web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-EliteMaatschappij & Psyche

Gulden invoeren zorgt voor 8,4% koopkrachtstijging

https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/nexit-herinvoering-gulden-leidt-tot-84-koopkrachtstijging-of-e6-000-per-jaar-voor-een-modaal-gezin/

Google Afbeeldingen resultaat voor https://3.bp.blogspot.com/_stYthFvxFCM/Se8xIkpblqI/AAAAAAAAAYw/O_rPzIbYCIs/s400/gulden1.JPG:

NEXIT: herinvoering gulden leidt tot 8,4% koopkrachtstijging of €6.000 PER JAAR voor een modaal gezin

-De invoering van de euro zou ons extra werkgelegenheid, welvaart en koopkracht opleveren, zo werd ons beloofd bij de (girale) invoering daarvan in 1999. Maar veel economen waarschuwden echter al vooraf dat deze belofte nooit waargemaakt zou kunnen worden, omdat een muntunie met zoveel verschillende economieën nooit zou kunnen werken. Helaas hebben deze criticasters van het eerste uur gelijk gekregen: jarenlange, torenhoge werkloosheid en lage economische groei viel de eurozone ten deel, vooral in de zuidelijke periferie.-

-Internationaal is er inmiddels geen econoom meer te vinden die nu nog van mening is dat de invoering van de euro een verstandige zet is geweest, en overal in Europa vragen ook politici en burgers zich nu af wat eigenlijk precies de voordelen zijn van de eenheidsmunt. Steeds meer economen vinden inmiddels dat de euro afgeschaft moet worden om de EU te redden. Eén van hen, de EU-minnende Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, is tot de conclusie gekomen dat het doormodderen met de euro het hele Europese project bedreigt. Ook een van de belangrijkste architecten van de euro, voormalig ECB-directeur Otmar Issing, constateert dat het ‘eurokaartenhuis’ op instorten staat. En zo zijn er veel meer.-

Een MUST READ dus!
Nu het nog kan…voor het te laat is!

-Nederlandse burgers klagen niet zonder reden

Dat veel Nederlanders klagen dat zij weinig tot niets merken van het aantrekken van de Nederlandse economie is voor een belangrijk deel gelegen in het feit dat de voordelen daarvan hoofdzakelijk ten goede zijn gekomen aan een handjevol aandeelhouders van de exporterende bedrijven en niet aan de Nederlandse burger die een baan heeft of van een uitkering rond moet komen. Uitsluitend die Nederlandse werknemers die tijdens de crisis hun baan hebben verloren en met het aantrekken van economie en werkgelegenheid weer aan de slag zijn gekomen, hebben vanzelfsprekend wél geprofiteerd van het aantrekken van de Nederlandse economie. Maar het punt van de hier uitgevoerde exercitie is uiteindelijk en vooral dat alles en iedereen fors zal profiteren van een conversie van de euro naar de nieuwe Nederlandse gulden.

Concluderend: uitgaande van de genoemde aannames zou de koopkracht van de Nederlandse burger substantieel (circa 10 procent, overeenkomend met een bedrag ter grootte van 30 miljard euro) hoger liggen als Nederland op dit moment niet de euro, maar de gulden zou hebben gehad.-

 

100 Gulden Google Afbeeldingen resultaat voor https://elmovies.nl/plaatjes/Gulden/Nieuwe%2520100%2520Gulden.JPG:

Omrekenen…doen we!
100 gulden… daar heb je nu dus 40 euro voor nodig, dus ja die berekeningen kloppen nog niet helemaal  in het artikel!
Maar toch….het gaat om het idee.
En alles wat de bollebozen bedacht hadden om er zelf beter van te worden, maar ze dachten niet aan de mensen in dit land.
Voordeel van uit de EU gaan en terug naar de EEG, want toen ging het allemaal prima…
Was…

Dat als er 1 land oorlog kreeg met een ander land, men hielp, als het moest, maar niet dat iedereen plots oorlog had.
Zoals nu dus wel het geval zal zijn!
Het enige nadeel was als je de grens over ging jij je centen moest omwisselen nu dat was ook altijd wel funny… en om daar nu al die armoede om te gaan lijden..scusi?
Dan ben je wel enorm egocentrisch!
Verder ging het prima in Nederland!
Men kon nog dagjes uit…. naar de film voor 9 gulden…
Efteling was geloof ik 17 gulden…Een mascara was toen nog 10 gulden, nu 12 euro… en dit vanaf het begin al…
Een spijkerbroek van een merk was 80 gulden…moet je nu kijken!
Schoenen? Sandalen waren iets van 25 gulden… nu zijn ze het dubbele en dit al vanaf dat de euro ingevoerd werd.
Boodschappen voor een redelijk normaal dagtarief zat met gezin rond de 25 gulden, nu is dit al rond de 30 euro.
En een tv zal dan weer 1200 gulden gaan kosten, maar in verhouding met je inkomen- wat dan ook stijgt, is dat ook niets vergeleken bij 600 euro en het (Standaard minimum- stel dat, +/-1500 euro ) inkomen wat je nu hebt!
🙂
Stem aub op een partij die uit de EU wil…

Want de EU bracht niets dan ellende….en bemoeienissen die wij niet nodig hadden!
Stem anti EU!
Zoals wij dit al die jaren gedaan hebben.
Wij hebben geen oorlog nodig, zeker niet met Rusland!!!!!
En de Russen boycotten waarom zouden we?

Hebben ze ons iets aangedaan?
Wat dan oh wacht FN… Fake nieuws!
Geloof niet alles wat ze je voorschotelen in de standaard media!
Want juist daar zit teveel FN!

EEG was een prima verbond.
En Brussel dreigt natuurlijk doen ze dat!
Maar er is al genoeg geld naar Brussel gegaan!

Nog maar een keertje dan…

Waar uw geld blijft!

 

 

 

https://www.plusonline.nl/verkiezingen-tweede-kamer-2017/tweede-kamerverkiezingen-dit-willen-de-partijen-met-de-eu

Over de Europese Unie is van alles te doen: uitbreiden of niet, wat te doen met de Brexit en moet Nederland de EU eigenlijk ook verlaten? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 over zeggen.
Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS
Nederland mag niet opdraaien voor wanbeleid en tekorten in andere landen
Voorlopig geen nieuwe lidstaten
De EU heeft nog maar drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieuzaken en grensbeleid (waaronder ook veiligheid, defensie en buitenlands beleid vallen)
De EU mag zich niet bemoeien met Nederlandse pensioenen
Turkije mag op dit moment onder geen beding lid worden van de EU
Het aantal zetels in het Europees Parlement wordt gehalveerd
Een deel van de landbouwsubsidies wordt ingezet voor plattelandsvoorzieningen


D66
Overtuigd pro-Europa: de EU beschermt de Nederlandse vrijheid tegen populisten
Inzet op een democratisch en slagvaardig Europa


PVV
Nederland moet uit de EU stappen


GroenLinks
De EU moet groener, socialer en democratischer worden en daarom moet er een nieuw Europees Verdrag worden gesloten
Europese besluitvorming moet transparanter
Nederland zet zich in voor de hervorming van het Stabiliteitspact – financiën, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling moeten op gelijke voet staan
Toetreding van nieuwe leden volgt alleen als aan álle toetredingsafspraken is voldaan – voor Turkije is toetreding uit den boze zolang dat land mensenrechten, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet respecteert
De EU moet toewerken naar een Europese defensiemacht


SP
De huidige Europese Commissie wordt omgevormd: het wordt een uitvoerend orgaan in plaats van een politiek orgaan
Er komt een referendum over een afgeslankte EU met meer eigen bevoegdheden voor de lidstaten
Eerlijke handel waarvan ook de bevolking van de betrokken landen profiteert
Nee tegen internationale vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA)
Geen verdere uitbreiding van de EU – toekomstige toetredingen altijd via een referendum voorleggen
Turkije kan onder de huidige omstandigheden geen lid worden van de EU
Stabiliteitspact op de schop – Nederland krijgt volledige zeggenschap over het eigen begrotingsbeleid
De invloed van lobbyisten in Brussel moet drastisch worden verminderd
Belangrijke EU-besluiten altijd eerst voorleggen aan de bevolking – referendum
Europees Parlement pendelt niet langer tussen Brussel en Straatsburg
Er komt een parlementair dubbelmandaat: nationale volksvertegenwoordigers kunnen tevens zitting nemen in het Europees Parlement
De EU treedt toe tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en tot het Europees Sociaal Handvest


VVD (partij van de leugens!)
De EU moet zich exclusief bezighouden met grensoverschrijdende kerntaken: interne markt, internationale handel, energie en klimaat en migratie
De EU bemoeit zich niet met nationale aangelegenheden zoals pensioenen, zorg of wonen(Dat doet de VVD zelf wel nml)
Nieuwe belastingen uit de EU worden afgewezen(ja is ook bewezen dat zij dit deden afgelopen jaren)
De EU moet doortastend optreden, zonodig door voor bepaalde onderwerpen in klein comité tot besluiten te komen
Een gezamenlijk buitenland- en veiligheidsbeleid daar waar dat meer effect heeft dan afzonderlijk optreden: denk aan migratie en terrorismebestrijding(Wat deed de VVD tot nu toe?)
Er komt een onafhankelijk toezichthouder, iemand die de gevolgen van de wijzigingen in EU-voorstellen voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf in kaart brengt
EU-lidstaten die zich niet aan regels of begrotingsafspraken houden, moeten worden geschorst. Blijven ze nalatig, dan doen ze niet meer mee
De interne markt moet samengaan met eerlijke concurrentie: aan protectionisme moet een einde komen, met behulp van juridische maatregelen
Nederland moet EU-regelgeving niet extra streng willen uitvoeren – dat schaadt slechts de belangen van ons bedrijfsleven
EU wordt voorlopig niet uitgebreid – geen enkele kandidaat-lidstaat voldoet aan de eisen(nou, nou, Oekraine moest er toch nog bij VVD!?)
Samenwerking in de vorm van nabuurschap of een associatieakkoord is nadrukkelijk geen opstap naar lidmaatschap
Geldverspilling vanwege dubbele vergaderlocaties (Brussel en Straatsburg) of vanwege agentschappen en adviescomités die geen bewezen effect hebben, moet stoppen(sure)
EU moet transparanter begroten en die begroting ook per land verantwoorden


SGP
Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
Turkije hoort cultureel, economisch, godsdienstig noch politiek bij Europa en kan niet toetreden tot de EU
Meer ruimte voor verschillende vormen en maten van samenwerking binnen de EU
Bevoegdheden en budget van de Europese Commissie moeten omlaag
Het Europees Parlement vergadert nog slechts in Brussel
Geen EU-vlag meer op Nederlandse overheidsgebouwen
EU-verdragen waarbij nationale bevoegdheden worden afgestaan, worden alleen aangenomen als daar in de Tweede en Eerste Kamer een tweederde meerderheid voor is
Euro splitsen in groepen landen die wat betreft het structurele tekort of overschot op de betalingsbalans vergelijkbaar zijn


PvdD
Geen nieuwe bevoegdheden naar de EU
Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
Noodfonds ESM wordt afgeschaft
Lidstaten krijgen inzicht in het reilen en zeilen van de Europese Centrale Bank (ECB)
Geen nieuwe vrijhandelsakkoorden en een herziening van bestaande vrijhandels- en associatieverdragen


VNL
Een Nexit-referendum
Ontmanteling van de EU zodat alleen economische samenwerking overblijft
De euro wordt opgesplitst in een noordelijke en een zuidelijke variant
Turkije wordt nooit lid van de EU
Handelsverdragen mogen niet ten koste gaan van de Nederlandse soevereiniteit


DENK
Kritische vermindering van de hoeveelheid regels en eisen vanuit Brussel
Het Europees Parlement krijgt meer rechten
Geen enkel beschaafd land mag op voorhand worden uitgesloten van EU-lidmaatschap

Dan nog een een vandaag pdfje

https://verkiezingen.eenvandaag.nl/uploads/doc/Standpunten%20politieke%20partijen%20over%20Europa.pdf

Wilders knipt de euhet liefst kapot…

https://www.businessinsider.nl/verkiezingen-2017-europa-europese-unie-euro/
https://www.nu.nl/politiek/3694705/nederland-buiten-eu-goedkoper-uit.html

“Toch denkt premier Mark Rutte (VVD) dat zo’n referendum er in Nederland niet komt. Volgens de minister-president ‘snappen Nederlanders dat de Europese samenwerking nodig is voor banen en de toekomst van hun kinderen’. ”

-Welke toekomst Rutte…? Die man is echt wereldvreemd en weet niet wat er allemaal speelt in ons land blijkbaar…
Tjonge slechter kan het wel worden als men luistert naar zijn loze woorden…

Danzij zijn kabinet zijn er minder banen en hebben jongeren al helemaal weinig kans op een goede normale toekomst…damn dat had hij moeten weten!

https://www.ad.nl/binnenland/welke-landen-volgen-engeland-mogelijk-uit-de-eu~af0d952b/

Het FN maakt mensen bang om uit de EU te stappen…fake nieuws dus!

Voor de EU ging het prima in Europa!

Moet je nu kijken…. de hel!

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥