...

25 september 2021

 

Gulden invoeren zorgt voor 8,4% koopkrachtstijging

https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/nexit-herinvoering-gulden-leidt-tot-84-koopkrachtstijging-of-e6-000-per-jaar-voor-een-modaal-gezin/

Google Afbeeldingen resultaat voor https://3.bp.blogspot.com/_stYthFvxFCM/Se8xIkpblqI/AAAAAAAAAYw/O_rPzIbYCIs/s400/gulden1.JPG:

NEXIT: herinvoering gulden leidt tot 8,4% koopkrachtstijging of €6.000 PER JAAR voor een modaal gezin

-De invoering van de euro zou ons extra werkgelegenheid, welvaart en koopkracht opleveren, zo werd ons beloofd bij de (girale) invoering daarvan in 1999. Maar veel economen waarschuwden echter al vooraf dat deze belofte nooit waargemaakt zou kunnen worden, omdat een muntunie met zoveel verschillende economieën nooit zou kunnen werken. Helaas hebben deze criticasters van het eerste uur gelijk gekregen: jarenlange, torenhoge werkloosheid en lage economische groei viel de eurozone ten deel, vooral in de zuidelijke periferie.-

-Internationaal is er inmiddels geen econoom meer te vinden die nu nog van mening is dat de invoering van de euro een verstandige zet is geweest, en overal in Europa vragen ook politici en burgers zich nu af wat eigenlijk precies de voordelen zijn van de eenheidsmunt. Steeds meer economen vinden inmiddels dat de euro afgeschaft moet worden om de EU te redden. Eén van hen, de EU-minnende Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, is tot de conclusie gekomen dat het doormodderen met de euro het hele Europese project bedreigt. Ook een van de belangrijkste architecten van de euro, voormalig ECB-directeur Otmar Issing, constateert dat het ‘eurokaartenhuis’ op instorten staat. En zo zijn er veel meer.-

Een MUST READ dus!
Nu het nog kan…voor het te laat is!

-Nederlandse burgers klagen niet zonder reden

Dat veel Nederlanders klagen dat zij weinig tot niets merken van het aantrekken van de Nederlandse economie is voor een belangrijk deel gelegen in het feit dat de voordelen daarvan hoofdzakelijk ten goede zijn gekomen aan een handjevol aandeelhouders van de exporterende bedrijven en niet aan de Nederlandse burger die een baan heeft of van een uitkering rond moet komen. Uitsluitend die Nederlandse werknemers die tijdens de crisis hun baan hebben verloren en met het aantrekken van economie en werkgelegenheid weer aan de slag zijn gekomen, hebben vanzelfsprekend wél geprofiteerd van het aantrekken van de Nederlandse economie. Maar het punt van de hier uitgevoerde exercitie is uiteindelijk en vooral dat alles en iedereen fors zal profiteren van een conversie van de euro naar de nieuwe Nederlandse gulden.

Concluderend: uitgaande van de genoemde aannames zou de koopkracht van de Nederlandse burger substantieel (circa 10 procent, overeenkomend met een bedrag ter grootte van 30 miljard euro) hoger liggen als Nederland op dit moment niet de euro, maar de gulden zou hebben gehad.-

 

100 Gulden Google Afbeeldingen resultaat voor https://elmovies.nl/plaatjes/Gulden/Nieuwe%2520100%2520Gulden.JPG:

Omrekenen…doen we!
100 gulden… daar heb je nu dus 40 euro voor nodig, dus ja die berekeningen kloppen nog niet helemaal  in het artikel!
Maar toch….het gaat om het idee.
En alles wat de bollebozen bedacht hadden om er zelf beter van te worden, maar ze dachten niet aan de mensen in dit land.
Voordeel van uit de EU gaan en terug naar de EEG, want toen ging het allemaal prima…
Was…

Dat als er 1 land oorlog kreeg met een ander land, men hielp, als het moest, maar niet dat iedereen plots oorlog had.
Zoals nu dus wel het geval zal zijn!
Het enige nadeel was als je de grens over ging jij je centen moest omwisselen nu dat was ook altijd wel funny… en om daar nu al die armoede om te gaan lijden..scusi?
Dan ben je wel enorm egocentrisch!
Verder ging het prima in Nederland!
Men kon nog dagjes uit…. naar de film voor 9 gulden…
Efteling was geloof ik 17 gulden…Een mascara was toen nog 10 gulden, nu 12 euro… en dit vanaf het begin al…
Een spijkerbroek van een merk was 80 gulden…moet je nu kijken!
Schoenen? Sandalen waren iets van 25 gulden… nu zijn ze het dubbele en dit al vanaf dat de euro ingevoerd werd.
Boodschappen voor een redelijk normaal dagtarief zat met gezin rond de 25 gulden, nu is dit al rond de 30 euro.
En een tv zal dan weer 1200 gulden gaan kosten, maar in verhouding met je inkomen- wat dan ook stijgt, is dat ook niets vergeleken bij 600 euro en het (Standaard minimum- stel dat, +/-1500 euro ) inkomen wat je nu hebt!
🙂
Stem aub op een partij die uit de EU wil…

Want de EU bracht niets dan ellende….en bemoeienissen die wij niet nodig hadden!
Stem anti EU!
Zoals wij dit al die jaren gedaan hebben.
Wij hebben geen oorlog nodig, zeker niet met Rusland!!!!!
En de Russen boycotten waarom zouden we?

Hebben ze ons iets aangedaan?
Wat dan oh wacht FN… Fake nieuws!
Geloof niet alles wat ze je voorschotelen in de standaard media!
Want juist daar zit teveel FN!

EEG was een prima verbond.
En Brussel dreigt natuurlijk doen ze dat!
Maar er is al genoeg geld naar Brussel gegaan!

Nog maar een keertje dan…

Waar uw geld blijft!

 

 

 

https://www.plusonline.nl/verkiezingen-tweede-kamer-2017/tweede-kamerverkiezingen-dit-willen-de-partijen-met-de-eu

Over de Europese Unie is van alles te doen: uitbreiden of niet, wat te doen met de Brexit en moet Nederland de EU eigenlijk ook verlaten? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 over zeggen.
Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS
Nederland mag niet opdraaien voor wanbeleid en tekorten in andere landen
Voorlopig geen nieuwe lidstaten
De EU heeft nog maar drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieuzaken en grensbeleid (waaronder ook veiligheid, defensie en buitenlands beleid vallen)
De EU mag zich niet bemoeien met Nederlandse pensioenen
Turkije mag op dit moment onder geen beding lid worden van de EU
Het aantal zetels in het Europees Parlement wordt gehalveerd
Een deel van de landbouwsubsidies wordt ingezet voor plattelandsvoorzieningen

Lees ook:   Storm Is Upon Us presents: "Q - Killing The Mockingbird".

D66
Overtuigd pro-Europa: de EU beschermt de Nederlandse vrijheid tegen populisten
Inzet op een democratisch en slagvaardig Europa


PVV
Nederland moet uit de EU stappen


GroenLinks
De EU moet groener, socialer en democratischer worden en daarom moet er een nieuw Europees Verdrag worden gesloten
Europese besluitvorming moet transparanter
Nederland zet zich in voor de hervorming van het Stabiliteitspact – financiën, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling moeten op gelijke voet staan
Toetreding van nieuwe leden volgt alleen als aan álle toetredingsafspraken is voldaan – voor Turkije is toetreding uit den boze zolang dat land mensenrechten, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet respecteert
De EU moet toewerken naar een Europese defensiemacht


SP
De huidige Europese Commissie wordt omgevormd: het wordt een uitvoerend orgaan in plaats van een politiek orgaan
Er komt een referendum over een afgeslankte EU met meer eigen bevoegdheden voor de lidstaten
Eerlijke handel waarvan ook de bevolking van de betrokken landen profiteert
Nee tegen internationale vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA)
Geen verdere uitbreiding van de EU – toekomstige toetredingen altijd via een referendum voorleggen
Turkije kan onder de huidige omstandigheden geen lid worden van de EU
Stabiliteitspact op de schop – Nederland krijgt volledige zeggenschap over het eigen begrotingsbeleid
De invloed van lobbyisten in Brussel moet drastisch worden verminderd
Belangrijke EU-besluiten altijd eerst voorleggen aan de bevolking – referendum
Europees Parlement pendelt niet langer tussen Brussel en Straatsburg
Er komt een parlementair dubbelmandaat: nationale volksvertegenwoordigers kunnen tevens zitting nemen in het Europees Parlement
De EU treedt toe tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en tot het Europees Sociaal Handvest


VVD (partij van de leugens!)
De EU moet zich exclusief bezighouden met grensoverschrijdende kerntaken: interne markt, internationale handel, energie en klimaat en migratie
De EU bemoeit zich niet met nationale aangelegenheden zoals pensioenen, zorg of wonen(Dat doet de VVD zelf wel nml)
Nieuwe belastingen uit de EU worden afgewezen(ja is ook bewezen dat zij dit deden afgelopen jaren)
De EU moet doortastend optreden, zonodig door voor bepaalde onderwerpen in klein comité tot besluiten te komen
Een gezamenlijk buitenland- en veiligheidsbeleid daar waar dat meer effect heeft dan afzonderlijk optreden: denk aan migratie en terrorismebestrijding(Wat deed de VVD tot nu toe?)
Er komt een onafhankelijk toezichthouder, iemand die de gevolgen van de wijzigingen in EU-voorstellen voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf in kaart brengt
EU-lidstaten die zich niet aan regels of begrotingsafspraken houden, moeten worden geschorst. Blijven ze nalatig, dan doen ze niet meer mee
De interne markt moet samengaan met eerlijke concurrentie: aan protectionisme moet een einde komen, met behulp van juridische maatregelen
Nederland moet EU-regelgeving niet extra streng willen uitvoeren – dat schaadt slechts de belangen van ons bedrijfsleven
EU wordt voorlopig niet uitgebreid – geen enkele kandidaat-lidstaat voldoet aan de eisen(nou, nou, Oekraine moest er toch nog bij VVD!?)
Samenwerking in de vorm van nabuurschap of een associatieakkoord is nadrukkelijk geen opstap naar lidmaatschap
Geldverspilling vanwege dubbele vergaderlocaties (Brussel en Straatsburg) of vanwege agentschappen en adviescomités die geen bewezen effect hebben, moet stoppen(sure)
EU moet transparanter begroten en die begroting ook per land verantwoorden


SGP
Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
Turkije hoort cultureel, economisch, godsdienstig noch politiek bij Europa en kan niet toetreden tot de EU
Meer ruimte voor verschillende vormen en maten van samenwerking binnen de EU
Bevoegdheden en budget van de Europese Commissie moeten omlaag
Het Europees Parlement vergadert nog slechts in Brussel
Geen EU-vlag meer op Nederlandse overheidsgebouwen
EU-verdragen waarbij nationale bevoegdheden worden afgestaan, worden alleen aangenomen als daar in de Tweede en Eerste Kamer een tweederde meerderheid voor is
Euro splitsen in groepen landen die wat betreft het structurele tekort of overschot op de betalingsbalans vergelijkbaar zijn


PvdD
Geen nieuwe bevoegdheden naar de EU
Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
Noodfonds ESM wordt afgeschaft
Lidstaten krijgen inzicht in het reilen en zeilen van de Europese Centrale Bank (ECB)
Geen nieuwe vrijhandelsakkoorden en een herziening van bestaande vrijhandels- en associatieverdragen


VNL
Een Nexit-referendum
Ontmanteling van de EU zodat alleen economische samenwerking overblijft
De euro wordt opgesplitst in een noordelijke en een zuidelijke variant
Turkije wordt nooit lid van de EU
Handelsverdragen mogen niet ten koste gaan van de Nederlandse soevereiniteit


DENK
Kritische vermindering van de hoeveelheid regels en eisen vanuit Brussel
Het Europees Parlement krijgt meer rechten
Geen enkel beschaafd land mag op voorhand worden uitgesloten van EU-lidmaatschap

Dan nog een een vandaag pdfje

https://verkiezingen.eenvandaag.nl/uploads/doc/Standpunten%20politieke%20partijen%20over%20Europa.pdf

Wilders knipt de euhet liefst kapot…

https://www.businessinsider.nl/verkiezingen-2017-europa-europese-unie-euro/
https://www.nu.nl/politiek/3694705/nederland-buiten-eu-goedkoper-uit.html

“Toch denkt premier Mark Rutte (VVD) dat zo’n referendum er in Nederland niet komt. Volgens de minister-president ‘snappen Nederlanders dat de Europese samenwerking nodig is voor banen en de toekomst van hun kinderen’. ”

-Welke toekomst Rutte…? Die man is echt wereldvreemd en weet niet wat er allemaal speelt in ons land blijkbaar…
Tjonge slechter kan het wel worden als men luistert naar zijn loze woorden…

Danzij zijn kabinet zijn er minder banen en hebben jongeren al helemaal weinig kans op een goede normale toekomst…damn dat had hij moeten weten!

https://www.ad.nl/binnenland/welke-landen-volgen-engeland-mogelijk-uit-de-eu~af0d952b/

Het FN maakt mensen bang om uit de EU te stappen…fake nieuws dus!

Voor de EU ging het prima in Europa!

Moet je nu kijken…. de hel!

Deel & let's open the minds!

Shares

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com