web analytics
...
Tweelingzielen

Tweeling ziel liefde

Tweeling ziel liefde

Ilustración por Anders Røkkum
Veel mensen zoeken op internet naar tweelingzielen of zielsliefde en denken dat zomaar even
te vinden. Een aantrekkingskracht om de ware liefde te vinden die als een groot sprookje gezien
wordt. Niets is minder waar, een zielsliefde is een harde leerproces en transformatie om het Ego
los te laten om te kunnen doorgroeien naar de onvoorwaardelijke liefde die je in wezen bent.
Je zou hem of haar kunnen ontmoeten, je ‘andere helft’, je zielenmaatje, je ultieme spiegel. Je
kunt het alleen weten via het hart. En het hart is extatisch, zoals Ware Liefde.

Tweelingzielliefde is de hoogst mogelijke vorm van liefde en reikt je alle tools aan om je persoonlijk te
ontwikkelen. Het is een liefde die tegelijk ontwrichtend èn allesomvattend is.
Tweelingzielen zijn ‘Universele’ vrouwelijke en ‘Universele’ mannelijke zielen. Wanneer deze
energieën samenvloeien vindt er extreem veel magnetische en spirituele harmonie plaats. De
Universele tweelingziel-liefdesenergie stroomt voelbaar tot in iedere vezel, zij zijn elkaars
ultieme spiegel. De druk van het Universele lot brengt hen samen. Het Hogere Bewustzijn
brengt hen steeds weer met elkaar in verbinding, voelbaar tot in alle zeven chakra’s. En
voelbaar tot in de Kosmische energie van het Universum.
De Tweelingziel liefdesvlam veroorzaakt trillingen die het éénzijn laat ervaren. Het is de
energie van de integratie van innerlijke polariteiten, van ieder individu. Creërend en
manifesterend.

De liefdesvibratie tussen tweelingzielen geeft een boost aan de mensheid en
deze zal zichtbaar en voelbaar zijn. Het is tijd om wakker te worden, het is tijd voor de
nieuwe Gouden Aarde.
Na de ontmoeting met je twin ontwaak je spiritueel en leer je onvoorwaardelijk liefhebben. Je
kunt te maken krijgen met onverklaarbare, lichamelijke ongemakken en veranderingen, zoals
een versnelde of onregelmatige hartslag.

Ook heldervoelen, helderweten en helderzien
ontwikkelen zich in een rap tempo. Daarnaast ervaar je vaak wisselende emotionele
stemmingen, die diep kunnen ingrijpen en van totaal vertrouwen en innerlijk wéten, ineens naar
wantrouwen en twijfel kunnen schieten. Zo geloof je er helemaal in en dan ineens ook helemaal
niet meer!

Tweelingziel-liefde is niet iets wat je met je normale intelligentie kunt bevatten, het reikt ver
boven alle vormen van de ‘normale’ liefde uit en overkomt je. Het wordt bekrachtigd en
bestuurd door het Universum, je kunt er niet voor kiezen, je zult ermee moeten dealen. Verzet
je er dan ook niet tegen, hoe aanlokkelijk dat soms ook lijkt. Ontvang deze grootse liefde en
omhels het met duizend armen.

Blijf er op vertrouwen. Ook wanneer je in een emotionele
rollercoaster terecht komt. Het is allemaal afgesproken werk. Weet dat het de bedoeling is om
samen iets neer te zetten, vertrouw op de belofte van de samensmelting en onthoud dat je te
maken hebt met de hoogst mogelijke vorm van liefde die weinigen van ons mogen ervaren. Het
enige wat belangrijk is om te onthouden, is dat je mag accepteren dat Tweelingziel-harten de
instrumenten van Liefde zijn, en dat alléén het ego je kan laten geloven dat jullie afgescheiden
zijn. Het brein is het gereedschap van het ego. Tweelingziel-liefde biedt je ultieme en
optimale persoonlijke ontwikkeling en is de weg van transformatie van het hart en het loslaten
van het ego.

Het is een intense beleving, voelt ontegenzeggelijk diep en zet je met grote
regelmaat klem in je gevoelswereld. Onbegrip, ontwrichting, ontkenning, afstand en
afstootgedrag zijn hier inherent aan. Ook voor je omgeving ben je raadselachting, de
mensen om je heen kunnen niet begrijpen waarom je ‘ineens zo veranderd bent’. Maar een
zielsliefde zo groot als deze valt niet met de gebrekkigheid van onze aardse woordenschat te
omschrijven en is soms ongelooflijk moeilijk te dragen. Het grijpt diep in en kent zijn weerga
niet.
Je kunt je, na de ontmoeting met je twin, hopeloos eenzaam en totaal onbegrepen voelen.
Alles waar je in geloofde met betrekking tot de ‘normale’ liefde wordt keihard onderuitgehaald.
De liefde die je kent uit romantische films en boeken vraagt om nieuwe inzichten. Je kunt je
zelf er niet meer mee verenigen en bent niet meer in staat om je als individu voort te
bewegen.

Lees ook:   Tristan en Isolde

Moon Girl
Jij en je twin zijn een eenheid. Als een twee-eenheid; twee vlammen van het vuur,
van het leven! Jullie zijn zo dicht bij elkaar, dat je één wezen bent. Voor altijd de perfecte
“dubbele kracht” van het leven. Je bent in deze ‘nieuw’ gemaakt voor altijd, moment na
moment. En dat is op zijn zachtst gezegd best lastig.

Ook wordt er van je verlangd om onvoorwaardelijk lief te leren hebben. Onvoorwaardelijke
liefde is iets wat je bij (je) kinderen ervaart. Het geheim van onvoorwaardelijkheid is om het
‘als’ weg te denken. Je zegt: ‘ik houd van jou’. En niet ‘Ik houd van je als …..je dit of dat doet’!
Tweelingziel-liefde gaat hier aan voorbij, want zuivere liefde geeft en verlangt niets terug.We zitten nu midden in het Aquarius-tijdperk.

In elk NU breken ontmoetingen en herkenningen
open door het bliksemlicht. Om liefde te creëren. Om liefde te expanderen. Als je de waarheid
van het hart ervaart, dan is er geen twijfel dat je de helft van een Tweeling bent of
ontmoeten mag, dat er een ander existeert met jou, van hartslag tot hartslag. Het staat
geschreven in je hart. En het beweegt tot diep in je wezen, ver van woorden of concepten.
Tweelingzielen zijn de lichtwerkers in het ritme op hartsniveau, zij worden bijeengebracht om
de kosmische energie weer te laten dansen en branden in de harten van de mensheid. Weet
dat de samensmelting zal komen.

De enige reden waarom de buitenwacht denkt dat dit niet zo
is, is omdat men vanaf de verkeerde golflengte luistert, het verkeerde station. Zij luisteren
naar de ontvanger van afscheiding.
Twijfel je zelf? Vraag aan je hart, en luister. Niet met het brein, en voel hoe je hart antwoord
geeft. Als je antwoorden bedenkt, zit je op de verkeerde plaats; als je de antwoorden voelt
dan zit je op de goede plaats.
Gedurende je reis richting je TZ/zielsverwant kun je wel eens ´verdwalen´ in onzekerheid.
Toch helpt je ´team´ om je steeds maar duidelijk te maken dat je gevoel klopt, dat je niet gek
bent. Je kunt dus dingen meemaken die niet op toeval berust kunnen zijn. Ik werd in het
verkeer steeds maar weer geconfronteerd met bedrijfswagens, tot ik er ‘gek’ van werd. Maar
er zijn meer symbolieken aan deze liefde verbonden.

Ik heb echt ongelooflijke dingen gehoord,
zoals de naam van de twin die overal opduikt tot intuïtieve schilderijen die boodschappen lijken
over te brengen. Muziek op de radio, berichten online in reclame bv.
Tweelingzielen zijn nu eenmaal rijzende, dwarrelende en pulserende
symbolieken van het leven. In het begin hadden wij een volmaakte verbinding en waren we
zuiver op elkaar afgestemd. Samen keren wij langzaam maar zeker terug naar die prachtige
staat van eenheid.

Fysieke aantrekkingskracht

"Conscious relationship also requires an ability to both merge and be separate, to come together and be apart, creating a constant rhythm. It consists of two people, devoted to each other, being true to their individual paths as well as being intimate with each other. " -Mark Walstrom:

 

Als je
werkelijk tweelingzielen van elkaar bent, dan weet je hele lichaam dit. Het is doordrenkt van dit
weten. Een fontein van licht is wat je kunt ervaren wanneer je lichamelijk samensmelt. Het
mentale lichaam wordt namelijk doordrenkt met extatische energie. Tweelingzielen hebben een
enorme aantrekkingskracht op elkaar, je kunt eigenlijk alléén maar versmelten.

Deze
versmelting is niets anders dan de versmelting van de zielen, die zich via het lichaam met
elkaar verbinden. Het is een bundeling van energie, van krachten, die elkaar aantrekken via de
geslachtsdelen.

Door deze energie bij elkaar aan te wakkeren ontstaat de fontein van licht in
het hoofd. Als deze oneindige liefde verbonden is met het hart en als de lagere instincten
worden overwonnen, dan vindt er een transformatie in het bewustzijn plaats. Het is
essentieel dat de staten van bewustzijn overeenkomen en dat een zekere mate van harmonie
en balans tussen de partners aanwezig is om elkaar voort te stuwen naar de eenheid waar zonaar verlangd wordt.

Indien je met elkaar samensmelt, in liefde en volledige acceptatie, kun je ervaren diep in
elkaars ogen te kijken tot alles vervaagt. Dit is een vorm van osmose – het onderling
vermengen van twee vloeistoffen door een poreuze wand – waarbij energie wordt
overgedragen van de één op de ander en vice versa. Daarom communiceer je in eerste
instantie via de ogen en niet via andere lichaamsdelen. Immers, de ogen zijn de poort naar de
ziel.

Lees ook:   Walk-In Souls begrijpen. Over zielen die van plaats wisselen

Aantrekken en afstoten Je zult merken dat je enorm van elkaar verschilt. Wanneer je
‘pijn’ wordt gedaan en/of ‘gekwetst’ wordt door je twin kan dit zorgen voor het bekende
aantrekken en afstoten. Om tot de uiteindelijke samensmelting/eenheidsverbinding te komen is
het ontwaken van het mannelijke en vrouwelijke bewustzijn nodig. Voor je op aarde kwam heb
je met elkaar afgesproken welke wegen je (afzonderlijk van en met elkaar) moet bewandelen.
Juist dit brengt vaak onbegrip, spanning en verwarring. Probeer in je eigen kracht te blijven
staan en neem intuïtief waar. Het is een denkfout om je twin te zien als iemand die je pijn zou
kunnen doen. Probeer naar de ongeheelde stukken in jezelf te kijken. Het integratieproces
(van het mannelijke en vrouwelijke) gaat nu eenmaal niet over één nacht ijs. Stel jezelf open,
onderga en ervaar.
Wanneer je elkaar aantrekt, en weer afstoot, ervaar je dat de onvoorwaardelijke liefde steeds
opnieuw de ongeheelde stukken in jezelf blootlegt. Ook al zie je elkaar in deze fase niet. De
pijn en het gekwetste ‘ego’ mag in alle rust, in liefde en erkenning, geheeld worden.
Vergeet nooit de energieke en energetische uitwisseling van dat eerste moment, de eerste
keer dat je in elkaars ogen keek! Hét moment waarop jij je thuis voelde komen. Zoiets kun je
niet wegrationaliseren.

Time to say goodnight!

Blijf te allen tijde in je eigen energie staan. Het vergt al genoeg van je
om je überhaupt staande te kunnen houden. Er wordt namelijk veel van je gevraagd. Je mag
een nieuw beeld van liefde neerzetten en bovendien wordt er van je verlangd om de liefde
opnieuw te duiden. Je zult met veel vraagtekens komen te zitten. Blijf vertrouwen en
protesteer niet. Op deze manier kun je er veel beter en makkelijker mee omgaan.
Overbruggingsperiode Na de fase aantrekken en afstoten voel je dat er afstand
tussen beiden wordt gecreëerd, en dat je elkaar, al dan niet energetisch, ‘kwijt’ bent. Deze
overbruggingsperiode is bedoeld om elkaars polariteiten te verenigen, om uiteindelijk samen te
vloeien. Je weet wie je andere helft is, je hebt hem/haar kunnen aanvoelen en dwars door
hem/haar heen kunnen kijken. Zorg er voor dat je in deze periode van afstand dicht bij jezelf
blijft. En onthoud dat jullie één zijn: één gesplitste ziel verdeeld in twee lichamen.
In deze overbruggingsperiode moet je er voor zorgen dat de liefde voor jezelf blijft domineren.
De transformatie gebeurt los van elkaar, opdat alles kan worden verduidelijkt en
samengebracht. Onthoud dat je niet van elkaar afgesneden bent. Onthoud dat je eigenheid
een functie heeft gediend en nooit de kern van deze liefde vormde. Onthoud dat het de
bedoeling is om samen te vloeien. Het ego van je zielsliefde is echt niet sterker dan de wil van
de kosmos.
Voor de duidelijkheid, transformeren is een lang en traag proces, vooral voor toeschouwers van
buitenaf, hoe close die ook zijn. Wachten tot de transformatie eindelijk volbracht is, zou
daarom geen slimme zet zijn. Wachten is ook beïnvloeding en heeft over het algemeen een
zwaar vertragend effect op het transformatieproces. Wie wacht ZIT namelijk niet in het
moment, maar WIL iets van het moment. En vooral ‘wil iets’ wat het moment niet biedt. Jezegt eigenlijk tegen het moment: “als je maar opschiet en zo snel mogelijk bent waar ik wil dat
het moment is”. Geloof mij, je gooit hiermee zand in je eigen motor. Geduld en vertrouwen zijn
je enige stokpaardjes.

Bron: https://www.carmacoaching.nl/tweelingziel-liefde.php

 

Nog meer infohttps://plazilla.com/op-zoek-naar-je-soulmate-mythe-of-instinct

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Deze website gebruikt cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om het internet verkeer te analyseren. We moeten ook informatie delen over uw bezoek aan onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Accept