Fruit bespoten met gif

Ik wil dit toch ook delen via mijn website. Het is belangrijk genoeg om mensen bewust te maken van ons voedsel en wat er allemaal mee gebeurd!

Er zijn dus plenty koks die citroenschillen in voedsel heel normaal vinden, ik vond dat al nooit, maar goed ik weet dan ook dat er behoorlijk wat gif op zit…
Dit geldt dus voor alle groenten en fruitsoorten.
Goed wassen dus, en als het kan zeker schillen!
Handen ook wassen, na het schillen!  Groenten een uur in zout water wegzetten, daarna goed afspoelen en dan pas koken.

Naast het glas wijn had ik gisteren tijdens de bbq ook zo'n heerlijke karaf water op tafel staan met limoen, citroen, munt en ijsblokjes. #glsnl:
Iemand schreef dit op facebook:

Kocht vanmorgen citroenen, zag thuis dat de citroenen behandeld waren met Pyrimethanil en Imazalil, E904 en E914. Blijkt dat pyrimethanil zich lokaal, systemisch en translaminair kunnen verdelen. Systemisch betekend in de sapstroom van de plant. Lokaal is op de schil en blad. Wordt ook op sinaasappelen toegepast.
Imazalil is licht giftig en wordt er van verdacht mogelijk kankerverwekkend te zijn. Het is wel irriterend voor ogen en huid en is bedoeld als stopper van de embryovorming. Het heeft dus ook op onze voortplanting een negatief effect. Residu’s, hoger dan de toegelaten 5 mg/kg worden regelmatig aangetroffen op de schil van citrusvruchten en nectarines. Erger is dat ook een deel ervan in de vruchten zelf doordringt.

Pyrimethanil is van een lage acute letaliteit door de orale, dermale en inhalatie routes. Het is een lichte oogirritatie, niet irriterend voor de huid, en het is niet een dermaal sensibilisator. Een enkele orale dosis van 1000 milligram / kilogram (mg / kg) produceerde een aantal acute tekenen van neurotoxiciteit, zoals ataxie, verwijde pupillen en afname van motorische activiteit, achterste lidmaat grijpkracht en lichaamstemperatuur. Echter, er was geen bewijs voor neurotoxiciteit met herhaalde toediening in een subchronische neurotoxiciteit bij ratten. De belangrijkste doelorganen van herhaalde orale blootstelling werden de lever, nieren en de schildklier. Deze effecten werden vergezeld door verminderde lichaamsgewicht. Reproductietoxiciteit werd niet waargenomen, en de effecten op de ontwikkeling (bijvoorbeeld verminderd gewicht van de foetus, vertraagde ossificatie, extra ribben) werden alleen waargenomen bij maternaal toxische doses. Speciale korte-termijn blootstelling studies toonden verhoogde lever uridinedifosfaat glucuronosyltransferase (UDPGT) activiteit die leidt tot een afname van schildklierhormonen (T3, T4) en compenserende toename van de schildklier-stimulerend hormoon (TSH) bij volwassen ratten.

https://www.test-aankoop.be/…/opgepast-met-pesticiden-op-cit…
https://www.agro.basf.nl/…/nl/info_s/info_s_2013/Info_407.pdf
https://watetenwemorgen.be/index.php…
https://korenmaat.info/tag/imazalil/

Gerelateerde Berichten

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv konya escort