web analytics

Book of Secrets

Henoch is een Joodse tekst die uitsluitend in de Slavische taal is bewaard. Het centrale thema van de tekst is de hemelse opkomst van de zevende antediluviaanse patriarch Henoch door de hemelen, zijn lichtgevende metamorfose nabij de Troon van Glorie, en zijn inwijding in de hemelse mysteries. Het boek, dat de kenmerken van een apocalyps en een testament combineert, valt uiteen in drie delen. Het eerste deel (hoofdstukken 1-38) beschrijft Henochs hemelse reis die culmineert in zijn ontmoeting met de Godheid die de ziener de geheimen van de schepping onthult. Na de ontmoeting keert Henoch naar de aarde terug om zijn kinderen te onderwijzen in de hemelse kennis die hij van God en de engelen heeft ontvangen. Het tweede deel (hoofdstukken 39–67) begint met Henochs testamentaire vermaningen aan zijn zoons tijdens zijn korte bezoek aan de aarde en eindigt met de tweede hemelvaart van de patriarch. Het derde deel van het boek (hoofdstukken 68–73) beschrijft de priesterlijke functies van Henochs familie en de wonderbaarlijke geboorte van Melchisedek, en eindigt met de zondvloed. Originele archiefvertelling door WR Hobbs

Lees ook:   Igigi – de oude astronauten die in opstand kwamen tegen de Anunnaki

Gerelateerde artikelen

Back to top button