web analytics

Bachbloesem therapie

Flowers.jpg

Bachbloesems en remedies

Bachbloesem-therapie
Dr. Edward Bach (1886-1936) heeft de laatste vijf jaar van zijn leven besteed aan het zoeken naar een eenvoudige geneesmethode,
zonder bijwerkingen, goedkoop en eenvoudig inzetbaar. Zijn onderzoek heeft een 38-tal bloesemremedies opgeleverd. Een bloesemremedie
is een volgens een speciaal procedee verkregen vloeistof waarin de essence van een bepaalde bloesem is opgenomen.

Dr. Bach onderkende 38 verschillende negatieve gemoedstoestanden. Ieder probleem dat een mens heeft is gerelateerd aan één
of meerdere van deze 38 gemoedstoestanden. Door toediening van de bloesems behorende bij die negatieve gemoedsstoestanden
worden deze omgebogen tot positieve gemoedstoestanden, waardoor hieraan gerelateerde problemen verdwijnen.

Er zijn zeven hoofdgroepen te onderkennen in deze groep van 38

voor de 7 verschillende fundamentele conflicten in de mens.

Deze hoofdgroepen zijn:

Angst;
Onzekerheid;
Onvoldoende interesse in huidigeomstandigheden;
Eenzaamheid;
Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën;
Moedeloosheid of wanhoop;
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Dr. Bach heeft zijn werk echter nooit af kunnen maken , maar Dietmar Kramer, een duitse Heilpraktiker heeft zijn werk aangevuld
met een aantal nieuwe invalshoeken. Zo word er volgens zijn leer uitgegaan van een combinatie van verschillende bloesems die
elkaar in gemoedstoestanden opvolgen. (een spoor) en dat er relaties zijn tussen huidzones en de bloesems.
Met bachbloesems kun je dus heel veel bereiken kun je je voorstellen. Alle stoornissen die uit gemoedstoestanden zijn voortgekomen,
komen in een uitgebreide anamnese aan het licht. Hiermee gaan we aan de slag, laagje voor laagje pellen we de negatieve gemoedstoestanden
af door inname van de corresponderende bloesems, waarna de ware “IK” naar boven komt.

Waar ook vaak in de reguliere geneeskunde aan voorbij wordt gegaan is de relatie tussen zwangerschap/bevalling en klachten
bij kinderen. Heel veel klachten zijn namelijk te herleiden aan een moeizame zwangerschap of bevalling. Het is wetenschappelijk
aangetoond dat foetussen meer waarnemen dan wij oorspronkelijk dachten.

Lees ook:   Het levensraadsel

Traumatische ervaringen en of stress kunnen ook een hoop klachten veroorzaken, denk maar eens aan burnout, adhd zelfs chronische
ziekten als ME en Fibromyalgie vinden hun oorsprong vaak in een traumatische ervaring.

De 38 bachremedies en hun werking

bach.jpg

Agrimony
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap
Aspen
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel
Beech
Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren
Centaury
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te beïnvloeden

Cerato
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen
Cherry Plum
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten, spanning
Chestnut Bud
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten
Chicory
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen, bezitterig (vooral
ten opzichte van dierbaren)
Clematis
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies, afwezig, dingen ontvluchten

Crab Apple
De “reinigings remedie”, zelf -afkeer/zelfafschuw, schaamte, preutsheid, gefixeerd op details, reinheidscomplex
Elm
Tijdelijk overstelpt door onverantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid
Gentian
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof, vertwijfeling
Gorse
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op hersel bij chronische problemen of ziekte, hopeloosheid, pessimisme, moedeloosheid

Heather
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder

Holly
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en aggressiviteit
Honeysuckle
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst
Hornbeam
Het “maandagmorgen” gevoel, talmen, uitstellen, geestelijke vermoeidheid, aarzelen
Impatiens
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo
Larch
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, “ik kan het niet”

Lees ook:   Uittredingen

Mimulus
Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit, schuw
Mustard
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak, depressiviteit
Oak
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of tegenspoed
Olive
Uitputting door langdurige problemen, afgemat, geestelijk en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie
Pine
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde

Red Chestnut
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
Rock Rose
Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken, extreme vertwijfeling, hopeloosheid, wanhoop
Rock Water
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf, streng, zelfontkenning
Sclerantus
Besluiteloosheid, aarzeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid, onzekerheid
Star of Bethlehem
Voor gevolgen van slecht nieuws, angst na ongeluk, shock en verdriet, uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hard,
zwart gat, geen uitweg meer zien

Sweet Chestnut
Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken, extreme vertwijfeling, hopeloosheid, wanhoop
Vervain
Te enthousiast, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend
Vine
Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, vaak goede leiders
Walnut
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld bij verhuizing, puberteit,
enz
Water Violet
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis

White Chestnut
Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten, leert niets van ervaringen,
maakt dezelfde fouten
Wild Oat
Helpt richting te geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming
Wild Rose
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid
Willow
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, wrok, zelfmedelijden

Gerelateerde artikelen

Back to top button