01 oktober 2020

 

Mens en Computer ~~ Atlantis

Herodotus Terugkeer naar Atlantis: 12.

Mens en Computer doorgegeven door Herodotus 20 februari 2011

“Alle studenten in de scholen van Atlantis ontvangen te allen tijde informatie van interdisciplinaire aard, ook al zijn ze geen kunstenaars, wetenschappers of handwerkers. Het enige doel van onderricht is altijd het zorgen voor de innerlijke verantwoordelijkheid van het individu als een verrijkende ervaring van het zelf zodat hij niet slechts instrumenten vervaardigt enkel om de behoefte van het vergroten van zijn zelfingenomenheid door de egoïstische structuur van het lagere zelf te ontwikkelen.

Te allen tijde leert hij van de processen van het omsluiten van zichzelf in een verhouding die de noodzakelijke ontwikkeling bevat, het in evenwicht brengen van zijn onderbewuste zelf met zijn superbewuste Zelf. Veel van het onderricht dat plaatsvindt terwijl de student zich op zijn werk concentreert, is ogenschijnlijk onzichtbaar, want in de geconcentreerde energieën die op het uitvoerende project worden gericht, wordt hij bestraald met onzichtbare energieën van hogere intelligente vormen, wat echter niet betekent dat de Atlantiërs door een obsessieve invloed tot een robot worden gemaakt.

Wij zinspelen op een groot elektronisch apparaat dat in de taal van jullie eenentwintigste eeuw een computer wordt genoemd. Het Oneindige is zo’n apparaat en kan zo worden genoemd omdat het elk aspect van het leven bevat dat door elk persoon, elke groep, maatschappij en beschaving in elk universum is beleefd. Het Oneindige bevat de intelligentie in zich van de zoeker naar mysteries van het leven, zo gezegd, op zijn reis naar hogere bereiken van inzicht; het bevat het hoogst ontwikkelde en esoterische begrip van Zichzelf! De computer waar we naar verwijzen was ontwikkeld door de leraren en verbonden met de intelligentie van verdergevorderde Atlantiërs. Hij bevat alles wat in Atlantis was bereikt zowel voor als sinds de komst van de Verlichte Wezens.

De computer bevat de geschiedenis van de Aardse wereld tot aan deze tijd in de Atlantische periode, niet op wat jullie magnetische schijven noemen of via dunne draden, maar in een apparaat dat er ogenschijnlijk niet mee is verbonden. Hij lijkt bijna onzichtbaar en de informatie die hij bevat is opgeslagen in kristallen. De kristallijnen structuur bevat de intelligentie van jullie schijven die magnetisch zijn ontwikkeld om geluid de mogelijkheid te geven te worden herschikt en gekopieerd en erop te worden vastgelegd als een elektronische golfvorm.

Dit zal de volgende ontwikkeling zijn in jullie eenentwintigste eeuw. Deze kristallen zullen in hun kristallijnen structuur honderdduizenden bits aan informatie bevatten. De computer, die was ontwikkeld door de Intelligenties die de beschaving van Atlantis initieerden, is een enorme configuratie die de geschiedenis van de Aardse wereld bevat, de geschiedenis van andere werelden alsmede de geschiedenis van de toekomst. Het is een bibliotheek binnen een bibliotheek.

Alle bibliotheken van de steden in jullie huidige maatschappij zouden kunnen worden vastgelegd in deze enorme computer die zijn plaats heeft op de bovenste verdieping van dit gebouw.

Hij is niet toegankelijk, behalve voor diegenen die een bepaalde ontwikkeling hebben bereikt en leraren zijn of ver gevorderde studenten die hebben bewezen in staat te zijn deze informatie niet voor negatieve doeleinden te gebruiken. Elk individu dat een zoektocht begint naar een hoger gebied van zichzelf, dat zich slechts bezig houdt met het vergroten van de schoonheid van zijn wereld en deze schoonheid in zijn eigen wezen uitstraalt, kan zich ontwikkelen om één van diegenen te worden die zijn ingewijd in het hogere leerproces en in een toekomstige tijd terugkeren als een Verlicht Wezen. In deze computer is de frequentie van elk persoon in Atlantis opgeslagen.

Als een student een wandeling maakt en zich ontspant in de verschillende parken, zijn geest verruimend in zijn poging zich af te stemmen op de schoonheid om hem heen, staat hij altijd in verbinding met deze centrale computer. De computer, die de frequentie van elk individu bevat, projecteert een signaal naar de geest van dat individu. Als een individu de geheimen van het Oneindige tracht te leren kennen en zijn aandacht richt op een examen van de bedoelingen van het leven die hij tot dan toe nog niet heeft kunnen begrijpen, wordt hij door nieuwe kennis beroerd die naar hem wordt geprojecteerd. Slechts wanneer hij dit kan doen door middel van de verbondenheid met de meer oneindige aard van zichzelf, kan hij worden beroerd door de informatie die in de hogere bereiken van zijn energetisch lichaam worden gestraald. Je ziet dus dat er voortdurend onderricht plaatsvindt

. Echter, die individuen die zich op een lager niveau bevinden met betrekking tot hun kennis van het Zelf als deel van het Oneindige, beschikken niet over deze overeenkomstige informatie omdat iemand alleen kennis kan ontwikkelen door zijn verlangen en zijn vermogen om de hogere randgebieden van de geest te bereiken waar zulke kennis bestaat. Deze computer kan de geest van ieder individu bereiken omdat hij de blauwdruk bezit van de frequentie van die persoon en kan het onderricht geven dat noodzakelijk is voor dat individu. Onderricht wordt dus niet altijd of per se verspreid, maar wordt geïndividualiseerd voor de bepaalde situatie waarin de student open staat of ontvankelijk is.

Laten we je weer mee naar buiten nemen, want je geest is verward door activiteit. Wij wensen niet je visie of je geest af te stompen met te veel informatie. Deze futuristische stad ligt nog eeuwen in de toekomst. In een stad van tien miljoen mensen moet veel daarmee overeenkomstige activiteit bestaan met betrekking tot het grotere begrip van het leven. Alles is zeer georganiseerd en er heerst geen verwarring. We hebben niet de voortdurende aanwezigheid van individuen die voor een bepaalde mate van veiligheid zorgen zoals jullie politiemacht, die een voorbeeld is van geesten die zijn verdeeld en die geen begrip hebben van het leven; zij wensen te zijn afgezonderd en andere mensen er toe te bewegen hen te respecteren.

Zodanig is het abces van jullie samenleving, dat jullie tussen jullie eigen mensen mensen moeten hebben die als bewakers fungeren en er op toezien dat geweld niet overslaat op andere delen van de stad waar de bewoners in rust leven. Zo’n situatie hebben wij niet in Atlantis, aangezien er bij ons niet de noodzaak bestaat voor een politiemacht om controle uit te oefenen en om hun medemensen in toom te houden of te beschermen tegen de inbreuk op andermans privacy. Je ziet overal om je heen voortdurende activiteit. De pendelbussen die door de atmosfeer vliegen zijn miniatuurluchtvaartuigen.

Zij bevatten één tot tien individuen als de behoefte zodanig is om naar andere delen van de stad te reizen of waar hun interesse of verlangen ook ligt. Deze pendelbussen die ovaal of rond lijken te zijn, anderen in de vorm van cilinders, lijken te weten waarheen zij gaan; niets wijst op een verkeerde richting of gebrek aan organisatie. Ofschoon er vele kunnen worden waargenomen, bevinden zij zich niet op een positie dat zich een botsing zou kunnen voordoen.

Op de één of andere manier is er een intelligentie die aan elk van deze luchtbussen de hoogte en de richting doorgeeft waarin zij zich moeten verplaatsen om een botsing te vermijden. Deze grote technische prestatie van de Atlantiërs was ontwikkeld door hun inzicht in de frequentiefactoren van het elektromagnetische omhulsel van de Aarde. Zij hebben elke luchtbus voorzien van een elektronisch apparaat dat elk ervan de mogelijkheid geeft om op een bepaalde hoogte te vliegen.

Elke bus die door de bewoners van Atlantis wordt gebruikt, heeft een frequentiestructuur die, wanneer geïntegreerd in een circuit, de bus de mogelijkheid geeft om op die frequentie voort te gaan of om op een bepaalde vlieghoogte te blijven. Geen twee bussen hebben dezelfde frequentie; daarom gaan zij automatisch voort zonder enige kans op een botsing.

Omdat alle constructies, die het resultaat zijn van deze technologie, elektronisch zijn, kan tegelijkertijd de bestemming van de passagier worden aangegeven door het aanraken van het kristallen paneel waardoor de bus direct op koers wordt gezet naar zijn bestemming, geleid door de frequentie die vanuit een gebouw emaneert, of vanuit welk deel van de stad dan ook waar de passagier naar toe wenst te gaan. De factor individualiteit met betrekking tot de keuze van het individu, is in deze luchtbus niet van betekenis. Het is geautomatiseerd overeenkomstig de energie die voortdurend door alles wordt geprojecteerd. Natuurlijk projecteert ieder persoon zijn individuele energieveld vanuit een basisfrequentieniveau. Het is door deze kennis van energie en van de mens als een spiritueel wezen dat de Atlantische beschaving de vorm heeft aangenomen van een vergevorderde technologische samenleving.

Alleen dan kan een ontwikkeling plaatsvinden in de evolutie van elke beschaving gebaseerd op het noodzakelijke begrip van de integrale factoren van Oneindige Intelligentie. Door afgestemd te zijn gaat de mens voort in zijn progressieve ontwikkeling en wordt hij zoveel meer het elektronische instrument dat hij is, niet als een stille getuigenis van robotten die hun taak vervullen gebaseerd op een signaal dat wordt herhaald, maar als een elektronisch instrument dat is verbonden met de Oneindige Creatieve Intelligentie.

Het voorbeeld van wat boven is in de hogere energievelden, wordt op gelijke wijze beneden herschapen. Hier zien we deze grote waarheid, het voorbeeld van de integratie van het begrip dat tegenwoordig in jullie éénentwintigste eeuw meer ingang vindt en massaal wordt aangereikt door vele nieuwe organisaties en in het bijzonder door de grote Bron van de Fontein van kennis die het Nieuwe Wereldonderricht is van de Grote Broederschap. Toch bestaat er werkelijk geen scheiding tussen verleden, heden en toekomst. Het is slechts een instrument van de mens die, een energiefacsimile en een elektronisch instrument zijnde, zijn frequentie zodanig kan instellen dat hij andere frequenties uitschakelt.

Op deze manier kan hij als een stille getuigenis leven van de degeneratie van elektronische instrumenten die gerobotiseerd worden en hun circuit hebben afgesloten zodat zij niet naar vol vermogen kunnen oscilleren. Ik zal u, beste lezer, meenemen naar een bijeenkomst en we zullen een gebouw bezoeken die erg lijkt op de moskeeën in Arabië. Toch is het geen moskee; het is een gebouw dat de vorm heeft van een woning. Dit gebouw is een van de vele plaatsen voor mensen om samen te komen. Hij is rond en aan de buitenkant met goud bedekt. Op zeven gelijke posities rondom aan het dak van het gebouw bevindt zich iets wat je kent uit jullie Arabische Nachten. Zij lijken op de minaretten van waar de Moslims de ‘roep van het Oneindige’ konden horen en trachtten zichzelf erop af te stemmen.

Hoewel het nu religieuze gebouwen zijn, hadden deze gebouwen hun oorsprong in Atlantis en zijn zij de herinnering van momenten toen zo’n afstemming plaatsvond wanneer de mensen van Atlantis samenkwamen voor versterking en verbetering en bewust een hoger bereik ervoeren van het Oneindige. De zeven structuren die tot een hoogte reiken half zo hoog als de koepel, hebben iets wat lijkt op een enorme klok in de klokkentoren en als je omhoog kijkt zie je dat de minaret zelf bijna een replica is van het gebouw. Het is een structuur die een rasterwerk heeft. Rondom en in dit rasterwerk is een gouden klok zichtbaar. In de minaretten die bekend zijn in jullie Arabië of andere delen van de wereld, voelen de Moslims nog steeds dat de enige manier om zich met hun eigen spirituele zelf te verbinden is door middel van de leringen van Mohammed.

Lees ook:   Wonen in een pyramide!

Echter, wanneer zij de knieën buigen, vervolgens nederig met hun voorhoofd de grond raken en herkennen dat de vorm niet de geest is, geven zij zichzelf volledig over aan de Goddelijke Kracht die zichzelf presenteerde in de leringen van Mohammed, een Broeder van de Broederschap die over de grote Oneindige Kracht onderrichtte. De zeven torens omringen deze grote gouden koepel en de gouden klok erbinnen. Deze klok klingelt niet met het geluid dat wordt voortgebracht door een klepel, maar klingelt door een klank die men vanuit zijn innerlijke wezen ontvangt.

Het is een klank die niet door het fysieke oor kan worden gehoord, maar alleen door het hogere zelf. De klok is een elektronisch instrument en door zijn kristallijnen vorm kan het door een kristal met een hogere frequentie de harmonieën herscheppen die de ziel raken. Als de mensen naar deze grote bijeenkomst komen, worden ze op een andere manier getraind om zich bewust te zijn van het Oneindige en van de hogere aard van hun eigen zelf en om, gedurende een periode van ontwikkeling natuurlijk, zich af te stemmen op hun innerlijke zelf. Zij horen, afhankelijk van hun niveau van ontwikkeling, de muzikale tonen die worden uitgezonden door de frequentie die wordt voortgebracht door de zeven-klokkenstructuur. Dit is een activering die in een bepaalde sector van de stad plaatsvindt.

We zouden erop moeten wijzen dat we je nog niet het gehele beeld of de opbouw hebben laten zien van deze grote metropool die is opgedeeld in cirkelvormige straten en gescheiden door rechte straten. Met andere woorden, de steden hebben de geometrische vorm van een cirkel met driehoeken, rechthoeken en cirkels en andere hoeken die de creatie zijn van de op elkaar inwerkende lijnen. De stad is dus opgedeeld in sectoren en elke sector herbergt die mensen die in harmonie met elkaar leven overeenkomstig hun ontwikkeling. Hier in Atlantis hebben we niet de disharmonie van mensenrassen, de verschillende ontwikkelingen wanneer er totale disharmonie zou zijn.

Er zouden vele frequenties zijn die met elkaar zouden botsen en grote verdeeldheid teweeg zouden brengen tussen de mensen, want er zou geen harmonieuze verstandhouding tussen de mensen zijn.

Er zou een disharmonie zijn en een gebrek aan organisatie die niet de intelligentie van een ieder zouden kunnen herbergen, maar de ziekte zouden veroorzaken die we tegenwoordig in jullie samenleving zien. Een van de grootste noodzaken van het individu in zijn progressieve evolutie is zijn herkenning van energie. Men kan geen frequenties bij elkaar brengen die een verschillende aanleg hebben in hun eigen evolutionaire leven en een hogere intelligentie verwachten te ontvangen. De Atlantische leraren, die de aard van evolutie begrepen, herkenden de noodzaak om de mensen in harmonieuze groepen te scheiden zodat zij met elkaar konden leren.

Eveneens konden zij, door de interrelatie die bij deze samenkomsten plaatsvond, samenkomen zodat zij zowel gescheiden waren als bij elkaar. Op deze manier konden zij in andere onderrichtende en instruerende klassen de structuur van hun eigen leven beginnen te verhogen zodat zij zich bewust waren van de verschillen tussen hen, maar niet vanuit vergelijkend oogpunt. Wij trachten de lezer te illustreren dat jaloezie, ontevredenheid en andere facties van het leven er niet zijn en niet plaatsvonden. De mensen werd een indicatie gegeven van de vooruitgang van het leven in deze tijd van Atlantis toen de Verlichte Wezens, die leraren van oneindige scherpzinnigheid en wijsheid, zo tussen de aardse mens waren geplaatst.

Vanwege de kracht die voortdurend ineen wordt gestrengeld en altijd met de mens leeft, vindt zijn ontwikkeling in een meer coëxistente vorm plaats. Deze zeven grote gebouwen die we je als koepels hebben beschreven, omringd door zeven minaretten, zijn hallen van samenkomst voor de verschillende sectoren van de stad. Wij gebruiken het getal zeven vanwege de esoterische betekenis van getallen, aangezien de leraren de aard van het Oneindige begrijpen. Er is een reden voor waarom zeven of andere overeenkomstige numerieke symbolen belangrijk zijn. Het is omdat frequentie en andere harmonieuze herscheppingen van de energetische golfvorm voortbeweegt op die bepaalde frequentie. Er zijn zeven van zulke gebieden in deze Atlantische stad en er zijn zeven van zulke hallen van samenkomst die op gelijke afstand zijn geplaatst en deel uitmaken van elk gebied. Opnieuw hebben we het grote gebouw in het centrum, in het grote cirkelvormige gebied waar alle straten samenkomen.

De Kracht die alle leven voedt, is aanwezig omdat dit grote gebouw in de kracht voorziet die naar de zeven hallen van samenkomst wordt geleid. Het zijn niet zozeer plaatsen waar mensen samenkomen om slechts te ontsnappen aan verveling en de vele problemen van het leven; deze plaatsen zijn voor samenkomsten waar mensen kunnen tonen wat zij hebben geleerd omdat zij open staan voor de Geest.

Zij tonen dit in de symbolische vorm van een schouwspel, door de voorbeelden van hun leven te herscheppen via het toneelstuk en door middel van muziek en andere middelen en door middel van de vele manieren waarop de mens de vele innerlijke en uiterlijke vormen van zijn leven heeft herschapen. Op deze manier onderricht hij niet alleen maar leert hij ook terwijl hij het schouwspel of de samenkomst gadeslaat van vele duizenden mensen zoals zij met z’n allen samenkomen.

Door de overeenkomstige krachtvelden van de vele individuen in de grote auditoria, vindt er wederom een groot onderling samenspel plaats tussen de mensen, wat verder wordt vergroot door de voortdurende projectie van de psychische energie van het centrale gebouw of de tempel die we hebben beschreven als puur licht naar deze hallen van samenkomst. Deze gebouwen met gouden koepels zijn door een bepaalde frequentie verbonden met de centraal gelegen krachtcentrale.

Nu kun je op deze manier werkelijk gaan zien hoe de Atlantische mensen eruit zien en je zult wat beleven want je bent niet in staat geweest om zoveel mensen tegelijk te zien! Zoals we hebben gezegd ligt het inwonertal van deze stad tegen de tien miljoen, dus er kunnen één miljoen mensen in dit grote auditorium worden gebracht. Als één miljoen mensen in deze ruimte kunnen worden gebracht, dan kunnen we aannemen dat, door je behoefte om de omvang van een gebouw vast te stellen, dit gebouw zelf enorm is. Hij is wederom vele malen groter dan het gewone gebouw in de grotere steden.

Vele van jullie arena’s zouden bij elkaar geplaatst moeten worden om één van deze gebouwen te vormen; dit is niet alleen zo vanwege de grootte van de omtrek, maar ook omdat er vele rijen stoelen zijn die zich uitstrekken tot een hoogte van enkele honderden meters. Niet alle Atlantiërs zien er hetzelfde uit. Ik geloof dat we in vorige hoofdstukken hebben aangegeven dat er andere kleuren zijn dan de witte huid, en inderdaad, je zult hier een mengeling vinden van vele kleuren of vele tinten van de donker gekleurden tot de licht gekleurden en alles wat daar tussen zit.

Er zijn vele tinten van de pigmentatie van de huid want zie je, we brengen op deze manier de evolutie van de mens vooruit opdat er een interrelatie kan bestaan tussen de bewoners van andere levensvormen die op andere planeten hebben geleefd, die nu als een smeltkroes samenleven vanwege de frequentiestructuren die zich in hun psychische anatomieën hebben gevormd.

Het basisprincipe dat op dit moment naar voren zou moeten worden gebracht is dat als een mensenras zich verbindt met een ander ras, het onmiddellijk een magneet heeft gevormd die de individuele vertegenwoordigers van dit ras aantrekken of afstoten.

Zo is het dat in de vele levens die de mens in andere planetaire systemen heeft geleefd en in zijn verlangen om te overwinnen en koninkrijken op te bouwen voor zichzelf, hij deze planeten heeft leeggeplunderd en een verbond heeft gesloten met diegenen die hij heeft vernietigd en diegenen die hij tot slaven had gemaakt. Dit zijn de voorbeelden van de vele mensen van andere planeten die nu tot de Aarde worden aangetrokken en die door hun huid of pigmentstructuur laten zien dat zij bewoners zijn van andere werelden.

We hebben het negroïde en we hebben het gele, bruine en zelfs diegenen die een huid hebben die blauw, groen en de verschillende tinten van wit is. Dit is waar; er bestaan mensen in andere planetaire systemen die de pigmentatie van andere kleuren hebben, andere dan die je tegenwoordig ziet.

Een blik in jullie eigen geschiedenis zou het geheugen van de lezer opfrissen wanneer hij in staat zou zijn te herkennen dat ten tijde van de beschaving in Brittannië er een broederschap was die de Druïden heette, die hun gezichten blauw schilderden, niet zozeer omdat ze hierdoor het idee hadden een middel in handen te hebben dat ze op hun gezichten konden smeren zodat de mensen naar hen op zouden kijken als zijnde anders, maar omdat dit eens hun huidskleur was; zij kleedden zich slechts opnieuw aan volgens hun eigen herinnering toen ze een blauwe huid hadden.

Als je een statistische analyse zou maken van de fysieke verschijningen van jullie Aardse mensen, dan zou je tot de conclusie komen dat er vele subgroepen zijn van de vijf primaire rasstructuren. We zien dit hier tijdens de receptie die plaatsvindt, waarbij in elk van de afdelingen van de steden van Atlantis er een congregatie en een samenkomst van mensen kan zijn, zodat zij op deze manier in een groter geheel kunnen worden gebracht, want zij zijn niet per se met elkaar verbonden tijdens hun dagelijkse leven, want iedereen leert over de ware aard van de Geest overeenkomstig zijn ontwikkeling.

Zij zijn betrokken bij bepaald werk dat hen niet de gelegenheid geeft om contact te hebben met het grotere deel van de bevolking. Het onderricht dat plaatsvindt zou als vermaak worden beschouwd maar hier is het in alle opzichten voor onderricht, om het bewustzijn te verheffen van de toeschouwers alsook van diegenen die deelnemen aan de grotere doeleinden van hun evolutie. Onnodig te zeggen dat, ofschoon dit bij sommige mensen schrikreacties teweeg zal brengen, hier niets nieuws is dat niet reeds eerder ergens in jullie melkweg heeft plaatsgevonden. Wij frissen het geheugen op van de mensen die hier een beeld hebben dat zij, op de een of andere manier, in hun verleden hebben beleefd.

Zoals men grote hoogten kan bereiken en daarna in de diepte kan vallen, zo heeft de mens de diepten ervaren, en het daaruit voortkomende miasma van verwarring dat het resultaat is van deze val in een wereld die is afgezonderd van licht alsmede van bepaalde superstructuren waarvan hij een glimp heeft opgevangen, een wereld van Licht, schoonheid en vorm waar de vrede bestaat waarnaar de mens zozeer verlangt omdat hij dan het ritme kan voelen van de Geesten van zijn Broeders die in hogere regionen van het Licht leven.” Copyright © 2011 Frank Hoogerbeets (www.ditrianum.org).

Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid, inclusief deze copyright-vermelding. Copyright © 2002-2011 Ditrianum Media Center

Gerelateerde berichten