web analytics
11:11 Dubbele getallen
RH Negatief - Anunnaki - Elohim - GeloofBuitenaardsGeschiedenis

Onze God kwam van een andere planeet

In meerdere geloven wordt aangegeven dat er Goden met een vliegmachine naar de aarde zijn gevlogen.
4000 Jaar ouder  dan de bijbel, de Soemerische tabletten beschrijven o.a dit verhaal. Dat was de Anunnaki, met hun slaven de Igigi.

Daarin beschrijft men zelfs op welke afstanden planeten zich van elkaar bevinden met zo’n precisie dat het bijna ongeloofwaardig is dat zij dit in die tijd al konden berekenen.
Sinds wij bezig gingen met de ruimtevaart (nu pas) heeft de mensheid pas deze tabletten kunnen ontcijferen en alles klopt perfect.

De Goden die de aarde bezochten waren de Anunnaki, ze schijnen afkomstig te zijn van de planeet Nibiru.

Anunnaki gods #ancientarchitecture
Ze kwamen naar de aarde om goud te delven. Ze hadden dit nodig voor hun eigen planeet.
Dit goud hadden ze nodig om de ozonlaag te herstellen van hun eigen planeet.
Door goudstofdeeltjes in de atmosfeer te brengen zou dit de oplossing zijn voor de ondergang van Nibiru.­ Want
die reflecteerde de warmte van de zon.­ (Zoals men nu doet met chemtrails)

Koning Anu (Jezus) was de leider van de Anunnaki, en hij had drie kinderen.
Hij zond zijn eerste zoon naar Tiamat, de oude naam voor de aarde, (De oude naam voor de maan was Kingu)

(Jezus van Nazareth

Nazareth bestond 30 jaar na het vertrek van Jezus.
(hemelvaart!!!)

Nazareth is het hebreeuwe woord voor Nazaroth
Betekenis: Meester in de 12 zodiac tekens.
Jezus was dus een astroloog-12 discipelen of 12 zodiactekens? Welke vertaling gebruikte men eigenlijk?)

Enlil was de eerstgeboren zoon van de tweede vrouw van Anu (LOrd of commands genoemd)
Enki de eerste zoon van de eerste vrouw,  een halfbroer van Enlil.
Nimsah een dochter, was de derde.

Enki vestigde zijn basis in de Perzische golf aan de kust.­ Zijn plan was om daar goud uit het water te filteren maar omdat
er op deze manier niet genoeg goud gewonnen versterkte de crisis.­ Moe van ENKI’s beloftes dat het project toch nog zou
slagen vertrok ANU (Jezus) naar aarde om de crisis zelf te bekijken.­ Ook had hij zijn zoon Enlil, de troon opvolger meegenomen.­ Hij was niet
zo’n briljante wetenschapper als Enki maar wel een uitstekende administrateur.­ Niet gefascineerd door de natuur maar
iemand die van aanpakken wist en ervoor zorgde dat het werk gedaan werd.­ En het werk dat gedaan moest worden was goud winnen en
daar waar het meest aanwezig was.­ Dat was in Zuid-Afrika..­ Anu dacht er over om op aarde te blijven en een van zijn zoons
terug te sturen om Nibiru te regeren.­ Ze gingen er om loten Enki zou naar Afrika gaan om daar de mijnen te regeren en
Enlil zou naar Mesopotamië gaan om daar het goud te verdelen en te verschepen naar Nibiru.­ In Mesopotamië dat nu
het huidige
IRAK is lag ook de tuin van E.­DIN daar woonden volgens de aardmensen de goden (ANUNNAKI).­

Enki was wetenschappelijker, maar ook minder serieus dan zijn broer Enlil.

De Igigi moesten het goud gaan delven, maar dat was zwaar werk en op een gegeven moment protesteerden zij daartegen.
Omdat de mens op aarde nogal sterk was, wilden zij een nieuwe slaaf gaan maken met behulp van DNA beïnvloeding.

Eerst bevruchten zij een Anunnaki vrouw, Nimsah dus, met het vermengde  DNA van de Anunnaki met dat van het sperma van een cro magnon mens.

“the tree of knowledge and the tree of life”, dna van leven en kennis dus… 2 strengen.

Men zegt dat de cro magnon mens een donkere huid zou hebben gehad en dat hierna na vermenging met de Anunnaki de huid lichter werd,dat omdat ze slaven waren, dit reden was voor de eventuele antipathie richting donkergetinte mensen, dat het van oorsprong daar dus vandaan zou komen…en zo ook de slavernij.
Ik heb geen idee of dat waar is natuurlijk, maar als je nagaat dat de koningshuizen (En presidenten) dus een hoger (zuiverder) level bezitten van Anunnaki bloed (Rh negatief bloed) en dus alleen maar trouwen met elkaar, dan betekend dat dat zij zichzelf idem hoger inschatten dat de ”gewone bevolking”, waardoor ook zij weer onderscheid maken! (Toch is het vermengen met elkaar, niet gezond voor de genenpool, die slijt op den duur)

Enki combineert, samen met Nimsah, de genen (DNA)  van de cro magnon mens (de modernere mens) met de genen van de Anunnaki, daaruit ontstond de mens, (ADAM betekend mens-of hij van de aarde).
De eerste homo sapiens was geschapen.
Deze voldeed aan de eisen van hard werken om het goud te kunnen delven.

Natuurlijk zullen ze experimenten hebben gedaan, Edgar Cacye verteld daar ook over.

En dat er vreemde wezens rondliepen in die tijd zal voor hen niet vreemd zijn geweest, bv Centaurs, of dwergen, of half geit en half schaap bv, elfen en dwergen, reuzen.
Ancient Lamasou

Nibiru e os Anunnaki - Portal Pegasus

Dus niet de genen van de aapmens werd veranderd maar die van de modernere mensensoort.

HUMAN ANCESTORS - NEANDERTHALS & CRO-MAGNONS - Roots of humanity

Enki wilde nog meer voor de nieuwe mensheid nml meer emoties en intelligentie, spiritualiteit, bewustzijn, goed of slecht kennis, net als zij zelf hadden.

Ze wilden de mens ook veel dingen leren over hoe ze veeteelt konden houden, voedselvoorzieningen, voedselbereiding, muziek maken, dansen, schilderen en tekenen, onderricht op allerlei vlak.

Maar ook wilden zij een scheppend menselijk wezen scheppen. Want ‘’Adam’’ (mens) was een mens die zich zelf niet kon voortplanten.

Enlil was boos, hij wilde helemaal niet dat de mens voor zichzelf kon nadenken en voortplanten, de mens was gemaakt als een soort slaaf voor ze om goud te delven voor hen en niet om zich voort te planten. Of om net zo slim te worden als zijzelf.

Hij wilde ook al helemaal niet dat de Anunnaki met de aardse vrouwen sliepen, maar zij vonden de vrouwen erg aantrekkelijk en hadden seks met hen, waaruit ook weer kinderen geboren werden met gemengd bloed en genen.

human headed winged bull from Khorsabad, Mesopotamia (16 feet tall!), that once stood in the throneroom of the palace of the Assyrian King Sargon II.

Je snapt nu hoe het kan dat ”Eva”(mens 2) geschapen werd uit de Rib van ”Adam”(mens 1)?
”Eva” is de (vertaling van) mens die zich wel kon voortplanten, Adam was de eerste moderne mensvorm gemaakt (geschapen) door de Anunnaki.(met Anunnaki dna)
Maar deze kon zich niet voortplanten,

Dus uit de Rib van Adam, de (ADAM=MENS) nam men DNA… om hieruit de nieuwe EVA mensen te scheppen, dus mensen die zichzelf konden voortplanten.

ADAM was dus geen MAN, en EVA was geen VROUW!

ADAM was de eerste mens, het Prototype ontwerp
EVA was de tweede mens, het Ultieme ontwerp

Uit de rib werd dna onttrokken. Maar misschien is rib ook wel niet goed vertaald. Misschien bedoelde men gewoon een bot oid.

Enki werd afgebeeld als de slang (DNA) (De slang is ook erkend als zijnde geneeskunde, een arts e.d.)
Enki gaf de mens de verboden appel der kennis
Enki vertelde Noach dat hij zich kon redden van de zondvloed die zou komen

Waarschijnlijker is dat Noach het DNA van alle levende dieren en mensen nam (Genenpool – dus symbolisch), om mee te kunnen nemen in zijn ark, misschien was de ark een grote boot maar misschien ook wel een luchtschip/ufo.

Van de ark kwam ook een soort energie af of vuur.
Men moest afstand houden, misschien was het wel een vliegmachine van de Anunnaki of raket…?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chromosoom

‘Enigmalite’: un oggetto del futuro in una roccia della preistoria… e che nessuno vuole analizzare! | Il Navigatore Curioso Diventato noto come ‘Enigmalite’ (una combinazione della parola ‘enigma’ con ‘litos’ che in greco significa ‘pietra’), il dispositivo presenta l’innegabile aspetto di un componente elettronico moderno incorporato in un corpo di granito solido composto da quarzo e feldspato.

-Het woord “ark” is afgeleid van de term die in de Latijnse Vulgaat werd gebruikt: arca. Dit woord is op zijn beurt weer afgeleid van het Griekse woord in de Septuagint: ἡ κιβωτός, hē kibōtos, “de doos”. Deze woorden zijn allemaal vertalingen van het Hebreeuwse woord תֵּבָה, tevāh, waarschijnlijk een leenwoord uit het Egyptisch. Mogelijk is het afgeleid van ḏb3.t, “schrijn” of “kist”; een andere mogelijkheid is een afleiding van tb.t, “doos”. De laatste optie wordt door —-commentatoren als meest waarschijnlijk beschouwd.

Noach bouwde de ark volgens de Bijbelse overlevering op last van God, die hem hiervoor nauwkeurige aanwijzingen gaf. Toen de vloed aanstaande was, liet God van alle soorten van de landdieren en vogels een mannetje en een vrouwtje naar de ark komen,  maar van de “reine”(zuivere = hier de betekenis de dieren met of zonder DNA veranderingen?) dieren zeven paartjes. Ook moest er van al het eetbare voedsel een hoeveelheid worden meegenomen (Zaden?). Als laatsten gingen Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen de ark binnen. Toen begon het veertig dagen en veertig nachten hevig te regenen en kwam de vloed. Honderdvijftig dagen gingen voorbij voordat het water zakte en de ark vastliep op het Araratgebergte. Na een raaf en driemaal een duif er op uit te hebben gestuurd om te achterhalen of de aarde opgedroogd was, verlieten Noach, zijn gezin en de dieren die met hen waren de ark

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilgamesj-epos

Tekst gaat door onder de video’s

 

Enlil als God zijnde bracht de tien geboden uit.

Hij zei bv, -Vereer naast mij geen andere goden
Zijn halfbroer en zijn zus mocht men dus niet aanbidden.

Hij klinkt ook niet erg vriendelijk als hij bv zegt:
Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten.

Hij was diegene die de zondvloed stuurde naar de moderne nieuwe mensheid..die hem niets aanstond.
Enki werd gezien als een gevallen engel. (Satan?)
Iemand die van buiten de aarde kwam beeldde men altijd af met vleugels zo kon men zien wie de goden (royals) waren.

Zij die konden vliegen!
Enki wilde zijn geliefde creatie de nieuwe moderne mens behouden!
Hij waarschuwde hen voor de zondvloed.

De Anunnaki konden enorm oud worden vergeleken met ons op aarde.
Metusalem werd bv ook 969 jaar oud!

God vernietigde Sodom & Gomorra met een regen van vuur.
(Atoombom)
In Hiroshima) hebben ze versteende lijken gevonden(de buitenkant was hard geworden door zouten)
Sodom &­ Gomorra is waar de dode zee ligt vlakbij Jordanie.­ Daar is daadwerkelijk straling te meten evenals op de berg Sinaï uit de bijbel.

De bijbel bestaat uit 66 delen
De echt echte bijbel bestaat uit 72 delen
72-66=6=666

De echte bijbel zou dan van Enki zijn
Satan dus

https://www.simonarich.com/jesus-is-lucifer/

Jezus = dan de anti christ; Jezus is ook Lucifer; Jezus was meer dan men in de bijbel laat weten…

Jezus werd ook al de zoon des mens genoemd; of de morgenster. de morgenster is in romeins LUCIFER.
Our father Lucifer
de zoon des mensen; is in het Hebreeuws SOHARG.
Volgens de Hebreeuwse gramaticca komt je terecht op 666

En de bijbel zoals wij die kennen is dan van Enlil

via nummerologie zie je dat bill gates, computer, internet is allemaal 666 = technologie en wijsheid

De Niburianen worden ook wel de Annunaki (‘zij die kwamen van de hemel naar de aarde’), Nephilim (‘Zij die naar beneden kwamen van de hemel naar de aarde’), Elohim (meervoud voor ‘God’) of Mardukianen (Babylonische term voor de inwoners van Marduk). In het oude testament worden hemelse bezoekers ook wel ‘Anakim’ genoemd.

https://www.evilbible.com/

https://www.crystalinks.com/ancientastronauts.html

Jezus was dus geen slechte engel(satan- lucifer) , maar een goede, hij was in feite diegene die ons gered heeft van Enlil die onze ondergang wenste.
Ze noemden hem wel de gevallen engel, omdat hij tegen de wens inging van Enlil.

Nu zou het Vaticaan ook de ”duivel” aanbidden, zouden ze deze kennis dan al wel hebben of nog niet weten?

Jezus zou uiteindelijk begraven zijn in Frankrijk
https://www.renneslechateau.nl/2009/02/06/tomb-of-christ/

Qua bewustzijn dat zit waarschijnlijk in het dna!
Als men dna afneemt van een mens kan men op meters afstand via dat dna nog waarnemen wat dat lichaam doet.
Hoe gaat dat dan via de dood?
Hoelang blijft dna in leven? DNA schijnt na de dood nog dagen te leven.
(overleven?)
Zit daar dan het bewustzijn in?

Wat als men dna in een computer of robot kan stoppen, is dat dan net zo levend als een mens?

Als je de verhalen linkt aan bloedgroepen, begrijp je meer over waarom er verschillende bloedgroepen zijn.
Waarom O negatief universeel bloed kan geven aan alle bloedgroepen is bijzonder te noemen.
Veel negatieve bloedgroep mensen zijn er niet (meer?)
Joden hebben ook merendeels een negatieve bloedgroep.
Waarom wilde men hen doen uitsterven?

And was [Jesus] transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.

— Matthew 17:2

Satan is also associated with light and brightness, as Jesus himself said:

I saw Satan fall like lightning from heaven.

— Luke 10:18

Bizar idee wel…
Worden we voorgelogen al eeuwen lang?

Satan and Jesus as magicians/performers of miracles

The serpent in the garden of eden in hebrew is nachash.  The noun נחש (nachash) means : magic, divination or enchantment, which is translated as a “snake” in the Bible. More correctly it would be to say “the hissing one”, “the enchanter” or “the magician”.

Jesus, too, was a magician, which is obvious from many magic feats that he did which need not be mentioned here.

Image from Abarim Publications: https://www.abarim-publications.com

Biblical study sites do not mention that the word nachash can also mean something to do with bronze or copper. This connects the Genesis snake with the brasen serpent on a pole that healed the Hebrew people. Jesus also said that when he’s lifted up as a serpent of Moses, he would heal people:

And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:

That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.

— John 3:14-15

Here Jesus compares himself with the brasen serpent of Moses, from Numbers 21:9:

And the LORD said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live.

https://www.simonarich.com/jesus-is-lucifer/

Leven op Mars, de maan en venus etc etc was er ooit… Dat heeft bestaan!
Misschien leefden daar wel mini mensen als elfen!
Of dwergen…?
Het komt ergens vandaan…

Ik heb mijn best gedaan om deze content hopelijk in logische volgorde samen te voegen, zodat jullie allemaal na kunnen denken over het ontstaan van het leven en wie wij nu werkelijk zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥