...

28 oktober 2021

 

Vleesetende bacterie symptomen

Je hoort er steeds vaker over.

Daarom is het goed dit artikel te lezen en goed te onthouden, voor eventuele symptomen die zich voordoen als  een vleesetende bacterie plots de kop opsteekt!

En nee,… ik plaats geen foto’s want die zijn te gruwelijk!

Vleesetende bacterie symptomen

-De infectie begint lokaal, gewoonlijk bij een wond. Iemand die geïnfecteerd is met de bacterie heeft veel pijn, pijn die vaak niet in verhouding lijkt te staan tot de grootte van de wond of de zichtbare infectie. Als de wond zich aan de oppervlakte bevindt, begint de geïnfecteerde wond al snel te zwellen, het geïnfecteerde gebied wordt rood en warm. Maar als het aangetaste gebied dieper ligt, dan is er meestal nog niets te zien. Al snel krijgen de meeste patiënten last van diarree en misselijkheid, vaak moeten ze overgeven en hebben ze veel pijn. Bij infecties aan de oppervlakte verandert de kleur van het geïnfecteerde gebied van rood naar paars (vaak met vochtblazen) en vervolgens naar bruin/zwart (necrose). Als er eenmaal sprake is van necrose dan zal een patiënt zich zeer ziek voelen en meestal hoge koorts hebben. Als de aandoening niet behandeld wordt, dan zal de infectie zich snel uitbreiden met de dood tot gevolg. Deze aandoening is relatief zeldzaam.

Streptokokken zijn een groep bacteriën die bij mensen verschillende ziekten kunnen veroorzaken. Sommige soorten streptokokken komen voor in het lichaam zonder ziekteverschijnselen te geven. In geval van ziekte zijn de verschijnselen veelal mild zoals bij roodvonk, keelontsteking en krentenbaard. Echter wanneer de bacterie in de bloedbaan of onderliggend weefsel komt is er sprake van een invasieve infectie waarbij ernstige klachten kunnen ontstaan zoals bloedvergiftiging. De bacterie wordt ook wel de ‘vleesetende bacterie’ genoemd omdat een invasieve infectie kan leiden tot het afsterven van huid en spieren.

-Wat zijn streptokokken?
Streptokokken zijn bacteriën die bij mensen tot ziekte kunnen leiden. Er zijn verschillende soorten streptokokken zoals:

Streptococcus pyogenes (Groep-A-streptokokken), de veroorzaker van onder andere roodvonk, krentenbaard, kraamvrouwenkoorts, septische shock en fasciitis necroticans;
Streptococcus agalactiae (Groep-B-streptokokken), de veroorzaker van de Groep-B-streptokokkenziekte (GBS Groep-B-streptokokken -ziekte) bij pasgeborenen en vrouwen die kortgeleden bevallen zijn;
Streptococcus pneumoniae (pneumokokken), de veroorzaker van pneumokokkenziekte.

-Wat zijn symptomen van streptokokken?
De periode van infectie tot het ontstaan van ziekteverschijnselen loopt uiteen van minder dan 24 uur bij GBS tot 4-14 dagen bij krentenbaard. De verschijnselen variëren per ziektebeeld, echter klachten gaan meestal gepaard met koorts. Bij roodvonk en krentenbaard treden huidklachten zoals bultjes, vlekjes en blaasjes op. Pneumokokkenziekte kan gepaard gaan met pijn bij het ademhalen en kortademigheid. Invasieve infecties zijn ernstiger van aard en kunnen leiden tot bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking of het afsterven van weefsel.

Besmetting en preventie van streptokokken
Bij veel mensen komen streptokokken voor in de slijmvliezen van de neus, keel of vagina, zonder ziekteverschijnselen te geven. Wanneer de bacterie vanuit de keel- of neusholte doordringen in het oor of de longen, kan longontsteking of oorontsteking ontstaan. Tevens kan besmetting optreden tijdens de bevalling, bijvoorbeeld in geval van GBS en kraamvrouwenkoorts.

-En dat is nu net wat gebeurt als men spreekt over necrotiserende fasceïtis, of de ‘vleesetende bacterie’. Dan komen die streptokokken terecht op een plaats waar er weefselschade is, meestal door een wondje. Dat is de ideale bodem om in te beginnen woekeren. De infectie en de zware ontstekingsreactie die dit met zich meebrengt, veroorzaakt afsterven van het omringende weefsel. Vanuit dit dode weefsel kan de infectie zich snel verder uitbreiden via de fascia, een vlies dat verschillende lagen in ons lichaam van elkaar scheidt. Dit kan zeer snel gaan, waarbij grote zones van onderhuids vet en eventueel ook spieren van een lidmaat of de romp afsterven op enkele uren tijd. De bacterie eet dus geen vlees, zoals de naam foutief zegt. Ze zorgt voor een afsterven van de weefsels.

De symptomen beginnen vaak met een abnormaal hevige, helse pijn rond een wondje van al enkele dagen oud, zonder dat er aan het wondje veel te zien is. De infectie zit vaak in de diepere lagen, dus oppervlakkig is weinig te zien. De patiënten zullen vervolgens vaak koorts krijgen, zich ziek beginnen voelen en de pijn zal in een steeds groter gebied voelbaar zijn. Uiteindelijk, als er veel weefsel afgestorven is, zal de huid beginnen verkleuren. Ten gevolge van de hevige ontstekingsreactie komt uiteindelijk het hele functioneren van het lichaam in het gedrang. De longen, nieren, lever enz. begeven het. Niet rechtstreeks door de bacterie, maar door de reactie van ons immuunsysteem op de bacterie.

Voor de behandeling is het kwestie van er snel bij te zijn (wat moeilijk is aangezien er in het begin weinig te zien is) en direct agressief te behandelen. De patiënten komen meestal op intensieve zorgen terecht en krijgen hoge dosissen antibiotica. Er is ook uitgebreide chirurgie nodig, om alle dood weefsel te verwijderen. Soms is een amputatie de enige oplossing. Aangezien de bacterie vaak al verder zit dan met het blote oog te zien valt, zijn vaak herhaalde operaties nodig eer het probleem definitief onder controle is. Jammer genoeg is het, zelfs met een snelle en agressieve behandeling, soms niet mogelijk om de patiënten nog te redden voor de bacterie te veel schade heeft aangebracht. Deze patiënten overlijden meestal ten gevolge van het algemeen orgaanfalen door de uitgebreide ontstekingsreactie, en niet ten gevolge van de infectie zelf.

Lees ook:   Een verdwenen virus, uit een Amerikaans lab

Dit klinkt allemaal zeer onrustwekkend, maar er is geen reden om je veel zorgen te maken. Ieder van ons heeft streptokokken, en ieder van ons heeft regelmatig wondjes. De overgrote meerderheid van die wondjes geneest zonder problemen en de meeste wondjes die toch ontsteken, zijn heel banale zaken die niets te maken hebben met de vleesetende bacterie. Hoewel er meestal veel media-aandacht is voor gevallen van de vleesetende bacterie, gaat het om een zeer zeldzaam iets.

https://www.telegraaf.nl/vleesetende-bacterie-woekert-jaarlijks-tientallen-doden-omdat-het-beest-te-laat-wordt-herkend

-Wanneer de streptokokken ‘vleesetend’ worden…
Streptococcus pyogenes die in een wonde terecht komt, dat is wat er gebeurt als men spreekt over de ‘vleesetende bacterie’, in vakjargon necrotiserende fasceïtis of een necrotiserende weke delen infectie. De streptokokken komen terecht in een wondje, een plaats waar per definitie al weefselschade is. Daar heeft de bacterie het helemaal naar zijn zin en begint te woekeren. De infectie en de zware ontstekingsreactie die dit met zich meebrengt, leiden ertoe dat het omringende weefsel afsterft. Vanuit dit dode weefsel kan de infectie zich snel verder uitbreiden via de fascia, een vlies dat verschillende weefsellagen van elkaar scheidt. Dit kan zeer snel gaan. Grote gebieden onderhuids vet en eventueel ook spieren kunnen in enkele uren tijd afsterven. De bacterie eet dus geen vlees, zoals de naam foutief zegt. Ze zorgt ervoor dat weefsels afsterven.

Wanneer alarm slaan?

De symptomen beginnen vaak met een abnormaal hevige pijn rond een wondje dat soms al enkele dagen oud is, zonder dat er aan het wondje veel te zien is. De infectie zit in de diepere lagen, dus oppervlakkig merk je er weinig of niets van. Vervolgens begint de patiënt koorts te maken, zich ziek te voelen en het gebied dat pijn doet, wordt steeds groter. Uiteindelijk, als er al veel weefsel afgestorven is, zal de huid beginnen verkleuren. Ten gevolge van de hevige ontstekingsreactie wordt de normale werking van verschillende organen bedreigd. De longen, nieren, lever enz. begeven het, niet rechtstreeks door de bacterie, maar door de reactie van ons immuunsysteem op de bacterie.

Snelle diagnose en behandeling noodzakelijk

Bij dit soort besmettingen is het belangrijk zo snel mogelijk een juiste diagnose te stellen en meteen een agressieve behandeling te starten. Vaak gaat er evenwel kostbare tijd verloren omdat er op het eerste zicht weinig of niets abnormaals te zien is. De patiënten komen uiteindelijk op intensieve zorgen terecht en krijgen hoge dosissen antibiotica. Er is ook een uitgebreide heelkundige ingreep nodig om alle dood weefsel te verwijderen. Soms is een amputatie de enige oplossing. Aangezien de bacterie vaak al verder zit dan met het blote oog te zien valt, zijn meestal herhaalde operaties nodig eer het probleem definitief onder controle is. Jammer genoeg is het, zelfs met een snelle en agressieve behandeling, soms niet mogelijk om de patiënten nog te redden. Deze patiënten overlijden meestal niet rechtstreeks ten gevolge van de besmetting door de bacterie, maar omdat de organen het één na één laten afweten door de uitgebreide ontstekingsreactie. Omdat deze besmettingen soms in enkele uren of dagen tot de dood van een ogenschijnlijk daarvoor kerngezonde persoon leiden, zorgen ze steeds voor de nodige paniek. Ieder van ons heeft immers regelmatig wel ergens een wondje. De overgrote meerderheid van deze wondjes geneest echter zonder enig problemen. Raakt een wondje toch een keer besmet, dan gaat het meestal om een banale infectie die niets te maken heeft met de vleesetende bacterie. Het voorkomen van de ‘vleesetende bacterie’ of een necrotiserende weke delen infectie, veroorzaakt door de groep A-streptokok zou in Europa 0,16 tot 0,24 gevallen per 100.000 personen bedragen. De kans dat je er dus ooit mee te maken krijgt is dus echt uiterst klein.

Kan deze streptokok nog andere problemen geven?

Streptococcus pyogenes kan inderdaad nog andere aandoeningen uitlokken. Vooral jonge kinderen worden wel eens het slachtoffer van de zogenaamde niet-invasieve vormen van besmetting door Streptococcus pyogenes. Voorbeelden daarvan zijn impetigo, roodvonk, keelontsteking.Soms kan een niet-invasieve besmetting zoals keelontsteking na enige tijd wel tot verwikkelingen leiden zoals acuut reuma (opvallend hierbij is dat de gewrichtsklachten verspringen: telkens een ander gewricht is pijnlijk) of glomerulonefritis (ontsteking van de nierfilters). Andere ernstige gezondheidsproblemen, naast necrotiserende weke delen infectie (vleesetende bacterie), die door dezelfde streptococcus pyogenes kunnen worden uitgelokt, zijn onder meer hersenvliesontsteking, buikvliesontsteking, toxisch shock syndroom,… Niet altijd een lieverdje dus die ‘onschuldige’ keelbacterie.

-Wel heeft de overgrote meerderheid van de patiënten zeer hevige pijn. Patiënten voelen zich vaak ziek. Later wordt de huid warm en rood en nemen de ziekteverschijnselen toe, vaak met koorts, misselijkheid en diarree.

https://www.rivm.nl/streptokokken

https://www.msn.com/ziekten-en-infecties-die-je-binnen-24-uur-kunnen-doden/

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten