26 februari 2021

 

Scholen moeten pesters aanpakken.

Dekker verplicht scholen tot aanpak pesten

DEN HAAG –
Scholen moeten voortaan verplicht een lesprogramma tegen pesten gaan gebruiken, een anti-pestcoördinator aanstellen en actief in de gaten houden of er op school wordt gepest. Daarbij moet ook het pesten via het internet worden tegengegaan. Dat stellen staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs en Kinderombudsman Marc Dullaert maandag.

De twee hebben een plan van aanpak gemaakt tegen pesten, na een aantal zware incidenten in het onderwijs. Twee kinderen zouden zelfmoord hebben gepleegd na te zijn gepest op school. Dekker en Dullaert willen er alles aan doen om dat in de toekomst te voorkomen.
„Een op de tien basisschoolleerlingen wordt gepest. Dat is ontoelaatbaar”, aldus Dullaert. „Door scholen te verplichten met een effectieve anti-pestmethode aan de slag te gaan, kunnen we pesten terugdringen.”
En Dekker: „We koesteren niet de illusie dat pesten kan worden uitgeroeid, maar we zijn moreel verplicht gezamenlijk ons uiterste best te doen het zo ver mogelijk terug te dringen. Duidelijk moet zijn dat pesten onacceptabel is, in elke situatie.”
Daarom gaat Dekker in de wet vastleggen dat elke school het pesten goed moet aanpakken. De Inspectie van het Onderwijs gaat daar op toezien. De staatssecretaris stelt dat er nog wel wat moet gebeuren in de tussentijd: er moet een effectief lesprogramma tegen pesten worden gevonden, docenten moeten worden bijgeschoold en de lerarenopleidingen moeten meer aandacht gaan besteden aan pesten.
Dekker en Dullaert willen vooral voorkomen dat kinderen worden gepest.
Mocht het toch gebeuren, dan moeten leerlingen en ouders op school verder worden geholpen. Als ze met hun klacht van het kastje naar de muur worden gestuurd, kunnen ze voortaan bij de Kinderombudsman terecht. Verder verwacht Dekker van scholen dat ze aangifte doen als het pesten zo ver gaat dat het als strafbaar feit kan worden gezien.
Overigens is de nieuwe aanpak voor Dekker reden om de zogeheten Wet Incidentenregistratie niet in te voeren. Dit voorstel, nog van het vorige kabinet, regelde dat scholen alle incidenten moesten gaan bijhouden, maar is volgens Dekker nu achterhaald en onnodig geworden.

Lees ook:   Genetisch gemanipuleerde muggen worden op de mensheid losgelaten

Hopelijk pakt men nu ook de pesters aan en niet de gepesten.
Men had een stelregel op sommige scholen dat het gepeste kind maar even een cursusje zelfvertrouwen moest leren of, een laat je niet op je kop zitten cursus…
dat helpt niet!

Ze moeten de pesters aanpakken, zij moeten een cursus krijgen, hoe ga ik om met mijn medemens/kind!

 

Gerelateerde berichten