...

28 oktober 2021

 

Het Onze Vader

Victim Nuins of the Sacred HeartPater [Πτα – Ptah] noster, qui es in cælis.
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum, potentia et gloria in saecula saeculorum.
Amen

Vader [Πτα – Ptah] Onze Vader, die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede in de lucht en ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking.
Maar verlos ons van den Boze.
Want van u is de kracht en  het koninkrijk en de heerlijkheid  tot in aller eeuwigheid.
Amen

In principe is dit The #LordsPrayer.

De Ptal.i archetype kan worden gevonden in de Boom des Levens met zijn 3 letters PTR, die de eerste driehoek:

Keith, Chokmah en Binah van het christendom noemt:

Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ptal.i symboliseert de Heilige Drie-eenheid in Egypte en samen met RA, het zonne-licht, zijn ze de Tetragrammaton, die werkt in elk menselijk organisme.

Dat licht daalt van boven en zet zich in de seksuele geslachtsklieren met 2 sleutels.

Van de Unie van Ptah en Ra we spellen Ptar, wat de heilige naam is van Petrus de apostel die altijd wordt vertegenwoordigd met PTR die de sleutels hebben naar de hemel.

Het is waarom Ptah 2 sleutels heeft. Rechts is de sleutel van de man en links is de sleutel van de vrouw. Door hen te kruisen, bouwen we macht. Dat is waarom men zegt dat Ptah de schepper is in zichzelf. Dit is Onze Vader die in de hemelen is. Ieder van ons heeft die vader binnenin (dna Anunnaki, het Goddelijke deeltje). De vader is niet buiten ons maar in ons. Aan de basis van ons bestaan.

Lees ook:   SEX - The Secret Gate To Eden [Full Film]

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten