web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

The Royal Touch: kunnen middeleeuwse vorsten je genezen met hun handen?

The Royal Touch: kunnen middeleeuwse vorsten je genezen met hun handen?

b2bfbee6b8b5c4fc56c03643aa6d741d AnGel-WinGs.nl
Eeuwenlang was een gemeenschappelijkheid tussen de verschillende monarchieën van de wereld een directe associatie tussen de heerser en een hogere macht. Koningen en koninginnen werden ofwel gezien als Gods Uitverkorene of, in sommige culturen, werden ze gezien als God zelf.

In de westerse wereld werden koningen gewoonlijk beschreven als hebbende “goddelijke” rechten en bevoegdheden. Het goddelijke recht werd in sommige culturen ook wel Gods mandaat genoemd. Dit was een gecombineerde politieke en religieuze doctrine, die bedoeld was als politieke legitimiteit voor een monarchie.

Waar zou anders één persoon de autoriteit vinden om over een hele bevolking te heersen? Tenzij mensen geloofden dat de koning speciaal was en God aan hun zijde hadden, was dit onmogelijk.

Om het goddelijke recht te ontvangen, geloofde men dat de ziel van de koning aan God werd gegeven toen hij werd gekroond. Dit betekende dat elke keer dat de koning de kroon droeg, hij gezegend zou worden met goddelijke vermogens.

De mensen geloofden dat de koning, met Gods zegen, rechtvaardig en goed zou regeren en deze bevoegdheden zou gebruiken voor het welzijn van zijn onderdanen. En er waren ook andere, meer tastbare manifestaties van deze goddelijke krachten.

Veel monarchen werden gezien als de vleesgeworden God en bouwden een reputatie op als bezitter van bovennatuurlijke vermogens. Een van die machten waarmee Europese koningen in verband werden gebracht, was de Royal Touch.

Wat is de Royal Touch?
De Royal Touch wordt ook wel de King’s Touch genoemd en was in wezen een zegen, vergelijkbaar met handoplegging. Het werd beoefend door Engelse en Franse vorsten van de Middeleeuwen. Onderwerpen van elke klasse konden verzoeken om de koning te ontmoeten en de Royal Touch te ontvangen.

Men geloofde dat de koning, met een directe link met God, ook genezende krachten had en dat de Royal Touch de kracht had om ziekten of kwalen te genezen. Veel zieke en verzwakte mensen zouden ook een verzoek indienen bij de koning om de Royal Touch in de hoop op genezing.

Wie kreeg de Royal Touch?
De Royal Touch werd voor het eerst gegeven aan mensen die last hadden van klierziekte. In feite geloofden zoveel mensen dat de Royal Touch scrofula kon genezen dat de ziekte ook wel het ‘koningskwaal’ werd genoemd.

 

Mensen zouden ook een verzoek indienen bij de koning, in de hoop op genezing van koorts, reuma, blindheid en struma. Het geloof dat de koningen goddelijke genezende krachten hadden, waarbij God door zijn aanraking werkte om de zieken te genezen, was sterk in de westerse wereld.

Praktischer was de Royal Touch een nuttig stukje monarchie-propaganda. De koning kon allebei aanspraak maken op duidelijk bewijs van zijn goddelijke krachten, terwijl hij een medelevend, welwillend en onbaatzuchtig beeld van zichzelf schilderde voor zijn onderdanen. Voor de Engelse en Franse monarchieën was dit een handige manier om de orde te bewaren.

 

Een andere reden waarom mensen geloofden dat de koning genezende krachten had, is dat de koning zelf zelden als ziekelijk werd gezien. De koning leek altijd gezond en bekwaam te blijven, of verscheen in ieder geval als een zorgvuldig geschilderd beeld van een goede gezondheid. Zo geloofden mensen dat de koning, die zelf automatisch profiteerde van de Royal Touch, hen ook een goede gezondheid kon schenken. (Genoeg gezond en goede voeding! Denk aan de bijen die hun koninginnen voeden met speciale nectar)

Instanties van The King’s Touch

Een van de eerste historische verslagen van de Royal Touch die werd afgeleverd dateert uit het 11e-eeuwse Engeland, waar de Angelsaksische koning Edward de Belijder de praktijk begon. Hij zou scrofula genezen door simpelweg de handen van de patiënt aan te raken en een stempel op hun nek te drukken.

 

De mensen werden gemeld als vaak onmiddellijk genezen. Gezien dit wonder, werd de King’s Touch gezien als niets minder dan een echt wonder, en dat verbeterde het gezag van koning Edward aanzienlijk. Maar het kwam niet gratis: genezen patiënten werden aangemoedigd om een ​​cent te doneren aan de koninklijke schatkist na ontvangst van de ”Touch”.

The Royal Touch en de genezende krachten van koning Edward de Belijder waren zo bekend dat Shakespeare er tijdens het bewind van Elizabeth I naar verwees in zijn toneelstuk Macbeth. Dit is echter niet verrassend, aangezien Elizabeths grootvader, Henry VII, het concept aan het einde van de 15e eeuw opnieuw had geïntroduceerd.

Henry’s Royal Touch was een uitgebreide aangelegenheid met zichtbare liefdadigheidsacties voor de armen. De koning zou gouden munten, “Engelen” genaamd, uitdelen met de aartsengel Michaël erop afgebeeld, waarmee hij een draak versloeg. De munt was bedoeld als een symbolische schenking van de kracht om ziekten te bestrijden en te overwinnen.

Deze engelachtige munten zouden aan de mensen worden gegeven nadat ze de Royal Touch hadden ontvangen, om als talisman om hun nek te worden gedragen, waardoor ze blijvende genezende krachten kregen. Henry VII zou ook gebedssessies houden, waar genezende gebeden en uittreksels uit de evangeliën van Marcus en Johannes werden voorgelezen.

Maar de Fransen gingen nog verder. Er werd gezegd dat de King’s Touch zo effectief was in Frankrijk dat koning Lodewijk XIV op één Paaszondag 1600 mensen heeft aangeraakt. Het was traditie geworden dat koningen op bepaalde heilige dagen de Royal Touch toedienden.

 

Het is niet verwonderlijk dat de autoritaire Franse monarchie werd aangetrokken door het concept en de kans om de koning als goddelijk anders en speciaal te schilderen. Veel mensen geloofden dat Franse vorsten bovennatuurlijke vermogens bezaten. Bovendien zouden mensen zelfs geloven dat dode Franse koningen zelfs genezende magie van buiten het graf zouden kunnen toepassen.

Uitstekende PR
Hoewel je het voordeel van de twijfel zou kunnen geven dat sommige koningen veel mededogen hadden met hun onderdanen, konden ze ze duidelijk niet met hun handen genezen. De ziekten die de Royal Touch kon genezen, werden zorgvuldig gekozen om een ​​beperkt risico op blootstelling aan de koning te bieden. Bovendien was scrofula typisch iets waar een patiënt uiteindelijk toch van zou genezen.

Maar als je een man bent die honderdduizenden probeert te beheersen, heb je er zeker baat bij om te kunnen aantonen dat je door God bent uitverkoren.

Bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥