web analytics

De ontdekking van zelfopgelegde hindernissen-de Celestijnse belofte

Hands Energy GIF - Hands Energy Universe GIF's

De ontdekking van zelfopgelegde hindernissen

Als je ergens mee zit dan helpt dit enorm goed om te achterhalen wat de reden is.

1: Jezelf verschansen in een opstelling die veel op een machtsstrijd lijkt.

a. Beschrijf de situatie in het kort
b. Wat zijn je gevoelens over die situatie?
c. Wat probeer je te bereiken?
d. Wat zou je in die situatie graag willen voelen?
e. Wat zijn de belangrijkste behoeften in die situatie?
f. Behandel je de ander vanuit je ‘ouder”- of ‘kind’- positie?
g. Heb jij jezelf in een opstelling verschanst?

2. Altijd gelijk willen hebben.

a. Heb je de ander al in een hokje gestopt en blijf je manieren zoeken om je oordeel te onderbouwen?

3. Alles zwart/wit maken.

a. Beperk je je mogelijkheden door maar naar één bepaalde uitkomst te streven?
b. Noem nog eens 3 andere mogelijkheden.

4. Onderstrepen van het gevoel van schaarste.
a. Waarvoor ben je bang?

5. Je eigen problemen op de ander projecteren.
a. Hoe blijkt uit deze strijd wat je moet leren beseffen?
b. Bekijk je de handelingen van de ander door het filter van je eigen angsten?
c. Weerspiegelt hij of zij een deel van je eigen ongewilde woede, haat, seksuele gevoelens of oordelen?

6. Perfectionisme of verwarring als excuus om verschanst te blijven.

a. Wil je iets niet doen omdat alles nog niet ”volmaakt” is of omdat jijzelf nog niet ”volmaakt” bent.
b. Zeg je dat je in verwarring bent in plaats van te zien wat je werkelijk wilt of moet doen?

Lees ook:   Sektes in Nederlandse Scholen!?

7. Concentratie op het gevecht ipv op de oplossing?
a. Besteedt je energie aan deze machtsstrijd zelf zonder de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen?

8. Concentratie op je problemen om te zorgen dat de energie jouw kant op blijft komen.

a. Concentreer jij je op dit probleem om niet de illusie te verliezen dat er iets is waarover je macht hebt?
b. Wat schiet je ermee op als je je op dit probleem blijft concentreren?

9. Je leven door heimelijk angsten laten beheersen.

a. Wat is het ergste dat in deze situatie kan gebeuren?
b. Wat zou erger zijn dan a?
c. Wat zou nog erger zijn dan b?
d. Is je ergste vrees in deze situatie Reëel?
e. Maak de volgende zin af met je antwoord op c:
Deze situatie wordt beheerst door mijn angst voor…

Deel III Zelfopgelegde hindernissen transformeren.

a.Wat wil je van de ander dat jij zelf ook zou kunnen?
b.Wat zou je anders kunnen doen?
c.Waartoe zou jij bereid zijn om de situatie te veranderen terwille van jezelf?
d.Welke hulp wil je van het universum bij de oplossing van dit probleem?

Vraagoploslijst
van James Redfield werkboek de Celestijnse belofte

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button