web analytics
11:11 Dubbele getallen
RH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

De Enki-Administratie, of waarom de wereld zo in elkaar zit

Interessante PDF

i. Enki ejaculeert in de Tigris en de Eufraat(13) :
[E] 253. Hij richtte zijn lid op, ejaculeerdeyes new AnGel-WinGs.nl
254. en vulde zo de Tigris met vloeiend water.
255. Als een grazende koe loeiend om haar in de stal gebleven
kalf,
256. ging de Tigris aan zijn zijde, als was hij(Enki ?) de bronstige
stier.rc5 AnGel-WinGs.nl
257. Hij richtte zijn lid op, bracht de gift aan de bruid.yawnee AnGel-WinGs.nl
258. Als de wilde stier vulde hij haar schoot, en bleef bij de
geboorte.pijl AnGel-WinGs.nl
259. Het water dat hij bracht was vloeiend, krachtig en zoet als
wijn.puh AnGel-WinGs.nl
260. Het graan dat hij bracht is vet — de mensen eten.

Men zou deze passage kunnen verstaan alsof Enki deelneemt aan de
schepping van de Twee Stromen. Maar het komt mij redelijker voor ze op te
vatten als een zeer beeldende voorstelling van Enki die een specifieke kracht
(vruchtbaarheid) aan de stromen toevoegt, veeleer dan dat hij het volume
vergroot : zie het anders moelijk in deze context te begrijpen vers 260, waar
graan vermeld wordt. Daar komt nog bij dat het nu juist Tigris en Eufraat zijn
die als eersten aan een speciaal diensthoofd, Enbilulu genaamd, toegewezen
worden: het reguleren van de wateren is belangrijker dan hun volume op zich…
https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1999_num_77_1_4347

https://www.persee.fr/docAsPDF/rbph_0035-0818_1999_num_77_1_4347.pdf

 

Nou gewoon in de Tigris en de Eufraat ejaculeren… worshippy AnGel-WinGs.nl And the grain will grow!

Hier nog een pdfje

Van Anunnaki tot Illuminati – Libris

https://libris.nl/BookInfo/GetSample?guid=4d56c19b-0364-4fea-a6f6-44341e79cd17

6.7 Het eeuwige leven
De Anunnaki zelf hadden bijna het eeuwige leven, al waren ze niet onsterfelijk. Ze konden vele duizenden jaren oud worden. Vandaar ook
die lange regeerperiodes over Soemerië en het oude Egypte, de Gouden
Tijd. Die bedroegen vaak duizenden jaren. En ook de halfgoden, de
afstammelingen van goden en mensen, leefden veel langer dan wij nu.
Iedereen kent wel de uitspraak: ‘zo oud als Methusalem’ die maar liefst
969 jaar oud werd.
Enki ging in het geheim nog wat verder met zijn experimenten en
maakte de mensen nog een tikje intelligenter. Zodat ze, dat was zijn intentie, beter voor zichzelf zouden kunnen zorgen. Rond 100.000 BC
waren er genoeg mensen om in de mijnen te werken. De niet benodigde
mensen werden ‘vrij gelaten’. Die konden nu hun eigen weg gaan en verspreidden zich over de aarde. Waarschijnlijk zijn uit die groeperingen,
op verschillende plekken op aarde, nieuwe, hoogwaardige beschavingen
bestaan, zoals die van Lemuria en Atlantis.

Inmiddels zijn we technologisch zo ver gevorderd dat we over enige
tijd onze, eventueel latente genen zelf kunnen activeren! Dat zou wat
zijn! Lees in dat verband de geruchtmakende boeken van Yuval Noah
Harari met als titels: Sapiens en als ondertitel Een kleine geschiedenis
van de mensheid en Homo Deus met als ondertitel: Een kleine geschiedenis van de toekomst.
Het enige wat mij in dit boeiende scheppingsverhaal nog niet geheel
duidelijk is, is hoe ons etherische lichaam, ons astrale lichaam, onze ziel
en de goddelijke vonk in onszelf, ontstaan zijn. De vonk die wij allen
in ons dragen. Bezaten wij die reeds als aapmens, of hebben we ze van
de Anunnaki mee gekregen? En waar ‘zitten’ de ziel en onze goddelijke
vonk dan? Of hadden de aapmensen en de Anunnaki goden al heel
lang, vanaf het moment dat er leven ontstond op aarde en op Nibiru,
eenzelfde, goddelijke ziel? En waar blijft de ziel wanneer het lichaam
sterft? Gaat die naar de Spirit World of naar een Universele Wereld
parallel aan onze wereld, maar in een andere dimensie? Of naar een
wereld met een hogere frequentie?

Lees ook eens:  Onderdrukte kennis van de kerk: oud manuscript zegt dat mensen 'bovennatuurlijke krachten' hebben

 

Of dit bv…

Het enige wat mij in dit boeiende scheppingsverhaal nog niet geheel
duidelijk is, is hoe ons etherische lichaam, ons astrale lichaam, onze ziel
en de goddelijke vonk in onszelf, ontstaan zijn. De vonk die wij allen
in ons dragen. Bezaten wij die reeds als aapmens, of hebben we ze van
de Anunnaki mee gekregen? En waar ‘zitten’ de ziel en onze goddelijke
vonk dan? Of hadden de aapmensen en de Anunnaki goden al heel
lang, vanaf het moment dat er leven ontstond op aarde en op Nibiru,
eenzelfde, goddelijke ziel? En waar blijft de ziel wanneer het lichaam
sterft? Gaat die naar de Spirit World of naar een Universele Wereld
parallel aan onze wereld, maar in een andere dimensie? Of naar een
wereld met een hogere frequentie? Dat is een zuiver spirituele vraag,

een vraag waar nog maar weinig mensen een antwoord op hebben, al
zijn er wel veel theoriën. Een van die theoriën is dat er een ‘god’, een
Anunnaki prins, bij het creatieproces van de mens opgeofferd zou zijn
en dat zijn ziel toen overgebracht, of overgegaan, is op de eerst homo
sapiens. Een andere pragmatische vraag zou zijn wat er dan gebeurt bij
genetische manipulaties en orgaan transplantaties. En zijn wij eigenlijk wel een lichaam met een ziel, of zijn wij in feite een ziel gevangen
in een lichaam? Een spirit met een aardse beleving?

-Die Anunnaki prins is dan uiteraard Jezus!
Zoon van God, die terugkeerde naar zijn vader in de hemel… ja met hun voertuig (UFO)  richting waar zijn vader woonde, misschien op Mars?!

Hm dat boek is te koop bij bol.com voor 25 euro…
Klik op mijn ads dan kan ik dat boek aanschaffen 😉

 

En even voor de goede orde, de goden waren niet in staat om nieuw
leven te scheppen en mochten dat ook niet volgens de wetten van de
Kosmische, of Galactische Federatie, maar ze konden wel, via genetische
manipulatie, via het aanbrengen van veranderingen in ons DNA-profiel
en via manipulatie van de chromosomen, de bestaande mensapen zodanig ‘aanpassen’ dat ze in veel opzichten op henzelf leken. Het staat zelfs
met zoveel woorden in de bijbel, Genesis 1:27 ‘En God schiep de mens
naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij hen’. En wij mensen, wij hebben inderdaad een
bijzondere genen structuur. Zo schijnen wij twee chromosomen minder
te hebben dan onze naaste ‘verwanten’, de mensapen. Maar dat komt
omdat er een aantal chromosomen met elkaar vergroeid zijn.
In dit licht bezien is ook het fenomeen van de ‘onbevlekte ontvangenis’ misschien ook wat beter te verklaren.

Lees ook eens:  Bakmut gevallen ... kijk mensheid

En bovendien werd er geen nieuw leven geschapen, maar er werd reeds bestaand leven
‘aangepast.’ ‘De werkers zijn er al’ zei Enki ‘ze moeten alleen nog wat
aangepast worden.’ En dat was mogelijk omdat de genenstructuur van
de aapmens, zijnde twee in elkaar gestrengelde slangen, overeenkwam
met die van Nibiru. Wat weer zou kunnen duiden op een gezamenlijke
oorsprong in het verre verleden. Uiteindelijk ging de Raad van Nibiru
akkoord.

Er ging bij deze experimenten heel wat mis. Er ontstonden allerlei
mengelingen van mensen en dieren. Mensen met koppen van beesten.
Er werden centaurs en reuzen, titanen en giganten geschapen, die in de
bijbel ook wel als ‘Nehem’ werden aangeduid.

Er waren leeuwen met
mensenkoppen en andere varianten. Afbeeldingen daarvan
zijn nog te zien op vele reliëfs in het huidige Irak, voor zover deze niet
vernietigd zijn. Ofwel door de Taliban en ISIS, ofwel op bevel van de
Illuminati die liever niet wilden dat wij ons al te zeer gingen verdiepen
in de oudste geschiedenis van de mensheid. Maar er zijn nog genoeg
restanten over. In Irak, in Syrië, in Egypte, in India en ook in Midden en Zuid-Amerika. De grootste reuzen konden wel 30 meter hoog worden. Er zijn diverse skeletten van dit soort reuzen op aarde gevonden
{zie foto’s}. En misschien gaven de reusachtige zetels van Abu Simbel in
Egypte ook wel de ware grootte van sommige reuzen aan.

Dit verklaart alle fabelachtige verhalen uit het verleden…!

f83cefed6f8faf93a1778fa7aa173966 AnGel-WinGs.nl

-Waarschijnlijk stammen rhesus negatieve bloedgroep mensen dus af van deze Anunnaki.
Ze mochten niet trouwen met mensen die dat niet hadden, dat bloed moest dus zuiver gehouden worden.
Dat doet denken aan de koningshuizen tegenwoordig, en ook vroeger.

Dat verklaart waarom men hen blauw bloed noem(d)en, the blue bloods, the Royals, de mensen die van adel waren.
Dat verklaart waarom zij neerkeken op het ”gewone” volk! Dat was minderwaardig voor hen. Misschien is dit ook de geheime kennis als in ”de heilige graal”…?

Lees ook eens:  ANCIENT ALIENS | RETURN OF THE GODS 2019

18e889994164718192428c49f674dc3e AnGel-WinGs.nl

Het heilige bloed en de heilige graal

Hoewel het boek vele claims en “onthullingen” bevat, is het centrale idee dat er een geheime organisatie bestaat, de Priorij van Sion, die opgericht is door Godfried van Bouillon tijdens de Eerste Kruistocht. Het doel van deze organisatie is het veiligstellen van de heilige graal.

Volgens de auteurs is de graal niets anders dan een symbool voor het nageslacht van Jezus Christus. Ze stellen dat Jezus tijdens zijn leven getrouwd was met Maria Magdalena en dat ze ook kinderen hebben gekregen.

Na de kruisiging zou zij met deze kinderen naar Zuid-Frankrijk zijn gevlucht, alwaar haar nageslacht de basis vormde van de eerste koninklijke dynastie van Frankrijk, de Merovingen.

De heilige graal (in het Oudfrans Sangreal) zou de aanduiding zijn voor het nageslacht van Jezus: Sangreal is niet San Greal (heilige graal), maar Sang Real (koninklijk bloed).

Hoewel de Merovingen door de Karolingen zijn afgezet, zou het “koninklijke bloed” toch doorgegeven zijn, met als een directe afstammeling Godfried van Bouillon. Deze zou in Jeruzalem de Tempeliers en de Priorij van Sion hebben opgericht om het geheim van de graal te bewaren. Volgens Lincoln, Baigent en Leigh is deze priorij door de eeuwen heen blijven bestaan, met illustere grootmeesters als Leonardo da Vinci en Isaac Newton.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_heilige_bloed_en_de_heilige_graal

Er zijn verschillende stammen

De twaalf stammen van Israël


(En daar stammen de negatieve bloedgroepen dus ook weer vanaf)

Uit de twaalf zonen van Jakob kwamen twaalf stammen voort. Het Beloofde Land werd zo opgedeeld dat iedere stam een eigen grondgebied kreeg. Jozef en Levi kregen geen land, maar in plaats daarvan werden twee zoons van Jozef (Efraïm en Manasse) als stammen gerekend, waarmee het aantal twaalf bleef.

De stammen worden niet altijd in dezelfde volgorde genoemd. In Openbaring 7 ontbreken Efraim en Dan, maar worden Jozef en Levi wél genoemd:

 • Zoons van Jakob en Lea
  • Ruben
  • Simeon
  • Levi
  • Juda
 • Zoons van Jakob en Bilha:
  • Dan
  • Naftali
 • Zoons van Jakob en Zilpa:
  • Gad
  • Aser
 • Zoons van Jakob en Lea
  • Issachar
  • Zebulon
 • Zoons van Jakob en Rachel
  • Jozef
   • Efraïm
   • Manasse
  • Benjamin

https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABlieten

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-twaalf-stammen-van-israel

Het schijnt dat O Rhesus Negatief de zuiverste bloedgroep is, waarom dat is weet ik nog niet.
Het heeft misschien te maken met Jezus, dus dat je daarvan afstamt, bloedgroep O negatief kan aan iedereen bloed geven, andersom dus niet.
Ze kunnen alleen bloed krijgen van mensen die ook O rhesus negatief bloed hebben.

Ik heb zelf ook O rhesus negatief bloed, vandaar dat ik al die informatie ooit tegenkwam en het steeds interessanter werd.
Ik blijf doorzoeken 🙂

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥