29 september 2020

 

Vitamine D en overgewicht

Vitamine D en overgewicht
Leefstijlgegevens relateren aan ziekte is een hachelijke zaak. Het is nu eenmaal in het gewone leven niet mogelijk een specifieke factor uit te lichten. Leefstijlgegevens komen gecombineerd voor en dat kan misleidend zijn. Toch zijn dit waardevolle data en moet men deze ook weer niet negeren.
Combinatie met andere onderzoeksgegevens kan tot verantwoorde conclusies leiden.

In oktober 2010 werd een studie gepubliceerd die een statistisch verband aantoonde tussen vitamine D tekort en overgewicht bij kinderen tussen 5 en 12 jaar. Let wel een statisch verband is nog geen oorzakelijk verband. Over het eventuele oorzakelijk verband tussen vitamine D tekort en overgewicht zo meteen meer. Eerst nu het onderzoek.

Men onderzocht ( prospectief) in Bogota, Colombie, 479 schoolkinderen tussen 5 en 12 jaar. De volgende metingen werden gedaan: vitamine D bloedspiegel, huidplooidikte metingen, middelomtrek en lengtegroei.
De eindconclusie was dat bij kinderen met lage vitamine D status vaker overgewicht voorkwam.
Niet meer en niet minder. Natuurlijk dringt zich nu de vraag op of vitamine D tekort een (mede)oorzaak is van overgewicht. Dat hoeft niet zo te zijn. Het is niet moeilijk een voorstelling te maken van kinderen met een hoog vitamine D t.o.v. kinderen met een laag vitamine D. De eersten zijn naar alle waarschijnlijkheid namelijk meer buiten. In de zon dus. Meer buiten zijn betekent wellicht ook lichamelijk actiever zijn. De verklaring voor de associatie tussen vitamine D tekort en overgewicht lijkt duidelijk… Kinderen met een hoog vitamine D zijn meer buiten, lichamelijk actiever en hebben daardoor een beter gewicht. Of is er toch nog iets ander aan de hand? Is er misschien toch een ander verband? In dat licht is het volgende interessant.

Lees ook:   Goed artikel over vaccinaties!

Er is toenemend bewijs dat variaties in vitamine D receptor (VDR) geassocieerd zijn met verschillende mate van adipositas, met overgewicht dus. Er zijn varianten van verschillende typen vitamine D receptor (VDR) en deze zijn genetisch bepaald. Met noemt dit ‘vitamin D receptor gene polymorphisms’
Een leuk onderzoek in dit verband is het volgende:
Men onderzocht bij 1773 gezonde vrouwen in New York het verband tussen 14 verschillende ‘VDR-genen’ en overgewicht. Wat bleek? Eén specifiek gen, het rs3782905, bleek sterk geassocieerd met overgewicht. vetmetabolsime en vitamine D metabolisme zijn verweven.

De conclusie is helder: er is een verband tussen vitamine D metabolisme en overgewicht. In dit licht is het evident dat ook het onderzoek ( zie hierboven) naar het verband tussen vitamine D spiegel en overgewicht bij Colombiaanse kinderen niet ( alleen) berust op verschil in lichamelijke activiteit. Vitamine D tekort kan vermoedelijk rechtstreeks het vetmetabolisme zo veranderen dat kan bijdragen aan overgewicht.

https://www.infofyt.com/read/this/134/vitamine_d_tekort_en_overgewicht.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20926524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21048058

https://www.cbbr.nl/vitamine-d-en-overgewicht/

Gerelateerde berichten