26 september 2020

 

Waarom maakt ebola zoveel doden?

–>Update: Ebola

–>https://www.gewoon-nieuws.nl/2014/08/een-vraag-over-ebola-die-niemand-kan-wil-beantwoorden/

 

Dat is de ene vraag over Ebola die niemand lijkt te kunnen (willen) beantwoorden. De “Wereld Gezondheid Organisatie” (WHO) meldt dit als een feit, maar er wordt geen uitleg gegeven waarom dit gebeurt. “We zijn er gewoon zeker van dat besmetting via de lucht niet kan plaatsvinden en dat besmetting een nauw contact met de lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerd persoon vereist”, aldus het standpunt van de WHO.

Als dit waar is, hoe komt het dan dat méér dan 170 gezondheidsmedewerkers besmet zijn met het levensgevaarlijke virus? Deze medewerkers zijn van top tot teen gekleed in kleding die speciaal ontworpen is om de verspreiding van het virus te voorkomen. De vraag rijst dus: “Hoe kan dit gebeuren?”

Deze gezondheidsmedewerkers nemen buitengewone maatregelen om besmetting met het virus te voorkomen. Als het zo gemakkelijk is voor het virus om zich te verspreiden, wat is dan de kans voor de totale bevolking

Waarom maakt ebola zoveel doden?
 door Laura Viskens, Bron

Waarom maakt ebola zoveel doden?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep de ebola-uitbraak in West-Afrika vrijdag uit tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Sinds maart zijn er al 961 doden gevallen en werden 1779 mensen ziek, meldt de WHO. Daarmee is de huidige uitbraak de dodelijkste ooit. Artsen Zonder Grenzen vindt dat de respons van de wereldgemeenschap op de ebolacrisis veel te langzaam op gang komt, en vraagt om onmiddellijke actie ter plaatse om de epidemie te beteugelen. Maar hoe is deze uitbraak ontstaan, en waarom is ze zo dodelijk?
Hoe ontstaat een ebola-uitbraak?

De eerste ebola-uitbraken doken op in Congo en Soedan in 1976. Sindsdien komen ze op voor periodes van enkele maanden om daarna weer te verdwijnen. Soms zijn er jaren aan een stuk geen uitbraken onder mensen. Toch komt het virus telkens weer terug, doordat het ook circuleert bij dieren, zoals vleermuizen. Af en toe dragen die de ziekte over op mensen, bijvoorbeeld via het eten van ondoorbakken vlees van een besmette aap of vleermuis. Ditmaal ontstond de uitbraak in Guinee en verspreidde het virus zich nadien naar Liberia, Sierra Leone en Nigeria

Hoe besmettelijk is ebola?

Ebola is niet overdraagbaar via de lucht, wat wel het geval is bij sommige andere virussen zoals de mazelen, griep of SARS. Daardoor is het niet zo besmettelijk. Om ebola op te lopen, moet je (direct of indirect) in contact komen met het bloed of lichaamsvocht (waaronder zweet, urine, braaksel en sperma) van een besmet mens of dier. Mensen zijn meestal pas besmettelijk als ze al ziek zijn. Dode mensen en dieren blijven besmettelijk. Vooral de mensen die de zieken en doden verzorgen, lopen dus gevaar om besmet te geraken.

Waarom is ebola zo dodelijk?

In vergelijking met veel andere ziektes mag ebola dan niet zo besmettelijk zijn, toch heeft de ziekte een heel hoog dodental. Sinds de eerste uitbraak in 1976, zijn al duizenden mensen besmet geraakt. Zo’n 60 procent stierf aan de ziekte. Bij de huidige uitbraak in West-Afrika ligt het sterftecijfer momenteel op zo’n 55 procent.

Ebola is een van de dodelijkste virussen voor de mens. Het rabiësvirus, beter bekend als hondsdolheid, is nog dodelijker: bijna 100 procent die daarmee besmet raakt zonder gevaccineerd te zijn, sterft. Maar ebola richt op kortere tijd wel meer schade toe. Na een incubatieperiode van 2 tot 21 dagen volgen de symptomen elkaar snel op. De meeste mensen sterven na 6 tot 16 dagen. De precieze doodsoorzaak kan dan leverfalen, nierfalen of bloedingen zijn.

Afhankelijk van de uitbraak, sterft zo’n 50 tot 90 procent van de besmette mensen. De precieze overlevingskans is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type virus, de beschikbare gezondheidszorg en de snelheid van de diagnose.

Type ebolavirus

Er zijn vijf types van ebola. Drie daarvan zijn dodelijk. Het Zaïre-virus, dat voor het eerst opdook in 1976 in Zaïre (het huidige Congo) is de dodelijkste: bij vorige uitbraken was het sterftecijfer soms 90 procent. De Soedan-versie komt op de tweede plaats met 50 procent.

Lees ook:   Kinderen met adhd en een breinmachine

De huidige uitbraak wordt veroorzaakt door de dodelijkste versie van ebola. Wat die zo dodelijk maakt, is dat het virus het menselijke immuunsysteem voor een groot deel weet te ontwijken. Bovendien zorgt het virus er vaak voor dat de witte bloedcellen, die instaan voor het immuunsysteem, afsterven. Daardoor heeft het lichaam het moeilijker om het virus te bestrijden en kan ebola zonder veel verzet z’n destructieve gang gaan.

Snelheid van de diagnose

Een snelle identificatie van de ziekte en een snelle behandeling, verhogen de kans om de ziekte te overleven. Maar omdat de symptomen van ebola overeenkomen met die van vele andere ziektes, kunnen patiënten een verkeerde diagnose krijgen, waardoor ze niet meteen de juiste behandeling krijgen.

Soms heeft de patiënt al externe bloedingen (via de ogen, oren, neus, mond en rectum) voordat het duidelijk is dat het om ebola gaat. Eerdere symptomen (eerst koorts en hoofdpijn, daarna braken en diarree) kunnen ook wijzen op ziektes zoals malaria, hepatitis, cholera en hersenvliesontsteking. Daarom moet een bloedtest uitsluitsel geven.

Beschikbare gezondheidszorg

Er zijn momenteel nog geen medicijnen of vaccins tegen ebola op de markt. Daarom is de behandeling voornamelijk gericht op het bieden van pijnverlichting. Zo krijgen patiënten pijnstillers en worden ze koel gehouden. Daarnaast worden de symptomen behandeld. Patiënten krijgen via een infuus vocht toegediend om uitdroging tegen te gaan, die veroorzaakt wordt door diarree en koorts.

Om besmetting te voorkomen, moeten patiënten geïsoleerd worden en verzorgd worden in een hygiënische en steriele omgeving. Daarom zijn sterilisatieprocedures en het gebruik van handschoenen, maskers en beschermende kledij nodig bij de behandeling van patiënten.

In de Afrikaanse landen die gewoonlijk getroffen worden, is de gezondheidszorg minder goed dan in westerse landen. De hygiënische omstandigheden zijn slechter en er is minder expertise en materiaal om patiënten te behandelen en om het medisch personeel te beschermen. Daardoor kan het ebolavirus zich sneller verspreiden en meer slachtoffers maken.

Waarom is de huidige ebola-uitbraak in West-Afrika zo moeilijk in te dijken?

Omdat ebola niet zo besmettelijk is, zijn de meeste uitbraken binnen enkele weken of maanden in te dijken. Maar de huidige uitbraak is al aan de gang sinds maart. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal de uitbraak eerst nog erger worden en maandenlang veel slachtoffers blijven maken voordat de situatie verbetert. Hoe komt dat?

De grootte van de uitbraak heeft veel te maken met de locatie. Ook sociale en culturele factoren spelen een grote rol.

Het gaat om de eerste grote ebola-uitbraak in West-Afrika. Daardoor hadden veel plaatselijke hulpverleners geen ervaring of opleiding om zichzelf te beschermen en patiënten te behandelen.

Bovendien lijken de mensen in West-Afrika meer te reizen dan in Centraal-Afrika, waar de meeste uitbraken voorkomen. Daardoor kon het virus zich sneller over een groot gebied verspreiden, en is het moeilijker om mensen op te sporen die besmet zouden kunnen zijn.

Dan zijn er nog het wantrouwen tegenover westerse geneeskunde en gebrek aan kennis over de ziekte. Die zorgen ervoor dat veel Afrikanen geen ziekenhuizen opzoeken en die zelfs vermijden. Dat komt doordat sommige mensen bang zijn dat het de ziekenhuizen en hulpverleners zijn die ebola verspreiden. Velen verbergen hun ziekte en willen thuis verzorgd worden. Wie besmet is en contact heeft gehad met een ebolapatiënt, ontkent dat vaak. Bovendien hebben families vaak direct contact met hun doden, wanneer ze hun lichamen wassen en verzorgen en tijdens de begrafenis. Zo kan de besmetting gemakkelijk overdragen worden. Er zijn ook al meerdere incidenten geweest waar hulpverleners bedreigd werden. Volgens Artsen Zonder Grenzen zijn er dorpen in Guinee waar ebola zouden kunnen voorkomen, maar waar het niet veilig is om te werken.

Gerelateerde berichten