web analytics

Egyptische papyrus beschrijft UFO-ontmoeting

 

603f36a906fa70001cdd5a6b AnGel-WinGs.nl

Afbeeldingscredits: British Museum

Over de hele wereld beschrijft men wel verhalen over vliegende schepen in de lucht, ufo’s e.d.
Maar als blijkt dat in een oude Papyrus uit het oude Egypte een verhaal beschreven staat over een vliegend voertuig in de lucht dan wordt het wel even anders.
Het wordt nml beschreven in de Tulli Papyrus, een oude tekst die spreekt over vuurspuwende vliegmachines.
Die de lucht verkenden in Egypte en de ruimte weer invlogen.

De gebeurtenis die in de papyrus wordt genoemd werd gezien door de Egyptische farao Tutmes III die regeerde tijdens de 18e dynastie en hij gaf zijn schriftgeleerden opdracht om te schrijven over wat er gebeurde zodat het voor altijd herinnerd zou worden

Het vreemde voorval vond plaats rond het jaar 1480 voor Christus en naast farao werd hij gezien door
het hele Egyptische leger.

Hier is de vertaalde tekst van de mysterieuze papyrus:

“In het jaar 22, in de derde maand van de winter, op het zesde uur van de dag, merkten de schriftgeleerden
van het House of Life een cirkel van vuur op die uit de hemel kwam.

Uit zijn mond ademde hij een vieze
adem uit. Het had geen hoofd. Het lichaam had een lange en een brede staaf. IHet had geen stem. Hetkwam
naar het huis van Zijne Majesteit. En daardoor raakten de harten van de schriftgeleerden in de war en
wierpen ze zich met hun gezicht naar beneden. Dus rapporteerden ze het aan Farao. Zijne majesteit gaf
opdracht om de rollen van het House of Life te raadplegen en te mediteren over wat er gebeurde.”

Sommige delen van de papyrus zijn door de tijd beschadigd en andere zijn verkeerd geïnterpreteerd, maar
het grootste deel van de tekst is nauwkeurig genoeg om ons in staat te stellen te begrijpen wat er tijdens
die mystieke dag is gebeurd.

Lees ook:   Perseus: Krachtige halfgod met machtige wapens

De rest van de tekst gaat als volgt verder:

“Nu, na een paar dagen, zijn deze dingen in de hemel steeds talrijker geworden. Zijn pracht overtrof
die van de zon en strekte zich uit tot de grenzen van de vier hoeken van de hemel. Hoog en wijd in de lucht was de
positie van waaruit deze cirkels van vuur kwamen en gingen. Farao’s leger keek toe, met Zijne Majesteit in hun
centrum. Het was na het avondeten. Toen stegen deze cirkels van vuur hoger in de lucht en gingen naar het zuiden. Vissen en vogels
viel uit de lucht. Een wonder dat nooit eerder bekend was sinds de stichting van zijn land.

 

-De Farao bracht
wierook om vrede te sluiten met de aarde, en wat er gebeurde moest op de boekrollen van
het House of Life, zodat het voor altijd herinnerd kan worden.”

Als het waar is, dan presenteert dit document een zeer belangrijke tijdlijn in de menselijke geschiedenis, toen UFO’s werden gemaakt
hun aanwezigheid werd opgemerkt door duizenden mensen uit het oude Egypte, inclusief hun heerser.

Ook al vermeldt de tekst niets over een landing of fysiek contact met het vreemde
vliegend object of wezens, het beschrijft een unieke ontmoeting, die op mysterieuze wijze eindigde toen vissen en vogels vielen
uit de lucht toen de objecten vertrokken.
De oude Egyptenaren zagen dit waarschijnlijk als een goddelijk wonder, een teken van groot belang en tegelijkertijd…
tijd, van grote macht over leven en dood.

Het onbekende lot van de Tulli Papyrus

Lees ook:   Het mysterie van de tanden van een 17e-eeuwse Franse aristocraat is opgelost

Kopie van de Tulli Papyrus.

Helaas is de originele Tulli Papyrus verloren gegaan of opzettelijk verborgen, alleen kopieën ervan zijn bewaard gebleven.
Toen onderzoeker Samuel Rosenberg om een ​​kans vroeg om het originele Vaticaanse document te bestuderen, zei hij
kreeg de volgende reactie:

“Papyrus Tulli is geen eigendom van het Vaticaan Museum. Nu is het verspreid en niet meer traceerbaar.”
Er wordt gespeculeerd dat het Vaticaan enkele van de meest waardevolle documenten in de menselijke geschiedenis heeft. Als dat het is
geval is het begrijpelijk dat ze ervoor hebben gekozen om deze papyrus van groot belang niet te onthullen.
Andere pogingen om de Tulli Papyrus te bestuderen werden gedaan, maar het mocht niet baten. Inclusief een verzoek werd gestuurd naar Dr.
Walter Ramberg, een wetenschapper die voor de Amerikaanse ambassade in Rome werkte, antwoordde:
“De huidige directeur van de Egyptische afdeling van het Vaticaans Museum, Dr. Nolli, zei dat professor Tulli…
liet al zijn bezittingen na aan een broer, die priester was in het Lateraans paleis. Vermoedelijk de beroemde papyrus
ging naar deze priester.”

Helaas stierf ook de priester en zijn bezittingen werden verdeeld onder de erfgenamen, die misschien zelfs…
verwierp de papyrus als iets van weinig waarde, zonder het historische belang hiervan te kennen
document.

Het is onwaarschijnlijk dat het Vaticaan een document van zo’n belang uit handen heeft laten glippen, maar aangenomen dat…
dus we kunnen alleen verwachten dat iemand er in een antiekwinkel tegenaan loopt, zoals Alberto Tulli is overkomen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button