken in glazuur of overdekte pot.
3063-1 Er is zoveel goeds in het ergste van ons.
3335-1 Zelfstudie.
1877-2 Elcor – gevonden in de Schrift zelf – iemand die zich verenigde in twijfel en geloof. (Zie de sterren Alcor en Mizar.)
5023-2 Namen – Michael: Geef meer lezingen en leef dat na.
– Lavendel vervoert de ziel.
379-3 De geuren die zouden zorgen voor het verhogen van de trillingen zijn lavendel en liswortel.
5221-1 Studie opende de kliercentra en liet zichzelf gevoelig worden voor invloeden van buitenaf.
2067-3 Slaap is een gevoel. Ziekte volgt op slaap.
– Om de nerveuze toestand te verlichten, is een extra hoeveelheid ingenomen vitamine B-1 de betere manier.
3395-2 Alle ziekten zijn zonden.
4008-1 Een osteopaat van de Kirksville School verdient de voorkeur.
3539-1 Matig roken kan nuttig zijn – bovenmatig is het zeer schadelijk.
294- Lezingen op Cayce
254- Series zijn de werkmetingen. Om hen te helpen door de bewustzijnsniveaus te gaan.
900- Series voor Morton Blumenthal
137- Series voor Edwin, zijn broer [157?] 3744- Serie over de aard van bewustzijn en paranormaal vermogen.
– In de 2500 levenslezingen werden 60 wetten gegeven.
– In 1958 zouden 32 tabletten worden ontdekt uit het graf van een vrouw ten oosten van de sfinx.
– Een deel van het Atlantische record werd ontdekt en verworpen door dezelfde farao die Mozes hinderde.
– De binnenkomst van de Messias in deze periode – 1998.
– Na ons verblijf in dit zonnestelsel gaan we naar Polaris, dan Arcturus.
– De stad Ur bloeide van 10500 v.Chr. Tot 10420 v.Chr.
– In 10300 voor Christus werd in Alexandrië een bibliotheek opgericht.
– Peru heette Og.
– Cayce sprak over waterkracht uit getijdenstromen.
– Een ader van artefacten sw van s Bimini staat onder water en 12 tot 15 voet zand en slib. Loopt NE naar SW.
– Wel in Bimini SE-gedeelte van N BIMINI. Het gebied zou een haven, een gezondheidscentrum en een centrum voor archeologisch onderzoek kunnen zijn. Er wordt veel goud uit de haven gebaggerd.
– Cayce vertelde een routebeschrijving naar piratenschatten in Florida.
– Yucatan: Iltar’s recordtempel ligt nu offshore.
– The Lost Tribes verlieten Palestina drieduizend jaar voor Christus.
– Ons huidige tijdperk, Vier Aardbeving, zal hierdoor worden vernietigd.
– Cirkelvormige altaren met het embleem van de Firestone gingen naar Penn State, Smithsonian en Chicago. Herfst 1933 Expeditie.
– Opgraven – zoals in Alexandrië, zoals het zal zijn in Yucatan, ook de Gobi – grote vondsten.
– Gobische en Atlantische munten werden beschreven als vierkant met een rijggat.
– Het zegel van koning David kan worden gedupliceerd in ivoor, koraal of goud.
– Lange tijd drums en grote fluitjes van 10 cps werden gebruikt als wapens in de Gobi.
– Het doorlaten van elektrische stroom door metalen in hun ruwe vorm tijdens smelten maakte ze sterker, lichter en zuiniger.
– Doven moeten luisteren naar genezing van Mendelseohn’s “Spring Song” of de “Blue Danube”.
– In 1932 gaf Cayce veel geweldige Wereldlezingen en verklaarde dat het Nieuwe Tijdperk officieel was begonnen.
– Binnenin draaien, via zeven wervelingen, werd elk geassocieerd met een onderliggende endocriene klier.
– Een instrument dat kristallen gebruikt om het zien van aura’s te verbeteren, werd beschreven voor fabricage.
1681-1 De bewaker van de portalen, evenals de berichten die werden ontvangen van de bezoeken van die uit de buitenste sferen.
1616-1 Yucatan: degenen die op bezoek waren vanuit andere werelden of planeten.
39-3 Spraken van “aardkracht” die vaartuigen eeuwen geleden door de ether dreef.
– Vrijwel 100 procent van de chronisch depressieve patiënten heeft een hoog magnesiumtekort. 250 mg mag / tauraat
2475-1 Deze opening van de centra of de verhoging van de levenskracht kan worden veroorzaakt door bepaalde ademhalingskarakters.
– Deze keer door vuur, niet door water.
– Akasha-archieven: iedereen mag deze archieven lezen, als hij zich goed kan afstemmen.
– Neem de moeite om jezelf aardig te maken !?

275-33 de periodes van de entiteit zelf waren er eerder de harpen in de vorm van vandaag, behalve dat ze veel kleiner waren en slechts zestien (16) snaren droegen.
In de periode dat er voorbereidingen waren voor de terugkeer (we hebben zeker meer te maken met de materiële activiteit die tegenwoordig geschiedenis wordt genoemd), en toen de terugkeer begon, sloot de entiteit Ai-Si zich aan bij degenen die naar Egypte terugkeerden ; want de leerstellingen en activiteiten van de priester hadden de entiteit opgedragen om gedurende die periode dienst te verrichten in die activiteiten.
Toen de noodzaak ontstond om de tempels te vestigen waar de studies van de combinaties van voeding waren – zoals bij het zuiveren van het lichaam uit het bloed, en het smeren van het vlees nam activiteiten op zich om plagen te verwijderen die voortkwamen uit bepaalde karakters van voeding ; en er werden door de voedingen meer symmetrische en harmonieuze verhoudingen gebracht in de lichamen van degenen die in gedachten of werk of dienst waren onder degenen die zich hadden voorbereid – de entiteit Ai-Si begon onder de leiders te zijn bij dergelijke activiteiten; en nam ook deel aan de tempelmuziek.
Want in die periode was er de Tempel van het Offer; of dat waarin het lichaam werd afgeschud van de dierlijke representaties door het opofferen van de verlangens van de eetlust, door het VERANDEREN van het zelf in de tempeldienst.
Er was ook de Tempelmooi, waarin degenen die werkten en die geleidelijk werden vrijgelaten van die toebehoren die hinderden; toen de veren wegvielen, werd het haar hier of daar verwijderd, begonnen de klauwen en de rekeningen en de hoeven – en dergelijke – te verdwijnen. Deze vonden plaats in de Tempel Mooi; en de entiteit was toen de leider in wat tegenwoordig het orkest zou worden genoemd, of van degenen die muziek maakten voor degenen die zwaaiden in lichaamsbeweging – zoals in de gezangen die hielpen bij het individu om de gedachten op te heffen ter ere van die kracht die door DENKEN (zoals vandaag zou worden genoemd), of door het afstemmen van het spirituele zelf op de afstemming van de universele krachten, aandreven.
En op deze manier werd de entiteit een zeer nauwe band met de priester; bij het plaatsen van individuen en bij het geven aan individuen van hun activiteit in de verschillende gebieden.
Daarom kan de entiteit in het heden, wanneer ze zichzelf afstemt door middel van haar oefeningen in muziek, in het innerlijke zelf die latente vermogens wekken waar er afstemming kan zijn met de ziel, van het innerlijke zelf dat is opgebouwd. Want als een individu zich afstemt op datgene wat het heeft bereikt, zelfs in een MOMENT van tijd, wordt het vermogen opgewekt om zelfs te WETEN wat door de ervaring WAS gekend.
1158-10 Page 6 We vinden in die ervaring vooral een medewerker van Leonardo da Vinci. In sommige van zijn mechanische uitvindingen, evenals in het schilderij genaamd “Het laatste avondmaal”, paste de entiteit die nu Teslof heet veel daarvan toe, evenals de compositie van dat onsterfelijke schilderij. 24. We zijn klaar voor het heden.
3976-10 Niet veel is de huidige toestand de ernstigste van zelfs de huidige beschaving, want dit punt werd in de herfst van ’29 (negenentwintig) gepasseerd toen er in handen werd gegeven van twee – ja drie individuen – de financiële voorwaarden en situaties van de wereld. Deze vertegenwoordigen twee aan de ene kant, EEN aan de donkere kant – of duistere krachten. Er moet eerst de terugkeer zijn naar een STANDAARD volgens welke IS moet worden beoordeeld, en dan kan er geleidelijk worden uitgewerkt dat van een plausibele, billijke, toepasselijke situatie in de zaken van de wereld. Deze moeten worden beschouwd (de zaken van de wereld) als een EENHEID, en NIET als een geheel, want er zijn omstandigheden en ontwikkelingen in het heden die van de UNIT MAKING-voorwaarden zijn in de financiële en politieke omstandigheden van de aarde. [1932] 3. (V) Wie zijn de drie individuen die momenteel de financiële wereld beheersen? 3976-10 Pagina 2
(A) Warburg, Mellon, Morgan.
294-185 Uit de ervaring blijkt dat er niet alleen de hele wapenrusting van de Heer als verdediging is, maar de strijdwagen van de Heer die op tijd vleugels zou nemen om te laten zien – om u te laten weten – dat Zijn beloften nakomen.
1523-4 14. En dergelijke invloeden zullen door de activiteiten van wat jullie de tijden noemen, worden gevoeld – zoals ze in het heden zijn vanwege de MANIER waarin de emoties worden opgewekt in de geest en de harten en de wezens, fysiek, mentaal en geestelijk, van alle contacten.
15. Weet dan dat u een wapen bezit; in de zin dat u een dergelijke invloed ten goede of ten kwade mag maken of gebruiken.
707-1 Uw eerste binnenkomst op aarde was in die perioden van de Atlantiërs die voor de verdeeldheid zorgden. Vandaar, gerekend in de tijd, zo’n twintigduizend jaar. [Volgens divisies verwijst hij naar de tijd dat de mens in mannen en vrouwen was verdeeld, en de verwarring van meerdere talen begon, en de toren van Babel onafgemaakt bleef.] 490-1 20. De entiteit behoorde toen tot de volkeren die deel uitmaakten van ÉÉN in Atlantis, die naar Egypte reisden en hielpen bij die instellingen van de experimenten die de principes van plant EN dier behandelden, in plaats van mineraal, wat betreft de toepassingen van deze principes om de genezende krachten in menselijke kwalen; en kan worden gezegd dat hij deel uitmaakte van het personeel van de ziekenhuisopnames die tijdens die opbouw in die periode waren gevestigd.
490-1 28. (V) Wat was het “werk” dat ik moest doen dat de “stem” me vertelde in Key West?
(A) Om in lijn te blijven met wat je op de berg hebt getoond. De berg – dat in de meditatie in de spirituele dingen.
29. (V) Doe ik dit werk nu?
(A) Uitstekend!
30. (V) Waarom kreeg ik de psychonograaf? [GD’s opmerking: Zie [440] serie re-experimenten met deze machine.] (A) Dat er in zichzelf het testen kan zijn van de doelen, de verlangens, de doeleinden in het innerlijke zelf; want het zal voor veel mensen, voor veel mensen, veel betekenen om zichzelf te vinden door de reiniging van de onzuiverheden in hun fysieke wezen.
31. (V) Moet ik er “openbaar” mee werken, lezingen geven, enz., Of het gebruiken in een sanatorium, of het gebruiken in een privékantoor?
(A) In zijn geperfectioneerde vorm, zoals te zien is in de bewaring, kan het grootste aantal worden bereikt door naar die te gaan en lezingen te geven en te laten zien hoe anderen het kunnen gebruiken en toepassen in hun verenigingen, maar met dezelfde verantwoordelijkheden die moeten gesteund worden – dat zou meer zijn dan het gebruik ervan op een bepaalde plaats. Het is WAARD om aan velen gegeven te worden. Geef het dan en draag de verantwoordelijkheid, maar weet dat – zoals is gegeven – om het proces te winnen, of om de lofzang van zelfs je medemens te winnen, en je eigen omgang te verliezen, als NAUGHT is.
32. (V) Moet ik me daarmee beperken tot het psychologische of fysieke werk? (A) Ze MOETEN zeker beide bevatten, maar de grotere druk of stress – natuurlijk – moet natuurlijk worden gemaakt om fysiek naar anderen te gaan – maar de noodzaak van het psychologische, en van het GEESTELIJKE, dat moet komen ermee, in zijn gebruik, kan worden gegeven. Zien?
33. (V) Moet ik naar Florida gaan om het werk te doen? Zo neen, waar?
(A) De omgeving, de omstandigheden daar, lenen er zeker voor dat voor de grotere experimenten in het geperfectioneerde apparaat, maar in zijn ontwikkeling – de huidige omgeving of omgeving beter zou zijn voor de ontwikkeling of VOOR de experimenten, zie je?
34. (Q) Moet het worden gebruikt bij sanitaire werkzaamheden? Ik snap het niet.
(A) Mag gebruikt worden in sanitair werk, maar het LICHAAM – [490] zou hetzelfde moeten NEMEN met anderen, zie, en zich niet ALLEEN beperken tot sanitair werk. Lezing over hetzelfde! Present hetzelfde, want het heeft zijn plaats! Doe dat!
35. We zijn klaar voor het heden.
137-123 18. (Q) Betekent dit –
(A) Andreas zal zijn broer opnieuw onder de aandacht brengen van [900], [137], van de ervaringen van zijn broer Peter in deze periode, ziet u?
19. (V) Leeft het lichaam dat Peter vandaag leeft?
(A) Geboren in 1913.
20. (V) Dat is de entiteit waarnaar wordt verwezen?
(A) En zal door Andrew onder de aandacht worden gebracht van deze entiteiten, met betrekking tot deze voorwaarden. [Zie 311-6 Par. 8-A, 19-09-31. Zie 341-51, Par. 11-A, 12-A op 3-4-04.] 21. (V) Is [5767] een van de profeten of discipelen van de Meester?
(A) Bartholomew.
22. (V) Hij was Bartholomeus?
(A) Bartholomew.
24. (V) Komt dit van de Meester?
(A) Joseph – Ik, Joseph, zou je zo willen adviseren. Deze, mijn zoon, de woorden van de Meester, zelfs zoals gesproken door de Geliefde in dat van Zijn verslag. Lees ze daar.
25. (V) Waarom is het, Vader Joseph, dat het mij soms onmogelijk lijkt om de raad van u te krijgen, dat het op andere momenten zo gemakkelijk gaat?
(A) Vaak is de terughoudendheid, mijn zoon, voortgebracht door de omgeving, die de bijeenkomst dicht bij elkaar verhindert. Zoals u is gegeven, wanneer u raad wilt geven, trekt u zich uit elkaar, en daar zullen we met elkaar communiceren; want naarmate de weg wordt geopend en het begrip steeds meer wordt opgedaan, wordt de geest in kleine alledaagse aangelegenheden onder de mensen gemanifesteerd, zoals u in staat bent geweest om degenen te kennen met wie u in vroegere dagen raadpleegde – en toch in DIT dag van kracht, luister en luister naar die perioden waarin ik kom – en wanneer de Meester bidt, zelfs als hier – mijn zoon, mijn broer, zelfs zoals de Vader in mij werd getoond in het leven dat u gaf voor de zaak in mij, zelfs als de studie die u het gekst maakt van de woorden zoals die van ouds geschreven zijn, ze worden als woorden van wijsheid in de raad die uw woorden aan anderen gaven; weet dus, in deze dag, dat de geest in het buitenland is, en wanneer er reden is voor die verdediging zoals u zo goed vanouds hebt gegeven, zal Ik, uw broeder, bij u zijn, u bewaren, u beschermen en u leiden, en houd je bij de hand!
26. (V) Mogen wij deze leiding en vertrouwen altijd waard zijn! Zal het mogelijk zijn om bij elk van deze instructies van de hogere krachten de Meester of Jozef in fysieke vorm te zien?
(A) Beiden zullen komen in de dagen die komen gaan, mijn zoon, en je zult de verschillende ontwikkelingen van de verschillende manifestaties zien zoals we zullen zien. Deze zijn altijd aanwezig in en om u wanneer u de Heer aanroept.
262-60 14. (V) Waarom werd het leven van Zan [Zend] weggelaten bij het heilig verklaren van de Bijbel? [993-3, Par. 4-A, 5-A; 364-9, Par. 4-A, 5-A] (A) genoemd in andere namen. Want er kan veel gegeven worden met betrekking tot wat u hebt, dat u de Bijbel noemt. Dit is door vele handen gegaan. Velen die dat wat geschreven was, zouden kunnen veranderen in de betekenissen die bij hun eigen doeleinden zouden passen, zoals u zelf vaak doet. Maar als u de geest van datgene daar opgeschreven krijgt, zult u ontdekken dat het u naar de poorten van de hemel zal leiden. Want het vertelt over God, over uw huis, over Zijn omgang met Zijn volken in vele omgevingen, in vele landen. Lees het om wijs te zijn. Bestudeer het om het te begrijpen. LEEF het om te weten dat de Christus hetzelfde met jou doorloopt. Want zoals Hij gaf, moogt gij in gerechtigheid die dingen weten die in uw eigen ervaring zijn bewaard voor de fundamenten van de werelden. Want deze worden daar verteld op de manieren van degenen die hetzelfde hebben opgenomen in hun eigen omgeving. Wat wilt U vandaag schrijven dat als de woorden van leven aan uw broeders in de komende eeuwen zal zijn? Want, Hij heeft gegeven, u bent geroepen – en u hebt een werk te doen.
Dan zal er in de volgende les die u zult hebben veel worden gegeven over hoe dat wat vleselijk en wat mentaal is en wat geestelijk is, kan worden gevonden – in VERLANGEN. Want het bouwt – en is dat wat de basis is van evolutie, en van het leven en van de waarheid. Het houdt ook de hel vast en maakt de weg vrij voor velen die zich daarin bevinden. In geest, in lichaam, in gedachten.
364-11 6. (Q) Beschrijf in meer detail de oorzaken en gevolgen van de vernietiging van het deel van Atlantis dat nu de Sargassozee is. (A) Zoals er die individuen waren die probeerden om meer van die krachten in de geest van de mens terug te brengen die zich manifesteren door de nauwere associatie van de mentale en spirituele, of de zielskrachten die steeds meer als individuele en persoonlijke vormen in de wereld, het gebruik van deze elementen – wat betreft de opbouw of de doorgang van individuen door de ruimte – bracht het gebruik van de gassen toen (in de bestaande krachten), en de individuen die de elementen en elementalen konden worden zich,
7. (Q) Wat was de datum van de eerste vernietiging, geschat in ons huidige systeem van het tellen van de tijd in jaren voor Christus?
(A) zevenduizend vijfhonderd (7.500) jaar voor de definitieve vernietiging, die kwam zoals is gegeven. [ongeveer 17.500 vce] van het volk dat in deze eerste periode bestond toen de eerste verwoestingen tot stand kwamen). Deze namen VEEL maten aan qua gestalte, van wat de dwerg tot de reuzen mag worden genoemd – want er waren reuzen in de aarde in die dagen, mannen zo groot als (wat tegenwoordig zou worden genoemd) tien tot twaalf voet in gestalte, en in verhouding – overal goed geproportioneerd. Degenen die het meest NUTTIG werden, waren degenen die zouden worden geclassificeerd (of in het heden genoemd) als de IDEALE gestalte, dat was van zowel mannelijke als vrouwelijke (aangezien die scheidingen waren begonnen); en het meest ideale (zoals zou worden genoemd) was Adam, die in die periode was waarin hij (Adam) als vijf in één verscheen – zie?
Hierbij was de fysionomie die van een vol hoofd, met als het ware een extra EYE in die delen die het zogenaamde EYE werden. In het begin verschenen deze in WELK deel door het lichaam gewenst voor gebruik!
2156-2 Maar laat ieder van u hier zo het Christusbewustzijn beleven, zoals gemanifesteerd in de Meester, dat u waardig wordt geacht te zijn, zelfs als degenen die de kruimels van wijsheid zouden verzamelen die door deze entiteit gemanifesteerd zullen worden! HARK! YE VRIENDEN! IK, MICHAEL, HEER VAN DE MANIER, ZOU DE WAARSCHUWING GEVEN! BOEG JE HOOFDEN, JULLIE VALLEN VAN DE AARDE! WEET WAT ER AAN HEEFT VERTROUWD! LEEF HET LEVEN, OPGELET DAT JE VERZEKERD WORDT VEROORZAAKT OM ONGEWOON TE ZIJN VAN HET VERTROUWEN DAT ZIJ HEBBEN!
317-7 Dat iedereen vindt dat zijn eigen zelf zich in een bepaalde of eigenaardige periode van expressie bevindt, is waar. Want allen die zoeken, kunnen vinden wat ze in het heden tot activiteit hebben geroepen.
2126-1 Naarmate de aanvraag wordt gedaan, wordt de basis van het spirituele begrepen door de aanvrager. Niet toevallig, niet door macht, maar door elk woord dat betrekking heeft op die wetten die de ervaring van de mens door deze fysieke sfeer beheersen.
2126-1 en bracht in het lichaam naar voren dat iemand die later het land ZEGDE – in de naam van Henoch.
341-8 14. Zoals we vinden in de vorige, in de tijd dat de tweede [van de?] Edwards op de troon zat in Engeland. [Edward “the Elder” 2e zoon van Alfred de Grote? Zie 341-1.] Toen koos de entiteit in het klooster die van de monnik, kwam toen uit de noordelijke landen in Noorwegen (nu bekend) en legde de geloften af ​​in de kerk, werd daar de kluizenaar en gaf toch die liefde zoals die was gebracht in het aardse vlak vanaf het verblijf van de entiteit in Venus, en de naam Ericson dan, [Olaf Ericson?] en de letters, papieren, maar zijn nog te vinden in het zesde gewelf in de abdij van de koningen. In deze entiteit vinden we dan veel gegeven aan de volkeren van het leven dat door de entiteit is gekozen om, om het verslag te geven, de ontwikkeling van de ziel, de gemeenschap van de ziel met de inwonende geesten in de gevangenis in menselijke lichamen, zonder begrip en visie van de macht van binnenuit; de grotere brief was toen die van Ellaviola [?] [Elea? Ely?]. In de huidige persoonlijkheid vinden we dit vertoond op het aardse vlak: het vermogen om zich te concentreren en de diepste uithoeken van verworven kennis te geven op een manier die begrijpelijk is voor andere individuen. Nobele roeping! s gemeenschap met de inwonende geesten in de gevangenis in menselijke lichamen, zonder begrip en visie van de kracht van binnenuit; de grotere brief was toen die van Ellaviola [?] [Elea? Ely?]. In de huidige persoonlijkheid vinden we dit vertoond op het aardse vlak: het vermogen om zich te concentreren en de diepste uithoeken van verworven kennis te geven op een manier die begrijpelijk is voor andere individuen. Nobele roeping! s gemeenschap met de inwonende geesten in de gevangenis in menselijke lichamen, zonder begrip en visie van de kracht van binnenuit; de grotere brief was toen die van Ellaviola [?] [Elea? Ely?]. In de huidige persoonlijkheid vinden we dit vertoond op het aardse vlak: het vermogen om zich te concentreren en de diepste uithoeken van verworven kennis te geven op een manier die begrijpelijk is voor andere individuen. Nobele roeping! Het vermogen om zich te concentreren en de diepste uithoeken van verworven kennis te geven op een manier die begrijpelijk is voor andere individuen. Nobele roeping! Het vermogen om zich te concentreren en de diepste uithoeken van verworven kennis te geven op een manier die begrijpelijk is voor andere individuen. Nobele roeping!
877-10 Tempel van Goud in Gobi: de grotere waarschuwing was door de vernietiging van de machtige bossen in het noorden, op wat nu de bergen van kalk, zout en frisdrank zijn, zag de entiteit in deze combinaties de ontwikkeling van wat nu wordt genoemd explosieven ter verdediging.
877-11 de instelling van lange-termijn-drums ter verdediging, waarbij er pogingen van anderen zouden kunnen zijn om tussenbeide te komen om hun eigen ondergang ongedaan te maken.
spraakoverdracht van een heel ander type en aard.
wanneer er de ontdekking van de Tempel van Goud is – zal worden gevonden; liften of liften, de eenlijnige elektrische auto, de zeer snelle voortbeweging vanuit de lucht
er waren die toepassingen van eugenetica – zoals de entiteit dat zou noemen – in relaties met die volken. Dit bracht zeker niet alleen grote volkeren, maar eerder grote verdeeldheid,
877-11 de entiteit leefde honderdentachtigentachtig jaar (186). [deze Gobi-periode was na 10.000 vce. Radium werd gebruikt in de metalurgie, zoals anderen uranium hadden gebruikt.] De spirituele filosofie was dat de relaties van de Vader VIA de zielekrachten zich in bepaalde perioden of BERICHTEN manifesteren aan degenen die geroepen waren om te handelen in de hoedanigheid van de priesters.
1402-1 Neem in astrologiestudies de Perzische in plaats van de Indische of Egyptische; en u zult ontdekken dat die van het Arabisch coördineren met de numerologie of cijfers.
262-39 En ELK onderwerp dat zou kunnen worden gekozen, zou verhelderend zijn voor ELK dat aanwezig zou kunnen zijn, OP voorwaarde dat de presentatie en het vragen in overeenstemming zijn met constructief denken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥