web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisMaatschappij & PsycheMysterieParanormaalRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Onderdrukte kennis van de kerk: oud manuscript zegt dat mensen ‘bovennatuurlijke krachten’ hebben

0514d640c1c73450ad70a1f9218fe963 AnGel-WinGs.nl

De ‘goddelijke matrix’ is een soort elektrisch netwerk of beter gezegd een soort ‘quantum mesh’ dat ons hele universum met elkaar verbindt en is op zijn beurt weer opgebouwd uit een netwerk van veel van deze filamenten (synapsen) die ook in onze hersenen aanwezig zijn.

We hebben altijd gehoord van de macht die we bezitten, voornamelijk via de Bijbel, maar deze informatie is nooit openbaar gemaakt omdat het een “kracht is die deel uitmaakt van de mens”, maar het is door de kerk voor ons verborgen gehouden om ons te verzwakken en ons kneedbaar. te houden Alles is veranderd sinds de Qumran- of Dode Zee-manuscripten werden ontdekt.

In 1947 verliet Max Planck, de vader van de kwantumtheorie, de wereld toen hij zei dat alle dingen pure energie zijn en wij ook. Volgens onderzoeker Gregg Braden, die meer dan 20 jaar van zijn leven heeft gewijd aan het onderzoeken van deze kwantumtheorie, bevatten deze ontdekkingen bewijs dat de Planck-matrix bestaat en dat het de goddelijke matrix is.

Planck zei dat deze matrix afkomstig is van sterren, rotsen, ons DNA, het leven en alles wat bestaat. Microscopisch is er niets fysieks, alles is trilling, alles is een gecondenseerd effect van energie. We leven in een vibrationeel universum en onze lichamen zijn gemaakt van deze vibraties van energie die we constant uitstralen.

Aan de andere kant hebben wetenschappelijke experimenten aangetoond dat ons DNA verandert met de frequentie die wordt gegenereerd door onze gevoelens en emoties, dat wil zeggen trillingen. Dit toont ons een nieuwe manier om dingen te zien, we hebben de kracht om verbinding te maken met de hele schepping door middel van DNA, waardoor kleine torsievelden ontstaan ​​die op hun beurt kleine dimensionale portalen creëren die ringgaten worden genoemd. Uit deze portalen komt een krachtige energie voort die een deel van ons is.

Deze krachtige energie lijkt een dicht netwerk te zijn dat alle materie met elkaar verbindt terwijl we dit netwerk beïnvloeden via onze trillingen.

Experimenten hebben aangetoond dat de hoogste energiefrequenties die van liefde zijn en dat ze de omgeving beïnvloeden, materiële veranderingen veroorzaken in ons DNA en degenen die het dichtst bij ons staan. Dit heeft een diepe betekenis en we hebben veel meer macht dan we ons kunnen voorstellen.

Toegeschreven aan de profeet Jesaja, die meer dan 2000 jaar geleden lijkt te zijn geschreven, beschrijft een van de manuscriptteksten alles wat de kwantumwetenschap pas een paar jaar geleden begon te begrijpen, namelijk het bestaan ​​van vele mogelijke toekomsten voor elk moment van ons leven en meestal kozen we onbewust.

We kunnen tijdlijnen maken en wijzigen. Tijdlijnen zijn fragiele ruimte-dimensionale sequenties die in stilte staan, wachtend om gewekt te worden door onze keuzes in het heden. Tijdlijn kwantumsequenties zijn verbonden met de matrix en magnetische portalen.

De verbazingwekkende effecten van gebed

De woestijn van New Mexico – er is al maanden geen druppel regen gevallen. Planten, dieren en mensen dorsten naar de verlossende vloeistof, maar er is geen wolkje aan de lucht, geen teken van de langverwachte neerslag.

Lees ook:   Frans slachthuis gesloten na gruwelijke beelden

David, een lid van een lokale indianenstam, staat in een stenen cirkel in het midden van de wilde wijze. Hij heeft het Medicijnwiel, die heilige plaats van zijn volk, bezocht om een ​​ceremonie te houden. Met blote voeten staat hij in het hete woestijnzand, zijn ogen zijn gesloten.

Gregg Braden, zijn metgezel, kan niet precies zien wat David aan het doen is, want het gebeurt zonder woorden: David bidt voor regen! Nee, hier ontbreekt geen woord, David vraagt ​​nergens naar of voor – hij wordt zelf zijn gebed. Als we zouden kunnen ervaren wat David nu ervaart, zouden we drijfnat zijn tot op de huid en met onze voeten enkeldiep in de modder in het midden van een enorme stortbui!

De Amerikaanse onderzoeker en spirituele leraar Gregg Braden is deze manier van bidden op het spoor en op deze dag in de woestijn heeft hij op indrukwekkende wijze ervaren hoe effectief het is: Slechts een paar uur later valt eindelijk de broodnodige regen op het uitgedroogde land.

Wat is hier precies gebeurd? Hoe werkt deze “vijfde vorm van gebed”, beschreven door Gregg Braden in zijn nieuwe boek The Isaiah Effect? Om te begrijpen wat er nieuw is aan het type gebed dat Braden ontwikkelde op basis van oude voorchristelijke geschriften, gaan we eens kijken naar wat bidden vandaag de dag eigenlijk voor ons betekent.

Gebed is een universele menselijke behoefte die in alle tijden en culturen een belangrijke plaats inneemt. Zolang de mens zich kan herinneren, heeft het gediend als een manier om met de schepping te communiceren en hem de zekerheid te geven er deel van uit te maken. Gebed verlicht het hart, troost verdriet en kalmeert in tijden van onrust.

Door ons vol vertrouwen tot God te wenden (sommigen zeggen misschien liever Cosmos, The One, Creation of Great Spirit), openen we ons hart en onze ziel op een manier die zelden wordt aangetroffen in de omgang met andere mensen. Wie regelmatig bidt, voelt zich gezien en begrepen en zal ook beter kunnen omgaan met moeilijke situaties.

Er zijn vier verschillende soorten gebed:

In het informele gebed vinden we onze eigen woorden om onze huidige behoefte aan hulp, dankzegging of opluchting “vanuit de onderbuik” uit te drukken. Aanleiding voor het vragende gebed zijn vaak dieper liggende problemen zoals een ernstige ziekte, eenzaamheid of een pijnlijk verlies. We wenden ons tot een hogere autoriteit omdat we ten einde raad zijn. Wanneer alle wereldse middelen hebben gefaald, zou goddelijke kracht uit pure genade genezing moeten brengen.

Een ritueel gebed is de naam die wordt gegeven aan de talloze vooraf geformuleerde gebeden die uit het hoofd zijn geleerd en al generaties lang in dezelfde vorm bij verschillende gelegenheden worden opgezegd. Omdat de woorden al eeuwenlang nauwelijks veranderd zijn, ontbreekt het bij deze vorm van gebed vaak aan begrip van de inhoud.

Het meditatieve gebed heeft geen woorden nodig. In stilte maken we contact met de creatieve krachten in onze wereld en in ons lichaam. De meditatie gaat verder dan wat gewoonlijk gebed wordt genoemd, want hier wordt de scheiding tussen de fysieke en niet-fysieke wereld gelukkig overstegen.

Lees ook:   Poetin over Gays

Natuurlijk wil iedereen die bidt beantwoord worden. We willen ervaren dat onze gebeden effect hebben en dat er iets verandert in de realiteit van ons leven. Helaas is dat vaak niet het geval en zijn we tevreden als we ons tenminste één keer hebben uitgesproken. Langdurige en blijvende verbeteringen op persoonlijk of zelfs mondiaal niveau door middel van gebed beschouwen wij als een utopie.

Onze opleiding om rationeel te denken maakt het moeilijk om deze mogelijkheid zelfs maar te overwegen. Tegelijkertijd kan niet over het hoofd worden gezien dat spirituele kwesties en religieuze praktijken weer maatschappelijk geaccepteerd worden. Zelfs het gebed vindt niet langer uitsluitend plaats in de privékamer of in de schoot van de kerk. De regelmatige vredesgebeden in Leipzig in 1989 zijn een goed voorbeeld van hoe samen bidden een nieuw bewustzijn teweegbracht dat de uiterlijke omstandigheden daadwerkelijk veranderde.

Het feit dat onze gebeden zo vaak niet het gewenste resultaat hebben, is niet omdat we iets verkeerd deden of niet genoeg geloofden. Het onderzoek van Gregg Braden heeft een oude kennis van profetie en gebed blootgelegd die verloren is gegaan en nu ontbreekt voor effectieve gebedstechnologie. In de oude culturen van China, in Tibetaanse kloosters en ook in de stamtradities van Noord-Amerikaanse Indianen bestaat deze kennis nog steeds – het werd getoond in Davids “Rain Prayer”. Gregg Braden heeft de oude geschriften van de Essenen van de Dode Zee bestudeerd, die dateren van ongeveer 500 jaar voor Christus.

Vooral de boekrol van de profeet Jesaja heeft hem tot opwindende ontdekkingen geleid: de uitspraken over de toekomst van de mensheid zijn waarschijnlijk eeuwenlang verkeerd geïnterpreteerd. Volgens de nieuwe interpretatie van Gregg Braden is wat ons te wachten staat niet het werk van een min of meer genadig lot, maar het resultaat van bewuste beslissingen! De kwantumwetenschap, waar Braden naar verwijst, heeft ook erkend dat onze toekomst al is uitgestippeld in de vorm van talloze mogelijkheden. Welke mogelijkheid werkelijkheid wordt, hangt af van de keuze die we maken – en het middel van onze keuze is gebed.

De vijfde manier van bidden

Wanneer we op de vertrouwde manier bidden, identificeren we bepaalde omstandigheden in ons leven als problematisch en vragen we om goddelijke tussenkomst om dingen te veranderen. Gregg Braden noemt dit soort gebed ‘op logica gebaseerd’. De vijfde gebedsvorm die hij ontwikkelde daarentegen is “op gevoel gebaseerd” en lijkt ronduit revolutionair:

We vragen niet langer om verhoor van onze gebeden, maar we zien onze visie als reeds gerealiseerd – we hebben het gevoel dat ons gebed al verhoord is! Wanneer we op deze manier bidden, is het een actief besluitvormingsproces: we kiezen uit latente mogelijkheden die de toekomst moeten worden. Wat een krachtige verbeelding! Maar hoe werkt dat precies?

Het instrument voor verandering is het gevoel. Zelfs de Essenen van weleer wisten dat de wereld om ons heen gevoelens en sensaties weerspiegelt die we in ons dragen.Het is bekend dat gevoelens als subtiele energie ons immuunsysteem beïnvloeden en sinds Albert Einstein weten we dat alle materie in wezen energie is.

Lees ook:   In Kosovo is een transformator gevonden die 20.000 jaar oud is

Kwantumfysici hebben de interacties van verschillende energieën geobserveerd en beseften dat zelfs hun eigen gevoelens tijdens een experiment de uitkomst ervan kunnen veranderen. Deze invloeden strekken zich uit tot de wereld om ons heen. Dit is precies wat er gebeurt als je bidt! Het zijn onze gevoelens die contact maken met de schepping en de intensiteit van ons verzoek, ons verlangen overbrengen.

In zijn seminars ontdekte Gregg Braden welke delen van ons eigenlijk actief zijn als we bidden. Ten eerste is er de gedachte (het idee, het doel, het verlangen) die we willen uiten. Het denken heeft een motor nodig die het de kracht geeft om te streven naar de gestelde doelen. Die energiebron is emotie, een toestand die zich bevindt op een schaal tussen liefde en angst.

De respectievelijke emotie bepaalt het motief van ons gebed. Het kan ook omschreven worden als de hunkering waarmee onze verbeelding naar een oplossing zoekt. Het gevoel ontstaat door de combinatie van gedachte en emotie. Wanneer we ons volledig bewust zijn van deze drie onderdelen van gebed, kunnen we een echt krachtige visie ontwikkelen die zich kan materialiseren als een verschuiving in onze realiteit. In de geschriften van de Essenen wordt gezegd: “Als deze drie één worden, dan kun je tegen de berg zeggen, ga weg, en de berg zal weggaan.”

In deze vorm van gebed wordt het verlangen van ons hart een belichaamd bewustzijn dat in ons blijft. We leven dus op een bepaalde manier in een constant gebed, waarvan de energie niet zoals gewoonlijk afbreekt wanneer het gebed eindigt. Je kunt je goed voorstellen hoe intensief massagebeden op deze manier gehouden kunnen worden, bijvoorbeeld ook via internet! Het werkt, en Gregg Braden geeft enkele indrukwekkende voorbeelden in zijn boek (Pineal Gland Miracle: The Conscious Gateway to Expanded Perception (video’s)).

“De vijfde vorm van gebed stelt ons in staat om voor het leven te kiezen in de aanwezigheid van lijden door het denken te veranderen dat ons in de eerste plaats naar lijden heeft gemanoeuvreerd. Massaal gebed is de technologie die het (collectieve) bewustzijn raakt. De innerlijke technologie van de verdwenen vorm van gebed is misschien wel het krachtigste scheppingsmiddel. De vraag is: merken we de kracht op die we in ons dragen?”

Conclusie: Als we bidden als een gevoel zien, leidt dit pad ons naar de kwaliteit van gedachten en gevoelens die zo’n gevoel creëren. Vanuit dit oogpunt is ons gebed op basis van onze gevoelens niet iets dat we kunnen winnen, maar wordt het iets dat kan worden geaccepteerd en het gewenste resultaat is al bereikt.

De kerk en de machtige machten blokkeerden en corrigeerden dit manuscript om de hele wereld tot slaaf te maken en te blijven regeren. We weten dat we dichter bij de waarheid moeten komen, want de waarheid is het enige dat ons vrij maakt!

Bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥