20 september 2020

 

Welke persoonlijkheid heb je? Test!

TYPEFINDER® FACETS

Go beyond your four-letter type with this in-depth assessment of 28 distinct personality traits. How are you typical of your type? How are you unique? Get a multi-faceted look at your personality type! The TypeFinder facets assesses you on 28 traits that make up your personality type. You’ll discover which personality traits most define you, including traits that aren’t typical of your type. You’ll also discover how well your personality matches with each of the 16 types.

 

—>TEST

Mijn uitslag…???? En nu?

 photo test_zpsedb03g8d.jpg

Ben ik geslaagd?

Mag ik door voor de koelkast?

Nog 1

https://www.loomancoaching.nl/nl/persoonsvoorkeuren-test

Hmmz…

INFP The healer?

Rustige waarnemers, idealistisch, loyaal. Belangrijk voor hen is dat het leven overeenstemt met innerlijke waarden. Nieuwsgierig, zien snel mogelijkheden, zijn vaak katalysator bij het uitvoeren van ideeën. Soepel, flexibel en aanvaarden veel behalve bedreiging van hun waarden. Willen mensen begrijpen en zoeken manieren om het menselijk potentieel te vervolmaken. Weinig interesse voor bezittingen of de omgeving. Zij ervaren structuren en regels als beperkend en verkiezen ervoor autonoom te werken. Zij zijn soepel en flexibel totdat hun innerlijke waarden worden bedreigd. Dan stoppen zij met aanpassen en zij verdedigen op voor anderen verrassende wijze hun eigen waarden. Zij waarderen relaties op diepgang, authenticiteit, oprechtheid en wederzijdse groei. Zij zijn gevoelig, zelfonderzoekend en voor sommigen complex. Ze zijn origineel en individualistisch.

Valkuilen: Als ze hun competenties niet gebruiken of ze worden niet gewaardeerd kunnen ze zich moeilijk verbaal uitdrukken, trekken ze zich terug en gaan anderen en situaties uit de weg. Ze kunnen niet genoeg informatie over belangrijke zaken verschaffen aan anderen.

Lees ook:   Maxima en Alex krijgen leeuwen!

Ze schenken weinig aandacht aan de functies: Reflectie en Observatie en daardoor worden ze gemakkelijk ontmoedigd door het contrast tussen hun idealen en wat zij bereikt hebben. Ze blijven de nadruk leggen op hun innerlijke standpunt en verwerpen logische redenaties van anderen. Ze hebben moeite om in te schatten welke middelen zij nodig hebben om hun doel te bereiken. Gedragen zich onpraktisch.

In stresssituaties kunnen INFP’s ernstig beginnen te twijfelen aan de bekwaamheid van zichzelf en van anderen en worden zij te kritisch.

Gerelateerde berichten